URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Des d'alguna zona de Tramuntana (TDT)

Alternativa | 16 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

    Com sabeu  el defensor del poble ha acceptat  a tràmit la nostra queixa sobre la implantació de la TDT (veure article TDT i defensor del poble)

    De moment  la implantació de la TDT a Balears és lamentable, l'apagament analògic es produirà en menys de dos anys (3 d'abril del 2010) i només el 12% de la  població de les Balears ha fet les adaptacions necessàries a les seves antenes.

    Per facilitat l'adaptació la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha concedit una subvenció de 535.000 euros a l'Associació d'Empreses Instaladores de Telecomunicacions Balears (ABITEL).

    A la major part del territori balear hi ha cobertura de televisió digital i es poden fer les adaptacions de les antenes i beneficiar-se de les subvencions. És més, el director general de Tecnologia i Comunicacions, Antoni Manchado va mostrar la seva satisfacció per que la cobertura de la televisió digital era molt amplia i només no arribava a "algunes zones de la Serra de Tramuntana", entre aquests indrets es troba el municipi de Pollença. No entenem com a un municipi de més de 16.000 habitants i en ple desenvolupament urbanístic se'l pot considerar només "alguna zona de la serra de tramuntana".

    Pensam que aquestes declaracions del senyor Manchado són inadmisibles  igual que la desídia i passivitat de l'equip de govern que les ha acceptat sense dir res i que no s'ha preocupat de l'evolució tecnològica del municipi.

    Al senyor Manchado i a l'equip de govern els hem de recordar que la transició a la TDT no és opcional i que passa el temps, i  de moment al municipi de Pollença  no ens podem beneficiar de les subvencions de la Conselleria. A més a més els comerços del sector han sofert un greu perjudici econòmic per tota aquesta situació (venda mínima d'adaptadors, problemes amb la venda de televisions grans ja que la senyal analògica no te qualitat suficient...). També hem de recordar que aquest retard ha provocat molts problemes a constructors i promotors  a l'hora d'instal·lar sistemes de telecomunicacions als habitatges, i que a Pollença, la transició que altres llocs ha durat anys, durarà només uns mesos, el que suposarà evidentment un major cost per tots els ciutadans (llei de l'oferta i la demanda). Veure article a Pollença la TDT sortirá per un ull de la cara.

Per tot això demanem  al senyor director general de Tecnologia i Comunicacions  Antoni Machado que, si ha de fer declaracions com les citades, considerant als ciutadans de Pollença com a ciutadans de segona, i no és capaç de solucionar aquest problema, que deixi el seu càrrec a algú més capacitat.

Tal vegada sigui un bon moment per deixar de mirar la televisió... 

 

 

 

 

ERC ha de participar a la tert˙lia de polÝtics.

Alternativa | 15 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Vull manifestar la meva adhesió a la proposta de que ERC vagi a la tertúlia de polítics de Ràdio Pollença. És il·lògic que un partit polític, tot i no estar a dins les institucions, no pugui participar a una xerrada sobre política municipal. Però no hem de culpar al director de la ràdio o del programa. La culpa és del patronat de la ràdio. Aquest és l’òrgan que decideix aquestes coses. I en aquest òrgan tots els partits menys Alternativa EU-EV varen vetar la participació de Miquel Àngel Sureda a la tertúlia. Amb arguments tan absurds com els del representant del PSM que va dir que si hi anava ERC també hi podrien anar partits com Falange. Primer, Falange no té agrupació a Pollença. Segon, si la tingués no seriem nosaltres qui li impedíssim parlar a la ràdio.

Vosaltres, polítics que governau, censurau i no deixau participar a ERC per por. Por a perdre vots, a que ús diguin les coses clares, a que venguin amb il·lusió i ganes de millorar el poble, i, sobretot, por a quedar en ridícul quan algú us retregui totes les incoherències i coses mal fetes que feu.

Quin mal fa que una gent que vol millorar el poble vengui i digui la seva? Això és la idea de democràcia que teniu? Democràcia restringida per acallar les veus dissonants que no voleu sentir.

Basta de mitges democràcies. ERC hauria de poder participar a la tertúlia no només perquè representen a molta gent, sinó perquè volen aportar el seu granet d’arena per millorar el poble.

Pere J. Garcia. Coordinador d'Alternativa EU-EV de Pollença

Carta al director apareguda al PiP de la segona quinzena del mes de Maig de 2008 


 

Despeses, aparcament i dependŔncies municipalsö (JG180308)

Alternativa | 14 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la publicació de les actes resumides de la Junta de govern de l'Ajuntament. Aquest és la del 18 de març de 2008.

 Relació de despeses
Es va aprovar una relació de despeses amb càrrec al pressupost prorrogat de 2007 . Un total de 406.727,23, podeu veure el llistat a la continuació d’aquest article. Un tema que hauria de canviar a Pollença és aquesta tradició d’aprovar els pressuposts quan l’any ja està molt avançat. No és normal que en maig encara no s’hagin aprovat els pressuposts del 2008.

Les despeses més grans corresponen a 

- Activitats organitzades per Nord Esport Balear, S. L (gimnàstica, parc de Nadal i reis...) :  59.408,25 euros. El tema d’estudiar les contractacions a l’àrea d’esport és una d’aquestes feines que tenim pendents ( sincerament no donam abast).

- Jardineria on destaquen

- Jardins de s’olivera: 17.850 euros de neteja dels jardins del C.P. Joan Mas.

- Pascual Femenias, A.: 22.457,02 euros.

Al tema de la jardineria hem començat a fer feina per que també és una de les àrees de l’Ajuntament on no tenim clar el mètode de contractació i  pensam que es poden estalviar doblers.

- L'Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) PER SERVEIS D’EDUCADOR DE CARRER, AJUDA A DOMICILI...; 17.103,96.

- LUMSA ("Limpiezas Urbanas de Mallorca"; 36. 969,45. Un altra tema que no tenim clar i al que hem començat a fer feina.

- Autocares Port de Pollença, excursions; 18.331,24. Hem de demanar de quines excursions es tracta-

 A més a més es va aprovar una relació de despeses extres no registrades, per un total de 48,287, 47 euros, podeu veure el llistat a la continuació d’aquest article,destacant:

- 20.618,94 euros de la policia local.

- 9.835,2 de Electrica Bahia, S, L. Altre tema de contractacions a estudiar. 

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació número 1 del projecte “Aparcament municipal carrer Vicenç Buades del Port de Pollença” presentada per l’empresa “AMER E HIJOS S.A.”, per import de 170.986,26.  Com va denunciar Esquerra el preu d’aquestes obres sembla excessiu i no han tingut en compte el que marca actualment la Llei, respecte a les barreres arquitectòniques, n’hi ha escalons a les voravies per creuar el pas de vianants de l’entrada del pàrquing.  La contestació d’en Joan a la denúncia d’Esquerra va ser increïble, va dir que s’havien deixat tres centímetres en previsió d’un futur asfalt del carrer que anivellaria el carrer amb les voravies. Si aneu al lloc en qüestió véreu que el desnivell és molt superior als tres centimetres que diu en Joan. Una demostració més de que la poca serietat de l’equip de govern i això que varen aprovar a octubre el nostre Pla Bàsic d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques .

- Els reunits acorden aprovar la certificació número 3 del projecte “Annex modificat canvi de paviment Unac 33 presentada per l´entitat “Pavimentos Quimipres Baleares S.L. per import de 19.969,83 €.

- Els reunits acorden aprovar les certificació d´obra número 14 del projecte “Canalització d´aigües residuals, pluvials i potables al carrer Formentor i adjacents del Port de Pollença”, presentades per l´entitat “Crespí Construccions d´Obres Públiques S.L.U.”, per import de 36.724,49 €. 

 Varis

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern de dia 4 de març de 2008, amb uns ingressos de 913.776,15 €  i unes despeses de  577.426,74 €.


A proposta del regidor delegat d´Esports Sr.Miquel Ramon Amengual els reunits acorden pagar a la Fundació Reial Mallorca 1.595 € en concepte d´equipatges i 2.150 € en concepte de monitors i tècnics del Campus Mallorquinista de Tecnificació organitzat per aquesta entitat en el Poliesportiu.

A proposta de la Regidora delegada d´Educació Sra. Mª del Mar Sastre Llompart els reunits acorden:

·              Atorgar una subvenció de 2.575,00 € a l´IES Guillem Cifre de Colonya per les despeses de manteniment, combustible, consum d´energia i neteja corresponents al segon trimestre del curs 2007-08.

·              Atorgar una subvenció a l´APIMA del C.C.Montision NIF, prèvia justificació, per l´organització d´activitats extraescolars en horari de capvespre per import de 2.280 €.

·              Atorgar una subvenció extra de 180 €(10 € per alumne), prèvia justificació, pels alumnes matriculats a les activitats extraescolars del curs 2007-08 a l´APIMA del C.C.Montision

·              Atorgar una subvenció de 600 €, prèvia justificació, al C.P.Joan Mas per a materials didàctics del curs 2006-07.

·              Atorgar una subvenció de 600 €, prèvia justificació, al C.P.Costa i Llobera per a materials didàctics del curs 2006-07.

- S’informa favorablement de la sol·licitud de concessió administrativa per a la ocupació de domini públic marítim terrestre en la temporada 2008 del Hotel Miramar i  la Cafeteria Mestral

  - Es varen aprovar ajudes econòmiques  per a transport escolar per a alumnes de batxillerat o formació professional 2.400 euros en total

- Es va resoldre l’expedient sancionador incoat l’establiment denominat “Columbus” situat al c/ colon núm. 1 de Pollença per no concórrer les circumstàncies que varen donar lloc a l’obertura de l’expedient, atès que s’ha d’entendre que l’establiment va obtenir la llicència d’obertura per silenci, i per tant s’ha d’entendre també aixecada l’ordre de tancament. I això que tenim un regidor de llicències. 

VARIS

Es demana al Consell d’Habitatge i Obres Públiques una subvenció pel projecte “Rehabilitació de l’edifici de Montision com a dependències municipals”  Dit projecte contempla les obres de reforma i consolidació estructural de l’escala principal de l’edifici municipal de Montision, així com la cúpula i la coberta del mateix. També es duran a terme obres de sanejament de forjats, paviments i l’acondicionament de les plantes primera i segona. Amb un pressupost total de contracta de 407.568,23 euros, es demana una subvenció de 300.000,00 euros.

 Esperam que l'Ajuntament poc a poc recuperi tots els edificis municipals infrautiltizats i deixe de tudar una part del seu pressupost en lloguers.

Poc a poc fralokus va pujant els plens a ràdio urxella. Aquesta és la primera part l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits al ple de febrer:

La segona part i tot el ple de febrer a ràdio urxella 

Obres a Ternelles.

Alternativa | 13 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Fins fa poc havíem pensat que darrera del tancament del camí de Ternelles(1) només s'hi amagava l'interès de la família March per poder gaudir en exclusiva d'un entorn privilegiat, però al igual que al cas dels camins públics tancats del Fangar hem comprovat que el tancament dels camins ets el pas previ i necessari per ocultar una sèrie d'obres  il·legals, realitzades en zones declarades de màxima protecció.

El 31 de marc d'enguany varen denunciar a l'Ajuntament unes obres de reforma, demolició i possible canvi d'ús  realitzades a la finca de Ternelles sense la preceptiva llicència. Es tracta d'uns edificis que eren d'ús industrial agrari i que sembla que ara s'estan transformant en habitatges. Per aquestes obres l'Ajuntament ha obert un expedient d'infracció urbanística (8 d'abril).

La hipocresia dels propietaris és total ja que la protecció de la zona ha estat el seu principal argument per restringir l'accés al camí però ja es veu que això no és impediment per fer obres sens llicència, igualment ens han informat de que al mateix camí invitats dels propietaris transiten amb quads. Tal vegada els propietaris consideren que els quarks molesten menys als voltors negres que els senderistes.

Ternelles es troba dins una àrea protegida d'ANEI (àrea natural d'especial interès) i dins una zona de màxima protecció dins el PORN (Pla d'Ordenació de Recursos Naturals). Per tant aquestes obres no només són una infracció urbanística sinó que en cas de confirmar-se la seva il·legalitat serien un delicte contra el medi ambient i l'ordenació del territori.

El més greu es que en aquest moment ens han arribat notícies de que l'informe que varen realitzar els agents ambientals sobre aquestes obres de Ternelles s'ha "transpaperat" a la Conselleria de Medi Ambient i que les obres s'han  a pesar de l'expedient d'infracció urbanística.

Per tot això i davant de la gravetat dels fets denunciats hem demanat a l'Ajuntament que envií al zelador per comprovar els fets denunciats, que demani a la Conselleria de Medi Ambient sobre el "traspaperat informe", i que posi en coneixement del Fiscal de Medi Ambient aquestes obres a les que s'ha obert expedient.

Vista aèria del lloc on s'han fet les obres il·legals. 

 

 

 

 Podeu trobar un bon grapat d'articles sobre el camí de Ternelles al blog de la plataforma camins públics i oberts.

Articles anteriors a aquest blog. 

Ternelles i distincions de la patrona(1r ple ordinari)

Camí de Ternelles. March S.A.

Ternelles camí reial

Els voltors, el Consell i els March

Els voltors, el Consell  i els March bis

 [1] Hem de recordar que els propietaris de la finca  Ternelles segueixen regulant el pas del camí de la citada finca al seu parer; segons si ets o no de Pollença, i segons si la "senyora" és o no la finca. Tot això a pesar  d'existir una sentència del Tribunal Supremo del 18 d'octubre del 2001 que declarava l'ús públic del camí de Ternelles, i de que a l'Ajuntament  i el Consell, varen  aprovar al juliol del 2006 una regulació del camí  molt restrictiva (Vint  persones al dia, sis dies a la setmana ( tret de les èpoques de cria del Voltor, entre Febrer i Maig, on l'accés només es podrà efectuar tres dies a la setmana ) Regulació contra la que els propietaris han interposat un contenciós.

Serveis Socials: de Cantinflas!

Alternativa | 12 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

    "La questió del trasllat dels serveis socials al carrer de Sant Jordi (a l'antic centre de joves), que l'equip de govern ha fet com a seu, esta molt atrassada per mor de la pardaleria crònica de la regidora de serveis socials."

    "El personal de serveis socials està entussiasmat amb el que suposaria una millora, però s'esta pendent de la distribució per panells dels espais, i, sobre tot, de la seva neteja i de la retirada dels caparrots que una entitat lúdica té dipositats allà, i la brutor acumulada de molts anys. Aquestes son els impediments. De Cantinflas."

 

    Això és la veritat que ens ha arribat al nostre correu electònic. Sense embuts. Després de presentar una moció al ple de febrer per part nostra, i després de refusar-la l'equip de govern al·legant no se quines excuses de que al Centre de Dia hi haurà dependències pels Serveis Socials, que ara no és urgent... Tot i sabent que si que és urgent que aquesta àrea tengui un espai propi on els afectat tenguin intimitat, deixant el trull i la incomoditat de la sobresaturada àrea de serveis. Potser votaren en contra per partidisme, per ineptitud o ves a saber perquè.

    Lo cert és que fa unes setmanes varen decidir rectificar i traslladar els serveis socials al local del carrer Sant Jordi, cosa de la que ens varen enterar pels periodistes. Al darrer ple d'abril varem demanar pel trasllat i el varen confirmar però una operació que és urgent i que no té perquè tenir problemes i se pot fer en poc temps, doncs s'està demorant, com diu l'escrit, per la poca eficàcia i agilitat de la responsable.

    Esperam que d'una vegada se posin les piles i deixin de pensar en el que diran i se dediquin a millorar el poble i a fer el bé a les persones. Contents de la nova mesura presa del trasllat dels Serveis Socials a un lloc adequat, només ens queda indignar-nos amb la tardança en dur aquesta acció endavant. I més si observam el perquè de la tardança: brutor, trastos que cal retiar i la distribució de panells!

Com diu el company: de Cantinflas! 

 


Imatge de Francisca Ramon, responsable de l'àrea de Serveis Socials,
al Salón Náutico Internacional de Barcelona.
 

Altres articles sobre el tema:

Espai serveis socials.

Excuses i mentides.

Serveis Socials

La quarta pota

S'ha de llevar la toponÝmia franquista ?

Alternativa | 11 Maig, 2008 05:59 | facebook.com twitter.com

Com sabeu l'Ajuntament de Palma llevarà el 2008 68 denominacions de carrers dedicats a militars afins a la dictadura d'en Franco. Com aquest tema no estam d'acord a continuació podeu trobar dues opinions diferents sobre el tema, també esperam la vostra.

 En defensa de la toponímia franquista. Garci.

Molt se n'ha parlat aquests dies del canvi de carrers a Ciutat. Valoro positivament la iniciativa de l'ajuntament palmesà de fer una neteja als carrers i canviar els noms d'aquells que en tenen un dedicat a personatges, funests segons jo, que foren homenatjats per la dictadura franquista.

Ara bé, jo propòs que les plaques antigues no desapareixin, o si més no que se'n facin unes de noves on hi digui com es deia el carrer abans del canvi.

M'explicaré: Cal no eleminar la toponímia franquista del tot per no caure en l'oblit i per mantenir el record, sobretot a les generacions que vendran, de que durant més de quaranta anys varem tenir dictadura. És tracta de no esborrar la història franquista, deixar-la, explicar-la... per tal de fer de la toponímia una eina educativa.

Per això se m'ocorr que s'haurien de posar plaques de l'estil: "Abans FALANGISTA MULET POU (Falangista)" o "Abans avinguda Generalisimo (Dictador 1939-1975)".

Tot això servirà per museitzar molts dels carrers i que la gent pugui saber més del seu passat sense haver d'anar als llibres. Acostar el coneixement al carrer. Mai més ben dit.

I el mateix haurien de fer amb els monuments que queden per Ciutat: museitzar-los posant panells explicatius: Sa Faixina. Monument al crucero Baleares. Monument al vaixell de guerra franquista. etc, etc...

Però mai s'han d'esborrar les petjades de la història ja que ens diuen qui som i ens mostren cap on hem o no de caminar. Si oblidam la història podem repetir-la. Si la recordam, podem triar repetir-la.


Imatge del monument de sa Faixina que caldria museitzar


 La toponímia franquista ha de desaparèixer totalment dels carrers. Pepe

Crec que l'Ajuntament de Palma fa molt bé en aplicar la Llei de la memòria històrica, i llevar les denominacions de militars franquistes, l'únic merito dels quals va ser participar al cop d'Estat de 1936, que va provocar la guerra civil, la repressió posterior i 40 anys de dictadura.

No obstant això,  a Palma encara quedaran alguns noms de falangistes que s'ha dit que es llevaran en una segona fase i consider un error que no es llevin els carrers via Roma, via Alemanya o via Portugal, nomenats d'aquesta manera per l'aportació d'aquestes nacions al bandol franquista.

Els monuments i els noms dels carrers no són “història” asèptica. Per contra, signifiquen reconeixement, així com aposta per la socialització dels valors i principis representats pels homenatjat. La pervivència de carrers dedicats a sinistres personatges,  és inacceptable per una societat democràtica en el segle XXI.

 Les plaques antigues igual que els monuments com el de la feixina s'han de llevar a museus però mai deixar a un carrer o plaça, a aquests espais públics només ha d'haver   els nom o monuments de persones que han enriquit amb el seu coneixement i feina la història de la humanitat.

Crec que el model a seguir en aquest sentit seria Alemanya on seia inimaginable  carrers amb una placa que  digués; "abans Adolf Hitler (Dictador 1933-1945)", tampoc m'imagin a Alemanya un monument en honor  de la "legion Condor "com tenim a la base del Port de Pollença. El que si n'hi ha a Berlin, només referent al període feixista, és  la Topografia del Terror  una exposició a l'aire lliure que des de 1997 recorda les brutals institucions feixistes que ocupaven el lloc. A més a més es pot visitar el Museu jueu, el monument a la resistència alemanya, el monument a l'holocaust,  el monument a les víctimes de la guerra i la tirania, el museu contra la guerra... Aquesta si que és una bona manera de conèixer el passat sense haver d'anar als llibres i de no esborrar  les petjades de la història. Deixar els noms dels assassins feixistes a les plaques dels carrers encara que sigui amb una petita descripció, que al ser breve sempre serà massa neutral, suposa una  humiliació i un insult a la memòria de centenars de milers de lluitadors per la llibertat i a les seves familiars.

Als diari Balears la periodista narrava la següent història; «A l'Espanya de Franco no es fusila ningú, les persones que falten són perquè han desaparegut». Així respongué el tinent Oyaga, un 23 d'agost de 1936 a una mare que acudí al despatx d'aquest militar en recerca del seu fill republicà. Aquest tinent va morir en combat i a 1942 quan es la dictadura va canviar més de cents noms als carrers de Palma li varen adjudicar un.  Ara el nom d'Oyaga es canviarà per carrer de la Concòrdia. A mi no m'agradaria veure davall del nom de Concòrdia; abans Tinent Oyaga (militar feixista).

 Fotografia de la Topografia del Terror a Berlín. Són els murs del que eren casernes generals de les SS i Gestapo, en ple centre de Berlín . Allí van ser torturades prop de 15 mil persones, en les masmorres del servei de seguretat  El centre s'ocupa d'exposar les estructures de l'aparell policial i el sistema de terrorisme d'Estat erigit per Hitler

 

 


Ocupaciˇ perillosa (PA24)

Alternativa | 10 Maig, 2008 06:28 | facebook.com twitter.com

A l’espera de que es faci una nova ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública pel 2009 , observam com ha arribat la temporada i se segueix incomplint l’actual ordenança.  

 La fotografia que ens ha enviat Fralokus fa referència a un nou bar  que s’ha obert a la cantonada del Passeig Saralegui amb el carrer Joan XXIII, al costat de la rotonda. Precisament al darrer ple la regidora María Petra del PP-UMP va demanat per aquesta ocupació perillosa de l’espai públic ja que quan les taules i cadires s’omplen fan que els vianants es baixen a un lloc molt perillós. A pesar de que ja han passat tres setmanes del ple observam amb preocupació que la situació segueix igual. Insistirem al tema abans de que hagi una desgràcia.

La fotografia mostra les taules i cadires buides que pràcticament caben sota la terrassa, així i tot no deixen lliure el preceptiu metre i mig. Quan s'ompli la terrassa, les cadires exteriors fan que els vianants hàgin de baixar-se de la vorera .

 

 

 

A més a més Fralokus també ens ha enviat aquesta fotografia d’un apartament del  Passeig Voramar del Port abandonat que dona una imatge molt dolenta.ç

 

 

 

Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. aquells llocs del municipi en mal estat, degradats, bruts, oblidats, etc.  A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladaríem a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions.

La ciutadania ens pot fer arribar els seus punts negres de forma oral, escrita, fotogràfica o gravada. Recollirem la informació a través d'aquest blog, d'enquestes directes, al nostre correu electrònic: eurxella@yahoo.es, al telèfon 656967751 o la bústia del nostre regidor Pepe García  a l'Ajuntament;  C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.

Entre tots construirem una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes quotidians per tal de millorar les petites coses que, per no ser macroprojectes milionaris, no interessen arreglar-les. És tracta de carrers, voreres, places, papereres, brutor... coses del dia a dia que cal sol·lucionar per tenir una Pollença millor, més còmoda i més neta.

Esos Kuernos Rock IV i Jornades Interculturals III.

Alternativa | 09 Maig, 2008 17:00 | facebook.com twitter.com

Demà dissabte quarta edició de Esos Kuernos Rock,  metal, hardcore, hard rock i heavy al Camp de futbet del Poliesportiu de Pollença el dissabte 10 de maig.

Dead Means Nothing, Madelfunk, Inner Sight, Defeat Mind, Thrash Out, Battlehorn, Trece Picas, Noiseast, Undercore, The Full Metal Jackets i soundsystem directe de Barcelona amb Los Chicos del May.

L’entrada serà de 5 euros i les portes del recinte s’obriran a partir de les 15:30 amb una competició d’skate i un show de grafittis.

 

 

Organitza: Esos Kuernos Rock, El Fantasma de la Opera
Patrocina el festival: Devil i l’Ajuntament de Pollença

 

 


 També aquest cap de setmana la tercera edició de les Jornades Interculturals 2008, amb un programa d'activitats molt complet al Claustre de Sant Domingo. Podeu consultar el programa a la pàgina de l'Ajuntamentl'excel·lent pàgina Cultura Pollença 

Carretera Port Pollenša - Alc˙dia

Alternativa | 09 Maig, 2008 06:03 | facebook.com twitter.com

Com deia la premsa ahir (DdB i UH) Costes planeja desmantellar la carretera que connecta Alcúdia amb el port de Pollença, per guanyar més espai de platja i unir-la a la zona humida de l'Albufereta. Ahir ens demanaven nostra opinió, la veritat que de moment només hem vist un mapa amb una idea general. O sigui que aquesta article és una primera visió personal del tema, quan ni hem vist un projecte una mica desenvolupat, ni hem discutit el tema a l’assemblea.

Aquest projecte suposaria  la desaparició d’una part de la carretera MA2200 entre el Port de Pollença i Alcúdia, més concretament la part que va de ca na Valentina al pont de l’Albufera (uns tres quilòmetres i mig). Els vehicles haurien d’anar per  una nova carretera per sòl rústic que des de Llenaire enllaçaria amb amb la carretera Pollença –Alcúdia (MA 2201). Això suposaria una carretera de al manco dotze metres d’ample i uns 10 kilòmetres.

Fins al " Club Pollentia - Bahía club" i "el club del Sol" també s’haurien de fer carreteres per darrera.A més a més Costes faria un passeig a tota la primera línia del Port.

En principi he de dir que sempre tinc reticències quan em trob  projectes de gran envergadura que han sortit de res (fins fa un parell de mesos no havia escoltat a ningú xerrar d’aquest projecte). Aquests projectes semblen més pensats per major glòria del seu promotor que per la seva necessitat o prioritat real. Tal vegada seria més interessant, barat i pràctic fer un bon carril bici i un pas per vianants segurs a aquesta carretera.

També em sembla molt poc seriós llançar un projecte com aquest a la premsa  quan de moment només hi ha un mapa amb quatre ratlles.

Evidentment l’aspecte positiu del projecte és la recuperació d’un habitat natural i que Costes sufragui el passeig a la primera línia del Port. Però crec que no compensaria, per la seva magnitud i cost, els aspectes negatius del projecte, ja que suposaria obrir una sèrie de noves carreteres, i la principal travessaria un munt de finques del sòl rústic del municipi de Pollença, amb un tràfic intens. Deu quilòmetres de carretera nova per llevar tres i mig.

Un altre tema que s’ha d’estudiar és com afectaria aquest canvi al Port de Pollença que evidentment restaria més aïllat. Abans de fer res s’ha de fer una anàlisi socioeconòmic de les seves repercussions, ja que crec que econòmicament seria molt negatiu pel Port.

De totes maneres el que esperam és un projecte seriós i complet per part de Costes per poder opinar amb més dades.

En carro pel Port de Pollença (1925) de la pàgina Museu del Turisme 

També volem aprofitar el tema per recordar a Costes que abans d’iniciar macroprojecte la seva prioritat hauria de ser fer complir la llei de Costes de 1988 i recuperar els sis metres de pas públic. Els volem recordar que en el cas de Pollença nosaltres varen fer una denúncia de l’incompliment de la llei de Costes a Formentor  (nov 2006) i  després d’una feinada de recopilar dades, fotografies... no ens varen respondre i varen perdre el cd amb les fotografies.

També ens recordam de que el director general de Costes, José Fernández, a setembre del 2006 va parlar d’un projecte de fer un pas peatonal a la urbanització de Formentor ( i altres dos a Calvià i Son Servera) del que ja no s’ha tornat a dir res.

Piscina a Formentor que envaïx l'espai públic 

 

Diada per la llengua

Alternativa | 08 Maig, 2008 18:29 | facebook.com twitter.com

 Per al dissabte, 17 de maig de 2008, l'Obra Cultural Balear torna a convocar la ciutadania perquè celebrem la Diada per la Llengua.

 

 

 

 

 

 

La Gola, segueix el mÓrqueting verd.

Alternativa | 08 Maig, 2008 06:13 | facebook.com twitter.com

 Haveu de llegir sobre el tema l'excel·lent article de Biel Perelló, La Gola, espai beneit ?, amb un text i unes fotografies molt il·lustratives. Especialment recomenable és la lectura del plec d'al·legacions que va fer el GOB, per comparar el que podia haver estat la zona humida de la Gola i el que estan fent. 

 

Per la nostra part volem donar suport a les denúncies que ha fet el GOB i és que la zona humida de la Gola s'està convertint en un parc urbà on han estat més importants les finalitats lúdiques i turístiques que les finalitats  ambientals de recuperació  d'aquest espai natural.

En lloc de preocupar-se per l'ecosistema han convertit la zona humida en un simple fons escènic per turistes, invertint molt més en obres d'embelliment amb passarel·les i passeigs que en la regeneració d'espècies.

La fotografia que va guanyar el primer concurs de fotografia Urxella ja denunciava la degradació de la zona. 

 

 

 

A més de denunciar en nombroses ocasions el màrqueting verd que es va fer ambaquest parc de la Gola ( els regidors del PP i UM  varen arribar convocar  10 vegades  a la premsa a la zona per fer-se la corresponent fotografia), quan es va presentar el projecte  varen fer una sèrie d'al·legacions, entre les quals demanaven l'eliminació de tots els enderrocs que es trobaven a la zona a rehabilitar. S'ens va contestar per part de la Conselleria de Medi Ambient que s'eliminarien totes les enderrocs, però en realitat no ha estat així ja que s'han donat per bones dessecacions i transformacions realitzades amb enderrocs als anys 60 -70.

A tot això hem d'afegir  que s'ha accentuat el caràcter artificial de la zona amb la  construcció de vials que ocupen antics llocs on hi creixien diverses espècies vegetals que mai mes tornaran a créixer, i que s'han col·locat nombrosos punts de llum que signifiquen  una contaminació lumínica totalment incompatible amb la presència de determinades aus a la zona. A més a més la intervenció ha estat exagerada i molt poc integrada; els itineraris disposen d'un excés de barres i pilons de fusta ( ja varen denunciar al 2005 que pràcticament la meitat del pressupost previst a aquell moment es gastava en fusta) i els ponts són exagerats, amb unes bases de formigó i pedra.

Per tot això demanam de manera urgent a la Conselleria de Medi Ambient que ara, que encara no han terminat les obres, es donin pasos per recuperar de veritat la zona humida.

Al juliol del 2004 amb un govern PP- UM es va rebutjar la sol·licitud d'adhesió del GOB al Consorci de la Gola ( cosa que contemplen els estatus de creació del Consorci al seu article 9[1]) i ara amb un govern que en teoria hauria de tenir una major sensibilitat ecològica, a febrer del 2008, s'ha tornat ha rebutjar una nova petició del GOB en el mateix sentit que l'anterior, el que ens sembla una vergonya i un gran error.

Consideram que és imprescindible la participació del GOB al Consorci de la Gola com a entitat adherida  per que puguin aportar tota la seva experiència, propostes, assesorament  i informació per fer una veritable recuperació de la zona humida de la Gola, recuperant al màxim el seu caràcter natural original, evitant l'actual artificialització de la zona. Només recuperant de bons i de veres la zona humida es podrà fer un ús educatiu i d'interpretació de la natura d'aquest important habitat.

Aquesta fotografia d'un dels panells informatius del parc on actualment s'ha penjat publicitat de una "corrida de toros", pensam que resumeix la situació actual de la zona.[1] Article 9. Membres adherits.

1.- Podran ser membres adherits del Consorci les Entitats o Institucions

públiques i altres persones, físiques o jurídiques, públiques o privades sense

ànim de lucre, que aportin la seva ajuda econòmica i/o material o de qualsevol

altres tipus al compliment de la finalitat institucional del Consorci, mitjançant la

formalització, en cada cas, del corresponent Acord d'adhesió, prèviament aprovat

pels respectius òrgans competents del Consorci i de l'interessat.

Assemblea

Alternativa | 07 Maig, 2008 17:24 | facebook.com twitter.com

Divendres 9 de maig a les 21 h. assemblea d'Alternativa EU-EV a can Ramon.

Com és habitual farem la xerradeta i després soparem tots junts.

Estau tots convidats.

Si voleu participar i no sabeu com, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a aquest mateix bloc  o a eurxella@yahoo.es

Una altra fotografia del concurs Urxella, c/ Oronella a Gotmar sense clavegueram

Adaptaciˇ al POOT

Alternativa | 07 Maig, 2008 06:03 | facebook.com twitter.com

Finalment la Comissió d’urbanisme del Consell de Mallorca va aprovar el dilluns l 'adaptació del Pla General d’Ordenació Urbanística de Pollença al Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística.  Aquesta adaptació arriba amb un munt d’anys de retard i tampoc és l’adaptació que nosaltres haguessin fet.

Durant aquests mesos hem rebut un parell d’anònims que ens demanaven fer alguna cosa respecte  a aquesta adaptació, hem de dir que en nostra cas hem arribat tard i sense la força necessària per poder canviar  un procés que es va iniciar fa ja 13 anys.  Crec que la persona anònima sobrevalora nostres possibilitats i nostres forces al demanar-nos aturar aquesta adaptació sobre la que nosaltres no hem pogut decidir res.

Aquests anònims diuen una cosa amb la que estam totalment d’acord i és l’obscurantisme amb el que s’ha fet aquesta adaptació igual que es fa quasi tot a urbanisme. Una pregunta que es fa l’anònim denunciant és molt senzilla; Per què no es publiquen aquest documents a la pàgina web de l’Ajuntament? No interessaria la màxima informació i participació a l’urbanisme ?  Es clar que no.

L’anònim ens acusa de parlar de l’adaptació al POOT com la panacea de tots els mals urbanístic de Pollença, hem d’aclarir que no és així, el que si és cert és que al cas de  Cala Molins si aquesta adaptació s’hagués fet a temps no s’hagués destruït aquest paratge per construir apartaments, ja que el POOT només permet fer vivendes unifamiliars.  Nosaltres hem posat conjuntament amb el GOB un contenciós que per desgràcia ja no podrà aturar aquesta destrucció,  però que confiam pugui evitar futures destruccions similars.

Però en altres aspectes consideram que l’adaptació al POOT es negativa

Entre altres coses aquesta adaptació és la que ha permet l’ampliació en 100 places de l’actual hotel Formentor Igualment es regularitza  l'Hotel Molins, premiant-li així les obres il·legals que va fer fa anys  i també regularitza l'hotel "Pollensa Park" un edifici fins ara fora d'ordenació, construït sense llicència i amb una altura de quatre plantes pis més de les permeses a la zona.  

A la fi l’hem de dir a l’anònim que intentam fer el que podem, i sabem, i que tot el que diu als seus anònims l’estam comprovant, però que per fer més, necessitaríem més ajuda, més regidors, més coneixements i més doblers (la justícia no és precisament barata)...

Si que tenim la mateixa sensació que l’anònim i ja el deiam a nostre pla de futura gestió. 

 L'urbanisme a pesar de condicionar nostra vida quotidiana s'ha convertit en un jeroglífic de difícil interpretació amb un vocabulari tècnic incomprensible.  Pensam que la ciutadania ha d'ajudar a planejar la ciutat, i decidir cap a on aquesta ha de caminar, però es fa difícil prendre qualsevol tipus d'iniciativa al mig a un embullat de terminologia. Hem d'afegir la manca de transparència i les dificultats per accedir a la informació urbanística. Tot plegat beneficia a un grapat d'especuladors i perjudica a la majoria de la ciutadania i després passa el que passa que a un pobre batle d'Andratx li fan una casa sense voler...

A l'interessant blog Caravaca no se vende podeu trobar un grapt d'imatges sobre el tema urbanístic com aquesta. 

 

A continuació  el llarg procés d’adaptació del PGOU al POOT

 (Segueix)

El carril bici i la seva absŔncia.

Alternativa | 06 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un nou article del nostre company Joan Ramon. Amant de la natura, les excursions i la bicicleta. i que amés ens fa el favor de tant en quant de regalar-mos articles com aquest. Només ens queda donar-li les gràcies.

Mallorca a viscut una època de creixement econòmic i demogràfic a les darreres dècades que entre altres coses, donada la mala planificació urbanística ha obviat  una dotació de serveis adient amb l’augment de població, això a més sumat a la poca sensibilitat del Govern Balear durant els darrers anys en quan a la planificació i la dotació de serveis públics per la ciutadania, fa que deixi als actuals responsables una gran camí per recórrer en aquests aspectes.

El transport Públic, és un dels grans perjudicats de les polítiques  fetes sense planificació, i un dels punts negres que podem observar en la planificació feta és la manca de carrils bici a molts nuclis de població i als enllaços entre ells diferents nuclis. A Pollença per exemple podem veure com en lloc de disposar de carrils bici, s’han pintat les voravies de la carretera de vermell,  fent així uns falsos carrils bici que a més ja van perdent el seu color, que suposaren una despesa absurda, i que venen acompanyats d’una circumval·lació que tampoc a contemplat al seu projecte els carrils bici, sinó només al trànsit rodat a motor, mala manera aquesta d’intentar augmentar l’ús de la bicicleta a la nostre societat.

Pens que les nostres institucions haurien d’incentivar l’ús d’aquest mitja de transport clarament ecològic, per tal de crear un entorn més sa, saludable.

 

Algunes característiques del transport en Bicicleta a Considerar:

 

- No contamina, només consumeix energia humana i és silenciosa.

- Per desplaçar-nos en bicicleta consumim 50 vegades menys energia que en cotxe.

- És molt més assequible que un cotxe o un ciclomotor i la seva vida útil és molt més llarga.

- La circulació amb bicicleta és recomanada per metges i cardiòlegs, com a exercici de caràcter aeròbic.

- No ocupen gaire espai, allà on aparca un cotxe, podem aparcar entre 7 i 15 bicicletes. A desplaçaments inferiors a 5 quilometres, sobretot dins nuclis urbans, és molt més ràpida que la circulació en cotxe.

 

 

Caldria doncs que tant els Ajuntaments com el Consell Insular,  a més de campanyes de conscienciació, habilitessin les vies necessaris per possibilitar els  accessos tan a vianants, persones amb mobilitat reduïda  i ciclistes.

La millora de la qualitat de vida no la donen millors autopistes, ni l’augment de trànsit motor, sinó la millora de l’accessibilitat feta d’una manera el més harmònica possible amb la natura, una tasca que s’ha de fer entre tots, pens, per tal de reduir les emissions de CO2, una bona manera és començar fent els nostres desplaçaments  curts a peu i en bicicleta, tan el nostre entorn com la nostre salut o agrairan.

 

Algunes pàgines d’interès :

www.conbici.org

www.mejorconbici.com

www.bicipublica.org

GrÓcies Eva CerdÓ pel teu Contrapunt.

Alternativa | 05 Maig, 2008 16:00 | facebook.com twitter.com

Volem donar les gràcies a Eva Cerdà per les paraules escrites al contrapunt del Punt Informatiu de Pollença de la primera quinzena de maig. Sense entrar en el tema d'Iniciativa Ciutadana, que deuen estar orgullosos d'aquest reconeixement públic, volem agraïr les paraules que dedica al nostre regidor Pepe García. 

Com diu d'Eva en Pepe ha demostrat que és republicà, no només amb la qüestió de l'abril sinó essent l'únic regidor que va votar a favor de la moció en favor de la Tercera República al ple d'abril.

I també, com remarca la periodista, els altres grups polítics han demostrat que el tema republicà no els interessa i que en el cas del PSM només ho han fet per "figurera".

Contrapunt

UNA LLIÇÓ

Eva Cerdà

 

La conferència del Doctor en Història, el pollencí Pere Salas, sobre “Guillem Cifre de Colonya i el republicanisme” va ser una lliçó magistral. Per això mateix, no gosaré resumir el contingut, però sí recordar que Guillem Cifre de Colonya, com a bon republicà, va anteposar sempre el benefici de la ciutadania al propi benefici.

Per exemplificar aquest principi que mai no va trair Don Guillem, el Doctor Salas va referir-se a les energies que dedicà durant la seva etapa de regidor, perquè l’Ajuntament posàs en marxa una escola pública. El mateix Pere Salas va fer notar que Cifre de Colonya tenia una escola privada i que un centre públic perjudicaria el seu negoci. Ara bé, beneficiaria la ciutadania i això estava per damunt del seu benefici personal.

Aquest magnífic exemple de la qualitat humana de Don Guillem em va fer pegar una ullada pel divers auditori que omplia la Sala Polivalent del Centre Cultural i quina va ser la meva sorpresa? Idò, que no hi havia cap més regidor de l’ajuntament de Pollença que el d’Alternativa, Esquerra Unida — Els Verds (Alternativa, EU-EV), Pepe García. De 17 regidors que formen el consistori pollencí, només un, i de l’oposició, es va interessar per conèixer el vessant polític de Don GuiIlem, i això que són els mateixos que han declarat el 2008 corn a Any Cifre de Colonya.

Ben segur que no tot el públic era d’Altenativa, EU-EV, ja he dit que era força divers. Ara bé, d’allò que se’n diu “polítics actius” d’altres formacions, n’hi havia comptades excepcions.

I per què? No ho sé, però puc intuir que és per motius partidistes. De fet, aquest 2008, a Pollença, hi ha hagut dues celebracions paral1eles en record de 1’ aniversari de la proclamació de la II República. D’una banda, hi ha hagut l’original “Abril de República” que, des de fa cinc anys, celebra Iniciativa Ciutadana per Pollença, o la seva gent. 1, per altra, l’Ajuntament ha organitzat un seguit d’actes alternatius que ben bé s’haguessin pogut incloure dins la programació “Abril de República”. Però, sempre hi ha un però, no va ser així per la figurera o vés a saber perquè, no entraré en raons.

Ara bé, vull manifestar que la gent d’Iniciativa va donar una lliçó digna del mateix Don Guillem a certs politiquets pollencins que s’encaparrotaren en celebrar l’aniversari de la República pel seu compte. 1 és que, almenys als actes que vaig assistir (un organitzat per l’Ajuntament i dos, per Iniciativa), sempre em vaig trobar amb gent d’Iniciativa, cosa que no puc dir dels altres. Per entendre’ns, 1’ 11 d’abril a la projecció del documental Aigua Clara hi havia la classe política “oficial” de la programació alternativa i la gent d’Iniciativa, entre altres. Perú el 14 d’abril, a la plaça dels Seglars i el 18 d’abril, a la conferència de Pere Salas, de- hades vaig mirar i vaig ser incapaç de trobar un regidor, que no fos Pepe García. Si no el vaig poder afinar, no va ser degut a la meva miopia, sinó perquè brillava per la seva absència.

 

 

 

Possible destrucciˇ d'un jaciment pel Grup Barcelˇ a Formentor.

Alternativa | 05 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Volem fer palesa la nostra preocupació envers al tema de la intervenció al camí de Cala Figuera, a Formentor, que estan fent els propietaris de l'Hotel Formentor.

A aquest indret hi ha el jaciment prehistòric de l'època naviforme més extens de tota Mallorca: les Arenes de Formentor. Hem de precisar que el jaciment no ha estat excavat, i que pel que és veu a simple vista la seva riquesa és espectacular.

Dit això hem de recordar que un ramal del camí intervingut passa pel bell mig del jaciment, cosa que es comprova observant la quantitat elevadíssima de restes ceràmiques que hi ha enmig del camí. Aquest tram encara no ha estat intervingut, però ens preocupa molt el que pugui passar.

La part intervinguda del camí pareix que resta una mica més a baix del jaciment, però hem pogut trobar ceràmica prehistòrica a les cunetes de dit camí, entre les restes remogudes i també en superfície. És de lògica pensar que si fins hi tot la ceràmica està en superfície, la riquesa del jaciment i els límits d'aquest han de ser molt més grans del que es pensava.

Tot això ens fa témer per la possible destrucció d'aquest jaciment, si més no en part. I per això volem denunciar públicament les actuacions que aquest grup hoteler ha realitzat a dit camí.

 
Imatges de la ceràmica que hi ha just a la cuneta del camí remogut.

Millorar els trens

Alternativa | 04 Maig, 2008 05:58 | facebook.com twitter.com

Ens ha arribat aquesta interessantnota de premsa de l'Associació d'usuaris del tren.

La Junta Directiva de l’Associació d’Usuaris del Tren, front a les reivindicacions dels batles d’Inca i Manacor de soterrar el tren en aquests municipis, volem manifestar el nostre total desacord amb aquests projectes que no responen a les prioritats de millora del transport ferroviari a Mallorca.

Si hi ha unes característiques que poden definir el nostre Transport Públic a les Illes, aquestes son: deficient, insuficient, escàs i precari.

Més de quaranta anys d’inversió pública en infrastructures per a que utilitzem el cotxe, afegit al nul interès de l’administració per a que disposem de un transport públic eficient, ens han convertit en la Comunitat Autònoma que més abusa del cotxe particular.

Soterrar el tren a Inca o Manacor, no respon a cap necessitat del transport públic, respon a una idea equivocada del que es un transport ferroviari eficient i també a una possible especulació urbanística. Les veritables necessitats del transport ferroviari son: el desdoblament de la via entre Inca i l’Enllaç, l’electrificació de totes les línies i fer arribar el tren fins Artà, l’Aeroport i Alcudia.

Com a usuaris del tren no podem admetre, que els escassos recursos econòmics que s’han d’invertir per a millorar i ampliar el nostre sistema ferroviari, puguin tornar a ser utilitzats en tant mal criteri com en la legislatura passada. Grans inversions en obres faraòniques que no responen a les necessitats reals que tenim, que no augmenten significativament la capacitat de transport, la eficiència o la qualitat del servei i son en definitiva una bona excusa per a fer bons negocis especulant amb els doblers de tots.

Soterrar el tren, implica desviar importants recursos econòmics per fer unes grans obres que no beneficien als usuaris ni al transport públic i a més suposa invertir en un model de tren menys útil que un tren en superfície, lleuger i de baix impacte.

No es tracte tant de invertir molt si no de invertir en allò que realment necessitem, en la direcció de transvasar i guanyar el màxim possible d’usuaris del cotxe particular per a el transport ferroviari.

A Mallorca hi ha una manca evident de difusió pública dels nous models de trens elèctrics: el TrenTram (tramvies lleugers, silenciosos, nets, accessibles,) amb moltes prestacions tècniques i de seguretat que s’estan implantant per tot Europa i a molts d’indrets de l’estat espanyol. Pensem que és urgent i necessari, que la Conselleria de Mobilitat, realitzi una bona tasca de informació i sensibilització destinada a aquella part de la població d’aquests municipis (Inca i Manacor) que estan molt influenciats per uns representants polítics que demostren que els hi importa molt poc el transport ferroviari.

Per acabar, volem manifestar la nostra satisfacció davant l’anunci fet pel President del Govern de les Illes Balears, de prioritzar les inversions ferroviàries en l’electrificació de la línia Palma-Inca. És un primer pas indispensable per incrementar freqüències, reduir temps en els trajectes i guanyar en comoditat per a tothom que viatgi amb tren.

Una pàgina molt recomenable; Plataforma en defensa del tren 

Els nostàlgics disfrutareu amb aquestes imatges de 1969 d'una Una màquina dièsel Creusot a la estació de Palma realitzant maniobres, de la pàgina mallorcatren

 

Del PolÝgon Industrial als camins (JG040308)

Alternativa | 03 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la publicació de les actes resumides de la Junta de govern de l'Ajuntament. Aquest és la del 4 de març de 2008.

A aquesta junta es va realitzar l’examen i aprovació inicial projecte d’estatuts i bases d’actuació  junta compensació del pla parcial del sector up-4b – polígon industrial de Pollença. Un polígon que segueix sense ser industrial i que s’ha convertit en un polígon comercial

També es va  donar compte de l’informe jurídic emès pel TAE drespecte l’expedient d’obra de Sardasca Immobilien, A.G. ( el famós xalet d’Alfonso Cortina) en contestació als escrits d’al·legacions interposats pel veí. Aquest tema ja l’hem comentat i encara li dedicarem un parell d’articles més, a més a més evidentment seguim fent feina per aturar aquesta obra.

Relació de despeses

Es va aprovar amb càrrec al pressupost prorrogat de 2007; Tècnica del Museu; 3.094,50 euros

Per cert fins dia 9 de maig us podeu presentar al concurs de coordinació, assessorament i dinamització del Museu Municipal de Pollença. A continuació hi trobareu l'anunci de licitació i el plec de clàusules administratives que han de regir el contracte.

Import : 30.000 € anuals, Iva inclòs. Termini del contracte: 1 any prorrogable, per un màxim total de 4 anys.

Requisits:

Titulacions: Llicenciatura en Història, Història de l’Art, en Filosofia i

Lletres (Geografia i Història) Secció Història de l’Art o en Belles Arts.

Coneixements de català: nivell C, que s’acreditaran mitjançant la presentació

del certificat corresponent expedit per la JAC o per l’organisme que aquesta

hagi determinat equivalent;

Coneixements mitjans d’anglès, que s’acreditaran mitjançant la presentació

del certificat de Llengua 3 de l’Escola Oficial d’Idiomes o el First Certificate

(Cambridge).

Altres despeses

 

Import €

POLICIA LOCAL

36.705,02

PERSONAL LABORAL

3.192,42

PLUS CONDUCCIÓ VEHICLES

323,80

PERS.LABORAL AREA ESPORTS DES.

326,00

PERS.LABORAL AREA ESPORTS NOV.

346,00

J. DE D. R. C.

663,04

 

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació número 1 del projecte “Millora infraestructures de serveis urbans carrer Pescadors del Port de Pollença” presentada per l´entitat “Llabrés Feliu Obra Civil S.A.” per import de 37.514,02 €, amb càrrec a la partida  432.61122.

Els reunits acord en aprovar la certificació número 2 del projecte “Millora infraestructures de serveis urbans carrer Pescadors del Port de Pollença” presentada per l´entitat “Llabrés Feliu Obra Civil S.A per import de 36.199,09 €, amb càrrec a la partida  432.61122.

Els reunits acorden aprovar les certificació número 3 del projecte “Complementari Fase III de les obres de canalització d´aigües al carrer Atilio Boveri del Port de Pollença”, presentada per l´entitat “Crespí construccions d´obres públiques S.L.U.” per import de 47.100,48 €, amb càrrec a la partida 432.61116.

Els reunits acorden aprovar la certificació número 18 del projecte “Centre de dia de Pollença”, presentada per l´entitat “Crespí Construccions d´Obres Públiques S.L.U”, per import de 12.046,77 €, amb càrrec a la partida 313.62201

Els reunits acorden aprovar la certificació número 10 del projecte “Piscina Port de Pollença” presentada per l´entitat “Piscina Port de Pollença U.T.E per import de 138.810,89 € amb càrrec a la partida 452.62233.

Pensam que al tema de sanejament d’aigües brutes del Port s’ha fet una molt bona feina que era ben necessària. El tema del Centre de dia està totalment aturat i la Piscina a la fi s’obrirà amb molt de retard, parlen del mes de maig, però ja veurem

Varis

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern del dia 22 de gener de 2008, amb uns ingressos de 404.941,21 €  i unes despeses de  636.419,42 €.

A proposta del regidor de Medi Ambient Sr. Jaume Plomer Salas els reunits acorden, atès el nomenament del tècnic de medi ambient com a Coordinador de Salvament i Seguretat en platges, aprovar el compromís de dotar en el pressupost de 2008 crèdit per 1.189,00 € mensuals d´abril a setembre de 2008, amb la dedicació necessària per al compliment de les responsabilitats derivades del nomenament i contemplades en el Decret 2/2005 de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Vist els informes emesos per la Policia Local referents a l’ocupació de via pública amb materials de construcció per a l’execució d’obres.  Els reunits, per unanimitat, acorden diferents multes  

Vist l’escrit tramés per la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi mitjançant el qual sol·licita consulta/informe a l’objecte de determinar si el projecte de construcció i explotació de la IDAM Ela dessaladora d’Alcúdia (veure BOE) s’ha de sotmetre o no al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, Vist l’informe emès per l’Àrea de Medi Ambient en data 19 de febrer de 2008, en el que es conclou que l’esmentat projecte no suposa impacte ambiental significatiu. Supòs que no valoren el cost energètic de aquesta aigua que ens sortirà ben cara. 

Seguidament, es dona compte del decret núm. 131 de data 26 de febrer de 2008:

“Vistes les tasques de manteniment i millora que l’Ibanat pretén de dur a terme a l’àrea recreativa del Puig de Maria durant la darrera setmana de febrer o la primera de març de 2008.

Vist que per a la seva realització és necessari l’aprovisionament del material mitjançant helicòpter.

Vista la sol·licitud que efectua l’esmentat organisme per utilitzar per a aquesta finalitat l’àrea recreativa del Puig de Santuiri.

En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent

He resolt:

Primer.- Autoritzar l’Ibanat per a la utilització de l’àrea  recreativa del Puig de Santuiri com a punt d’aprovisionament de material, mitjançant helicòpter, per a les tasques de manteniment i millora de l’àrea recreativa del Puig de Maria, que s’han d’efectuar entre final de febrer i principi de març de 2008.

Els reunits resten assabentats.

 

- Concedir a la COMPANYIA BALEAR DE CIRC I TEATRE, llicència municipal d’instal·lació, obertura i funcionamentFILLIN "en nom propi o com a representant" d "" de l’activitat no permanent del tipus temporal convalidable d’espectacle de circFILLIN "tipus d'activitat" d "", a ubicar a l’aparcament situat al carrer Cecili Metel de Pollença - solar situat a darrera la Renault - ,  durant el termini comprés de dia 19 al 30 de març de 2008 , atès que s’ha constatat que la documentació aportada és completa i s’ajusta totalment a les condicions previstes a la indicada norma.   

 Curiosament el Circo Americano Tres Pistas, S.L., volia instalarse al mateix lloc, els mateixos dies però la seva solicitur va arribar més tard.

A continuació, es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 29 de febrer de 2008:

  Vista la resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques,de convocatòria de subvencions als ajuntaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques,  ) i atès que per part de l’arquitecte Sr. Xavier Oliver Simarro dels Serveis tècnics municipals (STM) s’ha redactat el projecte “Adaptació al Decret 20/2003 de l’edifici (Casa Consistorial) de l’Ajuntament de Pollença”. 

Dit projecte contempla la col·locació d’un ascensor en el lloc més pròxim a  l’accés actual de la Casa Consistorial i on afecta menys a l’estructura formal i funcional de l’edifici; la construcció de serveis higiènics adaptats; l’adaptació d’espais reservats a persones amb mobilitat reduïda, així com altres actuacions previstes a la memòria descriptiva objecte de les obres.   

Les obres contemplades al projecte redactat es consideren d’interès màxim per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat en l’edifici de la Casa Consistorial d’aquest Ajuntament de Pollença. 

Per l’abans exposat aquesta Batllia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques per a les obres de “Adaptació al Decret 20/2003 de l’edifici (Casa Consistorial) de l’Ajuntament de Pollença”,  ubicat al carrer Calvari, 2 , amb un pressupost total de contracta de 219.094,57 euros, i demanar una subvenció per import de 164.320,93 euros (75% del pressupost de contracta) a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.

 Molt bé a veure si anam eliminant les nombroses barreres arquitectòniques d'aquest poble i es compleix nostra moció de pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniquesque es va aprovar per novembre

Aquesta va ser la Junta de Govern que es va aprovar la proposta de la plataforma que no varen volen llevar al ple i es que una característica d’aquesta legislatura és que l’equip de govern ha rebaixat els continguts del ple, als que pràcticament només es discuteixen mocions de l’oposició. El que consideram una manca de respecte a la ciutadania i als partits de l’oposició ja que el ple és l’organisme més democràtic, obert i públic de l’Ajuntament.

Altra fotografia del concurs Urxella. 

 (Segueix)

Son Bosc, seguim girant cap a la dreta.

Alternativa | 02 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple d’abril varem fer una proposta relativa a la construcció d'un camp de golf a l'área de Son Bosc (Muro), més concretament sol·licitàvem al Consell de Mallorca que es pronunciés i que instés a l'ajuntament de Muro a l’anul·lació de la llicència d’obres de construcció d’un Camp de Golf a l’àrea de Son Bosc, Muro. I que la Conselleria de Medi Ambient  realitzés totes les gestions necessàries per a incloure l’àrea de Son Bosc dins del Parc Natural de S’Albufera de Mallorca.

Només Alternativa EU-EV va votar a favor de la moció.

L’equip de govern va votar en contra,varen argumentar que no ens podiem ficar en el que feia l’Ajuntament de Muro, que seria una deslleialtat institucional ja que  la llicència d’obres legalment es competència de l’ajuntament de Muro.

Nosaltres argumentàvem que la nostra petició anava dirigida al Consell i que no es tractava d’un cas més de destrucció de paisatge per un camp de golf si no d’un tema de biodiversitat mundial i que no podiam restar indiferents.

El grup PP–UMP que també va votar en contra, va argumentar que s’utilitzaria aigua depurada, que  no anava acompanyada d’oferta complementària (de moment afegiria jo) i que la zona es trobava  molt degradada.

A la fi, comprenem la postura d’UM i PP que han donat suport a les llicències per fer aquest golf a Muro: a l'hora de la veritat aquets dos partits sempre es posen d’acord. Però, una vegada més, ens resulta incomprensible la posició del PSOE i el PSM. Cada ple que passa estic més penedit de la meva abstenció a la investidura d’en Joan, que es fonamentava en un vot de confiança a que el PSOE i el PSM fessin girar cap a l’esquerra a UM-UNPI. El que ha passat és justament el contrari aquells han girat cap a la dreta.

 

 

 

Aquesta va ser la nostra argumentació al ple.

Gràcies a la magnífica campanya del GOB, que ha tingut suport d'organitzacions ecologistes de tota Europa, coneixem els valors naturals que l'Ajuntament de Muro s'ha passat per l'arc de triomf a l'hora de decidir sobre aquesta llicència: a Son Bosc es troba la més important població europea d'orquídies de prat (Orchis robusta) i és una zona vital per a la conservació de les poblacions balears d'abellerol (Merops apiaster) i de falcó marí (Falco eleonorae). UM i el PP de Muro deuen trobar que aquesta és una argumentació amb un excés de noms en llatí, i que avui en dia els negocis s'han de fer en anglès i en alemany.

 

L’orquídia de prat (Orchis robusta) és una espècie amenaçada que a Europa només es troba a la zona de s’Albufera de Mallorca. La població total està avaluada en uns 1300 exemplars, dels quals uns 400 es troben dins l’àmbit del Parc Natural i els altres 900 es troben fora, a la zona de Son Bosc (municipi de Muro). Aquesta espècie només es troba a altres dos punt del món (una localitat a Alger i altra a Marroc).

Evidentment, l'Ajuntament de Muro és el responsable primer del disbarat, però convé recordar alguns capítols d'aquesta història. Durant la legislatura del Pacte de Progrés, la Conselleria de Medi Ambient gestionada pels Verds va incloure l'àrea de Son Bosc dins del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca. El posterior govern Matas, que sostenia que protegir àrees naturals és un atemptat poc menys que “estalinista” contra la propietat privada, la va tornar a treure del Parc. Doncs bé: no oblidem ara que la nova Conselleria de Medi Ambient en mans d'UM no ha tengut la iniciativa de tornar a posar Son Bosc allà on li pertoca per valors ambientals: dins del parc.

El Bloc per Mallorca, conjuntament amb el GOB, ha posat un recurs contra la llicència, basant-se sobretot en el fet que el golf es projecta dins de la franja de protecció litoral definida pel contorn de la zona humida. També ho ha fet el PSOE. Seria bo que el Consell de Mallorca, òrgan encarregat de vetllar per la legalitat urbanística, s'hi sumes. No sembla difícil endevinar, de les tres forces polítiques que conformen el govern del Consell, quina deu veure més inconvenients al recurs.

Son Bosc funciona com un termòmetre de la vertadera voluntat proteccionista dels diferents partits polítics del país. Els diputats del PP, recordem-ho, es varen fotografiar no fa gaire mostrant des de l'escó cartells que sol·licitaven la protecció de Cala Blanca, Cala Marçal i es Pujol. Benvinguts al proteccionisme, i gràcies: el gest va ajudar a aconseguir la preservació íntegra d'aquestes àrees. Ara, però, encara no han tret els cartells demanant la salvació de Son Bosc.

A continuació la moció:

 (Segueix)

La Bolkestein en acciˇ

Alternativa | 01 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui 1 de maig és un bon dia per parlar de que significa el liberalisme econòmica de la Unió Europea i cap a on anam.

Avui parlarem de la Directiva Europea de Serveis coneguda com directiva Bolkestein (aprovada a finals del 2006) que ja s’ha aplicat  a Valholm (Suècia), on el govern municipal conservador va contractar una empresa constructora (Laval) de Letònia  perquè hi edifiquessin una escola pública. Els sindicats suecs van exigir que als 35 treballadors de tal empresa  se'ls paguessin els sous existents en el sector de la construcció a Suècia  i no els de Letònia que són moltíssim més baixos. Davant de la negativa de l’empresa, els sindicats suecs  van forçar la interrupció d'aquesta construcció, motiu pel qual l'empresa letona ha portat el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJE). El passat 18 de desembre el Tribunal va emetre una sentència que consideram de gran transcendència sobre els drets sindicals,ja que va establir que els sindicats suecs no podien obligar a l’empresa Letona  a pagar el salari suec als seus  treballadors letons a pesar de fer feina a Suècia

A aquesta sentència podem afegir dues més

- 11 desembre 2007: el TJE condemna una acció sindical portada a terme a Finlàndia, que s'oposava que un armador finlandès, Víking Líne desmatriculara  un ferri a Estònia, per a aplicar així a la tripulació les condicions salarials i laborals d’Estònia, clarament inferiors a les existents a Finlàndia

- 3 abril 2008: el TJE condemna a l'Estat de Baixa Saxònia(Alemanya), per intentar imposar el salari mínim vigent per a les empreses encarregades de l'execució d'un contracte amb l'Administració Pública . El Tribunal donava així la raó a un subcontractista polonès, treballant per a l'empresa alemanya Rüffert, que pagava als seus obrers salaris inferiors al 50% de l'estipulat per l'Estat.

En els tres casos, la raó de fons emprada pel Tribunal per a justificar la seva decisió, que promou de fet el dúmping salarial, ha estat la mateixa : el dret comunitari prohibeix qualsevol mesura “susceptible de fer menys atractives” les condicions aplicades a una empresa d'un Estat Membre de la UE que presta els seus serveis en altre Estat Membre, atès que això “constituiria una restricció a la lliure prestació de serveis” o a la “llibertat d'establiment”, les quals es consideren entre les “llibertats fonamentals garantides pel tractat de la Unión”. Aquest argument és totalment inacceptable, doncs condueix a menysvalorar els avanços socials aconseguits als països més desenvolupats d’Europa.

Si no aturam això veurem una futura desaparició del que resta del model social i econòmic europeu, ja que, en definitiva, s'està intentant una reversió del pacte social de l'estat de benestar, a fi d'aconseguir una redistribució negativa de rendes a favor dels més rics. Els drets individuals dels empresaris no han de prevaler sobre els individuals i col·lectius dels treballadors.

Potser ha arribat el moment de donar el gran salt: de recordar –i plasmar en textos normatius- que Europa no és –o millor dita, no ha de ser- un simple mercat, sinó un espai comú de llibertats.

 


A Pollença intentem lluitar contra aquest liberalisme i hem presentat dues mocions relacionades amb el tema:

- L'esquerra de pollença aposta per la privatització. On explica com varen rebutjar nostra moció per declarar lliure d'AGCS a Pollença, que era tan senzill com demanar que no se privatitzin els serveis que encara son públics. Doncs se va refusar amb un vot a favor, 2 abstencions Jaume i Mª del Mar(PSOE) i 14 vots en contra.

- Per amor a la lectura. Es va aprovar nostra proposta  de rebuig a la taxa per préstec a les Biblioteques públiques, amb l'abstenció de l'equip de govern i el vot a favor del grup PP_UMP.

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb