URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple de març

Alternativa | 25 Març, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'aquest dijous 26 a les 20:00. De moment un petit resum, ja parlarem més detalladament de cada punt i de les nostres quatre mocions.

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació, si procedeix, de 1'acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de febrer de 2009.

2.- Ratificació decret d'Alcaldia núm. 122, de 24 de febrer. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós relacionat amb “villa Cortina” A pesar de infraccions i  contenciosos, s’ha continuat fent aquesta impactant obra. La lentitud de la justícia en aquest tema i la seva inactivitat per aturar aquests desastres és sagnant.

3.- Ratificació decret d'Alcaldia núm. 176, de 16 de marc. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós relacionat amb  PIMSA (Promociones Iberomediterràneas S. A). Igual que al ple de novembre del 2007 es tracta d’un contenciós relacionat amb un conveni urbanístic al Pinaret. Amb  l’adaptació del PGOU  al POOT l apromotora no podrà fer tan d’habitatges com pretenia (24).

4.- Moció presentada pel grup de PP-UMP sobre accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. A pesar de que ja es va aprovar al ple d’octubre del 2007 una moció nostra per fer un pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques proposta s'ha fet molt poca feina. Pensam que té poc sentit presentar de nou una moció per que sigui aprovada per unanimitat si després no es posa una partida pressupostària, i pel que sabem aquesta partida no existeix de moment als endarrerits pressuposts del 2009.

5.- Moció presentada pel grup PSM- Entesa nacionalista de petició de delimitació urgent de la carretera vella de Lluc. En teoria avui s’ha d’aprovar l’inici d’aquesta aquesta delimitació amb un gran retard al BOIB núm 187 de 18 -12- 2007 es va declarar aquesta carretera Tiltularitat del Consell de Mallorca. De totes maneres aquesta delimitació no pot ser excusa per tancar el camí a llocs on es troba perfectament marcat, comseria el cas de l'Empaltada.

6.- Ratificació decret d'alcaldia núm. 123, de 24 de febrer. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós del comitè d’empresa contra l’aprovació de la plantilla de personal del 2008.

7.- Declaració de compatibilitat de la Sra. Catalina Cifre Cifre, mediadora cultural. Per la realització d’uns estudis fora d’horari de feina 

8. - Aprovació inicial dels nous models de declaració de béns patrimonials i d'activitats per a regidors i càrrecs directius. i els seus corresponents registres.  A partir de la nostra moció aprovada al ple de desembre (Transparència contra la corrupció 1 i 2 es fa l'adequacio als Registres de Declaracions de Béns patrimonials i Activitats a la Llei del Sol. Nosaltres voliam la publicació d'aquest registre a internet però finalment això només el es farà voluntariament. Ja podeu apostar sobre que regidors no el faran. .

9.- Moció Alternativa Esquerra Unida- Els Verds sobre Mesures davant la crisi econòmica. No ens hem cansat d'advertir que davant de la crisi l'Ajuntament ha de reaccionar.

A aquesta moció proposam més austeritat, garantir la dotació suficient a l’àrea de serveis socials, racionalitzar la despesa en la contractació d’empreses externes que fan serveis municipals, crear un Fons social de contingència per fer front a situacions de risc de marginació social i prevenir polítiques, discursos i actuacions de xenofòbia.

10.- Moció Alternativa Esquerra Unida- Els Verds de millora a la participació ciutadana. A principi de legislatura varem presentar una moció similar que varem retirar abans del ple després d'arribar a una sèrie de compromisos per part d'UM-UNPI i PSOE, més tard no varen voler firmar aquests compromisos. A partir d'aquell moment varem decidir no retirar mai més una moció. A  dia d'avui encara hi ha punts sense complir. Igualment després de les darreres polèmiques als premis de la rua demanam una regularització i democratització de la Comissió de Festes.

Resumidament demanam  exposar documentació pública a la pàgina web, fer un nou reglament de participació ciutadana, contestar als ciutadans,regularitzar el funcionament de la Comissió de Festes.

11.- Propostes/Mocions d’urgència .

 A més a més de les dos mocions ja resumides presentam dues mocions d'urgència.

Una demanant constituir una comissió d’investigació municipal amb la participació de tots els grups polítics per aclarir les causes per les que fa més d'un any que una empresa sense contracte fa la neteja viaria al Port i procedir a delimitar responsabilitats polítiques, administratives i civils o patrimonials.

La segona té com finalitat mantenir oberta la carretera vella de Lluc a l'altura de l'Empaltada, la varem comentar ahir.

L'equip de govern presenta una moció per commemorar el 30 anniversari dels primers ajuntaments democràtics (3 d’abril de 1979).

També es presentarà per la seva aprovació la valoració de  les ofertes pel contracte d’obres del projecte del Fons d’Inversió Local de Rehabilitació de l’Ajuntament. L’oferta millor valorada ha estat la de Llabres Feliu, SA

II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes. 

Genial Quino al blog justicia global

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb