URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Urbanisme, Hisenda, Neteja, Aigua, Emser, Crisi del Pacte... Preguntes del plenari de juny (I)

Alternativa | 24 Agost, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

PREGUNTES DEL PLENARI DE JUNY (1a part).

Les respostes en vermell son respostes fetes al plenari del mes de juliol. Tenen un mes per llei per contestar.

Les respostes en blau son respostes del mateix plenari de juny.

En verd els incompliments de la llei, article 95 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.Les preguntes formulades oralment en el transcursd’una sessió han de ser contestades en la sessió següent, llevat que la persona interpel·lada doni una resposta immediata.

URBANISME.

Reiteram nostres preguntes del ple d’abril. Sabem que s’han fet canvis respecte a la realització futura dels expedients i que s’està pendent del Consorci que pugui encarregar-se del tema de disciplina urbanística., però volem saber que passa amb els expedients passats que no s’han realitzat segons marca la llei:

- Quants expedients de demolició han arribat a la execució del restabliment de la legalitat des de que el senyor Joan Cerdà és regidor d'urbanisme? cap

- Quants expedients estan pendents d'execució?Tots

- Quants expedients de demolició han prescrit?No consta que hagi prescrit cap.

- Quants expedients sancionadors estan pendents d'execució?330 des de 2003.

- Quants expedients sancionadors s'han tramitat els darrers  anys?450 expedients de 2003

- Ha prescrit algun expedient sancionador els darrers anys?No consta en els darrers anys.

 - N'ha quedat algun sense recaptar-se'n la sanció econòmica corresponent?- En cas afirmatiu, quin o quins?No consta.

-A la Junta de govern del 4 de desembre del 2007 , l'equip de govern va acordar solicitar als serveis tècnics municipals l'emissió d'un informe estudi relatiu als costs previsibles per a l'execució de les obres relatives a la reparació, dotació de serveis inexistents i embelliment de la urbanització de Gotmar. En quina situació es troba aquest estudi?L'enginyer municipal fa l'expedient. La idea és que a final d'any hi hagi l'avantprojecte i els costos econònics. Després en xerrarem.

- Pel maig Esquerra Republicana va denunciar que al nou aparcament del Port s'havia inaugurat sense complir el que marca la llei, i els acords de l'Ajuntament, per l'octubre es va aprovar el nostre Hi ha escalons a les voravies per creuar el pas de vianants de l'entrada del pàrquing.  La contestació del senyor batle va ser que s'havien deixat tres centímetres en previsió d'un futur asfalt del carrer que anivellaria el carrer amb les voravies. Hem comprovat que l’altura és molt superior a tres centímetres i que no es pot solucionar amb un asfaltat. Pensa fer alguna cosa l’Ajuntament al respecte? Com es troba en aquest moment el compliment del Pla Bàsic d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovat per l’octubre?És veritat que queda alt. S'han de rebaixar les aceres. Hi ha poc personal. Falta un arquitecte.

HISENDA

Ja ha passat més de la meitat de l’any i encara no tenim pressupost, crec que per respecte a aquest ple i al municipi, i per no ver-nos en la obligació de demanar la seva dimissió el senyor regidor d’Hisenda hauria de donar una explicació clara i completa de per que encara no ha portat a aquest ple per la seva aprovació els pressupost del 2008. 1- Demanar a totes les àrees previsió de despeses. 2-Posar en comú i veure si se pot assumir. No se pot assumir ja que el 2007 se va gastar de més. Hi haurà retalls. Queden dos patronats per juntar les seves propostes.

Igualment al tema dels comptes generals del 2006 volem una explicació de per que el que era inadmissible pel senyor batle en maig; la manca d’informació respecte als comptes del Festival , menys d’un mes després és admissible.  Quan es varen negar a fer l’auditoria econòmica, que per cert ara mateix s’ha acabat a sa pobla, varen mostrar la seva confiança en el control de l’interventor i la sindicatura de comptes i ara resulta que no fan cas ni a un ni a altre. Pensam que és inadmissible. Així és com se feia fins ara. El regidor del festival ha presentat uns estatus antics i desfaçats. Se faran uns nous estatus pel patronat del Festival.

- Ens han d’explicar per què molt de ciutadans no varen ser avisats de la revisió del cadastre i per que han aparegut tant d’errors? S’intenta una nova revisió.

NETEJA.

Quan varen demanar els plecs de clàusules dels serveis de neteja viària. S’ens varen facilitar aquest plecs; el de Pollença del 2005 i el del Port del 2004.Volem saber si no s’han canviat ni revisar aquestes clàusules des d’aquells moments?No contestat. Incompleix la llei.

Volem saber per què no es fa neteja amb aigua depurada a pressió al Port, al manco a la plaça i primera línia?No ens agrada la idea d'emprar les aigües depurades per culpa de que queden bactèries. Ara per ara no s'utilitza.

AIGUA –EMSER

Voliam saber si s’ha comprovat si a alguns dels pous que "venen" aigua a l'Ajuntament el pou de can segui , o can salas, o can comes els cabals extrets són molt per damunt les quantitats en metres cúbics que tenen autoritzats. i s'ha pagat per unes quantitats d'aigua que després no ha arribat. No contestat. Incompleix la llei.

 Voliam saber que passa amb l'aplicació i control de les tarifes, i demés circumstancies de la concessió de les Aigües Cala Carbó, així de la seva recaptació i reinversió a la xarxa? Aprofitam per demanar el document on es concreten els termes de la Concessió. Ningú s’ha queixat. Serveixen bé l’aigua a tota la Cala. Hi ha hagut molts problemes. La reinversió s’està fent. Els termes de la concessió son de l’any 1975 i ratificats l’any 1978. En tenir-ho farem un article. Tota la xarxa és molt antiga.

- Voliem saber si Llenaire tindrà subministrament municipal d’ aigua potable aquest estiu? No contestat. Incompleix la llei.

-  Per què les taxes de fems i clavegueram no les cobra Emser, que es qui presta aquests serveis , i és una empresa de l'ajuntament baix control municipal? No contestat. Incompleix la llei.

- Hem detectat molt d’opinions entre  els treballadors de  l’Ajuntament de que la manca de control i penalitzacions sobre els que no fan la seva feina  està desmotivant de forma molt important als treballadors eficients i no penalitza qui no ho es. Volem saber quines mesures ha adoptat el regidor de personal per millorar aquest tema i si pensa predre alguna mesura més. No contestat. Incompleix la llei.

-S’ha descobert ja l’origen dels darrers abocaments a la platja d’Albercuix?No s’han descobert d’on venen els abocaments.

CRISI PACTE.

Volem una explicació de com  és que es va portar el tema de la contractació d'un tècnic per el museu a una junta de govern on no era present el regidor de Cultura?No hi ha crisi.

Volem saber també les raons de seguir amb la irregularitat d'aquestes formes de contractacions que fa l'Ajuntament i si no es pensa fer cap canvi a aquesta situació? Tot s'ha fet amb garanties tècniques i jurídiques. El regidor de cultura no hi era.

Davant de les notícies aparegudes a la premsa sobre una crisi a l’equip de govern i la creació d’una comissió de seguiment del pacte de govern volem saber l’opinió dels diferents grups d’aquest pacte del seu grau de satisfacció amb el mateix.No han contestat. Incompleixen la llei.

Es cert que les àrees del PSOE i PSM no tenen pressuposts per envestir una gestió nova? Tots tenen pressupost prorrogat.

Aquí teniu la primera part de les respostes al mes de juliol a les preguntes del mes de juny. Podeu escoltar íntegrament el ple a RÀDIO URXELLA

 


 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb