URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

De plans generals, normes subsidiÓries plans territorials...

Alternativa | 30 Juny, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

 Nou article que ens ha enviat  Joan Ramon Bosch Cerdà, us recordam que aquest blog està a vostra disposició per publicar vostres articles, els podeu enviar a eurxella@yahoo.es.

Com diu Joan no fa falta ser un expert en urbanisme per saber que la Pollença que volem no és la que s'està fent.  La pena és que uns quants s'han encarregat de fer un entramat de lleis de llenguatge oscur per assegurar els seus negocis fonamentats en l'especulació i el desconeixement de la majoria de la gent d'algo tan important com la planificació de nostre municipi

Pens que tots estarem d’acord  en què una de les lluites per aconseguir el tan anomenat creixement sostenible és assegurar un creixement urbà raonable, per tal de no hipotecar el nostre futur, a més de evitar un consum de recursos que crea una minva de la qualitat de vida de la majoria dels ciutadans en benefici de molts pocs.

Així veig com darrerament es parla molt del Pla General del 1990, que a més de deixar via oberta al meu parer a construccions i urbanitzacions males de entendre, com és el cas dels horrorosos xalets que podem veuré a un costat del que un temps fou la finca de Boquer, a més de herències com Cala Carbó, (crec que amb voluntat majoritària a tots els partits de posar-hi remei) també casos com La Font i El Vila.... el pas de diferents consistoris no ha pogut , volgut o sabut(suposo que hi ha hagut casos de tot color) aturar un creixement que al meu parer no respon de cap manera al de garantir un habitatge digne per a tothom, sinó a interessos varis .

 

També considero que augmenta el nombre de ciutadanes i ciutadans que demana una regulació del creixement amb criteris de sostenibilitat,  i quan la societat demana mesures, els governants han de prendre nota.

La passada campanya tots els partits es van mostrar favorables a augmentat el control urbanístic i majoritàriament parlaren de no augmentar el sol consolidat, si això és així, haurem de menjar-nos algunes normatives dels passats anys, però es podria fer un canvi en positiu , això o dic evidentment amb el meu nul coneixement d’urbanisme, però vull confiar en una legislatura encaminada al procés de  garantir un creixement respectuós amb l’entorn i la garantia d’un control urbanístic efectiu, si atenem a la voluntat que expressaren durant la campanya electoral els diferents candidats, que penso s’haurà de fer efectiva durant aquesta legislatura.

Això, sense entrar en la creació de normes subsidiàries, adaptacions a Plans territorials de Mallorca i nous plans generals, entre altres coses pel meu grau de desconeixement i la seva complexitat si una persona no n’ha seguit el seu procés. Considero que la voluntat del regidor de torn no sempre és suficient i que cal involucrar-hi tots els agents implicats, crec també que la majoria de pollencines i pollencins volem poder viure a un poble on el creixement urbanístic no desbarati un entorn privilegiat que ens ha vist néixer, créixer i que no hem de destruir. Això hauria de ser suficient per tal de encoratjar els regidors per emprendre en valentia la tasca de garantir uns criteris raonables de creixement, molta sort a tots en la  tasca  de defensar l’interès general aquesta legislatura.

 

Destrucciˇ a tota costa

Alternativa | 29 Juny, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

 Aquí teniu un resum del fragment de  la publicació de Greenpeace “Destrucción a toda costa 2007” dedicat a les Balears. Una bona selecció de temes que el nou govern ha de canviar.

A’ l’ informe cita els següents punts negres de Pollença

- Ca Guilló (Pollença) Camp de golf construït il·legalment que s'intenta legalitzar
- Ca Puig – Can
Gatul·les (Pollença) Ampliació del camp de golf
- Pollença. Cala Cabó Zona costanera amenaçada per la construcció de 50 xalets .
- Pollença. Ca Porquer Projecto d'urbanització en zona boscosa .
- Pollença. L’Ullal Zona humida on es projecta una gran urbanització. 

 
 "Les conclusions de l'informe de l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya presentat l'any passat destaquen que l'ocupació del territori ha augmentant un 41,4% en l'arxipèlag balear durant l'última dècada. La xifra més elevada de tot l'Estat.

Aquesta situació ha anat acompanyada d'un enriquiment ràpid i abundant de constructors i hotelers (i alguns polítics). L'altra cara de la moneda és la destrucció d'un territori fràgil. Tot, en nom del turisme.

Mallorca és el màxim exponent d'una política basada en el ciment, l'asfalt i els maons. Les dades parlen per si sols, en els últims tres anys s'han asfaltat en la illa deu milions de metres quadrats, s'han projectat 16 camps de golf (a sumar als 19 ja existents) i s'han construït 12.159 habitatges. I els càlculs efectuats pel GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) apunten que en els pròxims deu anys, d'acord als projectes del Conveni de Carreteres, es podrien asfaltar altres dos milions de metres quadrats més.

Existeixen altres amenaces sobre el litoral balear. Els  efectes del canvi climàtic seran especialment apreciables en l'arxipèlag, el que hauria de fer recapacitar als responsables de la gestió costanera sobre les actuacions que autoritzen. És el cas dels ports esportius. Els projectes presentats a Eivissa i Mallorca destruiran, posat que es porti a terme, grans prades submarines de Posidònia  oceànica, una de les millors aliades en la lluita contra l'erosió costanera.

El Pla Territorial Insular de Mallorca obre la porta a la construcció de 183.000 nous habitatges, el que significarà seguir destruint el fràgil territori d'aquesta illa.

La Llei de Campos de Golf va ser aprovada pel parlament balear en 1998 i atorga als promotors el dret a poder construir aquestes instal·lacions en sòl rústic acompanyades d'habitatges i hotels. El resultat és visible, a Mallorca existeixen ja 19 camps de golf, hi ha tres més en construcció i es tramiten 13 nous projectes, que duen aparellats prop de 4.000 habitatges.

El Govern balear no sembla tenir especial interès per la conservació dels espais naturals. A la jugada realitzada en 2003, quan a través de les dues disposicions addicionals de la Llei d'Acompanyament als Pressupostos va desprotegir 22.000 hectàrees del Parc de Llevant i del de Cala d’Hort, reduint la seva superfície en més d'un 90% i convertint unes 20.000 hectàrees en urbanitzables, li han seguit aquest any els plans de reduir l'extensió inicial del futur parc de la Serra de la Tramuntana de 90.000 a 60.000 hectàrees. Amb aquesta retallada s'exclourien 30.000 hectàrees dels municipis d'Andratx, Calvià i Palma. El GOB ha denunciat que en part dels terrenys desprotegits del parc, pertanyent a Calvià, es projecten dos camps de golf.

I no és l'únic cas. El Pla Territorial de Mallorca, en vigor des de gener de 2005, destinat a assegurar la conservació dels espais  naturals i evitar la seva urbanització no ha aconseguit aquest objectiu i són nombrosos els municipis d'aquesta illa, especialment en la costa,
on existeixen projectes que afecten a àrees protegides. El GOB ha proposat la modificació puntual del Pla Territorial per a incrementar la protecció de les zones amenaçades i desclassificar terrenys urbanitzables.

L'estudi realitzat per la Universitat de Cantàbria per al Ministeri de Medi ambient sobre els efectes del canvi climàtic preveu per a 2050 una inundació de les costes balears de 20 centímetres i una reculada de les platges de 15  metres.

Promessa per nassos.

Alternativa | 28 Juny, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

El diumenge Pep Roig al diari Ultima Hora  va dedicar mitja pàgina a comentar una fotografia on prometia el meu càrrec de regidor. La veritat que l’article i la fotografia em van fer riure una bona estona. Segons Pep feia temps que havia perdut la seva capacitat de sorpresa, ni el Prestitge l’havia immutat, però  la meva fotografia ell va il·luminar, una revolucionària forma de prometre amb el dit al nas. A l’article diu que seria una bona idea tocar-se alguna cosa com símbol de l’escora política, el diu que els de centre s’haurien de tocar la punta del nas com feia jo, els de la dreta la tempra dreta (jo diria que s’han de tocar la cartera), el d’esquerres la tempra esquerra ( jo diria el cor), el cogote els independents, i UM qualsevol part del cos de manera aleatòria segons els convingui,  que per això son els que sempre manen.

La veritat que el dia abans de l’acte de Constitució de l’Ajuntament li donava voltes a la idea d’afegir alguna frase a la meva promesa, com han fet altres diputats o regidors del BLOC, "sense renunciar al dret d'autodeterminació del nostre poble" o "per imperatiu legal". Finalment vaig decidir no dir res més que Sí promès, vaig pensar que la resta eren redundàncies. No he renunciat ni a lluitar pel dret d’autodeteminació, ni per arribar a la III República (m’encanta que a la fotografia es pugui veure la meva bandereta republicana). Seré lleial a l’Estatut la Constitució i al rei però lluitaré dins les meves possibilitat legals i polítiques per canviar els dos primers i enviar a l’atur al tercer. No faré com els militars que varen jurar lleialtat a la República per després eliminar-la mitjançant la violència.

I després de tot això va nostre nou batle i ni promet, ni jura, simplement va dir SÍ, i és que com deia l’article de Pep Roig , ells sempre manan i el tenen clar

Encara ha estat pitjor els diputats que han hagut de prometre sobre una Constitució amb l'escut preconstitucional, una biblia i un crucifix. 2007? Estat democràtic i aconfesional?
 

Es veu que a pesar de observar sempre les formes de na Munar no he après i en un moment m’han retratat, que consti que aquest gest no va durar ni un segon a pesar de que hi ha coses a la Constitució i a l’Ajuntament que fan mal olor.

 

Pdt. Em sap greu un article tan personalista, però Garci m’ha demanat penjar la foto .

Llei de dependŔncia.

Alternativa | 27 Juny, 2007 06:18 | facebook.com twitter.com

Joan Ramon ens ha fet arribar aquest article sobre la Llei de dependència. Un dels avanços d'aquesta legislatura (a pesar del que diu el PP no tot ha estat negociar o no amb ETA). Pens que a Pollença aquesta legislatura hi haurà avanços importants en els Serveis Socials, Joan va citar el tema a la seva investidura com batle i pens que tots els partits som conscients del dèficit actual al municipi. Ara fa falta invertir en la millora real d'aquests serveis.

El 9 de Maig es van acordar les prestacions al any 2007 que podran sol·licitar aquelles persones avaluades com a grans dependents, dins el marc de la llei de dependència. Els serveis que podran sol·licitar són:

-         La prevenció i promoció de l’autonomia personal.

-         Teleasistencia.

-         Ajuda a domicili (entre 70 i 90 hores mensuals pels casos més greus).

-         Centre de dia i de vespre.

-         Atenció residencial.

En cas de que no existeixi oferta pública del serveis requerit, les persones amb gran dependència podran rebre una sèrie de prestacions econòmiques:

-         Prestació econòmica vinculada al servei que es requereixi, les persones amb gran dependència podran rebre una sèrie de prestacions econòmiques.

-         Prestació per tenir esment a l’entorn familiar. De manera excepcional , el depenent beneficiari podrà optar per ser atès al seu entorn familiar, el cuidador rebrà una compensació econòmica per això, i haurà de figurar de alta a la Seguretat Social al Regim General (el cost de la cotització a la seguretat social i de les accions de Formació corre a càrrec de l’estat).

 El Govern ha destinat a Balears per cofinanciar (El Govern ha d’aportar una quantitat igual) aquestes mesures contemplades a la llei de Atenció a la dependència de 4.405.561Euros.

A la  vegada el Consell de Ministres ha aprovat la creació del Consell Estatal de les Famílies, com consell consultiu del Govern en les polítiques que afectin a les famílies espanyoles i de participació de les organitzacions socials representatives de les mateixes.

He volgut fer-vos arribar aquesta noticia  doncs la considero una passa important en l’atenció de les persones majors i/o amb discapacitat, si bé tampoc li vull fer una lectura de color de rosa, doncs en moltes ocasions en lloc de  crear-se nous serveis públics segurament s’engreixaran noves empreses de serveis creades amb ànim de lucre, que faran que molta gent que treballi en aquest sector tinguí un treball precari i que l’atenció als dependent no tingui el caràcter de servei públic que penso mereix, aquest serà un punt a vetllar.

Per altre banda això em serveix per recordar un fet: Tots els partits polítics parlaren de millorar els serveis socials al municipi de Pollença, especialment al moll durant aquesta legislatura que just comença. Trobo que aquesta ha de ser una batalla irrenunciable , no podem créixer i mantenir uns serveis socials de fa gairebé 20 anys (el moll ha de tenir una oficina pròpia de serveis socials), entre altres temes a millorar.

foto de  http://www.ideal.es/jaen/

 

 

 

Acord del Govern pel Canvi.

Alternativa | 25 Juny, 2007 23:09 | facebook.com twitter.com

He triat alguns punts de les  nou pàgines de l’acord de govern, us recoman la seva lectura sencera .

 L’acord pel nou Govern  per a l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears .

1.- El primer punt es compromet a desplegar el nou estatut: unes institucions renovades i un major autogovern.
En aquest punt es parla molt de aconseguir una bona financiació per l’Estat.

 Hi ha un apartat molt interessant on diu que el Ministeri de Medi Ambient destinarà una partida anual per a l’adquisició de terrenys, regeneració, actuacions o millora del litoral a les Illes Balears no inferior als quaranta milions d’euros en la propera legislatura, que es repartiran proporcionalment durant els quatre anys. Aquest és el punt on hem de fer feina tots els partits i la societat de Pollença, tots a una per requalificar Cala Carbó.

 També és interessant el punt que parla d’impulsar un Pacte Local per dotar de competències i recursos que el nou Estatut reconeix als governs locals. Ja és hora de dotar econòmicament bé als Ajuntaments que assumeixen molt de competències que no els corresponen.

2.- El segon punt parla de configurar un territori equilibrat i sostenible.

Es parla d’aprovar la Llei del Sòl i la Llei del Paisatge, i de preparar modificacions puntuals del Pla Territorial de Mallorca, sempre que existeix l’acord unànime de les forces polítiques signants, amb l’objectiu d’eliminar les ARTs ( una d’aquestes àrees és Cala Carbó – Ullal) i totes aquelles urbanitzacions que es puguin eliminar en funció del seu grau de consolidació (en aquest punt es podran inclure alguna de les urbanitzacions de Pollença?). Les desclassificacions que es puguin acordar es tramitaran mitjançant una llei i igualment per acord unànime.

-  Durant aquesta legislatura no s’aprovaran nous ports esportius ni macroampliacions dels ja existents, si s’escau es modificarà la Llei de Ports en aquest mateix sentit. ( Bye Bye al projecte d’un super espigó al Port de Pollença)

- Serà reforçat el departament de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca i

s’estudiarà la implantació del Síndic del Territori. ( Esperam que el reforç sigui de bons i de veres).

- Aprovar el Pla Estratègic de l’Habitatge per facilitar l’efectivitat del dret al’habitatge.

-  Donar prioritat al transport públic amb el desplegament del ferrocarril fins

Alcúdia i també es parla de  tramvies a l’aeroport, Badia de Palma i les Badies del nord de Mallorca . Un tramvia a la Badia de Pollença que després es prologues fins a Pollença seria una gran solució a nostres problemes de transport públic

les iniciatives intermodals que també inclouen el bus.

- Serà reformada la Llei de camps de Golf per tal d’impedir nous camps de golf acompanyats de creixements residencials i turístics. Serà elaborat un Pla Sectorial de Camps de golf a Mallorca, amb criteris restrictius. S’estudiaran els expedients en tramitació, tot aplicant els ja esmentats criteris restrictius. En qualsevol cas es respectarà el conveni signat pel Consell de Mallorca en relacióa Es Pujol de Santanyí. Aquest punt ens hagués agradat més restrictiu.

- Consolidar la xarxa balear d’espais naturals i estudiar-ne l’ampliació sempre amb l’acord dels propietaris, i la resta de sectors implicats, i amb l’increment de recursos econòmics per millorar la gestió i la conservació. Pensam que s’han de recuperar els espais naturals reduïts aquest quatre anys.

 S’estudiarà completar el Catàleg de zones humides protegides. Esperam la inclusió de l’Ullal.

3.- Fer de l’educació un instrument bàsic de redreçament del país.

 Increment progressiu del pressupost educatiu amb l’objectiu d’arribar al 6 per cent del PIB en el menor temps possible.

 Reforç a l’educació de 0-3 anys amb la creació de 4.000 noves places

d’escoletes en dues legislatures. A la fi escoletes municipals a Pollença?

 Gratuïtat dels transport a Batxillerat i FP. A la fí els alumnes del Port podràn anar a l’institut de Pollença de manera gratuíta?

4.- Garantir una sanitat moderna, d’excel·lència i confortable per a l’usuari.

 Paralitzar les obres de Son Espases i analitzar la situació econòmica, jurídica i patrimonial per tal de comprovar la factibilitat de construir un nou hospital al solar de Son Dureta. Obrir totes les plantes de Son Llàtzer. Ampliació d’àrees a l’hospital de Manacor. Dotar de més tecnologia i especialitats l’Hospital de Menorca. Garantir el desenvolupament complet dels hospitals d’Inca i de Formentera en un termini de dos i un anys respectivament....

5.- Donar prioritat a les persones: més atenció, més equitat, més igualtat d’oportunitats.

 Nova Llei de Serveis Socials.

 Garantir uns ingressos econòmics mínims a totes les persones grans de les Illes Balears mitjançant el lideratge d’iniciatives davant l’Estat i les Corts Generals.Complement autonòmic de les pensions més baixes d’acord amb la Llei 4/2005.

 Es destinarà el 0,7 per cent del pressupost total de les institucions a cooperació amb el Sud.

 Compliment estricte de la normativa de inserció laboral dins l’administració dels minusvàlids psíquics i físics. Es crearà un Fons Econòmic que permeti la integració laboral dels perceptors de la pensió d’invalidesa parcial i d’altres sectors anàlegs.

6.- Avançar cap a una societat més informada.

 Reestructuració de l’EPRTVIB, IB3, sota els criteris de l’equitat, la transparència i la cura en la gestió del pressupost.

 Assegurar la recepció normal a totes les illes dels canals de ràdio i televisió que emeten per a tota l’àrea lingüística catalana.

7.- Situar la nostra identitat cultural en un món divers

 Valoració i restauració dels elements patrimonials i arqueològics a càrrec del’1% cultural i la taxa de sòl rústic.

 Creació del Memorial Balear de la memòria històrica.

Fotografia de “Canvi”

 

 

 

Pacte de...

Alternativa | 25 Juny, 2007 11:37 | facebook.com twitter.com

El PSIB el Bloc han arribat per fi a un acord, després de l'assolit entre PSIB i UM.

En aquest nou Govern, Francesc Antich serà president, Munar encapçalarà el Parlament i Francina Armengol el Consell. L'acord inclou que el Bloc gestionarà en la pròxima legislatura les conselleries d'Ordenació del Territori i Mobilitat, Comerç, Indústria i Energia i Benestar Social, i els departaments del Consell de Mallorca de Cultura i Patrimoni, Interior i Cooperació Local.

Esperam saber  més d'aquest acord per opinar, ja que fins avui a les 9 semblava que era molt complicat, sobre tot per la falta d'acords programàtics i perque el PSIB oferia conselleries buides de continguts. 

Quin serà el nou nom d'aquest pacte? 

El mercadet del Port

Alternativa | 25 Juny, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta setmana passada ha arribat a la premsa la polèmica  del mercadet del Moll. a la plaça Miquel Capllonch. Aquest mercat es va instal·lar a final de maig, i s’instal·la cada dia de 7 a 12 de la nit) . L’anterior batle Tomeu (PP) va atorgar, segons la premsa, 29 llicències i cada  paradeta  paga una quota anual de 600 euros. 

D’aquest mercat hem rebut queixes de comerciants i de veïns que han vist com l’espai públic central de la plaça, uns dels pocs no ocupats per les taules i cadires dels restaurants i on es podia passar una estona agradable amb el nins, ara està ocupat pels mercadet. Inclòs alguns veïns ens havien dit que algun venedor d’aquest mercat ells havien llevat dels bancs públics.

També havien rebut queixes d’algun artesà d’aquest mercat que demanava tornar al seu lloc original, al passeig Anglada Camarasa- Vora Mar.

El problema és  una vegada més l’ocupació dels espais públics per part de negocis privats (a Pollença tenim molt d’exemples, camins, costes, fondeigs, carrers, places...). En el cas que ens ocupa el tema és més greu per que  la plaça Miquel Capllonch era un dels pocs espais de relació social lliure de negocis del Port. Ara s’ha convertit en un espai mercantilitzat més.

La meva opinió és que només s’hauria de deixar  fer mercat als artesans  i  a aquells que no fan competència directa als comerciants (per exemple hi ha una dona que es dedica a entretenir als nins pintant) i que lloc del mercat hauria de ser el Passeig Anglada Camarasa.

Fralokus ens ha enviat aquesta fotografia, un bon exemple d'ocupació de l'espai públic. Davant de la pasivitat de l'Ajuntament per fer complir les seves ordenances, els  negocis entran en un guerra de cartells en mig del carrer i els ciutadans hem de fer slalom

Iniciativa Ciutadana per Pollenša

Alternativa | 24 Juny, 2007 07:37 | facebook.com twitter.com


COMUNICAT D’INICIATIVA CIUTADANA PER POLLENÇA

 

Volem comunicar que Iniciativa Ciutadana per Pollença se torna a posar en marxa amb una nova coordinadora, Antònia Cerdà. I amb una nova direcció de mail: iniciativaciutadana@hotmail.com .

Iniciativa som un col·lectiu de persones que ens unim per tal de fer de Pollença un municipi més humà, més verd, més solidari, més just, més feliç i més conscient. Tenim en comú un esperit de lluita i protesta i una visió progressista. Reivindiquem els valors de l’esquerra transformadora, de l’ecologisme, del feminisme i de la radicalitat democràtica.

A partir d’una organització assembleària pretenem ser un òrgan de dinamització cultural, de lluita, de pressió i sobretot de conscienciació de la realitat social que ens envolta per tal de millorar-la.

Iniciativa és una associació lliure i independent on tothom té dret a participar, expressar la seva opinió lliurement i a ser escoltat. Qualsevol membre té els mateixos drets que els altres i, per tant, pot convocar i proposar els temes i activitats que vol dur endavant.

Pretenem que Iniciativa sigui un òrgan on hi càpiguen la major part de persones i vessants d’una ideologia progressista.

L’adhesió a Iniciativa Ciutadana per Pollença permet molts nivells de participació i implicació en les activitats que és desenvolupin. Totes les persones que formen Iniciativa poden participar o no en les activitats depenent del seu interès.

Totes les possibles propostes i aportacions per fer reflexionar a la gent i millorar Pollença seran benvingudes.

Les activitats que estam duent a terme actualment són la participació en la plataforma Cala Carbó no te Preu amb la recollida de firmes, la preparació d’una festa solidària amb Brasil i la presentació del llibre Episodis de la Mallorca Llibertària d’Albert Herranz.

Totes les persones, de qualsevol edat, que estiguin interessades en formar part o col·laborar amb Iniciativa podem adreçar-s’hi a través del correu electrònic: iniciativaciutadana@hotmail.com.

 

Els eterns coliformes fecals

Alternativa | 23 Juny, 2007 07:42 | facebook.com twitter.com

Avui a la premsa l'exbatle, Bartomeu Cifre (PP-UMP) asegura  que les analítiques que féu la Conselleria de Sanitat de les platges de Pollença durant l'estiu de 2006 recomanaven tancar la platja d'Albercuix perquè presentava restes de fecals, però així i tot l'equip de govern (UM-PP) decidí no precintar la zona ni prohibir-hi el bany. Al mateix temps Tomeu acusa a l’actual batle, Joan Cerdà (UM-UNPI), de voler crear alarmisme després que ordenàs precintar un bocí de la platja fa tres dies.

En aquest cas pensam que té raó Joan Cerdà, primer l’hem de de donar l’enhorabona per informar-nos ràpidament del problema de la filtració de fecals a la platja  d’Albercuix, cosa que no es va fer la legislatura anterior També l’hem de felicitar  per tancar immediatament la platja  al bany. El primer és la salut, precisament el dijous un banyista es deia que tenia una forta otitis per culpa de les bactèries  fecals existents a l’aigua.

Com ja varen dir a un comentari  les analítiques de la Conselleria de Salut a internet ja el 13 de maig  marcaven que la qualitat de l'aigua de la platja d'Albercuix era deficient. A internet només diu si l’aigua és excel·lent, bona o deficient, pensam que s’hauria de ser més transparent i publicar els resultats complets de l’analítica.

 Segons Joan els resultat de maig es va posar en coneixement del regidor de medi ambient Joan Comas (PP) i el batle en aquell moment Tome Cifre (PP) però eren temps electoral i s’estava a punt de recollir les banderes blaves del municipi i  no es va fer res. D’aquesta manera es va perdre un temps preciós, una vegada més l’electoralisme i la propaganda guanyaven als interessos ciutadans.

A part d’aquesta baralla entre Joan i Tomeu  queda en evidencia el que hem denunciat una i altra vegada. Recordau nostra denúncia de l’any passat amb analítica inclósa (veure articles coliformes fecals)  i totes nostres denúncies del tema ( presentades a la premsa i a l'ajuntament), mirau la catergoria aigua.

Solucionar aquests abocaments ha de ser una prioritat de l’Ajuntament, no pot ser que un municipi que viu del turisme tanqui una platja en plena temporada per un problema que a més a més no és nou. Al primer plenari ordinari demanarem la realització d’un pla d’obres que permeti abans de la temporada 2008 fer una revisió i substitució a fons de la xarxa de clavegueram del Port. Si fa falta retallar partides d’altres àrees s’ha de fer, hem de començar a construir el municipi per la base.

 Nostra analítica d'octubre del 2006.

 

 

 

Bye Bye Matas

Alternativa | 22 Juny, 2007 15:39 | facebook.com twitter.com

 Del poema de Alfonsina Storni adios m'ha agradat aquesta estrofa per en Jaume Matas:


" Cuando los capullos caen de la rama
dos veces seguidas no florecerán...
¡Las flores tronchadas por el viento impío
se agotan por siempre, por siempre jamás! "


 "los asuntillos de Matas"a los genoveses.

He pujat aquest vídeo d'irtv al youtube, esper que us agradi

 


 

Una excursiˇ, dos objectius.

Alternativa | 22 Juny, 2007 06:01 | facebook.com twitter.com

La Plataforma per a la Protecció de Cala Carbó espera les vostres aportacions i comentaris que ajudin a que les institucions insulars facin tot lo possible per a salvaguardar aquest indret meravellós de la Tramuntana. Per això ha creat el blog Cala Carbó no te preu per concienciar sobre la necessitat de protegir aquest entorn de la Cala Sant Vicenç.

Amb el previsible nou govern a les Balears s'ha obert la possibilitat de requalificar terrenys per la seva protecció, volem que Cala Carbó sigui un d'aquests terrenys, per aconseguir aquest objectiu fa falta una gran mobilització social podeu recollir signatures !!. FULL DE SIGNATURES pdf.

També us esperam a l'excursió reivindicativa del dissabte 14 de juliol, amb una agradable excursió reivindicarem dues coses el camí públic de Síller i la protecció de Cala Carbó.

EXCURSIÓ DEL "MOLL" A CALA CARBÓ PEL COLL DE SÍLLER.

VINE A REIVINDICAR UN ITINERARI CLAR I OBERT,

I PER A LA PROTECCIÓ DE CALA
CARBÓ.
DISSABTE 14 DE JULIOL
TROBADA A LES 17 HORES A LA ROTONDA DE GOTMAR. (DAVANT HABITAT)


Es recomana dur pa i taleca i banyadors.

Aquest muntatge fotogràfic de Biel Perelló ens mostra com podrien estar els costers de Cala Carbó si no s'haguessin permès la urbanització de la Cala, no hem de permetre que es pugui urbanitzar un m2 més de terreny a Cala Carbó !!

                             Realitat                                        Somni 

 

 

El jutge, el refugi i la piscina.

Alternativa | 21 Juny, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

Ahir a la secció “el apunte” havia una interessant dada respecte a la investigació sobre Andratx, recordau que el jutge instructor del cas Andratx ha demant al Consell Insular informació sobre les construccions a sòl rústic. Bé el periodista deia que l’Ajuntament d’Andratx ha concedit 88 cèdules d’habitabilitat en terreny rústic desde 2000 mentre que en Pollença només en un any es van concedir 110 cèdules.

Una dada per fer reflexionar al jutge i al regidor d'urbanisme.

I  encara hi ha gent que ens demana  per què no voliam pactar am UM-UNPi.

 Igualment a la premsa d’ahir varen sortir dos exemples del que passa amb la malaltia d’inaugurar com sigui abans de les eleccions. Per una part es parlava de que el refugi del Pont Romà, mesos després de la seva inauguració, segueix tancat per la falta de clavegueram i també sortia nostra denúncia sobre la piscina coberta, aquesta és nostra nota de premsa sobre el tema:

Si la piscina s'havia deixat preparada per ser coberta, com diu Joan,  per què unes obres que varen començar en novembre del 2006 i que en teoria haurien de durar set o nou mesos (declaracions del regidor d'esports Michel) no s'acabaran fins Nadal o sigui 13 mesos d'obres. Si es va construir per ser coberta les obres haurien d'haver estat més ràpides.  La resposta ens la varen donar uns obrers que feien feina a aquesta obra i que ens varen dir que hagués estat millor començar de zero i que no entenien en que havia consistit la citada preparació.

També ens demanam  si serà un edifici energèticament sostenible. Una piscina coberta requereix una gran quantitat d'energia i un tècnic ens va comentar que  la mala orientació del sostre impedia cobrir-ho de plaques solars, molt útils per calentir l'aigua i estalviar energia no renovable.

 

 

 

 

UM descarta pactar amb el PP

Alternativa | 20 Juny, 2007 22:14 | facebook.com twitter.com

  "La reunión Ejecutiva de Unió Mallorquina celebrada en la tarde de este miércoles ha concluido con el objetivo de continuar manteniendo la línea de negociaciones con el PSIB-PSOE para llegar a un pacto de gobernabilidad. Así lo ha declarado la presidenta del partido, Maria Antònia Munar, quien ha añadido que se lo comunicará al presidente del Govern de Baleares en funciones, Jaume Matas, con el fin de rechazar iniciar negociaciones paralelas con el PP porque ello parecería una "subasta", y no es "su intención".

Més informació a  http://www.mallorcadiario.com/ 

Discurs Tomeu Cifre

Alternativa | 20 Juny, 2007 06:01 | facebook.com twitter.com

Aquest és el discurs  de Tomeu Cifre (PP) a la constitució del nou Ajuntament. Li hem d'agrair que ens ho hagi enviat i permès publicar. Varen dir que intentariam publicar la màxima informació municipal possible i consideram que els discursos de dissabte són textos interessants com punt de partida de la nova legislaatura.

També hem demanat el seu discurs a Joan Cerdà (UM), ens ha dit que en aquest moment no el trobava però que ens ho farà arribar quan ho trobi. 

En el cas del discurs de Biel Cerdà (PSM) us avisarem quan es pengi al blog del PSM. Francisca Ramon (PSOE) com ja varen dir no va fer cap discurs.

Ara podreu valorar aquest interessant discurs.

 

Bon dia a tots i a totes:

Permeteu-me que les meves primeres paraules siguin de reconeixement a tots els regidors que avui deixen el seu càrrec, i en particular als meus companys del PP-Ump, Joan Josep Comas, Bel Cerdà, Rafel Lorente i Miquel Sabater per aquests quatre anys de dedicació al poble i per la seva tasca realitzada a cada una de les seves àrees. També donar la benvinguda i l´enhorabona als nous regidors de tots els grups polítics desitjant-lis sort en aquests nous reptes.

Ara fa quatre anys encetarem una nova etapa en la coyuntura política a Pollença, una etapa plena de reptes, d´il.lusions, d´inqieuts, fruit del que vàrem entendre era la voluntat del poble, expressada en unes eleccions democràtiques, això si , també amb uns acords a desenvolupar fruit del mateix pacte de governabilitat, que per molt que s´hagi criticat el fons o la forma el temps i la història demostraran que varen ésser un punt d´inflexió cap el desenvolupament i el futur del nostre poble.

Fa tres setmanes les urnes, el poble torna a manifestar-se, i per el que vàrem veure, i per molt que intent interpretar-ho no hi veig altre lectura, les urnes varen expressar el mateix que en el 2003.

La coalició PP-Ump encara que algunes editorials locals encara no sen temin, tornen a guanyar les eleccions, al Sr. Cerdà Rull les previsions no l’hi havien sortit lo be que que es pensava, no va obtenir els 7 regidors que esperava, ni el PSM mantenia els 2 que tenia, això si, sempre l’hi quedava el PSOE, a ambdós llocs hi tenia els seus millors candidats, com s´ha demostrat.

Hi va arribar l´hora dels pactes, de les negociacions, però per que això es produesqui fa falta intenció, la nostra hi era, reeditar el pacte amb UM-UNPI, tal com ho havíem interpretat amb els resultats, però es veu que només era la nostre, per l´altre part no  n’hi va haver mai, això si, intenció  i il·lusió molta, però submissió i humiliació mai. L’hi vàrem posar tot damunt la taula, acords, programes, inversions, batlia, millorar els serveis per els ciutadans, tot era negociable, el que volíem era gestió, no àrees de lluïment i foto, els hi deixàvem totes per vostès, que per això en sabien molt mes que nosaltres, però com he dit no hi havia intenció, mai no hi va haver cap contraproposta, es veu que fa temps que estava trempat, a les seves assemblees, per el que si ni tant sols es va votar la nostra opció. Però al final tothom es esclau de les seves paraules, nosaltres les propostes, els hi donarem per escrit, l’hi oferirem un canvi de model de gestió, i allà queda, de vostè, encara que no se banyi mai i per escrit res de res, a tots ens quedaran les seves, del que voldria fer, com ho volia fer i contra qui ho faria, tindrem temps per recordar-l´hi, però al cap i la fi, per els qui el coneixem només son paraules, al final la seva darrera escusa era el moll, a qui vostè i el Sr. Ochogavia, al igual que la cala, amb el pacte del 2003 i durant tota la legislatura havien estrangulat, i on els resultats eren mes clars per noltros, ara tenia una oportunitat de agafar la bandera, però veig que ha passat el mort al Psoe, per tant el que l’hi deia, no hi havia intenció.

I al PSOE tampoc n’hi havia gens d´intenció, encara que ho volguessin escenificar, ja tenien el que volien tot i que pens que no s´han fet valer el suficient, podrien haver tret molt mes, i crec també que coneguent-los estaven capacitats per mes, han estat massa conformistes.

I el PSM, o millor al Sr Cerdà, que a focalitzat totes les seves crítiques cap al nostre partit i cap a la meva persona, i mai cap a l´acció del govern, que ha fet de portaveu a l´oposició del Sr. Cerdà Rull, del qui ha escenificat tot el que ell, no podia , per la seva situació, posar en escena, mocions, preguntes, titulars, del que no hi hagués Bloc a Pollença, etc. ,mes prest o tard es veurà recompensat.

Però aquest es el joc de la democràcia, aquests dies es celebren els 30 anys de les primeres eleccions , i les regles del joc son les mateixes, però la filosofia no ho es, el sentit de la legitimitat no es el mateix. Diuen que per guanyar una guerra a vegades s´han de perdre moltes batalles, nosaltres amb quatre anys amb vostè en vàrem perdre moltes però al final guanyarem les eleccions., vostè es batlle per segona vegada sense haver-ne guanyades cap, esper que alhora de governar ho tingui en compte

Però les regles del joc son aquestes, nosaltres els aceptam, el seu pacte es legítim, podríem pensar que poc ètic, encara que avui en dia en política te poca importància, farem feina des de l´oposició, de la forma mes constructiva, però crítica, esperem no caure en l´error de tots els grups de no fiscalitzar ni criticar a Um per si desprès i hem de pactar, tanmateix no serveix aquesta tàctica, vostè es el batlle i a vostè l’hi demanarem les responsabilitats quan faci falta i les felicitacions quan les se meresqui, també seva es la responsabilitat d´arribar a un consens amb els grans temes que afecten al nostre poble, allà ens hi trobarà, només l’hi deman que sigui valent, que no pasteletgi, i que amb els grans temes, sobretot amb els urbanístics i els que ja teníem començats no torni arrere.

Esper de veres que aquest pacte que ha firmat arribi a bon port, que com he pensat, i ara encara mes , no sen ampenedesqui desprès d´haver-l´ho firmat, la premisa que tenia era de no donar cap escusa per que es trencas, i crec que vaig arribar a bon port, va primar sempre l´interès general per sobre dels particulars.

Esper que sia una bona legislatura, fructífera, com ho ha estat aquesta que acabam, que els regidors als qui encomani les tasques ho facin el millor possible, quan ens necessiti, ens vengui de cara, i ens trobarà, pot estar ben segur, que tingui molta sort. Moltes gràcies.

 

La fÓbrica de Can Moratˇ II.

Alternativa | 19 Juny, 2007 10:53 | facebook.com twitter.com

Durant la campanya electoral del 2003 el PSOE va proposar la compra de la Fàbrica, segons el propi PSOE després de diverses reunions amb el propietari de la fàbrica, el preu que demanava el propietari eren 540.910 euros (90 milions de pessetes). El PSOE va organitzar una jornada de portes obertes i va presentar un projecte de centre polivalent. De tot això mai més es va saber res, el PSOE va a estar a l'oposició i ja no va presentar cap proposta a l'equip de govern ( que jo sàpiga) i al programa del 2007 la idea havia desaparegut

Al mateix temps l'equip de govern anterior va negociar amb el propietari i en aquell moment demanava un milió d'euros (166,386.000 pts) i la requalificació en urbà dels terrenys darrera la fàbrica. Aquest darrer punt no es va admetre per équip de govern i pensam que amb raó.

Fa tot just un any, es va posar en la fàbrica un cartell d'una immobiliària i es demanen 2.000.000 €.

Durant la campanya el tema de la fàbrica no ha sortit pràcticament a la campanya. Esquerra Republicana va denunciar l'estat d'abandó de l'antiga fàbrica i va parlar d'una possible compra de l'edifici per a destinar-lo a usos socials com projecte de futur del seu partit.

Nosaltres tal com està la situació financera del l'Ajuntament, amb l'Auditori de Moneo, amb la gran quantitat d'edificis municipals que necessiten reformes i amb les mancances d'infraestructures bàsiques la municipi... La veritat es que ni ens varen plantejar la possible compra de l'edifici.

 El que tenim clar és que falten urgents accions de conservació, restauració i rehabilitació.

 

Al Boib del 2001 ja es descrivia l’aspecte del conjunt com de total abandonadament, situació que encara ha empitjorat més aquests anys; “hi ha hagut actes de vandalisme, acusats a la part d’habitatge, i per altra banda hi ha una colonització important de la vegetació.” Així i tot el conjunt conserva bona part de l’estructura murària i la façana és conserva en gran part. S'ha de mantenir la composició volumètrica general, i rehabilitar l’estructura i les cobertes, la façana principal i la del camí Juanot, els revestiments, etc. Pel que fa als materials, s’han de mantenir en la major mesura possible els existents, mentre que les noves intervencions s’hauran de diferenciar de les del moment de la construcció.

Al Boib respecte als usos diu “que s’entenen possibles aquells que resultin totalment compatibles amb l’estructura i configuració actuals”.

En aquest moment nosaltres pensam que el primer que s'ha de fer és obligar als propietaris a complir amb els seus deures de conservació (article 26 de la llei de patrimoni Històric de les Illes Balears). En quant a la compra de l'edifici hem d'estudiar l'expropiació del mateix per interès social (article 33 de la mateixa llei).

 

 

 


La fÓbrica de Can Moratˇ I.

Alternativa | 18 Juny, 2007 09:53 | facebook.com twitter.com

A un comentari Santiago ens deia que “me encantaría que esta legislatura se diera alguna solución a la Fábrica. Tal como está es "un niu de puçes i paparres" y suerte que nunca a habido una desgracia de gente que haya podido entrar en su interior.”

Per fer una pluja de idees sobre el tema i cercar solucions a un del problemes eterns de Pollença pens que hem de conèixer una mica la història de la fàbrica de catifes de Can Morató, ja que evidentment el que li dona valor a l'edifici és la seva importància a la història de Pollença i els seus valors arquitectòniques.

La fàbrica de catifes de Can Morató se situa a la part Nord de la Vila de Pollença, a la carretera que surt cap al Port de Pollença, entre el torrent de Sant Jordi i el camí Juanot, prop de la carretera de Lluc a Pollença a un terrenys que estaven qualificats com a Sòl urbanitzable no programat-2, adjunt a un sòl urbà i prop també d’una zona d’equipament.

Al BOIB 85 del 12 de juny de 2001 podeu trobar la incoació d’expedient de declaració de bé catalogat i inclusió al catàleg insular del patrimoni de Mallorca de l’antiga fàbrica de catifes de Can Morató. Un interessant document ja que a més de la declaració de Bé Catalogat a favor de l’antiga fàbrica de catifes Can Morató, podeu trobar una petita història i una descripció de l'edifici.

Resumint els fets més importants. L’impulsor de Can Morató va ser Rafael Morató, gendre de Pere Bosch Oliver, propietari d’uns tallers de catifes a Esporles. Per assegurar-se que l’empresa funcionaria varen instal.lar una sèrie de telers pels corredors de Claustre de Santo Domingo. Vist l’èxit comercial de la producció, l’any 1922, es va construir a l’entrada del poble per la carretera del Port, la fàbrica que actualment coneixem.

L’empresa de can Morató va produïr catifes d’alta qualitat que eren exportades a Barcelona, Santander, Bilbao i Sant Sebastià. Hem de dir que el primer falangista de Pollença, del que se'n tenen dades, va ser el fil de Rafel Morató; Pere Morató Bosch, que quan encara era estudiant amb 16 anys, es va donar d'alta el 4 de febrer de 19361 . Durant els anys de la Guerra Civil la fàbrica va continuar activa amb la fabricació de mantes i sacs de llana.

L’èxit de la producció va permetre el funcionament de la fàbrica de Pollença i una altra que es va instal.lar a Alcúdia. La fàbrica va romandre activa fins els anys 1959-1960 en que va deixar de funcionar, entrant l’edifici en un estat d’abandó que dura fins avui.

En quant al seu valor artístic destaca la façana principal amb un llenguatge eclèctic on predominenelements del regionalisme i altres de procedència noucentista, com la torre o les impostes. Pel que fa als materials, és de destacar en aquest conjunt i tenint en compte l’any de construcció, la combinació de materials “moderns” com ara el formigó armat per a l’estructura i la coberta amb la construcció de murs d’una espècie de tapial o compost, una espècie de formigó com molt primitiu fet a base de terra, grava i segurament algun aglomerant com el ciment mallorquí. És a dir, que no només en la composició de la façana sinó fins i tot en l’ús dels materials es pot copsar aquest eclecticisme del que es parlava al descriure l’estil de la façana de la fàbrica. Aquesta fàbrica és una mostra del principi de l’aplicació i experimentació amb els nous materials, quan encara s’usaven aquests nous materials amb formes del passat, pròpies d’altres materials.

Acord de declaració com a bé catalogat i inclusió al catàleg insular del patrimoni històric de Mallorca a favor de l’antiga fàbrica de catifes, can Morató, Pollença Boib 12-03-2002.

A galopar de Paco Ibañez. 

 

Demà més. 

 1.- LA FALANGE A MALLORCA ENTRE LA REPÚBLICA I EL PRIMER FRANQUISME: ESPECTRE SOCIOPOLÍTIC.  Ramon Morote Pons.

 (Segueix)

Que no Ús un xec en blanc.

Alternativa | 17 Juny, 2007 07:22 | facebook.com twitter.com

Aquesta és la segona part de l'explicació de nostre vot en blanc.

A pesar de tot hem decidit votar en blanc per  donar un vot de confiança als programes electorals de  nostres companys del PSOE  i el PSM, esperam que  facin realment girar el govern de l’Ajuntament cap a l’esquerra i se visualitzen les “mil coses “ (paraules textuals de Joan) que fan a Unió Mallorquina més propera a l’esquerra.  Només citaré dos temes on es podia començar a notar qualque canvi.

Per exemple el PSOE  havia mostrat la seva oposició a l’Auditori de Moneo, ara al manco esperam que es facin els estudis de gestió, projecte artístic i manteniment que  des del partit socialista es demanaven fins ahir.

Des del PSM s’ha defensat l’obertura dels camins públics, ara ja no n’hi cap excusa per que aquests camins continuen tancats. 

Si que hem de dir que els  partits de govern tenen un apartat important  dedicat a l’ampliació dels  serveis socials que esperam que aquesta legislatura tinguin un desenvolupament important. Igual que  esperam que es millori el dia a dia i les infrastructures bàsiques del municipi, de la Cala a Gotmar.

En nostre cas som conscients de que tenim una gran responsabilitat no només amb nostres votants sinó amb tota la ciutadania. Som l’únic referent de l’esquerra a l’oposició situació que ens dona la llibertat de no callar i de no haver renunciat a res de nostre projecte polític. Seguirem la línia transparent i directa que hem seguit fins ara, i no ens deixarem enlluernar, per les sigles a l'hora de fer oposició.

Aquest vot en blanc no és un xec en blanc. Nostra oposició no es basa en sigles sinó en projectes i fets. Sobre la taula us trobareu crítiques, idees, projectes, preguntes... ara està en vostres mans que la gestió del municipi es faci realment des de un punt de vista social, igualitari i respectuós amb el medi ambient.

Estam segurs que no  defraudarem i  que podem donar un nou aire a l'Ajuntament. Aquest regidor només vol ser un servidor de la ciutadania i estic a vostra disposició com canal de petició, informació i denúncia dins l'Ajuntament.

 

Gràcies.

Articles al DdM, UH , DdB i Mundo .

 

Vot en blanc...

Alternativa | 16 Juny, 2007 14:51 | facebook.com twitter.com

Avui publicam la primera part del discurs d'explicació del vot a la formació del consistori, demà la segona part.

El primer de tot volem donar moltes gràcies a les  persones que han confiat en nostra llista i nostre projectes. Gràcies a tots els que ens han ajudat a aconseguit aquest bon resultat electoral i  han fet possible que per primera vegada en la seva història Pollença tingui un regidor d'Alternativa EU-EV  Gràcies per pensar  que feim falta.

No podem votar a Joan com batle, ja que des de nostre punt de vista no seria coherent. Per nosaltres no es pot estar fins ahir governant amb el Partit Popular i ara amb el PSM. I no es pot fer això si els partits tenim una ideologia i un model de ciutat. Pensam que s’ha de tenir un model de municipi, una idea de cap a on volem que vagi Pollença i Mallorca, i el model de l’equip de govern  d’aquests quatre darrers anys ha tingut poc que veure amb la nostra idea de ciutat.

El nostre model aposta per una ciutadania ben informada, aprofito per demanar  a parti r d’ara la retransmissió en directe dels plenaris municipals, per polítics només preocupats per Pollença, per la defensa del medi ambient, per la millora de les polítiques socials, del dia a dia, per la professionalització de la gestió municipal sense favoritismes, per la defensa dels interessos col·lectius i els espais públics.... Tot això no s’ha fet correctament en els quatre darrers anys

 El nostre model aposta per la democràcia participativa i UM-UNPI ha fet ben poc en aquest aspecte, al seu programa electoral només hi ha una petita referència a aquest tema, quan diu que potenciarà  l’Agenda Local 21,esperam que faci alguna cosa més.

A aquestes eleccions hi ha hagut un 36 % d’abstenció, o sigui no vota un de cada tres pollençins, tots haurien de reflexionar sobre si no fa falta canviar la manera de fer política.

La implicació de la ciutadania en la política municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns representant  a l’Ajuntament cada quatre anys. Per què els ciutadans no poden decidir com s’utilitzen els espais públics?  Per què la gent no pot decidir com se gasten els seus doblers?

Igualment volem manifestar una vegada  més nostra preocupació per l’indisciplina urbanística que campa per Pollença, a pesar de que Joan ha estat ja set anys regidor d’urbanisme no ha fet complir la llei per evitar la multiplicació de construccions en sòl rústic, i una vegada més al seu programa electoral no diu res del tema com si el problema no existís. El problema el tenim i ja és hora d’afrontar-ho amb valentia. Ha arribat el moment  de canviar nostre model urbanístic. L'activitat econòmica s'ha de desenvolupar amb respecte al medi natural que és la nostra major riquesa, i per això hem de reforçar la disciplina urbanística, aturant les construccions al sòl rústic i adoptant clarament polítiques proteccionistes del medi ambient.

He de dir que al programa del PSOE tampoc hem trobat referències importants ni a la democràcia participativa ni a la disciplina urbanística, i  que si que hem trobat alguna referència al  programa del PSM.

Nou consistori. 

Glossa dedicada a en Matas

Alternativa | 15 Juny, 2007 06:02 | facebook.com twitter.com

 Joan Ramon ens ha enviat aquesta glossa tan guapa dedicada a en Matas.  

En Matas està coc-piu,
que ha perdut la majoria.
Pensava que guanyaria
i que tot s'ho menjaria
de modo definitiu.
I, quan fletxendo i altiu
les tovalles estenia,
les urnes amb valentia
 l'han menjat de viu en viu.


En Matas va planejar
amb el pitjor de la dreta
ficar endins la ganiveta
al partit de na Munar.
I ara l'ha de festejar
amb la coa ben estreta;
com un xotet de cordeta
darrere li ha d'anar,
besant mà esquerra i mà dreta
i el cul, si falta fa.En Matas tot fet un brau
deia que tot funcionava,
i mirau si cert estava
que amb els doblers que guanyava
 va poder comprar un palau.

Però ara l'han fet blau
i ha quedat fet una trava,
quan ha vist que el cap no alçava
i qui esclafar se pensava
ara té el pany i la clau.

I ara amb tot aquest cacau
  està més gelat que un rave;
si de funcionar es tractava,
res funciona i tot s'acaba
i el seu estel veloç cau.

Més vos diré si escoltau:
l'ocellet que abans cantava
quan pel món es passejava
ara està mut dins el cau.
I si de volar provava,
sé cert que no l'animava
ni tan sols na Mari Pau

Aprofitam per donar l'enhorabona a nostre futur  batle Joan Cerdà i a Aina Calvo futura batlessa de Palma, a veure si reprèn al seu blog inactiu des del 28 de maig igual que el de Miquel Nadal (UM) per cert. 

Avui entrevista a Joan Cerdà al DdM, al titular diu que" En UM, por mil cosas, somos más próximos a la izquierda", ja el veurem aquests quatre anys per que nosaltres els recordarem aquestes "mil cosas". 

Esper que us agradi el video la canço "Poderoso Caballero" l'interpreta Paco Ibañez,  lletra de  Francisco Quevedo y Villegas.

De la magnífica http://www.irtv.es/ "Información reservada punky visión" 

 


 

 (Segueix)

Campanya solidÓria

Alternativa | 14 Juny, 2007 06:08 | facebook.com twitter.com

A l’assemblea d'Alternativa EU- EV de Pollença a la fi varen tancar els comptes de la campanya electoral. Del 1600 euros que tenien de pressupost de campanya ( el més petit de tots els partits que es presentaven),  ens ha sobrat la quantitat de 200 euros que repartirem de manera equitativa (40 euros) entre les següent cinc associacions de caràcter social i solidari de Pollença.

- AFAMA. Associació de Familiars i Amics de Malats d´Alzheimer Associació d’ajuda a afectat per la malaltia d´Alzheimer o bé que pateixen un cuadre de Demència Senil.

- Associació d’amics del refugi d’animals de companya de Pollença.  Associació que ajuda al Refugi d’Animals de Pollença on recullen els animals de companyia que són abandonats en la zona nord de la illa de Mallorca.

- Dentistas sobre ruedas. associació que organitza i coordina diferents projectes per a millorar la salut bucodental en països i regions amb manca de serveis odontològics i que fomenta l'educació bucodental en aquests països.

- Pollença Solidària. Associació solidària amb el Sàhara que  a través del programa “Vacances en Pau” fa possible les vancances de nins saharahuis a Mallorca.

- PRODIS. Associació Pro Ajuda a Persones amb Discapacitat. . Associació que proporciona serveis i programes per la integració de les persones amb discapacitat.  

Evidentment la quantitat que aportem a cada associació és petita però esperem que serveixi de reflexió als diferents partits polítics perquè controlen més les seves despeses a les properes campanyes electoral.

També volem fer reflexionar a l’Ajuntament sobre el fet de que a Pollença disposam de nombroses associacions que haurien de tenir una ajuda estable pressupostada per part del Consistori, per contribuir al sosteniment de les seves despeses. Al llarg d’aquesta legislatura ens comprometem a lluitar per aquest objectiu.

Fotografia de la xarxa d'intercanvi de coneixement de Castelldefels

 
 Les Xarxes d’Intercanvi de Coneixements (XIC) són un grup de persones interesssades a intercanviar coneixements, sabers i experiències. Es tracta d’una manera diferent d’ensenyar, aprendre i relacionar-se en què tothom pot transmetre allò que sap i vol.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb