URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Els usurpadors han d'obrir els camins p˙blics.

Alternativa | 30 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

La Secretaria General del Consell de Mallorca ja he fet l'informe jurídic sobre la recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella de Lluc, al que s'havia compromés després de que traslladéssim al Consell la barrera que tancava la carretera a l'altura de l'Empaltada i de la reunió que es va tenir amb na presidenta del Consell, na Francina Armengol.

A l'informe se assenyala que  fa més d'un any el 5 de març de 2007 el  Ple del Consell de Mallorca, va acordar per unanimitat, realitzar, en el termini de quatre mesos, tots els actes necessaris, per tal que l'antiga carretera de Lluc a Pollenca, passés a formar part de l'inventar¡ de bens propis del Consell de Mallorca. A més a més es comprometia “Atesa la situació actual de tancament de part del camí, i del seu mal estat i destrucció en alguns deis seus trams”, a la recuperació d'ofici i rehabilitació de la totalitat de l'esmentada Carretera Vella de Lluc a Pollença, posant especial esment a que resulti accessible per persones discapacitades que facin ús de cadires de rodes. S'aprovava igualment integrar la totalitat del traçat de la carretera vella  en l’itinerari de la Ruta de Pedra en Sec'" amb independència de que dreceres sobrants del l'antic camí reial de ferradura o del posterior camí de carro (sobre els que es construí gran part de dita carretera), en formin part com variants del recorregut.  O sigui el propietari de l’Empaltada no pot justifica el tancament  de la carretera amb la drecera que ha fet a un costat . Igualment el Consell de Mallorca indica que el conveni que va firmar el propietari de l'Empaltada amb l'anterior conseller de Medi Ambient Borràs (UM) no té cap validesa legal.

L’informe del Consell enumera tota una sèrie de legislació autonòmica i estatal on es fonamenta jurídicament que les administracions públiques tenen la potestat de recuperar d’ofici el seus bens, sense necessitat d'acudir al Jutge. Això  deixa en evidència a ajuntaments com el de Pollença i al propi Consell que han deixat usurpar els camins públics sense actuar ràpidament d'ofici per recuperar el que s'usurpava.

Respecte a la carretera vella de Lluc l'informe conclou que la presidenta del Consell pot requerir, i esperam que el faci aviat, al propietari de l'Empaltada perquè retiri la barrera amb la que tanca la carretera, i que aquest l'ha de retirar en un termini no superior a vuit dies, des de que rebrà el requeriment. De no retirar la barrera el propietari , la mateixa administració podrà llevar la barrera i en aquest cas seran de compte de l'usurpador les despeses derivades de la tramitació del procediment de recuperació.

 En resum aquest informe és un pas més en la lluita per recuperar els camins públics, una lluita en la que a partir d'ara  esperam que s'impliqui més l'equip de govern. Si aquest no fa la recuperació d'ofici de tots els camins públics tancats al municipi és simplement per què no vol, no per què no pugi legalment.

 Aquesta és la imatge que volem veure a tots els camins públics.

 

 

 

Ple d'abril

Alternativa | 29 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'aquest dijous 30 a les 20:00. De moment un petit resum, ja parlarem més detalladament de cada punt.

Seguint amb la nostra "feina destructiva" i demostrant una vegada més que només servim per criticar presentam tres noves mocions. 

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de març de 2009.

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 3 d'abril de 200.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'adjudicació definitiva del contracte d'obres per dur a terme el project ed'execució "Rehabilitació de l'edifici Montision per a dependències municipals de l'Ajuntament de Pollença".

S'ha adjudicat a Llabres Feliu, SA, la mateixa empresa a la que s'ha adjudicat la finalització de les obres del Centre de Dia.

Ja s'ha decidit els trasllat del personal que fa feina a l'Ajuntament, seguint els criteris marcats per l'enginyer municipal. Els jutjats es traslladen on eren les oficines de recaptació (local cedit temporalment per Colonya). La ràdio es trasllada a la que ha de ser la seva ubicació definitiva a Participació ciutadana (Convent) i la resta van a tres locals llogats per l'ocasió (Can Pou, Can Vila i cantonada c/lleó-c/horta). 

4.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV sobre la contractació del servei de neteja del Port de Pollença.

Moció que vam presentar al ple anterior i no es va acceptar la seva urgència. Demanam  constituir una comissió d'investigació municipal amb la participació de tots els grups polítics per aclarir les causes per les que fa més d'un any que una empresa sense contracte fa la neteja viaria al Port i procedir a delimitar responsabilitats polítiques, administratives i civils o patrimonials. Com a altres temes fa temps que ens diuen que "es solucionarà la setmana qeu ve"

5.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV sobre la convocatòria d'una consulta popular per decidir  el futur auditori o sala multifuncional. Ja hem fet un article sobre aquest tema, pensam que és la manera més democràtica de decidir sobre aquest important tema. La gent ha de poder triar entre  fer el projecte d'en Moneo o una sala multifuncional feta integrament amb la subvenció del Govern i el Consell i a partir d'un concurs públic.

6.- Ratificació de l'acta de recepció de les obres del projecte de dotació de clavegueram del solar 74 de la urbantizació de l'Alzinar de Sant Vicenç.

7.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV sobre la declaració del municipi de Pollença lliure de transgènics. Demanam que l'Ajuntament manifesti la seva oposició de cultius transgènics. Al moment de redactar aquesta moció són vuit els municipis de Mallorca declarats com a lliure de transgènics: Andratx, Artà, Capdepera, Esporles, Estellencs, Mancor, Porreres i Santa Maria.

8. - Aprovació definitiva, si procedeix del Reglament del Consell Escolar Municipal de Pollença (CEMP). Només ha hagut una petita al·legació nostra que ha estat acceptada

"Que a l’article 3 del reglament entre les competències i altres disposicions s’inclogui la de ser informat i consultat de  l’edició i distribució de materials didàctics per a la promoció dels valors patrimonials i identitaris específicament relacionats amb el municipi (article 10h del decret 10/2003 de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars)"

 Igualment s'ha tengut en compte la proposta de l. A l' aprovació inicial del Consell hi havia dos representats dels AMPAS (Associacions de mares i pares d'alumnes) i l'AMPA  del Costa Llobera demanava un representant per cada centre escolar. Finalment s'ha optat per una solució intermèdia  hi haurà quatre representants; un de 0 a 3 anys, dos de primària i un de secundària per evitar un excés de representants que dificultin la feina del Consell.

9.- Aprovació si procedeix, del conveni de col·laboració entre l'INESTUR i l'Ajuntament de Pollença per realitzar la 48 edició del Festival de Pollença.

Fins ara INESTUR donava una subvenció ara es farà un conveni cada any. Aquest conveni s'hauria de fer en realitat amb el patronat però aquest es troba a una situació d'alegalitat (aquesta és la gestió que volen per l'Auditori?). INESTUR repetei la subvenció de l'any passat i col·labora amb 180.000 euros.

10.- Moció presentada pel grup municipal del PP-UMP sobre les subvencions per a les escoles municipals. Demanen que es recuperin les subvencions.

 

Es tracta de demanar a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern que torni a donar aquestes ajudes. La darrera convocatòria va ser al 2006.

 

II- PART DE CONTROL I SEGUIMEN T

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes.

 

 

Concert de l'1 de maig

Alternativa | 28 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Aquest 1 de maig, dia internacional dels treballadors organitzam un concert a la Plaça Major de Pollença. Contam amb la col·laboració de l'Associació "Esos Kuernos Rock " que s'encarrega de la barra de begudes i presenten el seu quart dvd. A més del concert hi haurà paradetes amb material de la resta de col·laboradors edicions el moixet demagog, CCOO, UGT, l'Asociació ASPAAL I EU Illes Balears.

L'1 de maig va ser establert com jornada de lluita pels drets dels treballadors  a la II Internacional Obrera  el 1889,  en homenatge als Màrtirs de Chicago, sindicalistes anarquistes, que van ser executat als Estats Units. La gran reivindicació que s'establí fou la jornada de 8 hores i la vaga era l'instrument que es decidí d'emprar cada 1 de maig.

A Pollença fa molt d'anys que no es feia ni tan sols un acte festiu o commemoratiu a aquesta jornada històrica de lluita pels drets dels treballadors, i hem decidit que aquests temps de crisi són un bon moment per recuperar al manco la celebració d'aquest dia al municipi. Hauria de ser el moment de començar a dir ben fort als socioliberals i neoliberals que són els treballados als que s'ha d'ajudar i  no al sistema financer i especulador que ens ha portat a aquesta crisi. No podem seguir callats mentre es segueix premiant l'avarícia, cobdícia i prepotència dels bancs i les grans empreses. i  mentre augmenta la precarietat laboral, els acomiadaments i els expedients de regulació. 

Us esperam a tots divendres a les 20:00 a la plaça Major.


 

 

El deute, entre la ficciˇ i la realitat.

Alternativa | 27 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Al darrer Punt Informatiu ens va cridar l'atenció el titular  "L'Ajuntament de Pollença entre els menys  endeutats de Mallorca" a la pàgina 21, titular que anava acompanyat 'una taula i una extensa notícia firmada per la redacció on s'informava que Pollença era el cinquè municipi menys endeutat i es subratllava que el poc endeutament de Pollença comparat amb municipis de similar població. 


Després vam veure la taula on  figurava Pollença el deute ets de nou milions i mig d'euros i ens va cridar l'atenció la població del municipi ( dades d'1 de gener de 2008), pràcticament vint mil habitants, i  quan vam veure el deute per habitant no ens sortien els comptes, 147 euros per habitant? 

 Municipi                                              Deute per habitant       Deute (milers euros)        Població


 Si feu la divisió amb aquestes xifres el deute per habitant seria de 475 euros per habitant. Però el deute encara és major ja que la població de Pollença en realitat és de 16.997 habitants per tant el deute real de Pollença és  de 559 euros per habitant. Amb la qual cosa estam per damunt de la mitjana d'endeutament dels municipis de Mallorca i Espanya.

A la pàgina del ministeris d'economia i hisenda podeu consultar el llistat complet dels deute dels municipis espanyols

A més hem d'afegir que aquestes xifres fan referència només  al deute amb els banc, d'aquesta manera no s'inclou el deute comercial amb empreses i particulars que al cas de Pollença és  important.

 Res a dir si l'endeutament va acompanyat de serveis i millores importants pel municipi, però al cas de Pollença a nosaltres i cada vegada a més ciutadans no ens surten els comptes. Després d'anys de bonança econòmica,  amb una activitat turística i constructora important,  el municipi que tenim no és el que ens mereixem, amb serveis bàsics no coberts o que no funcionen correctament.

La crisi ja es troba entre nosaltres i un bon grapat dels que l'han de gestionar són els mateixos que han estat incapaços de gestionar la bonança econòmica, si fos cristià diria això de "que Déu ens agafi confessats".

Article del PIP.

 

 

 

L'avenc del fumat. Caminant per Mallorca (XXXIII)

Alternativa | 26 Abril, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

D'excursió virtual amb Toni Flores a l'avenc del fumat.

Intermediaris (precs i preguntes febrer)

Alternativa | 26 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquestes són els precs i preguntes del ple de febrer, en gran part  resultat dels vostres suggeriments a aquest blog o el nostre correu, pensam que una de les nostres feines és fer d'intermediaris dels ciutadans.  El dijous 30 tenim un nou ple ordinari i com sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes.

 

    Precs:

            1.- Demanam  instal·lar un mirall al creuer de la carretera de Llenaira, ja que el bruc de la finca que fa cantonada al camí del Refugi d’animals impedeix una bona visibilitat i és un perill.

            2.- Al carrer creus de Pollença un bruc impedeix la visió de Pollença del que és un mirador, demanam la retirada d’aquest bruc.

            3.- Enguany fa dos-cents anys que va néixer Charles Darwin, l’autor de la teoria de l’evolució, i el centenari es commemora a tot el món amb tot d’actes. Demanam que es celebri qualque acte (conferència, documental, taula redona, exposició ...) per commemorar aquest a aniversari a Pollença. Ja es va fer una conferència.

         Preguntes que va respondre el batle

            P: S’ha obert cap expedient d’infracció urbanística a les obres del polígon 3, parcel·la 891 (Can Cuarasa).?

            R: No  perquè té llicència. Estam fent feina a aquestes i altres llicències que consideram tenen irregularitats.

            P: Què pensen fer amb la peatonització del Port? Es mantindrà com es troba ara quan comenci la temporada? Demanam més informació i participació a aquest tema.

            R: S’està a l’espera de la resposta de la Conselleria de Mobilitat. Ja sabeu quina va ser la resposta.

            P: Respecte al projecte de l’auditori d’en Moneo. Quan de doblers pagarà l’Ajuntament? Com es preveu solucionar el problema de l’aparcament? Quan de concerts del Festival es preveu portar a l’auditori? Quins mesos?

            R: Quan es prengui la decisió que ho faci el Sr. Moneo, es debatrà a Ple. Nosaltres pensam que la decisió s'ha de prendre després de consultar als ciutadans i per això presentam una moció al ple de dijous 30.

            P: Al carrer creus número 37 un veí ha instal·lat una càmera mirant al carrer. Compleix la llei de protecció de dades? En cas de que la resposta sigui negativa demanam la retirada d’aquesta càmera o el compliment de la llei.

            R: Es passarà a la policia per a l’emissió de l’informe,  i informa que no hi pot haver càmeres a les vies públiques.

            P: Aquesta setmana hem tingut coneixement de la denegació de permís de la Conselleria d’Agricultura i Pesca a l’espectacle de caça de cabra amb llaç i l’exhibició de voladors dels caçadors que es varen fer durant la Fira. El batle va declarar a la premsa que la denegació del permís per part d’Agricultura va arribar dos dies després de celebrar-se l’acte (això seria el dimarts 11) però a l’escrit que ens ha enviat la Conselleria d’Agricultura i diu clarament que la resolució es va transmetre el mateix divendres dia 7 de novembre via fax o sigui dos dies abans de que s’arribés a fer l’espectacle. Va arribar o no va arribar el citat fax, i quan?

            R: Se li varen donar els documents, el fax de la conselleria d’Agricultura va arribar  a l’Ajuntament el divendres a les 17 hores, i, per tant, no es veure fins dilluns, ja que no era horari d’oficina, sí va arribar abans el de la Conselleria de Medi Ambient que era favorable. Cert la Conselleria no va actuar correctament.

            P: Volem conèixer el programa de la diada de la caça dels dies 7 i 8 de març i si s’ha previst fer aquest tipus d’exhibicions” a l’aparcament de Can Conill ja que en aquest moment no es pot excusar el desconeixement de la llei.

            R: Demà és la presentació, a les 10’30 i li farà arribar tota la informació. Una vegada mès es va imcomplir la llei, estam fent feina per demanar responsabilitats.

            P: Quan es pensa fer la remodelació del camp de futbol sala del Port?

R: S’estan fent reunions, per arribar  a un acord entre totes les parts, i afegeix el Sr. Ramón que s’ha de tenir en compte que també es va patir el temporal. Aquesta remodalació en principi era una de les millores que havia promés l'empresa que va fer els camps de gespa artificial, o sigui que estam parlant d'anys d'incompliment i Michel parla del temporal!

Respostes d' altres regidors.

P: Quan es pensa arreglar la pista d’squasch del Port de Pollença?

Respon el Sr. Ramón Amengual i explica que hi va entrar aigua, per tant s’ha d’eixugar, ja s’ha triat el parquet, i es posarà quan les condicions siguin adequades. Encara no s'ha arreglat, cinc mesos per eixugar-se?

P: Es va tallar un pi a la plaça Miquel Capllonch, hi ha comptes de reposar-lo? No és la primera vegada que es tallen arbres al Port per després posar taules i cadires.

Respon la Sra. Ramón que l’arbre estava prodit i es va tallar,  i ara està tapat. Els arbres segueixen sent substituits per taules i cadires davant de la passivitat de l'equip de govern.

P: Pensen adoptar qualsevol acció per a la protecció i conservació del jaciment de Boccor? Al ple de març de 2007 es va aprovar una moció que proposava de redacció d’un projecte bàsic per a la creació d’un recorregut arqueològic.

Respon el Sr. Cifre Bennàssar i explica que han tengut converses amb la Direcció Insular de Patrimoni, i tècnics per veure les mesures més adequades per a la protecció del jaciment, és propietat privada, però està col·laborant en això.

Preguntes d'anteriors plen... (Segueix)

 Us recordam que a ràdio Urxella podeu sentir el ple sencer.

 (Segueix)

Caša de bruixes?

Alternativa | 25 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Un nou escrit de Hans Monheim referent a la recollida de firmes demanant la dimissió de la regidora delegada del Port, na Francisca Ramon. 

El dilluns 20 un agent de la policia local es va presentar a un bar conegut del Port preguntant a l'amo si sabia qui era darrera de la petició de dimissió de la regidora delegada del Port,na Francisca Ramón. Això a pesar que ja m'havia reunit amb na Francisca i que el mateix dilluns 20 ja s'havia publicat amb el meu nom un escrit on reconeixie l'autoria de la petició de dimissió.

La tarda del dimecres quan vaig conèixer la visita de la policia muncipal al bar em vaig presentar a l'oficina de la policia local i vaig comentar a un dels agents el que opinava del tema. Una iniciativa com aquesta, d'anar en uniforme a locals públics per saber qui estava darrere de les signatures (quan tot el poble ja el sàvia) es fa per què hi ha ordres superiors darrera. L'única cosa que em molesta de debò és que alguns que manen no llegeixen Urxella que és qui dóna les primícies.

No vull pensar que aquesta investigació es faci  presumptament per tractar d'intimidar a l'amo del bar o als signants, però a partir d'ara caldrà tenir un poc mes de valor per  signar, i les signatures valdran per dues, ja que no se sap qui serà el pròxim investigat.

En el que em concerneix no ho prenc malament, encara que la forma d'actuar del que ha ordenat això ha estat una mica barroera. Seria més interessant que en comptes de preocupar-se de la meva persona s'asfaltessin deu metres de carrer en el Moll.

 

 L'inspector clouseau fa feina a Pollença

 

 


 (Segueix)

Lĺart culinari de la esquerra en la polÝtica balear.

Alternativa | 24 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Un article de Miquel Sánchez per obrir debat.

Us recordam que aquest blog està obert a tothom i que si voleu escriure un article  l'haveu d'enviar a eurxella@yahoo.es Quan més veus diferents i més debat hi hagi millor.

L’art culinari de la esquerra en la política balear.

Diuen els bons cuiners que el secret de la bona cuina està en el gust i els ingredients, ja que amb gust i sense ingredients o vic eversa és impossible fer bona cuina .

El cuinat de l’esquerra balear no té cap tipus de lògica, tant és barrejar sucre amb sal, oli amb aigua o llimona amb tomàtiga, tot és bo perquè a l’estomac tot es junta, el que passa és que hi ha perill de alguna indigestió fruit de la capacitat del nostre organisme de tolerar segons quin tipus de “trampó”, cuinat o amanides.

El menú per les eleccions locals i autonòmiques es deia “BLOC PER LES ILLES”, els seus ingredients: PSM, Esquerra Republicana y Alternativa EU-EV, a segons quins pobles com Pollença o Artà per posar un exemple, la salsa betxamel es va tallar hi va ser impossible de recuperar-la i els ingredients es varen de barrejar una vegada servida la taula, amb la peculiaritat que alguns d’aquest ingredients no han estat compatibles i un està com primer plat i l’altre de segon plat, es dir no formen el mateix plat.

El segon invent de la esquerra balear va ser per les eleccions generals va ser “UNITAT PER LES ILLES”, al menú es va fer fora uns dels ingredients i va ser substituït per un altre ingredient que res a veure té amb els plats que es volien servir, l’excusa un intent de fer pujar el preu d’aquest menú i per tant que els comensals haguessin de pagar més per gaudir del menú balear, res de res, la gelatina no va quallar i el plat no va tenir l’èxit esperat.

Ara es preparen més menús per les eleccions europees, ara just es la meitat d’un ingredient com si fos llet desnatada que la llet queda’s tota sola i la nata anés per lliure, el curiós d’aquesta escissió és que just és temporal i la nata tornarà a la llet, perquè la llet no l’importa que la nata vagi a un altra grup de plats segons diu la nata a la seva nota de premsa (supòs que no importa dir que aquests ingredients són EU-EV).

S’ha de ser molt aficionat a la política per intentar entendre els cuinats, amanides o postres de la cuina balear d’esquerres i així no és d’estranyar que els consumidors finals es decantin més per un pastís blau o un coca vermella, al manco saben el que mengen i no hi perill de torbar-se una pebre picant dins un gató amb gelat, just perquè qualque cuiner trobi què aquest postres mallorquí li fa falta una mica de picant o substituir el gelat d’ametlla per gelat de llimona per això dels contrasts de sabors, malgrat siguin agres i mal de pair.

?

Participeu a l'adaptaciˇ al Pla Territorial

Alternativa | 23 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de febrer es va aprovar per unanimitat  l’Avanç de la revisió del PGOU de Pollença i adaptació al Pla Territorial de Mallorca.

 Com la majoria de municipis de Mallorca portam un retard important a aquest tema, només (Alcúdia) s'ha adaptat completament al Pla Territorial, en quatre casos més el procés es troba en fase d'aprovació provisional per part de l'ajuntament (Campos, Calvià, Felanitx i Santa Margalida), i en 18 casos més es troba en fase d'aprovació inicial. Nosaltres ens trobam al pas previ que seria  un document d'avanç que ara es troba en periode d'informació i recollida d'aportacions fins el 27 de maig. La documentació gràfica i escrita d'aquest important document la teniu a la pàgina web de l’Ajuntament

Ha estat l’empresa Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial (G.A.A.T), S.L., la que ha realitzat de realitzar les tasques d’adaptació del PGOU de Pollença al PTI de Mallorca. A aquest tema consideram que a diferència d'altres si que s'està fent amb informació i participació . Els grups polítics amb representació hem fet un bon nombre reunions i ja s'ha fet una primera presentació-col·loqui al Club de Pollença, al manco es vol fer un altra a l'Associació de Veïns del Port.

És molt important que la gent participi a un document que marcarà el futur del municipi i que ens afectarà a tots. Aquest document fixa el criteri de revisió de les normes urbanístiques vigents, de gestió urbanística de les urbanitzacions,  de les normes de determinades zones com el centre històric, Cala Sant Vicenç, Formentor..., es creen àrees de desenvolupament de serveis al port, com un polígon per a la indústria nàutica, es produeixen desclassificacions de sòls, es determina una nova zona de creixement urbà de Pollença ,a la zona UP-1, al Port es planteja la creació del polígon industrial, amb dos possibles assentaments per ara, es regula l’ordenació del sòl rústic, s’estableixen sistemes generals, s’introdueix el catàleg de camins...

 L'urbanisme a pesar de condicionar nostra vida quotidiana s'ha convertit en un jeroglífic de difícil interpretació amb un vocabulari tècnic incomprensible.  Pensam que la ciutadania ha d'ajudar a planejar la ciutat, i decidir cap a on aquesta ha de caminar, però es fa difícil prendre qualsevol tipus d'iniciativa a un embullat de terminologia. A veure si amb aquest blog i  entre tots aconseguim simplificar la informació i fer suggeriments i aportacions  a aquest important document.

Construcciˇ i Turisme

Alternativa | 22 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de febrer es va aprovar per unanimitat la modificació puntual de l’article 60 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de Pollença. La raó del canvi és reduir les conseqüències de la crisi actual al sector de la construcció.

Aquest article prohibia a tot el sòl urbà dels nuclis de la cala Sant Vicenç i, del Port de Pollença i a les urbanitzacions de la Font i el Vilà, durant el període comprès entre l’1 de maig i el 31 d’octubre els següents treballs de construcció:

- Obres a la via pública o a terrenys d’us públic general com parcs, jardins, places, etc.

- Obres de moviment de terra o excavacions superiors a 25 metres cúbics i enderrocament d’edificacions.

- Obres de construcció utilitzant qualsevol artefacte que no respecti els nivells acústics fixats als articles següents.

 Com ja haviem comentat aquesta modificació es va presentar per sorpresa a les comissions informativa que es fan abans del ple. Un exemple més de la improvisació i manca de criteri amb la que funciona l’equip de govern. Per la nostra part fa mesos, al ple de ja haviem demanat canvis a aquest article. A diferència del sector turístic, en el cas de la construcció no hi ha la figura dels fixos discontinus, i encara que som totalment conscients de que tenim un sector de la construcció totalment sobredimensionat tenim clar que la reconversió d’aquest sector que és molt complicada però s’ha de fer, ha de ser paulatina, evitant la destrucció de llocs de feina. Igualment la situació del sector turístic tampoc és bona, com demostra el tancament de l’hotel Simar a la Cala, i per tant s’ha d’anar amb molt de cura a qualsevol tema que afecti als nostres dos principals sectors econòmics. Per tot això resulta incomprensible que un tema tan important i complicat com aquest es presentés per sorpresa i amb urgència i sense el temps de debat i reflexió que seria necessari. Estam d’acord en prendre mesures excepcionals en temps de crisi però hem de tenir en compte que hem d’anar amb molt de cura no sigui que per reduir la crisi a la construcció enfonsem el turisme.

La primera proposta de l'equip de govern era fer un canvi durant un any de l’article i reduir el període de prohibició que passaria ser de 15 de juny a 30 de setembre, una proposta que significava donar via lliure a les empreses de construcció. En el poc temps que vam tenir abans del ple el que nosaltres vam proposar és que era millor estudiar cas per cas i que els interessats haguessin de sol·licitar motivadament l’autorització que seria resolta per Alcaldia, després d’una audiència també amb el sector turístic del lloc on es fa la construcció. Evidentment s’hauria de valorar  si l’ empresa de construcció sol·licitant tenia problemes econòmics que poguessin suposar l’acomiadament dels seus treballadors, i els perjudicis que aquestes obres podrien suposar pel sector turístic de la zona.

Finalment la modificació de l’article que es va presentar al ple es va semblar suficient al que havíem demanat per votar a favor, i la redacció de l’article restaria d’aquesta forma:

  “Durant l’any 2009, l’Ajuntament podrà autoritzar obres durant el periode que va des d’1 de maig al 15 de juny, i d’1 d’octubre a 30 d’octubre, prèvia audiència amb l’empresa constructora i els possibles establiments turístics afectats on es determinarà en quines condicions es pot desenvolupar la dita obra”

Es tracta d’arribar a acords entre les dues principals fonts de feina en el municipi, cada cas es tractarà en particular, hi haurà una audiència prèvia, i serà l’Ajuntament qui posarà les condicions. El batle  es va comprometre a que s’ens informarà de les peticions i els acords als que s’arribi.

 Evidentment el tema no és fàcil ja que per donar oxigen al sector de la construcció no es pot enfonsar al turisme, i fer aquestes dues activitats compatibles no sempre és possible. Caldrà el màxim diàleg i que tots siguin capaços de adonar-se la situació econòmica a la que ens trobam. Esperam que els sectors afectats siguin conscients de la situació extraordinària que es viu, i que siguin generosos, no s’ha d’enviar ningú a l’atur.

 Al ple es va llegir un escrit de l’Associació Hotelera de Pollença  que teniu a  la continuació de l'article.

El roto al blog  

 

 (Segueix)

Assemblea divendres

Alternativa | 21 Abril, 2009 19:31 | facebook.com twitter.com

Divendres 24 d'abril  a les 21 h. assemblea d'Alternativa EU-EV a can Ramon.

Com és habitual farem la xerradeta i després soparem

Estau tots convidats.

Si voleu participar i no sabeu com, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a aquest mateix bloc  o a eurxella@yahoo.es

 

L'auditori. Carta a Toni Oliver

Alternativa | 21 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer PIP han publicat la carta que van escriure en resposta a una anterior d'en  Toni Oliver, portaveu d’UM-UNPI, respecte a l’auditori d’en Moneo que ara publicam al blog.  Al ple de dijous 30 presentam una moció demanant  una consuta popular per decidir què volem;el projecte d'en Moneo o una sala multifuncional feta integrament amb la subvenció del Govern i el Consell i a partir d'un concurs públic.

Carta a Toni Oliver 

La carta d’en Toni Oliver és una apologia de prepotència, demagògia i poc sentit democràtic. Resulta que, segons el portaveu d’UM, com que no estam d’acord amb la seva aposta per l’Auditori d’en Moneo, no comprenem res i que no hem aportat res.

El primer que hauria de fer el senyor Toni Oliver és informar-se una mica més o no ser tan demagog, ja que abans de dir que no aportam res tal vegada hauria d’haver llegir les actes o escoltar els plens on s’ha parlat d’aquest tema. Ja que és evident que no ha fet ni una cosa ni altra, li resumirem la nostra posició en quatre punts:

1.- Estam d’acord en que a Pollença fa falta una sala multifuncional i sobre tot des de que tenim unes subvencions del Govern i Consell per fer aquesta sala. No hem d’oblidar, de totes maneres, que el conveni actual amb la Conselleria de Presidència hipoteca la quantitat que ens correspon del Fons de Cooperació local fins al 2018 (més de cinc milions d’euros).

2.- El pressupost de la sala  multifuncional (equipament inclòs) no hauria de ser superior a les subvencions rebudes. Així i tot això suposarà que l’Ajuntament haurà de pagar uns 400.000 euros d’interessos. Aquest punt fa inviable l’avantprojecte d’en Moneo que suposaria una aportació de l’Ajuntament d’entorn als dos milions d’euros.

3.- La nova sala multifuncional s’ha de fer a partir de les necessitat reals del dia a dia del municipi i mitjançant un pla de gestió i un pla artístic previs.  Respecte al manteniment de l’edifici s’ha d’aprofitar al màxim el personal del que disposem.

4.- S’ha de fer un concurs públic  per triar el projecte que millor s’adapti a lo anteriorment exposat: triar l’opció més barata i que més s’adapti a les necessitats.

La cultura no necessita cop d'efecte com la construcció d’un auditori ultracar, sinó continuïtat, contenció i respecte als contribuents. Els doblers públics no ha de servir per a finançar les fabulacions i les ànsies de grandesa d’alguns polítics sinó per resoldre les necessitats reals de la gent.

Ja que el senyor Toni Oliver s’omple la boca amb la paraula democràcia, té molt fàcil demostrar el seu caràcter demòcrata: Per què no es fa una consulta popular sobre el tema? Aquesta possibilitat  es contempla al nostre reglament de participació ciutadana (Títol III. Capítol I)

Per acabar, el senyor Toni Oliver en el seu escrit diu que la clau de l’èxit de l’auditori es fonamenta en la gestió. Hi estam d’acord. Esperam que aquesta gestió sigui millor de la que ell va fer com regidor de cultura respecte al Museu, el Festival de Pollença (que es troba a una situació administrativa d’ al·legalitat total) i Ca’n Llobera.

 


 

La dimissiˇ de la delegada del Moll

Alternativa | 20 Abril, 2009 07:53 | facebook.com twitter.com

Després de la polèmica i debat de l'anterior escrit "El Port de Pollença demana la dimissió de na Francisca Ramón" en Hans Monheim, un dels ciutadans que ha iniciat la recerca de les firmes necessàries per aconseguir la dimissió, ens ha enviat aquest escrit  per matissar alguns temes.
Us recordam que aquest blog està obert a tothom i que si voleu escriure un article  l'haveu d'enviar a eurxella@yahoo.es Quan més veus diferents i més debat hi hagi millor.

La petició de dimissió de la delegada del Port l'hem escrit tres persone . A Garci en una carta prèvia i personal li vaig comentar que signaria l'escrit amb el meu nom quan el temps ho requerís. Al principi ho vaig signar amb les inicials que figuren en el meu passaport JRM. Ni Paco  Trebol “, ni Pedro de la Farmàcia han pres part en la redacció d'aquest escrit.


Com no solc ser persona que fugi de les seves responsabilitats ara don nom i cognom i per la meva banda em responsabilitz de la petició de dimissió, així com ho fan els signants de la mateixa.

Als que em critiquen en el Blog els demanaria la valentia de signar amb els seus noms i no amb pseudònims.

A més volgués matisar alguns temes:

Fa alguns mesos vaig posar dos anuncis en el Punt Informatiu.

Al primer demanava al Sr. Batle un poc més de neteja en el Port, al segon demanava la fi de la prova pilot del tancament del Passeig Marítim. Els dos anuncis els vaig signar amb nom i cognom, Hans Monheim i ningú de l'equip de Govern es va posar en contacte amb mi.

Abans d'aquestes cartes també es van lliurar mes de mil signatures contra la semi-peatonizacion desastrosa de la primera línia del Port i l'única resposta al ple de l'Ajuntament va ser que la delegada del Port va negar l'autenticitat de les signatures.

El blog de Urxella ha explicat clarament en desenes d'escrits que una peatonizacion no és viable sense un estudi previ. En el mateix blog s'ha denunciat en nombroses ocasions l'estat deplorable de la neteja, i la falta de contracte de l'empresa que el fa des de fa més d'un any

Des de fa temps nombroses persones comenten l'estat deplorable del Port. Aquest comentari general no té connotació política. Gent d'esquerres, centre o dreta sofreixen la mateixa deterioració. Fins al dia d'avui no he trobat una sola persona que es conformi amb l'estat dels carrers, amb la falta de neteja o el perill d'una zona per als vianants amb autobusos i sense una segona línea que permeti arribar als negocis amb cotxe. Si un nen hagués estat atropellat per un autobús en zona per als vianants a qui li hagués demanat responsabilitats ?

Quan s'ha escrit que diversos negocis s'han dut a la ruïna, pot ser que la paraul "ruïna" fos massa forta. Però si que és cert que els negocis oberts han perdut clients i caixa, i si aquesta semi-peatonizacion-prova pilot (sense Pilot menys el del Autobús) hagués continuat aquest estiu la paralula "Ruïna" hagués estat apropiada. A l'obrir el passeig als cotxes aquest mes es va posar fi a un fracàs anunciat. El fet d'acabar la prova és un reconeixement d'una equivocació total i un argument per a demanar responsabilitats.

El càrrec d'una delegada del Port no és un càrrec honorífic. Quan els responsables no fan el seu treball correctament se'ls crida l'atenció - i això no ha faltat.

Tampoc crec que sigui una sorpresa demanar responsabilitats. Fins als governs es canvien ministres quan els resultats són negatius.

Quan es diu "El Port de Pollença demana la dimissió" em refereix als signants de l'escrit, són de Pollença, del Moll.

Finalment, tot es pot criticar a una democràcia, fins  i tot  aquest escrit, és un dret i està bé que sigui així. Molta de gent avala l'escrit però per raons personals no es volen comprometre, ells prefereixen manifestar el seu desconten però d'altra manera.

A l'anterior escrit referent al tema en el blog he llegit comentaris degradants cap a Urxella i Garci. Pens que les persones que han fet aquests comentaris no coneixen les regles de la democràcia i de la llibertat d'expressió.

Si he ofès algú que pensa diferent  em sap greu. He signat la petició i mantinc el meu dret, i el dels signants, de demanar un canvi de delegat. L'important és que solucionem els problemes com més aviat i que els responsables es mouen una mica més i que deixin de prometre.

  A continuació el mismo escrito en castellano.
 
Fotografies de Hans presentades al concurs de fotografia; clots al Port.
 
 
 (Segueix)

Travessa de Lluc a Lloseta passant per Tossals Verds. Caminant per Mallorca (XXXII)

Alternativa | 19 Abril, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

D'excursió virtual amb Toni Floresper la travessa de Lluc a Lloseta passant per Tossals Verds.

 

Abocaments a la circumvalĚlaciˇ del Moll.

Alternativa | 19 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Volem avisar que aquest dies 12 i 13 d'abril  hi ha hagut un problema d'abocaments a una canal que desemboca a la rodona del tricicle gegant, a la via de circumval·lació.

Una ciutadana del Moll ens va avisar del que succeïa: un torrent d'aigua blanca, fètida, que feia olor a una mescla de merda i acidesa, corria per una canal i desembocava en part al terra.

El primer que vàrem fer és intentar posar-nos en contacte amb el regidor de Medi Ambient, Jaume Plomer, però no vàrem poder contactar amb ell, i ens vàrem posar en contacte amb l'112 per tal de que donessin part a Medi Ambient.

En poc temps la policia local i els agents de Medi Ambient del Consell es van posar en contacte amb nosaltres, fent una magnífica tasca varen trobar la font del problema: pareix a ser que una claveguera estava obstruida i això provocava el vertit d'aigües brutes a la canal. En breu ja ens avisaren de que una màquina ho estava reparant.

Finalment la conselleria i els policies locals han fet una gran feina i, en teoria, ho han reparat. I dic en teoria perquè no ho hem anat a veure ja que confiam amb ells.

El dia 14 vàrem trobar al regidor i el vàrem informar del que havia succeït.

Per casos com aquest, d'abocaments, avisam que el que s'ha de fer és telefonar a la policia local o directament a l'112. Tot i que estam agraïts que els ciutadans confiin en la nostra tasca per solventar els problemes del municipi. Passa que nosaltres, segons alguns, "no feim feina constructiva, només criticam". Altre gent pensa diferent. Serà qüestió d'opinions.

 

 

La quinta del vÝdeo

Alternativa | 18 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquí tenim un nou artícle de Miquel Sánchez. Esper que el disfruteu.

“La quinta del vídeo” va ser el nom que li va posar un contertulià d’una emissora de ràdio als que ara tenim entre 45 i 50 anys (jo tinc 44 però em consider d’aquesta quinta). Nosaltres de jovenets varem tenir l’honor de manejar els primer reproductors de vídeo del mercat, varem veure com el sistema VHS es va menjar els sistemes BETA i 2000, que curiosament ambdós eren molt superiors al VHS, coses de la tècnica i del mercat,  anteriorment, varen veure com el color es menjava el blanc i negre als reproductors de televisió., varen sofrir les averies del “repetidor d’eu Puig de Maria” que ens tenia sense servei setmanes senceres, la caòtica posada en funcionament dels repetidors de Alcúdia i Pollença que quan es veia la “primera” no es veia el “UHF” i viceversa, varen veure com el SINCLAIR(*)  entrava a l’Institut de Pollença (on ara és la casa de cultura) i un alumne donava les classes perquè el professor  assignat no tenia n’idea del que era un ordinador, molt de canvis en molt poc temps.

Uns varen anar a la universitat, uns altres varen anar directament al mon labora,l i altres varem tenir el episodi entremig de la formació professional, i damunt aquesta gent tracta aquest article.

El que varem cursar la formació professional al final dels anys 70 o inics de 80 tècnicament estem quedant obsolets, només el tenir un esperit autodidacta o haver caigut a una empresa que vol tenir al dia als seus empleats pot fer que això no passi. Aprofitant aquest dies el meu amic Tomas ha vingut de Suècia, ell com jo és d’aquesta quinta, però a diferència d’Espanya l’estat suec li obliga per llei a tenir 50 hores anuals de reciclatge i posada  al dia dels seus coneixements en ofimàtica i informàtica en particular, aquestes hores obligatòries no just fan que en Tomas sigui més productiu a la seva empresa si no que també l’empresa rep una compensació per les hores que en Tomas és a l’escola, perquè aquesta formació té lloc en hores de feina. A Espanya i a Mallorca això no existeix i hem hagut d’aprendre i pagar de les nostres butxaques els cursos d’informàtica, xarxes , web i altres derivats que no acabaríem mai per no quedar al camí o a l’atur, cursos, llibres i altre material que no és precisament barat i a vegades s’ha de acudir a la pirateria informàtica per poder aprendre aquestes matèries, i a més fora d’horari de feina amb el perjudici de temps que nos pots compartir amb la família o amics.

Per això no és estrany que en Tomas estigui al dia, d’informàtica, parli perfectament a més del suec, anglès, alemany i un poquet de mallorquí, no molt.

En resum, un dels nostres problemes és la falta de productivitat diuen els empresaris, però poques solucions podem donar en segons quines activitats amb els coneixements dels anys  70.

Cal formació efectiva per la gent que està fent feina i no just pel que estan aturats, però com sempre aquí li donarem 30 voltes a les coses.

Miquel Sánchez

(*) SINCLAIR XZ. Petit ordinador personal amb 1 kb de memòria que va sortir al mercat als final del anys 70, l’institut de Pollença en tenia dos per les pràctiques d’informàtica de l’antic B.U.P.

 

 

El Port de Pollenša demana la dimissiˇ immediata de FRANCISCA RAMON

Alternativa | 17 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Un ciutadà del Port de Pollença, JRM, ens ha enviat aquest texte perquè el publiquem amb la intenció de posarse a cercar les firmes necessàries per aconseguir la dimissió de la senyora Francisca Ramon, delegada del Port de Pollença.

El Port de Pollença demana la dimissió immediata de FRANCISCA RAMON

Com a Delegada del Port per:

  • No saber gestionar la semi-peatonalizació del Passeig Marítim i ser incapaç de fer un pla de viabilitat.
  • Haver portat a la ruïna negocis del nostre Poble.
  • Haver negat l’autenticitat de més de 1000 firmes en contra d’una peatonalizació salvatge i sense fonament, i haver fracassat en un intent de prepotència en contra de la voluntat popular.
  • Deixar un poble sinistrat per la despreocupació i falta de professionalitat que requereix el seu càrrec.
  • No ocupar-se de la neteja, ni dels assumptes mes urgents.
  • No consultar amb els veïns ni apropar-se als seus problemes d’infraestructura.
  • Acaparar molts càrrecs remunerats que li impedeixen justificar un sou de delegada del Port i la dedicació requerida.

Ens fa falta una persona que ens estimi, que es cuidi del nostre Poble, una persona que tingui en compte la preocupació dels ciutadans, que camini pel poble per adonar-se que un clot no és d’Esquerres, ni de Centre i tampoc de Dretes: UN CLOT ÉS UN CLOT i s’ha d’arreglar.

Un canvi immediat perquè estiguem orgullosos del nostre Poble.

Totes les firmes que es recolliran són reals i tindran NOM, COGNOM i DNI i recolzaran aquest escrit amb l’únic propòsit de canviar el rumb d’aquest Port de Pollença per donar-li un futur millor.

 

Aquestes magnífiques fotografies antigues del Port de Pollença les hem tret de la pàgina web del Club Pollença

A CONTINUACIÓ EL TENIU EN CASTELLÀ.

 (Segueix)

Un informe tŔcnic no Ús lloc per fer polÝtica.

Alternativa | 16 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Com deiam ahir al darrer informe de l'inspector cap de la policia senyor Jaume Martorell Plomer sobre la peatonització hi ha una sèrie d'afirmacions que pensam no li corresponen a un informe oficial que hauria de ser un informe tècnic.

Al primer paràgraf del seu informe diu el senyor Jaume: 

"A principis de setembre de I'any passat es varen prendre unes mesures per tal de peatonitzar el carrer Passeig Saralegui des de el C/. Elcano fins al C/. Temple Fielding, mesures que han estat criticades , valorades, rebutjades fins al extrem que certs grups polítics ho han fet servir per fer política poc constructiva amb uns qualificatius que fets per un grup polític ratllen a I'insult."

Pensam que no és funció d'un inspector-cap de la policia local fer valoracions polítiques a un informe. Ja posat a fer una valoració de la resposta social a la peatonització al manco l'hauria de fer d'una manera correcta, i no oblidar-se d'una dada tan important com  citar que al Port es van recollir més de 1000 firmes per llevar aquesta prova pilot.

En quant al tema de "fer política poc constructiva", no sabem que entén per constructiu el senyor Jaume però pensam que no hagués hagut res més constructiu que llevar aquestes proves quan vam presentar dues mocions a l'Ajuntament a octubre i desembre. Igualment res més constructiu que insistir en posar llums a les barreres, cosa que no s'havia fet incomplint les ordenances, denunciar l' abandonament de les barreres durant mesos  a la plaça Joan Cerdà o que els cotxes circulassin a tota velocitat per la zona tancada al tràfic (quinze cotxes en quinze minuts).

També parla el senyor Jaume  de "qualificatius que fets per un grup polític ratllen l'insult". Els insults són insults fets per uns o per altres, no sabem exactament a quins qualificatius es refereix, però posat a fer valoracions polítiques també podia haver valorat com s'ha fet tota aquesta prova; sense informació, consens ni planificació i això ha fet més mal al Port que qualsevol dels nostres qualificatius.

Esperam que en un futur el senyor Jaume deixi les seves opinions polítiques per altres  àmbits que no sigui un informe. No ha d'oblidar que és un funcionari al servei de l'Ajuntament del qual no només forma part l'equip de govern sino també els grups de l'oposició que hem estat triats pels ciutadans que pagan el seu sou.

Barreres abandonades durant mesos.

Mig any de retard al pressupost.

Alternativa | 15 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Avui fa exactament sis mesos, mig any, que s'hauria d'haver presentat el pressupost del 2009 al ple.

"el president de l’ens local elaborarà el pressupost general i el trametrà, amb l’informe de la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària a què fa referència l’article 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al Ple de la corporació abans del 15 d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució."

 A la gravetat d'aquest retard hem d'afegir que l'equip de govern va contractar una empresa privada per assessorar-les per la preparació dels propers pressuposts ( amb un cost de 20.880 euros). A dia d'avui ni tan sols hem pogut veure els informes d'aquesta empresa. Ens sentim estafats, no es podia fer una auditoria però si contractar aquesta "ajuda" que a dia d'avui ni es veu ni s'ha notat.

L'equip de govern segueix incomplint el primer principi dels pressuposts que és el de competència; ja que és competència del ple aprovar aquests pressuposts  a l'ocutbre de l'any anterior al pressupostat, per després poder fer un control adequats dels mateixos, cosa que no hem pogut fer correctament en aquests mesos.

Per acabar el mes de setembre del 2008 a ple on es va fer l'aprovació inicial del pressupost del 2008 a aquell ple vam alabar el  discurs i la posició coherent al assumir la seva responsabilitat compartida d'en Biel Cerdà, regidor del PSM que va demanar disculpes pel retard   i  va  anunciar que si el pressupost del 2009 no s'aprovava com màxim en gener es faria una replantejament molt clar de sortir de l'equip de govern cosa para la qual tenia el suport de l'agrupació. Sembla que és més fàcil aferrar-se a la cadira que complir les promeses.

Aquesta és la intervenció d'en Biel Cerdà al ple del 9 de setembre del 2008 on va fer la seva afirmació de sortir de l'equip de govern si el no s'aprovaven els pressuposts per gener.

Acte d'homenatge als republicans

Alternativa | 14 Abril, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Dimarts 14 d'abril, a les 20h, plaça dels Seglars
  acte d'homenatge als republicans,
 commemoració de la II República.

 

Avui es compleixen anys d'aquell 14 d'abril que fou un crit de llibertat, una entrada d'aire fresc, dins una Espanya decadent.

Aquell 14 d'abril els carrers de Pollença, i els de tot l'Estat en general, s'ompliren de gent, com una obertura de finestres un dia de primavera assolellat. La gent somreia, es cridaven visques a la República i els pobres desheretats anaven vislumbrant la llum que el nou règim els prometia.

Una banda de música recorria els carrers al compàs de la Marsellesa i l'Himne de Riego, mentre la plaça s'omplia de gent, i als joves se'ls oferia un bon berenar.

Somriures. Somriures d'esperança que anys més tard, massa pocs, es tornarien en rostres foscs de tristor quan l'esperança morí baix el jou del feixisme.

Avui miram aquella repúbica, però no amb nostàlgia, sinó de manera crítica, perquè dels erros de la Segona hem de construir la Tercera. 


El programa, encara per acabar de concretar, constarà de:

-Lectura d'un manifest republicà a càrrec d'un membre d'ICP

-Lectura de poemes a càrrec de:
     -Xesca Palou
     -Maria Antonia Valdivielso (Toñi).
     -Miquel Amengual.
     -Pere de la Punta
     -Tana Villar.

-Lectura d'un diari d'un vell republicà, a càrrec de Maria del Carmen Encinas.

-Música republicana a càrrec de Joan Pau, Pau i Lluís (membres del grup Mascarpone).

-Xeremies republicanes, a càrrec de Miquel Amengual.
 
Plogui o no, l'acte és durà a terme, hi haurà una carpa.

TOTHOM QUE TENGUI GANES DE PARTICIPAR FENT UN PARLAMENT, UN POEMA O UNA CANÇÓ ESTÀ CONVIDAT.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb