URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

On Ús el pla de mobilitat?

Alternativa | 30 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Volem mostrar la nostra preocupació i oposició a  l'experiment de la peatonalització del Port . El que s'ha fet no és un pla de mobilitat i ens sembla totalment insuficient per iniciar aquesta peatonalització.

 Un vertader pla de mobilitat significa fer un diagnòstic detallat de la situació actual de la mobilitat en el Port i de la seva tendència en un futur.

A una primera fase s'hauria d'haver concretat els problemes de mobilitat i aparcament amb un treball de camp; recollint una per una totes les opinions i problemes (horaris de repartiment, situacions particulars, càlculs de freqüència i quantitat de tràfic ...) dels comerciants, veïns, vianants, conductors de primera línia.

A una  segona fase s'hauria de realitzar un diagnòstic de la situació i es definiran accions per al futur.

La tercera fase, consistiria  en el plantejament de les diferents alternatives i solucions possibles. En aquest moment, l'Ajuntament hauria de seleccionar les quals consideri més adequades i les hauria de valorar a nivell social, mediambiental, econòmic i urbanístic.

Finalment, el Pla s'hauria de presentar de forma pública a través d'un procés de participació ciutadana en el qual participaran Associacions de veïns, comerciants, empresaris, sector del taxi.


Tots els partits teniam al nostre programa la peatonalització del Port però no tots som tan barroers com l'equip de govern.

Cercant per internet podeu trobar una gran quantitat d'exemples de plans de movilitat i el podeu comparar amb el que ha fet el nostre equip de govern.

Vilafranca del Penedès. 

 

 
Soto del Real 
 
 

 

CatÓleg de Camins 2

Alternativa | 29 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Com segon article al tema del catàleg de camins aprovat al darrer ple voliam comentar els informes, tots  a vostra disposició en format pdf.

- Del coordinador del catàleg; Antoni Reynes, (pdf) Aquest informe de 52 pàgines respon d’una forma raonada a totes les al·legacions rebudes.

- De l’arquitecte municipal Rafel Balaguer pdf.  Aquest informe de 8 pàgines en general accepta l’informe del coordinador. A la majoria de casos que no accepta l’informe no aporta cap argument que no es trobés a les al·legacions, per demanar obrir uns expedients d’investigació que nosaltres consideram innecessaris.

 - De l’assesor jurídic Juan Jiménez pdf, Aquest informe de 7 pàgines  destaca per les seves consideracions de dret, accepta l’informe de l’arquitecte municipal amb la important excepció del camí de Ternelles que es considera s’ha d’incloure a l’inventari de bens sense necessitat de cap informe.

Hi ha una sèrie de camins que el coordinador del catàleg demanava obrir expedients d’investigació:

- El camí Vell de Preduxella (114) S’ha d’obrir un expedient per aclarir la seva titularitat, la seva llargària i traçat exacte.

- El camí de Can Cama Roja / Camí de la Punta (125). En aquest cas  a més al seu informe l’arquitecte municipal recomana citar a Rafel Morro que disposa d’una còpia de l’escriptura on es manifesta la titularitat públic d’aquest camí.

- Els camins de Síller al coll de Síller (135), inclòs pel seu interès excursionista,  i Camí a Cala Sant Vicenç (148) per tal d’aclarir el traçat del camí de Síller a la Cala Sant Vicenç i la seva titularitat. També es recomana retirar el camí del Port de Pollença a Cala Carbó (82 del catàleg) ja que és el 148 Camí  a Cala Sant Vicenç.

- A més a l’informe del coordinador diu que no s’ha d’ incloure el camí de Formentor a Cala Murta (69) per no aparèixer documentat i no presentar característiques constructives destacables  ni aparèixer a la bibliografia especialitzada com a ruta excursionista clàssica. En aquest cas estam d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal que  recomana mantenir el camí al catàleg;  es fonament a testimonis orals, en que aquest camí és clarament visible i que té un gran interès excursionista.

A l’informe de l’arquitecte es demanen obrir una sèrie d’expedients  d’investigació sense aportar cap argument que no es trobés a les al·legacions. Nosaltres consideram innecessaris aquests expedients ja que el tècnic que millor coneix el tema així l’havia expressat i no ha hagut cap argument nou, però una vegada més ens trobam que quan no interessa no es fa cas als informes del tècnics. El més preocupant són els casos del camí  i carretea vella de Lluc, clar que tampoc ens sorpren massa quan és vox populis que el vertader regidor d'urbanisme d'aquest poble és el autor de les al·legacions.

-  L’arquitecte diu que es fa del tot imprescindible obrir un expedient d’investigació de la traça històrica del tram 8 del camí llarg (89), sense més argument que les mateixes al·legacions que  són rebutjades de forma raonada i argumentada pel senyor Reynes  que recomana mantenir el traçat del camí.

- El coordinador no troba cap inconvenient en que siguin incorporats al catàleg la carretera vella de Lluc (8) i el camí vell de Lluc (126). Davant d’una sèrie d’al·legacions ; sobre que no esta ben traçat, que havia revertit als propietaris, i que el Consell de Mallorca havia desviat l’itinerari per una major seguretat per als vianants. El coordinador defensa el traçat del catàleg, que no n’hi ha cap documentació sobre la reversió de la propietat  i que l’itinerari fet pel Consell no suposa la consideració de privats dels camins excloses de la ruta.

 Mentre l’informe de  l’arquitecte municipal diu que els arguments del coordinador no són lo suficientment aclaridores però no dona cap altre argument, i termina defensant la necessitat d’obrir un expedient d’investigació.

Igualment en resposta a altres al·legacions respecte a la Carretera vella de Lluc i camí vell de Lluc el coordinador diu que el signant de les al·legacions no documenta cap de les seves afirmacions i que mescla dades i autores de tal manera que cap d’aquestes es correspon amb la realitat. Davant el conveni de desplaçament temporal del camí que ha signar el que al·lega amb la Conselleria de Medi Ambient diu que aquest conveni fa referència al camí vell no a la carretera.

En aquest cas l’arquitecte defensa l’obertura d’expedient complimentat amb un informe jurídic respecte a la conveniència de que existeixin dos camins, a prop un de l’altre que condueixen al mateix lloc !!!

-L’arquitecte demana al seu informe obrir expedient d’investigació als camins  del Rafalet / Camí de can Barba (84)i al camí de Can Picassa (85) que segons una al·legació  són part del camí vell de Lluc, una vegada més no aporta cap dada per demanar obrir aquests expedients. L’informe del coordinador diu que el camí de Can Barba és  un tram del camí vell de Lluc però no el camí de Can Picassa.

 

Seguirem parlant del catàleg, sobre tot del cas del camí de Ternelles...

El tancament de la finca de l'Empeltada, una vergonya i una demostració de qui comana realment.

 

 

 

Cap Enderrocat... Caminant per Mallorca (V)

Alternativa | 28 Setembre, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

Fotos de Cap Enderrocat, fetes per Antoni Rafel Flores. Com cada diumenge a aquesta hora continuam caminant per Mallorca.

      Cap Enderrocat, un paradís entre macro urbanitzacions. Toni.

 

 

 

 

 

Primera lÝnia (PA 30)

Alternativa | 28 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Abans de seguir demà amb el tema del catàleg de camins.

Seguim rebent denúncies per part de ciutadans de Pollença. En aquest cas el que en teoria és un pas de vianants a primera línia del Port però que en realitat és una cursa d'obstacles.

 


 

 

Demà dilluns començarà l'experiment de la peatonalització del Port i dic experiment per que el suposat pla de mobilitat s'ha reduït a quatre canvis de pura lògica.

Una conversa amb els veïns i aquests quatre canvis no ens semblen suficients per iniciar aquesta peatonalització. Ahir ja vaig rebre diferents problemes concrets de comerciants i veïns de la zona, em dona la impressió que el pla de mobilitat és tancar i sobre la marxa ja es veurà com es solucionaran els problemes. Pel veïns suposara una molèstia però al cas d'alguns comerciants pot posar en perill la seva supervivència en plena crisi.

 Un projecte tan ambiciós com aquest s'ha de fer amb molt de cura i tranquil·litat,  es tenia que haver recollit una per una totes les opinions i problemes (horaris de repartiment, situacions particulars...) dels veïns i comerciants de primera línia i una vegada estudiats aportar solucions. 

 (Segueix)

CatÓleg de Camins 1

Alternativa | 27 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Per començar una petita introducció sobre el catàleg de camins.

L’any 2001 el departament de promoció econòmica i ocupació (FODESMA) del Consell amb la finalitat de col·laborar amb els ajuntaments va fer el catàleg de camins de Pollença. amb els següents objectius.

- Recopilar la documentació existent sobre els camins per aclarir la titularitat dels mateixos. 

- Recollir informació sobre el seu estat actual.

- Sistematitzar la informació per que sigui aprofitable per a l’elaboració del planejament urbanístic i de l’inventari de Béns d’Entitats Locals.

 

Aquest catàleg està compost de 2 toms de documentació escrita i els plánols corresponents a la cartografia. El coordinador del catàleg va ser  Antoni Reynes Trias.

Al catàleg es troben els camins que reuneixen els requisits mínims per a ser inclosos a l’Inventari de Béns Municipals de Pollença; camins que apareixen explícitament com a públics o en els que l'administració ha intervingut al llarg del temps. També hi ha camins amb indicis  d’una possible titularitat pública i es recomana l'obertura d'un expedient d'investigació, que reculli més documentació i  testimonis orals, no contemplats en aquest catàleg.

A més  a més al catàleg hi ha camins que no són de titularitat pública i es troben únicament pel fet que estiguin documentats, pel seu interès patrimonial o  excursionista, o perquè siguin accessos a la mar i els sigui d'aplicació la llei de costes.

 En total catàleg s’han inventariat i documentat 148 camins. Hem de dir que és un document obert ja que hi ha casos on no ha estat possible aclarir la titularitat d’alguns camins.

El catàleg es va lliurar a l'Ajuntament al 2003 però es va tardar dos anys en  fer la seva aprovació provisional; el 27 d’octubre de 2005 pel ple de l’Ajuntament. Després el batle Tomeu Cifre (PP) va decidir remetre les al·legacions rebudes al Conseller executiu de Medi Ambient i Natura per tal de que fossin informades pels autors del catàleg.

El 12 de juliol de 2006 el coordinador del programa va remetre a l’Ajuntament el seu informe on desestima algunes al·legacions i a altres casos recomana obrir un expedient d’investigació.

El 18 de juny de 2008 l’arquitecte municipal Rafel Balaguer fa el seu informe tècnic.

 

El 18 de setembre de 2008  l'assesor jurídic de l'Ajuntament Juan Jiménez  fa el seu informe.

Abans d'ahir el ple de l'Ajuntament aprova el catàleg per unanimitat encara que hi ha una sèrie de camins sobre els qu es'ha d'obrir expeidente d'investigació.

SET ANYS  PER APROVAR UN INVENTARI !

I ENCARA RESTA MOLT DE FEIAN PER FER 

EL 12 D'OCTUBRES US ESPERAM 

Excursió a peu al CASTELL DEL REI pel camí de Ternelles

Diumenge, 12 d'octubre.

Sortida a les 10 hores

del Pont Romà de Pollença.

Pensau a dur pa, taleca i ganes de passar-ho

bé.-Us hi esperam a tots!!!!        

Organitza: Plataforma pro camins públics i oberts. 

Entitats adherides: GOB, ADIM, Tramuntanya, Secció de Muntanya-Pollença, Grup Nord de Mallorca, Alternativa-EU-EV, Els Verds, PSM, Esquerra Republicana, Sindicat CCOO, Sindicat CGT, Mountain Wilderners de Catalunya, Iniciativa Ciutadana per Pollença, GEM,Grup excursonista Cabrits.

Gràcies  Plataforma Pro camins públics i oberts. 

 

 

 

DiferŔncies ideol˛giques a UM, responsables de la crisi interna

Alternativa | 26 Setembre, 2008 09:37 | facebook.com twitter.com

Ideo...?

Quatre hores de ple

Alternativa | 26 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Perdonau el retard però el ple va durar fins les 12 de la nit, aquest és el resum general dels punts, alguns els desenvoluparem a articles posteriors.

1. - Aprovació, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica de domini públic­ - servei públic a patrimonial de l'immoble municipal situat a la plaça Joan Cerda del Port de Pollença. Es va aprovar per unanimitat aquest canvi és necessari per  a la cessió gratuïta del local de la plaça Joan Cerdà a PRODIS. Pràcticament quatre anys més tard es recuper el propòsit social o cultural d'aquest local .

A la seva darrera rèplica el batle  va dir que sempre havia fet feina per la cessió a PRODIS, jo li volia replicar que si finalment el gestiona PRODIS és simplement per que l’adjudicatari original havia renunciat, però em va llevar la paraula i em va amenaçar amb l’expulsió.

Estam contents que finalment sigui PRODIS qui s’encarregui d’aquest local encara que això no lleva que continuem pensant que aquest  edifici  mai es tenia que haver fet, que es podia haver fet mol millor; al fons de la plaça i no fix (per retirar quan termina la temporada) i que ha estat envoltat de mentides, excuses i obscuritat des d'un principi.

2. - Aprovació, si procedeix, de la pro posta d'imposició de sanció relativa a l'expedient núm. 4077 /Animals Domèstics. Aprovada per unanimitat.

3.- Aprovació, si procedeix, de la sol· licitud d'inclusió en el Pla d'Obres i Serveis 2009 de l 'obra "Rehabilitació edifici polivalent Miquel Capllonch" . Aprovada per unanimitat. També estam d’enhorabona per que aquest projecte s’inicií l’any que ve, encara que seguim pensat que la proposta del grup PP_UMP del ple de novembre de l’any passat de posar en funcionament aquest espai era bona. I que durant aquest temps es podia haver aprofitat aquest espai sense esperar aquest projecte definitiu

Una part de l’edifici serà per la biblioteca, policia i espai municipal, a la resta de l’espai nosaltres  proposam un procés de participació ciutadana per decidir que fer amb aquest espai Es tracta que entre tots; polítics,  entitats, veïnes decidam de manera participada quins volem que siguin els usos dels  espais públics. Podeu veure un procés similar concret desenvolupat a la pàgina de l'Ajuntament de Figaró - Montmeny. 

4.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Catàleg de camins del terme municipal de Pollença. 5.- Aprovació, si procedeix, de L'inici de l'expedient núm. 1/2008 d'investigació de béns. Aprovades per unanimitat Hi ha una sèrie de camins que requereixen obrir expedients d’investigació. Amb dos anys de retard es dona aquest pas al que dedicarem un article a aquest blog.  Encara que varne votar a favor varen comentar les postres diferències sobre tot amb respecte a l’informe de l’arquitecte municipal, la més important és que consideram que no cal obrir cap expedient d’investigació al camí i carretera vella de Lluc.

6. - Aprovació, si procedeix, de la designació de les festes locals per l'any 2009. A la comissió es va proposar el dimecres sant, però al ple en Biel Cerdà va proposar S. Pere  que es celebra al Port de Pollença i es va aprovar per unanimitat

7. - Ratificació del decret de Batlia núm. 606 de dia 10 de setembre de 2008. Es tracta d'anomenar lletrat i procurador pel caso d'una persona que a un accident va destrossar mobiliari urbà. Aprovat per unanimitat

8. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV a favor de l'adopció de mesures davant la crisi econòmica. Aprovada per unanimitat, només es va canviar,  a proposta del PSOE, que el pacte local per l’ocupació es faci mitjançant la Mancomunitat del Nord

9.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la sol· licitud al Govern de reforma urgent de la financiació local i que no disminueixin els ingressos locals per les transferències de l 'Estat en els PGE 2009. Es va aprovar per unanimitat amb les nostres aportacions llevada d’una.

10. - Aprovació, si procedeix, de la declaració de compatibilitat de la placa d'arxiver bibliotecari . L'arxiver bibliotecari és professors assistent a la Universitat i demana dos matins per anar a la Universitat. No afecta al seu horari de feina. Aprovada per unanimitat

11. - Aprovació, si procedeix, de l' expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de  l'organisme autònom Residencia Social de Pollença. Aprovada amb l’abstenció del grup PP_UMP. Al nostra cas varen donar a aquest extrajudicial per ser despeses necessàries i per que consideram que s’està fent una bona gestió.

12. - Ratificació del decret de Batlia núm. 607 de 10 de setembre de 2008.Es tracta d'anomenar lletrat i procurador pel caso de l'herència de na Caty del bar Caty. Havia un testament davant del notari que deixava tot a l'Ajuntament i després ha aparegut un testament manuscrit que repartia l'herència entre particulars i l'Ajuntament. Es tracta de saber si el testament hològraf és autèntic. Aprovada per unanimitat

13 .- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV en relació a la declaració de Pollença municipi amic dels animals i evitar el maltractament animal. La sala es trobava plena de caçadors que varen poder escoltar els nostres arguments i el seu president va poder participar al ple. El diferents grups polítics varen donar llibertat als seus regidors a la votació. S’ens va demanar votar la moció punt per punt i el varen acceptar.

Tots els punts varen tenir a favor el nostre vot i el del regidor del PSM; Biel Cerdà i acada punt va haver regidors de tots els partits  que es varen abstenir (5 o 6 segon el punt, em sap greu no haver pogut agafar la relació exacta).

El resultat va ser que tres punts es varen acceptar per unanimitat:

- Que es compleixin els acord presos pel mateix Ajuntament abans esmentats ( però ja explicarem que aquesta aprovació és molt relativa).

 

- Que des de l’Ajuntament de Pollença no es donin subvencions públiques per a espectacles ni competicions  que produeixin la mort i/o dolor a animals.

 

- Que l’Ajuntament de Pollença es declari Municipi amic dels animals i difongui aquesta iniciativa. Aquest punt resta buit de contingut al no aprovar-se la resta dels punts. De totes maneres el suport municipal al refugi d’animals va ser el gran argument per fer aquesta aprovació, cosa que els recordarem quan es signi el conveni amb el refugi

 

14.- Creació Punt d'Informació Europea en el marc del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa. Es tracta de facilitar la informació de la Unió Europea. Aprovada per Unanimitat.

15. - Propostes/Mocions d 'urgència. Només un tema burocràtic; aceptar la compatibilitat d’en Tomeu Cifre com regidor i funcionari. Aprovada per unanimitat.

Es va arribar als precs i preguntes a les 23:45 i només varen contestar a unes poques preguntes que havia presentat per escrit abans del ple ( o sigui que resten un munt de preguntes sense contestar), vaig cedir els darrer set minuts al grup PP_UMP per que al manco puguessin fer un grapat de preguntes. Passades les 00:00 el ple va a terminar. Era un nou dia i ja tot el que es parlés no podia constar en acta.

 Ahir em vaig sentir a algun moment com Jefferson Smith (James Stewart) a la película "Caballero sin espada" Mr. Smith Goes To Washington.

 

 

 

Mocions d'Alternativa EU-EV: Maltractament animal i crisis econ˛mica.

Alternativa | 25 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Al plenari d'avui dia 25 presentam les dues mocions següents:

Moció a favor de l'adopció de mesures davant la crisi.

Davant l' actual crisi econòmica internacional i nacional i la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament (dèficit, extrajudicials...) pensam que cal la feina i esforç de tothom per a sortir enfortits d'aquesta conjuntura adoptant mesures  sense que la factura  la paguin, pujant els impostos i taxes, els ciutadans.

1. Demanam la congelació dels sous del batle i regidors, grups polítics municipals,  dietes, sous càrrecs de confiança política . Evidentment aquesta congelació econòmicament no suposa una quantitat important però pensam que és un primer pas o gest per demostrar la necessitat d'austeritat.

2. Demanam la reducció al pressupost del 2009 del  capítol 2 de Despeses Corrents  en béns i serveis. Per a això s'haurà de realitzar un pla d'austeritat amb la participació de tots els grups polítics. 

3. Per reduir l'impacte de la crisi demanam  la realització de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del municipi d'un pla estratègic de desenvolupament local i un pacte local per l'ocupació.

 

Portada de la revista digital Crisis: http://www.revistacrisis.com.ar/

 

Moció relativa a declarar Pollença, municipi amic dels animals i  evitar el maltractament animal.

Entenem que una societat civilitzada és incompatible amb el maltractament dels animals  com a forma de divertiment i pensam que hem d'avançar en els drets dels animals, per evitar-los patir inútilment i menys per diversió.

Demanam que  l'Ajuntament compleixi compromisos de Junta de Govern i plens[1], segons aquests acords s'havia de llevar el gall viu a la festa del Pi i no subvencionar actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals. Enguany s'han seguit subvencionant per part de l'àrea d'esport  tirades de guatlares i colomí.

Hem de recordar  que no ens consta que s'hagi llevat la prohibició de la Conselleria d'Agricultura d'utilitzar un gall viu a la festa del pi de Sant Antoni. Prohibició feta a partir de les queixes de l'any 2006 d'ANPBA (Asociación Nacional para el Bienestar Animal). L'argument que dona l'Ajuntament per no complir aquesta prohibició és que te més 100 anys (una excepció a la Llei de Protecció Animal de 1992), però no s'ha demostrat la presència d'un gall a 1892 com demana la llei.

A la nostra moció demanam

- Substituir per rèpliques els animals vius de la festa del Pi de Sant Antoni i de les Àguiles,

- No donarsubvencions públiques per a espectacles ni competicions  que produeixin la mort i/o dolor a animals.

- No permetre la instal·lació de circs o d'espectacles semblants que utilitzin animals en els seus espectacles.

- No permetre  els anuncis als mitjans públics municipals de cap espectacle que produeixi la mort i/o patiment dels animals.

- Que qualsevol conveni de col·laboració o acord que l'Ajuntament signi amb una empresa, entitat o associació, tindrà en compte que aquesta no atempti contra els drets dels animals en qualsevol dels àmbits de l'empresa, entitat o associació.

- Que l'Ajuntament de Pollença es declari Municipi amic dels animals i difongui aquesta iniciativa.

 

de la pàgina: http://www.fotolog.com/valpo_a/18382979
 

 


[1] - El 24 de juliol de 1997 el ple del Ajuntament de Pollença va aprovar no organitzar, promocionar ni participar en cap tipus d'acte o activitat en la qual sigui requerida la mort d'algun animal.

- El 27 d'agost del 2002 la comissió de govern va acordar manifestar el seu suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar les actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals, i transmetre la petició ( 774 signatures) a la Comissió de Festes i a l'Area de Serveis Socials per que prenguessin les mesures necessàries per a la substitució del gall en la festa del Pi de Sant Antoni . A la mateixa comissió es va acordar transmetre al Bisbat de Mallorca la petició referent a llevar l'aneyll de la processó del Corpus Christi.

-La Comissió de Govern de l'Ajuntament del 26 de maig de 2004 va "reiterar el seu suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar  les actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals. Així mateix s'iniciaran els tràmits per prendre les mesures necessàries per la substitució del gall en la festa del Pi de Sant Antoni".

Pollenša. La Rep˙blica resisteix

Alternativa | 24 Setembre, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

DIMECRES 1 OCTUBRE

CLUB POLLENÇA, 20h.

 

Presentació a Pollença de la sèrie documental

de TV Mallorca

Memòria i oblit d’una guerra

projecció capítol 3

Pollença. La República resisteix

 

 

Dia 2 d’octubre a les 22,40h. TV Mallorca emetrà aquest capítol.

Les repeticions seran dissabte 4 a les 19,30h. i diumenge 5 a les 21,30h.

 

D'aquesta sèrie de documentals n'ha estat cooguionista el nostre amic i company Albert Herrant.

 

 

Cartell de l'exposició que varem fer per l'abril de 2005 i portada del llibre sobre l'Adelante de P.J. Coll

De LUMSA a les tanques publicitÓries (precs i preguntes juliol 2)

Alternativa | 24 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim recordant les preguntes que no s'ens varen contestar al pel de juliol i que segons la llei haurien de ser contestades al ple d'aquest dijous. Com deien ahir des de fa uns plens el senyor batle ha decidit que l'equip de govern no contesti a cap pregunta al ple que es fan, el que consideram una cosa absurda sobre tot quan després es queixen de que portam aquests temes sense resposta a la premsa.

COM SEMPRE ESPERAM ELS VOSTRES PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS PEL PLE DE DIJOUS

8- A la Cala Sant Vicenç hi ha dos mòduls de banys sense instalar. Per què no s’han instalat? No era massa complicat contestar a aquesta pregunta no?

9 - Què passa amb l’Agenda Local 21? Fa mesos que es va dir que es tornaria a posar en marxa. Al ple dels pressupost també vàren demanar per l'agenda 21 sense obtenir cap respost. Als pressuposts hi ha previst uns ingressos de 20.000  euros i unes despeses de 32.592 euros.

En teoria l'Agenda 21 ha de facilitar la participació de la gent però es veu que això no inclou respondre als regidors de l'oposició.

10- Respecte a la circumval·lació hi ha dies que tots els  fanals de Llenaire estan apagades i pensem que és molt perillós. També volem transmetre la queixa de l’associaciació de veïns de Gotmar de que els fanals d’aquesta segona fase semblen més antics que els de la primera fase i fan més contaminació lumínica. Voliam saber que ha passat, ja que és molt estrany? Al manco no han posat tan de fanals com a la primera fasun absurd energètic, econòmic i lumínic.

11.-Per què s’ha pintat el carril bici de blau i no de vermell com els que ja havia al municipi? Per què no s’homogeinitza? També vàren dir que pensam que no fa falta gastar tan de pintura. Aquesta pregunta només era una curiositat, més que invertir doblers en tan de pintura els haurien de tenir més nets per evitar parxes

12-13. Respecte al Port, ja sé que na Francisca diu que la gent sempre es queixa però és el que te governar i la democràcia que la gent sempre vol viure millor.La gent se segueix queixant molt de la neteja del Port de Pollença i es demanen si aquesta està limitada a la brutor que pugui moure el tub bufador renouer? Si els vòmits (potades) del residents i turistes que han passat la nit de festa no s'han de retirar? Per què no s’utilitza el  que es diu col·loquialment "motxo" amb aigua i sabó? Com no es fa net bé, els comerços fan netes les voravies pel seu compte, el problema és que utilitzen lleixiu i altres productes contaminats, i l'aigua bruta va al clavegueram i aquesta directament a la mar. Pensen fer alguna cosa per solucionar això? Francisca es va ofendre i va dir que mai s'havia queixat de les queixes de la gent, però no va contestar cap pregunta. El servei de neteja viària que el fa l'empresa privada Lumsa al pressupost del 2008 suposa la xifra de 459.000 euros (uns 76 milions de les antigues pessetes). Tenim un servei pèssim amb una empresa que el cobra bé i que paga misèries als seus empleats, viva el liberalisme.

14.- Ens han arrivat queixes de que al camí vell del predi de Bòquer ,que comença devora el BAR CORAL i acaba a la rodona de la circumval.lació, sembla que és el lloc de "botellot", i les botelles de "litrones" de cervesa estan dies i dies sense recollir. Quina frecuència de neteja té aquesta camí? Veure el nostre comentari anterior.

15.-  Ens arriben també molt de queixes de cotxes aparcats a les voreres i les dificultats per caminar al municipi. Demanam si l’Ajuntament té algun projecte en aquest sentit? Pollença és un municipi fet a la mida del cotxe i no del ser humà. Segur que si presentam una moció diuen que fa temps que fan feian al tema.

16. Varen demanar ja a un anterior ple que passava amb les tanques publicitàries que s’estan multiplicant, no s’està complint ni la llei de carreteres ni amb el nostre PGOU, s’estan posant tanques a sòl rústic, fa poc s’han posat quatre, dos al costat de la rotonda del gall i altres dues al costat de la rotonda de Can Berenguer. Fa mesos que el regidor d’urbanisme va dir que revisaria el tema. S’ha obert algú expedient d’infracció respecte a aquest tema? I si s’està fent feina? Segur que no han fet res, d'aquesta manera és fàcil ser regidor d'urbanisme.

A la pàgina d eLUMSA diuen: "Tanto la primera imagen de una ciudad como la calidad de vida de los ciudadanos que la habitan se rigen por la limpieza y mantenimiento del medio urbano. Y ese es nuestro primer reto. "http://lumsa.com/limpiezas2.htm

Del blog lazos rotos. http://lazosrotos.blogia.com/

 

Ple de setembre

Alternativa | 23 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

COM SEMPRE ESPERAM ELS VOSTRES PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS PER AQUEST PLE ( ja hem presentat un bon grapat per escrit).

Nosaltres seguim presentant mocions (les penjarem després del seu debat i votació al ple

 PLE a celebrar dia 25 de setembre de 2008, a les 20,00 hores.

ORDRE DEL DIA de la sessió:

- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de juliol de 2008

2. - Aprovació, si procedeix, de l 'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 9 de setembre de 2008.

3. - Aprovació, si procedeix, de l'alteració de la qualificació jurídica de domini públic­ - servei públic a patrimonial de l'immoble municipal situat a la plaça Joan Cerda del Port de Pollença. A la fi es fa la cessió gratuïta del local de la plaça Joan Cerdà a PRODIS. Al local es vendran els productes de PRODIS i a més funcionarà com un quiosquet (begudes, gelats...). PRODIS es faria càrrec de la neteja del serveis i del jardí.

4. - Aprovació, si procedeix, de la pro posta d’imposició de sanció relativa a l'expedient núm. 4077 /Animals Domèstics. Dos muls a lloure pel camí del Vilar, fet que a més no era la primera vegada que passava es proposa multa de 601,02 euros.

5.- Aprovació, si procedeix, de la sol· licitud d’inclusió en el Pla d’Obres i Serveis 2009 de l 'obra "Rehabilitació edifici polivalent Miquel Capllonch" .

Una bona notícia, després de més d’un any al 2009 es preveu la rehabilitació de l’edifici.

L’avantprojecte és de 489.492 euros, 50% Consell i 50 % Ajuntament i preveu;

- Dotar d’un ascensor, rampa i un bany adaptat.

- Renovar d’instal·lació elèctrica, climatització, renovació dels banys, de les baranes de gerro, fusteries.

- Redistribució, manteniment de trispol i coberta i pintar l’interior i les façanes

6.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Catàleg de camins del terme municipal de Pollença. Amb dos anys de retard es dona aquest pas al que dedicarem un article a aquest blog.

7.- Aprovació, si procedeix, de L'inici de l'expedient núm. 1/2008 d'investigació de béns. Hi ha una sèrie de camins que requereixen obrir expedients d’investigació

8. - Aprovació, si procedeix, de la designació de les festes locals per l'any 2009. S’ ha parlat del Firó, del tres d’agost, però sembla que el dimecres sant és el que té més possibilitats.

9. - Ratificació del decret de Batlia núm. 606 de dia 10 de setembre de 2008. Es tracta d'anomenar lletrat i procurador pel caso d’una persona que a un accident va destrossar mobiliari urbà.

10. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV a favor de l'adopció de mesures davant la crisi econòmica. El grup del PSOE ha dit que vol fer aportacions a la nostra moció, les esperam veure per donar la nostra opinió

11.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la sol· licitud al Govern de reforma urgent de la financiació local i que no disminueixin els ingressos locals per les transferències de l 'Estat en els PGE 2009. Ja hem fet arribar al grup PP-UMP i la resta de grups un grapat d’aportacions a aquesta moció, de moment el PP_UMP les ha acceptat.

12. - Aprovació, si procedeix, de la declaració de compatibilitat de la placa d'arxiver bibliotecari . L’arxiver bibliotecari és professors assistent a la Universitat i demana dos matins per anar a la Universitat.

13. - Aprovació, si procedeix, de l' expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de  l'organisme autònom Residencia Social de Pollença. 143. 142 euros, seguim pagant la mala gestió econòmica de l’anterior legislatura, són despeses del 2006 i 2007 de coses tan bàsiques com queviures pels residents, pagar personal, subministrament elèctric...

14. - Ratificació del decret de Batlia núm. 607 de 10 de setembre de 2008.

Es tracta d'anomenar lletrat i procurador pel caso de l’herència de na Caty del bar Caty. Havia un testament davant del notari que deixava tot a l’Ajuntament i després ha aparegut un testament manuscrit que repartia l’herència entre particulars i l’Ajuntament. Es tracta de saber si el testament hològraf és autèntic.

15.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV en relació a la declaració de Pollença municipi amic dels animals i evitar el maltractament animal.Un tema del que hem parlat en moltes ocasions a aquest blog, entre altres coses demanam que l’Ajuntament compleixi acords anteriors.

16.- Creació Punt d'Informació Europea en el marc del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa. Es tracta de facilitar la informació de la Unió Europea.

17. - Propostes/Mocions d 'urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT.

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 Genial Quino

 

 

De la patrona a la guÓrdia civil. (precs i preguntes juliol 1)

Alternativa | 22 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest cap de setmana he repassat les preguntes de plens anteriors que no ens han contestat. Del ple de juny tenim encara nou preguntes sense resposta. Aquestes preguntes s'haurien d'haver contestat al ple de juliol, però en una demostració més de passotisme, indolència i poc respecte a la democràcia, a dia d'avui encara no s'han contestat.Aquestes preguntes les podeu trobar als articles: Urbanisme, Hisenda, Neteja, Aigua, Emser, Crisi del Pacte... Preguntes del plenari de juny (I) 

Ocupació de la via pública, Serveis Socials, Policia, Mercat, Animals, TDT... Preguntes del ple de juny (II)   

 Al ple de juliol varen fer 16 preguntes algunes múltiples, en aquest cas l'equip de govern pot contestar al mateix ple o al següent. Hi ha preguntes que és normal deixar-les pel següent ple per que s'ha de cercar informació, però hi ha altres que es podrien respondre de manera immediata, però des de fa uns plens el senyor batle ha decidit que l'equip de govern no contesti a cap pregunta, el que consideram una cosa absurda sobre tot quan després es queixen de que portam aquests temes sense resposta a la premsa.

Aquest són els precs i preguntes de juliol,  COM SEMPRE ESPERAM ELS VOSTRES PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS PEL PLE DE DIJOUS

PRECS 

Varen donar l’enhorabona  a l’equip de govern pels canvis que s’han fet l’organització de les festes de la Patrona; sobre tot per obrir la comissió de festes i fer pedagogia de la festa, dos coses que havien demanat al ple setembre, encara que sabem que com tot el que proposam els ja l'havien pensat i seu és el mèrit . Però volem recordar una altra sèrie de precs d'aquell ple que seguim demanant:

- La Comissió de festes s’havia de regular més; s’hauria d’avisar a Protecció Civil i a nosaltres per exemple no s’ens va avisar d ela segona reunió. S’ha de cerca un funcionament per excloure a ningú. Protecció Civil, Policia Local, Associaciacions i Partits , al manco haurien de ser fixos.

 Seguim demanant alguna forma de control de la gent forana i varen preguntar sobre tres peticions que varen fer al ple de setembre.

1 - S’ha fet alguna cosa per disminuït la presència de televisió i premsa en general ?

2 - S’ha fet un pla d’emergència?

3- S’han revisat els balcons dels carrers on es desenvolupa el Simulacre? Ens imaginam que a aquest tems no han fet res, ja que no varen respondre.

 Hem rebut queixes del fotògraf Toni Salas respecte a que han plagiat dues fotografies seves la programa de festes. Demanam al regidor de festes que contacti amb l’autor del programa i el fotògraf  i que miri solucionar el tema. Hem d’afegir que a més Toni Salas també s’havia presentat al concurs del programa. Les fotografies estaven sota llicencia CC, la qual és vulnerada pel fet d'apropiar-se dels drets d'autor que s'han de mantenir tot i que l'obra sigui modificada. A més hem d’afegir que el fulletó del programa de festes hauria de tenir depòsit legal al tenir més quatre pàgines. No s'ens ha informat de que s'hagi fet res a aquest tema.

4 - Una pregunta que  encara no s’ens ha contestat és el cost de la fira del vi. També ens agradaria saber el cost aproximat de les festes i de la Patrona i del Port. Al pressuposts no surten desglossades les despeses de festes; 400.000 euros

5- En la sessió plenària de dia 26 de juny, en el apartat de prec i preguntes es va contestar a una pregunta sobre la utilització d’animals vius a les festes de Pollença, Francesca Ramón va dir que el gall de Pollença es seguia posant viu, donat que no hi havia cap denuncia. Nosaltres l’haviam recordat un acord de Junta de govern i pensam que no havia cap clàusula a aquell acord que digués que per fer-ho efectiu s’havia de posar una denúncia.

Però és que a més a més si que podem parlar de denúncies. L’any 2006 ANPBA (Asociación Nacional para el Bienestar Animal) fa una queixa (no és una denuncia) davant la Conselleria d’Agricultura per haver utilitzat un gall viu a la festa del pi de Sant Antoni, com varen obtenir el silenci per resposta, varen fer una altra queixa, aquesta davant el “Defensor del Pueblo”, que els si va donar la raó i això va fer que la Conselleria d’Agricultura hagués de prohibir el acte amb un gall de veritat.

Aquesta prohibició per part de la Conselleria d’Agricultura no tenim constància que s’hagi llevat, i la documentació que va presenta l’Ajuntament per justificar que feia més de 100 anys que s’utilitzava el gall no serveix, ya que datava de 1897 i no de 1892 (100 anys des de l’aprovació de la Llei 1/92 de Protecció del animals que viuen a l’entorn humà). Insistim per què no es compleixen els acords de l’Ajuntament? (A aquest ple de setembre presentam una moció amb aquest tema). És normal que no tinguin resposta a aquesta pregunta ja que s'està fent una irregularitat.

6- A l’anterior ple es va dir que s’estava a punt de fer una reunió per parlar de  les millores que Port l’empresa que ha fet les pistes de tennis s’havia compromès a fer a la pista de futbet. Millores que porten molt de retard. M’agradaria saber com va anar aquesta reunió? Aquesta és de les preguntes que pensam es podia haver contestar, ja que en teoria la reunió era una setmana després de l'anterior ple o n ja havien demanat pel tema.

7- Aquest mes al Port de Pollença a la celebració del títol de l’Eurocopa va haver una baralla entre guàrdies civils de paisà i ciutadans del Port. Després va haver unes detencions i n’hi ha unes denúncies per maltractaments. Sabem que Esquerra Republicana ha demanat una reunió amb el delegat de govern , Socías,  ens agradaria saber si l’Ajuntament ha fet alguna gestió en aquest tema i en cas de ser la resposta negativa pensam que s’han de demanar explicacions a delegat de govern i la Guàrdia Civil, per tenir la seva versió. Només tenim la versió dels maltractats i al veritat que és molt fort i sembla d’una altra época. Una altra pregunta que pensam mereixia contestació per la gravetat dels fets.

- Un tema que m’havia oblidat als precs és demanar que la cabina abandonada que està al costat dels banys de la plaça Joan Cerdà, fa quatre o cinc anys,  i dona molt mala impressió si es pot llevar. Igual que es pot retirar  un cotxe abandonat s’ha de poder llevar aquesta estructura.(Aquest ha estat un dels pocs precs que ens han fet cas)

 Demà més...

Tan complicat és solucionar temes com aquest mur esbucat al costat del Poliesportiu de Pollença? 


 

 


Cala Font Salada... Caminant per Mallorca (IV)

Alternativa | 21 Setembre, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

Fotos de Cala Font Salada (Parc de Llevant), den Toni Rafel Flores en la seva secció setmanal dels diumenges horabaixa, amb una mica de mal temps.
 
 
 
 

Enric Duran. Creus que els bancs et roben?

Alternativa | 21 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

 Sí Robin Hood robava als rics per donar-ho als pobres i lluitava contra la injustícia i la tirania. Enric Duran ha decidit “robar” als bancs per denunciar el sistema i amb unes tisores, zel i molt de morro, ha  aconseguit deixar amb el cul a l’aire a 39 entitats de crèdits; La Caixa de Catalunya, el BBVA, el Banco Popular, el Santander, el Deutsche Bank... Enric es va inventar una professió i “una bona nòmina falsa i va   demanar préstecs per als més diverses fins: compra d'un cotxe, de material audiovisual per a una empresa de producció fictícia, reformes d'un apartament, etc. D’aquesta manera va aconseguir 492.000 euros.

Enric Duran,  actualment a l’estranger ha declarat a RAC 1;  va fer aquesta acció amb diversos objectius: “El finançament de projectes alternatius, la denúncia del sistema financer i crear aquest debat social sobre el paper de la banca”. Els diners, 360.000 euros, “després de les despeses pròpies per tirar l’acció endavant, els he destinat a projectes socials.”

- “A partir d’ara, a veure què passa, quin debat es crea, quina mobilització, i depenent d’això decidiré si torno o si no torno.”

- Anar a la presó “no se me’n fot, però assumia el risc d’aquesta conseqüència”.

- “Continuaré fent el que he fet els últims anys, allà on pugui. Em dedico al canvi social.”

Us recomanam sentir l’entrevista a Enric a RAC1

Dijous encara no s'havia rebut cap denúncia per aquesta acció, sembla que els bancs prefereixen no donar publicitat a aquesta acció que demostra la fragilitat i l'especulació del sistema econòmic actual. O sigui que ja sabeu donar la màxima difusió a aquesta informació i que s'obri el debat.

Amb parts dels doblers es va fer i repartir una publicació única en format diari Crisi  on es parla de les diferents crisis de l'actualitat, del paper que hi tenen els bancs i els diferents estaments polítics que en depenen i ens governen. Parla  també dels moviments socials i de les seves alternatives que este construint, de com estem posant en marxa el decreixement i experimentar una altra manera de viure ara i aquí.

Es tracta d'explicar a la societat civil  tota una sèrie de coses que són silenciades pels mitjans de comunicació i en tot cas mai són presentades totes juntes com nosaltres farem. Difondrem el que els massmedia amaguen.

Podeu llegir i descarregar la publicació Crisi en pdf, o simplement llegir els seus interessants articles.

 

Subscripciˇ popular per editar un llibre sobre el camÝ de Ternelles.

Alternativa | 20 Setembre, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

Benvolguts companys i companyes,

Voldríem avisar-vos de que s'estan recollint diners per a l'edició d'un llibret sobre el camí de Ternelles.

El llibret l'han fet en Joan Ramon Bosch i en Pere J. Garcia(Garci), i consta d'unes 30 pàgines. En ell hi trobareu la història de Ternelles, la flora, fauna i geografia, el problema del tancament del camí i amés una sèrie d'excursions il·lustrades amb uns mapes molt ben fets.

Aquest llibret no té editorial ni grup que pagui l'edició. Els autors han pensat que el millor que es podria fer era editar-lo mitjançant una subscripció popular. És tracta de que la gent, mitjançant un pagament voluntari a partir de 2 euros(que és el que valdrà el llibre), faci possible l'edició. El cost aproximat de 200 exemplars és de 150 euros.

A l'hora d'escriure aquest correu tenim recollits uns 90 euros. Però la vostra ajuda és molt important per arribar a poder editar el llibret.

Així que agraïrem que si voleu contribuir en l'edició(sempre a partir de 2 euros) ens ho faceu arribar a aquest mateix bloc, o també al correu pj_garci@yahoo.es. També ens hauríeu de deixar una adreça de contacte per fer-vos arribar el llibre quan estigui editat.

Moltes gràcies per avançat.

PD: pels qui no ho sabeu, el camí de Ternelles és un camí públic que va al castell del Rei de Pollença i que resta tancat. La barrera que ha posat la propietària és del tot il·legal i està denunciada als tribunals. Però el poder econòmic de la neta de Joan March és molt gran, i el camí segueix tancat molts anys després.

 

Aquesta és la portada, dibuix fet pels germans Provençal,

als que no podrem deixar d'agrair l'ajuda. 

Urbanisme, llei i justÝcia

Alternativa | 20 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

 

Com varen dir al nostre Pla de Futura Gestió; l’urbanisme a pesar de condicionar nostra vida quotidiana s’ha convertit en un jeroglífic de difícil interpretació amb un vocabulari tècnic incomprensible.  Pensam que la ciutadania ha d’ajudar a planejar la ciutat, i decidir cap a on aquesta ha de caminar, però es fa difícil prendre qualsevol tipus d'iniciativa al mig a un embullat de terminologia. Hem d’afegir la manca de transparència i les dificultats per accedir a la informació urbanística. Tot plegat beneficia a un grapat d’especuladors i perjudica a la majoria de la ciutadania.

Al cas de “Villa Cortina” tenim un bon exemple de tot l’anterior, a aquest blog ja hem dedicat una sèrie d’articles al tema,  Cortina 1 Cortina 2Villa Cortina i les referències que ha fet Matías Vallés al DdM; urbanisme gore.

Davant de totes les nostres acusacions el batle i regidor d’urbanisme defensa la legalitat de l’obra però evidentment el que  no explica és que hi ha tota una sèrie de irregularitats denunciades, al·legacions i judicis pendents. A propers articles us detallarem de la manera més clara possible totes les irregularitats en torn a aquest obra.

Un problema molt greu és que la justícia és més lenta que els promotors i constructors i a més a més els jutges no paralitzen cap obra. Tenim molt proper l’exemple de l’UNAC 33 a Cala Molins, on el jutge va rebutjar paralitzar de manera cautelar les obres de construcció, perquè entenia que les promocions esmentades no hi ocasionen un dany «irreversible», ja que hi ha possibilitat de demolició.  Una explicació fora de toda lògica ja que la destrucció ja és un dany irreversible i els pins centenaris que havia a la zona al manco nosaltres ja no els tornarem a veure.

Com sabem per experiència una vegada que s’ha construït la demolició no arriba a pesar de que la justícia et doni la raó, el cas de Ses Covetes a Es Trenc en aquest sentit és un bon exemple després de 14 anys. A l’estat un exemple paradigmàtic seria el de l’hotel Algarrobico al Parc del Cabo de Gata, podeu llegir l’excel·lent article de M. J. López Díaz al diari el país  20 años de bendiciones para un hotel ilegal” , una síntesi perfecta de com funciona aquest país a aquests temes.

Un fet indiscutible és que és totalment il·logic que a dia d’avui sigui “legal” un destrosso com el que està fent “Villa Cortina” amb llicència del 2005, a ple segle XXI, a una zona teòricament protegida, a un tresor com és el paisatge de Formentor. El que demostra que una cosa és la llei i altra la justícia. Per desgràcia legal o il·legal aquesta Villa Cortina és ja una realitat dolorosa i difícilment reversible.

 

 

 

 


No cal un parŔntesi sinˇ un punt i final

Alternativa | 19 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

En època de bonança es privatitzen les empreses públiques rentables i es redueixen els impostos directes, ens diuen que no fa falta cap control públic, que tot el que és públic és ineficient, que el mercat es regula tot sol... Un neoliberalisme a més totalment hipòcrita ja que s'imposa als estats pobres mentre els països rics es negen a liberalitzar els sectors econòmics on els primers són competitius, com l'agricultura.

Arriba la crisi i tot d’una els pròcers del neoliberalisme demanen socialitzar les pèrdues de les grans empreses. Ara tots hem de pagar la seva festa irresponsable i el president de la patronal espanyola CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, diu que “es pot fer un parèntesi en l'economia de lliure mercat”.

I després hem de tornar a tancar el parentèsi i hem de seguir amb la privatització dels serveis públics, amb una medicina i educació només pels que puguin pagar, amb una economia fonamentada en la destrucció del planeta, la desigualtat i l'especulació ? 

Aquest sistema no necessita un parèntesi sinó un punt i final i democratitzar l'economia.

 

Vergara al diari Público. 

 

 

La creu de Girberto.

Alternativa | 18 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

  Una aprovació important a la junta del 3 de juny(pdf) va ser la del pressuposts de 28.471 euros més IVA  l’exposició de l’obra “Estel - Creu de Girberto Zorio a l’’Església del Convent de Sant Domingo de Pollença , del 18 de juliol al 14 de setembre.

A la pàgina Cultura Pollença ja ha hagut un debat sobre el valor artístic de l’obra exposada, personalment no em va agradar i després de trobar la fotografia que acompanya aquest article encara estic més convençut que  l'art povera del que és un dels màxims exponents en Girberto Zorio, tenia sentit intel·lectual i polític als revolucionaris anys 60. Avui quaranta anys aquest art ha estat engolit pel mercat i ha acceptat no sortir del terreny inofensiu de l’estètica, el que per un moviment com aquest és la mort.  

 Però deixant el tema artístic l'altre debat és sobre la necessitat d’exposicions com aquesta quan a Pollença hi ha un munt de mancances bàsiques.

Per tenir una major perspectiva del tema hem de dir que al pressupost de la partida de “museus, exposicions, actes, impremta” era de 60.000 euros, o sigui que l’exposició del claustre ha suposat un 50% d’aquesta partida. També havia una participació privada d’Humiclima que ha aportat 6.000 euros.

Com hem comentat a altres ocasions, parlant del Festival  el problema pensam que és el poc rèdit que treu el municipi d’una programació cultural amb actes importants com aquesta exposició o  el Festival  (120.000 euros), d’un bon  patrimoni cultural, d’un gran número d’artistes i galeries.... El nostre potencial és enorme Hi ha un par de bons exemples sobre el tema; quan al PIP es va entrevistar a Joan Pons, director artístic del Festival i li varen  demanar com es veia el Festival als ambients internacionals, el va respondre sincerament que abans de ser nomenat director no havia sentit parlar gaire del Festival… L’altre exemple seria veure l’ excel·lent pàgina Cultura Pollença. Ha estat la iniciativa privada i no l’Ajuntament qui ha sabut difondre la variada i amplia activitat cultural del municipi.

 Com deiam a la secció  de cultura del nostre pla de futura gestió cal definir, protegir, difondre i explotar racionalment les moltes possibilitats i recursos que ofereix el patrimoni cultural de Pollença.

És evident que ja hi ha organismes e institucions que fan actuacions en aquest sentit, però la manca de coordinació, el desinterès a vegades, la passivitat en molts casos i, per damunt de tot, la inexistència d’un pla global d’actuació, fa necessària la creació d’un projecte que unifiqui esforços i criteris amb un sentit positiu i enriquidor per desenvolupar l’àmbit cultural pollencí. 

Aquesta fotografia és d'una "altra obra" de Girberto Zorio  de 2005  " Del forat de l'infern al forat del Vesubi"  Centre d’Art Contemporain, Thiers, France. 

 
Com vaig dir a Cultura Pollença; actualment els intermediaris, els crítics d’art, comissaris i galeries han creat una xarxa d’interessos econòmics on conviuen un bon grapat de vividors que xuclen dels impostos del públic que deprecien.
 

Mem˛ria i oblit d'una guerra

Alternativa | 17 Setembre, 2008 18:00 | facebook.com twitter.com

Demà dijous dia 18 comença la sèrie "Memòria i oblit d'una guerra" de la qual ha estat coguionista el nostre company y amic Albert Herranz. Serà cada dijous a les 22,40 a Televisió de Mallorca. Els capítols seran els següents:
 
 1.- Índex. Història d'una república.
 2.- Palma, el trencament de la pau.

 3.- Pollença, la república resisteix.
 
4.- Vint dies de guerra.
 5.- Algaida, la memòria és un foc colgat.
 6.- Inca, on és el meu padrí?
  
 7.- Porreres, la mort darrera l'oratori.
 8.- Manacor, el centre de la tempesta.
 9.- Calvià, els arbres de la memòria.
  
10.- Mallorca, una gran presó.
11.- Felanitx, història de dos batles.
 12.- Bunyola i Sóller, el tren de la memòria.
13.- Creuer Baleares. Memòria en pedra.

PolÝtics consternats a les esglÚsies.

Alternativa | 17 Setembre, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Un es queda com a rar després de llegir en els titulars lo emotiu i la de polítics que anaren al funeral institucional per les víctimes del sinistre avió.

Molt bé, a tots ens sap greu, això ho entenem. Però d'aquí a fer un funeral institucional? Després de fer aquesta pregunta només queda una reflexió: aconfessional? això és el nostre estat? 

I tot queda polititzat. No hi ha víctimes a l'Estat Espanyol que no siguin polititzades(partiditzades si voleu).

Al que anavem. Perquè encara seguim amb la costum de passar-ho tot per l'església? perquè els polítics a la mínima que poden van als actes religiosos? Perquè un estat aconfessional comporta crucifixos als edificis públics?

I la resposta: populisme i fotografies. És prou evident que assistir o fer misses garantitza un bon grapat de fotografies als diaris i minuts per la televisió. "Que bona persona que som i que bé que quedaré si em mostren consternat dins una església" -pensa el polític de torn.

Així no ens queda més que veure a polítics desfilar en totes les processons, funerals, misses commemoratives... i fins i tot n'hi ha que van a tots els enterraments (a Pollença diuen que n'hi ha un cas).

 

Aquí surt ZP, però bé podria sortir qualsevol polític.

 

I per no perdre l'esperit hem recuperat un poema del periódic Adelante, que feien els republicans pollencins durant la república:

 

EL FRAILE

¿Quieres, Juan, pasar alegre

esta vida miserable,

dominando a todo el mundo,

sin que te domine nadie?

 

Hazte fraile

 

¿Quieres alcanzar la dicha

de que tus debilidades

todo el mundo las ignore,

o aunque las sepa, las calle?

 

Hazte fraile

 

¿Quieres obtener por divisa

la pobreza miserable,

teniendo seguro el pan

y satisfecho el gaznate?

 

Hazte fraile

 

¿Quieres la plebe absorba

te santifique y te ensalce,

mientras tu de ella te rias

y la fascines y engañes?

 

Hazte fraile

 

¿Quieres que por un desliz

de un convento te separe,

para conducirte a otro

donde estés mejor que antes?

 

Hazte fraile

 

¿Quieres reunir en uno

privilegios de magnate,

intrigas de palaciego

y honor de alegre estudiante?

Hazte fraile

 

Anònim

Adelante, nº 8, 8 agost 1931

 

 
1 2 3  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb