URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Un mes per respondre 1

Alternativa | 30 Juny, 2008 06:02 | facebook.com twitter.com

 Aquestes són les preguntes que varem fer al ple de maig i que s'han contestat al ple de juny.

Respecte a l’impactant desmunti de la Plaça dels Pins de la Cala es pensa fer alguna cosa ? S'han obert diligencies, s'em va convidar a passar per obres per veure l'expedient.

L’article 4.1 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà prohibeix l’ús d’animals en festes o espectacles on aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments,danys, sofriments, tractament antinaturals o es pugui ferir la sensibilitat dels espectadors. Al seu dia va haver 700 persones que varen signar contra l’ús del gal i el menet a les festes,per que ferien la seva sensibilitat

L’equip de govern d’aquest ajuntament a l’agost del 2002 quan era batlessa la senyora Francisca Ramon va manifestar " el seu suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar  les actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals. Així mateix s'iniciaran els tràmits per prendre les mesures necessàries per la substitució del gall en la festa del Pi de Sant Antoni i es va acordar trametre la petició de llevar el menet de la processó del Cospus Christi a l’església. L’església va contestar? Al 2004 es va reiterar l’acord. L'església no va contestar.

No es tracta d’anar contra la festa, el gall i el menet són símbols que s’han de substituir per una rèplica. Pensam que la tradició i evitar el patiments als animals no són incompatibles Per que no s’han complit els acords de govern  citats?

 A aquest punt la resposta de na Francisca Ramón em va semblar vergonyosa, va dir que com que no havia hagut denúncies ni queixes (700 firmes es veu que no són suficients) s'havien mantingut les festes igual !

O sigui que als acords de govern havia una clàusula secreta que devia dir que a més de l'acord feia falta una denúncia?

- La carretera de Ca'l Xino que en teoria és una ecovia amb la velocitat restringida a 40 km/h i a un pes de 5.5 tones. Els veïns es queixen de que  cada dia els camions que passen són més grans, van sols i amb una velocitat excessiva. Volem demanar si  bé la Policia Local, o "Tràfic", fa  controls periòdics sobre tonatge i velocitat en aquesta via, i en cas de que la resposta sigui negativa demanam que es facin. S’està posant en perill

 Joan va respondre que no es fan però varen dir que és una bona idea i es faran.

- A la rotonda de la circumval·lació  que n’hi ha al carrer Cadernera  no s’ha projectat cap sortida cap al carrer Xarxes ( el que va cap a la plaça Joan Cerdà).Pensam que tal com s’ha deixat ara amb un gir just al costat de la rotonda serà molt problemàtic i un lloc de possibles accidents. És possible ara que encara no s’ha terminat aquesta circumval·lació fer aquest canvi.?

Joan va respondre que de moment no es fa cap canvi però si apareixen problemes s'estudiarà fer les modificacions pertinents.

- Han anat a la segona reunió del fòrum respecte a la TDT ? El director general de Tecnologia i Comunicacions, Antoni Manchado va mostrar la seva satisfacció per que la cobertura de la televisió digital era molt amplia i només no arribava a "algunes zones de la Serra de Tramuntana", entre aquests indrets es troba el municipi de Pollença. No entenem com a un municipi de més de 16.000 habitants i en ple desenvolupament urbanístic se'l pot considerar només "alguna zona de la serra de tramuntana". El Govern de les Illes Balears està prioritzant zones com Formentera amb menor població que Pollença per a accedir a la Televisió Digital Terrestre.

  També hem de recordar que aquest retard ha provocat molts problemes a constructors i promotors  a l'hora d'instal·lar sistemes de telecomunicacions als habitatges, i que a Pollença, la transició que altres llocs ha durat anys, durarà només uns mesos, el que suposarà evidentment un major cost per tots els ciutadans (llei de l'oferta i la demanda).

Pensam que l’Ajuntament hauria de demanar una reunió amb el senyor Antoni Manchado.

No varen anar al Fòrum, però al Port ja arriba la senyal, i un tècnic ha demanat on posar l'antena per que la senyal arribi a Pollença. 

- Hem vist que després de la pregunta a l’anterior ple del grup PP –UMP a la secció d’enllaços de la pàgina de l’Ajuntament s’ha augmentat el número d’enllaços però no s’ha posat cap enllaç a nostra blog Urxella i al del PSM. I ens agradaria saber la raó?

Pensam que a aquest municipi hi ha llibertat d’expressió i que els grups polítics són associacions legals que representam a uns ciutadans per tant no entenem per que s’ha d’excloure a aquest blogs que tenen molt d’informació pels ciutadans. Hem de dir que a altres municipi a la pàgina de l’Ajuntament hi ha enllaços a les pàgines dels grups polítics locals com Artà. És preocupant aquesta visió de la política com si fos alguna cosa il·legal, per exemple nostra revista urxella es retirada als pocs minuts quan la deixam a l’Ajuntament.

Joan va respondre que havia visitat  diverses pàgines d'Ajuntaments i no havia trobat enllaços a blogs o pàgines webs de partits polítics (Artà per exemple te aquests enllaços) i em va dir que a Palma on Grosske és regidor de participació ciutadana no n'hi ha. Pens que no és un gran argument i que segueixen comportant igual que com al cas de la moció d'utilitzar els taulers municipals  com si els partits polítics fossin una cosa perillosa, bruta... Demanaré a en Grosske que a Palma es faci. 

- Pel setembre varen demanar al ple que l'actual director de patrimoni, Biel Cerdà, reguli l'accés a la Fortalesa i al Castell del rei, catalogats com a Bé d’interès cultural,
Al ple de març li varen recordar el tema i ens va contestar que s'havia demanat un informe jurídic però els tècnics tenen molt de feina i encara no l'havien pogut fer.
Ens agradaria saber com es troba el tema ja que pensam que abans de la possible venda aquest tema hauria d'estar tancat.

Biel ens va respondre que s'estava fent feina i que per juliol els tècnics de patrimoni haurien finalitzat un informe sobre el tema.

- També volen saber com està la campanya d'enguany de l’excavació a Boquer?

Si s'han pagat totes les despeses de les campanyes anteriors?

Biel va respondre que fa un parell de dies que havien cobrat  i es pensa seguir l'excavació per octubre.

- Volen penjar aun lloc adhient  dels espais municipals les fotografies de  l’exposició “ Artesania a les presons feixistes" que havien acabat a un la deixalleria de Santuïri i varen ser recuperades per un particular.

 Biel va contestar que cap inconvenient, es cercara un lloc adhient per aquestes fotografies.

 Aquesta és una de les dues grans fotografies que obrien l'exposició Artesania a les presons feixistes. Es tracta d'una reunió de republicans a la Cala S. Vicenç per cel·lebrar l'acta de diputat del menorquí Francesc Carreres Reura.  La directora del museu amb una gran mostra de sensibilitat las va fer llençar a la deixalleria de Santuïri. Un descendent d'uns dels que apareixia a les fotografies les va recuperar.

El desencant de tres generacions de Pollencins

Alternativa | 29 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquí tenim un nou article de Fra lokus. Us convidam a que si voleu escriure qualsevol cosa aquí ho publicarem sense censura pensem o no igual (si no falta al respecte a ningú). Així que ja sabeu, animau-vos i feu-nos arribar els vostres escrits a eurxella@yahoo.es

 El desencant de tres generacions de Pollencins

Em comentava un conegut que els joves i no tant joves pollencins no volen fer feina a l’hostaleria de cap de les maneres, el aquest conegut que té un restaurant al Port no ha pogut arribar a cap acord amb cap jove i no tant jove pollencí. Per què? El jove i  no tant jove pollencí ve de fer feina a la construcció, on ha tingut feina més o manco ben retribuïda, que a més li ha donat el que s’anomena la “setmana anglesa”, una setmana amb cinc dies de feina o cinc i mig i un cap de setmana que ha pogut dedicar a l’oci, a tot això cal afegir les vacances durant el darrers dies de juliol i primers dies d’agost, que l’han permès gaudir de la festa grossa de Pollença, la “Nostra Patrona”. També les jornades reduïdes de feina durant tot el mesos d’estiu per la normativa municipal de renous durant aquesta època de l’any. Altres feines no relacionades amb l’hostaleria també han gaudit d’aquestes vacances.

El meus pares que serien els padrins d’aquests joves, varen fer molta feina a l’hostaleria perquè els pares d’aquests joves no haguessin de fer feina a l’hostaleria, sembla un contrasentit però la capacitat de sacrifici d’aquests pollencins de setanta anys va ser molta per els seus fills. L’objectiu de aquests pollencins era donar estudis al seus fills perquè no tinguessin que passar tot l’estiu ficats dins una cuina o una terrassa d’un bar, el problema es que les Balears no han donat les oportunitats a molts d’aquests pollencins amb estudis i varen de sortir de l’illa  o renunciar a desenvolupar la seva vocació.

Però, els joves han dit PROU! He llegit per la premsa de l’illa que els joves odien el turisme; FALS! Els joves no odien el turisme perquè els joves són els primers turistes de tots, són els que més viatgen arreu del mon, el problema es diu “indústria turística”, us convit a escoltar les paraules del Batle de Pollença Joan Cerdà reconeixent que els treballadors que actualment fan feina com indica el conveni col·lectiu, 40 hores i dos dies de descans, ho estan passant molt malament, això no és cap crítica al Batle, tot el contrari, és reconèixer que el presumpte motor del poble no funciona i ha de menester mà de metge, en de tenir en compte que l’Ajuntament inverteix una quantitat molt respectable de doblers en promoció turística, i que no estan donant els fruits desitjats. Veurem fins a quan li podrem donar la culpa a la crisis, perquè els treballadors d’hostaleria fan més hores de feina que un rellotge, inclòs quan no hi havia cap tipus de crisi. La que també s’aclareix és la nostra estimada “Ç”, que veu com el seu encant no tampoc dona els fruits desitjats, però això es una altra història.

Per tancar, jo que sempre he estat molt crític amb el jovent pollencí, no tinc més remei que donar-li la enhorabona per aquest acte de rebel·lia, però que pensin que els turistes han de ser sempre benvinguts i que ells (els turistes) no tenen cap culpa de les retribucions que reben els treballadors d’aquest gremi.

Ha de fer l’Ajuntament un pensament damunt l’actitud dels joves?

Vivim del turisme o volen viure del turisme?

Em demanat mai als joves quina Pollença els agradaria?

Fra lokus

Aquesta és la tertúlia de polítics de juny on el batle vadir les paraules que comenta fra lokus, la resta de tertúlia sencera a ràdio Urxella.

 

 
Fotografia del rierol que ahir  al passeig Anglada Camarasa ple de gent, "el contingut"  sortia i travessava el passeig per desembocar a l'arena.Impossible sortejar aquest rierol sense trepitjar les aigües brutes.

 

 

Gotmar i barreres (PA 26)

Alternativa | 28 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

L'Associació de veïns de Gotmar segueix lluitant per tenir un barri en condicions, ja que aquest es troba en una situació penosa; voreres enfonsades, manca de clavegueram... La nova circumval·lació no pot amagar les deficiències d'aquesta urbanització.
 
  A més de campanyes de protesta com omplir el seu barri de cartells com el de la fotografia, han publicat un fulletó pdf (només en anglès).
 
Hem de recordar que a la Junta de govern del 4 de desembre del 2007 , l'equip de govern va acordar solicitar als serveis tècnics municipals l'emissió d'un informe estudi relatiu als costs previsibles per a l'execució de les obres relatives a la reparació, dotació de serveis inexistents i embelliment de la urbanització.

 
 
 
Pel maig Esquerra Republicana va denunciar que al nou aparcament del Port s'havia inagurat sense complir el que marca la llei, i els acords de l'Ajuntament,recordau que per l'octubre s'havia aprovat el nostre Pla Bàsic d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques(veure article). Hi ha escalons a les voravies per creuar el pas de vianants de l'entrada del pàrquing.  La contestació d'en Joan a la denúncia d'Esquerra va ser increïble, va dir que s'havien deixat tres centímetres en previsió d'un futur asfalt del carrer que anivellaria el carrer amb les voravies. 
 
Vosaltres mateixos podeu jutjar per la fotografia que això no és veritat.

Barreres arquitectòniques noves que són murs. 
 
 

Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. aquells llocs del municipi en mal estat, degradats, bruts, oblidats, etc.  A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladaríem a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions.

La ciutadania ens pot fer arribar els seus punts negres de forma oral, escrita, fotogràfica o gravada. Recollirem la informació a través d'aquest blog, d'enquestes directes, al nostre correu electrònic: eurxella@yahoo.es, al telèfon 656967751 o la bústia del nostre regidor Pepe García  a l'Ajuntament;  C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.

Entre tots construirem una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes quotidians per tal de millorar les petites coses que, per no ser macroprojectes milionaris, no interessen arreglar-les. És tracta de carrers, voreres, places, papereres, brutor... coses del dia a dia que cal sol·lucionar per tenir una Pollença millor, més còmoda i més neta.


La realitat no es pot amagar

Alternativa | 27 Juny, 2008 15:24 | facebook.com twitter.com

Avui que s'ha inaugurat la segona fase de circumval·lació i quan només escoltam opinions favorables sobre la mateixa volem recordar que havia alternatives més econòmiques i menys destructives.

          Aquest era el carrer Falcó abans; ombra, ocells, un lloc on era un plaer passejat, un lloc que ja no existeix

 

 

Ha estat molt curiós com avui  han amagat els contenidors de fems i reciclatge per que no els poguessin veure els polítics que inauguraven la circumval·lació.  Però la realitat no es pot amagar, de la mateixa manera que el carril bici i els arbres que han plantat (quin absurd després de talar la vegetació original) no poden amagar que aquesta circumval·lació ha destruït la zona verda del Pinaret, una part de la zona humida de l'Ullal i centenars de pins de Gotmar.

  Garci fa temps va fer aquest vídeo, avui us esperam a a la seva presentació de la plagueta Dragonera pes dragons! Història de la lluita ecologista per salvar Sa Dragonera (1974-1995),  a les 21,00 al Centre Cultural de Pollença.

 

 

 

Ple, Futbol i votacions

Alternativa | 27 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui havia penjat un altre article però el que va passar al ple d'ahir mereixia un article immediat.

 L'actitud de l'equip de govern als precs i preguntes del ple d'ahir va ser molt decebedora. Si al ple de maig es varen negar a contestar la majoria de les preguntes, ahir després de contestar a una bona part de les preguntes de l'anterior ple, com els obligava la llei, elbtle i president del ple Joan Cerdà  va dir que no contestarien a cap pregunta, i que si voliem les donassin per escrit. Es veu que volien veure el final del futbol.  En el meu cas els he recordat les preguntes de l'anterior ple que no m'havien contestat, i només he demanat una vegada més l'armari per guardar l'abundant documentació que genera nostra feina política. Una cosa que demanam des de que va començar la legislatura, i que per llei l'Ajuntament ens hauria de facilitar demostra la seva incapacitat que per desgràcia per tota la ciutadania és patent dia a dia i en coses més importants que aquest armari.

Juanjo (PSOE)  em va replicar   que per llei no havien de comprar l'armari, molt malament han d'estar els comptes de l'Ajuntament ja que l'article 77 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears diu al seu punt 2; cada corporació local, de conformitat amb el seu reglament i en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició de cada grup els mitjans econòmics i materials adequats per a l’exercici de les seves funcions. Els diversos grups polítics podran disposar, si ho permeten les possibilitats funcionals de l’organització administrativa, d’un despatx o local a la seu de l’entitat local, per reunir-s’hi de manera independent..." No demanam un despatx però al manco un armari. Joan (UM) el va intentar arreglar dient que no havia espai!!! ni que demanasim un armari-vestidor.

Després vaig decidir que si l'equip de govern no anava a contestar cap pregunta donaria les preguntes per escrit, al manco demanaré  que la resposta sigui també escrita ( que facin aquesta feina).La veritat que pens que em vaig equivocar i que tenia que haver llegit les preguntes que m'havia llevat una feinada preparar, .

El més trist és que a Tomeu Cifre (PP-UMP) no se l'han contestat un bon grapat de preguntes de l'anterior ple, el que suposa un incompliment de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears que al seu article 95 diu textualment: "Les preguntes formulades oralment en el transcurs d’una sessió han de ser contestades en la sessió següent, llevat que la persona interpel·lada doni una resposta immediata. "

A la fi tot molt trist i una mostra més de manca de sentit democràtic i de respecte a l'oposició i  als ciutadans que representam.A més a més hem d'afegir que algunes preguntes evidentment serveixen per informar a l'equip de govern de problemes que requereixen una solució ràpida.

Per altra part estic content ja que nostres dues mocions han estat aprovades per unanimitat, encara que la del camí de Ternelles amb una esmena de l'equip de govern que ja comentaré.

De moment només informarem de la votació després poc a poc ja els comentarem.

.- Aprovació de l'annex al conveni de col·laboració de 30 de desembre de 1999 subscrit entre la CAIB i 1'Ajuntament de Pollença en matèria de recaptació voluntària i executiva de tributs locals i altres ingressos de dret públic per a la realització de determinades tasques relacionades amb la gestió dels tributs locals. Varen destacar la manca d'explicacions del regidor d'Hisenda Juanjo Mir (PSOE)

Aprovada. Vots a favor d'UM_UNPI, PSOE i PSM i abstencions del PP-UMP i Alternativa EU_EV.

- Aprovació, si procedeix, del conveni regulador per a l'atorgament de la subvenció nominativa a 1'Associació de Protecció Civil de Pollença.

Aprovada per unanimitat.

- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud a la Conselleria d 'Interior d 'incorporació a la plataforma la plataforma informàtica EUROCOP

 Aprovada per unanimitat.

- Proposta del grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a l'accés al camí de Ternelles, al Castell i a la Cala Castell

Aprovada per unanimitat, després d'aceptar una esmena d el'equip de govern.

La moció original deia:

Que l’Ajuntament apliqui sense més dilacions l’acord del plenari aprovat a 1 d ejuny de 2006, així com la ratificació d’aquest aprovat per de la Comissió Insular del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de 28 de juliol de 2006.

Es va sustituir la frase "sense més dilació" per "es faran els passos i procediments necessaris per l'obertura del camí". Ja explicarem aquest canvi.

 - Aprovació, si procedeix, d'esmena a l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada dia 22 de desembre de 2005, relatiu a 1 'aprovació del projecte de compensació de la UNAC - 13 del PGOU.

Aprovada per unanimitat. 

- Nomenament de representant municipal (titular i suplent) del Consell Escolar de Mallorca. Es va nomenar a Mª Mar Sastre i sustitut a Jaume Plomer.

Vots a favor d'UM_UNPI, PSOE i PSM i PP-UMP i abstenció d' Alternativa EU_EV.

- Proposta del grup municipal PP-UMP relativa a la creació i posada en funcionament del Consell Escolar Municipal de Pollença. El debat més absud de la nit.

Vots a favor del PP-UMP i Alternativa EU_EV. Vots en contra d'UM-UNPI , PSOE i PSM:

- Proposta del grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la retirada del monòlit de la Legió Cóndor.Va haver un afegit de l'equip de govern;varen dir que és possible que a l'entrada de la Base encara hagués un escut franquista i que sí és així també demanarien la seva retirada.

Aprovada per unanimitat.  

- Aprovació, si procedeix, de la Declaració Institucional sobre el conflicte del Sàhara Occidental.

Aprovada per unanimitat.   

- Aprovació, si procedeix, de l'inici de l'expedient per a la concessió de la "Medalla de la Villa" a la Sra. Teresa Cànaves Pallicer

Aprovada per unanimitat.   

 

 

 

ă

Alternativa | 26 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

 Al ple de maig el grup PP-UMP va presentar d'urgència una moció per instar a les institucions implicades en el desenvolupament de la campanya de promoció del català que retiressin la “Ç” del seu logotip, argumentant que es podria confondre amb la marca de promoció turística de  Pollença. Això m'ha recordat  que nosaltres al seu dia varen"denuncia" que la Ç de la marca ens recordava a la de la revista Sa Plaça.

 

 

 

 

Hem de dir que per a nosaltres abans de la marca l'important és dotar a Pollença d'un projecte turístic de qualitat, característic i diferenciador. Fer una marca diferent sense haver fer abans un projecte serveix de ben poc, o millor dit serveix per ser un fracàs i un pou sense fons. Recordau que al ple de març hi va haver un  reconeixement extrajudicial de crèdits.  69.237,18 euros del Patronat de Turism, en gran part resultat de despeses en publicitat.

També podem recordar com a la campanya de la Ç es va fer passar una foto de la plaça de Sineu per la plaça major de Pollença, o es varen fer uns mapes plens d'errades, o es va triar a una jove dominicana resident a Palma per ser la imatge de Pollença a les fires turístiques (veure Pollença república bananera)...

Primer una idea i un  projecte de com es volem diferènciar de la resta de destins turístics, després ja farem les inversions i millores necessàries, el darrer punt és la publicitat, no el primer.

 Hem de dir que per a nosaltres abans de la marca l'important és dotar a Pollença d'un projecte turístic de qualitat, característic i diferenciador. Fer una marca diferent sense haver fer abans un projecte serveix de ben poc, o millor dit serveix per ser un fracàs i un pou sense fons.

Recordau que al ple de març hi va haver un  reconeixement extrajudicial de crèdits.  69.237,18 euros del Patronat de Turism, en gran part resultat de despeses en publicitat.

També podem recordar com a la campanya de la Ç es va fer passar una foto de la plaça de Sineu per la plaça major de Pollença, o com es va triar a una jove dominicana resident a Palma per ser la imatge de Pollença a les fires turístiques (veure Pollença república bananera)

 

L'equip de govern va introduir a la moció l'esmena de que s'estudiaria a quina situació es trobava la marca Ç de Pollença.

La resposta de Cathy Sweeney, gerent del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, ens sembla molt clara i correcta i ha estat publicada al diari Balears i Punt Informatiu 

M’he assabentat que el ple municipal de l’Ajuntament de Pollença ha aprovat, per unanimitat de tots els partits, una moció d’urgència que expressa la preocupació del Consistori per una semblança detectada entre el logo turístic institucional de Pollença i el símbol de la campanya interinstitucional per promoure l’ús del català, «Ara és la teva», específicament per l’ús de la lletra ç.

He de dir que em va semblar molt encertada en el seu moment la tria de la lletra ç, o ce trencada, com a logo turístic de Pollença, atès que visualitza i promou l’ortografia correcta del topònim i fomenta l’ús d’una lletra, si no exclusiva sí característica del català. Ara bé, cal subratllar la distinció entre una lletra, «qualsevol dels signes gràfics que representen els sons d’una llengua», i un logo o logotip, «distintiu gràfic que identifica una marca, un producte, una empresa, etc., format sovint pel seu nom o per lletres del seu nom», ambdues definicions del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC).

Allò que l’Ajuntament de Pollença té registrat com a marca pròpia de destinació turística és un logo i no una lletra. Jo sempre he considerat que el signe gràfic més singular i propi del català és la l·l —de vegades dic que m’he associat al Club d’Amics de l’Ela Geminada per defensar-la—, però mai no proposaria registrar-la com a marca. I crec que l’Oficina de Patents i Marques competent en la matèria fa bé de no autoritzar el registre de cap lletra de cap llengua com a marca pròpia de ningú. Podríem arribar a l’absurd de no poder escriure res sense incórrer en drets de propietat.

Pel que fa al logo turístic, registrat per l’Ajuntament de Pollença l’any 2005, l’ús de la ce trencada ja no hi era en una idea original, atès que el logo del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana és, entre d’altres elements, una Ç, i ho és des de final del segle passat. Com a institució que col·labora en la campanya «Ara és la teva», a l’hora de triar el símbol de la campanya el Consorci va fer constar aquest fet, tot reconeixent alhora que una lletra mai no pot esser propietat de ningú. Si el Consorci no es va queixar del logo turístic l’any 2005, potser l’Ajuntament de Pollença hauria de reconsiderar la seva queixa del símbol de la campanya per promoure l’ús del català. Segons el meu parer, la possibilitat de crear confusió entre el Consorci, l’Ajuntament i la campanya «Ara és la teva» és molt llunyana, per no dir nul·la. En tot cas, si qualcú vol parlar de plagi, en podem parlar.

 A continuació la moció.

 (Segueix)

Dragonera pes dragons !

Alternativa | 25 Juny, 2008 17:01 | facebook.com twitter.com

Recordau que aquest divendres serà la presentació de la plagueta Dragonera pes dragons! Història de la lluita ecologista per salvar Sa Dragonera (1974-1995), de Pere Josep Garcia Munar (Garci), a les 21,00 al Centre Cultural de Pollença.

 

 

 

Petit documental sobre  L'OCUPACIÓ DE SA DRAGONERA

 

 

 Imatges del blog Ateneu Llibertari, Estel Negre. i fotografies d'arxiu. 


   
A continuació els peus de foto: 
 (Segueix)

Precs, la Cala i les festes.

Alternativa | 25 Juny, 2008 06:02 | facebook.com twitter.com

Aquesta és la primera part dels precs i preguntes del ple de maig. La majoria de nostres vint i cinc preguntes no varen obtenir resposta, només el regidor de medi ambient i delegat de la Cala ,Jaume Plomer, va contestar a alguna i quan va intentar contestar a altres no li varen deixar, "estaven molt cansats". A aquest article he posat les preguntes amb resposta (algunes no completes) a l'espera que al ple de demà em responguin a la resta i les podam penjar amb la resposta inclosa el dissabte.

PRECS.

1.- Fa un any que varen ser les eleccions municipals i volia fer un prec al PSOE i al PSM, ja que Alternativa EU- EV va votar en blanc a la investidura d’en Joan esperant un gir cap a l’esquerra d’UM i  més bé ha hagut un gir cap a la dreta del PSOE i PSM. Vist que el tema econòmic es desastrós i que votés s’han negat a una auditoria, i es segueixen tudant doblers en coses absurdes... (El batle es veu que es va posar nerviós i em va interrompre  demant-me més brevet). Demanam al PSOE i al PSM que  reconsideren el seu paper a l’equip de govern i si volen seguir al mateix.

 2 - Reiteram nostra petició d’un armari, no em serveix la resposta que em va donar el batle de que el comprem i li passem la factura. En primer lloc per que és l’equip de govern qui gestiona aquest ajuntament i pens que són ells els que  han de triar la botiga i el lloc on col·locarà l’armari que serà propietat de l’Ajuntament, i no de nostre grup i en segon lloc per que vista la tardança a la hora de pagar algunes factures no volem ser ni còmplices ni víctimes d’aquesta tardança.

3 – Vaig donar l’enhorabona al regidor de cultura per la prevista neteja de les coves prehistòriques de la Cala Sant Vicenç, i li deman que arregli la senyalització i panell de les coves prehistòriques de l'Alzinaret de Cala Sant Vicenç que actualment es troben en molt mal estat.

4 -  També vaig demanar al regidor de cultura que posés un retrat de Guillem Cifre al lloc on es fan les conferències del centenari del seu naixement. El convent de les germanes del Sagrat cor no ha estat el millor lloc per fer aquestes conferències; mal il·luminat, incomodo i envoltat de sants i símbols religiosos... Hagués estat suficient incloure aquest lloc al itinerari vital

5 - Recuperar el projecte de l’Associació d’Amarradors de recuperar el vaixell ENVIDIA, per fer cursos de vela, ha hagut problemes però  s’ha fet molt de feina demananat ajudes i és una pena que es perdi, encara que s’espera el vaixell POLAR

6.- Volem donar l’enhorabona a l’equip de govern per que al carrer Joan XXIII del Port s'han adaptat les voreres amb rampes en els passos de vianants i amb bon criteri la rajola que s'ha posat en la zona adaptada és una mica més fosca que la normal de la vorera, el problema és que la diferència és molt poca i encara que estèticament queda molt bé, és per a "ulls joves", per a la tercera edat són paranys mortals quan les rajoles estan banyades perquè molts no distingeixen la diferència entre una rajola i l'altra, afortunadament tot just hi ha hagut algun que altre ensurt, però ningú s'ha fet mal, potser s'hauria d'enfosquir un poc més la rajola, estèticament no serà tan bonic però almenys la gent major detectarà la rampa abans de la patinada.

PREGUNTES.

LA CALA

-  Ens segueixen arribant queixes  dels talls d’aigua  a la Cala. La xarxa d’aigua, presumptament potable, està en males condicions per  haver estat instal·lada de qualsevol manera , i per la manca  de manteniment de l’empresa concessionària. Un exemple de mala gestió per part d’una empresa privada.

Ja fa temps que varen demanar a un ple a l’Ajuntament l’obertura d’un expedient a l’empresa concessionària Volem saber fins quan es va mantenir la permissivitat amb aquesta concessionària? No pensa l’equip de govern que seria ja hora de que l’Ajuntament recuperi aquesta concessió? Esperam que si aquest estiu hi ha talls d’aigua es posi una solució d’urgència.

Respon Jaume Plomer  el regidor delegat de la Cala que és cert que hi ha talls però que l’empresa els està solucioant i que ha contractat un llanterner.

 

 - Algun veí de la Cala també ens ha demanat si la Cala és un centre d’experimentació de tipus de llum; pels fanals que no sempre funcionen i  la varietat de color i models de farola ( fins a quatre). Les queixes sobre la situació de la Cala són múltiples; escales envaïdes per la vegetació, voravies desfetes, apedaçades amb rajoles de diferents tipus, inexistència de pluvials en bona part de la urbanització... Fins quan va seguir la deixadesa municipal a la Cala? Al pressupost del 2008 hi haurà ja alguna partida dedicada al estudi de condicionament de la Cala que tenen signar al seu pacte de govern? Es pensa fer alguna cosa en el que resta de l’any.

Respon Jaume Plomer  el regidor delegat de la Cala que hi ha llums de diferents colors però que abans la queixa era ni hi havia llum, per tant s’ha millorat ( a la meva pregunta també havia expressat la queixa de veïns per que no funcionaven) També  va dir que s’havien retornat unes quaranta faroles noves per que no eren d’acer  inoxidable.

FESTES

 - Es veritat que es pensa desplaçar les festes de la Cala a agost? En cas de que sigui veritat per què i on s’ha pres aquesta decisió? Fins ara la Cala iniciava el cicle de festes del municipi la primera setmana de juliol  ( la Verge del Mar) i era una fort injecció econòmica pels restaurants i bars, s’iniciava la temporada amb protagonisme de la Cala.

Respon Jaume Plomer  el regidor delegat de la Cala que gran part dels veïnats havia proposat traslladar al mes d’agost perquè si es celebraven abans només hi assistien estrangers, decidint postergar-les als dies 15,16 i 17 d’agost donant-li també un altre format.

- També volien saber si es veritat que s’ha convocat als veïns per fer net  un solar de propietat privada a principi de juny? Per què no es fa complir a aquest propietari la llei? Per què aquests privilegis? S’actuarà igual amb tots els que tenen un solar brut? No s’hauria de fer primer feina als llocs públics?

Respon Jaume Plomer  el regidor delegat de la Cala que es tracta d’una actuació realitzada per Foment del Turisme, que també compren la neteja d’uns camins públics, per a tenir accés a coves Blanques, ja que hi ha veïnats que així ho sol·licitaren, també col·labora l’Associació hotelera.

 

Aquest mes hem pogut veure el projecte d’eliminar la carretera  que comunica el Port de Pollença i Alcúdia. L’Ajuntament té previst reunir a la Junta de l’Albufereta, que no s’ha reunit des del 2004? Tan el GOB com nostre grup s’oposen a aquest projecte i també hem escoltat les reticències del batle. Per nosaltres aquest projecte té més aspectes negatius que positius ja que es construiria una carretera nova a través del sòl rústic amb un tràfic intens, i aquest canvi pensam que afectaria de manera molt negativa al Port de Pollença que evidentment restaria més aïllat. Ens agradaria conèixer la posició dels altres grups polítics a aquest ple ?

Respon Jaume Plomer, regidor de medi ambient que la reunió de la Junta de l’Albufereta està sol·licitada, restant pendent la confirmació d’alguns càrrecs designats.

- Estam a final de maig i el local de la plaça Joan Cerdà del Port segueix tancat. Volem saber si finalment PRODIS gestionarà el local o no i en cas de que la resposta sigui negativa qué és el que pensa fer l’Ajuntament.

Respon el Sr Batle que s’ha de mantenir una darrera reunió amb Prodis per a tancar diversos punts i que pensava que es solucionaria a una setmana ( a dia d’avui segueix tancat).

- Quan s’arreglarà l’estació meteorològica de Formentor, des de gener no funciona?

Respon Jaume Plomer, regidor de medi ambient que l’empresa que dona la cobertura està cercant d’on ve el senyal ?

Segona part de precs i preguntes, la resta del ple a ràdio Urxella


 

 

 

Ordre del ple de juny.

Alternativa | 24 Juny, 2008 17:54 | facebook.com twitter.com

Aquest és l'ordre del dia del ple a celebrar el dijous 26 de juny de 2008, a les 20,00 hores. Podeu triar entre Espanya - Rússia o aquest ple :-)

 COM SEMPRE ESPERAM ELS VOSTRES PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS PER AQUEST PLE.

ORDRE DEL DIA .

I- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de 1'acta de la sessió anterior

2.- Aprovació de l'annex al conveni de col·laboració de 30 de desembre de 1999 subscrit entre la CAIB i 1'Ajuntament de Pollença en matèria de recaptació voluntària i executiva de tributs locals i altres ingressos de dret públic per a la realització de determinades tasques relacionades amb la gestió dels tributs locals

3.- Aprovació, si procedeix, del conveni regulador per a l'atorgament de la subvenció nominativa a 1'Associació de Protecció Civil de Pollença

4. - Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud a la Conselleria d 'Interior d 'incorporació a la plataforma la plataforma informàtica EUROCOP

5.- Proposta del grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a l'accés al camí de Ternelles, al Castell i a la Cala Castell

6.- Aprovació, si procedeix, d'esmena a l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada dia 22 de desembre de 2005, relatiu a 1 'aprovació del projecte de compensació de la UNAC - 13 del PGOU

7. - Nomenament de representant municipal (titular i suplent) del Consell Escolar de Mallorca.

8.- Proposta del grup municipal PP-UMP relativa a la creació i posada en funcionament del Consell Escolar Municipal de Pollença.

9.- Proposta del grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la retirada del monòlit de la Legió Cóndor.

10. - Aprovació, si procedeix, de la Declaració Institucional sobre el conflicte del Sàhara Occidental

11.- Aprovació, si procedeix, de l'inici de l'expedient per a la concessió de la "Medalla de la Villa" a la Sra. Teresa Cànaves Pallicer

12. - Propostes/Mocions d 'urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT.

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 

De l'auditori als comptes generals

Alternativa | 24 Juny, 2008 06:02 | facebook.com twitter.com

  Al torn de precs i preguntes del ple de maig primer varen demanar per les preguntes no contestades de l'anterior ple.

Haviam demanat per la reunió que s'havia mantingut en relació a l'auditori d'en Moneo i com  es trobava aquest tema

El batle va respondre que havia compromesos 3,000.000 d'euros de la conselleria de turisme i 4,700.000 euros de la Conselleria d'interior. Dels tres milions, un d'aquests milions està lligat a que l'auditori sigui d’en Moneo la resta no

A l'anterior legislatura s'havia demanat una rebaixa del pressupost d'en Moneo, no s'havia obtingut resposta, actualment es parla d'en torn a 10 milions d'euros. Si no es aconsegueixen més doblers es planteja fer un projecte més modest que del Moneo. A la reunió la Conselleria de Turisme va dir que estava disposat a posar més doblers però demanava temps. Finalment el batle es va comprometre a fer una reunió de la comisió d'urbanisme, quan tingui més informació.

 A nostra pregunta de si s'havia fet algun tràmit respecte a la recuperació d'ofici del Camí del Coll d'en Patró,  el batle va contestar que esperava que al proper ple ja pugues venir l'aprovació provisional del catàleg de camins (sembla que al final no serà així), que després vendria el tema del camí de Síller i després ja vendria el tema del camí del Coll d'en Patró. Joan també va assegurar que la documentació Camí del Coll d'en Patró de la plataforma Pro-camins públics i oberts  si que s'havia inclosa a l'expedient.

 En quant a la TDT el batle va dir que s'està fent feina, però que primer ha d'arribar a Alcúdia i que no ens preocupem! El que és cert es que passa el temps i no sabem quan tendrem cobertura.

 Vaig tenir que recordar que no se m'havia contestat a una sèrie de problemes.

A la bateria de preguntes que havia fet respecte a disciplina urbanística, el batle i  el regidor d’urbanisme em va contestar que ja s’havai fet un canvi amb el nomenament de l’asesor jurídic com jutge instructor amb Toni Ortiz. També s’està a l’espera de la creació de l’agència de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca.

El regidor Martí Ochogavía no havia cercat la resposta a dos preguntes de l’anterior ple; quan va costar el transport de l’arena utilitzada en la darrera fira i el cost de la fira del vi. Vaig recordar a Martí que estava incomplint la llei. La llei municipal i de règim local 20/2006 al seu article 95 diu clarament que les preguntes formulades a una sessió han de ser contestades a la següent.

 Tampoc s'ens va contestar a l apregunta de quan s'aprovarà el pressupost general per a l'exerciir 2008, no tenim cap notícia ni s'ha fet cap reunió referent a aquest tema , una cosa inaudita i que resumeix l'actual gestió de l'equip de govern. 

En quant als comptes generals del 2006 ja s'ha a provat la seva publicació però sense incloure els comptes del Festival, un altre tema increïble del que ja us informarem amb més detaills.

Podeu escoltar tots els plens a ràdio urxella

Millora de l'Administraciˇ.

Alternativa | 23 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple varen aprovar per unanimitat una proposta de l’equip de govern relativa a l'adhesió al Conveni subscrit entre l’administració general de l’Estat i la Comunitat autònoma per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció ciutadana (oficina de contacte). Es tracta de donar tots els servies d'informació, orientació, atenció i tramitació de l'activitat administrativa a un espai.

Varen donar l’enhorabona a l’equip de govern per aquesta proposta. Per a nosaltres és fonamental que la ciutadania estigui ben informada i pugui opinar i prendre decisions claus en la seva vida quotidiana. Per això cal una administració moderna, transparent i eficaç amb capacitat de donar resposta immediat a les demandes de la ciutadania, de resoldre la tramitació administrativa amb rapidesa i evitant passos, cosa que actualment no passa a Pollença.

Al debat varen recordar que de nostra proposta de millora d’informació i comunicació que va ser acceptada per l’equip de govern i de la que de moment només s’ha realitzat un punt; la transmissió del plens de la corporació per la ràdio municipal.

El altres cinc putns que encara no s’han realitzat són els següents:

1.  Que l'Ajuntament exposi tota la documentació pública que permita la llei a la pàgina web del municipi; les actes de plens,  els bans municipals, els decrets de batlia...

2.    Els ciutadans i ciutadanes que el demanin formaran part de una llista de correu per tal que els siguin enviats per correu electrònic tota la documentació pública de l'Ajuntament.

3.    Fer un ple extraordinari anual sobre l'estat del municipi, al mateix podran participar les associacions i  ciutadans que el desitgin.

4.- El compromís de contestar als ciutadans qualsevol reclamació, plec o petició que facin per escrit en un termini breu.

 

5.- A les peticions fetes per internet, a més de ser contestades també en 15 dies, s'ha de donar la possibilitat de rebre còpia del missatge a l'adreça electrònica pròpia?

 

  Esperam que com va dir el batle, el projecte d’informatització i oficina virtual no tardi en posar-se en marxa  i millori tot aquest tema.

 

En principi l’adhesió que es va aprovar per unanimitat va ser a la primera fase més bàsica; es tractarà d’una oficina de contacte, amb serveis de recepció, registre i remissió de comunicacions del ciutadà a l'Administració Pública.

En una segona fase, la Comissió de seguiment i avaluació del Conveni, i sempre a voluntat de les Entitats Locals, podrà determinar el pas al segon nivell;  oficines d'informació, en les quals es prestarien serveis d'atenció orientació personalitzada als ciutadans sobre els serveis públics.

A un tercer nivell; oficines de gestió integral, ja es podria fer la tramitació conjunta de procediments i tràmits de competència de les diferents Administracions

 

Des del moment que l’Ajuntament s’ha adherit s’ha compromès a:

 

a) Configurar els seus registres com oficines de contacte, admetent la presentació en les mateixes de qualssevol sol·licituds, escrits o comunicacions dirigits als òrgans de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquelles, amb independència de la seva localització territorial.

 

b) Deixar constància en els seus registres de l'entrada d'aquestes sol·licituds, escrits i comunicacions, amb indicació en els seus seients del seu nombre, epígraf expressiu de la seva naturalesa, data d'entrada, la data i hora de la seva presentació, interessat o òrgan administratiu remitent, persona o ran administratiu al que es dirigeix, així com una referència al contingut de l'escrit o comunicació que es registra.

 

e) Remetre immediatament els documents, una vegada registrats, i en tot cas dintre deis tres dies següents al de la seva recepció, directament als òrgans o entitats destinataris deis mateixos. Aquest remissió s’efectuarà pels mitjans més apropiats perquè la seva recepció es produeixi el més aviat possible, amb especial utilització de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics en el supòsits que sigui possible.

 

El conveni en principi és fins el 31 de desmbre de 2014.

 

El debat d'aquest punt a ràdio urxella.

 

 

La legiˇ C˛ndor ha de ser hist˛ria

Alternativa | 22 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

All ple de dijous presentam una moció per què l'Ajuntament demani al Ministeri de Defensa la retirada del monòlit dedicat als pilots de la legió Còndor, que es troba a la base d'hidros del Port de Pollença,  amb d'inscripció  "Varen caure per la llibertat d'Espanya a la batalla contra els bolxevics els pilots d'hidroavions... segueixen els noms i llinatges de tretze pilots i la data de la seva mort."(adjuntam fotografia.

El Ministeri de Defensa ha de complir la coneguda com llei de Memòria Històrica ( llei 52/2007, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura)

 Al segle XXI i després de 30 anys de democràcia ja és hora de terminar amb aquestes exaltacions de la Guerra Civil. Els monuments públics han de ser ocasió de trobada i no han de servir per  legitimar la la violència que es va utilitzar per establir règims totalitaris contraris a la llibertat i dignitat dels ciutadans.

 A l'igual que es va fer amb el monument que havia a l'entrada del Port de Pollença ( dedicats als que varen morir pel bàndol feixista) pensam que aquest monòlit ha de ser dipositat al  museu militar del Castell de San Carles per convertir-se en un record històric contextualitzat i explicat, i això és el que demanam a nostra moció.

La Legió Còndor fou el nom que va rebre la força d’intervenció aèria que l’Alemanya nazi envià en ajuda del les tropes  del general Franco. La guerra civil va ser un camp de proves del que després faria  l’arma aèria alemanya  a la II Guerra Mundial.

Des de la base del Port 6 aparells bimotors Heinkel 59 i un trimotor Junker Ju-52 W amb flotadors varen jugar un paper important a la guerra. El Junker servia d'enllaç amb la península (Cadis) i els Heinkel bombardejaven de dia i de nit tota la costa republicana de Cartagena  a Port Bou, només al mes de gener de 1938 varen fer 65 sortides. El seus objectius eren els ports,estacions ferroviàries, pesquers,  els vaixells mercants (per exemple varen enfonsar el mercant danès Edith que es dirigia a València amb un carragament de carn). 

El monolit que demanam retirar va ser inaugurat el 25 d'octubre de1938 amb  el nom de set caiguts, al desembre s'afegiren sis noms més.

Podeu trobar tota aquesta informació i més   a l'excel·lent llibre La guerra civil a Pollença. La revolta contra la rebel·lió. de Jaume March, Andreu Cerdà i Pere Salas. Editorial: Documenta Balear, S.A.

 

Molt interessant l'article de Pep Corcoles ahir al Diario de Mallorca: "El último vestigio de la Legión Còndor", podeu trobar dades històriques de les actuacions de la Legió Còndor.

 Fotografia del monòlit. 


A continuació la moció.

 (Segueix)

El desprop˛sit de la piscina coberta.

Alternativa | 21 Juny, 2008 06:07 | facebook.com twitter.com

Al ple de maig l'equip de govern va presentar  la declaració de desert del concurs de la concessió de la gestió del servei públic de la piscina municipal coberta climatitzada i un local-esportiu annex. La idea de l'equip de govern es treure un nou plec de condicions que donarà més avantatges a les empreses. sembla que li volen deixar construir noves instal·lacions o inclòs privatitzar les pistes d' esquaix.
Aprovada; vots a favor d'UM-UNPI, PSOE, PSM i PP-UMP. Abstenció d'Alternativa EU-EV.

Com sempre que li toca defensar un tema al regidor d'esport Michel , sembla que aquest  no tingui res que dir i casi se l'ha de forçar a parlar.

 Al  ple d'abril on es va a aprovar el plec del concurs ja varem advertir al regidor d'esports que les clàusules eren molt millorables i el nostre regidor va ser l’únic  que va votar en contra. Era molt  clar que és molt complicat que una empresa es presenti a un concurs per gestionar durant deu anys una piscina si no sap quins dies ocuparà la piscina l'Ajuntament per fer les seves activitats.

Varen tornar a insistir en  que una empresa privada com és lògic i normal té com màxima prioritat  guanyar doblers i això no sempre és compatible amb donar els millors serveis, ni amb una bona política amb els treballadors. Si el regidor d'esport  pensava que el plec de condicions era bo per l’Ajuntament i que per això ha estat rebutjat pensam que el més correcte seria que la gestió de la piscina municipal, sigui pública i no privada i ara era una bona oportunitat per triar aquesta opció. 

També li varen recordar el que havia passat a Sa Pobla on després de quatre anys de gestió desastrosa per part d’una empresa privada, aquest ha estat recuperada per l’Ajuntament.

Un tema molt preocupant i greu  és que una de les empreses que havia pensat presentar-se em va  dir que finalment havien desistit per que no es fiavan de l'Ajuntament. Fins a aquest punt hem arribat ja.

Al debat varen afegir que a aquest igual que altres temes es una mostra més de la inoperància i ineficàcia de Miquel Ramón (UM)   que a pesar de tenir dedicació exclusiva gestiona de manera molt defectuosa la seva àrea,  i a més a més és responsable d'una part important de l'actual situació econòmica crítica de l'Ajuntament (per la qual cosa ja varen demanar la seva dimissió a febrer).

Aquesta piscina ha estat un despropòsit des del principi, l'anterior piscina no estava preparada per ser coberta, no s'ha orientat bé per aprofitar l'energia solar, el que hauria de ser el gimnàs no reuneix unes bones condicions... Ja veurem com termina tot. ns fa molt de por  aquest tema ja que  totes les piscines municipals són molt deficitàries i a la situació actual  pot ser un  forat negre  molt perillós per les arques municipals. Aquest com el tema de l'Auditori hauria de ser un tema de Mancomunitat

 Podeu escoltar la primera part del debat d'aquest punt, tot el debat sencer a ràdio Urxella

Proposta de l'ORA

Alternativa | 20 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de maig va ser rebutjada nostra  proposta  relativa a la Ordenança Reguladora d'Aparcament al Port de Pollença. Tota la resta de grups varen votar en contra. Al Port n'hi sis carrers a la zona blava, 139 places, 153 dies a l'any (veure ordenan pdf).Quan varen demanar l'estudi tècnic - econòmic de la taxa de l'ORA només hem rebut aquest petit resum de costes del encara inexistent pressupost del 2008

La zona blava o ORA  va néixer teòricament per l'aprofitament al màxim de les places d'aparcament, facilitant la rotació de vehicles a les zones més cèntriques de les grans ciutats. Es venia la fal·làcia de la creació d'aparcaments on ja n'hi havia i s'afegia un nou pagament de tipus indirectes al sempre sofert ciutadà que ja pagava l'impost de circulació.

A alguns petits municipis turístics com el Port de Pollença no es va tardar en importar aquestes màquines atracadores automàtiques sense més lògica que cobrar una peculiar ecotaxa als que no coneixen el municipi. La zona blava actual al Port de Pollença a més a més careix de tota lògica i és absurda, afecta a uns pocs carrers on n'hi ha molt poc comerços i molt de residents que no tenen targeta. Precisament aquest darrer aspecte fa que  l’Ajuntament no pugui  dotar  d’un distintiu o targeta identificativa gratuïta als residents i comerciants amb vehicle dels carrers on n’hi ha implantada l’ORA. Una clara injustícia.

Juanjo Mir va reconèixer l'absurd de la zona i que el seu desig seria fer de la primera línia una zona blava, però  va defensar que la zona blava actual era necessària per la rotació de vehicles no per recaptar més. 

La nostra moció precisament demanava no l'eliminació de la zona blava si no del seu pagament, ja que el benefici per l'Ajuntament és ridícul; en torn al 10.000 euros. Per aquesta quantitat tan turistes com residents sofreixen tots els inconvenients que suposa l'ORA. Juanjo va defensar que si la zona blava no fos de pagament no funcionaria, per que a Pollença ja s'havia provat i no havia funcionat. Quina poca confiança en poder fer millor les coses que al passat? 

Una cosa que em va cridar l'atenció és que els regidors d' Unió Mollera Pollencina no varen dir res quan és un tema que només afecta al Port. Tomeu Cifre (PP) va parlar per ells en contra de nostra moció, una mostra més de que fa temps que UMP ha desaparegut. 

Pensam que la solució al tema del aparcament al Port són els aparcaments totalment infrautiltizada de la via de circumval·lació, només cal posar indicadors i fer pasos peatonals entre les rotondes. Tal vegada aquesta solució és massa barata i lògica per aquest equip de govern. Això faria innecesària  la zona blava i el macroparcament de la Gola.

 El millor es que escolteu el debat a ràdio Urxella, aquesta és la primera part. Esperam vostres aportacions i comentaris.


A continuació podeu llegir la moció (Segueix)

El dret de no passar fam (nova llei de Serveis Socials).

Alternativa | 19 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Demà divendres a una visita informal vindrà a Pollença la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, na Fina Santiago. Hem preparat una apretada agenda per aprofitar la seva presència. A les 18:30 anirem a la ràdio municipal, després ens reunirem amb els representants d'AFAMA i PRODIS als seus locals i per terminar assemblea. sopar a Can Ramón, com sempre farem la xerradeta i després soparem tots junts. Estau tots convidats.

 
La Consellera ve en un moment molt interessant amb la nova Llei de serveis socials de les Illes Balears en fase d'esborrany ( substituirà l'actual Llei de l'any 1987). La nova Llei  incorpora una cartera de serveis que recull un ampli ventall de drets i deures en aquest àmbit. En l’esborrany de la normativa, es defineix com a obligatoris els serveis d’allotjament, alimentació i vestit. Per primera vegada una comunitat autónoma diura una cosa tan bàsica i esencial com que totes les persones tenen el dret de no passar fam. Així, una vegada que s'hagi valorat tècnicament que una persona o una família es troba en una situació de necessitat que l'impedeix accedir per si mateixa a una alimentació suficient -per a ella o per als seus fills-, l'administració estarà obligada a suplir-la a través de diverses possibilitats, com ara l'establiment de menjadors socials, borses d'aliments, beques per a menjadors escolars, etc.

 

A partir del moment en què el Parlament aprovi la Llei, s'iniciarà un termini de 18 mesos per elaborar una cartera de serveis socials, que s'aprovarà per decret. Aquesta cartera definirà "els drets subjectius (en matèria de serveis socials) que qualsevol persona podrà reclamar davant els tribunals; de la mateixa manera que en educació, si tens un infant de set anys, t'han de donar una plaça escolar". En aquest document figurarà la llista de serveis socials que les administracions de les Illes Balears han d'oferir als ciutadans de forma obligatòria, i els que tindran la categoria de "recomanables".L'establiment per decret i per llei de drets subjectius i de ràtios farà que la prestació dels serveis socials deixi de dependre de la voluntat política o dels professionals, "serà una llei la que establirà els drets".

Igualment, s'establiran ràtios de servei per població. Aquestes ràtios determinaran si per cada 5.000 o 7.000 habitants hi ha d'haver un educador social o un treballador social, o si cada 20.000 habitants hi ha d'haver un centre d'estades diürnes.

Un altre canvi significatiu que implicarà l'aprovació del text és l'assignació de pressuposts ampliables a les partides destinades als serveis socials. Fins ara, es tractava de partides no ampliables, amb la qual cosa una ajuda es concedia fins que hi havia pressupost. Quan aquest s'acabava, l'ajuda finalitzava.

També s'estableix que l'administració té l'obligació de garantir la resposta immediata a les situacions d'emergència social i les prestacions que donin cobertura a aquestes necessitats. 

 

A partir de l'aprovació de la Llei, tots els pressupostos relacionats amb drets subjectius de serveis socials seran ampliables, amb la qual cosa hi haurà dotació econòmica mentre hi hagi necessitats. El text també inclou que qualsevol persona que accedeixi als serveis socials en tingui assignat unprofesional de referència, tal com passa en la sanitat.

La coordinació entre les tres administracions amb competències en matèria de serveis socials -Govern, consells insulars i ajuntaments- és un altre dels aspectes que potencia la llei a través del concepte de "treball en xarxa", i que fins ara depenia de "voluntats polítiques".Aquesta coordinació s'estructurarà a través del Consell de Coordinació de Serveis Socials, en el qual participaran les administracions esmentades.

Uns altres òrgans que es crearan una vegada aprovada la llei són el Comitè d'Avaluació de Necessitats -que establirà si una persona està o no en situació d'exigir el compliment d'un dret subjectiu- o el Comitè d'Ètica -format per professionals, membres de la UIB i persones de reconegut prestigi-, que recomanarà actuacions en casos en què la persona usuària dels serveis socials no pugui decidir, ja sigui per una incapacitat o per minoria d'edat.

També es crea un òrgan de participació entre l'administració, les entitats sense ànim de lucre, la Universitat de les Illes Balears i els sindicats: el Consell de Participació dels Serveis Socials. I es fa un reconeixement explícit als professionals d'aquest camp, als quals es garanteix el dret a la formació contínua.


La nova Llei de serveis socials
es negociarà amb tots els partits polítics, els professionals dels serveis socials i les entitats relacionades ipot iniciar la seva tramitació parlamentària a partir del mes d’octubre de 2008.

 Aquesta Llei  suposa "configurar el quart pilar del benestar social, amb els tres ja existents: sanitat, educació i pensions", als quals s'afegiran els serveis "que han de cobrir les necessitats bàsiques de les persones, que són els serveis socials".

Accedeix al esborrany de la Llei de Serveis Socials.

A l'article de la wikipèdia sobre l'estat del benestar fan aquest diagrama tan clar que hem de canviar. 

 

MÚs participaciˇ o mÚs respecte a la Gola.

Alternativa | 18 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim narrant el ple de maig, on no va ser aproposta nostra proposta relativa a la zona humida de la Gola.  Veure anterior article;la gola segueix el màrqueting verd. 
 Vot a favor d'
Alternativa EU-EV. Vot en contra d'UM-UNPI i PSOE.Abstenció de PP -UMP i PSM.
 

Al primer punt de nostra moció, que podeu llegir a la continuació d'aquest article, ja havia estat acceptat a la Comissió Informativa en el sentit de que es faria la neteja immediata de la zona i es prendrerien mesures urgents de control, vigilància i de gestió per part de  l’actual responsable que és l’empresa que fa les obres. Ja veurem si és veritat.

Al segon punt també sembla que hi ha bona voluntat per part de l'equip de govern per  fer el pla d´ús i gestió de la Gola amb un procés de participació ciutadana dins l’Agenda Local 21. Per alguna cosa pens que tenim una regidoria de participació ciutadana. Ja veurem si de la voluntat es passen als fets ja que  l'agenda local 21 està desapareguda

Al tercer  punt que demana  que  les actuacions pendents d’execució(com el dragat, llevar la línia d'alta tensió o el solar amb material d'bra), es facin amb l’objectiu de recuperar al màxim el caràcter natural de la zona humida, contant amb l’assesorament d’un expert, ja no va agradar a l'equip de govern que es troben  totalment satisfets amb al feina feta fins ara  a pesar  se de ser un clar desastre en quant a recuperació de la zona humida. Mai es posam d'acord en els tècnics.

Tampoc els va agradar el darrer punt on només es demanava fer efectiu l’article 9 dels estatuts del Consorci de la Gola i deixar  adherirse al Consorci al Gob i a les entitat que vulguin  ajudar i aportar els seus coneixements a la zona. A l'anterior legislatura i aquesta s'ha denegat  l'adhesió del GOB amb l'argument de que no acceptaran adhesions al consorci fins que el projecte no estigui acabat, o sigui quan tot estigui llest. Un altre exemple de que no es nota el canvi PP-UMP per PSOE i PSM, i que segueix comanant UM.

En definitiva l'equip de govern es va negar a  fer del procés de recuperació de la zona humida de la Gola un procés més obert i participatiu, i sobre tot fer un projecte que respecte més l’ecosistema, el que no és incompatible amb que la gent pugui gaudir d’aquesta zona, però sempre prioritzant el respecte al medi natural fent la mínima intervenció.

 El moment de crisi dins l'homogeneïtat de l'equip de govern va venir a partir de que vaig demanar  pel remor que fa mesos sentia al poble i és el projecte de construcció d’un gran aparcament amb doblers del Consorci. Varen recordar al PSOE i al PSM que a l'anterior legislatura s'havien oposat a utilitzar doblers del Consorci de la Gola per fer la renovació de les pluvials (veure article). Biel (PSM) va reaccionar i demanar un recés i l'equip de govern va debatre al despatx del batle. Després a la votació en Biel es va abstenir i als dies el PSM va mostrar la seva oposició a fer un macroaparcament a la zona. Enhorabona per haver marcat distàncies.

Mentre el PSOE va votar amb UM-UNPI i a dia d'avui encara no hadit res públicament del macroaparcament. 

A aquest tema li dedicarem un altre article.

A ràdio Urxella podeu escoltar tot el ple 

 

 

Le luneux

Alternativa | 17 Juny, 2008 22:35 | facebook.com twitter.com

 Dedicat a tots els que llegeixen aquest blog de nit, als que no veuen i als que entre les llums cerquen les estrelles i la lluna

 

 

 (Segueix)

La bandera republicana Ús legal

Alternativa | 17 Juny, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

És penós que el senyor president del Congrés no sàpiga que la bandera de la II republica encara que no sigui l'actual bandera oficial sí que es legal. Tots coneixem ja com és el senyor Bono però de totes maneres és molt trist que aquesta persona no només militi al PSOE sinó que se l'hagi donar aquest càrrec del que no és digne.

Fa anys quan varen començar a cel·lebrar a Pollença els actes d'abril de República vaig comprar per internet unes banderes republicanes a la pàgina d'Izquierda Repúblicana. Les banderes em varen arribar amb una nota escrita a mà per una persona major. Encara que jo no li demanava res, a  la nota aquella persona em deia que les banderes republicanes eren legals ja que les emparava la Constitució que consagra la llibertat ideològica i la llibertat d'expressió.La lletra em va recordar al meu pradí matern, afiliat al PSOE, republicà i ateu. Sempre m'intentava convèncer de que votés al PSOE...  Quina pena que la fidelitat dels vells militants no sigui correspondida pel partit que un dia va ser d'esquerres, laic i republicà.

A més a més de la Constitució la bandera republicana està emparada per una sentència del 15 de desembre de 2003 que podeu llegir a la continuació d'aquest article. IU  va denunciar una resolució de l'Ajuntament de Torrelodones (Madrid), governat pel PP, que havia ordenar retirar l'ensenya tricolor d'una paradeta muntada per les festes patronals.

Cert és que la bandera republicana ja no és la bandera oficial de l'Estat espanyol, i per tant no ha d'usar-se en actes oficials de l'Estat o les seves institucions, però això no significa que la bandera republicana no pugui usar-se en altres contextos, per exemple en actes commemoratius, una paradeta de fira, en la balconada d'una casa o passejant-la pel carrer.

El que si que és il·legal·l és la bandera franquista amb l'àguila o pollastre, com també són il·legals les esvàstiques i altres símbols feixistes que són          la negació absoluta del pluralisme polític i la democràcia, que simbolitzen la repressió política dels altres partits i ideologies i ús sistemàtic de la violència.

 


 

Dibuix en suport de  Jaume que va substituir la bandera nacional per la republicana en un edifici públic.  i va ser condemnat a una multa de 1.260 euros per «ultratges a Espanya».

 

A continuació la sentència. 

 (Segueix)

Crisi a l'equip de govern (AJ080415)

Alternativa | 16 Juny, 2008 06:05 | facebook.com twitter.com

Com sabeu no podem publicar les actes de la Junta de Govern senceres ( llei de protecció de dades) i per tant fem un comentari i un resum (llevant noms i dades insubstancials).

Avui l’article és de la Junta de Govern del 15 d’abril de 2008, on el punt més important va ser va ser làprovació de clàusules per la contractació de la consultoria i assistència tècnica dels treballs de coordinació, assessorament i dinamització del Museu municipal de Pollença (o sigui de la directora del museu).

Es va Aprovar l'expedient per a la contractació conformement amb el plec de clàusules redactat a l'efecte, i es va sotmetre a informació pública al tauler d’edictes i al BOIB per termini de deu dies naturals.

A aquesta aprovació de clàusules per contracta a la directora del Museu hi ha dos temes importants, el primer del que parlarem a un article posterior és el de la irregularitat d’aquestes formes de contractacions que fa l’Ajuntament, i l’altre és que a la mateixa Junta de Govern no va assistir Biel Cerdà (PSM) regidor de Cultura i màxim responsable del museu, que no havia estat avisat d’aquest punt de l’ordre . El tema és molt greu i es una mostra més del funcionament d’UM-UNPI i del seu respecte als socis de govern, ja seria hora que aquests reaccionessin i demostressin al senyor Joan Cerà i Martí Ochogavia que només són cinc de disset regidors.

Com comentava al darrer molt interessant número la revista Sa Plaça això ha provocat a més a més del malestar d’en Biel Cerdà, la creació d’una comissió de seguiment del pacte per tal de vigilar-se d’aprops uns a altres. Al mateix article de Sa Plaça parla d’altres causes de malestar; les múltiples irregularitats a nivell econòmic, com el dèficit de més de 100.000 euros i que les àrees del PSOE i PSM no tenen pressuposts per envestir una gestió nova. Tal vegada si haguessin aprovat nostra moció d’auditoria hara es trobarien en millor situació.

 Un any ja

 

 

A continuació resum de la mateixa Junta de Govern.

 (Segueix)

ELS FALCONS MARINS EN PERILL, PER LA CONSTRUCCIË DEL GOLF DE SON BOSC.

Alternativa | 15 Juny, 2008 16:39 | facebook.com twitter.com

Avui diumenge destaca la notícia sortida a LA VANGUARDIA i el recull que pràcticament han fet tots els diaris de l'Illa de l'exitosa sortida d'ahir dissabte a veure els falcons marins a Son Bosc.

ORQUÍDEA O GREEN. Una planta amenazada paraliza las obras de un polémico campo de golf junto al parque natural de s'Albufera de Mallorca.
Notícia a LA VANGUARDIA (15-06-08) 
Fes click per a veure la notícia (PDF)

ELS FALCONS MARINS EN PERILL, PER LA CONSTRUCCIÓ DEL GOLF DE SON BOSC.
Notícia a DIARI DE BALEARS (15-06-08)
Fes click per a veure la notícia (PDF)

EL CAMPO DE GOLF DE MURO PERJUDICARÁ A LA ESPECIE AMENAZADA DE HALCONES MARINOS.
El GOB organizó ayer la cuarta excursión a Son Bosc. para ver la caza de escarabajos de estas aves rapaces.
Notícia a ULTIMA HORA (15-06-08) 
Fes click per a veure la notícia (PDF)

"ME DA MIEDO EL MUNDO SI NO SOMOS CAPACES DE PARAR EL GOLF DE SON BOSC".
Entrevista a Nick Riddiford, investigador del TAIB, a la secció "Medio Ambiente" de LA ALMUDAINA.
I també
SON BOSC, UN DELS TRESORS DE MALLORCA EN PERILL, per Anna Traveset (IMEDEA).
Entrevista a DIARIO DE MALLORCA (15-06-08)


Fes click per a veure l'entrevista (PDF)

 

CONSULTA MES NOTÍCIES SOBRE SON BOSC A:
http://www.mallorcaweb.net/salbufera/noticies_son_bosc.html
 

 

1 2 3  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb