URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'equip de govern aplica "el rodillo"

Alternativa | 28 Febrer, 2008 17:19 | facebook.com twitter.com

Una primera valoració ràpida d'un ple intens (3h 41minuts) que anirem esmicolant poc a poc. L'equip de govern ha decidit actuar com un corró "rodillo

Recordau Avui a les 20:30 debat a quatre al club de Pollença.

El dissabte 1 a les 10:15 hem quedat al monument (Pollença), per compartir cotxes per la gent que vulgui venir a veure a Llamazares ( a les 11:30 a l'edifici de l'ONCE c/ Manacor a Palma).

Al principi del ple he demanat un minut de silenci per expressar la nostra repulsa contra l'acte de violència masclista que va succeir ahir al Port. Joan va dir que tenia pensada presentar una mocio d'urgència contra l violència masclista que és el que finalment s'ha fet.

1.- S'ha aprovat l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP (havia factures de regidors d'aquest grup) i nostre vot en contra.  Ha estat un debat molt llarg, el més profitós és que l'équip de govern en certa manera ha acceptat nostra petició de consens per aplicar més austeritat a futurs pressuposts. Ja teniu penjat a a internet en pdf el llistat de despeses de l'extrajudicial, esperam vostres opinions

 2.- S'ha aprovat el nomenament de Juanjo Mir.representant municipal del Consorci d'Informática Local. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció , si volem que votem a favor hauran de fer alguna cosa més que limitar-se a dir qui proposam.

3.- Nomenament representant municipal a l' Assemblea General de Colonya - Caixa d'Estalvis. S'ha retirat

4- S'ha rebutjat nostra proposta  relativa als pressuposts participatius, amb els vots en contra de l'equip de govern, abstenció de PP-UMP  i nostre vot a favor. Indignat i vergonyós, no per que hagin votat en contra sinó per que s'han excusat en una remodelació de l'Agenda 21 que s'han tret de la màniga. Al ple de gener vaig demanar per l'Agenda 21 i no varen comentar res d'aquest pla que ha aparegut aquest dilluns en forma d'esquema que podeu veure abaix .  No han acceptat nostra proposta simplement per pur i dur partidisme.

 

 

5.- S'ha fet per unanimitat l'aprovació provisional de la modificació puntual del PECH a l' ámbit de les illetes de la Playa Major del nucli urbà de Pollença.Les illetes passen de ser plurifamiliars amb activitats de taller a unifamiliars amb activitats comercials com la resta de la zona. D'aquesta manera les illetes tenen la mateixa qualificació que tot el seu entorn i esperam que a la fi es solucioni un tema que s'arrossega fa massa temps, només hem dit que esperam que la nova normativa d'ocupació de l'espai públic eviti que l'espai públic de la plaça encara sigui més petit.

 6.-  S'ha nomenat per unanimitat procurador i lletrat  a un contenciós de l'Ajuntament per evitar el trasllat del registre de la propietat a Alcúdia. S'intenta evitar el trasllat del registre a Alcúdia ja que no han fet els pasos correctament.
Només els he demanat una reflexió sobre el porque ha passat això i com està evolucionat Alcúdia i Pollença els darrer anys.

7.- S'ha nomenament un procurador i lletrat al contenciós que ha posat un veí de la Cala contra les llicències de l'UNAC 33. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció, igual que el veí pensam que aquestes llicències s'han donat mal i  aquesta setmana posarem nostre contenciós de manera conjunta amb el GOB.

 8.-S'ha denegat nostra proposta relativa al trasllat de les dependències de l'Area de Serveis Socials de l' Ajuntament, amb els vots en contra de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP i nostre vot a favor.
A l'igual que al tema dels pressuposts pocs arguments, pur partidisme, no han estat capaços de dir quan estarà acabat el centre de dia i encara estan estudiant si es pot traslladar o no. Per mi una altra vergonya.

9.- Nomenament representant municipal de la Junta Insular d' Aigües de Mallorca. S'ha retirat.

 10.- Nomenament de Jaume Plomer  representant municipal de la Junta Rectora de la reserva natural de s'Albufereta. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció

11.- Aprovació per unanimitat del comprimís d'adhesió als compromisos d'Aalborg (A+10).Els hem recordat que de moment aquest ecuip de govern ha incomplit aquests compromisos ja en diverses ocasions aquests 8 mesos. 

12.- S'ha aprovat el trasllat de documentació relativa a l'afecció de l'entrada en vigor del Decret Llei 1/2007, de 23 de novembre.Documentació de propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears. Equip de govern i PP_UMP a favor i amb nostra abstenció. No hem vist gens clar el que ha passat a aquest tema, ni alguna de les afirmacions que fan els escrits.

13.- S'ha aprovat per unanimitat l'emissió de l'informe contemplat a l'article 17.2 B) de la LOT en relació a l'aprovació inicial de la Norma Territorial Cautelar per la qual s'adopten mesures per assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del PTI de Mallorca. No m'han agradat gens alguna de les afirmacions que fa l'informe de l'arquitecte municipal i he reafirmat nostre compromís de lluitar per la classificació d el'Ulla com zona humida, l'enderrocament del hotel d. Pedro, conservant les places hoteleres al municipi. Per segona vegada al ple en Joan ha dit que estava d'acord.

14.- Per unanimitat s'ha aprovat la urgència i una mocio  contra la violència masclista.

 15.- S'ha denegat d'urgència ( cal majoria absoluta i l'equip de govern s'ha abstingut, mentre el PP- UMP i jo hem votat a favor) de la  moció que la Plataforma Pro Camins públics presentava a través de nosaltres. Demanant iniciar el procés per tal de aprovar el catàleg de camins en el termini de quatre mesos de manera definitiva des de la presa d'aquest acord i posteriorment iniciar els tràmits necessaris per incloure el catàleg a l'Inventari de Béns Locals.

Una vegada més el corro, "rodillo", Biel ha dit que n'hi ha un acord de l'equip de govern i que presentaran la mateixa moció el mes que ve, jo he defensat la urgència ja que la plataforma el demanava ara i havien lliurat la seva petició fa pràcticament un mes a Biel i a més a més posava un termini de quatre mesos.

 16.- Ahir varen presentar una altra moció d'urgència, a partir de la documentació dels propietaris de solars al Vilar afectats per les mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears, demanant que l'Ajuntament  traslladi documentació i informes defensant davant del govern tots els solars de La Font, Formentor i el Vilar que es trobin a la mateixa situació que els desclassificat. S'ha denegat d'urgència sense cap explicació ( cal majoria absoluta i l'equip de govern s'ha abstingut, mentre el PP- UMP i jo hem votat a favor).

Una altra fotografia del concurs Urxella III. 

 

DRETS PER A LES PERSONES IMMIGRADES

Alternativa | 28 Febrer, 2008 09:00 | facebook.com twitter.com

G.  ens ha fet arribar el comunicat d’UMitat  per les illes referent a la immigració que podeu llegir a la continuació de l’article i la seva opinió que transcrivim, i vosaltres que opina ?

“Este comunicado de "UMITAT", me genera más dudas que otra cosa... además de miedo.

Por voz de quién habla Sampol cuando se refiere a la inmigración y a una integración y cohesión social si sabemos a ciencia cierta que UM no quiere a los inmigrantes, el PSM te tolera en tanto hables catalán y ERC vaya a saber qué harían con los inmigrantes si tuvieran competencias en inmigración (mínimo enviarlos de regreso... en barco de rejilla).


Sobre propuestas de inmigración llueve sobre mojado cuando dicen que se garanticen los servicios sociales o el acceso a la educación, pues ello esta garantizado por constitución (el primer texto que leí al llegar aquí). A nadie se le niega ese servicio básico, es así.

En cuanto a la obtención de la residencia hay diferentes formulas, todas sabidas de memoria por los recién llegados, que si bien no quitan el sueño son una suerte de cálculos para tratar de saber cuándo llegará ese día. Por arraigo familiar, los requisitos parecen ser, según me han dicho, algo complicados ya que tu pariente residente debe demostrar unas cuantas cosas entre ellas la solvencia económica con cierta cantidad de dinero depositado en el banco, algo que a día de hoy es bastante difícil de tener. Mientras te echas tres años trabajando en negro, y sin las debidas garantías de las que sí disfruta otro trabajador. De esta manera se corre el riesgo de generar situaciones de esclavitud y degenerar el sistema.


 Tampoco digo: "Papeles para todos" y ala! pero que se rebajen las condiciones, después de todo, el inmigrante que está aquí está trabajando y manteniendo una situación, desde el punto de vista familiar y social regular, vale decir: paga un alquiler, envía los niños al colegio, compra en el supermercado, etc, etc. Sin embargo no tiene acceso a garantías de protección en su calidad de vida.”

 

Aquest és el programa d'EU-EV respecte als immigrants.

 

DRETS PER A LES PERSONES IMMIGRADES

 

- Derogació de l’actual Llei d’Estrangeria i del ser Reglament d’execució, substituint l’actual política d’immigració centrada en aspectes restrictius, repressius i de control policial per una veritable política i legislació d’Integració sociolaboral basada en la Declaració Universal dels Drets Humans.

 

- Aplicació i respecte, als processos administratius d’estrangeria, de la Llei de Procediment Administratiu.

 

- Creació d’una “Oficina de Consultes i tràmits consulars” a cada comunitat autònoma, depenent del Ministeri d’Administracions Públiques i gestionada per les Delegacions del Govern, fiscalitzadores de les acuacions dels consulats espanyols en matèria d’estrangeria. Dotació de personal i mitjans als consulats espanyols. Creació de consulats espanyols a tots els països font de fluxos migratoris cap a l’Estat Espanyol.

 

- Reconeixement i protecció dels drets i llibertats fonamentals emparats per la Constitució, com ara: lliure circulació, llibertat d'expressió, associació, vaga, reunió, lliure sindicació, garanties processals, educació, protecció a la família i no discriminació per raons de raça, idioma, cultura o lloc de procedència.

 

- Fer camí cap a la ciutadania de plens drets dels migrats començant per impulsar el dret de vot en totes les eleccions, a partir d’un mínim d’1 any de residència per a les municipals, i de 3 anys de residència per a la resta d’eleccions. Agilitzar els tràmits de nacionalitat.

 

- Igualtat de drets entre persones reagrupadores i persones reagrupades des del moment de la concessió del reagrupament, per possibilitar l’emancipació dels joves i les dones migrades. Totes les autoritzacions de residència per reagrupament de persones en edat laboral han d’implicar automàticament una autorització de treball.

 

- Equiparació de drets socials respecte als ciutadans “nacionals”: assistència sanitària, accés a ajuts públics a l'habitatge, escolarització, etc., independentment de la situació administrativa de l’immigrant.

 

- Desaparició dels informes governamentals desfavorables emesos per la DGP i altres cossos de seguretat. Les denegacions d’autoritzacions es faran només amb les dades objectives del registre d’antecedents penals. Respecte del principi d’innocència.

 

- Lluitar contra l’explotació laboral de les persones immigrades: increment dels mitjans per una millor inspecció i enduriment de les sancions per als empresaris que incompleixen la llei. Arrelaments sense subjecció a terminis d’estància (qui té feina ha de tenir papers, i els seus dependents també).

 

- Millorar la gestió i l’increment de recursos (humans i tècnics), tant en les oficines d'estrangeria de les Delegacions i Subdelegacions de l'Estat com en els Registres Civils. Crear un cos estatal de funcionaris especialitzats en estrangeria.

 

- Garantir el ple dret a l’assistència jurídica gratuïta, així com la defensa als menors en els processos de retorn i/o expulsió. Millorar la regulació i dignificar els centres d'internament.

 

- Tancament dels centres d’internament, reconvertint-los en centres d’acollida per a la formació laboral i inserció social i d’atenció als sol·licitants de refugi o asil.

 

- Compromís de les institucions amb el foment dels valors de la interculturalitat. Tolerància zero amb pràctiques de mutilació femenina i de discrimació per raó de sexe. Polítiques de prevenció de l’etnocentrisme.

 

-Augment de les penes per als membres de les màfies d’explotació de persones.

 

 A continuació la nota d'UMitat que comenta G.

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb