URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Consens i austeritat (ple)

Alternativa | 29 Febrer, 2008 19:16 | facebook.com twitter.com

Un resum del debat de l'aprovació  de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, que es va fer amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP (es van abstenir a pesar del que diu avui la premsa, ja que havia factures de regidors d'aquest grup) i nostre vot en contra.  Ja teniu penjat a a internet en pdf el llistat de despeses de l'extrajudicial amb detail, esperam vostres opinions

Demà dissabte  a les 10:15 hem quedat al monument (Pollença), per compartir cotxes per la gent que vulgui venir a veure a Llamazares ( a les 11:30 a l'edifici de l'ONCE c/ Manacor a Palma)

 

 

 

El regidor d'Hisenda Juanjo Mir (PSOE) va fer una mínima defensa del tema , bàsicament va dir que a ningú le agrada presentar llistats com aquest. Els principals regidors culpables d'aquestes despeses, el regidor de serveis Martí Ochogavía (UM-UNPI)  no era ( quina casualitat) i el regidor d'esports Michel (UM_UNPI)no va dir absolutament res. Al manco crec que haurien d'haver donat alguna explicació.

Dia a dia es demostra la necessitat que havia de fer una auditoria a  l'Ajuntament de Pollença, la presentació per aprovar a aquest  Ple d'un extrajudicial de crédit de més d'un milió és la darrera prova. El batle Joan Cerdà va replicar que la presentació de l'extrajudicial és una demostració de que els comptes es porten d'una manera transparent i correcta. Però al debat jo mateix li vaig dir que encara no es coneixen els comptes del Festival de Pollença i  Tomeu Cifre va tornar dir que encara hi ha factures que no han arribat.

És una vergonya que l'actual equip de govern parli de que s'han complit els pitjors del seus "auguris" com si aquestes despeses sense consignació pressupostària de més d'un milió d'euros (1,097.344,67 euros)  fos un càstig dels déus romans. No senyors aquestes despeses les han autoritzats els  regidors corresponent, sent conscients de que els seus pressuposts eren esgotats. I  són despeses que no responen a cap situació d'emergència sinó que es tracten en la seva majoria de despeses que es podien llevar a una situació  econòmica crítica econòmica com l'actual .

Al llistat hi ha un munt de petites despeses en dinars, sopars, queviures, publicitat, propaganda... petites despeses que arriben a sumar una gran quantitat.

El llistat general és una demostració d'ineficàcia i manca de planificació, un desastre total. Un parell d'exemples com és possible despeses de 6.846 euros (més d'un milió de les antigues pessetes) a la realització d'un càtaleg ( el de Janet Cardiff, o de 6045 euros (altre milió de pessetes per l'espectacle dels cavalls de la Fira....

També tinc molt de dubtes respecte al llistat, per exemple surt un sopar de la selecció bvalear i la república d'Irlanda ( més de 1000 euros) o publicitat de la fira assignats al batle i regidor d'urbanisme? o 300 llibres d'una Associació repartits en  dues factures diferents'

Un anàlisi de les despeses  demostra que la major part de les despeses són responsabilitat directa de regidors actuals d'UM-UNPI (51 %) o d'anteriors regidors d'UM-UNPI que varen deixar les seves àrees molt exhaurides ( 22%). O sigui un 73%  d'aquestes despeses són responsabilitat d'UM-UNPI. S'ha de tenir molt de barra per dir "que quan el nou equip de govern municipal va arribar a l'Ajuntament, va denunciar que moltes partides econòmiques estaven completament esgotades" com si l'actual equip de govern fos totalment nou i UM-UNPI no hagués governat a l'anterior legislatura i fos culpable en la seva major part d'aquest forat econòmic.

Com el mateix informe d'intervenció econòmica  diu; "el reconeixement extrajudicial de crèdits suposa un incompliment del principi d'anualitat pressupostària i, igualment, de l'article 173,5. del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que prohibeix expressament l'adquisició de compromisos de despeses d'un import superior al crèdit autoritzat, circumstància que podria determinar l'exigència de responsabilitat dels gestors al servei de l'entitat que hagin realitzat les despeses."

De moment no hem vist cap assumpció de responsabilitat, ni tan sols una mínima explicació d'aquest incompliment del pressupost. L'únic que hem vist és com dos dels regidor responsables ( Miquel Ramón - esports- i Martí Ochogavía -serveis-) de més de la meitat d'aquestes despeses ( més de mig milió d'euros) no només no han donat explicacions si no que a més s'han pujat el sou.  Pensam que aquests regidors haurien de dimitir i deixar pas a uns millors gestors dels doblers públics, això seria per nosaltres assumir responsabilitats.

Com supòs que no hi haurà aquestes dimissions que he demanat , pens que al manco s'hauria de fer un replantejament de temes com publicitat on es fa una despesa totalment innecessària, ja que tenim una ràdio municipal , festes i fires on pens que a una situació crítica com l'actual no podem tudar tan de dobler, o de la jardineria, plantant espècies més barates de mantenir i fent un concurs públic de manteniment..

Si tenen por de llevar activitats, els convidam a fer entre de manera consensuada un pla d'austeritat que permeti retallar les  despeses. D'aquesta manera podrem afrontar les mesures més impopulars i a política econòmica de l'Ajuntament no vendrà determinada per la por de perdre votants. Joan Cerdà  per una vegada va estar d'acord a aquest punt i la premsa ha informat  d'aquest compromís, obviant nostra peticions anterior  de dimissions i que havia estat una proposta nostra. Esperam que realment es faci aquesta reunió i es tiri endavant un pla d'austeritat.

Al debat  primer Juanjo Mir i Joan  (Michel no va dir res) després de di-me demagog i unes quantes bestieses més ( la veritat ofèn i els números són els que són), varen dir que totes les despeseses eren necessàries  i que la gestió de Michel i Martí havia estat excepcional i austera??? Joan va parlar de despeses necessàries com reparacions als col·legis, de les que jo no havia dit res, evidentment si el milió d'euros fos de despeses totalment necessàries no diria res.

Joan Cerdà va dir que les partides destinades al manteniment i la prestació de serveis eren completament irreals, de manera que no era possible cobrir-les amb els ingressos, despeses bàsiques com la neteja de les escoles o dels carrers, el manteniment de jardins o la reparació dels vehicles policials, totes elles necessitats en les quals és impossible retallar. Li vaig replicar que pens que no és d'aquesta manera i que si és així com es podrà encaixar l'Auditori a aquesta situació econòmica, com s'ha previst fer la seva gestió econòmica?

 Tomeu Cifre va recordar a Juanjo Mir com havia canviat la postura del PSOE a aquests temes i li va acusar d'estar totalment i va acusar d'estar totalment subordinat a Joan Juanjo va acusar aa Tomem Cifre d'haver pressupostat pel sistema de la «tisorada», retallant les partides per quadrar els pressuposts sabent què no n'hi hauria prou per fer front a la despesa de tot l'any 2007.

 El resum després de dos extrajudicials en vuit mesos i grans dèficits a EMSER, la Residència, Patronat de Turisme... és que la gestió econòmica de l'anterior equip de govern (UM-UNPI i PP_UMP) va estar desastrosa,  no va haver coordinació i es va entrar a una competència de despeses populistes o partidistes. Ara seria important arribar a un consens  per fer un pla d'austeritat racional i efectiu, ja veurem.

Fa falta consens i aplicar la raó per fer un pla d'austeritat.
 

L'equip de govern aplica "el rodillo"

Alternativa | 28 Febrer, 2008 17:19 | facebook.com twitter.com

Una primera valoració ràpida d'un ple intens (3h 41minuts) que anirem esmicolant poc a poc. L'equip de govern ha decidit actuar com un corró "rodillo

Recordau Avui a les 20:30 debat a quatre al club de Pollença.

El dissabte 1 a les 10:15 hem quedat al monument (Pollença), per compartir cotxes per la gent que vulgui venir a veure a Llamazares ( a les 11:30 a l'edifici de l'ONCE c/ Manacor a Palma).

Al principi del ple he demanat un minut de silenci per expressar la nostra repulsa contra l'acte de violència masclista que va succeir ahir al Port. Joan va dir que tenia pensada presentar una mocio d'urgència contra l violència masclista que és el que finalment s'ha fet.

1.- S'ha aprovat l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP (havia factures de regidors d'aquest grup) i nostre vot en contra.  Ha estat un debat molt llarg, el més profitós és que l'équip de govern en certa manera ha acceptat nostra petició de consens per aplicar més austeritat a futurs pressuposts. Ja teniu penjat a a internet en pdf el llistat de despeses de l'extrajudicial, esperam vostres opinions

 2.- S'ha aprovat el nomenament de Juanjo Mir.representant municipal del Consorci d'Informática Local. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció , si volem que votem a favor hauran de fer alguna cosa més que limitar-se a dir qui proposam.

3.- Nomenament representant municipal a l' Assemblea General de Colonya - Caixa d'Estalvis. S'ha retirat

4- S'ha rebutjat nostra proposta  relativa als pressuposts participatius, amb els vots en contra de l'equip de govern, abstenció de PP-UMP  i nostre vot a favor. Indignat i vergonyós, no per que hagin votat en contra sinó per que s'han excusat en una remodelació de l'Agenda 21 que s'han tret de la màniga. Al ple de gener vaig demanar per l'Agenda 21 i no varen comentar res d'aquest pla que ha aparegut aquest dilluns en forma d'esquema que podeu veure abaix .  No han acceptat nostra proposta simplement per pur i dur partidisme.

 

 

5.- S'ha fet per unanimitat l'aprovació provisional de la modificació puntual del PECH a l' ámbit de les illetes de la Playa Major del nucli urbà de Pollença.Les illetes passen de ser plurifamiliars amb activitats de taller a unifamiliars amb activitats comercials com la resta de la zona. D'aquesta manera les illetes tenen la mateixa qualificació que tot el seu entorn i esperam que a la fi es solucioni un tema que s'arrossega fa massa temps, només hem dit que esperam que la nova normativa d'ocupació de l'espai públic eviti que l'espai públic de la plaça encara sigui més petit.

 6.-  S'ha nomenat per unanimitat procurador i lletrat  a un contenciós de l'Ajuntament per evitar el trasllat del registre de la propietat a Alcúdia. S'intenta evitar el trasllat del registre a Alcúdia ja que no han fet els pasos correctament.
Només els he demanat una reflexió sobre el porque ha passat això i com està evolucionat Alcúdia i Pollença els darrer anys.

7.- S'ha nomenament un procurador i lletrat al contenciós que ha posat un veí de la Cala contra les llicències de l'UNAC 33. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció, igual que el veí pensam que aquestes llicències s'han donat mal i  aquesta setmana posarem nostre contenciós de manera conjunta amb el GOB.

 8.-S'ha denegat nostra proposta relativa al trasllat de les dependències de l'Area de Serveis Socials de l' Ajuntament, amb els vots en contra de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP i nostre vot a favor.
A l'igual que al tema dels pressuposts pocs arguments, pur partidisme, no han estat capaços de dir quan estarà acabat el centre de dia i encara estan estudiant si es pot traslladar o no. Per mi una altra vergonya.

9.- Nomenament representant municipal de la Junta Insular d' Aigües de Mallorca. S'ha retirat.

 10.- Nomenament de Jaume Plomer  representant municipal de la Junta Rectora de la reserva natural de s'Albufereta. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció

11.- Aprovació per unanimitat del comprimís d'adhesió als compromisos d'Aalborg (A+10).Els hem recordat que de moment aquest ecuip de govern ha incomplit aquests compromisos ja en diverses ocasions aquests 8 mesos. 

12.- S'ha aprovat el trasllat de documentació relativa a l'afecció de l'entrada en vigor del Decret Llei 1/2007, de 23 de novembre.Documentació de propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció. No hem vist gens clar el que ha passat a aquest tema, ni alguna de les afirmacions que fan els escrits.

13.- S'ha aprovat per unanimitat l'emissió de l'informe contemplat a l'article 17.2 B) de la LOT en relació a l'aprovació inicial de la Norma Territorial Cautelar per la qual s'adopten mesures per assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del PTI de Mallorca. No m'han agradat gens alguna de les afirmacions que fa l'informe de l'arquitecte municipal i he reafirmat nostre compromís de lluitar per la classificació d el'Ulla com zona humida, l'enderrocament del hotel d. Pedro, conservant les places hoteleres al municipi. Per segona vegada al ple en Joan ha dit que estava d'acord.

14.- Per unanimitat s'ha aprovat la urgència i una mocio  contra la violència masclista.

 15.- S'ha denegat d'urgència ( cal majoria absoluta i l'equip de govern s'ha abstingut, mentre el PP- UMP i jo hem votat a favor) de la  moció que la Plataforma Pro Camins públics presentava a través de nosaltres. Demanant iniciar el procés per tal de aprovar el catàleg de camins en el termini de quatre mesos de manera definitiva des de la presa d'aquest acord i posteriorment iniciar els tràmits necessaris per incloure el catàleg a l'Inventari de Béns Locals.

Una vegada més el corro, "rodillo", Biel ha dit que n'hi ha un acord de l'equip de govern i que presentaran la mateixa moció el mes que ve, jo he defensat la urgència ja que la plataforma el demanava ara i havien lliurat la seva petició fa pràcticament un mes a Biel i a més a més posava un termini de quatre mesos.

 16.- Ahir varen presentar una altra moció d'urgència, a partir de la documentació dels propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears, demanant que l'Ajuntament  traslladi documentació i informes defensant davant del govern tots els solars de La Font, Formentor i el Vilar que es trobin a la mateixa situació que els desclassificat. S'ha denegat d'urgència sense cap explicació ( cal majoria absoluta i l'equip de govern s'ha abstingut, mentre el PP- UMP i jo hem votat a favor).

Una altra fotografia del concurs Urxella III. 

 

DRETS PER A LES PERSONES IMMIGRADES

Alternativa | 28 Febrer, 2008 09:00 | facebook.com twitter.com

G.  ens ha fet arribar el comunicat d’UMitat  per les illes referent a la immigració que podeu llegir a la continuació de l’article i la seva opinió que transcrivim, i vosaltres que opina ?

“Este comunicado de "UMITAT", me genera más dudas que otra cosa... además de miedo.

Por voz de quién habla Sampol cuando se refiere a la inmigración y a una integración y cohesión social si sabemos a ciencia cierta que UM no quiere a los inmigrantes, el PSM te tolera en tanto hables catalán y ERC vaya a saber qué harían con los inmigrantes si tuvieran competencias en inmigración (mínimo enviarlos de regreso... en barco de rejilla).


Sobre propuestas de inmigración llueve sobre mojado cuando dicen que se garanticen los servicios sociales o el acceso a la educación, pues ello esta garantizado por constitución (el primer texto que leí al llegar aquí). A nadie se le niega ese servicio básico, es así.

En cuanto a la obtención de la residencia hay diferentes formulas, todas sabidas de memoria por los recién llegados, que si bien no quitan el sueño son una suerte de cálculos para tratar de saber cuándo llegará ese día. Por arraigo familiar, los requisitos parecen ser, según me han dicho, algo complicados ya que tu pariente residente debe demostrar unas cuantas cosas entre ellas la solvencia económica con cierta cantidad de dinero depositado en el banco, algo que a día de hoy es bastante difícil de tener. Mientras te echas tres años trabajando en negro, y sin las debidas garantías de las que sí disfruta otro trabajador. De esta manera se corre el riesgo de generar situaciones de esclavitud y degenerar el sistema.


 Tampoco digo: "Papeles para todos" y ala! pero que se rebajen las condiciones, después de todo, el inmigrante que está aquí está trabajando y manteniendo una situación, desde el punto de vista familiar y social regular, vale decir: paga un alquiler, envía los niños al colegio, compra en el supermercado, etc, etc. Sin embargo no tiene acceso a garantías de protección en su calidad de vida.”

 

Aquest és el programa d'EU-EV respecte als immigrants.

 

DRETS PER A LES PERSONES IMMIGRADES

 

- Derogació de l’actual Llei d’Estrangeria i del ser Reglament d’execució, substituint l’actual política d’immigració centrada en aspectes restrictius, repressius i de control policial per una veritable política i legislació d’Integració sociolaboral basada en la Declaració Universal dels Drets Humans.

 

- Aplicació i respecte, als processos administratius d’estrangeria, de la Llei de Procediment Administratiu.

 

- Creació d’una “Oficina de Consultes i tràmits consulars” a cada comunitat autònoma, depenent del Ministeri d’Administracions Públiques i gestionada per les Delegacions del Govern, fiscalitzadores de les acuacions dels consulats espanyols en matèria d’estrangeria. Dotació de personal i mitjans als consulats espanyols. Creació de consulats espanyols a tots els països font de fluxos migratoris cap a l’Estat Espanyol.

 

- Reconeixement i protecció dels drets i llibertats fonamentals emparats per la Constitució, com ara: lliure circulació, llibertat d'expressió, associació, vaga, reunió, lliure sindicació, garanties processals, educació, protecció a la família i no discriminació per raons de raça, idioma, cultura o lloc de procedència.

 

- Fer camí cap a la ciutadania de plens drets dels migrats començant per impulsar el dret de vot en totes les eleccions, a partir d’un mínim d’1 any de residència per a les municipals, i de 3 anys de residència per a la resta d’eleccions. Agilitzar els tràmits de nacionalitat.

 

- Igualtat de drets entre persones reagrupadores i persones reagrupades des del moment de la concessió del reagrupament, per possibilitar l’emancipació dels joves i les dones migrades. Totes les autoritzacions de residència per reagrupament de persones en edat laboral han d’implicar automàticament una autorització de treball.

 

- Equiparació de drets socials respecte als ciutadans “nacionals”: assistència sanitària, accés a ajuts públics a l'habitatge, escolarització, etc., independentment de la situació administrativa de l’immigrant.

 

- Desaparició dels informes governamentals desfavorables emesos per la DGP i altres cossos de seguretat. Les denegacions d’autoritzacions es faran només amb les dades objectives del registre d’antecedents penals. Respecte del principi d’innocència.

 

- Lluitar contra l’explotació laboral de les persones immigrades: increment dels mitjans per una millor inspecció i enduriment de les sancions per als empresaris que incompleixen la llei. Arrelaments sense subjecció a terminis d’estància (qui té feina ha de tenir papers, i els seus dependents també).

 

- Millorar la gestió i l’increment de recursos (humans i tècnics), tant en les oficines d'estrangeria de les Delegacions i Subdelegacions de l'Estat com en els Registres Civils. Crear un cos estatal de funcionaris especialitzats en estrangeria.

 

- Garantir el ple dret a l’assistència jurídica gratuïta, així com la defensa als menors en els processos de retorn i/o expulsió. Millorar la regulació i dignificar els centres d'internament.

 

- Tancament dels centres d’internament, reconvertint-los en centres d’acollida per a la formació laboral i inserció social i d’atenció als sol·licitants de refugi o asil.

 

- Compromís de les institucions amb el foment dels valors de la interculturalitat. Tolerància zero amb pràctiques de mutilació femenina i de discrimació per raó de sexe. Polítiques de prevenció de l’etnocentrisme.

 

-Augment de les penes per als membres de les màfies d’explotació de persones.

 

 A continuació la nota d'UMitat que comenta G.

 (Segueix)

De res, per˛...

Alternativa | 27 Febrer, 2008 19:00 | facebook.com twitter.com

 Avui al PIP ha sortit la meva resposta al contrapunt de l'anterior número, si recordau
na Eva Cerdà a la vegada que em donava les gràcies pel prec de donar noms de dones als carrers, em criticava que demanés un carrer al polígon per Clara Hammer, la dona d'en Guillem Cifre de Colonya. Aquest és l'escrit  

 

 

 

DE RES, PERÒ...

Una vegada més, a l'igual que al tema de la retirada del Sant Crist, m'ha sorprès,  el tractament que ha donat na Eva Cerdà a la seva secció contrapunt a una proposta nostra del darrer ple.

Després de donar-me les gràcies per demanar que es donessin noms de dones al  carrers del municipi, em recrimina, i el posa entre cometes per deixar ben clar que aquestes eren les meves paraules exactes, i per si no resta clar diu que el vaig dir talment així: 

García... va dir literalment que "als carrers de nova creació, per exemple al polígon industrial, n'hi podria haver un que es digués Clara Hammerl". Au, talment així ho va dir i va quedar tan ample"

La veritat és que literalment el que vaig fer és  citar el polígon només com un exemple de carrers nous i a Clara com un exemple de dona important, ni més ni menys, exactament les meves paraules varen ser, "demanaria a l'Ajuntament de Pollença que tingui en conta, sobretot pels carrers de nova creació (per exemple al polígon), la utilització de noms de dones importants dels nostre municipi i de la historia per exemple la dona d'en Guillem Cifre de Colonya, Clara Hammerl.". Crec que això és diferent a dir que m'havia quedat ample demanant un carrer per a na Clara al polígon. De totes maneres també pens que tant Guillem Cifre com Clara Hammerl es preocupaven pel benestar dels obrers, i no crec que per ells fos cap deshonor donar nom a un carrer d'un polígon industrial, clar que el problema és que no tenim un polígon industrial sinó bàsicament un grapat de solars desolats amb algun comerç.

El tema més enfora dels detalls és que crec que na Eva fila molt prim quan es refereix a alguns partits i no tant quan parla d'altres, és lliure de fer això, igual que jo de pensar que és més honest utilitzar la mateixa  vara de mesurar per a tothom. Crec que el més honest també seria traslladar la seva idea de que sigui uns dels centres educatius del Port de Pollença el que dugui el nom de Clara Hammerl, als partits de l'equip de govern, els mateixos que durant anys ni tan sol han pensat donar un nom de dona a cap carrer sigui al poble o al polígon.

Al manco aquest tema a nostre blog urxella, ha servit per treure un altre nom de dona que mereix també  un carrer a Pollença; la menorquina Margarida Comas i Camps,  biòloga, pedagoga i professora de gran prestigi lligada a l'Institució lliure d'Ensenyança, gran defensora de la innovació pedagògica, la igualtat social i els drets de les dones i que va ser la primera professora de la facultat de pedagogía de la Universitat de Barcelona. Es va casar i viure a Pollença amb Guillem Bestard. Durant la Guerra Civil espanyola, es va exiliar  a Anglaterra. on va continuar investigant.

 Salut

Un altra fotografia del concurs Urxella. 

 

 

 

Serveis socials - Pressuposts participatius i camins p˙blics (ple febrer)

Alternativa | 26 Febrer, 2008 18:30 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous a les 12:00 serà el ple ordinària de febrer, s’ha canviat l’hora ja que a les 21:00 hi ha un debat a quatre al Club. Un ple amb molt de punts, dels que farem un primer comentari breu. Esperam vostres proposte, precs, preguntes...

Una vegada més nostres mocions (3) protagonitzen el ple de febrer, intentam donant un impuls al municipi mentre l'equip de govern presenta  temes simplement administratius o forats econòmics de més d'un milió d'euros sense assumir cap responsabilitas. Conscients de les dificultats econòmiques del municipi presentam mocions que no signifiquen grans despeses però si feina i una visió més participativa de la política.  La resposta de l’équip de govern que habitualment a les comissions s’abstenia, davant de nostres mocions, ha estat votar en contra directament, amb excuses peregrines.

 Pitjau l'enllaç per poder veure un interessant

power point que hem penjat sobre el vot útil.

SlideShare | View | Upload your own

 


El dijous a les 21:00 debat a quatre al club de Pollença.

 

El dissabte a les 10:15 hem quedat al monument (Pollença), per compartir cotxes per la gent que vulgui venir a veure a Llamazares ( a les 11:30 a l'edifici de l'ONCE c7 Manacor  a Palma).


L’ordre del dia és el següent.

1 i 2.- Aprovació, si procedeix de les actes dels plens de 30 gener i 11 febrer

( formació taules electorals).

 

3.- Aprovació, si procedeix , de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Segueixen sortint  despeses compromeses del 2007 sense consignació pressupostària, en aquest cas parlam d’1,097.344,67 €. A qualsevol empresa normal algú es faria responsable, a l’Ajuntament algú dels responsables s’ha pujat el sou i a tot ens ha tocat pagar més impostos.

Recordeu que ja es va aprovar un extrajudicial del 2006 per valor de 150.481 (veure article forats a la butxaca).

Publicarem el llistat de factures i un article sobre el tema després del ple, vereu com es gestiones i es tuden nostres doblers.

 

4.- Nomenament representant municipal del Consorci d'Informática Local.

L’equip de govern ha proposat a Juanjo Mir.

 

5.- Nomenament representant municipal a l' Assemblea General de Colonya - Caixa d'Estalvis.

L’equip de govern ha proposat a Josep Cifre Salas i Augusto Valero Suau. Tomeu (PP) els ha recordat que normalment aquest nomenament es comentava o consensuava amb anterioritat.

 

6.- Proposta presentada pel grup d' Alternativa EU-EV relativa als pressuposts participatius.

Nostra primera moció que ja publicarem i comentarem. L’equip de govern ha avançat ja que votarà en contra, han dit que ja tenen previst un plantejament nou de participació ciutadana a partir de l’Agenda 21. Excuses, però bé si aconseguim avançar al tema ja en s va be. Ens han donat un esquema que és per emmarcar... 

 

 7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PECH a l' árnbit de les illetes de la Playa Major del nucli urbá de Pollença.

Amb aquesta modificació les illetes passen de ser plurifamiliars amb activitats de taller a unifamiliars amb acitivats comercials com la resta de la zona.

 

8.-  Ratificació del decret núm.941. Nomenament de procurador i lletrat  a un contenciós per evitar el trasllat del registre de la propietat a Alcúdia.

 

9.- Ratificació del decret núm. 001 . Nomenament de procurador i lletrat al contenciós que ha posat un veí de la Cala contra les llicències de l’UNAC 33, nosaltres esperam posar-ho aquesta setmana.

 

10.-Proposta presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa al trasllat de les dependéncies de l' Area de Serveis Socials de l' Ajuntament.

L’equip de govern ha votat en contra , encara que ha dit  que està estudiat la possibilitat del trasllat sempre que no sigui massa costós.

 

 

11.- Nomenament representant municipal de la Junta Insular d' Aigües de Mallorca.

L’equip de govern ha proposat a Toni Ferragut Salas.

 

 12.- Nomenament representant municipal de la Junta Rectora de la reserva natural de s'Albufereta

L’equip de govern ha proposat a Jaume Plomer Salas.

 

13.- Aprovació si procedeix, del comprimís d’adhesió als compromisos d’Aalborg (A+10).

Una sorpresa agradable que l’equip de govern presenti aquest compromís a uns punts relacionat amb la democràcia participativa, medi ambient...Segur que per més d’un que els votarà serà paper mullat, però nosaltres els recordarem el que voten.

 

 14.- Trasllat de documentació relativa a l’afecció de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2007, de 23 de novembre.

Documentació de propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears. Evidentment demanen poder construir, é sun tema interessant per un article.

 

15.- Sol·licitud del Consell de Mallorca respecte l’emissió de l’informe contemplat a l’article 17.2 B) de la LOT en relació a l’aprovació inicial de la Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten mesures per assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del PTI de Mallorca.

Informes de l’arquitecte municipal i l’assesor jurídic respecte a l’eliminació de les arees de reconversió territorial Cal Carbó – l’Ullal i l’hotel D. Pedro – Hotel Rocamar – Sa Ràpita.(Campos). També molt interessant pe run article.

 

16.- Propostes /mocions d’urgència.

Amb caràcter d'urgència o sigui primer s'haurà de votar d'urgència presentam  una moció que la Plataforma Pro Camins públics havia donat a alguns regidors de l'equip de Govern per presentar-la i aquests no l'han fet. Demanam iniciar el procés per tal de aprovar el catàleg de camins en el termini de quatre mesos de manera definitiva des de la presa d'aquest acord i posteriorment iniciar els tràmits necessaris per incloure el catàleg a l'Inventari de Béns Locals.

 

 

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de batlia.

2.- Dació de comptes dels acords de la Junta de Govenr i de les resolucions de batlia.

3.- Precs i preguntes.

 

Fotografia concurs urxella. 


 

El Balears ja donava avui la notícia del forat d'un milió d'euros. 

 (Segueix)

2 anys de bloc Urxella.

Alternativa | 26 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Encara que va ser un 26 de febrer quan varen obrir el bloc, el primer article es va publicar el 12 de març i després fins dia 24 no varem publicar el següent article. 

Moltes coses han canviat, ara estam a l'Ajuntament i podem posar a disposició de tothom informació a la que abans no teniam accés, publicam un article diari, nostre blog està entre els més actius de balearweb, d'un administrador hem passat a tres, hem publicat articles de gent molt variada....

El més important és que aquest blog ja és una referència d'informació i debat a Pollença i que a través d'ell ens feu arribar un munt d'idees, suggeriments, queixes... que també arriben al ple en forma de prec, preguntes i propostes...

El blog el feim tots i esperam seguir millorant i creixent. 

Aquest va ser el primer article sense cap imatge. 

QUI CANTARÀ AL PORT POLLENÇA? 

En 1982 Sandra Mihanovich cantant argentina va aconseguir un gran èxit amb la cançó titulada “Puerto Pollensa”, en ella narrava una història d'amor “alimentada en los amaneceres de Puerto Pollensa”. Avui el Port Pollença ja no alimenta amors ni cançons sinó ambicions. On uns veiem bellesa altres veuen possibilitats de negocis. Com gavines carronyeres sobre una badia moribunda alguns han vist la possibilitat d'esprémer al Port; s'aixequen edificis i casetes, es projecten centres comercials... Mentre l'alcalde, el pobret, diu estar cabrejat i es fa l'innocent . És possible què no sàpiga gens quan fa setmanes que era “vox populi” a qui s'adjudicaria el nou bar? Per favor, si no és capaç d'informar-se del que fa el Govern al Port que dimiteixi ja. Mentre Unió Mollera Pollencina segueix deshonrant al “moll” i miren cap a altra part, segurament cap a les còmodes poltrones que els cedeix el Partit Popular. I l'Associació de Veïns del Port què? els seus dirigents seguiran participant del festí carronyer, organitzant festes, sopars, i callant. No la culpa no és de Tomeu Cifre, si clar que té un bon sou per a assessorar a Mates i podia informar a l'alcalde, però això seria com si el llop avisés a caperutxeta que farà passar per la seva pradina. Culpables som tots els quals vivim i estimem el Port i consentim. Serà difícil que algú canti en un futur a Port Pollença.

La veritat ha d'arribar al CongrÚs.

Alternativa | 25 Febrer, 2008 19:54 | facebook.com twitter.com

Diumenge va estar Marisol a Pollença i varen xerrar de drets socials i democràcia participativa. El concepte de campanya pensat per na Marisol és totalment innovador i profundament democràtic desde que la gent pugui utilitzar les valles electoralsper deixar els seus missatges fins sustituir els miting per progràmes de ràdio interactuant amb el públic.

Tenim una candidata i un programa boníssim , però ens enfrontam a un bipartidisme total i a una desactivació de la societat civil també brutal. Moltes de les coses que hem va dir  Marisol; amics que la miravan de forma estranya per haver-se ficat a política, gent ( associacions, músics, artistes...) que no volia saber res de participar  a un acte polític a pesar de ser simpatitzants... em sonava massa familiar. A la fi, és el que volen els que manegen aquest país, que la gent no s'interessi per la política, que pensin que es cosa de quatre interessats i que no va amb ells. D'aquesta manera passa el que passa; polítiques econòmiques regressives que no lluiten contra el frau fiscal, que perdonen als "Albertos"( per cert ja parlarem de com un dels Albertos es fa una mansió a Formentor) les seves estafes o que no es plantegen cap impost a les grans fortunes.

El discurs i la forma de comunicar Marisol és impressionant, a mi em recorda a Labordeta (al que també coneix personalment) en jove,  estic segur que amb na Marisol al congrés es parlaria de les Balears un dia si i altre també, per què a l'igual que Labordeta, Marisol no és una política, és independent i diu el que pensa i al Congrés fa falta gent que sigui políticament incorrecta, que digui la veritat i que no sigui la véu dels poderosos o dels seus caps de partits.

 Si voleu llegir la notícia en gran i veure la bonita camiseta d'Iniciativa Ciutadana per Pollença pitjau l'enllaç

 

La pena és que aquest diumenge  l'assemblea de Pollença no varen estar a l'altura ni de la candidata ni de l'esforç que es va fer desde Palma per portar dues carpes i tot el necessari per fer un programa de ràdio en directo. Varen aconseguir atraure a molt poca gent a l'acte.  A a campanya municipal ens va passar una cosa similar als mitings i la veritat que em va arribar a preocupar, després la votació ens va demostrar que nostres votants no els agrada anar a actes electorals. La meva dona em va animar amb la lògica que es veuen les coses des de fora; em va demanar si jo havia anat alguna vegada a un acte electoral abans de ficar-me a política i la veritat és que he anat a manifestacions, concerts reivindicatius, "encierros"... però mai havia anat a un miting o similar fins fa quatre anys.

Al cas de nostra candidatura municipal teniam l'avantatge de la grandària del municipi i que la gent va valorar  quatre anys de feina... Marisol té una missió molt més complicada arribar a totes les illes en una campanya electoral bipartidista i on desde la CAEB al grup Serra aposten per UMitat. Només tenim un arma per lluitar contra tot això, nostra voluntat, nostra feina, creure de bons i de veres que na Marisol pot arribar a Madrid.

Quan m'imagin a la resta de candidats al Congrés; els del PP i el PSOE uns automates com sempre, i Sampol, que no tendrà la llibertat que l'ha donat el BLOC al Senat, amb l'alè de Nadal i tot el que representa darrera...

Hi ha molt de gent d'esquerres, ara tenim a la fi una candidata que no pensa en cadires i mitja tintes, una candidata que es creu el que diu, crec que el moment es clau i no podem fallar. Ja és hora de jubilar a polítics encartonats, embalsamats i falsos. Ja és hora que arribi la veritat al Congrés.

Nostra única arma som nosaltres mateixos si cadascú fa la seva campanya, segur que sortim. 

Pla d'estalvi ja !(JG 220108)

Alternativa | 24 Febrer, 2008 22:38 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la publicació resumida de les actes de la junta de govern, en aquest cas la del 22 de gener . En vermell nostres comentaris.

 

 Reiteram que a la situació econòmica actual de l'Ajuntament s'haurien de replantejar algunes despeses.Una impressió que crec molt generalitzada a l'Ajuntament és que s'han anat suamant despeses sense cap pla ni objectiu, arriba un regidor amb una nova idea i deprés ningú s'atreveix a llevar res. Per evitar "la por electoralista" d'alguns partits estaria molt be que tots els grups polítics ens reuníssim i realitzasem un pla d'estalvi.

Sabem que no és fàcil retallar però a  nostre grup pensam que en principi és molt clar que sobren despeses en festes i publicitat, també pensam que s'ha de replantejar algunes "actes culturals"... I vosaltres que pensau? 

Despeses.

Relació de despeses pressupostades; total 39.684,45 euros, les més importants ( superiors a 400 euros). També hem posat alguna quantitat que ens ha cridat l’atenció com el vi i el mesclat de la patrona que sumat al vi de sopar a la fresca arriba a 5.011 euros, quasi un milió en alcohol no està mal .

Raó social interessat

Text Assentament

Import

O.R.T

72 B. VI RECEPCIO PATRONA I

246,25

 

MESCLAT "MOROS".

 542,59

GELATS VALLS, S.L.

5400 GELATS "SOPAR A LA

3.510,00

VINYES MORTITX, S.A.

931 B.VI NEGRE I 30 BLANC

4.223,85

XL GRUP, C.B.

LLOGUER 5 CARPES, FIRA DE

1.624,00

GENERAL MUSIC, SL

EQUIP DE SO I IL·LUMINACIÓ

8.226,02

C.C.M

REPARTIR PUBLICITAT FIRA DE

540,00

XL GRUP, C.B.

MUNTATGE CARPES I TARIMES

1.896,00

MAGRANER DIGITAL, S.L.

ROTUL "FIRA" LONES AMB

4.640,00

R.R.J.C

48 ALTES LOCALS I 65

477,13

PRODIS

MANTENIMENT ZONES

958,61

EDITORA BALEAR, S.A.

ANUNCI A DIARIO DE

1023,02

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS

FRANQUEIG CORRESPONDENCIA

1.413,66

ASSESSORIA TÈCNICA MEDI AMBIENT

ASSESSORAMENT TECNIC MEDI

2.844,81

ASSOCIACIO JUVENIL CAVALL

MANT.PUNT INF.LABORAL,

400,00

ASSOCIACIO JUVENIL CAVALL

MANTENIMENT MONITORATGE

750,00

Avalgo SA

Material d’oficina

425,60

Despeses extres, un total de 33.715,80 euros. Ens resulta sorprenent veure entre les despeses extres, el pagament a tècnics municipals contractats com autònoms i programes que haurien d’estar prevists com el de l’ateneu calcari, ens informarem sobre el tema.

NOM INTERESSAT

IMPORT €

J. C. R..

       879,51 €

ASSOCIACIÓ ATENEU ALCARI

    4.100,00 €

PROMOCIÓ BENESTAR SOCIAL

    1.500,00 €

COL.LEGI OF. DE FARMACEUTICS I.B.

       344,52 €

SEARSA-CAÑELLAS A.I.E.

    3.253,94 €

COL.LEGI OF. DE FARMACEUTICS I.B.

       344,52 €

J.E.S.

       830,50 €

J.B.C

       380,60 €

REPSOL DIRECTO, S.A.

       536,79 €

REPSOL DIRECTO, S.A.

       498,39 €

REPSOL DIRECTO, S.A.

       850,04 €

REPSOL DIRECTO, S.A.

       563,59 €

MERCANTIL INTERCONTINENTAL, SLU

       438,50 €

BALEAR DE ASCENSORES, S.A.

       413,77 €

PONENT, C.B.

    1.072,72 €

T.M.C.LL

    2.451,00 €

NORD SOLUCIONS INFORMATIQUES, S.L.

    6.825,79 €

J.F.M

    1.740,00 €

Servei assesorament museu

    2.854,70 €

Tècnic esport.

    2.475,00 €

 

Despeses de GESA i TELEFÒNICA, 46.697, 53 euros:

 

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació número 1 del projecte “Annex modificat canvi de paviment Unac 33” presentada per l´entitat “Pavimentos Quimipres Baleares S.L  per import de 120.222,63 € .

Els reunits acorden aprovar la certificació número 2 del projecte “Annex modificat canvi de paviment Unac 33 presentada per l´entitat “Pavimentos Quimipres Baleares S.L.” per import de 45.307,35 €

Els reunits acorden aprovar la certificació  número 4 del projecte “Reducció de pèrdues d´aigua a la xarxa de Pollença. Segona Fase.” presentada per l´entitat “Crespí Construccions d´obres públiques s.l.u.” per import de 112.573,50 € . 

 

 Varis

A proposta de la Regidora delegada de mediació cultural Sra. Catalina Campomar Escalera els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat acorden:

- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Pollença de Literatura 2008. amb una dotació econòmica de 13.000 €.

M’ha resultat curiós que la proposta no hagi estat del regidor de cultura,  els premis actualment els paga la Fundació Guillem Cifre de Colonya.  Crec que aquesta fundació hauria de  recuperar  l'esperit original  de  D. Guillem i centrar-se mé seen educació i  ajudar més als més desfavorits.

A proposta del Regidor delegat de Cultura Sr. Gabriel Cerdà Buades els reunits,  per unanimitat, acorden: Aprovar les bases del 45é Certamen Internacional d´Arts Plàstiques amb un import total de 28.795,95 €.

Aquest premis necessiten una reflexió i un replantejament igual que el museu en general.

Vist l’expedient tramitat a l’efecte per a la contractació de la consultoria i assistència tècnica d’un tècnic per a les tasques d’orientació educativa de l’Ajuntament de Pollença.

Després hi ha una sèrie de sancions referents a incompliments de l’ordenança municipal d’animals domèstics, al Cafè Columbus (incompliment de l’acord de precinte) i ferreria, situat al carrer Cecili Metel, 30 baixos de Pollença (zona Pou dels Tiradors) per incompliment d’acord de paralització i clausura.

 Començam la publicació de les fotografies que hem rebut per nostre concurs Urxella, aquesta setmana publicarem la fotografia guanyadora.

 

 

 

Lĺassignatura de religiˇ a les escoles

Alternativa | 24 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

 Un nou article de na Toñi, aquesta setmana ens ha regalat ració doble perquè no us queixeu.

L’assignatura de religió a les escoles

            Hi ha coses que són tant de sentit comú, que de vegades sorprenen les reaccions de certes persones. Per a mi es tan obvi que dues persones del mateix sexe han de tenir els mateixos drets que un home i una dona, o que a Espanya fa falta una llei de terminis per a la interrupció voluntària de l’embaràs, que no puc comprendre actituds pràcticament fonamentalistes de gent que es considera lliurepensadora o, fins i tot, d’esquerres.

            El tema que vull tractar avui, també en la meva opinió de cajón, és que la religió és una qüestió particular i que, per aquesta raó, s’ha de respectar però s’ha de mantenir a l’àmbit de la privacitat. Per això estic tan sorpresa que, després de la  proposta sobre l’assignatura de religió que s’ha filtrat als diaris, hi hagi hagut reaccions tan enceses. No deix de demanar-me fins a quin punt aquesta filtració no haurà estat interessada, un globus sonda llençat pel Govern del senyor Antich per sondejar l’estat de l’opinió pública.

            Voldria dir que, en tot cas, la Conselleria d’Educació i Ciència ha proposat una solució valenta i, alhora, insuficient. És valenta per quant proposa que la matèria de religió (catòlica) no suposi una càrrega lectiva per a aquells alumnes que no volen ser adoctrinats a classe. En aquest sentit, la Conselleria de na Bàrbara Galmés (nom, per cert, que es dona com a segur a les travesses que s’estan fent sobre un possible canvi de consellers després de les eleccions generals) ha donat una passa que ningú no s’havia atrevit a fer en aquest país. No sé si molta d’aquesta gent que ha posat al crit al cel s’ha llegit l’esborrany (perquè només és això) del nou currículum de batxillerat. La proposta que hi figura és que, només per a primer de batxillerat (a segon no s’ha fet mai religió), la matèria de doctrina catòlica es deixi al final de l’horari escolar, de forma que, els alumnes que no vulguin rebre aquest adoctrinament, se’n puguin anar a casa seva. Aquella minoria que, als centres públics, vulgui rebre aquesta matèria, ho podrà continuar fent amb tota normalitat, a dues darreres hores de la jornada escolar.

            A qui me digui que la religió catòlica és necessària per entendre la nostra cultura i les nostres manifestacions artístiques, li diria que hi estic completament d’acord. Es podria oferir una matèria optativa que fos una veritable història de les religions. El que no s’hauria de consentir és que la religió (catòlica, ja veurem què passa si qualque vegada els musulmans de les nostres escoles exigeixen també el seu dret a rebre ensenyament religiós a les nostres escoles) sigui impartida per professors que estan indefensos a mans d’un bisbat que dóna certificats d’idoneïtat i els hi lleva en funció de la seva vida privada. Això sí, quan Magistratura de Treball diu que els seus acomiadaments no són legals, qui paga les indemnitzacions és el Ministeri d’Educació. Visca la separació església-estat!

            Abans havia dit que la mesura proposada era insuficient. És obvi que, per a aquells que somiam amb un estat laic, la religió hauria d’estar fora de les escoles, instituts i universitats que viuen dels doblers públics. Qui vulgui una educació catòlica (o musulmana o protestant) per als seus fills, que ho pagui a un centre privat o que assisteixi als temples o les mesquites, que són els llocs d’on la religió no hauria de sortir mai.

            No obstant això, crec que la Conselleria no ho tendrà gens fàcil. Resulta que els famosos Concordats, firmats –no s’ha d’oblidar- a l’any 1979, diuen que “la classe de religió s’oferirà en condicions equiparables a les altres disciplines fonamentals” i que “les autoritats acadèmiques adoptaran les mesures oportunes perquè el fet de rebre o no rebre l’ensenyament religiós no suposi cap discriminació”. No som jurista, però crec que no fa falta ser doctor en dret per adornar-se’n el que aquests articles diuen. Em fa la impressió que qualsevol jutge al qual es recorri, i la cúria eclesiàstica i les associacions de pares catòliques hi aniran tot d’una, sentenciarà que, deixar dues hores més a classe als alumnes que fan religió, és una discriminació respecte d’aquells que només tendran 32 hores lectives. De fet, tots els intents dels anteriors governs socialistes (oferir com a matèries alternatives ètica o estudi assistit) varen ser tombats als tribunals per aquest motiu.

            L’única solució definitiva, l’única que no implicaria discussió rera discussió cada pocs anys i que evitaria que el debat dels greus problemes de l’ensenyament s’acabi centrant en com s’ha de impartir religió catòlica als centres públics, passa, evidentment, per derogar els Concordats amb el Vaticà. Qualsevol altra actuació resultarà frustrat per a tots els que pensam que l’estat laic és el vertader camí.

 De l'interessant blog Totum Revolutum, d'un mestre de Lleida.

 

 

 

Ja sabeu que si voleu col·laborar enviant-nos escrits, idees o propostes...estarem encantats de rebrer-les i publicar-les en aquest bloc, per tal de que sigui més obert i participatiu i que totes les idees i tenguin cabuda. Així que ja sabeu, si voleu participar escrivint articles o fent-nos suggerències: eurxella@yahoo.es

 

Amb el teu puc i el meu vull, anem plegats company.

Alternativa | 23 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Demà diumenge fem l’acte central de la campanya a Pollença.

De matí muntarem dues carpes al costat del Convent, i de 12 a  13:30  Ràdio Marisol.

Un programa de ràdio dirigit per la nostra candidata al congrés Marisol Ramírez.

 Hem canviat el típic míting avorrit per un programa de ràdio obert a la ciutadania, hi haurà entrevistes, música, podràs demanar i ser demanat, cantar, ballar i fins i tot tocar algun instrument... Una campanya diferent  provocadora, fresca...

El tema eix del programa de ràdio seran els drets socials i la democràcia participativa.

Us esperam

L’ESQUERRA ÚTIL, L’ESQUERRA VERDA

Fa dies que escoltam una increïble quantitat de promeses electorals que ens anuncien una vida millor sense cap cost. La pregunta seria; I per què no l’han fet abans?

Els ciutadans s'han convertit en simples clients que compren o no les ofertes que els venen els partits polítics. Es busca descaradament que el poble quedi cada vegada més al marge d'aquest govern on per definició hauria de participar, i on en la pràctica no solament no té interès en el que passa i en qui decideix sobre la seva pròpia vida, sinó que es resigna a haver de votar a algú en qui no creu, amb la finalitat que no guanyi l'altre a qui odia.

 

Nosaltres no volem formar part d’aquesta subhasta, no es pot fer una rebaixa dels impostos i millorar les despeses socials. Per això entre altres coses apostam per una política fiscal redistributiva i justa,  un impost que gravi els beneficis extraordinaris de la banca (20 % cada any). Els ingressos d'aquest impost es destinarien a la millora de les rendes més baixes.

És l’hora de la coherència ideològica per aconseguir un veritable govern d’esquerres. El vot a Esquerra Unida –Els Verds és útil i necessari ja sigui per aportar una diputada al futur Grup d´Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds o per sumar els vots que facin possible la constitució d´aquest Grup Parlamentari ( cal un 5%).

Tot apunta a una derrota del PP, la disjuntiva és un Govern del PSOE amb el suport de la dreta que representa Convergència i Unió, o de l’esquerra verda i del nacionalisme progressista d’EU- ICV.

Dijous passat Marisol  a Pollença, demà torna.

 

 

 

Els debats televisius

Alternativa | 22 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

 Avui a IB3;EL DEBAT A QUATRE.

A partir de les 21.45 hores, el canal autonòmic balear emetrà el debat electoral a quatre entre els candidats polítics al Congrés. Antoni Garcies, PSOE; Maria Salom, PP; Marisol Ramirez, EU-Els Verds, i Pere Sampol, Unitat per les Illes, es batran en debat i per primera vegada a través d'IB3.

L'encarregat de moderar aquest debat serà el periodista de Diario de Mallorca, Mateu Ferrer, i es realitzarà en directe des del Parlament de les Illes Balears.  

L'article setmanal de na Toñi, per gaudir.

            Molt s’ha xerrat darrerament dels debats que, als pròxims dies, mantendran el president del govern i el cap de l’oposició. Ja fa quaranta anys que els americans s’adonaren de la importància que, per a bona part de l’electoral, tenien els debats televisius entre els candidats a La Casa Blanca. Només fa falta recordar aquell duel entre Kennedy i un Nixon que, amb una corbata desencertada i una ombra de la barba que li havia crescut des que s’havia afaitat al matí, donava una imatge de deixadesa que el seu contrincant va aprofitar per mirar la càmara i demanar al públic: “Vostè li compraria un cotxe usat a aquest home?”. L’electoral americà va donar la resposta, i en Kennedy va guanyar unes eleccions que abans no tenia gens clares.

Quan n’Aznar va ser president del govern, es va negar a fer un debat amb el candidat del PSOE: qui governa té molt més que perdre a un cara a cara televisiu que l’aspirant, perquè el poder desgasta i és molt fàcil trobar punts qüestionables a qualsevol tasca de govern, mentre que prometre és gratis.

            Els darrers debats televisius entre els dos candidats amb més possibilitats a l’hora de formar govern són els que enfrontaren Felipe González i Aznar l’any 1993. Tots recordam aquell primer, on un González sobrat va rebre una cura d’humilitat a mans d’un aspirat que sabia el que es jugava (el PP sempre s’ha mirat molt al mirall de la política nord-americana) i que s’havia preparat l’espectacle televisiu com una eina decisiva per convèncer els indecisos. Al segon, el sevillà va demostrar que havia assimilat la lliçó i, com un alumne aplicat, va fer tots els deures, i va guanyar.

            Aquells darrers debats ja varen suposar una tasca d’enginyeria televisiva i es va discutir des del color del fons fins l’alçada de les cadires. Però, comparant-los amb el que ha costat arribar a un acord ara, aquelles exigències de fa quinze anys avui semblen un joc de nins. Les dades que s’anaven filtrant no podien ser més sorprenents. És clar que els moderadors poden decantar molt la balança, però és que s’han arribat a tractar qüestions absurdes: el color del fons ha estat un assumpte molt delicat, perquè les tonalitats vermelloses podien inclinar subliminalment cap al PSOE i les blaves cap al PP; s’ha sortejat qui entrarà primer a l’estudi i, clar, qui tancarà cada debat; s’ha posat en dubte la profesionalitat de càmeres i realitzadors, i qualcú ha estat vedat per un dels partits després d’unes investigacions quasi inquisitorials; però és que fins i tot s’ha requerit un servei de cronometratge digital, com als partits de bàsquet, perquè cap dels dos interlocutors tengui ni mig segon més que l’altre.

            Una, que és molt ingènua per segons què, es demana si de veres és tan important el color de la camisa o la mida de les mànigues de l’americana d’una persona que es postula com a president del govern. Hi ha votants que canvien el seu vot o van a votar quan no feien comptes fer-ho en funció d’aquest tipus de detalls insignificants? Les empreses de sondeigs, l’experiència i la sociologia diuen que sí. Per la fiabilitat de les primeres no posaria la ma al foc, però tenc la impressió que això pot arribar a passar aquí ben prest, si no està passant ja.

            La bona notícia és que tots aquests entrebancs no han impedit que es celebrin els debats. Dissortadament, una notícia dolenta és que, amb tanta planificació i amb tanta exigència rígida, ja ens podem fer una idea del que veurem: un debat absolutament encorsetat, on en Zapatero i en Rajoy duran les seves intervencions escrites per l’aparell dels seus partits i apreses de memòria, i les vomitaran com si fossin lloros, sense escoltar ni respondre l’altre.

            L’altra mala notícia, més important que l’anterior, és que aquests debats estiran completament coixos, perquè a les eleccions del 9 de març no només es presenten dos candidats. Donar aquesta publicitat gratuïta i absolutament extraordinària a dos partits polítics que tenen una maquinària electoral brutal i uns mitjans econòmics molt superiors a les altres formacions polítiques és injust i fa encara més difícil aconseguir el vot als partits més petits. Tal vegada des del punt de vista televisiu un debat amb cinc o sis candidats no sigui tan atractiu com un cara a cara entre Zapatero i Rajoy, però si se respectàs la igualtat d’oportunitats, i no es cercàs només l’espectacle televisiu, això és el que tots hauríem de gaudir dia 25 de febrer i dia 3 de març.

 

Sobre el debat a quatre a les Balears podeu llegir un article al blog de Marisol, un fragment,

"Estoy indignada, por la falta de democracia, de criterio periodistico y por la manipulacion partidista que se hace de una herramienta - el debate televisado- que  se pone una vez mas al servicio de los intereses politicos mas zafios en contra de los intereses ciudadanos que si se merecen un debate real con candidatos/as valientes que se atrevan a mirarse a los ojos para defender sus posturas mas allá de las divergencias politicas.

Esta democracia es un fraude.Tenemos que cambiarla."

Ja sabeu que si voleu col·laborar enviant-nos escrits, idees o propostes...estarem encantats de rebrer-les i publicar-les en aquest bloc, per tal de que sigui més obert i participatiu i que totes les idees i tenguin cabuda. Així que ja sabeu, si voleu participar escrivint articles o fent-nos suggerències: eurxella@yahoo.es

La ciutadania protagonista

Alternativa | 21 Febrer, 2008 23:00 | facebook.com twitter.com

Algú es creu realment que la campanya no fa setmanes que ha començat?

A Pollença hem decidit no anar a penjar cartells avui a les 12,  som d'aquells treballadors ens aixecam a les 7, demà per la nit després d'una bona assemblea i un bon sopar farem la feina.

A Palma s'ha començat la campanya d'una forma diferent, com serà tota la campanya, venir diumenge a les 12 al costat del convent i el veureu i el sentireu.

 

 

 

EU-EV FA EL ‘SUS’ DE CAMPANYA OFERINT PART DE LES SEVES TANQUES PUBLICITÀRIES A LA CIUTADANIA 

Candidates i candidats de les candidatures al Congrés i el Senat i dirigents diversos de la coalició obrin la campanya al carrer Balmes de Palma 

Dirigents i candidats i candidates d´EU-EV han iniciat “oficialment” la campanya electoral, davora una tanca publicitària en blanc, sobre la qual un grup de joves “grafitteros” hi han estampat les seves propostes.  

“L´objectiu d´aquesta campanya és recuperar el sentit democràtic i polític de les eleccions, convidant a la participació en mig de tanta sobredosi publicitària, especialment dels grans partits”, ha afirmat la candidata al congrés, Marisol Ramírez. 

La candidata d´EU-EV ha afegit que “PP i PSOE juguen al presidencialisme, i fan creure als ciutadans i ciutadanes que  voten ZP o Rajoy, quan el que voten és els candidats i candidates de la circumscripció de Balears, que han de fer feina en interès de tothom”.  

“L´esquerra útil, l´esquerra verda” és el lema de campanya amb el qual la coalició d´EU-EV s´adreça als electors, i en demana el vot “ja que només amb la nostra presència al congrés, d´una força marcadament d´esquerres i ecologista, és possible que el PSOE faci polítiques d´esquerres”.

 


 

RÓdio Urxella i rÓdio Marisol

Alternativa | 21 Febrer, 2008 16:23 | facebook.com twitter.com

Gràcies a la feina de fralokus podeu escoltar i descarregar  a  RÀDIO URXELLA

Ple del 25 d'octubre de 2007 els temes i intervencions es troben separats de tal manera que es molt fàcil la consulta dels temes o intervencions que us interessin.

25-10-2007 Ràdio Pollença - Entrevista sobre les llicències d'obra de Ca'n Botana
Us recordam que el diumenge  24 farem l'acte central, de 12 a 13:30 al costat del claustre de S-. Domingo; Ràdio Marisol. Entrevistes, música, podras demanar i ser demanat, cantar... Una campanya diferent. El tema del programa de ràdio serán els drets civils i la democràcia participativa.
Cara a cara amb Cañete.

 

 

Camins, obres, festes... i canal 9 indepent.

Alternativa | 21 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Acabam amb les preguntes que vàrem fer al darrer ple. Esperam vostres precs i preguntes pel proper ple; dijous 28 a les 20:00 hores, en aquest ple hauran de respondre a les preguntes que no varen contestar al de gener.

11- Segons la nova llei o Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) els tribunals qualificadors per a l’accés a la funció pública no poden estar constituïts per càrrecs politics. A  les proves de bidell de l'escola Joan Mas,  el batle si va posar ell mateix de president i posteriorment va delegar en Marti Ochogavia, a pesar de ser advertit de la irregularitat que suposava el seu nomenament com a president del tribunal. Per què aquesta actitut? Joan va contestar que el nou estatut era pels funcionaris no pel personal laboral on se seguia el conveni municipal

12- Què accions ha fet l’Ajuntament en relació a una denúncia de mobbing a la deixalleria de Santuiri. Sense resposta.

 13- Quins plans té l’equip de govern  respecte la zona humida de l'Ullal. Joan va dir que l'equip de govern s'ha compromès a no urbantizar l'Ullal

14.- A l'Urbanització Can Singala, hi ha un veïnat que s'ha apropiat d'una part del solar municipal i s'hi ha construït un jacuzzi. S’ ha fet a saber per escrit a l'Ajuntament. El batle no ha pres cap mesura? S'informarà al zelador i se prendran mesures.

15.- Com està el tema del patronat d’esport? la base de concurs de la piscina? Només resten detalls de la piscina; exterior, motor....

16 - La parada de Bus ja està  acabada ?, s’ha fet qualque canvi del projecte inicial? com van les  negociacions amb l’empresa respecte a la taquilla i serveis?. Sense Resposta.

17.- Tinc a tornar a insistir amb els acabats de les obres que ha fet en Crespi, els acabats de les obres que es varen fer entre el 1965 i 1968 a Pollença, després de les obres de instal·lació per primera vegada de les conduccions de clavegueram i aigua. potable tenien un acabat perfecte, que malhauradament amb les síquies recents s'han hagut d'espanyar i la reposició no te la qualitat que tenia l'asfalt vell.
  Aixòtambé ha  passat a la carretera de formentor,  les obres fetes l'any passat  que ja pressenten desnivells on es varen fer síquies, ja que aquestes no es varen compactar com cal, així com als carrers St. Domingo i altres de Pollença. A mes els acabats recents dels carrers Sion, Binimelis, etc. son penosos, i convindria saber si encara aquests obres estan en garantia. S’ha pres alguna mesura?

  Els acabats són firmats i certificats pels directors tècnics.  

Abans de seguir amb les preguntes aquest vídeo és la demostració de per què el PP no ha volgut fer els debats a les televisions públiques TVE i IB3, canal 9 és un exemple de com és realment una televisió independent amb un govern del PP.

 


 

 Respecte al tema de camins varen fer un bon grapat de preguntes...

 (Segueix)

Cara a cara amb MarÝa Salom

Alternativa | 20 Febrer, 2008 17:00 | facebook.com twitter.com

Campanya

 Divendres 22 a les  21:00 Assemblea - sopar a Can Ramón (oberta a tothom que vulgui venir). Després anirem a penjar cartells.

A Palma Dissabte 23  Festa de campanya  Plaça Fleming 18h Inici.19h Programa de ràdio – República.21h Festa

- Diumenge  24. Acte central, de 12 a 13:30 al costat del claustre de S-. Domingo arriba Ràdio Marisol ; entrevistes, música, podras demanar i ser demanat, cantar... Una campanya diferent. El tema del programa de ràdio serán els drets civils i la democràcia participativa.

- Dijous 28 al Club taula redona;per part d'EU-EV participarà nostra candidat al Senat. Jose Manuel  Gómez.

Dissabte 1 de març, Gaspar Llamazares a Palma. 

- Diumenge 2 de març i dimecres 5 repartirem informació als mercats municipals. 

L'article publicat ahir al diari el país, resumeix molt bé el sentiment de molt de votants d'Esquerra Unida

Qué pena ALMUDENA GRANDES. Elpais.com. 19/2/2008.

Yo creo, primera persona del presente de indicativo del verbo creer. Yo creo, también del verbo crear. Me levanto todas las mañanas a las siete y media, como los creadores que prefiere Rajoy. No lo hago por gusto, sino por mor de la maternidad, concepto que está muy de moda en este gran mercado persa de ayudas y rebajas donde se celebra la precampaña, y de los horarios de la escuela pública, que ya estaría bien que se pusiera de moda alguna vez. Soy, por tanto, una creadora que cree. En la utilidad de mi voto, por ejemplo. Quizás porque nunca he sido miedosa. Ni en lo que creo del verbo creer, ni en lo que creo del verbo crear.

Ahora que ya está claro que la campaña electoral se va a polarizar en una sola dirección, porque la socialdemocracia se va al centro, el centro a la derecha y la derecha a la extrema derecha, yo creo que alguien tiene que ocupar la izquierda, dejar de hacer regalos con el dinero de todos y dedicarse a defender los espacios públicos, que aseguran el bienestar de los más débiles. Yo creo que nada es más útil. ¿Soy ingenua? No. Sé que mi voto vale la cuarta parte que un voto al PSOE o al PP, pero eso no tiene nada que ver con la ingenuidad. Eso es sólo injusto.

Yo creo, y creo en la utilidad de las causas justas. Por eso no me afecta que muchos creadores a los que admiro, algunos a los que quiero, y hasta un hermano mayor, anden por ahí poniéndose cejas postizas. Lo que sí me hace daño es que, en lugar de pedir el voto a Zapatero y atacar de paso al enemigo, digan que pretenden orientar a los votantes de izquierdas que no saben a quién elegir. O sea, que no miran al PP, sino a IU. Desde que lo leí, me siento como una niña bajita, gordita y con gafas, amenazada en el patio por los grandullones del cole, no sea que se me ocurra crecer medio centímetro o ponerme lentillas. Qué feo. Y qué pena. 

 

L'unic vot ˙til per un estat la´c: EU-EV

Alternativa | 20 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

 Sant Valentí va servir per  unir a José Luis Rodríguez Zapatero  amb el nunci apostòlic a Espanya, monsenyor Manuel Monteiro de Castro. El que s'havia anunciat com "un caldito" es va convertir en  un menú de delícies de carbassó i carxofes amb salsa d'alfàbrega, llom de lluç perfumat a la vainilla, taula de formatges i mousse de llima amb gelatina de te de gessamí, tot acompanyat d'un vi de la Ribera del Duero, un albariño i xampany. La jerarquia de l'església catòlica sempre s'ha sabut cuidar.  Foto d'EP


  Llamazares parla del caldito a la Ser

Uns dies abans de la darrera manifestació de l'esglèsia catòlica, la vicepresidenta es va reunir amb el secretari del Vaticà, vestida d'aquesta guisa i no va aconseguir res (foto EFE)

 

 Bé o millor dit si que va aconseguir el que reflexa la vineta de Manel Fontdevila publicada al diari público:

 

Es confirma d'aquesta manera que el vot al PSOE és el vot inútil per aconseguir un estat realment laïc on  l'església catòlica no tingui més privilegis, ni intenti  imposar la seva moral  als que no compartim les seves creences. 

El vot a UMitat tampoc és útil per aquesta finalitat, al mini-programa d'UMitat només una referència: "defensarem el caràcter no confessional de la vida pública" Un petit pas que ja hem vist que ni tan sols han estat capaços de complir a Pollença on  UM i PSM no ens varen donar suport a una moció per retirar el sant Crist que presideix la sala de plens, entre altres mesures. Joan i Biel haurien de llegir les 11 pagines del programa, ja que UMitat tancarà la campanya a Pollença, una mica de coherència.

L'únic vot útil per un estat laïc es el vot a EU_EV. El nostre  programa diu:

 (Segueix)

El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Alternativa | 19 Febrer, 2008 07:43 | facebook.com twitter.com

 Avui parlarem d'un tema polèmic, d'un tema tabú per aquest ajuntament des de se va inventar el tema Balearització allà pels anys 60: l'URBANISME.
Des de la irrupció de veus conscients i crítiques amb l'urbanisme desmesurat, i des del sorgiment d'aquest partit i d'altres associacions proteccionistes, l'ajuntament no ha fet gairebé res per arreglar la situació urbanística que pateix Pollença.
Lo únic que, en contades ocasions, han dit és que fa falta un gran pacte entre els partits per solucionar-lo. La lectura que en faig és que la covardia no deixa als partits de l'equip de govern enfrontar-se a aquest problema. Perquè? Molt fàcil, perdrien vots, i això no s'ho poden permetre els que no volen més que asseure's a la cadira i conservar la seva quota de poder. És més fàcil mirar a un altre lloc que fer cas a un problema endèmic que sofrim des de fa tants anys.
Nosaltres estam d'acord amb aquest anomenat pacte de partits per solucionar el tema, però el que no podem tolerar és la demora i la buidor de les paraules que una i una altre vegada diu el nostre batle Joan Cerdà. Ell duu més de 7 anys de regidor d'urbanisme, ell és el que més sap sobre el tema i la quantitat d'il·legalitats i legalitats que destrossen el nostre entorn. I ell, després de 7 anys, no ha fet res.
Podem parlar de com s'ha salvat Cala Carbó, cosa del Govern Balear i no de l'ajuntament, que per solventar el problema lo únic que havia fet era posar en perill la ZONA HUMIDA de L'ULLAL.
En definitiva, que no podem seguir fent els ulls grossos i que cal que el pacte dels partits, que ha de frenar aquest urbanisme desmesurat que duu a la mort del nostre entorn, i que no sigui retardat encara més. Cal que ens hi posem tots junts, ja que l'equip de govern i el regidor i batle d'urbanisme no té la valentia suficient, lo més aviat possible.
Pollença cada dia que passa té un forat més a les muntanyes i cents d'arbres que moren arrebassats per les màquines. Cada instant sona un requiem natural per la mort del nostre entorn, orquestrat per un equip de govern poc valent que té por al que diran més que a un futur negre, de ciment i destrucció, on els turistes i pollencins de segona residència ja no vulguin venir degut a lo poc atractiu del nostre Poble.
 
QUI ESTIMA POLLENÇA NO NOMÉS HO DEMOSTRA VESTINT-SE DE MORO O POSANT-SE UNA FERRATINA AMB UN GALL O UNA Ç, O DEMOSTRA CUIDANT-LA EN EL DIA A DIA I PERQUÈ TENGUI UN FUTUR SA. EN DEFINITIVA, QUI ESTIMA POLLENÇA NI LA DESTRUEIX NI DEIXA QUE LA DESTRUEIXIN. 
Imatge d'un retall de premsa de Ultima Hora, juliol de 1979 

Cara a Cara Marisol -Rajoy

Alternativa | 18 Febrer, 2008 16:41 | facebook.com twitter.com

 Ja que no volen debatre i a EU-EV no tenim cap mitja de comunciació afí, hem fet nostra pròpia televisió i nostra pròpia ràdio.

Ràdio Marisol, veniu i participar, diumenge de matí, la programació comença a les 12,  al costat del convent; entrevistes, música... Ha arribat el fi dels mítings. 

A TV EU-EV CARA A CARA.

MARIANO RAJOY -MARISOL RAMÍREZ. Tema immigració.

Mireu i escolteu a Marisol,

és diferent exhala veritat i sinceritat pels quatre costats.

Més vídeos i informació a http://www.marisolramirez.com/

Vídio a que se refereix el niño de la eñe http://es.youtube.com/izquierdaunida  

Nacionalisme progressista+ Esquerra Verda

Alternativa | 18 Febrer, 2008 07:02 | facebook.com twitter.com

L'anterior govern balear va demostrar que PP i UM són gairebé el mateix. A Pollença UM i PP varen fer una política que ha deixat al municipi amb un forat econòmic impressionat, que haurem de pagar tots els ciutadans, i no va resoldre problemes bàsics del municipi. El nou govern en teoria de centre esquerra, on UM fa i desfà al seu gust, ha demostrat de moment que no podem esperar cap canvi important a UM.

Per presentar-se a unes eleccions generals cal tenir una ideologia no és suficient dir que volem una veu independent per que no pot ser "independent" cap veu superditada als poders fàctics.

No és pot parlar d'interessos de Balears sense tenir en compte que a les illes hi ha, gent poderosa que recolça a UMitat i gen humil, amb interessos contraposats. Els interessos d'Escarrer no són els dels treballador fixos discontinus.

El pobre programa d'UMitat (11 pàgines) ple de generalitzacions i paraules buides és una demostració de que dir que no n'hi diferències entre esquerra i dreta és fer demagògia.

No és el mateix  governar am UM, qüestió circunstancial amb el objectiu de no repetir una legislatura PP_UM tan destructiva com l'anterior, que presentar a les eleccions i apuntar-se a un projecte comú am UM, aquí es podia triar entre UM -Entesa o reeditar Progressistes amb Esquerra Unida - Els Verds.  

Als resultats electorals de les eleccions generals del 2004 a Pollença, el resultat de Progressistes va ser molt bo; un 10,91 % ( a totes les Illes va obtenir un 8,57%). Aquest és el brillant passat a Pollença d'un projecte que sumava  allò que aporten el nacionalisme progressista, l’esquerra transformadora i l’ecologisme polític.  Un projecte en el que EU-EV creia i volia reeditar. Per desgràcia per tots els que creim en la unitat de l'esquerra,  PSM i ERC han optat per una candidatura amb el centre dreta regionalista UM i Entesaque representa interessos i valors que no són els de l'esquerra ecologista i cada setmana podeu trobar algun exemple.

 Un original curtmetratge de campanya; Henry Driver. 

 

 

A continuació resultats electorals a Pollença al 2004. 

 (Segueix)

DÚu preguntes

Alternativa | 17 Febrer, 2008 07:09 | facebook.com twitter.com

Seguirem amb el darrer ple de gener aquestes foren nostre primeres 10 preguntes, poques respostes. Seguim amb pocs doblers per fer res i amb poques ganes de moure res a temes com l'urbanisme.

Tinc un grapat de preguntes respecte a plecs que vaig fer a anterior plens:

1 .- Quan es pensa convocar al diferents grups polítics per fer feina al tema del compliment de la llei de disciplina urbanística.  Sense resposta.

.- És possible repartir el pagament dels diversos impostos al llarg de l’any per tal de no carregar la gent. Juanjo va contestar que s’està estudiant.

3 - Que s’ha fet per posar ordre al desgavell de les obres de substitució de conduccions i preses d'aigua potable al carrer Verger i altres de la zona del Camp, ja que seguim rebem queixes En quan a les obres del carrer verger, Formentor, Sion, Binimelis i Pare Vives, continuen tan caòtiques com fa un mes. Joan va dir que sempre que es fan obres hi ha queixes, però que s’estan fet correctament.

4.- Hi ha algun projecte per la   millora de l’asfaltat i il·luminació de les entrades de Pollença que són la primera imatge del municipi i es  troben en un estat lamentable. Joan va dir que ells agradaria però que no tenen doblers i que s’esperarà a l’adaptació del PGOU al PT, o sigui va per llar (amb el POOT ja van 12 anys)

5 .- Té el refugi llicència d´obertura. Sense resposta.

6.- S’ha fet ja alguna gestió per part de l’equip de govern respecte la proposta aprovada per unanimitat a l’anterior ple d’instar al govern espanyol a la creació d’una comissió mixta per la recuperació de la base. Sense resposta

7.- S’ha comunicat ja a Comerç i als negocis implicats l’exclusió del polígon industrial com entorn del mercat tradicional, ja que hem observat que els negocis del polígon segueixen obrint els diumenges. Sense resposta

8.- És cert que la quantitat de doblers de factures no pagades ja superen el milió d’euros ? Com és possible que no s’hagi pagat després d’un any als joves que muntaven el cine, o a una nina 17 anys que també se li deuen doblers del  festival elàstica del 30 de juny. Mª Mar va dir que s’informaria d’aquest darrer cas.

9.- Quan es tornarà a posar en marxa l’Agenda 21. No n’hi ha cap data confirmada però si la intenció de tornar a posar en funcionament l’Agenda.

 10.- No és pot millorar el tema de la contaminació lumínica a la nova fase de la circumval·lació del Port. Joan va contestar que alguns veïns se l’havien queixat de que havia escassa llum?


1 2 3  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb