URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Despeses, aparcament i dependències municipals” (JG180308)

Alternativa | 14 Maig, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la publicació de les actes resumides de la Junta de govern de l'Ajuntament. Aquest és la del 18 de març de 2008.

 Relació de despeses
Es va aprovar una relació de despeses amb càrrec al pressupost prorrogat de 2007 . Un total de 406.727,23, podeu veure el llistat a la continuació d’aquest article. Un tema que hauria de canviar a Pollença és aquesta tradició d’aprovar els pressuposts quan l’any ja està molt avançat. No és normal que en maig encara no s’hagin aprovat els pressuposts del 2008.

Les despeses més grans corresponen a 

- Activitats organitzades per Nord Esport Balear, S. L (gimnàstica, parc de Nadal i reis...) :  59.408,25 euros. El tema d’estudiar les contractacions a l’àrea d’esport és una d’aquestes feines que tenim pendents ( sincerament no donam abast).

- Jardineria on destaquen

- Jardins de s’olivera: 17.850 euros de neteja dels jardins del C.P. Joan Mas.

- Pascual Femenias, A.: 22.457,02 euros.

Al tema de la jardineria hem començat a fer feina per que també és una de les àrees de l’Ajuntament on no tenim clar el mètode de contractació i  pensam que es poden estalviar doblers.

- L'Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) PER SERVEIS D’EDUCADOR DE CARRER, AJUDA A DOMICILI...; 17.103,96.

- LUMSA ("Limpiezas Urbanas de Mallorca"; 36. 969,45. Un altra tema que no tenim clar i al que hem començat a fer feina.

- Autocares Port de Pollença, excursions; 18.331,24. Hem de demanar de quines excursions es tracta-

 A més a més es va aprovar una relació de despeses extres no registrades, per un total de 48,287, 47 euros, podeu veure el llistat a la continuació d’aquest article,destacant:

- 20.618,94 euros de la policia local.

- 9.835,2 de Electrica Bahia, S, L. Altre tema de contractacions a estudiar. 

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació número 1 del projecte “Aparcament municipal carrer Vicenç Buades del Port de Pollença” presentada per l’empresa “AMER E HIJOS S.A.”, per import de 170.986,26.  Com va denunciar Esquerra el preu d’aquestes obres sembla excessiu i no han tingut en compte el que marca actualment la Llei, respecte a les barreres arquitectòniques, n’hi ha escalons a les voravies per creuar el pas de vianants de l’entrada del pàrquing.  La contestació d’en Joan a la denúncia d’Esquerra va ser increïble, va dir que s’havien deixat tres centímetres en previsió d’un futur asfalt del carrer que anivellaria el carrer amb les voravies. Si aneu al lloc en qüestió véreu que el desnivell és molt superior als tres centimetres que diu en Joan. Una demostració més de que la poca serietat de l’equip de govern i això que varen aprovar a octubre el nostre Pla Bàsic d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques .

- Els reunits acorden aprovar la certificació número 3 del projecte “Annex modificat canvi de paviment Unac 33 presentada per l´entitat “Pavimentos Quimipres Baleares S.L. per import de 19.969,83 €.

- Els reunits acorden aprovar les certificació d´obra número 14 del projecte “Canalització d´aigües residuals, pluvials i potables al carrer Formentor i adjacents del Port de Pollença”, presentades per l´entitat “Crespí Construccions d´Obres Públiques S.L.U.”, per import de 36.724,49 €. 

 Varis

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern de dia 4 de març de 2008, amb uns ingressos de 913.776,15 €  i unes despeses de  577.426,74 €.


A proposta del regidor delegat d´Esports Sr.Miquel Ramon Amengual els reunits acorden pagar a la Fundació Reial Mallorca 1.595 € en concepte d´equipatges i 2.150 € en concepte de monitors i tècnics del Campus Mallorquinista de Tecnificació organitzat per aquesta entitat en el Poliesportiu.

A proposta de la Regidora delegada d´Educació Sra. Mª del Mar Sastre Llompart els reunits acorden:

·              Atorgar una subvenció de 2.575,00 € a l´IES Guillem Cifre de Colonya per les despeses de manteniment, combustible, consum d´energia i neteja corresponents al segon trimestre del curs 2007-08.

·              Atorgar una subvenció a l´APIMA del C.C.Montision NIF, prèvia justificació, per l´organització d´activitats extraescolars en horari de capvespre per import de 2.280 €.

·              Atorgar una subvenció extra de 180 €(10 € per alumne), prèvia justificació, pels alumnes matriculats a les activitats extraescolars del curs 2007-08 a l´APIMA del C.C.Montision

·              Atorgar una subvenció de 600 €, prèvia justificació, al C.P.Joan Mas per a materials didàctics del curs 2006-07.

·              Atorgar una subvenció de 600 €, prèvia justificació, al C.P.Costa i Llobera per a materials didàctics del curs 2006-07.

- S’informa favorablement de la sol·licitud de concessió administrativa per a la ocupació de domini públic marítim terrestre en la temporada 2008 del Hotel Miramar i  la Cafeteria Mestral

  - Es varen aprovar ajudes econòmiques  per a transport escolar per a alumnes de batxillerat o formació professional 2.400 euros en total

- Es va resoldre l’expedient sancionador incoat l’establiment denominat “Columbus” situat al c/ colon núm. 1 de Pollença per no concórrer les circumstàncies que varen donar lloc a l’obertura de l’expedient, atès que s’ha d’entendre que l’establiment va obtenir la llicència d’obertura per silenci, i per tant s’ha d’entendre també aixecada l’ordre de tancament. I això que tenim un regidor de llicències. 

VARIS

Es demana al Consell d’Habitatge i Obres Públiques una subvenció pel projecte “Rehabilitació de l’edifici de Montision com a dependències municipals”  Dit projecte contempla les obres de reforma i consolidació estructural de l’escala principal de l’edifici municipal de Montision, així com la cúpula i la coberta del mateix. També es duran a terme obres de sanejament de forjats, paviments i l’acondicionament de les plantes primera i segona. Amb un pressupost total de contracta de 407.568,23 euros, es demana una subvenció de 300.000,00 euros.

 Esperam que l'Ajuntament poc a poc recuperi tots els edificis municipals infrautiltizats i deixe de tudar una part del seu pressupost en lloguers.

Poc a poc fralokus va pujant els plens a ràdio urxella. Aquesta és la primera part l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits al ple de febrer:

La segona part i tot el ple de febrer a ràdio urxella 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb