URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pedregueret de Bòquer, Platges (AJ080520)

Alternativa | 07 Agost, 2008 06:01 | facebook.com twitter.com

Com sabeu no podem publicar les actes de la Junta de Govern senceres ( llei de protecció de dades) i per tant fem un comentari i un resum (llevant noms i dades insubstancials). Portam una mica de retard als articles de les juntes, que esperam poder solucionar aquest mes d’agost.

A aquesta Junta destaquen els 29.000 euros que arriben del Consell Insular, Patirmoni i Identitat Cultural per les excavacions de Bòquer. Comentaris en vermell.

Avui l'article és de la Junta de Govern del  20 de maig de 2008

 URBANISME

- 17 Llicències a particulars, que podeu veure al pdf

- Hi ha una denúncia referent a un litigi sobre propietats al camí de Marina.

 Una Junta més sense que arribi cap expedient de disciplina urbanística.

HISENDA.

Hi ha un llistat de despeses per valor de 210.192,82 euros.

Les despeses més destacades ( el llistat complet al pdf ) són:

        - Lots Nadal: 9.998,41 euros.

        - 50% focs artificials temporada 2007: 18.403,58 euros.

        - Contracte manteniment absis informàtica S.L. 2008: 14.810,02.

        - Neteja viaria Port abril: 24.997,68

        - Neteja viaria Pollença, abril: 12.952,44

Si pensam que LUMSA l'empresa que fa net paga una misèria de sous i la brutor que podem trobar al municipi, hi ha alguna cosa que no funciona.

- Es va aprovar una relació de despeses extres no registrades per valor de 32.265,30. Destaca  una despesa de 29.467,48 euros destinats a la policia local (pdf)

- S’aproven despeses de GESA i TELEFÒNICA per valor de 27.674,70 euros.

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació núm.2 del projecte “Aparcament Vicenç Buades” presentada per l’entitat “Amer e Hijos S.A per import de 23.282,64

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern de dia 18 de març de 2008, amb uns ingressos de 1.031.551,70 €  i unes despeses de 726.919,64  €.

S’aprova la modificació núm. 2 del pressupost prorrogat de 2007 per generació de crèdit, de 29.000,00 € del Consell;  Patrimoni i Identitat Cultural, pel projecte Pedregueret de Bóquer.

S’aprova una relació de declaracions de fallit i incobrabilitat de crèdit presentada per la Recaptació de Tributs de la CAIB de 24 persones per valor d’uns 10.400 euros.

S’autoritzen diferents ocupacions de la via pública:

- A la Via Pollentia 19 (Restaurante “Pasta & Pizza), els reunits autoritzen l’ocupació de 34 m2. El que encara no han contestat, el varen preguntar al ple de maig és si tenen permís per posar la instal·lació de fusta que han instal·lat.

- Al carrer Miquel Bota Totxo 6 de Pollença (Café 14:40), els reunits autoritzen l’ocupació de 8 m2 i 2 jardineres.

- Per ocupació de via pública amb taules i cadires davant el local denominat “Pascalino”, els reunits acorden autoritzar l’ocupació al carrer Almirall Cervera (18 taules i 72 cadires) i al Passeig Anglada Camarasa (12 taules i 48 cadires).

- “Cafe Capuchino 1919 sl” en la qual demana permís d’ocupació de via pública els reunits acorden autoritzar la ocupació amb 10 taules i 40 cadires al Passeig Anglada Camarasa i 12 taules i 38 cadires al carrer Llevant.

- Autoritzen l’ocupació al carrer Roger de Flor 47 (20 m2) i Almirall Cervera (16 m2) autoritzen l’ocupació.

- Per ocupació de la via públic amb taules i cadires davant el Bar Bistro Mar del Carrer Torrent de Cala Sant Vicenç els reunits autoritzen l’ocupació amb 15 taules i 60 cadires.

- “Nico’s Plaza s.l permís per ocupació de via pública al carrer Migjorn 3 del Port de Pollença els reunits autoritzen l’ocupació de 56 places.

- Per ocupació de via pública al Passeig Saralegui cantonada Almirall Cervera del Port de Pollença, davant el local denominat “Cafeteria Joker” els reunits autoritzen l’ocupació de 12 taules addicionals al carrer Almirall Cervera.

- Per ocupació de via pública al carrer Joan XXIII, 21, davant el local denominat “Everest” els reunits autoritzen l’ocupació amb 3 taules i 12 cadires, sempre que no dificultin el trànsit dels vianants. Molt curiós aquest afegit, l'ordenança es prou clara i les ocupacions s'haurien d'aprovar sense frases tan ambigües. 

A aquest tema seguim igual o pitjor

- Es sol·licita ajuda a  la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració destinada a corporacions locals per a la organització i desenvolupament de programes i activitats dirigides a l’acollida i a la integració de població immigrada per a l’any 2008. Atès que l’Àrea de Mediació cultural d’aquest ajuntament ha organitzat les III Jornades Interculturals.

A proposta de la Regidora delegada de Mediació Cultural Sra. Catalina Campomar Escalera, els reunits acorden una sèrie de pagament de les III Jornades Interculturals per actuacions (700 euros)

Pagar la quantitat de 120 € a dues persones per les hores efectuades com a monitores durant el mes d’abril de 2008 en el Taller de Conversa.

A proposta del regidor de Festes, Sr. Miquel Ramón Amengual, els reunits acorden aprovar les següents propostes: :

Pagar la quantitat de 1,200 € a dues persones per les despeses com a DJs a Marxa Fresca.

- La quantitat de 2964 € en concepte d’hores realitzades a l’activitat de Ball de Bot.

- Concedir els representants de 8 grups de música jove locals que han participat a diverses actuacions, concerts i altres organitzats per l’Àrea de Festes, les quantitats següents:5.110 euros

- La quantitat de 2.050 €, en concepte de pagament per les actuacions dutes a terme pel grup Batucada i altres de percussió a la rua, Carnaval i Reis 2008.

- Concedir a M F G, la quantitat de 1.297,70 €, pel pagament de les depeses suplertes a les Festes de Sant Sebastià i Setmana Santa.

- S'inicia un procediment sancionador contra  “La Birreria”, denúncia, per renous, i l’aixecament d'un precinte (multa de 6.001 a  60.000 €), que pot incloure la suspensió de les activitats per un màxim de sis mesos.El titular de l’establiment, un termini de 15 dies per al·legar


 Panorama al costat de la ràdio municipal.

 

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb