URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

"El preu de la terra"

Alternativa | 31 Maig, 2008 16:52 | facebook.com twitter.com

Aquest diumenge, TV de Mallorca emetrà un programa reportatge titulat "El preu de la terra" sobre tot el Cas Pla Territorial de Mallorca. Elaborat pels serveis Informatius de Televisió de Mallorca, té una durada de 20 minuts i s'emetrà aquest diumenge a les 22 hores.
Al programa apareixen els principals protagonistes del cas, tècnics, polítics i el moviment ecologista.També surten declaracions inèdites que ajuden a entendre millor el que va passar.

MÚs mitjans pels fiscals ja.

Alternativa | 31 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

La principal i màxima reivindicació dels consellers del PSOE i el BLOC hauria de ser dotar als fiscals anticorrupció i de delictes contra el medi ambient dels mitjans adhients i necessaris per realitzar la seva feina.  A més a més, evidentment  haurien de demanar l’assumpció de responsabilitat polítiques als dirigents del seu actual soci de govern UM investigats per la seva possible implicació en casos de corrupció urbanística.

És impossible que amb els actuals mitjans els fiscals anticorrupció Juan Carrau i Pedro Horrach i de delictes contra el medi ambient Adrian Salazar puguin aclarir un percentatge mínim de tota la corrupció político-urbanística de l’anterior govern PP-UM.

En aquest moment només són tres fiscals amb el suport d’una única funcionaria  auxiliar, que a més a més ha de fer altres feines com guàrdies i judicis, els que estan lluitant contra trames complexes i de poderosos interessos polític- econòmics.

Només al cas d’Andratx, el jutjat d'instrucció núm. 12 de Palma ha obert un total de 67 diferents peces separades, per la complexitat del cas i les múltiples irregularitats imputades.

 Al 2006 Adrian Salazar com a fiscal coordinador de medi ambient només disposava de quatre agents del Seprona, totalment ridícul. Els delictes contra l'ordenació del territori a les Balears no han s’han aturat d’augment als darrers anys mentre que els mitjans no l’han fet al mateix ritme. A octubre de l’any passat el tinent fiscal de les Illes Balears, Ladislao Roig, assegurava que a la fiscalia arribaven setmanalment una mitjana d’entre tres i quatre denúncies per corrupció,  relacionades, bàsicament, amb l’urbanisme, la construcció i el medi ambient.

A una entrevista al 2004 el fiscal Salazar resumia el tema:

“ La manca de mitjans és un dels greus problemes de la justícia. Si a això unim un SEPRONA amb pocs mitjans i una tasca insuficient del zeladors municipals.La impunitat està garantida. De què ens serveixen les lleis si no hi ha mitjans per aplicar-les? A més, generalment  el delinqüent mediambiental sol ser un empresari que té recursos econòmics i es pot permetre proves pericials favorables, contaminen i fan veure que aboquen aigua beneïda. La fiscalia no té més mitjans que un metgforense que pot actuar en un nombre molt limitat de delictes.”

Només amb la potenciació dels serveis i infraestructures judicials podem garantir un vertader estat de dret, d’altra manera els delinqüents es veuen beneficiats per la saturació de feina i l’absència dels mitjans més elementals.

Com va dir el jutge Calatayud a la seva recent conferència al Moll; “ la única administració coordinada, modernitzada i amb els mitjans suficients a Espanya és Hisenda. I es preguntava "per que no s’ha fet el mateix esforç per tenir una justícia forta i independents? "La seva resposta va ser molt dura; "...per que la meitat dels polítics es trobarien a presó."

Igual pensau que és una exageració o no, la realitat és que amb la justícia que tenim actualment, saturada de feina i amb pocs mitjans n’hi ha només a les Balears més de cinquanta polítics o ex polítics, la majoria del PP i UM, es troben immers a processos judicials.

 Acudit del blog ciberprensa.

 

 

Mercadet refugi d'animals

Alternativa | 30 Maig, 2008 17:44 | facebook.com twitter.com

 Aquest diumenge. El mercadet del refugi d' animals de 10 a 14 al refugi d'animals.

Una vegada més volem donar les gràcies a Josefina i tota la gent de l'Associació per la gran feina que fan.

 

 
 
 
 

 

La Cala abandonada

Alternativa | 30 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

És preocupant i indignant l'abandonament de la Cala S. Vicenç.

Segueixen els talls d’aigua  regulars amb una xarxa d’aigua, presumptament potable, en males condicions per  haver estat instal·lada de qualsevol manera , i per la manca  de manteniment de l’empresa concessionària.

Ja fa mesos que varem demanar a un ple l’obertura d’un expedient a l’empresa concessionària, amb la que  l’ Ajuntament és molt permissiu. Ja seria hora de que l’Ajuntament recuperés aquesta concessió.

 Algun veí de la Cala també ens ha demanat si la Cala és un centre d’experimentació de tipus de llum: els fanals no sempre funcionen i  la varietat de colors i models de faroles que podem trobar al nucli.

La pregunta seria: fins quan seguirà la deixadesa municipal a la Cala?

Al pressupost del 2008, hi haurà ja alguna partida dedicada a l'estudi de condicionament de la Cala, que tenen signat al pacte de govern?

Fotografia de Joan Martorell Mir. 

 

 

 

Si parlam de patrimoni, al ple de març es va rebutjar la nostra proposta de redacció d'un projecte bàsic per a la creació d'un recorregut arqueològic. La idea era molt clara i senzilla:  a Pollença tenim un patrimoni arqueològic desaprofitat i abandonat, 108 jaciments,  i pensam que s'hauria  de seguir el model de Menorca i aprofitar aquesta riquesa cultural.

No només no es va aprovar la nostra moció sinó que observam amb preocupació l'abandonament de les coves del Alzinaret de la Cala (l'únic jaciment que és  a una propietat municipal) i que consisteix en un conjunt de coves fetes per l'ésser humà entre el 1600 i 1300 a.C.

Aquest abandonament encara és més incomprensible si pensam que els dos únics directors de patrimoni que fins ara ha tingut el Consell, l'anterior en Joan Cerdà, i l'actual Biel Cerdà, són a l'equip de govern.

Com a mostra d'aquest abandonament podeu veure la senyalització o panell de les coves en un estat deplorable.

 

 

 

 

Recuperaciˇ del front litoral?

Alternativa | 29 Maig, 2008 05:58 | facebook.com twitter.com

Com vàrem comentar fa dies "Carretera Port de Pollença - Alcúdia"  hem pogut veure l’estudi  de la Direcció General de Costes; “Recuperación del frente litoral de la bahía de Pollença…” . L’estudi costa d’una memòria (9 fulls que ja podeu consultar), uns mapes amb fotografies de la carretera a eliminar; la Ma-2220 que uneix Alcúdia amb el Port de Pollença i un pressupost de 28, 317.063,65 (ja el podeu consultar)

Aquest estudi no parla pràcticament res de l’alternativa que s’ha de construir pel tràfic dotat que circula actualment per la carretera Alcúdia- Port. Aquesta carretera l’hauria de projectar i executar el Consell i no entra dins el pressupost senyalat, aquesta és la única referència a l’estudi:

“ El tráfico rodado que circula actualmente por esta vía será soportado, una vez suprimida ésta, por la actual MA-2201 que comunica Pollenca y Alcudia y por la carretera de Llenaire a la que se dará continuidad a través de viales existentes posibilitándose de este modo la conexión de esta carretera con la MA-2201. Estas vías serán acondicionadas para garantizar la circulación por las mismas en óptimas condiciones de seguridad y comodidad. “

El projecte incideix evidentment en la bondat de la  recuperació ambiental de la franja litoral eliminant la carretera. Recuperació que el GOB i els experts i coneixedors de la zona es qüestionen.

La part més positiva és una sèrie  d’actuacions més toves, menys impactants i menys costoses com restauració neteja dels canals de l’Albufereta, captadors de sorra, revegetació dunar...

També es parla de l’acondicionament de vials que possibiliten l’accés de particulars a les seves propietats.

“-En la zona de Sa Marina se propone un vial alternativo de acceso en el frente litoral con sección de 3,5 metros de ancho. Se acondicionará la zona entre este acceso y la playa permitiendo la recuperación de este espacio. -En la zona de C'an Cuarassa se posibilitará el acceso a las edificaciones existente mediante viales de 5 m de ancho siguiendo en la medida de lo posible el trazado de caminos existentes. “

Igualment es farien vial de serveis a Sa Marina i al Club Pollentia a més a més d’arees d’aparcament. El projecte també inclou fer el Passeig marítim del Port de Pollença (4,081.980, 93 euros).

En resum el projecte  no ha canviat per res la nostra opinió ja que es tracta d’un estudi totalment enganyós. No es parla de les conseqüències d’una carretera nova a través del sòl rústic amb un tràfic intens, i de com afectaria aquest canvi al Port de Pollença que evidentment restaria més aïllat.

Un darrer aspecte que ens resulta molt curiós es que aquesta proposta del PSOE xoca totalment amb la defensa que havien fet dfins ara de fer un tranvia entre Alcúdia i el Port de Pollença ( proposta del PSOE de red tranviaria i de tren pel 2007-2014).

Fotografia del Ministeri de Medi Ambient que demostra el que és realment impactant a l'Albufereta.

Per què no s'han plantejat llevar aquestes construccións? Com diuen al meu poble "se os ve el plumero".

 

A continuació més fotografies de la pàgina del Minsiteri... 

 (Segueix)

Crisi al PSOE local

Alternativa | 28 Maig, 2008 18:05 | facebook.com twitter.com

Fa temps que havíem parlat de que havia descontents dins el PSOE de Pollença, veure articles;UM té majoria absoluta a Pollença? i Cal un auditoria 

 Ara aquest malestar s'ha confirmat amb la dimissió del secretari general del PSOE a Pollença , en Toni Cifre Crespí,  juntament amb la resta de membres que formaven l'executiva socialista local. 

Pensam que la situació és insostenible, amb un forat econòmic impressionant,  un equip de govern que s'ha negat a fer una auditoria i uns regidors d'UM-UNPI que  s'han negat  assumir  la seva responsabilitat  i que a més a més segueixen tudant doblers, com si no passes res, mentre els regidors de PSOE i PSM han de fer malabarismes per gestionar les seves àrees.Tot això unit a que encara no s'han presentat els comptes del 2006 ni el pressupost de l'any actual 

Fins ara els regidors del PSOE han demostrat una total subordinació a UM -UNPI, ara esperam que reaccionin i i no governin  d'esquenes a la seva assemblea. Ens alegraria també una reacció per part del PSM i que realment no donés la impressió de que UM-UNPI tenen majoria absoluta.

El dimitit Antoni Cifre Crespí  

 


 

Ple de maig

Alternativa | 28 Maig, 2008 06:02 | facebook.com twitter.com

Aquest és l'ordre del dia del ple a celebrar el dijous 29 de maig  de 2008, a les 20,00 hores.

 COM SEMPRE ESPERAM ELS VOSTRES PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS PER AQUEST PLE.

Nosaltres seguim presentant mocions (les penjarem després del seu debat i votació al ple). En aquest cas dues, que ja us podem dir que segurament no contaran amb el suport de l’equip de govern ja que varen votar en contra a les comissions prèvies.

- La primera, relacionada amb l’Ordenança Regulador d’Aparcament al Port de Pollença (O.R.A) on demanam que enguany es doti  d’un distintiu o targeta identificativa gratuïta als residents i comerciants amb vehicle dels carrers on n’hi ha implantada l’ORA. I que es suprimeixi el seu pagament totalment quan el cotnracte amb l’empresa concesionaria ho faci possible.

- L’altra, relacionada amb la zona humida de la Gola on demanam un bon grapat de coses, que van en la línia de millorar la zona, posant l’accent en la participació ciutadana i la seva recuperació com  a ecosistema. Resumint-ho:

 - Que l'Ajuntament prengui mesures urgents de control, vigilància i de gestió per part de personal capacitat de la zona humida (per evitar que es tornin a repetir botellons o activitats similars  a la zona).

- Que es redacti  un Pla d'Us i Gestió de zona humida de la Gola, amb un procés de participació ciutadana dins el marc de l'Agenda Local 21 de Pollença.

- Que les actuacions que hi ha pendents d'execució es facin amb l'objectiu de recuperar  al màxim el caràcter natural de la zona humida, contant per això amb l'assessorament d'un especialista reconegut en gestió i restauració de zones humides, que conegui bé el funcionament ecològic i hídric de la zona.

-  Que l'Ajuntament insti al Consorci perquè afavoreixi la participació ciutadana  i accepti l'adhesió de aquelles entitats que com el GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) puguin aportar tota la seva experiència, propostes, assessorament  i informació per fer una veritable recuperació de la zona humida de la Gola.

ORDRE DEL DIA.

1r. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2n.- Ratificació decret núm. 257. Es tracta de que l’Ajuntament tria procurador i lletrat pel contenciós que hem posat Alternativa EU-EV i el GOB contra les llicències de Cala Molins (UNAC 33)

3r.- Ratificació decret núm. 268. Es tracta de que l’Ajuntament tria procurador i lletrat pel contenciós que ha posat una veïna contra les llicències de Cala Molins (UNAC 33).

 

 

En total ja hi ha tres contenciosos contra aquestes llicències Esperam que la justícia ens doni la raó, però ja no podrem recuperar aquesta zona, que s’hagués salvat si l’adaptació al POOT, que s’ha aprovat fa uns dies amb anys de retard, s'hagués aprovat d'hora. Tot aquest tema ens sembla d’una gran irresponsabilitat política per part del regidor d’urbanisme.
Els dos punts aprovats, vots a favor d'UM-UNPI, PSOE, PSM i PP-UMP. Abstenció d'Alternativa EU-EV.

 

 

4rt.- Proposta presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a la restauració, conservació i digitalització del "Plano geométrico del término de Pollenca" de 1858 de Pedro Moreno. Aquest plànol té un gran valor  patrimonial, històric  i documental. Encara avui es consulta a l’hora de confrontar parcel·les, camins, cases, etc. i per això el seu estat  de conservació i el deteriorament que sofreix cada vegada es major.

Aprovada per unanimitat. 

5e.- Proposta presentada pel grup municipal Altemativa EU-EV relativa a la zona humida de la Gola. Ja comentada.

 

No aprovada. Vot a favor d'Alternativa EU-EV. Vot en contra d'UM-UNPI i PSOE.Abstenció de PP -UMP i PSM, al debat d'aquesta moció Biel (PSM) va demanar un recés i l'equip de govern va debatre al despatx del batle.

6.- Aprovació i ratificació acord de la Junta de Govern Local sobre sol·licitud subvenció a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques pel projecte Millora i embelliment de l’accés al nucli urbà de Pollença pels carrers Roser Vell i Cecil Metel. Es tracta de que per rebre la subvenció fa falta que hi hagi una partida pressupostària al 2008. I com encara no s’ha aprovat el pressuposts (i ja entram a juny!!!!) fa falta assegurar que hi haurà aquesta partida.

7.- Aprovació ratificació acord de la Junta de Govern Local sobre sol·licitud subvenció a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques per l’adaptació al decret 20/2003 (eliminació de barreres arquitectòniques de l’Ajuntament) El mateix que l’anterior punt.

Els dos punts aprovats amb el vot a favor d'UM-UNPI, PSOE,PSM i Alternativa EU-EV. Abstenció del PP que va demanar que aquests projectes es portin al ple, ara només es presenten a la junta de govern. 

8.-  Aprovació si procedeix de la declaració de compatibilitat de la Sra. Mireia Capllonch Cifre. Fins ara hi havia incompatibilitat per obres que feia l’ aparelladora municipal a Pollença.

Aprovada per unanimitat.

9. Proposta de la Regidora delegada de Participació Ciutadana relativa a l'adhesió al Conveni marc per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció ciutadana (oficina de contacte). Es tracta de donar tots els servies d’informació, orientació, atenció i tramitació de l’activitat administrativa a un espai.

 Aprovada per unanimitat.

10. Aprovació si procedeix de la declaració de desert del concurs de la concessió de la gestió del servei públic de la piscina municipal coberta climatitzada i un local-esportiu annex. La idea de l’equip de govern es treure un nou plec de condicions que donarà més avantatges a les empreses.

 Aprovada; vots a favor d'UM-UNPI, PSOE, PSM i PP-UMP. Abstenció d'Alternativa EU-EV.

11.-  Proposta del grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la Ordenanca Reguladora d' Aparcament al Port de Pollenca. Ja comentada.

No aprovada. Vot a favor d'Alternativa EU-EV. Vot en contra d'UM-UNPI, PSOE PSM i PP -UMP.

12.- Propostes/Mocions d'urgència.

El grup PP-UMP va presentar una moció  per demanar al Govern, Consell i Ajuntament de Palma que retiri la Ç com logotip de la seva campanya de promoció del català per la seva similitut amb la Ç de Pollença. La urgència i la moció va ser aprovada per unanimitat.

II.- PART DE CONTROL 1 SEGUIMENT.

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

Contundent protesta contra la zona blava: 

 

Un any i seguim descontents.

Alternativa | 27 Maig, 2008 16:00 | facebook.com twitter.com

Avui fa un any que 595 persones d'aquest poble varen dipositar la seva confiança en nosaltres en una urna. I nosaltres fa un any que varem fer un pacte tàcit, no escrit, amb tots aquests, i amb tot el municipi: treball, constància i transparència.

Fins ara hem fet tot el que hem pogut. Hem iniciat un projecte, anomenat Ràdio Urxella, perquè es puguin escoltar els plenaris a Internet i la gent pugui seguir de més aprop la política municipal; amb el mateix objectiu penjam al nostre bloc els documents i demés papers que trobam rellevants, des de factures a acords, propostes...; Informam sempre que podem de tot el que passa en la vida política municipal; penjam a diari un article al nostre bloc per fomentar la informació, la transparència, el debat i la participació...

També hem fet feina a dins de l'ajuntament presentant 19 mocions, moltes de les quals han estat acceptades. I centenars de preguntes, precs i suggerències. I tenim el compromís de seguir presentant mocions i fent precs i preguntes en cada plenari per millorar el nostre poble.

Fa ja un any, i no cregueu que estam contents, al contrari, en aquest municipi encara han de canviar moltes coses. I aquesta manera de no estar contents no és de ràbia ni de desànim, sinó la benzina que ens fa continuar. Per això estam en política, perquè creiem que les coses se poden fer d'una altre manera i no ens hem resignat a deixar-ho tot en mans dels altres. I ara lo únic que demanam és que tothom, amb la mesura que pugui i cregui convenient, hi posi les seves mans. El projecte no només és nostre. És de tots els que creiem que, com deiem fa un any, FEIM FALTA. 

 

ARA FA UN ANY D'AIXÒ. 

 Una mostra de la feina que anam fent, i que la premsa recull, la teniu a continuació, és tracta de les notícies generades del 1r. de maig de 2008:

 (Segueix)

De l'Auditori als comptes generals

Alternativa | 27 Maig, 2008 06:02 | facebook.com twitter.com

Segona part dels precs i preguntes.

4.- Ens agradaria informació sobre la reunió que va haver respecte a l’auditori, per saber com està el tema de l’Auditori.

Sense resposta.

5.- En quina situació es troba el patronat d’esport. Varen reiterar nostra petició de que als preus s'haurien de contemplar descomptes per centres educatius, activitats prepart i pospart, activitats terapèutiques...

En Michel va contestar que als precs havia preus recomanats. Per la meva part vaig insistir que només la gent gran te aquesta reducció. Michel va dir que era un preu de referència, només per després fer números...

Respecte al patronat s’està fent feina al tema, ben aviat es convocarà.

Disciplina urbanística

Al tema de l’urbanisme portam un munt de mesos dient que faríem una reunió, que es solucionaria i encara no s’ha fet res, farem una sèrie de preguntes per que encara es fan moltes obres il·legals o irregulars. Pensam que la informació és el fonament per afrontar el problema

6- Que passa després de tramitar l'expedient d'infracció fins a formular la proposta de demolició i instar la demolició a l'infractor, a partir d'aquest moment què pàssa l'expedient s'atura i caduca?

7- Quants expedients de demolició han arribat a la execució del restabliment de la legalitat des de que el senyor Joan Cerdà és regidor d’urbanisme?

8- Quants expedients estan pendents d'execució?

9- Quants expedients de demolició han prescrit?

10- Quants expedients sancionadors estan pendents d'execució?

11- Quants expedients sancionadors s'han tramitat els darrers  anys?

12- Ha prescrit algun expedient sancionador els darrers anys?

13 - N'ha quedat algun sense recaptar-se'n la sanció econòmica corresponent?- En cas afirmatiu, quin o quins?

Resposta d’en Joan Cerdà: S’ha fet una reunió al Consell per negociar un Consorci que pugui encarregar-se del tema de disciplina urbanística. La majoria dels municipis han frenat els tràmits fins que surti el Consorci. Esperam que s’arribi a una decisió de consens. I el tema de disciplina urbanística està delegat a la Junta de Govern.

14- Fa dos mesos varen demanar per la llicència de la barrera de l’Empaltada a la carretera vella de Lluc, s’ens va contestar que tenien dos mesos per acreditar la seva legalitat. L’han acreditat o no?

Resposta d’en Joan Cerdà; està en tràmit. Avui m’han dit que el Consell, la plataforma camins públics i oberts i els propietaris de l’Empaltada i muntanya han arribat a un acord.

15- Com es troba el projecte de pont per tenir accés al poliesportiu?

 Resposta d’en Joan Cerdà, hi ha un projecte però no recull el tema de donar accés a la gent en cadira de rodes que obligaria a fer unes rampes de 200 metres amb un fort impacte, s’està estudiant. Esperam  també ajuda per part del Consell

16 - Per que no es cedeix per fer les seves reunions la torre del convent a l’AAVV de Pollença

Resposta d’en Joan Cerdà, la idea era fer un casal d’associacions a Can Dionís però si ara va Serveis Socials hi haurà un període de temps d’espera. No podem donar la Torre només a una Associació.

17.-Hem vist que s’ha obert un expedient d’infracció urbanística a les obres que varen denunciar a la finca de Ternelles. Al ser una zona ANEI  i de màxima protecció del PORN estam parlam d’un delicte. Volem saber si l’Ajuntament ha posat aquests fets en coneixement de la fiscalia de medi ambient ?

Resposta d’en Joan Cerdà; la propietat te dos mesos per al·legar

CAMINS

18- S'han empres tasques per enllestir els tràmits per tal de dur a plenari l'aprovació definitiva del catàleg de camins?

Resposta d’en Joan Cerdà; ara l’arquitecte nou iniciarà la feina a aquest tema.
 
19 - S'ha fet cap feina en l'expedient de recuperació del Camí del Coll d'en Patró? S'ha inclòs a aquest la documentació arxivística aportada per la plataforma pro camins públics i oberts?

Resposta d’en Joan Cerdà; no te aquesta informació
 
20- S’ha recorregut la proposta de regulació la proposta de la finca d'Ariant? S'està aplicant la regulació a aquest camí?

Resposta d’en Joan Cerdà, és el mateix tema que Ternelles, està en mans del jutjat i el Consell és el que ha d’ordenar l’obertura.

MEDI AMBIENT

21.- Hi ha algú pla de fer en un futur  un servei de recollida de matèria orgànica?

Resposta d’en Jaume Plomer; en 2013 ja s’ha de recollir tot per llei. Ens hem plantejar una remodelació de tot el pla de recollida de fems. Hem iniciat un estudi del cost real de recollida de fems. Serà un canvi total, estam xerram amb EMSER.

22.- Per què s’estan cremant restes vegetals com a Llenaire quan el més lògic seria aprofitar aquests restes?

 Resposta d’en Jaume Plomer A la deixalleria hi ha lloc per que la gent porti les restes.

Vaig recordar que l’Ajuntament hauria de ser el primer en donar l’exemple.

Jaume Plomer; Abans es triturava però l’escombraria de les obres de la circumval ·ió possible la feina de la capoladora

23.- Ens arriben queixes dels castellets que ens fan a la platja, ja que s’ha convertit en un negoci amb pràctiques properes a certa mafia. S’ha pres alguna mesura?

Resposta de na Francisca Ramon; Es va notificar la director general de Costes un informe desfavorable respecte a aquestes activitats.

24 Què nos va costar el transport de la sorra a la darrera fira?

Sense resposta. 

Ens agradaria saber els costos del Festival de Pollença, la Fira d’abril i la feria del vi?

En Biel Cerdà va respondre que l’aportació al Festival va ser la mateixa que als darrers anys, 120.000 euros.

En Michel va dir que la fira d’abril va tenir un cost zero i que la fira del vi em contestaria al següent ple.

 
25.-Com es troba el pressupost del 2008 i les comptes generals del 2006?

Sense resposta.

A ràdio Urxella teniu penjat el ple d'abril, aquesta és la segona part dels presc i preguntes (Recordau que per problemes aliens a Ràdio Urxella, els vídeos de vegades no funcionen bé amb Firedox, per a una correcta visualització utilitzar Internet Explorer,esperem que la gent de Firefox aconsegueixi solucionar el problema.)

Dels aparcaments a la TDT.

Alternativa | 26 Maig, 2008 05:56 | facebook.com twitter.com

 Abans des precs i preguntes es va presentar al ple d'abril per part de l'equip de govern una moció d'urgència per tornar una fiança a l'empresa Decoresport relativa al subministrament de material esportiu per a equipament del pavelló municipal. Es tracta d'evitar un contenciós administratiu que l'Ajuntament perderia segurament i sortiria més car, ja que la garantia es va demanar fora de termini. O sigui una mala gestió més ja que es torna aquesta finança a pesar de que l'empresa no ha complit correctament amb el que havia promés. és un tema que ve de quan Toni Cifre era regidor d'esport. Un tema que Michel no va revisar. L'empresa havia d'instalar tota una sèrie de coses que no va instal·lar, amb un programa informàtic que no funciona correctament.
 

Per terminar amb el ple d'abril. Al torn de precs i preguntes es va contestar a preguntes del ple anterior.

- Hi ha algún projecte respecte a l’aparcament de la plaça de les Munnares.

Resposta d’en Joan Cerdà; es va fer un informe a l’anterior legislatura per fer una comunitat de propietaris, s’ha demanat recuperar aquest problema i veure quins problemes havia

Intervé Tomeu; s’havien aprovat uns estatuts. El problema venia del sistema de concessió. L’Ajuntament no havia cobrat res i les instal·lacions s’havien d’haver entregat en bon ús. Aquestes instal·lacions falta arreglar-les i falta passar el tema a un gestor de la propietat que passaria les quotes i el gestionaria

Com està el tema dels pous de Son Vilà? S’en va prometre un informe que encara no se m’ha passat.

 A dia d'avui encara no m'ha arribat aquesa informació , el que si m'han arribat cada vegada més és que tot aquest tema és molt tèrbol.

Com està el tema de la regeneració de Cala Barques?

Resposta de Jaume Plomer; des de Costes es vol fer un projecte ambiciós que pot durar un any i mig o dos anys; estudi d’impacte ambiental, estudi arqueològic... està en marxa, però no sé a quina empresa se l’ha concedit.

Les obres de la pista de tennis s’han acabat?

 Michel; Varen estar pendents del segur i en aquest moment s’estan reparant

Com està el tema de llevar l’estructura de fusta al costat de la torre d’Albercuix?

Resposta d’en Joan Cerdà;L’hem xerrat no sé per què no s’ha llevat, en un moment o altre es llevarà, tampoc crec que sigui un tema tan important, s’ha d’arreglar hi ha coses més importants.

El vaig replicar que fa mesos que el varen demanar i s’ens va dir que es llevaria i no és tan complicat.

Com es regula el camí de Ternelles, després d’escoltar la resposta al tema d’Ariany ja m’imagin la resposta. Nosaltres pensam que n’hi ha una sentència, un acord del ple i encara que el tema és a judici, l’Ajuntament hauria de regular l’accés d’alguan manera.

Resposta d’en Joan Cerdà, hi ha un recurs i per tant no s’executa la sentència, no es pot executar i en tot cas és el Consell el que ha d’actuar.

Precs

1 - Varen reiterar nostra petició d’un  armari per guardar l’abundant documentació que genera nostra feina política, una cosa que demanam des de que va començar la legislatura i que per llei l’Ajuntament ens hauria de facilitar.

2 - Per tal de facilitar la informació als ciutadans del què es tracta a les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple d'aquesta Corporació, sol·licitam l'equip de govern penjar a la web municipal les actes dels mateixos. Així mateix, i com que se'n fa enregistrament sonor per part de Ràdio Municipal, sol·licitam que aquest es pengi també a la mateixa web municipal.

3 - Sol·licitam a l'equip de govern que doti els vehicles de la policia municipal i les instal·lacions municipals on hi ha afluència de públic, així com aquelles propers a llocs de màxima afluència, de desfibril·ladors semiautomàtics ( que s’han abaratat molt). Aquesta mesura podria salvar vides. Per desgràcia un hom va morir poc dies després mentre presenciava un partit de bàsquet al pavelló, no sabem si s’hagués poder fer més amb un desfibril·lador.

 4.- Al proper fòrum de la TDT haurien d’informar que Pollença a la pàgina on s’informa de la cobertura de TDT es diu que ens trobam a Eivissai tenim cobertura , quan en realitat no n’hi ha cobertura, confonent encara més als ciutadans, pel que alguns van fer inversions “inútils”, Aquest tema ens preoccupa molt i recordam que això està creant molt de problemes de cap a constructors i promotors, que veuen que els seus habitatges han d’ instal·lar sistemes de telecomunicacions homologats, que podran quedar obsolets fins i tot abans de posar a la venda aquestes propietats.

A ràdio Urxella teniu penjat el ple d'abril, aquesta és la primera part dels precs i preguntes(Recordau que per problemes aliens a Ràdio Urxella, els vídeos de vegades no funcionen bé amb Firedox, per a una correcta visualització utilitzar Internet Explorer,esperem que la gent de Firefox aconsegueixi solucionar el problema.)

 


 

L'IBI.

Alternativa | 25 Maig, 2008 06:11 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la informació del ple d'abril avui comentamt la  moció relativa a la modificació de l'ordenança reguladora de l'IBI que va presentar el grup PP-UMP i que podeu trobar a la continuació de l'article.
Vots a favor: PP-UMP. Vots en contra: UM-UNPI, PSOE i PSM. Abstenció: Alternativa EU_EV.

Ens varen abstenir per que estavam d’acord amb el primer punt de la moció però no teniam tan clar el segon punt.

Estam totalment d'acord amb la primera petició  que era que la recaptació generat per l´IBI en el 2008 es destini única i exclusivament als serveis bàsics del municipi.

Aquesta petició és totalment coherent amb el que va defensar l'equip de govern, quan va dir que el forat econòmic actual només era resultat de donar serveis bàsics al poble. Cosa que evidentment no és certa.

Igualment aquesta petició seria un bon pas per realitzar el pla d'austeritat que venim demanant des del principi d'aquesta legislatura. De moment estam a finals de maig, no n'hi pressuposts i no s'ha fet cap reunió amb l'oposició per estudiar possibles retallades de despeses innecessàries a l'actual situació econòmica del municipi.

 Referent al segon punt; que demanava que per el 2009 es modifiqui l’ordenança fiscal  al tipus mínim de gravamen de l´IBI, l'únic problema que trobavam a aquesta petició era que no sabem quina és la situació real econòmica de l'Ajuntament; no s'ha fet l'auditoria, no tenim el pressupost del 2008, ni tan sol les comptes generals del 2006... Amb el forat econòmic actual la veritat que no teniam clar si l’Ajuntament es podia permetre aquesta reducció. Encara que estam segur que es poden reduIr les despeses no sabem quisn doblers faran falta per cobrir necessitats bàsiques del poble.

O sigui que estavam d’acord amb el regidor d’Hisenda de que el debat igual s'ha de fer més tard quan es tengui una idea més clara de la situació finançera en la que es pot trobar l’Ajuntament; desastrosa, molt desastrosa o catastròfica... Serà un bon moment per parlar del tema. De moment estaria bé tenir alguna idea de com serà el pressupost del 2008 quan ja ha passat pràcticament mig any i no observam cap retallada important de despeses innecessàries.

 A ràdio Urxella teniu penjat el ple d'abril, aquesta és la primera part del debat d'aquest punt (Recordau que per problemes aliens a Ràdio Urxella, els vídeos de vegades no funcionen bé amb Firedox, per a una correcta visualització utilitzar Internet Explorer,esperem que la gent de Firefox aconsegueixi solucionar el problema.)

 

A continuació la proposta.

 (Segueix)

La piscina coberta del Port.

Alternativa | 24 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

El passat dimarts no es va presentar cap empresa  al concurs de la concessió de la piscina municipal coberta i local annex del Port de Pollença.  Aprofitam la circumstància per parlar d’aquest punt del passat ple i demanar el que ja varen defensar al ple; que la gestió de la piscina municipal, sigui pública i no privada.  Pensam que una empresa privada com és lògic i normal té com màxima prioritat  guanyar doblers i això no sempre és compatible amb donar els millors serveis, ni amb una bona política amb els treballadors.

Al darrer ple d’abril on es va a aprovar el plec del concurs ja varem advertir al regidor d’esports que les clàusules eren molt millorables, i el nostre regidor va ser l’únic que va votar en contra.

Va ser lamentable que el plec es donés només amb tres dies d’antelació als grups de l’oposició, i que després al ple no es fes cas de les aportacions que varem fer.

Al ple ja varem denunciar que als plecs s’haurien d’ especificar més els dies que es reservava l’Ajuntament  per fer activitats. La resposta  del regidor va ser que es faria  un futur conveni  amb l'empresa concessionària. Està clar que és molt complicat que una empresa es presenti a un concurs per gestionar durant deu anys una piscina si no sap quins dies ocuparà la piscina l’Ajuntament per fer les seves activitats.

Altres propostes que varem fer al ple :

- Facilitar un bon transport públic de Pollença al Port, amb una aturada propera a la piscina.

- Fer descomptes per grups d’activitats de l’Ajuntament, per la policia local...

- Donar algun carnet gratuït als policies i al personal del futur patronat d’esports.

- Varem defensar que s’havia de seguir no només un criteri d’edat (A les clàusules les associacions de la tercera edat tenen un descompte important) sinó un criteri de salut i educatiu per fer descomptes. O sigui que s’haurien de contemplar descomptes per centres educatius, activitats prepart i pospart, activitats terapèutiques

- Varem demanar la presència d’un fisioterapeuta a les activitats terapèutiques.

A més a més varem demanar pel patronat d‘esports, que el regidor havia anunciat que funcionaria a finals dels 2007 i a dia d’avui segueix sense funcionar. Al torn de precs i preguntes varem insistir al tema i a la fi s’ens va contestar que la seva aprovació és imminent... ja veurem.

En resum ens trobam amb altre exemple de la inoperància i ineficàcia de Miquel Ramón (UM)  regidor d’esportque a pesar de tenir dedicació exclusiva gestiona de manera molt defectuosa la seva àrea,  i a més a més és responsable d'una part important de l'actual situació econòmica crítica de l'Ajuntament (per la qual cosa ja varen demanar la seva dimissió a febrer).

A ràdio Urxella teniu penjat el ple d'abril, aquesta és la primera part del debat d'aquest punt (Recordau que per problemes aliens a Ràdio Urxella, els vídeos de vegades no funcionen bé amb Firedox, per a una correcta visualització utilitzar Internet Explorer,esperem que la gent de Firefox aconsegueixi solucionar el problema.)

 


 

No al sofriment animal. Les Óguiles a Pollenša

Alternativa | 23 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest proper diumenge es celebra a Pollença la festa del Corpus Christi amb el tradicional ball de les àguiles i Joan Pelós. Fins aquí bé. Però Joan Pelós, personatge que balla i pega bots durant unes quantes hores, va abillat amb una mascara, una creu i un menet (corderito) recent nat a dins una bossa. I el problema? us demanareu. Doncs que el pobre animal, que normalment té menys d’una setmana de vida perquè pesi poc, amb tants de bots i cops acaba molts cops amb ossos dislocats, cops, marejos, es pixa i caga damunt(per no embrutar-se amb els líquids de l’animal normalment l’envolten amb una bossa de plàstic), i fins i tot algunes vegades ha mort. I a tot això li hem d'afegir que en moltes ocasions, pel tema del pixat i les merdes, no l'alimenten els dies abans de la "gran actuació". I ara jo em deman, perquè ha de sofrir aquest animalet? Vull deixar clar que l’animal no juga un paper fonamental a la festa, tan sols és un adornament més de la vestimenta, i només se li veu el cap que treu fora de la bossa. Per tant, no podrien posar-ne una rèplica no-viva? Només perquè sigui una tradició hem de consentir aquest sofriment?

Iniciativa Ciutadana per Pollença el 2004 va fer una campanya per llevar l'anyell.

 

 

 

 

CAL UN REGIDOR O T╚CNIC EN ACTIVITATS ECONĎMIQUES

Alternativa | 22 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

    Aquí tenim un nou article del nostre col·laborador Fralokus perquè doneu la vostra opinió. No ens queda més que donar les gràcies a Fralokus per fer-nos arribar l'escrit, i convidar-vos a que si voleu escriure qualsevol cosa aquí ho publicarem sense censura pensem o no igual (si no falta al respecte a ningú). Així que ja sabeu, animau-vos i feu-nos arribar els vostres escrits a eurxella@yahoo.es 

CAL UN REGIDOR O TÈCNIC EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Francesc Cabrer, conegut industrial de Pollença, en les seves col·laboracions els capvespres dels divendres a Ràdio Pollença, fa la petició una vegada i una altra de que fa falta un regidor o tècnic que atengui i, en quan sigui possible, resolgui els problemes que puguin tenir els comerciants o altres industrials de la vila. Tot això argumentant que normalment l'únic que està disponible és el regidor de festes i aquest deriva tots els assumptes a la regidora de turisme, quan alguns d'aquests assumptes no tenen res a veure amb aquesta matèria. Aquesta petició l'ha feta fins i tot en presència de Francesca Ramon a la ràdio municipal. 

No tot just don el meu suport aquesta petició, sinó que a més m'atreveixo a posar-li nom: “REGIDOR O TÈCNIC EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES”. Aquest regidor o tècnic no hauria de ser per força una eminència en activitats econòmiques, però si tenir la capacitat de rebre, atendre i després contactar amb qui calgués per a resoldre el problema del comerciant o industrial. També hauria de “vigilar” que totes les disposicions o lleis estatals o autonòmiques que s'aprovin, no perjudiquin a la vila de Pollença. Un exemple clar el tenim amb l'assumpte de la implantació de la televisió digital terrestre(TDT) que, mentre la majoria dels comerços d'electrònica de la Illa estan renovant el parc de televisors i antenes receptores amb el conseqüent benefici per als seus titulars, els comerços de Pollença no poden fer-ho, i a més ja duen dues campanyes de Nadal perdudes (on normalment els clients són més sensibles a donar-se capritxos, i aquests capritxos han estat en elements relacionats amb la TDT).  

Un altre tema, que al meu entendre el regidor o tècnic hauria de revisar, és si el pertànyer a la ZONA INCA en segons que quins temes administratius no ha caducat i hauríem de demanar una zona pròpia, que ja som més de 16.000 i seguim pujant, us ho assegur. Però aquesta és altra història.

    P.D. Regidor = regidor/a – Tècnic = Tècnic / a

 

Acudit de El Roto. 
 

 

El futur d'Esquerra Unida 3

Alternativa | 21 Maig, 2008 06:42 | facebook.com twitter.com

No haviam tornat a parlar del futur d’EU ( veure altres articles 1, 2) des de la realització de la XV Assemblea d’EU a Mallorca. Una assemblea que ens va decebre, tan per la seva forma com pel seu fons.

Les nostres propostes, que eren sobre tot de canviar les formes del partit i fer-ho més assambleari, transparent, obert, renovat... (veure article, el futur d’EU 2) varen tenir un suport significatiu però no suficient per tirar endavant. Pensam que eren unes bones propostes per iniciar una renovació i refundació del partit.

Varem donar suport  i el nostre vot a la persona del nou coordinador de Mallorca David Abril  però no a la Comissió Política de Mallorca (a dita comissió hi havia el nostre regidor Pepe García) on trobam que s’hauria de fer una renovació major.

Pensam que EU no hauria de ser un partit més, que cerca els vots en període electoral i si t'he vist no me'n record. Actualment  la força social de la gent d’esquerres no és suficient per governar, insistim en que no podem ser socis de governs que no fan una política d'esquerres i que no tenen un altre projecte conegut que impedir que el PP tingui el poder. Actualment governar amb partits de dretes com UM suposa renunciar als fonaments ideològic i socials d’esquerres. No es pot caure al joc de gestionar renunciant als paràmetres de solidaritat, llibertat, equitat i harmonia amb l'entorn. El darrer exemple seria el del golf de Son Bosc, on UM ha demostrat clarament quin és realment el seu taranna. Des de Pollença pensam i hem demanat al manco a nostre conseller   que demani dins el Consell de Mallorca la impugnació de  les llicències.

Amb partits de centre com el PSOE es pot governar sempre que es faci un pacte de govern i que aquest sigui respectat, cosa que no ha passat al cas de Son Espases.

L’aspiració d’EU hauria de ser la de poder pressionar al màxim al poder cap a l'esquerra des l’oposició al parlament, i obrint portes al treball dels moviments socials sent una veritable eina útil per les lluites comuns. Una via directa d'informació, un interlocutor institucional per a pressionar i de possible influència en les iniciatives legislatives parlamentàries.

EU no hauria de ser un fi en si mateixa sinó una eina de transformació més col·lectiva. Així l'objectiu d'EU no hauria de ser prendre el poder (o quotes del mateix), sinó obrir la porta a transformacions socials. De la mateixa manera que l'objectiu d'un col·lectiu social no hauria de ser créixer, sinó facilitar la creació de xarxes socials. Desgraciadament això no és la norma ni des del costat d'EU ni del de molts col·lectius socials.

Imatge del diari público. 

 

 

ELS FALSOS INDISPENSABLES I EL MENYSPREU A LĺHOSTALERIA

Alternativa | 20 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un nou article del nostre col·laborador Fralokus. Hi ha tema per debatre...

ELS FALSOS INDISPENSABLES I EL MENYSPREU A L’HOSTALERIA

    Hem i viscut en les nostres illes i en resta de l’estat espanyol la cultura dels “falsos indispensables”. Els “falsos indispensables” són treballadors autònoms en la seva immensa majoria que, aprofitant al màxim la cultura del totxo, han guanyat molts doblers en professions com lampistes, guixaires, enrajoladors, etc. Aquestes activitats fins i tot, van obligar a l’agència Tributària ha modificar la Llei d'I.R.P.F. creant una nova retenció a compte de l’impost per la gran quantitat de doblers que es generava en aquestes activitats.

    La falsa o certa afirmació que la Universitat era “una fàbrica de desocupats”, va fer que les aules es buidessin d’homes i es llencessin de cap als doblers fàcils, no importava formació, tot just capacitat de sacrifici per a jornades interminables de treball. Això ho va aprofitar el feminisme radical per a mostrar amb gran satisfacció que el nombre d’universitàries superava amb escreix al nombre d’universitaris, ja que de moment la fontaneria i la construcció no són del grat de la treballadora femenina, ni els empresaris ni empresàries estan per la labor de contractar dones per a aquest tipus de treballs.

    Han canviat els temps i amb la crisi immobiliària volem motivar de nou a aquests “falsos indispensables” a tornar a les aules o en defecte d’això manar-los cap on va tot el món: l’hostaleria.

    Els hotelers, sincerament o fent el seu paper, reclamen treballadors formats argumentant que la formació és la única via cap al futur d’aquesta activitat. Ara els arriba una onada de treballadors formats, o millor dit deformats, deformats en el que han de ser cuiners i cambrers, deformats en la seva manera de tractar als clients (No és el mateix estar en una obra en construcció que en el menjador d’un hotel o restaurant), rudes a l’hora de servir (estic cansat que m’amollin el plat sobre la taula com si fos una rajola i malgrat que jo no bec vi, els aconsell que no els demanin consell sobre el vi que acompanya millor al plat que vostè ha triat, perquè els puc assegurar que a la immensa majoria tenen uns coneixements d’enologia per a posar-se a tremolar), si a tot això li afegim la quantitat de diners públics invertits en promoció turística, el resultat és un còctel “infumable” molt difícil de digerir.

    Posem veritables professionals en els hotels i restaurants, però amb salaris justs.

 
L'acudit és de collita pròpia de Fralokus

Llei de dependŔncia i 2

Alternativa | 19 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

 Segona part del debat referent a la moció del PP-UMP sobre la llei de dependència, la seva moció en blau i nostra resposta en negre.

Constatar que la manca d’autonomia personal anomenada com a dependència és una situació eminentment sociosanitària i que, a la proposta presentada a l’Assemblea de Batles, es troben a faltar propostes específiques i procediments que han de fer possible també una major coordinació amb l’organisme competent en matèria de Salut (la Conselleria de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma), de tal manera que, si no és així, hi ha multitud de perfils d’usuaris que recauran sobre els Serveis Socials, sense opcions per donar un servei adequat i de qualitat a aquests.

 La conselleria d’afers socials i la de salut disposen actualment de cinc espais de coordinació en els que estan presents els 4 consells insulars i que afecten a la implementació de la llei, a la gestió de les prestacions de dependència i a les inversions en noves infraestructures. Això suposa que els nous recursos que s’hagin de desenvolupar es faran a partir de la col·laboració mútua de totes les administracions competents en aquest àmbit.

Constatar que a l’esmentada proposta de procediments no es contempla cap mecanisme ni infraestructura de suport informàtic, ni de formació ni de cap altre tipus que faci possible una correcta aplicació de l’anomenada Llei de Dependència i de les tasques que cada institució competent haurà d’aportar.

 La Comunitat Autònoma actualment està utilitzant el sistema que ha posat a disposició el Ministeri per a la implementació de la llei. Aquest sistema contempla totes les fases de tramitació de les sol·licituds i de resolució d’aquests així com la possibilitat de fer el seguiment del procediment per part dels usuaris i dels professionals implicats en el procés.

Instar al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca a transferir les competències de Serveis Socials, al menys, als ajuntaments de més de 20.000 habitants i, progressivament, a la resta, fent possible d’aquesta manera una major agilitat dels serveis, des de les institucions més properes als ciutadans, i atendre les necessitats de finançament dels serveis adreçats a les persones dependents, a més de contemplar, com a primera fase d’aquesta opció, l’establiment d’un conveni que faci possible una encomana de gestió de les competències de Serveis Socials directament relacionades amb la Dependència als ajuntaments, mentre es porta a terme el procés de transferència de les competències, de tal forma que sigui efectiva de manera immediata i que aviat es pugui començar a donar resposta als ciutadans amb les diverses necessitats d’atenció.

Pels ajuntament de mes de 20.000 habitats les competències en serveis socials estan establertes a la llei de bases de règim locals de 1985. Per tant si hi ha una manca de desenvolupament del serveis socials a aquests ajuntaments la responsabilitat no només és dels consells insulars i del govern de les illes balears.

Malgrat tot consideram que efectivament s’ha de produir la segona descentralització dels serveis socials que s’han vengut desenvolupant fins ara i pels nous serveis incorporats al catàleg de dependència. Sempre tenint en compte que una part d’aquests serveis no tenen un caràcter estrictament municipal sinó que donen resposta a les necessitats de mes d’un municipi.

En el moment actual no consideram recomanable la descentralització cap als ajuntaments del servei de dependència ates que això podria generar situacions de inequitat entre els ciutadans de distints municipis. Per exemple el SAD no es gestiona de la mateixa manera ni te el mateix grau de desenvolupament a tots els municipis, això suposaria que aquests ciutadans amb grau i nivell de dependència reconegut que volguessin accedir a aquesta prestació no estarien en la mateixa situació d’accedir-hi. De tal manera que aquests serveis que no es presten perquè no estan desenvolupats s’haurien de compensar en prestacions econòmiques que es podrien convertir en permanents o estructurals. La qual cosa la llei 39/2006 no permet en cap cas, sinó que els defineix com a excepcions i conjunturals.

Instar al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca a establir un sòl òrgan de gestió de la Dependència a Mallorca que es relacioni amb els serveis d’atenció primària dels ajuntaments, de tal manera que la optimització de recursos i l’eficiència dels processos faci possible invertir els recursos econòmics en els usuaris i no en despeses de gestió, ja sigui augmentant les competències de la Fundació per a l’Atenció a la Dependència o bé mitjançant la creació d’una Agència de la Dependència a les Illes Balears a la qual s’hi incloguin els diferents recursos existents al Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears.

Efectivament hi ha d’haver un sol òrgan de gestió de la dependència a mig termini (dos anys) però que en el moment actual es recomanable mantenir una gestió centralitzada per assegurar el desenvolupament homogeni i facilitar l’accés a drets subjectius al conjunt del territori de les illes.
 

 

La suposada esquerra i la Rep˙blica

Alternativa | 18 Maig, 2008 17:00 | facebook.com twitter.com

Debat sobre la moció d'Alternativa EU-EV referent a la III República.

(Transcrita a continuació) 

 Jutjau vosaltres mateixos. Extret de Ràdio Urxella.

Ràdio Urxella pretén esser una eina més de transparència democràtica i d'informació a l'abast de la gent. Una eina de crítica i de constància del que s'ha dit i del que no és compleix. Una eina per exigir i recordar. Una eina senzilla però indispensable. 

Ràdio Urxella està permanentment actualitzada. Allà hi podeu escoltar íntegrament(a falta de penjar les tertúlies de polítics de Ràdio Pollença):


Entrevista a Pepe García - Ràdio Pollença 26/10/2007

 Un altre article sobre el tema: III República

 (Segueix)

Llei de dependŔncia 1

Alternativa | 18 Maig, 2008 06:16 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple d’abril el grup municipal PP-UMP va presentar una proposta relativa  a la  millora dels processos de gestió de la dependència,  agraïm al PP-UMP que ens l’hagi enviat per poder penjar-la.

Vots a favor: PP-UMP. Vots en contra d'UM-UNPI, PSOE, PSM i Alternativa EU-EV.

Com sabeu a Conselleria d’Afers Socials està gestionada per EU (Fina Santiago) i ens varen ajudar a l’argumentari pel debat del ple. El tema és llarg però pensem que mereix la pena transcriure tan la moció  en blau i la nostra resposta per la importància del tema (veure llei i més informació).

El grup PP-UMP valora amb preocupació la proposta presentada per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, conjuntament amb la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, encaminada a proposar els procediments per a gestionar el SAAD a Mallorca per qualsevol tipologia d’usuaris.

 Agrair les aportacions i la preocupació. Llàstima que el govern anterior no tingués tanta preocupació atès que no s’havia preparat absolutament res pel desenvolupament de la llei, això suposa que quan arribà el nou govern es trobés 4.400 sol·licituds sense tramitar, i ni tan sols s’havia creat l’òrgan de valoració (que no suposa cap cost econòmic).

Des de la Conselleria d’Afers Socials s’està treballant amb la posada en marxa de la xarxa de dependència. L’objectiu és conveniar amb els ajuntaments places en els seus centres de dia i residències per a la dedicar-les a dependència i millorar així el finançament d’aquests recursos, que ara recauen exclusivament damunt les arques municipals.

Constatar que, el procediment proposat per a l’accés als recursos del SAAD empitjoren molt considerablement l’atenció que actualment reben els usuaris dels serveis socials de l’atenció primària, donat que l’accés a serveis com, per exemple, l’atenció domiciliària és gairebé immediat i, amb els nous procediments, difícilment els usuaris en podrien gaudir abans d’un termini de 6 mesos des de la sol·licitud del servei, tenint en compte que aquest fet dificulta el tracte correcte a tots els usuaris i, molt rellevantment, impossibilita l’atenció a persones amb una greu i urgent necessitat que, inclús, poden desaparèixer abans que se’ls faciliti l’ajuda corresponent per part de l’Administració.

L’aplicació de les prestacions de dependència corespon al tres nivells de l’administració (Ajuntaments, consells insulars i, per a determinats casos concrets, a l’administració autonòmica), això fa més complex el desplegament d’una llei que genera drets subjectius i fa necessària una major coordinació que en altres àmbits similars. Precisament per que es tracta d’un dret subjectiu s’han d’assegurar tots els procediments administratius, això sempre suposa ralentitzar l’assignació de la prestació, si bé la mateixa llei 39/2006 estableix que el dret es genera des del moment de la sol·licitud, de tal manera que els usuaris, en el cas de percebre prestacions econòmiques podran gaudir de la prestació amb efectes retroactius respecte de la resolució d’assignació de servei.

El desenvolupament del servei d’ajuda a domicili amb criteris de dependència encara no s’ha produït, ja que la llei preveu un desplegament progressiu. Tot i això el SAD el continuarà prestant l’ajuntament i en cap cas es veurà retardada la seva prestació ni s’empitjorarà el servei. L’únic que farà la Llei és millorar el seu finançament.

 Efectivament s’han de cercar les fórmules de col·laboració administrativa que no suposin una minva en la qualitat de la prestació respecte a la situació actual. Això suposa que les condicions d’assignació de serveis de dependència gestionats directament pels ajuntaments es poden seguir donant en les mateixes condicions que a l’actualitat i quedarà pendent el finançament per part dels consells insulars o de l’administració autonòmica (depèn del moment pre o post decret de transferències de serveis).

Mostrar la preocupació pel fet que la proposta presentada en cap cas garanteixi la gratuïtat de serveis com l’atenció domiciliària, que fins ara s’han prestat amb un cost minim i amb alguns casos sense cost pels usuaris, i instam a l’IMAS i a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració a fer els esforços adients per fer possible que aquells serveis siguin viables en els mateixos termes.

El desenvolupament normatiu que està preparant en aquest moment del Ministeri d’Educació, Polítiques socials i Esports contempla precisament aquests supòsits. L’aportació dels usuaris que ja rebin els serveis es mantindrà amb les condicions de copagament fixades actualment. La incorporació de nous usuaris es farà aplicant els criteris de copagament més favorables per l’usuari, ja siguin els que s’estableixen a la normativa desenvolupada de la llei de dependència, ja siguin les ordenances municipals actualment vigents. Això suposa que en cap cas els usuaris veuran incrementada la seva aportació actual.

Constatar que a la proposta s’hi reflecteixen importants noves càrregues de treball pels ajuntaments, incloent aquestes administracions locals en un cert sentit de subordinació a la resta d’administracions i sense contemplar aspectes especialment rellevants com els mecanismes econòmics i de relació formal interinstitucional que han de fer possible aquesta col·laboració, així com deixant de banda perfils d’usuari tan importants pels ajuntaments com per exemple el dels que viuen a les residències municipals, no inclòs a cap apartat del document lliurat per l’IMAS. Constatam que el procediment proposat per a l’accés als recursos del SAAD és extremadament ineficient, donat que s’introdueix un sistema que contempla fins a 8 interlocutors diferents en funció del tràmit específic que s’hagi de portar a terme, provocant la difícil identificació de la instància adequada per a cada cas per part de tècnics i usuaris, així com potencials enviaments erronis de documentació i vulnerant el principi d’eficàcia, eficiència i economia en la gestió de recursos, proclamats a la Constitució Espanyola, Lleis 30/1992 i 7/1985.

 L’estratègia de desplegament desenvolupada per la conselleria d’afers socials, promoció i immigració i els consells insulars implica a mig termini la dotació de 50 treballadors socials més al conjunt de la xarxa d’atenció primària. Els treballadors socials que ara es contracten per fer els PIAS (Plans individuals) passarien en un futur als equips d’atenció primària dels municipis.

Per altra banda els serveis que s’han de prestar vinculats al catàleg de dependència presenten uns criteris de qualitat (ràtios de personal, infraestructures, dotacions tècniques, etc.) que la majoria de residències municipals de la nostra Comunitat Autònoma no tenen. En tot cas s’haurà de preveure la possible adaptació d’aquests centres als criteris de qualitat.

Pel que fa a la complexitat de la tramitació i la gran quantitat d’interlocutors, el sistema informàtic que està desenvolupant el Ministeri d’Educació, Polítiques Socials i Esports permetrà l’accés a la informació tant als sol·licitats  com als tècnics, sabent en tot moment en quin estat de tramitació està la seva sol·licitud. Aquest accés es podrà fer via web, per part dels sol·licitants, mentre que els professionals podran accedir directament al sistema en una futura implementació.

Fina Santiago consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració

 

 

Desgavell i descontrol

Alternativa | 17 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Ahir en teoria s’ens hauria d’haver informat,  a una sessió extraordinària i urgent de la Comissió especial de Comptes, dels comptes generals del municipi de 2006. Segons la llei (articles 208 a 212 del Text Refós  de la Llei reguladora de les Hisendes Locals) aquesta informació se’ns hauria d’haver donat abans del 1 de juny del 2007 per fer el corresponent informe. O sigui que portam  pràcticament un any de retard respecte al que marca la llei. Retard que no és imputable a la feina dels tècnics municipal sinó a la inoperància política de l’equip de govern  i a les dificultats per aconseguir els comptes d’algun dels òrgans autònoms de l’Ajuntament.

El desgavell no acaba amb aquest increïble retard de pràcticament un any. Una vegada iniciada la reunió l’interventor  municipal va informar de què els comptes del 2006 del Patronat del Festival de Pollença no formaven part dels Comptes Generals. Fa mesos que l’interventor havia demanat aquests comptes al Patronat, sense obtenir cap resposta, fet del què havia informat a l’equip de govern que pel que hem vist tampoc ha aconseguit es citats comptes.

 En definitiva no tenim els comptes de 240.000 euros que consten a una operació de tresoreria del 31 de desembre de 2006, subscrita per l’ajuntament i transferida a comptes bancaris gestionats pel Festival de Pollença. Per si la situació no fos el suficientment irregular,  a més a més, el Patronat no disposa de NIF i per tant actua en nom de l’Ajuntament. Aquestes irregularitats no són noves i la Sindicatura de Comptes ja les ha denunciat quan ha fiscalitzat els comptes de l’Ajuntament, anys anteriors.

A la Comissió especial de Comptes no es trobava ni el regidor d’Hisenda ni tampoc el regidor de Cultura, responsable del Festival per donar-nos cap explicació d’aquesta situació totalment irregular. Cada vegada comprenem millor la negativa de l’equip de govern a aprovar nostra moció de fer una auditoria dels comptes de l’Ajuntament,

Davant d’aquests increïbles fets es va dissoldre la Comissió Especial de Comptes a l’espera tenir els comptes d’aquests 240.000 euros del Patronat del Festival de Pollença.

Si això afegim que ens trobam pràcticament a meitat de l’any  sense que s’hagi plantejat encara l'aprovació dels pressupostos, podem concloure que el desgavell és total i que aquests retards i la mala gestió política dels pressupostos fan impossible una gestió mínimament planificada i racional de la despesa pública.

Genial Quino en blog orden y tiempo, viaje hacia lo ignoto

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb