URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple dijous 27 novembre

Alternativa | 26 Novembre, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'aquest dijous a les 20:00h. Encara que sembla per la quantitat de punts que serà el tercer ple seguit que terminarà a les 12 sense haver contestat les preguntes i prec. De totes maneres a qualque moment hauràn de contestar.

Un petit resum, ja parlarem més detalladament de cada punt i de les nostres quatre mocions.

L'ordre del dia que comentarem dimecres és el següent:


1.- Aprovació, si procedeix, de l 'acta de la sessió ordinària celebrada dia 30 d'octubre de 2008

2.- Presa de possessió del regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (PSM). D'aquesta manera en Tomeu ja podrà participar del ple, les mocions del PSM hauran d'entrar d'urgència.

3.- Ratificació decret de Batlia núm. 730, de 4 de novembre de 2008. Nomenament de procurador per un contenciós al polígon industrial. Un propietari demana una indemnització per una edificació a uns dels solars expropiats 

Aprovada per unanimitat.

4. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV demanant l 'allargament de la línia ferroviària en el tram Sa Pobla- Alcúdia.Moció que presentam de manera conjunta amb el PSM, no surt el seu nom per que fins dijous no tenen regidor. Entre altres coses defensam l'estació més propera a Pollença, el traçat amb menys impacte ambiental , que es prevegi la connexió amb tramvia al Port...

Tan el grup PP-UMP com UM-UNPU i PSOE  varen demanar votar per punts, i varen votar contra el punt més concret: 

Que l’Ajuntament de Pollença es manifesti favorablement a que l’estació terminal es situï tan prop com sigui tècnicament possible del Terme Municipal de Pollença. Igualment que el traçat escollit sigui aquell que suposi un menor impacte territorial i que aprofiti els corredors ja ocupats per altres infraestructures, preferentment la carretera Sa Pobla – Alcúdia (MA-13).

 

5.- Nomenament de representant de l'Ajuntament de Pollença a l'Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Proposen al regidor de medi ambient Jaume Plomer.

Aprovat per unanimitat. 

6.- Aprovació del projecte tècnic d'aparcament a la Gola- Fase 2. Al costat dels carrer prolongació de la Gola i Temple Fielding. Es farà amb duros del Consorci.  Són 84 places de cotxe i tenen previst posar bicicletes a l'estil de Barcelona i altres ciutats per llogar.

Aprovat amb els nostre vot en contra i el del PSM. 

7.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV en relació al servei de neteja viaria del Port de Pollença. Fa vuit mesos que LUMSA no té contracte, demanam la recuperació d'aquest servei per part d'EMSER.

Rebutjada, només el nostre vot a favor 

8.- Modificació Ordenances reguladores de les taxes pel servei de recollida tractament de fems. Baixen les taxes de comerços i negocis i pujen les dels habitatges ( més d'un 12%).

Aprovada amb els vots en contra del PP-UMP i el nostre. 

9.- Modificació Ordenança reguladora de l'Impost de Béns Immobles. Reducció del 0,53 al 0,50 %, amb la revisió catastral la pujada serà d'un 5,17%

Aprovada amb els vots en contra del PP-UMP i el nostre.

10.- Modificació Ordenança reguladora de 1 'estacionament de vehicles (ORA). La sanció passa de 18 a 40 euros.

Aprovada amb els  el nostre vot en contra.

11.- Obertura expedient informatiu sobre la viabilitat de la gestió pública o privada de la recollida municipal de fems. Es vol fer un pla de viabilitat per la recollida de fems actualment amb un important dèficit. Volem un expedient obert transparent i que es faci feina també al tema del tractament.

Aprovada amb l'abstenció del PSM.

12. - Modificació de pressupost 4/2008, per suplement de crédit.

Problemes tècnics amb els ingressos avançat que ja s'han rebut  al 2007 i 2008 per l'Auditori.

Aprovada amb la nostra abstenció. 

13. - Designació de dos vocals a la Mesa General d'Empleats Públics. Proposen a Martí Ochogavía i na Francisca Ramón.

Aprovada amb el nostre vot en contra, no podem votar a favor de que Martí Ochogavía sigui vocal quan hem demanat la seva dimissió en dues ocasions ja. 

14. - Acord de reclassificacio de policies locals (Llei 6/2005). Acord que estableix una pujada de nòmina als policies locals i la seva integració en els nous grups de titulació

Es va retirar a  petició del PP-UMP, faltaven informes i era precipitat el seu debat. 

15.- Moció presentada pel grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds a favor dels drets humans. Moció en suport de la feina de les entitats cíviques Drets humans  i Justícia i Pau de Mallorca.

Aprovada per unanimitat. 

16.- Moció presentada pel grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds en relació a l'ús terapèutic del cànnabis. Moció en coordinació amb els nostres companys de Diógenes i en suport d'una proposició no de llei del PSOE al Parlament Balear.

Aprovada per unanimitat.

17.- Designació representant municipal a diversos consells escolars del municipi. Proposen a Mª Mar Sastre.

Aprovada per unanimitat.

18. - Propostes/Mocions d'urgència.

Com mínim el PSM presenta dues:

- Suport a la Conselleria de Salut respecte a la necessitat de que el personal sanitari acrediti el coneixement de la llengua catalana per a una correcta atenció al públi. (Nivell B).

- Petició a les Corts Espanyoles d'acceptació de les esmenes als pressupostos pel 2009 per a inversions a Pollença. Es refereixen a les esmenes que ha presentat Esquerra; 300.000 per la reforma del Miquel Capllonch, 1,000.000 per la supressió de barreres arquitetòniques i 150.000 per adequar el passeig peatonal a la Base per tal de permetre-hi l'accés.

Ja eren les 12:00 i no es van presentar ni va haver precs ni preguntes. 

II- PART DE CONTROL 1 SEGUIMENT

1. - Informació de Batlia

2. - Dació de compte deis acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes.

A nauscopio scipiorum

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb