URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple de maig

Alternativa | 27 Maig, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple de demà dijous 28 a les 11:00. UM i PSOE tenien actes electorals i han canviat l'hora del ple. De moment un petit resum, ja parlarem més detalladament de cada punt.

A aquest ple presentam dues noves mocions.

Seguim sense notícies del pressupost.

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de l'escola municipal de Música de Pollença.

Només nosaltres hem presentat al·legacions, després de estudiar les ordenances d'altres Ajuntaments com Alcúdia i la Garriga. Trobam que es poden millorar les bonificacions previstes i que és imprescindible un sistema de beques en funció de la renda bàsica individual ja que estam parlant de l'educació. Les al·legacions han estat rebutjades per l'equip de govern.

Més concretament el que demanvam era.

-A les bonificacions (article 5.1) les famílies amb més d'un membre matriculat a l'escola haurien de tenir una bonificació del 20% de la quota.

- A les bonificacions (article 5.3) els alumnes discapacitats haurien de tenir una reducció d'un 50% siguin inscrits a PRODIS o no.

- Introduir un article que reguli un sistema de beques de tipus variable en funció de la renda bàsica individual, i que previ informe dels Serveis Social, es puguin atorgar beques fins el 75% de les quotes d'aquests estudis.

2.- Aprovació definitiva si procedeix de l'ordenança reguladora de la taxa per la presatació de serveis a les platges.

Només ha hagut una al·legació (que ha estat desestimada) d'un particular demanan que les tarifes siguin igual a tot el municipi pels mateixos serveis (a Formentor són més cars) i que diu que hi ha errors.

3.- Ratificació del decret de batlia núm. 318 de dia 8 de maig de 2009.

Nomenament de procurador per a un contenciós administratiu del Café Capuchino 1919 S.L. contra la desestimació d’un recurs de reposició davant de la taxa de fems.

4.- Ratificació del decret de batlia núm. 320 de dia 11 de maig de 2009.

Nomenament de procurador per a un contenciós administratiu de Calvari Inversions s.XXI, S.L. contra la desestimació d’un recurs de reposició davant de la taxa de fems.

5.- Aprovació si procedeix, de la declaració de compatibilitat de la Sra María Serra Petro – tècnica de relacions laborals.

6.- Aprovació si procedeix de la sol·licitud d'autorització prèvia al CIM per a la modificiació puntual del PGOU zona equipament ECAD-12.

L’ampliació del Centre Sanitari no es pot fer amb l’actual normativa i cal autorització del Consell.

7 Aprovació definitiva si procedeix, del la modificació de l'article 60 de l'ordenanaça municipal de Policia i Bon Govern. Veure “l’article construcció i turisme

Només ha hagut una al·legació d’un particular (que ha estat desestimada) al·legant que el canvi és negatiu per a l’activitat turística i el medi ambient, que no és objectiu, que els afectats es poden veure “intimidats” i que agreugen la crisi de la construcció per excés.

Encara que la modificació de l’article no es troba en vigor ja ha hagut dos casos que s’han resolt mitjançant negociació i mediació de l’Ajuntament; s’ha llevat la grua de Cala Molins (UNAC 33) i s’han aturat les obres del “tango” al Port.

8.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a Informe jurídic Ternelles.

Seguim amb la lluita per obrir el camí públic de Ternelles. L'equip de govern diu defensar el caràcter públic del camí però a l'hora de la veritat sempre està ajornant innecessàriament el tancament d’un camí públic d'una gran importància cultural i turística.

9.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa EU-EV relativa a Bens d’Interés Cultural.

Al cas dels BICs, a Pollença no es poden visitar ni la Fortalessa, ni el Castell del Rei a pesar de que la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears regula que s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. Aquesta va ser una de les reivindicacions de Biel Cerdà com regidor del PSM a l'anterior legislatura i ara a pesar de ser director de Patrimoni i dels nostres precs no ha estat capaç de regular aquestes visites, com tampoc va ser capaç l'anterior director de patrimoni i actual batle Joan Cerdà. El que ens resulta totalment incomprensible.

10.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a llicències d'obres declarades d'interés autonòmic.

Demanen que es creï un registre dins el servei d’obres de les sol·licituds de llicències que siguin declarades d’interès autonòmic, sempre que el sol·licitant ho justifiqui adequadament, i que aquestes tenguin una tramitació preferent en quant a l’aplicació directe del decret-llei 1/2009 (decret de Nadal).

11.- Ampliació si procedeix, del termini d'exposició pública (AVANÇ) de l'expedient relatiu a la revisió del PGOU i adaptació al PTI.

Es vol ampliar vint dies l’exposició pública d’aquest important document, encara no s’ha presentat al Port i a l’igual que nosaltres hi ha particulars i associacions que necessiten més temps per fer al·legacions.

12.- Propostes/Mocions d'urgència.


II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes.

Ferreres al diari Público

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb