URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La Gloriosa a Pollenša

Alternativa | 15 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Els diumenges hem decidit que per desembafar abandonarem la política local d'actualitat i parlarem de temes culturals. Avui Garci ens regala una mica d'història.

Era el 10 d’abril, el segon diumenge de quaresma, de l’any 1870. Un gran nombre de gent era dins l’església de Montisión. No sonava cap himne religiós. Cap capellà feia missa i molt menys cap dels allà presents resaven el rosari o cap tipus d’oració.

De prompte, entre parlament i parlament, Fèlix Mateu, un dels màxims representants del republicanisme federal a l’illa de Mallorca va agafar la paraula i, improvisant, va declamar els següents versos:

¡Oh Pollensa, admiració

es voret tranquila

baix d’es pes que t’aniquile

d’aqueixa nea opinió

Es veura tots es teus camps

sembrats de flors i verdure,

em fa veure se ternura

des que son republicans.

 

Es calvari deliciós

es puich, s’ermosa bedia

no consentan tirania

dins un pobla tan gloriós


Segons s’ordre y seriedad

que en aquesta iglesia veim

tots à lo ménos creim

que tenim fraternidat


Es sufragi universal

es pobles fa soberanos;

cridam tots, “¡fora tiranos!”

¡Viva España federal!

------------------------------

Hermosetas pollensinas

que vermellas duis las cintas,

en que d’or vos donan minas

digau sempre: “¡Fora quintas!”

El Rayo, DOMINGO 10 de abril de 1870

Ens trobem en el període conegut com el Sexenni Democràtic, o bé Sexenni Revolucionari, que abasta del 1868 al 1874, incloent la Primera República. Durant aquest període s’implanten una sèrie de drets democràtics bàsics i una sèrie de transformacions socials que fins aleshores no havien tingut cabuda a l’Estat Espanyol. En quan als drets democràtics fonamentals tenim que per primer cop s’estableix el Sufragi Universal, la llibertat de cultes, la llibertat d’expressió, la de impremta, etc.

En quan a les transformacions socials que sorgeixen gràcies sobretot a aquest nou marc d’àmplies llibertats entre la població espanyola, ara trobem una major participació ciutadana, l’organització del primer moviment obrer, les primeres aparicions de la dona a l’espai públic, i una ferma oposició al servei militar obligatori que va fer que molta gent sortís al carrer a manifestar-se contra les quintes.

Molt important fou l’ample implantació del republicanisme a tot l’estat, organitzant-se en diferents partits. Un dels més importants fou el Partit Republicà Federal.

A Mallorca els republicans federals es van organitzar després de la Revolució de setembre de 1868. El 1869 ja trobem una divisió interna entre els republicans, per una banda tenim el sector dels benèvols (moderats) i per altra banda tenir el sector dels intransigents (radicals).

Aquests radicals varen començar a publicar el setmanari el Rayo, setmanari republicà intransigent i anticentralista publicat cada diumenge entre el març de 1869 i el juliol de 1870. El setmanari El Rayo ha estat considerat com el diari més anticlerical republicà del període del Sexenni Democràtic. El Rayo acabà essent suspès per les autoritats malgrat que aviat fou substituït per una altra publicació semblant, El Trueno.

El 1874 es posarà fi en aquest període democràtic de la mà del cop d’estat del general Pavía i començarà l’etapa coneguda com la Restauració Borbònica amb el monarca Alfons XII. Aquesta nova situació va provocar la desorganització dels republicans i no els tornarem a trobar organitzats fins a la dècada dels 80’s.

A Pollença els republicans majoritaris també eren republicans federals, que foren els que organitzaren el míting citat a l’inici de l’article. Vinculats al Partit Republicà Federal, al 1872 dominaven clarament el consistori municipal, provocant els mesos següents problemes amb el clergat i amb les classes acomodades. Un gran aconteixement pels republicans pollencins i que denota molt la seva tendència federal i radical, foren les grans manifestacions que es produïren a Pollença amb motiu de la proclamació de la República Federal de Pi i Margall. Un altre aspecte, que surt a la poesia, i que va ser cabdal en l’ideari republicà, fou l’abolició de les quintes, que no era més que l’abolició del servei militar generalitzat.

Aquests republicans són un gran exemple d’una gent amb unes idees avançades que lluitaren tot el que van poder i contra tot ordre establert per establir el seu ideal d’una societat més justa, democràtica, laica i descentralitzada. Lluitadors que un cop d’estat i la conseqüent Restauració va callar, encara que només fos per una sèrie d’anys.

Una figura a reivindicar; Salmerón president de la Primera República. Els militars li van sol·licitar  la seva signatura per executar diverses sentències de mort a  soldats desertors de les guerres carlines Salmerón es va negar a signar i, tal com figura inscrit en la pedra del seu mausoleu, «va abandonar el poder per no signar una sentència de mort». 

Per quŔ menteixen? L'auditori d'en Moneo no pot ser.

Alternativa | 14 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Catàleg de mesures de l’entesa pel Progrés Municipal

Fa uns mesos Joan Cerdà el batle de Pollença va declarar a la premsa que, a excepció de nosaltres que sempre ha estat en contra, la resta de regidors PP, PSOE, PSM i UM sempre havien defensat el projecte. Això és simplement mentida; el PSOE es va posicionar clarament contra l’Auditori d’en Moneo a l’anterior legislatura, és més la primera pàgina del darrer número de la seva revista "poble" la dedicaven a argumentar les seves raons per dir no a l’auditori.

Ahir  sortien a la premsa declaracions del portaveu d’UM-UNPI a Pollença, Toni Oliver (que a la seva vegada  és director d’Inestur que ha decidit augmentar la seva ajuda pel auditori dels 3 als 5,5 milions d’euros), dient que "s’alegra del consens sobre el teatre de l’auditori de Moneo." Mai havia vista parlar de consens quan un grup amb representació a l’Ajuntament és contrari, i és una manca de respecte als nostres votants. Però és que a més a més abans d’ahir el mateix PSOE de Pollença, declarava a la premsa, que abans de decidir res feia falta  la realització d'un estudi de necessitats, la reducció del nombre de cadires, que la subvenció sigui suficient per finançar íntegrament l'obra i que s'estudï la necessitat que l'arquitecte sigui Moneo.

El mateix més o manco que diu el PSM al seu blog  que diu que “hem d'assegurar  que no sigui una càrrega pel municipi durant els següents anys i que s'aprofiti al màxim. El fet que sigui de l'arquitecte Moneo o no és secundari, tot i que seria preferible el seu disseny si es pot adaptar a les necessitats del municipi i a la disponibilitat econòmica.

O sigui hem de dir al senyors Joan Cerdà i Toni Oliver que una cosa són els seus desitjos i obsessions personal i altra és l’opinió dels grups polítics i dels ciutadans. El PSOE, el PSM i nosaltres estam d'acord en que cal una sala multifuncional i aquesta sala a la situació actual de financiació no pot ser el projecte d’en Moneo. Ja que tan el PSOE, el PSM com nosaltres consideram que per fer la sala polivalent hauria de ser suficient amb la financiació de Govern i Consell (així  i tot només d’interessos l’Ajuntament hauria de posar ja uns 400.000 euros) . Amb el projecte d’en Moneo el càlcul més optimista és que el’Ajuntament hauria de posar dos milions d’euros, el que per tant el fa inviable segons el plantejament actual dels tres grups citats.

Esperam que el PSOE i el PSM mantenguin els seus arguments ja que a l'actual precària  situació econòmica de l'Ajuntament i a la situació de crisi actual pensam que seria una irresponsabilitat total comprometre més de dos milions d'euros municipals quan amb la financiació de Govern i Consell (més de 10,5 milions) és més que suficient per fer una excel·lent sala multifuncional.

De caravaca no se vende


Cala Murta. De vedats i diades

Alternativa | 13 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

A la darrera diada de la caça la consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Julve va declarar que el tercer vedat de caça major es realitzarà a la la Finca de Cala Murta. La veritat que des de que el ple va aprovar per unanimitat la declaració de Pollença amiga dels animals no hem aturat de veure com el municipi es converteix en una lloc realment poc amic dels animals. Per això demanarem al proper ple que es retiri aquest títol que és pura hipocresia.

Al cas del vedat de caça major a Cala Murta ens preocupa molt com pot afectar això a les colònies infantils-juvenils que fa més de 30 anys que es realitzen a la citada cala. Ja ens havien arribat notícies de que des de la Conselleria de Medi Ambient estavan posant pegues a les Colònies, que al PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals) de la Serra de Tramuntanana s'havien tingut en compte...que si és un lloc perillós, que si el risc d'incendi, l'evacuació. Pràcticament tota la gent de Pollença ha passat per aquests campaments, són coneguts a tota Mallorca ( a l'any passat quasi 200 joves es varen restar sense plaça per l'èxit d'aquests campaments). Fa anys que hi ha un vedat de caça major i que ara es faci un especial de cabra mallorquina no hauria d'afectar per res  a aquest campament, tot el que s'ha assenyalat des de la Conselleria es solucionable per tant esperam que aquest estiu es desenvolupin els campaments sense cap problema, en cas de no ser així promourem una mobilització ciutadana per mantenir aquests campaments que formen part de la vida de molt de pollencins.

Respecte als vedats de caça en general pensam que l'opacitat de la  Conselleria en aquest tema no només és injustificable sinó que incompleix la llei. A l'anterior ple varem presentar una moció de rebuig al vedat de caça de Formentor i varem demanar el pla director del citat vedat per conèixer les seves característiques, extensió. Igual que varen fer quan es va presentar l'ordenança del Puig de Santuïri amb un vedat "social". Als dos casos no hem aconseguit veure els respectius plans tècnics i al cas de Formentor, el regidor de medi ambient ens ha informat que es va demanar el pla a la Conselleria, però aquesta s'havia negat a donar còpia a l'Ajuntament perque s'havia de demostrar un interès legítim per demanar aquesta informació. Pot haver un interès més legítim que el que aquest vedat es troba al municipi de Pollença i l'ha demanat l'Ajuntament. Per què tan de secretisme? Insistim que tot el que envolta al negoci de la caça major a Mallorca és tèrbol i aquesta opacitat el demostra.


Respecte a la diada de caça de Pollença es va realitzar la mateixa demostració de caça de cabres amb llaç al mateix lloc que s'havia fet a la Fira i de la qual havia denegat el permís la Conselleria d'Agricultura.Ens sembla increïble que la Conselleria d'Agricultura hagi deixat fer aquesta i altres demostracions amb animals a la Fira. Pensam que és molt greu que les institucions públiques responsables del compliment de la llei no el facin i que actuïn com si les lleis només fossin pels ciutadans. De moment llevarem el cas al defensor del poble i presentarem una instància a la Conselleria demanant l'obertura d'expedients sancionadors als organitzadors.

http://www1.mma.es/playas/img/galerias/mall/0139/%EDndice.htm 

 

Xerrada sobre el F˛rum Social Mundial a Pollenša

Alternativa | 12 Marš, 2009 20:48 | facebook.com twitter.com

Xerrada sobre el Fòrum Social Mundial

per Aina Calafat

Divendres 13, 20.30h,

Centre Cultural de Pollença


 

De documental, barreres, festes i altres preguntes.

Alternativa | 12 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Per terminar ja amb el ple de gener transcrivim els precs i preguntes, una secció sempre interessant on transmetem moltes de qüestions que ens arriben a través dels ciutadans. Us animam a fer-nos arribar els vostre precs i preguntes pel proper ple a aquest blog o a eurxella@yahoo.es Hem afegit comentaris.

P: En quina situació es troba el documental fet per l'Equip4 sobre la vida d'en Guillem Cifre de Colonya?

R: Com a Ajuntament no es disposa de cap informació, però sí li pot comentar que esta acabat, i que Colonya l'ha comprat.

Pensam que és incomprensible que l’Ajuntament hagi pagat un viatge als descendents d’en Guillem Cifre, un viatge que no ha tingut pràcticament publicitat i que hauria d’haver finançat Colonya i que una feina de difusió com aquest documental l’hagi pagat Colonya sense cap intervenció de l’Ajuntament.

P: Compta la Radio Municipal amb el preceptiu Títol Habilitant de la radiodifusió sonora? Si negatiu, quan procedirà l'equip de govern a regularitzar la radiodifusió  d'aquest mitjà de comunicació municipal?

R: El regidor que va posar en marxa la radio ho va deixar en ordre; i per tant suposa que sí.

P: Quan es pensa eliminar l'escaló de l'entrada de la nova area de serveis socials i facilitar l'entrada a les persones amb problemes de mobilitat reduïda?

R: Hi ha una rampa de fusta que es col· loca quan fa falta.Pren la paraula la Sra. Ramón i assenyala que s'ha habilitat una zona per a minusvàlids en front de l'edifici, i tot i que la rampa de fusta no és el més adequat per ara funciona.

Pensam com després va dir la regidora del PP-UMP Margalida Reynés que ja que es pensa traslladar en un futur a aquest  edifici les associacions, quan Serveis Socials puguin anar al Centre de dia, caldria fer una rampa adequada i fixa, a més a més l’amplada de l’entrada fa que no sigui una feina massa complicada.

Ja seria hora de prendre seriosament el tema de l’eliminació de barreres arquitectòniques i mostrar més sensibilitat per un tema en el s’incompleix la llei. Esperam que al pressupost del 2009 hi hagi una partida dedicada al tema.
 

A continuació varem insistir en preguntes pendents de resposta del ple anterior

P: Quina empresa fa la reparació i manteniment de les estacions de televisió?

Respon la Sra. Campomar que ho fa Miquel Nicolau .

P: Quin cost va tenir la Fira del Vi?

Respon la Sra. Campomar que va pujar a 34.000 €.

A la situació actual hauria que replantejar-se fer una fira del vi cada any, sobre tot amb aquest cost.

P: Quin és el cost desglossat de les festes 2008?

Sense resposta, segueixen sense complir la llei. A temps de crisi s'hauria de reduir el pressupost de festes.

P: Per què s'ha tancat la placa de Monti Sion uns dies

Respon el Batle que no s'ha donat cap ordre de tancament.

A continuació varen fer uns precs:

Varem demanar  els plànols d'ocupació de la via pública de la nova ordenança (fins final de mes es poden fer al·legacions)

Ja ens han arribat i ja els hem publicat a internet (pdf)

 

- Varen insistir en que es tregui el concurs per a la neteja de la via pública del Port.

En pocs dies es complirà un any sense contracte i el pitjor és que a efectes legals no podem fer res, em resulta increïble que l'administració pugui actuar d'aquesta manera sense cap conseqüència. 

 

- Recordarem la promesa de renovació del parc infantil de la Plaça Joan Cerdà del Port, i varem demanar que es traslladi un balancí al costat del edifici que, per la seva ubicació, és perillós. Igualment varem demanar que es llevin les barreres arquitectòniques . De moment no han fet res.

Aquest és el balancí, un nin es pot caure cap a enrere i donar-se un mal cop amb la vorada.

 

 


 

 

- Varen comunicar les  queixes dels treballadores de la recollida de fems en relació a que, amb motiu de preparar la cavalcada a Santuíri, es varen treure les taules i cadires que utilitzen per al descans. També vare denunciar  que l'estat del local és lamentable, i varen demanar que es millori, i si no és possible que no es lIevi el que hi ha .

  - Varen demanar solucions a les voreres sense acabar al Port, com a la cantonada de vicenc Buades amb  Xaloc.

A Pollença i a la Cala Sant Vicenç també hi ha un grapat de voreres sense acabar, carreres mal asfaltats...Fins quin punt és lògic asfaltar camins rurals i no tenir en condicions els municipis? 


 Quedau convidats a la xerrada sobre la Reforma de la Llei d'estrangeria que organitza Esquerra Unida de Mallorca avui a las 20:00 hores a la Sala Groga del sindicat CCOO (Francesc de Borja Moll, Palma).
La xerrada serà a càrrec del senador d'Esquerra Unida i Alternativa, Joan Josep Nuet i posteriorment es donarà la paraula al públic per a que pugui fer les aportacions que trobi adients i resoldre els dubtes que la reforma els susciti.

 


 

De urbanisme i altres preguntes

Alternativa | 11 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Per terminar ja amb el ple de gener transcrivim els precs i preguntes, una secció sempre interessant on transmetem moltes de qüestions que ens arriben a través dels ciutadans. Us animam a fer-nos arribar els vostre precs i preguntes pel proper ple a aquest blog o a eurxella@yahoo.es Hem afegit comentaris.

Primer ens va contestar el batle i regidor d’Urbanisme Joan Cerdà.

P: S'ha obtingut alguna resposta per part del Ministeri de Defensa respecte a la moció aprovada per unanimitat al ple de juny que demanava la retirada del monòlit dedicat a la Legió Còndor a la base del Port de Pollença? En cas que la resposta sigui negativa demanem que es torni a demanar i que es demani una resposta.

R: Encara no han contestat res, i esta d'acord en tornar-ho a demanar.

Una vergonya que el Ministeri no s’hagi dignat a contestar a la nostra petició. A pesar de la Llei de Memòria Històrica al nostre municipi seguim tenint un monòlit en honor dels que bombardejaven les poblacions civils de la República.

P: Fa un any al ple de gener del 2008 es va aprovar per unanimitat la realització de la manera més participativa possible d'una Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanals del municipi. A aquell ple es va dir que ja estava prácticament feta però un any després no sabem res d'aquesta ordenança. Quan es pensa presentar?

R: No s'ha dut a Ple, ja que esta redactada però manquen alguns punts a debatre i aclarir tot; indica que ja és hora que s'aprovi.

Aquest dilluns el batle ens ha dit dit que ja està llesta, molt de retard per una ordenança que ja eta feta.

P: Quin temps es tarda de mitjana en resoldre una sol· licitud de llicència d'obra major? Quin temps es tarda de mitjana en resoldre una sol· licitud de permís d'obra menor? S'ha previst fer qualque canvi en aquest tema?

R: No es pot fer una mitja de temps, de totes maneres reconeix que hi ha retard, però no és el mateix una sol· licitud que s'ha d'esmenar una serie de vegades, que altres que no estan igual. S'han previst actuacions per intentar esmenar els retards, com la informatització de part de l'arxiu d'obres, per als antecedents, però un dels aspectes que més retarda és la manca de personal.

P: S'han resolt ja les al·legacions de la parcel·la 50 A de Formentor (villa Cortina) respecte a la suspensió d'obres que havia acordat l'Ajuntament?

R: No s'ha resolt, hi ha debat entre els tècnics, assessor jurídic, arquitecte, respecte la solució més correcta.

P: S'ha obert expedient d'infracció urbanística a la grua que es va instal·lar sense llicència a I'UNAC 33? Aquesta grua te ja tota la documentació en regla?

R: No consta L'obertura d'expedient d'infracció; té la documentació en regla, s'està estudiant si durant la temporada turística es pot fer treure la grua.

S'hauria d'obrir un expedient d'infracció ja que la grua es va instal·lar sense llicència, es va demanar a posteriori a partir de les nostres denúncies.

P: Ens consta que es va obrir expedient d'infracció urbanística a la barrera que tanca el camí i carretera vella de Lluc a l'altura de l'Empeltada.

R: Es va obrir l'expedient, s'han contestat les al·legacions, i en aquests moments esta en mans de l'instructor.

P: Ha fet el zelador ja l'informe demanat a l'anterior comissió informativa d'urbanisme respecte al tancamentde la finca coneguda com La Rovina, situada entre el camí vell de Boquer i la segona fase de la circumval·lació.

R: S'ha obert un expedient d'infracció, hi ha un informe al respecte.

P: Ha obert ja el zelador cap expedient respecte a les tanques publicitàries als solars rústics?

R: S'ha fet un llistat de tanques, n'hi ha que ja existien, altres són noves, també n'hi ha d'organismes oficials, però s'hi esta fent feina.

 

 

P: Ha resolt ja l'Ajuntament la sol, licitud de legalització de les obres que s'han fet a Ternelles

R: No s'ha resolt, es va demanar ampliació d'informació, i és un deis assumptes a on els tècnics, jurídic i arquitecte, fan feina conjuntament. Indica que una de les mesures que s'han posat en marxa és la feina conjunta en els projectes més importants.

P: S'han pagat ja els doblers que es deuen a l'institut del Port de Pollença?

R: Hi va haver una reunió, amb la presencia de la tinent de batle, i es pretén posar una partida al Pressupost.

El roto al blog Caravaca no se vende

 


 

 

Llei dĺAccÚs Electr˛nic dels Ciutadans als Serveis P˙blics

Alternativa | 10 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la nostra feina de donar informació als ciutadans, una informació que per lògica hauria de donar el propi Ajuntament. Avui publicam els actes de les Juntes de Govern de novembre. Us recordam que podeu escoltar els plens de l'Ajuntament a ràdio Urxella, dividits per punts. També teniu encara temps de participar al IV concurs de fotografia Urxella, fins el 20 de març del 2009, temes impactes socials o mediambiental a Pollença.

Pdf junta de govern de 4 de novembre de 2008

Pdf junta de govern de 18 de novembre de 2008

De les juntes volem destacar que es va minvar el projecte de projecte relatiu a la modernització i adequació a la LAECSP (Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics),proporcionalment a la reducció de la subvenció que es rep del Ministeri d'Administracions Públicques. Es pasa de 346.200 euros a  276.960 euros (50% cada administració). També es va sol·licitar una pròrroga excepcional per a l’adjudicació de l’esmentat projecte.

El desenvolupament de  la LAESCP (BOE) en sembla fonamental  i esperam que Pollença no es resti endarrerida en aquest tema. Ara que amb el Fons d'Inversió Local es reformarà l'edifici de l'Ajuntament, la seva administració també s'ha de posar al dia en tot el referent a les noves tecnologies.

 Com diuen els objectius de la LAESCP cal una administració pública:

- Més oberta. L’administració electrònica ha de facilitar la relació dels ciutadans amb els ens públics
les 24 hores del dia durant els 365 dies l’any.

- Més transparent. Els ciutadans han de poder accedir a la informació dels procediments que s’estiguin tramitant i participar en els assumptes públics. En definitiva, els poders públics han d’informar de tot allò que sigui necessari per als ciutadans. Aquest punt ens sembla fonamental per lluitar contra la corrupció. 

 A Espanya obtenir informació oficial, accedir a arxius públics o aconseguir dades de l’administració és, més que un dret, un calvari. Nosaltres quan no teniem cap regidor pràcticament no s'ens donava cap informació, ni pràcticament cap resposta. Ara una part de la nostra feina com grup polític, com podeu veure a aquest blog, és transmetre informació als ciutadans.

Encara ara ens hem trobat amb casos d'opacitat sorprenents com al darrer ple. Setmanes abans del ple haviem demanat el pla tècnic del vedat de caça major de Formentor, igual que al seu dia varen demanar el del Puig de Santuiri. Ni en un cas ni en altre hem pogut consultar aquests plans.Tampoc hem aconseguit, a pesar de les nostres reiterades peticions, actes d'organismes on no tenim participació  del Consorci de la Gola, EMSER...    Aquesta opacitat davant dels ciutadans i  dels seus representants és inaudita. Al món hi ha 78 països que tenen una llei de lliure accés a la informació cosa que no passa  a Espanya. Per fer nos una idea;  Guatemala té  una norma que obliga als diferents organismes de l'Estat a informar  des de els contractes dels assesors a tot tipus de convenis urbanístics.  A Espanya ningú obliga a les institucions, i menys a les entitats privades finançades amb diners públics a proporcionar dades als ciutadans. L’obscurantisme és l’única norma que es complix al peu de la lletra. Impera la llei del top secret.


- Més propera. La utilització de les eines electròniques obre noves possibilitats de relació amb els
administrats de manera personalitzada. Aquestes noves eines han de reduir despeses i càrregues i
han de simplificar els procediments.


- Més integral. L’administració electrònica ha de fer factible la cooperació interadministrativa, la interoperabilitat entre administracions, per tal de facilitar els procediments que impliquin els ciutadans.
Aquesta transversalitat ha d’anar evolucionant i adequant-se als nous mitjans.

- Més relacional. Els mitjans electrònics han de facilitar la interacció entre les administracions públiques i els entorns privats, creant xarxes d’intercanvi d’informació.

 

Sobre el tema de la transparència haviem parlat als articles transparència contra la corrupció 1 i 2

 A Suècia, des de 1766 hi ha una llei que garanteix el  lliure accés a la informació.El pavelló de Suècia a l'exposició  de Zaragoza tenia aquest cartell a la seva entrada.

 

Aina Calafat a Pollenša

Alternativa | 09 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Gràcies a Iniciativa Ciudadana per Pollença aquest divendres 13 a les 20:30 al centre cultural podrem gaudir de la presencia a Pollença d’Aina Calafat, de Drets Humans de Mallorca que es farà una xerrada del que ha viscut al Vuitè Fòrum Social Mundial 2009  a Belém do Pará (Brasil) i del Tercer Fòrum Social a Mallorca que comença aquests mateixos dies;  12, 13, 14 i 15 de març .

El Fòrum Social Mundial es un esdeveniment destinat als moviments de la societat civil contraris al neoliberalisme i a qualsevol forma d’imperialisme, compromesos en la tasca de construir una societat planetària que s’orienti cap a una relació de sostenibilitat entre els sers humans i la Terra.

S’hi proclama que “Un altre món és possible” , si ens afanyam a conquerir una globalització solidària que respecti els drets humans universals i el medi ambient, amb sistemes i institucions democràtiques al servei de la justícia social, la igualtat i la sobirania dels pobles.

 

  

Hem de recordar que na Aina Calafat és la portaveu de  la Plataforma Salvem la Real, que ha lluitat per preservar Mallorca de l´especulació sense llançar mai la tovallola i sense perdre la seva dignitat, cosa que no poden dir els nostres governants. Nosaltres varen tenir l’honor de participar al seu costat a la manifestació de novembre del 2007 RECTIFICAU! RESSPECTAU LA REAL! RESPECTAU MALLORCA! Veure article; resistents, fracassats o no canviarem el mòn.

   Ara el tribunal ens ha donat la raó a tots els que  defensaven que la decisió de l'anterior Govern del Partit Popular de construir l'hospital de Son Espases va ser un atemptat contra el territori, contra el patrimoni i contra els interessos generals.

El pacte de govern actual hauria d’haver aturat aquest projecte  i no hauria d'haver avalat el “pelotazo” especulatiu del PP sota cap circumstància. 

Platja de Cap Falcˇ... Caminant per Mallorca (XXVII)

Alternativa | 08 Marš, 2009 18:59 | facebook.com twitter.com

D'excursió virtual amb Toni Flores a la Platja de Cap Falcó.

 

Dia de la dona.

Alternativa | 08 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Ahir a la tarda, membres d'Alternativa EU-EV de Pollença, vàrem anar a penjar una gran pancarta a la plaça, amb motiu del dia de la dona. Com un temps, hem recollit la frase dona treballadora, tot i saber que totes les dones són treballadores, però així no perdem l'esperit iniciàtic de la reivindicació: la millora de les condicions de les dones en l'ambient laboral, i en tots els sentits de la vida.

 

"Les primeres celebracions del Dia de la Dona foren, per part de les socialistes nord-americanes el darrer diumenge de febrer de 1908. A Europa l'any 1910 en la II Conferència Internacional de Dones Socialistes Clara Zetkin proposà l'establiment del Dia Internacional de la Dona per tal de promoure el sufragi femení, a més de la pau i la llibertat. Així doncs el 19 de febrer de 1911 les europees celebraren la diada.

El Dia Internacional de la Dona queda fixat en la data del 8 de març a partir de la sortida al carrer (en protesta per la manca d'aliments) de les dones russes el 8 de març de 1917." (wikipedia).

Les dones segueixen patint pitjors condicions laborals que els homes. Primer de tot cal dir que a igual feina, cobren menys. És un fet i una injustícia. Segon, a mesura que es pujen llocs de responsabilitat a les empreses, cada cop hi ha menys dones. És un altre fet, i una altre injustícia.

 

En un món mascliste i patriarcal, com és el que vivim, no està de més reivindicar que la dona no mereix estar per sota de l'home, que només en un pla d'igualtat es pot conviure i que el jou històric que porten al damunt, de segles de submissió, s'ha d'acabar.

Desitjam mai més haver de celebrar aquest dia, això voldrà dir que ho hem aconseguit, que la dona és igual a l'home i que no calen més reivindicacions.

Diada del cašador

Alternativa | 07 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

 Aquest cap de setmana es cel·lebra la IX diada del caçador a Pollença . Com recordareu la Conselleria d’Agricultura i Pesca ens va que confirmar per escrit (pdf) la il·legalitat dels actes amb animals que es van fer a la passada Fira de Pollença (exhibició de voladors dels caçadors i de caça de cabres amb llaç). Aquest dilluns varen entrar a la Conselleria d’Agricultura un nou escrit informant que a la “Diada del Caçador”  hi ha programades demostracions  amb animals i que l’Ajuntament de Pollença i la Conselleria de Medi Ambient, autèntica promotora d’aquest esdeveniment, fan cas omís de la Llei 1/92 de Protecció Animal que viuen al entorn humà.

 

  Consideram que els actes de la diada als qual s'utilitzen animals com les demostracions de caça ( es torna a fer la demostació de caça de cabres amb cans i llaços) incompleixen la llei  1/92 de Protecció Animal que viuen al entorn humà, es facin a aparcaments com a la Fira o a sól rústic. Aquests esdeveniment no es poden considerar com actes de caça, ja que són espectacles amb públic inclòs, i per tant no és competència ni de la Conselleria de Medi Ambient ni de la la llei 6/2006 de caça i pesca.

Al mateix escrit sol·licitàvem la prohibició dels espectacles de la diada que tinguin els animals com protagonistes i els demanàvem que en cas de resoldre al nostre favor, ens ho notifiquessin abans de divendres i en horaris d’activitat normal, per que no torni passar com el cas anterior que el fax es va rebre el de capvespre quan l’Ajuntament ja estava tancat.

No hem rebut aquesta notificació i per tant consideram que la Conselleria d’Agricultura i Pesca ha fet deixadesa de les seves funcions i es permetrà una vegada més un incompliment de la llei. A partir d’aquest moment  demanarem l’obertura d’expedients sancionadors per part de la Conselleria d’Agricultura i Pesca als organitzadors i responsables d’aquest actes, i estudiarem amb les associacions protectores d’animals amb les que col·laboram la possibilitat de denunciar a la mateixa Conselleria d’Agricultura per la seva inactivitat a aquest tema.

Evidenment no participarem dels actes d’aquesta diada, si Medi Ambient vol fer una diada hi ha un centenars de temes realment medi-ambientals sobre els que es podria fer una diada, entre altres sobre la protecció d’animals.

 Julve va dir que els caçadors mallorqins eren un 3% de la població. Bé els que no sóm caçadors sóm un 97% de la població i estic segur que la majoria no estam d'acord amb que es subvencioni amb doblers públics la caça . A la pàgina de "ecologistas en acción" us podeu apuntar a un registre de no caçadors.

Es pretén que el Registre de NO CAÇADORS serveixi de referència i punt de trobada entre persones interessades en la iniciativa i en el qual els quals s'inscriguin fan seu el següent MANIFEST:

* Declar públicament la meva condició de no caçador.

* Reclam el meu dret a gaudir de la naturalesa sense estar subjecte a l'amenaça i el soroll dels tirs dels caçadors.

* Reclam el meu dret a passejar lliurement pels espais i vies públiques sense estar subjecte a les restriccions i obstacles que dóna lloc l'activitat cinegética.

* Declaro el meu compromís de gaudir de la naturalesa responsablement sense danyar-la ni molestar ni perjudicar a terceres persones ni als seus béns legítims.
 

 


  


 (Segueix)

Auditori, dessaladora i caša.

Alternativa | 06 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

La tertúlia a la ràdio municipal del polítics de dimecres va tractar diversos temes prou interessants.

En primer lloc es va parlar de l'Auditori. El batle es va comprometre a fer diverses reunions amb els grups polítics i associacions per tractar el tema, i parlar de si l'ha de fer en Moneo o no , si ha de tenir una capacitat de 600 persones o menys... Esperam que aquest procés sigui el més obert possible i que tothom pugui donar les seves idees i suggeriments.

Un tema molt important que encara és a l'aire és si l'Ajuntament ha de posar més doblers o no, els doblers que sembla que ja són segurs que ha de posar l'Ajuntament són els dels interessos dels 4,7 milions d'euros que aporta presidència, ja que aquests doblers aquest conveni és fins al 2018 i l'obra es suposa que es terminarà abans.

Al punt que es trobam actualment nosaltres volem un edifici el més multifuncional possible, pensat sobre tot en les necessitats del dia a dia dels ciutadans, la sala principal no cal que sigui tan gran ( a no ser que hi hagi un sistema per fer una divisió fàcil i funcional de la mateixa) i evidentment l'Ajuntament no hauria de posar cap doblers. 

 També es va parlar de la dessaladora  d'Alcúdia que ens donarà aigua aquest estiu. A aquest punt varen defensar que era millor el projecte d'eix transversal projectat al primer pacte de progrés, un projecte que va ser esborrat a l'anterior legislatura pel govern UM-PP.Sobre aquest tema hem publicat diversos articles a aquest blog.

El tocomocho de l'aigua.// La dessaladora no és la solució.//Aigua sense dessaladores...

Ara tendrem aigua privatitzada més cara i de mala qualitat. La producció d'aigua potable en base a aigua de la mar, exigeix un consum elèctric, energia produïda fonamentalment per la crema combustible fòssil, augmentant  les emissions a l'atmosfera de diòxid de carboni, causant de l'efecte hivernacle i del canvis climàtic. És una hipocresia parlar de lluitar contra el canvi climàtici després optar per aquest model. Igualment la producció d'aigua dessalant aigua de mar té un cost econòmic molt elevat que acabara repercutint al preus que pagarem  per l'aigua dessalada.

 Per terminar es va parlar de la diada del caçador, i Joan (UM_UNPI) , Tomeu (PP-UMP) i na Francisca (PSOE) varen fer front comú per alabar aquesta diada  sobre tot dient que no seria un benefici econòmic pel poble. Tan Tomeu (PSM) com nosaltres consideram que es podrien tenir els mateixos beneficis amb una diada que no fos de caça sinó realment de Medi Ambient . La caça és una afició d'un part de la població, una afició que cada vegada té menys adeptes entre la gent jove i que cada vegada és més artificial  (la majoria dels animals caçats son criats), però sobre tot és una activitat que per molt que li vulguin donar un aire romàntic o medi ambiental té una finalitat molt clara matar animals per diversió i  això no s'hauria de subvencionar ni fomentar amb doblers públics.

 Us recordam que a ràdio urxella anam penjant els plens i tertúlies, a més d'alguna entrevista de la ràdio municipal.

 


 

Nova ordenanša terrasses i 2.

Alternativa | 05 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Sobre el paper la nova ordenança de terrasses és positiva ja que el seu principal canvi, ja no es té en compte les places a l’interior per donar les places a l’exterior (només es té en compte quan dos establiments demanen la mateix zona) ha de facilitar el compliment de l'ordenança cosa que no es feia fins ara. Tan sols se podrà ocupar la via pública en aquelles zones senyalades pels serveis tècnics municipals (a aquest pdf podeu veure aquestes zones). Si no hi ha cap zona senyalada es podrà demanar-se ocupació, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals sobre si és la zona o lloc interessat susceptible d'ocupació. Igualment les zones d’ocupació podran ser modificades, previ informe del serveis tècnics municipals (art 5.1) Aquest canvi ens sembla bé ja que facilitarà el control del compliment de l’ordenança i a la fi el que ens interessa es delimitar les zones de la via pública que es poden ocupar.

A les condicions per ocupar, com a l’anterior ordenança incomplida, les terrasses no han de dificultar l’ús del mobiliari urbà i han d’estar al menys a 1 metre de distància, ara s’ha afegit; “ o aquella distància que permeti el seu ús". Aquesta redacció resta una mica difusa i ens agradaria que fos més concreta, igualment pensam que als plànols ja s’hauria de marcar que no es pot ocupar la zona al costat dels bancs, cosa que no s’ha fet. 

A l’igual que l’anterior ordenança es parla de deixar a les voreres un espai mínim per la circulació dels vianants de 1 metre i mig, esperam que aquesta vegada s’arribi a complir (article 6.1c)

Un tema que des del nostre punt de vista s'han oblidat a l'ordenança és prohibir les terrasses en llocs que dificultin l'accés a aturades de transport públic, edificis, locals comercials i guals permanents. Farem una al·legació en aquest sentit. 

Una novetat important i positiva és que no es podran  instal·lar aparells reproductors d' imatge i / o so en la via pública, tals com equips de música, televisors, o aparells de qualsevol altra mena (equips informátics, karaokes, etc.) Així com no emetre so cap a la via pública per cap mitjà .

Per demanar l’ocupació de la via pública els titulars dels establiments que tinguin un punt de contacte amb la zona assenyalada en un radi de 15 m des del punt mig de la seva façana. Però aquest criteri podrà ser modificat o corregit puntualment i en casos concrets previ informe dels serveis tècnics municipals (article 5.2)

Si són varis els establiments els que tenen influencia sobre la zona de susceptible d'ocupació i ho han demanat, es repartirà proporcionalment entre ells tenint com a criteri els metres quadrats interiors del establiments destinats a la ocupació pel públic.

La nova ordenança incideix més a les normes estètiques que les anteriors. Estam totalment d’acord amb que  les terrasses han de tenir una estètica harmònica amb el seu entorn, però tal vegada no calgui ser tan concret com  especificar els materials (article 4.2).

Al tema sancionador les multes ara són més grans, poden arribar a 3.000 euros les molt greus...

Encara que com hem dit la nova ordenança serà positiva sobre tot si s'arriba a fer complir presentarem al·legacions sobre els punts ja assenyalats i encara hem de fer una revisió a fons dels plànols. Com sempre estam oberts a les vostres idees i suggeriments per fer aquestes al·legacions.

 Exemple dels planols de la nova ordenança, en aquest cas es tracta de la Plaça Major de Pollença.

 

Nova ordenanša terrasses 1.

Alternativa | 04 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

  Al ple de gener es va presentar l’aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements complementaris i del us de terrasses i zones privades de la oferta turística bàsica visible de la via publica. Es va aprovar amb les abstencions del PP-UMP i nostra.

 Com sabeu hem dedicat un bon grapat d’articles, precs i preguntes a denunciar l’incompliment de l’anterior ordenança d’ocupació de la via pública (Espai públic?, Les promeses són eternes, els titulars es repeteixen, El Calvari…). A molt de llocs l’espai públic s’ha vist reduït a angosts passadissos per les taules, cadires, publicitat. Entre altres excuses el batle sempre parlava de la impossibilitat de fer complir l’anterior ordenança per la seva complexitat.  

Fa un any es va parlar del projecte de canviar l’ordenança de manera consensuada i s’ens va mostrar uns primers mapes de com seria la plaça major de Pollença amb les zones delimitades per la nova ordenança. Després ja no s’ens va mostrar res més fins que a les comissions dels ple de gener on es va informar que es presentaria per urgència l’aprovació inicial.

Encara que feia un any que es parlava la precipitació final de la presentació d’aquesta ordenança es va demostrar en que a la mateixa s’havien oblidat d’esborrar el nom de Càlvia, que ha estat el model que han seguit per fer la nova ordenança.

L’equip de govern s’ens va excusar, va dir que a les al·legacions hi hauria consens i negociació... Una demostració més de que les coses no es fan bé i que l’equip de govern està sobrepassat per la gestió del municipi. Ja no és que no vulguin saber res de democràcia participativa, és que ja ni tan sols faciliten la participació dels grups polítics.

Aquesta ordenança com podeu veure al seu llarg títol es refereix al tema de les terrasses, per tant  a la resta de temes  ( càrrega i descarrega, construcció...) segueix vigent l’anterior ordenança. L’aprovació inicial de l’ ordenança va ser publicada al boib del 24 de febrer i teniu un mes per presentar al·legacions.

Demà parlarem i valorarem més específicament  l’ordenança que podeu llegir al següent document pdf i podeu veure els mapes de delimitació de les zones d’ocupació al següent pdf. Una vegada més hem de denunciar que aquesta feina l’hauria de fer l’Ajuntament i no un blog d’un partit com aquest.

Un exemple; carrer Cresques (Port de Pollença), a l'estiu hi ha espais intransitables pels vainants.

 


 

 

Obama endossa presos.

Alternativa | 03 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Llegíem aquests dies passats a la premsa la visita del Ministre d’Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, havia anat a parlar amb la delegada del govern d’Estats Units, Hilary Clinton. Fins aquí tot bé.

El més sorprenent venia unes línies més avall: Moratinos es comprometia a cercar lloc a presons espanyoles a presos de Guantanamo. Que vol dir tot això?

Tal vegada, com que EEUU son un país petit, poc extens i on no hi ha presons suficients, cal que altres països, entre ells Espanya, s’hagin d’encarregar dels presos que no hi caben a les seves presons.

Tal vegada cal llepar el cul als EEUU, i a l’ídol de masses, al change, al yes we can... sigui com sigui. Les relacions amb el Bush no eren bones des de que teníem al PnSnOE (Partit no Socialista no Obrer Espanyol) en el poder i ara calia restablir les relacions sigui com sigui. Dóna igual si ens hem d’ocupar dels seus presos. La qüestió és la submissió. Així tal vegada Zapatero podrà estirar els peus damunt la taula de la casa d’Obama, tal com feu en el seu dia l’expresident Aznar amb l’assassí de Texas.

A algú li cap al cap que EEUU, un país amb un sistema penal brutal (privat i públic) necessiti de les presons espanyoles per dur als seus presos? Hem puc creure que necessitin l’aeroport de son Sant Joan per traslladar presos i torturar-los arreu del món, però em costa creure que no es poden fer càrrec dels presos de Guantánamo.

Un altre motiu podria ser que fos per desfer-se del problema. A l’igual que el Prestige (mític vaixell que va enfonsar-se i ho va deixar tot contaminat) tal vegada l’estratègia sigui enviar-lo lluny abans de que s’espatlli hi ho embruti tot, dur-lo al mig de la mar i que la corrent i el temps facin el que hagin de fer. Guantánamo era i és una vergonya pels nord americans.

En fi, jo no se perquè els EEUU no vol fer-se càrrec dels seus presos i els vol portar a Espanya, tampoc se perquè Espanya vol acceptar els presos de la presó més vergonyosa del món. El que si se és que a aquests presos se’ls ha de fer justícia, el més ràpidament possible i deixar-se d’especular sobre la seva residència com si d’un problema es tractés i no de persones encara innocents a l’espera d’un judici.

 

 

 

 

 

Auditori si!

Alternativa | 02 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Entenent a qui anaven dirigides les declaracions que van sortir a la premsa divendres passat, referents a l’auditori de Moneo, del portaveu d’UM-UNPI de Pollença i un dels màxims dirigents del turisme a Mallorca, Toni Oliver, voliem respondre-li.
En primer lloc nosaltres mai hem dit que no sigui necessari un auditori o una sala polivalent. Pollença necessita un espai per a fer actes grans, teatre, etc.

Ara bé, el que no és de rebut és hipotecar Pollença per una firma. Que l’auditori sigui de Moneo ens costa a tots els ciutadans molts diners. No oblidem el més d’un milió d’euros en interessos i que ja no rebrem els fons de cooperació del govern fins al 2018.

El més lògic en obres de gran despesa i tamany és, primer, fer un estudi de la despesa, segon, fer un estudi de la seva gestió i després d’esbrinar les necessitats reals que té el poble, fer un concurs públic per donar l’adjudicació al projecte que més s’acosti a aquestes necessitats. És un protocol proa senzill i bàsic.

Però no, aquí, amb arguments demagògics, es fa un projecte absurdament car, desmesurat i sense tenir en compte que se’n farà després.

Hi ha dades dels auditoris d’arreu de Mallorca, però no les han ni consultat, sinó se n’haguessin adonat de que la resta d’auditoris no s’omplen tot i tenir molt menys capacitat; que la resta d’auditoris han estat com a mínim la meitat de barats; i que tots tenen pèrdues cada any.

Si el que volen son edificis singulars, que es dediquin a promocionar molts dels monuments històrics que hi ha descuidats a tot el municipi. Pollença té molta història i una paisatge prou bonic per no construir un pou sense fons firmat per Moneo.

Ens diuen que no mesuraran la part econòmica, sinó la satisfacció social. I com es mesura això? Més bé creiem que ells valoraran més la seva satisfacció personal al veure la placa amb el seu nom quan ho inaugurin.

 

Imatge del futur auditori de Pollença. 
 

 

Puig de la Creu, Caimari... caminant per Mallorca (XXVI)

Alternativa | 01 Marš, 2009 19:00 | facebook.com twitter.com

D'excursió virtual amb Toni Flores al Puig de la Creu, o Puig de na Creu, Caimari.

 

 (Segueix)

Taxes mÚs justes i millor gestiˇ.

Alternativa | 01 Marš, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

 Al ple de gener es va presentar també d'urgència la desestimació de les  al·legacions presentades  a les taxes de fems i IBI pel PP_UMP. Aprovada amb l'abstenció nostra i vot en contra de PP-UMP. Es va repetir el debat que ja s'havia fet quan es varen aprovar les taxes

Les al·legacions s’havien presentat fora del termini i a les mateixes es repetien els arguments que ja havien sortit al ple. En negre les al·legacions i en vermell l'informe de l'interventor.

- Al·legació de que no constava l’informe tècnic econòmic, i que no havia estat aprovat per l’òrgan competent i, per tant, d’acord amb el seu criteri, s’incompleixen els articles 24 i 25 TRLRHL.

L’informe tècnic econòmic dels costos de tractament i recollida de fems per tipus d’establiment, que forma part de l’expedient, ha estat redactat per un tècnic qualificat a proposta de l’Ajuntament a partir de les previsions de despeses informades pel gerent de l’empresa municipal encarregada de la prestació del servei.

L’expedient inclou, igualment, un informe econòmic financer elaborat per la Intervenció de l’Ajuntament.

- Al·legacions  contra l’estudi tècnic de repercussió de les taxes i per tant, des del punt de vista de l’ Intervenció, no es valoren.

- Propostes sobre les bonificacions previstes per l’ordenança, legalment admissibles. Depenen de la discrecionalitat de la Corporació. El reclamant mostra el seu desacord amb el que considera un augment de la pressió fiscal i proposa l’ajust del coeficient a aplicar per a equiparar els ingressos als de l’exercici 2008. Proposa, a més, que l’Ajuntament informi als interessats de les bonificacions previstes a l’ordenança.Són propostes legalment admissibles segons el criteri de la Corporació

Actualment s'està fent ja l'estudi tècnic de repercussió de les taxes de fems, esperam que aquest ajusti millor aquestes taxes i que es millori la gestió no només dels fems sinó de l'Ajuntament en general ja que a pesar de l'espectacular pujada d'impostos seguim aprovant extrajudicials i amb importants deutes.  

 Del blog islas y territorio.

 

Seguim amb el ple de gener on es va fer l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'Ocupació de la Via pública. Fa quasi un any que es va anunciar i finalment es va  presentar sense el necessari consens i temps per una ordenança tan important. Es va aprovar amb les abstencions del PP-UMP i nostra.L'equip de govern va fer autocrítica per com es presentava aquesta ordenança i va prometre que a les al·legacions hi hauria consens i negociació. 

L'equip de govern va prometre tenir una actitut dialogant i de consens al moment de rebre les al·legacions.

La urgència de la moció es va notar a la mateixa redacció on s'havien oblidat de llevar el nom de Calvia, que ha estat un dels models seguits per fer l'actual moció.  

 (Segueix)
«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb