URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Cultura,caça...

Alternativa | 22 Maig, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguint amb les precs i preguntes del ple de març.

P: Es podien explicar la manca de liquidés i precisar la finalitat de les operacions de tresoreria amb Sa Nostra (500.000 euros) i BBVA (1.750.000 euros) aprovades a la Junta del 17 de febrer.

Respon el Sr. Mir que s’han demanat unes ofertes per poder renovar les pòlisses, les xifres corresponen més o manco a les de l’any passat, però explica que a dia d’avui no estan signades.

P.- Què es pensa fer davant de la reiteració de denúncies relatives a l’agent 370044?

Respon el Sr. Mir que s’ha obert un expedient i s’ha requerit a la Conselleria d’Interior el nomenament de l’instructor. Hem de dir que ja han col·locat càmeres al quartell de la policia municipal, una petició que vam fer a principi de legislatura.

Pren la paraula el Sr. Tomeu Cifre Bennàssar (PSM) i contesta els precs i preguntes del Sr. García:

P: “Fa un any al ple de març el director de Patrimoni i en aquell moment regidor Biel Cerdà a resposta a una pregunta nostra va afirmar que havia demanat un informe jurídic per regular les visites als BICS (Fortalesa i Castell del Rei). Demanam al regidor de cultura que demani si ja s’han fet aquests informes i que si no insisteixi en la necessitat i urgència dels mateixos.”

R: S’ha fet la consulta a la Direcció de Patrimoni i s’han fet uns informes d’accés a BIC i no donen una solució global, sinó que s’han d’estudiar cas per cas, informa que s’està posant en marxa la modificació de la Llei de Patrimoni. Hem demanat a molt de plens sobre aquest tema i  seguim sense poder visitar ni el Castell del Rei, ni la Fortalessa. Que s'hagi previst una modificació a la llei no significa que no s'hagi de cumplir l'actual.

P: Per què s’ha canviat el bibliotecari i arxiver municipal per altres persones tan al club de lectura amb un cost que no havia fins ara, com al curs d’història?

R: A l’Ajuntament hi ha un bibliotecari-arxiver que els darrers anys havia dut a terme l’activitat del club de lectura, tot i no ser l’activitat per la qual està contractat a l’Ajuntament, i suposava, a més, tenir la biblioteca desatesa, i era un cost en hores; per altra part, el curs d’Història encara no s’ha fet enguany. Pensam que el tracte que s'està donant a aquesta legislatura a Pere Salas, bibliotecari i arxiver municipal, no és el més adhient. El curs d'història fa molt d'anys que es feia amb molt d'éxit , el darrer al gener de 2008 va ser el XVè (protagonistes invisibles. Una història de les dones a Pollença). La darrera notícia que tenim és que segurament finalment hi haurà curs enguany (després de l'estiu) coordinat per en Pere Salas i que es'està cercant una persona mitjançant la Fundació Universita- empresa per ocupar el seu lloc a la biblioteca mentre fa la feina d'organtizar i coordinar el curs.

P: Es podria el regidor de cultura desglossar la despesa de 35.000 euros en la realització de l’exposició de l’artista Joan March?

R: Es desglossa en lloguer de maquinària (3400), fotografies (600), comissariat(3000), catàleg i promoció, honoraris del pintor(9000), imprevists a justificar( 2000).Indica que aquesta exposició està subvencionada. No es va indicar fins on arribava la subvenció. 

P: Ens podien explicar la factura 4315 del darrer extrajudicial; 795 fotocòpies de l’àrea de cultura a 598’57 euros. Com s’explica aquest cost excessiu?a quina àrea pertanyen si no són de Cultura? Quin tipus de fotocòpies són?

R: és una factura que va signar al principi de ser regidor, i que no va detectar que no era de Cultura, però una vegada comprovat són preus de mercat.

El Sr. Batle va dir que als documents s’indicava que podien ser del mercat del Port de Pollença, però s’està estudiant què va passar. Tomeu va reconeixer que havia pecat de novat i el van colar aquestes factures que no eren seves.

Pren la paraula el Sr. Jaume Plomer i contesta els següents precs i preguntes del Sr. García:

P: “Reiteram la nostra petició de que l’Ajuntament demani a la Conselleria de Medi Ambient els plans tècnics dels vedats de caça del Puig de Santuïri, Formentor, Cala Murta i Ternelles per poder consultar-les a Pollença. Aquests vedats afecten al nostre municipi i els seus plans directors s’haurien de poder consultar a Pollença.”

R: que els plans tècnics són documents privats i, per sol·licitar-los, necessiten un motiu, i li demana que n’hi digui un, li indica que Santuïri no és un vedat si no una zona d’ensinistrament. Li vaig insistir al regidor de Medi Ambient que la raó que hi ha per tenir accés al pla tècnic de caça és que simplement sóc  i vulll conèixer el pla director d’uns vedats que estan situats al terme de Pollença.

A aquest tema seguim sense tenir aquest plans.

 Aquests dies una ciutadana va demanar a la Conselleria de Medi Ambient com es pot saber per on pot caminar tranquil·lament al municipi  sense perill que et peguin un tro. El Punt d'Informació Ambiental li va respondre que el calendari de vedes, es publica cada any i que les de la pròxima temporada es publicaran pròximament.

Com ens ha suggerit pensam  que seria bona idea fer consultes al mateix
organisme; Punt d'Informació Ambiental (PIA)  pia@dgqal.caib.es  perquè al manco tenguin constància del que molesta i com pot ser de perillós caminar amb caçadors pegant trons vora els camins.

 El roto en el blog d'Arnal Ballester. 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb