URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Denúncia a l'Ajuntament de Pollença i d'Escorca.

Alternativa | 03 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Desprès de dos anys d'inactivitat, i de falta de informació per part dels Ajuntaments d'Escorca i Pollença, des de la Plataforma Pro Camins Públics i Obert s'ha presentat denúncia a la fiscalia de Media Ambient.
 
La denúncia presentada és per no respondre davant el requeriment fet pel defensor del poble, és a dir per no actuar davant un fet discriminatori ni donar l'informació requerida, ni al defensor del poble, ni a les instàncies presentades per la Plataforma, ni a les fetes pel nostre regidor: Pepe Garcia. 

Aquesta és la meva feina que he decidit afegir al teu article Garci: 

- Al ple de setembre de 2007 vaig fer un plec demanant el compliment del decret de 25 de maig de 2006 que demanava obrir el tancament il·legal de la finca de l'Empaltada. També vaig demanar la col·laboració amb el defensor del poble amb  i que se li enviés la informació sobre el tancament de la carretera.

- Al ple d'octubre de 2007 vaig recordar l'incompliment del decret de nou i vaig demanar el permís d'obra de la barrera que tanca la carretera. Ja l'havia demanat per escrit a una instància sense cap contestació. Respecte a l'incompliment del decret Joan va dir que no es podia executar fins saber quina administració ostentava la titularitat de la Carretera i respecte a la llicència va dir que se miraria.

- Al ple de novembre de 2007 vaig demanar si ja havien trobat el permís  d'obra del tancament i vaig a tornar a demanar una intervenció executiva de l'Ajuntament. Vaig tornar a demanar si s'havia enviat la informació al Defensor del poble. Joan no va contestar.

- Al ple de desembre de 2007 Joan (la llei li obliga) va a contestar a les preguntes de l'anterior ple; va dir que havia dictat un decret per què es justificàs, si era el cas, la legalitat de les obres de tancament. També va dir que havia comunicat al Defensor del Poble que la carretera era titularitat del Consell.

- Al darrer ple de gener vaig tornar a demanar per la situació de les obres de tancament. Joan no va contestar. 


 
Vista la inoperància del Batle i el Regidor d'urbanisme d'aquests municipis, es veuen obligats a emprendre algunes accions legals, per tal d'aclarir els conflictes existens, i que competeixen a aquests consistoris.

Rèplica a la Conferència Episcopal (2)

Alternativa | 02 Febrer, 2008 07:07 | facebook.com twitter.com

7. No és just tractar de reconstruir artificialment el nacionalcatolicisme de malaurada memòria, on l’Esglesia Catòlica va tindre amb la seva actuació a l’alçament militar del 36 i durant el franquisme molta responsabilitat col•laborant en un genocidi i sent part activa, sense haver demanat disculpes ni reconèixer errors. En aquest sentit sembla que apunten, entre altres coses, les dificultats creixents per desenvolupar un sistema educatiu públic, laic, democràtic i de qualitat. I això no és compatible amb la imposició de l’ensenyament de la religió que propugna la jerarquia de l’Església catòlica, la seva influència en la configuració i gestió del sistema educatiu amb criteris discriminatoris per raó de sexe, nivell socioeconòmic..., el seu monopoli de la transmissió de valors de convivència i qualsevol altre.

La tendència a la censura del lliure pensament, de l’expressió artística o científica... en definitiva, de la cultura és una constant que perdura al llarg dels segles en la història de l’Església catòlica. No és estrany trobar-nos als nostres dies amb prohibicions o coaccions de les administracions públiques instigades des de la jerarquia religiosa sobre obres de teatre, festivals musicals, exposicions...

la religió catòlica en els currículums de l'escola pública (...) lesiona el dret dels pares - i de l'escola en col·laboració amb ells - a formar als seus fills d'acord amb les seves conviccions ... morals. És necessari promoure un gran pacte d'Estat sobre la base de la llibertat d'ensenyament laic i l'educació de qualitat per a tots.

8. El terrorisme és una pràctica intrínsecament perversa, del tot incompatible amb una visió moral de la vida justa i raonable. No només vulnera greument el dret a la vida i a la llibertat, sinó que és mostra de la més dura intolerància i totalitarisme . En nombroses ocasions els terrorisme ha estat unit a la religió; casos dels atacs dels catòlics a les clíniques avortistes, a catòlics i protestants d'Irlanda  del Nord, els fonamentalistes musulmans, el terrorisme d’estat jueu,  l'assassinat de la primera ministra Indira Gandhi ,   i dels budistes japonesos vinculats amb l'atac  amb gas nerviós en el metre de Tòquio. La imatge religiosa de confrontació i guerra còsmica entre el bé el mal tendeixen  a vincular-se amb «batalles polítiques», arribant-se a l'extrem de la “satanizació “de l'enemic, procés  que brinda legitimitat simbòlica al terrorisme.


9. Cal evitar els riscos de manipulació de la veritat històrica i de l'opinió pública en favor de pretensions particularistes o reivindicacions ideològiques com els acords acords signats entre l’Església i l’Estat el 3 de gener de 1979. Aquests acords generen desigualtat de l’Església catòlica amb les altres confessions religioses, condicionen la llibertat de les dues institucions signatàries i difícilment alguns aspectes d’aquests acords passaria la prova de llur constitucionalitat. En propugnem, doncs, llur denúncia i derogació.


10. En aquest moment de la societat espanyola, algunes situacions concretes han de ser tingudes molt particularment en compte. Ens sembla que els immigrants necessiten especialment atenció i ajuda. I, al costat dels immigrants, els quals no tenen treball, els quals estan sols, les joves que poden caure en les xarxes de la prostitució, les dones humiliades i amenaçades per la violència domèstica, els nens, objecte d'explotacions i d'abusos, i qui no tenen casa ni família on acollir-se. EL sistema neoliberal es desenvolupa i s’estén a costa de crear exclusió i marginalitat en persones, pobles i regions. Reivindiquem l’opció moral i ètica a favor dels desfavorits i denunciem el suport legitimador al sistema neoliberal que practiquen les confessions religioses. Denunciem la connivència que any rere any exhibeixen les autoritats catòliques amb els representants del poder polític econòmic i militar, L’esglèsia catòlica és distingeix per la seva Ostentació i manca de transparència financera. Cal no oblidar que a  la darrera visita del Papa a València a uns centenars de metres de distància d’on es va bastir un cadafal que va costar més de 130 milions de pessetes, malviuen immigrants sota el pont perquè l’administració valenciana no disposa de cap alberg. En l'ordre internacional, és necessari atendre a la justa col·laboració al desenvolupament integral dels pobles. Cal evitar estats com el Vaticà teocràtic, minúscul, artificial i anacrònic que no ha signat la Declaració Universal dels Drets Humans. Advoquem, doncs, per la supressió i no reconeixement d’aquest estat


Que la raó il·lumini i enforteixi a tots per a actuar en consciència i conforme a les exigències de la convivència en justícia i llibertat. En definitiva, la diferència fonamental entre el model social que defensa el Vaticà i el nostre és que nosaltres respectem la diversitat ideològica i la seva traducció en lleis i normes de convivència que sempre busquen donar llibertat i responsabilitat perquè siguin les persones les que puguin decidir; per contra, el discurs oficial de l’Esglèsia catòlica i moltes religions tracten d’imposar la seva proposta ideològica particular, mitjançant les lleis i normes de convivència, al conjunt de la ciutadania, tant si comparteixen la seva moral com si no. Volem denunciar el tarannà excloent i exclusiu que caracteritza el discurs religiós.

Per aquestes raons convidem a la societat, a la ciutadania, a expressar la seva posició crítica, de manera activa i lliure. Per responsabilitat, per dignitat cal votar a la única opció clarament laíca; Esquerra Unida – Els Verds.

Imatge de sin dioses. org 

 

Marisol Ramírez el día 12 a Pollença

Alternativa | 01 Febrer, 2008 18:28 | facebook.com twitter.com

Dimarts dia 12 nostra candidata al Congrés Marisol Ramírez vindrà a Pollença (d'hora baixa)  l'explicarem les problemàtiques del municipi i intercanviarem idees.

A les 18:00 la podreu escoltar a la ràdio municipal. 

Si la voleu conèixer de primera mà, parlar amb ella... tenim la idea de fer un sopar, us podeu posar en contacte amb nosaltres a aquest blog o a eurxella@yahoo.es

 

Rèplica a la Conferència Episcopal (1)

Alternativa | 01 Febrer, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Voliam seguir explicant el ple però després de llegir  la Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española CEE ante las elecciones generales de 2008  no ens hem aguantat les ganes de fer una rèplica En negre paraules de la Conferència Episcopal Espanyola i en blau nostres afegits.

Nota de l’Assemblea d’Alternativa Esquerra Unida de Pollença davant la CEE.

 

1. La majoria dels espanyols hem estat batejats i registrats a l’esglèsia catòlica sense nostre consentiment. Com en altres ocasions semblants, oferim  a tots els quals desitgin escoltar-nos algunes consideracions que estimulin l’apostasia responsable. No vivim en una societat amb una única cultura o una única religió. Tots i totes tenim dret a ser i celebrar el que som: ateus, agnòstics, religiosos, creients... Per tal que la convivència siga possible i positiva per tothom, cal, com a condició indefugible, que l’Estat sigui laic.

Alertem conseqüentment a certs sectors de l’Església catòlica perquè eduquen la seva arrogància confessional i assumesquin que el futur passa per la laïcitat de l’Estat i de la societat amb totes les conseqüències de respecte i d’igualtat, sense cap privilegi a una determinada religió. El Govern, per altra banda, ha de ser conseqüent amb la aconfessionalitat que consagra la Constitució, legislar segons criteris de laïcitat i fomentar el respecte a la diversitat.


2. Amb tal finalitat pensam que és aquest un moment apropiat.

3. Respectem a qui veuen les coses d'altra manera. Només demanem llibertat i respecte per a proposar lliurement la nostra manera de veure les coses, sense que ningú s'asseu amenaçat ni la nostra intervenció sigui interpretada com una ofensa o com un perill per a la llibertat dels altres. Desitgem col·laborar sincerament en la consolidació de l'autèntica tolerància i de la convivència en el mutu respecte, la llibertat i la justícia, com fonament imprescindible de la pau veritable .

4. Si és veritat que els ciutadans podem practicar religions diferents o el que encara és millor cap religió, és cert que no totes les religions són igualment compatibles amb la raó i les exigències del progrés humà ni són tampoc igualment propers i proporcionats als objectius i valors que els ciutadans han de promoure en la vida pública .

5. Els ciutadans que vulguin actuar responsablement, abans de practicar o no practicar una religió, han de valorar les diferents ofertes religioses, tenint en compte l'estima que cada religió, atorga al ser humà

6 . Cal afrontar amb determinació i claredat de propòsits, el perill d'opcions religioses com el catolicisme que contradiuen valors fonamentals i principis antropològics i ètics arrelats en la naturalesa del ser humà, en particular pel que fa a la defensa de la vida humana. Ja que la jerarquia de l’Església catòlica es fa còmplice de molt de morts provocades pel SIDA amb la increïble condemna que fa dels preservatiu i posa en perill la  familia; famílies tradicionals, monoparentals, reconstituïdes, homoparentals, amb fills o sense, parelles de fet, de gais, lesbianes... que troben l’oposició intransigent de la jerarquia catòlica.

Els gais, les lesbianes, els i les bisexuals i transsexuals i també les mares solteres, les persones divorciades... han estat col•lectius estigmatitzats, perseguits, i, fins i tot, cremats i condemnats a mort al llarg de la història. L’Església catòlica també té en aquest assumpte les mans tacades de sang i d’ignomínia.


 

Demà la segona part.

Per fer nostra nota es un resum del manifest Davant la visita del Papa a València, nosaltres no t’esperem, i la resenya del llibre TERRORISMO RELIGIOSO El auge global de la violencia religiosa de Mark Juergensmeyer

«Anterior   1 2 3
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb