URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El regidor d'hisenda ha de dimitir

Alternativa | 31 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Fem una primera valoració del ple d'ahir. A aquest ple el PSOE tenia un regidor menys ja que encara no ha entrat el nou regidor Toni Cifre.

Es van aprovar per unanimitat; la declaració de compatibilitat del  ­bibliotecari arxiver, el nomenament de procurador per defensar el catàleg de camins, els contractes d'arrendament de Can Escarrinto i annex, la sol·licitud d'una subvenció pel projecte de rehabilitació de la urbanització de Gotmar i l'aprovació inicial de l'ordenança sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença.

  El punt més debatut i que va ocupar gran part del ple va ser l'aprovació inicial del Pressupost de 2009 que va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. A aquest punt li dedicarem més d'un article, avui només  comentar que s’ha fet un pressupost que no es complirà ja que s'han pressupostat uns ingressos irreals. Augmentaran els problemes de tresoreria per pagar als proveïdors i es seguiran acumulant els deutes amb empreses i autònoms i l’Ajuntament en comptes de ser una ajuda per sortir de la crisi enfonsarà encara més als ciutadans en la mateixa.

Per la nostra part no només vam votar en contra d’aquesta ficció de pressuposts sinó que vam demanar la dimissió del senyor regidor d’Hisenda, no només pel retard de nous mesos a la presentació d’aquests pressuposts i per les seves deficiències, sinó també per la seva actitud, la manca d’informació, no ens han volgut donar els informes que ha fet l'empressa contractada per ajudar-les amb el pressuposts, i sobre tot pel seu incompliment d’un acord de plenari. Ja que al ple de setembre es va aprovar una moció nostra a favor de l’adopció de mesures davant la crisi econòmica. Dins la moció es va aprovar un punt que demanava la congelació o reducció a aquests pressuposts del capítol 2 i la realització d’un pla d’austeritat amb la participació de tots els grups polítics. Com van dir a l’anterior ple, no s’ha fet res d’aquest pla d’austeritat, que ets tan necessari, i ara s’ha demostrat que tampoc s’ha complit l’altra part de la moció i les despeses del capítol 2 de bens corrents i serveis no només no s’han congelat o reduït sinó que s’ha incrementat pràcticament un 11 %. De que serveix aquest ple si no es compleixen els seus acords senyors de l’equip de govern? Per això vam demanar la dimissió d'en Juanjo Mir, que no només ha demostrat la mateixa incompetència que l'any passat al presentar els pressuposts amb nou mesos de retars sinó que ara l'hem d'afegir un canvi d'actitut ja que ha mentit reiteradament quan ens prometia reunions i l'informe de l'empresa contractada per ajudar-les a fer el pressupost.

La nostra moció relativa a la regularització  de la contractació d'empreses externes per part de l'Ajuntament, va ser rebutjada pels vots en contra de l'equip de govern, vots a favor del PP_UMP i el nostre. Joan ha demanat votar els punts per separat dient que estaven disposats a votar a favor del primer punt (la regularització d'acord amb la llei de la contractació d'empreses externes) però no els altres dos punts; la constitució d'una Comissió Específica de Vigilància de la Contractació i afavorir la contractació concursal front la contractació directa. Ens hem negat a separar els punts ja que el primer punt, una vegada destapat el "pastell", l'han de complir sí o sí, a no ser que vulguin acabar en els tribunals. 

Després d’anys d’irregularitats i de contractacions fora de la llei cal una cura superior d’aquest tema i un control per part de tots els grups polítics. Per la qual cosa consideravam necessària  una Comissió Específica de Vigilància de la Contractació. Com hem dit aquest tema és molt greu i seguim fent feina en el mateix, hi ha més empreses sense contracte i aquestes irregularitats tenen uns responsables. 

També va ser rebutjada la nostra moció demanant  la creació del Consell Municipal Social pels vots en contra de l'equip de govern i els vots a favor de  PP-UMP i Alternativa. Es repeteix l'excusa d'altres ocasions, estan a favor del contingut però no volen que sembli que es fa per aquesta moció, que hem de dir; són com nins. Quan es presenta la moció diuen que estan fent feina al tema, però abans no informen de res, mentre que PRODIS ja va començar aquest consell a la legislatura passada. 

 

 

Concentraciˇ de condemna al terrorisme

Alternativa | 30 Juliol, 2009 17:36 | facebook.com twitter.com

Demà a les 12:00 concentració de condemna al terrorisme davant Ca'n Llobera.

Manifestam la nostra total repulsa i condemna a l'assassinat de dos guàrdies civils avui i traslladam la nostra condolença i solidaritat a les famílies de les víctimes. 

Us demanam la participació a aquest acte social de repulsa contra aquesta xacra de la violència.

Fotografia del diari Balears.

 

Desgavell a la contractaciˇ

Alternativa | 30 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Després de descobrir l'any passat que l'empresa que feia la neteja viària del Port no tenia contracte, vam  demanar factures i contractes sobre altres empreses que tenien una facturació important amb l'Ajuntament i donaven serveis regulars. Després de mesos per aconseguir la documentació, la primera petició va ser per novembre,  el que hem trobat són nombroses irregularitats a les contractacions  d’empreses externes per part de l’Ajuntament, amb un clar incompliment de la llei de contractes del sector públic

Aquesta setmana passada hem rebut l'informe de secretaria que ens ha confirmat el que pensavam, un desgavell total, ja que les empreses per les que  hem demanat no tenen cap tipus de contracte administratiu amb l'Ajuntament. La irregularitat és de tal calibre (aquestes empreses no han presentat cap documentació de la que marca la llei; solvència tècnica, i/o professional, inexistència de prohibició de contractació,classificació al registre oficial de licitadors i empreses classificades de la CAIB) que estam fent feina amb e l nostre misser per depurar les possibles responsabilitats que poden anar més enfora de les evidents responsabilitats polítiques i administratives. Estam intentat aclarir que ha hagut darrer d'aquest desgavell.

Una empresa ha realitzat activitats (estades esportives, activitats d'hivern, parc de nadal i setmana santa, natació escolar) del 2001 al 2009 sense contracte amb una facturació molt important (al 2007  va facturar 221.744 euros i al 2008; 320.372 euros). El servei de grues donat per altra empresa no té cap tipus de contracte,  (53.000 euros al 2008)  igualment no té contracte l'empresa que s'encarrega del manteniment de l'enllumenat del Port. (Al 2008 facturaren 154.738 euros). Tampoc té contracte l'empresa que s'encarrega del manteniment dels jardins del Port (60.887 euros al 2008).

Per començar a solucionar la situació avui presentam una moció demanant la regularització d'acord amb la llei de la contractació d'empreses per part de l'Ajuntament
, sense que això llevi la petició de responsabilitats sobre aquestes irregularitats, i afavorir la contractació concursal front la contractació directa.

Després d’anys d’irregularitats i de contractacions fora de la llei cal una cura superior d’aquest tema i un control per part de tots els grups polítics. Per la qual cosa consideram necessària  i també demanam una Comissió Específica de Vigilància de la Contractació.

Pensam que a l’actual conjuntura de crisi econòmica és urgent accentuar les praxis de transparència i la cerca d’eficiència econòmica i s'ha de racionalitzar la contractació d’empreses.

Notícia ahir al Diario de Mallorca.

Na Matilde, la infermera.

Alternativa | 29 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 

Matilde León González, va néixer el dia del reis de l’any 1929, a Benalua de Guadix.- província de Granada, estudià infermeria a Múrcia i València.  El seu primer destí professional fou a Múrcia , després a Melilla i vengué destinada a Mallorca a l’any 54 a l’hospital de Caubet, llavors va passar a Son Dureta l´any de la seva inauguració, el 1956 es va casar amb Josep Vila,  la qual cosa li  va fer perdre la plaça, (a les hores i havia una llei que les dones al servei de l’administració –la majoria telefonistas o infermeres- perdian la plaça si es casaven, el marit ja guanyava prou per elles).

 Els anys seixanta,vingué a Pollença, havent enviudat de Josep Vila, es tornà a casar amb Joan Cifre,  va treballar amb al Dr. Vidal, i després per la Seguretat Social a Pollença, fins a la seva jubilació, tot i que va ésser una jubilació relativa, perquè na Matilde, dona baixeta, però revestida d’una gran humanitat, que podríem qualificar de gegantina, maneja encara avui un seat sis-cents , i és capaç de plantar-se amb un tres i no rés allà on faci falta, resolta sempre a ajudar al necessitat, al desvalgut, al malalt, l’amic… aplicant el seu saber professional, però encara millor , el seu tracte afectuós i dolç, acompanyat del seu parlar andalús amallorquinat.

Aquest any per la Patrona l’Ajuntament en ple ha resolt donar-li una distinció, molt ben merescuda, però Na Matilde ja fa anys que te el reconeixement de tots els pollencins. I discretament, acceptarà la distinció, i seguirà com sempre, amunt i avall amb el seu sis-cents, amb salut i per molt d’anys.

Pere Josep Cànaves

 Les dones el tenien molt complicat al franquisme al blog Tortuga trobareu una interessant selecció de textos com el següent:

“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular- no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes -vanidad, egoísmo, frivolidades- por el amor”.

(’Medina’, revista de la Sección Femenina, 13 de agosto de 1944)

 


Ple de juliol

Alternativa | 28 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple del dijous 30   a les 11:00 que es realitzara a Can Llobera, segurament serà enregistrat com el darrer però no es transmetrà.

A aquest ple presentam dues noves mocions, seguim amb la il·lusió que ja no té aquest equip de govern, proposant millores per una Pollença millor.

I- PART RESOLUTIVA.

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de juny de 2009.

2.- Aprovació, si procedeix, de la declaració compatibilitat Sr. Pere Salas Vives ­bibliotecari arxiver. La mateixa que l'any passat, Pere Salas fa feina a la Universitat.

3.-Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General exercici econòmic 2009. 

A la fí l'equip de govern presenta, passat més de mig any, els pressuposts. A pesar del retard només tenim la documentació des d'ahir i encara no hem vist la memòria que ha fet l'empresa que van a contractar per ajudar-les a fer els pressuposts. A pesar de que aquest estudi s'ha fet amb doblers públics i que Juanjo sempre ha dit que es trobaria encantat de mostrar-ho una vegada terminat el pressupost, quan li vam demanar l'estudi ahir a la comissió es va mostrar una mica reticent.

4.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a la contractació administrativa.  Demanam la regularització d'acord amb la llei de la contractació d'empreses externes per part de l'Ajuntament, la constitució d'una Comissió Específica de Vigilància de la Contractació, de la que formi part un representant de cada Grup Municipal i afavorir la contractació concursal front la contractació directa. Després d’anys d’irregularitats i de contractacions fora de la llei cal una cura superior d’aquest tema i un control per part de tots els grups polítics.  Sense que això llevi la petició de responsabilitats sobre aquestes irregularitats. Pensam que a l’actual conjuntura de crisi econòmica és urgent accentuar les praxis de transparència i la cerca d’eficiència econòmica i s'ha de racionalitzar la contractació d’empreses.

5.- Ratificació de l'acta de recepció de les obres de remodelació placa Pascual Roch Minu. És la plaça al costat de l'antiga bolera del Port, ha estat tancada durant les obres i a canvi el promotor s'encarregava de la remodelació de la plaça. La veritat que esperavam un parca infantil de bons i de veres i no el que han fet. Al Port segueix existint un evident dèficit de parcs infantils ja que els que han fet com aquest són mínims.

6. - Ratificació decret núm. 471 de 07. 07. 2009. Nomenament de procurador per a uns contenciós administratius de Carmen Jaume i Son Velro S.L contra el catàleg de camins.

7. - Aprovació, si procedeix, del contracte d 'arrendament de Can Escarrintxo (poligon 4 parcel-la 268. Un contracte per 10 anys a raó de 18.000 euros el primer any.

8.- Aprovació, si procedeix, del contracte d'arrendament de la parcella annexa a Can Escarrintxo (poligon 4 parcella 269). Un contracte per 10 anys a raó de 3.600 euros el primer any.

9.- Aprovació si procedeix, de la sol·licitud subvenció a la Conselleria d'Habitage i Obres Públiques projecte de rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença. Es vol fer una rehabilitació total de la urbanització, aquesta és l'aprovació de la primera fase; 912.000 euros, el 50% seria el que es demana a la Conselleria, un 25 % l'aportaria l'Ajuntament i l'altre 25 % els veïns mitjançant una contribució especial. La rehabilitació seria total; voreres, pluvials, asfaltat, clavegueram....

 10.- Aprovació inicial si procedeix, de l'ordenança sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença. A la fí es presenta aquesta ordenança, va ser una moció nostra aprovada per unanimitat al gener del 2008 (veure article). En teoria ja tenien en marxa el tema i un esborrany però fins aquest ple no havien presentat res. 

 11.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a la creació del Consell Municipal Social. Aquesta moció ha sorgit d'una proposta de PRODIS, Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 al municipi hi ha diverses entitats que treballen amb la cobertura i oferta de serveis socials a gent major, discapacitats i altres sectors desfavorits.i pensam que la creació d'un Consell Municipal de Social suposarà una eina de treball  per vetllar per la qualitat de l'atenció social de Pollença i un interlocutor a l’Ajuntament per ajudar a millorar la qualitat de vida dels col·lectius socials integrants. D'aquesta manera es millorarà la coordinació de programes i actuacions que, en l'àmbit del Benestar Social ja ha vingut portant a terme l'Ajuntament junt amb altres entitats, durant els darrers anys. La regidora de Serveis Socials ja ha dit que estava fent feina al tema fa temps...

12.- Propostes/Mocions d'urgència.

II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3. - Precs i preguntes.

                          Enveja; platja de Plentzia.

 

 

La mÚs que necessÓria reforma laboral.

Alternativa | 27 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Dues empreses, una amb seu a Osnabrück (Alemanya) i un altre amb seu a Palma es dediquen a la mateixa activitat, fan camisetes com reclam publicitari, ambdues empreses han d’entregar al dia següent un encàrrec d’una tercera empresa, però ambdues tenen ara el mateix problema, el seu proveïdor habitual de camisetes els ha servit les camisetes amb la màniga llarga envers de curta i ara no té existències per rectificar l’error, els dos encarregats de compres de les dues empreses han trobat un proveïdor alternatiu, però atès que és el primer encàrrec de ambdues empreses, aquest nou proveïdor vol cobrar abans de servir l’encàrrec.

La manera d’afrontar el problema deixa ben a les clares que fa falta una reforma laboral:

EMPRESA ALEMANYA: L’encarregat de compres té plens poders per efectuar els pagaments que facin falta pel bon funcionament de l’empresa, ha donat ordre de pagament de les camisetes al seu banc i aquest donat que està autoritzat pel propietari de l’empresa ha fet la corresponent transferència a favor del nou proveïdor, l’encarregat alemany sap que al final del trimestre passarà una severa auditoria per saber si tots el moviments de fons bancaris han estat justificats.

EMPRESA MALLORQUINA: L’encarregat no te cap tipus d’autorització per moure fons bancaris, just els pot fer el propietari de l’empresa perquè ell vol saber abans de pagar res, que s’ha fet o s’ha de fer amb els doblers, però mira per on avui és dia de mercat al seu poble i ha anat a berenar de frit amb els seus amics de sempre, l’estan intentant localitzar amb el telèfon mòbil i a la fi li conten el problema, però diu que en mitja hora serà al taller i que esperin.

EMPRESA ALEMANYA: L’encarregat ha rebut confirmació del pagament de les camisetes i el nou proveïdor li ha dit que en 45 minuts seran al taller, aquest 45 minuts seran aprofitats per berenar i fer un repàs al pla de qualitat que ha instaurat l’empresa, els treballadors alemanys mentre berenen veuen amb satisfacció que els indicadors de producció són molt bons i aquest retard de 45 minuts no afectarà a la seva productivitat i la empresa podrà aconseguir la certificació corresponent.

EMPRESA MALLORQUINA: El propietari és informat per l’encarregat de la feta, i aquest telefona al banc i dona ordre de transferència dels fons corresponents, una vegada confirmat el pagament li han dit a l’encarregat que en 45 minuts les camisetes seran al taller, però s’ha perdut mitja hora per culpa del propietari, ja que no vol delegar amb el seu encarregat ni pagar les despeses de les auditories externes. Aquest 45 minuts d’espera el treballadors mallorquins aniran al bar del costat del taller, a diferència dels alemanys el mallorquins no tenen un pla de qualitat, aquest pla va ser rebutjat pel propietari perquè li havien recomanat posar un treballador més i ell duu fent feina des de el 12 anys i ningú li ha de dir com a de dur la seva empresa.

EMPRESA ALEMANYA: Arriben les camisetes i els treballadors es posen a fer la feina i l’acaben amb l’horari previst, 45 minuts de retard no passa res, tot anat bé por la bona organització de la empresa, ara els el torn del propietari que haurà de fer la reclamació corresponent a l’empresa habitual.

EMPRESA MALLORQUINA: Arriben les camisetes i els treballadors es posen a fer la feina, com són manco que els alemanys la feina de per si havia de durar més temps, ara hi ha un altre problema, com el propietari ha perdut massa temps, ara s’ha fet de vespre i s`hagut d’engegar més llum al taller amb això els costos pugen més del compte a més haurà de pagar temps extraordinari als treballadors, tot això per manca d’organització empresarial.

Desprès tenen la culpa les quotes a la seguretat social i l’alt cost de l’acomiadament

Fa falta una reforma laboral, però d’organització i no voler guanyar els doblers damunt els baixos sous dels treballador ja que molt són incapaços de donar una productivitat com cal a la seva empresa.

Miguel Sánchez Vives.


El roto al blog de José Ramón Mateos, regidor de Formentera.

 


 

 

Torre d'en Penjat o d'Stuart... Caminant per Menorca (IV)

Alternativa | 26 Juliol, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

D'excursió virtual amb Toni Flores a la Torre d'en Penjat o d'Stuart va ser construïda pels britànics a finals de segle XVIII, participava a la defensa del port de Maó juntament amb el Fort de Marlborough i el castell de Sant Felip.

 

 (Segueix)

Adjudicacions (AJ020609)

Alternativa | 26 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam la Junta de govern del 2 de juny de 2009 (pdf)

 

A aquesta Junta destaca l’adjudicació provisional del contracte de serveis de l’Escola d’Adults a  l’empresa “Grupo La Productora SL” per un import  total de 81.646’16€

També es va adjudicar provisionalment la contractació del servei d’estades esportives a l’empresa “Nordesport Balear SL” per un import total de 180.000 €. Consideram aquesta adjudicació després d'un concurs públic un pas positiu, és una cosa que hem demanat des del principi de legislatura , però això no lleva que durant anys la mateixa empresa ara adjudicatària ha fet aquestes estades triada a dit. En aquest moment estam fent feina a aquest tema de la contractació d’empreses externes, on hem trobat un bon grapat d’irregularitats.

 

Es va resoldre adjudicar definitivament a l’empresa “Centro Tecnológico de la Industria Balear S.L.”,  l’execució de l’obra “CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL”  per un import total: 316.061,00 € Personal a contractar procedent de l’atur: 11 durant els sis mesos. Personal contractat que es  destinarà a l’obra: 1 persona.

 

Es va aprovar l’adjudicació provisional del contracte de serveis per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a l’empresa “Podarcis SL” per un import un total de 49.582’18 € . Un altre pas positiu i important que s’havia d’haver fet abans de fer el desastrós experiment de semipeatonització.

 

A proposta de la Regidora delegada de Serveis Socials Sra. Francisca Ramón Pérez de Rada els reunits acorden concedir una subvenció de 5.000 € a l’Associació d’Amics de Cala Carbó per la organització de AMA FESTIVAL 08. Un any després? En aquest moment ja s'està preparant l'AMA FESTIVAL 09  que es realitzarà a principi de setembre, ens han comentat que de momen sense cap subvenció per part de l'Ajuntament.

 

A proposta del Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Jaume Plomer Salas, vist el nomenament del técnic de medi ambient com a coordinador de salvament i seguretat en platges, els reunits acorden una partida amb 1.189,00 € mensuals IVA inclòs, d’abril a novembre de 2009 fins un màxim de 9.512 € anuals, amb la dedicació necessària per al compliment de les responsabilitats derivades del nomenament i contemplades en el Decret 2/2005 de 14  de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la CAIB.

 

A la mateixa Junt ahi ha diversos inicis de procediments sancionadors contra persones o negocis que han deixat  residus fora de bosses i dels contenidors o poals adients,

Adjudicació, de l’autorització de l’explotació dels serveis de temporada del litoral lots Platja del Port de Pollença; Platja d’Albercuix, Platja de Tamarells; canals d’embarcacions sense motor a les platges d’Albercuix i Tamarells i canals d’embarcacions amb motor a les platges d’Albercuix i Tamarells d’aquest terme municipal per a l’any 2009.  

 

1r.-  Atorgar l’autorització del lot d’Albercuix (46015) al Sr. Miquel Xifre Xumet , que actua en nom i representació de l’Associació de Veïns del Port de Pollença, , per import de 56.000,00 €/temporada 2009

   

2n.- Atorgar l’autorització del lot platja de Tamarells (46015) al Sr. Miquel Xifre Xumet, que actua en nom i representació de l’Associació de Veïns del Port de Pollença, per import de 215.000,00 €/temporada 2009.   

 

3r.- Atorgar l’autorització del lot canals d’embarcacions sense motor a les platges d’Albercuix i Tamarells al Sr. Miquel Xifre Xumet, que actua en nom i representació de l’Associació de Veïns del Port de Pollença, per import de 45.000,00 €/temporada. 

 

4rt.- Atorgar l’autorització del lot canals d’embarcacions amb motor a les platges d’Albercuix i Tamarells Sr. Miquel Xifre Xumet, que actua en nom i representació de l’Associació de Veïns del Port de Pollença, , per import de 33.000,00 €/temporada.

 

En segueixen arribant queixes i fotografies de la brutor 

 

 

 

Urxella 21

Alternativa | 25 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

A l'enllaç teniu el número 21 de la nostra revista de paper Urxella en pdf Els lectors d'aquest blog ja haveu llegit els articles d'aquesta publicació, però podeu col·laborar fent difusió de la mateixa, hem repartit 3.500 exemplars però evidentment no suficients per arribar a tota la ciutadania.

La publicació Urxella es va iniciar a 1981 (només amb un número), després va desapareixer fins el novembre del 2003. Ara a l'igual que aquest blog hem decidit mantenir el nom d'Urxella e iniciar una tercera época com publicació d'Alternativa per Pollença. Un projecte obert als que vulguin fer feina pel municipi, una nova Urxella amb l'esperit de l'anterior, però amb més força, més gent i més il·lusió. 

Pels que encara no sabeu que significa Urxella o Orxella, és un liquen que abunda localment als penya-segats marítims poc assolellats i dels que s'extraia una matèria colorant, vermella o porpra, usada a l’edat mitjana per a tenyir draps preciosos.

A l'Urxella 21 podeu trobar una explicació de la fundació del nou partit, un resum de la feina institucional, el conte per anar a dormir que mai serà publicat "el moixet Sebastià i el castell, un article sobre la peatonalització i  la  secció  "Calen respostes" que reproduïm:

- Hi ha crisi? L’Ajuntament té problemes econòmics? Per donar beques a l’escola de música sí, per altres coses no. Al 2008 es van gastar 339.000 euros en festes.

- Serà capaç aquest equip de govern d’obrir algun dels nombrosos camins públics tancats?

- Per què no prenen nota del que fan a Alcúdia on els pressuposts s’aproven com tard a principi d’any? Ni amb ajuda d’una empresa (20.880 euros) són capaços de presentar els pressuposts segon marca la llei.

 

- Es pot caçar però no passejar a Ternelles: visca el concepte de medi ambient!

 

- A l’Ajuntament són conscients de com serà de complicat el proper hivern? Per què no van aprovar Fons social de contingència per fer front a situacions de risc de marginació social amb l’objectiu que ciutadans en situació d'atur i sense ingressos puguin fer front a situacions extremes temporals (pagament dels serveis bàsics de llum, aigua i gas, lloguer d'immobles...)? Aquest tipus de fons s'ha fet a ajuntaments de diferent color polític.

 

-  Què passa amb el patronat d’esport? Què passa amb el pla d’eliminació de barreres arquitectòniques? Què passa amb l'estudi de condicionament de la Cala Sant Vicenç? Sala polivalent, sala multifuncional, auditori d’en Moneo...? Què serà, serà...

 

 

 

Ni els bancs els fien

Alternativa | 24 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui farem una primera valoració del ple extraordinari d'ahir.

1.- Ratificació de la urgència de la sessió. Aprovada amb els vots de l'equip de govern, la nostra abstenció i els vots en contra de PP-UMP

2.- Aprovació, si procedeix, del pla de sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms. Aprovada amb els vots de l'equip de govern, la nostra abstenció ( com m'he anat del ple s'ha considerat abstenció) i els vots en contra de PP_UMP.

Aquest punt el publicarem i el comentarem amb detall la setmana que ve, com ja hem dit   aquest suposat "pla de sanejament" no és sinó la justificació d'un  prestam per endeutar-se més per tapar forats i el resum d'una nefasta  i irresponsable gestió   econòmica que a pesar de venir d' anys de bonança econòmica ha deixat al municipi a una difícil situació econòmica ara en plena crisi.

 Al ple de setembre del 2008 haviam aprovat per unanimitat una mociói nostra per realitzar un pla d'austeritat amb la participació de tots els grups polítics, deu mesos després no han fet res. Per a nosaltres això és indignant  i per protestar i no participar de la farsa d'aquest suposat pla de sanejament el nostre regidor va a pasar al públic després del debat, abans de la votació.

3.- Aprovació, si procedeix, de concertació d’operació de crèdit per a sanejar romanent de tresoreria negatiu a 31 de desembre de 2008. Aprovada amb els vots de l'equip de govern, la nostra abstenció ( com seguia entre el públic s'ha considerat abstenció) i els vots en contra de PP-UMP.

Es demanava un crèdit per valor del remanent negatiu de tresoreria de 2008; 947.851 euros, la petició s'ha enviat a tots els bancs però només Colonya ha presentat una oferta per un importe de 400.000 euros (euribor més 2 punts amb una comissió d'obertura del 0,5%). Poden donar les excuses que vulguin però cap banc ha volgut prestar els doblers a l'Ajuntament, només una oferta que no arriba ni a la meitat del demanat.

4.- Distincions de la Patrona 2009. Aprovada per unanimitat.

Les disitincions són pel grup de rescat i intervenció en muntanya de la Guàrdia Civil, pels bombers de Mallorca (25 anys), per Matilde León González i a títol postum pel pintor Carlos Gosht.

5.- Dimissió del Sr. Jaume Plomer Salas del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Jaume va donar les gràcies a tots els que l'han ajudat a la seva feina com regidor. Jaume va explicar les principals dificultats de l'àrea de medi ambient, des de la transversalitat del medi ambient , que necessita la col·laboració de totes les àrees, a la manca de pressupost per realitzar tots els projectes que l'hagués agradat. Finalment va explicar que la raó de la seva dimissió era la seva passió per la política que le feia pensar en política les 24 hores al dia, cosa que havia agravat els seus problemes d'una hipertensió arterial. A la fí Jaume necessita una mica de descans i desconectar de la política. És un tòpic però és veritat el més important és la salut. Sort Jaume.

                                                       Els doblers públic mereixen una gestió millor.

Assemblea

Alternativa | 23 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Aquest divendres  a les 20:30 fem la primera assemblea-sopar de Alternativa per Pollença. Oberta a tothom que vulgui venir, escoltar, opinar,decidir i sopar . Si qualcú vol venir només s'ha de posar en contacte amb nosaltres alternativaperpollenca@gmail.com

ORDRE DEL DIA

- Feines fetes.

- Organització i participació.

- Adscripció a la ILP sobre la televisió en català.

- Inclusió en una nova coordinadora muncipalista (ampliació de Diògenes, ratificació de documents, etc...).

- Diada del caçador.

- Precs i preguntes .

- Mocions.

- Grup polític al ple. 

- Temes variats, caxonedos varis i comentaris fora de to.

Si no t'agrada la degradació del municipi
Si tens il·lusió per fer  feina per millorar Pollença.
Si no et vols limitar a criticar sense fer.
Ara és el moment de participar a un partit local sense polítics professional.
Necessitam molt de caps i de mans per canviar aquest municipi i construir entre tots una Pollença millor.
 
Podeu col·laborar donant difusió a aquest blog, fent comentaris,  enviant precs i preguntes pel ple, enviant fotografies, fent articles, venint a l'assemblea i aportant idees per mocions, per la realització d'activitats, pel programa electoral, per créixer i fer d'Alternativa per Pollença una alternativa de govern al 2011.
 

Al ple del dijous 30, segurament serà a les 11 del matí,  presentam dues mocions que ja comentarem:

- La creació d'un Consell Municipal Social amb l'objectiu de millorar els mecanismes de participació i coordinació dels ciutadans, les entitats i administracions en l'àmbit del Benestar Social.

- Regularitzar immediatament i d’acord amb les lleis vigents la contractació d’empreses per part de l’Ajuntament.Constituir una Comissió Específica de Vigilància de la Contractació, de la que formi part un representant de cada Grup Municipal. Afavorir la contractació concursal front la contractació directa.

Si volem terminar amb anys d'una pèssima gestió, és l'hora d'unir forces. 

 

 

Pensar globalment, actuar localment. Agenda 21.

Alternativa | 22 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va rebutjar la nostra moció que demanava el compromís a l'equip de govern de presentar el pla d'acció de l'Agenda local 21 per la seva aprovació al ple en un termini màxim de tres mesos.

Fa vint anys l'Assemblea General de l'ONU (el 22 de desembre de 1989), va decidir l'organització d'una Conferència  sobre el medi ambient, i un dels fruits d’aquella Conferència (que es va fer al 1992) va ser el  "Programa 21" un compromís mundial sobre el desenvolupament i la cooperació en l'esfera del medi ambient.

Per aconseguir els objectius del Programa es van crear les agendes locals 21 amb les que es tracta d’avaluar l’estat ambiental, social i econòmic del municipi, i a través de la participació ciutadana fer un pla d’acció que disseny i desenvolupi actuacions cap a un desenvolupament sostenible. O sigui  ens trobem a l’intent més seriós i important que s’ha fet de portar a la pràctica la famosa frase de pensar globalment i actuar localment.

A Pollença a anteriors legislatures, des del 2001, es van fer diverses passos en l’elaboració i desenvolupament de l’Agenda Local 21; es va redactar un diagnòstic socioambiental i econòmic per detectar els punts forts i els problemes existents al nostre municipi (abril 2002), es va elaborar un pla d’acció ambiental que defineix les accions i projectes a realitzar per encaminar el poble cap a la sostenibilitat (desembre 2002), es va crear el Fòrum ciutadà fomentant la participació ciutadana en la detecció de problemes i en la recerca de solucions. Es van fer diversos grups de treballs que van dissenyar un pla d’acció... A la fi s’havia fet prou feina al tema.

Curiosament a l’actual legislatura quan des del Consell s’ha donat un fort impuls al procés de les agendes locals 21 i a Pollença teòricament hauria d’haver un equip de govern més preocupat pel medi ambient, ens trobam que  el desenvolupament de l’Agenda s’ha aturat, i que el seu pla d’acció no ha estat aprovat pel ple.

Al aturar el procés s’ha tancat una cosa tan important a la participació ciutadana com és la continuïtat i l’execució dels acords, d’aquesta manera tota la gent que vam participar a l’ elaboració del Pla d’acció ens sentim realment frustrats .

Des del principi de la legislatura a Alternativa hem insistit en la importància de desenvolupar el procés de l’Agenda Local 21. Fa dos anys a la investidura del batle vam subratllar que al programa electoral  d’UM-UNPI deia que potenciaria  l'Agenda Local 21. Més concretament diu que reprendrien l’Agenda Local 21 com una forma de cohesió municipal i de participació ciutadana. Fins avui res.

Al ple de gener de l’any passat al veure que no es feia res vam demanar quan es tornaria a posar en marxa l'Agenda 21.  S’ens va dir que havia la intenció de tornar-la a posar en funcionament. Un any i mig després, res.

Al ple de febrer de l’any passat es va rebutjar nostra proposta relativa als pressuposts participatius.  L'equip de govern va argumentar que votava en contra ja que tenien previst un plantejament nou de participació ciutadana a partir de l'Agenda 21. S’ens va mostrar un mínim esquema d’aquest nou replantejament però fins avui res.

Al mateix mes de febrer del 2008  vam a  aprovar per unanimitat adherir-nos als Compromisos d'Aalborg  i a tenir-los en compte en l'elaboració, funciónament i actualitzacions de la nostra Agenda Local 21. Fins avui res.

Als plens de juliol  i novembre de l’any passat vam tornar a  demanar què passava amb l'Agenda Local 21, sense obtenir cap resposta. Al ple de gener s’ens va dir que degut al dèficit municipal es va considerar convenient esperar al nou Pressupost, per posar en marxa l’Agenda amb la corresponent despesa. Seguim sense pressupost i sense posar en marxa l’Agenda.

La inactivitat de l’Agenda 21 és un clar incompliment dels acords d’aquest Ajuntament, i és una inactivitat no només perillosa des del punt de vista mediambiental i de participació ciutadana sinó també des del punt de vista econòmic. Ja que fa poc més d’un mes el Consell ha advertit a l’Ajuntament del perill de que el municipi sigui tret defora de la xarxa balear de sostenibilitat, el que significaria entre altres coses no poder accedir a  subvencions.

Pensam que ja és el moment de que es deixin d’excuses i demostrin hi ha una voluntat política real de fer de l’Agenda Local és el que és; una eina fonamental de participació ciutadana i planificació de l’Ajuntament

Aquest rebuig de la nostra moció és una demostració de la sensibilitat d'aquest equip de govern respecte a la participació ciutadana i l'ecologia.

Los calvitos a la comunidad.

 

 (Segueix)

Alternativa per Pollenša (A)

Alternativa | 21 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer PIP a la secció del fill directe diu “Una dona del Moll crida per dir que no entén això d’Alternativa per Pollença (ApP). Són o no són Esquerra Unida? Si ho són no importava fer un nou partit; si no ho són com així Pepe García segueix representat dins l’Ajuntament a Eu? Perqué no va al grup mixt per ésser coherent?”

Primer li voliam donar les gràcies a aquesta senyora per la seva preocupació i donar resposta als seus dubtes.

En un principi volem aclarir que les sigles d’Alternativa Per Pollença no són AaP, no ens agradava aquesta similitud amb l’antiga Aliança Popular (AP) i hem preferit registrar el partit amb la sigla (A), que a més a més també fa referència al caràcter assembleari del nostre partit.

Un altre error del comentari és dir que Pepe García  és representant dins l’Ajuntament d’EU, s’equivoca, Pepe García és representant d’una coalició; Alternativa Esquerra Unida – Els Verds. Entre altres coses els nostres ingressos com grup polític van un 60% per EU i un 40% pels Verds. Aquesta coalició va ser creada a febrer del 2006 i volia ser una plataforma de col·laboració estable de l'esquerra transformadora i l'ecologisme oberta a persones independents que hi participarien en peu d'igualtat: un home, una dona / un vot. Aquest projecte ha fracassat a Mallorca però no a Pollença on la majoria dels membres de la llista electoral que vam presentar al 2003 i de  l’Assemblea actual són independents.  Aquesta Assemblea és la que ha decidit per unanimitat crear un nou partit Alternativa per Pollença (A) e integrar-se en el mateix. Al nou partit es permet la doble militància i per tant no demanam a ningú que surti del seu partit i tampoc hem demanat de moment al nostre regidor del grup polític actual:

L’article 4 dels nostres estatuts diu : Els afiliats a Alternativa per Pollença podran pertànyer a altres partits d'àmbit autonòmic i estatal o a associacions sempre que no tinguin fins contràries als d'Alternativa per Pollença.

L’executiva d’Esquerra Unida Mallorca ha acceptat la doble militància a Pollença i els afiliats d’EU de Pollença poden ser també afiliats a Alternativa per Pollença (A). Al cas dels Verds de Mallorca recentment han canviat la seva executiva i estam pendents de xerrar amb ells, però actualment no hi ha cap afiliat als Verds a nostre municipi.

Per terminar dir que si el nostre regidor deixés de ser regidor d’Alternativa EU-EV, decisió que es troba en mans de la nostra Assamblea, no passaria a cap grup mixt sinó que seria un regidor “no adscrit” i d’aquesta manera  perdria el seu dret a vot i a participar a les comissions dels organs autònoms (residència, patronat turisme...). 

Tenim  la convicció que només amb la unitat de la gent d'esquerres és pot fer el canvi tan necessari a aquest municipi, i per això el millor camí és un partit municipal independent. No podem seguir pendents del que facin a Palma i de les seves disputes més fonamentades en lluites de poder i personalismes que en diferències ideològiques. A Pollença podem demostrar que les coses en política es poden fer d'una altra manera, hi ha  il·lusió i alternatives .

Part de l'Assamblea d'Alternativa per Pollença (A), creixem pas a pas.

 

 

Aix˛ no Ús un pla de sanejament

Alternativa | 20 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Ens preocupa la greu situació econòmica de l'Ajuntament, a més de no haver pagat cap factura al 2009 ( i estam ja al mes de juliol), no s'han pagat un bon grapat de factures del 2008. l'Ajuntament te un deute de 741.844 euros amb proveïdors ( les xifres  del 2009 són similars o inclús no ens les han concretat però estarien entre els 800.000 i el milió d'euros). Alguns d'aquests proveïdors,  sobre tot petites empreses familiars passen per grans dificultats econòmiques per no cobrar per part de l'Ajuntament feines en ocasions fetes fa un any. O sigui l'Ajuntament en comptes d'ajudar a sortir de la crisi, agreuja la mateixa. També hi ha proveïdors que ja han decidit no fer feines per l'Ajuntament i altres que es plantegen demanar judicialment el pagament de les factures.

Per anant sortir d'aquesta situació l'Ajuntament ha augmentat els crèdits que tenia concertat en 500.000 euros (ja tenia concertat crèdits per valor de 2,500.000 euros) i acollit al Decret de Llei 5/2009 de 24 d’abril per demanar un crèdit per finançar el romanent negatiu de tresoreria de 2008 de 947.851,83 euros. A aquest darrer prestam l’han titulat pomposament “pla de sanejament” quan en realitat no és més que endeutar-se més per tapar forats. I aquesta operació de crèdit la pagarem fins el 2015, o sigui tota la legislatura següent pagarem les vel·leïtats de l’actual equip de govern.

Per parlar d’un pla de sanejament caldria tenir ja aprovats uns pressuposts (nou mesos de retard) que apostessin per una austeritat espartana ( no amb 300.000 euros per un auditori pel que haurien de ser més que suficients els 10,400.000 euros del govern i el Consell) . Igualment caldria fer és posar en marxa la nostra moció que es va aprovar el ple de setembre de l'any passat per unanimitat: Realitzar de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del municipi un pla estratègic de desenvolupament local i un pacte local d'ocupació.

En resum estam davant una nefasta gestió econòmica que no només destaca per la seva paràlisi davant de la crisi sinó que ha ajudat a agreujar la mateixa. Hem de pensar que al 2008 havia hagut un augment dels ingressos en impostor directes (revisió valors cadastrals de l’IBI) d’un 30,32%, i se va passar ingressar 6,436.667 euros a 8,388.045.

En total al 2008 es van ingressar dos milions més d’euros per la pujada d’impostos municipals de 18,219.752 a 20,668,214, però això no ha estat suficient per la voracitat del nostre equip de govern que a pesar de tenir la crisi damunt, no sap el que significa la paraula austeritat. Al 2008 les despeses de bens i serveis van pujar un 27,81 % de 4,954.281 a 6,332.154. Un descontrol de les despeses que hem de recordar es va fer sense control dels grups de l’oposició ja que el pressupost va ser aprovat a final d’any.

El deute total a final de 2008 per operacions de crèdit ja és de 9,442.624,51 al que hem d’afegir aquests 947.851,83 euros d’aquest pla. O sigui es supera el 50% de deute respecte al total d’ingressos (20,668,214 al 2008).

En conclusió. Està bé i és la finalitat del real Decret pagar les obligacions pendents amb empreses i autònomes, el que no està bé és que el forat econòmic del nostre Ajuntament ve dels anys de bonança i ve després d’una pujada espectacular d’impostos al 2008. , o sigui no volem ni pensar que passarà ara amb la crisi, 

Al no haver aprovat els pressuposts del 2009 (nou mesos de retard), no tenim cap element per pensar que s’ha corregit la negativa gestió econòmica que s’ha fet fins ara,n i tenim cap element per pensar que ara amb la crisi i sense cap política d’austeritat no seguirà augmentant el deute.

 

Fort Malborough... Caminant per Menorca (III)

Alternativa | 19 Juliol, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

D'excursió virtual amb Toni Flores a: El Fort de Marlborough va ser construït per els britànics (1710-1726), la major part està excavat a la roca.

 

 (Segueix)

Espais p˙blics?

Alternativa | 19 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Ens han enviat aquest article de Xavier Cerdà que ja va sortir publicat al PIP però que consideram interessant per comentar.Us recordam que aquest blog està obert als vostres escrits, que podeu enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Quan un camina pel  Port de Pollença, un té la sensació  que tot és seu però res li pertany. Ja fa anys que ens hem hagut d'acostumar a la invasió del nostre espai públic ; la platja pertany a les hamaques i al hotels de primera línia , el passeig pertany a les tendes de souvenirs i a les terrasses del "chiringuitos" i la Plaça Miguel Capllonch pertany a tots els restaurants que l'envolten. Aquest any he descobert que encara ens poden prendre un poc més del nostre espai vital, un poc més del nostre municipi, i encara que sembli  mentida els carrers ja tampoc ens pertanyen.. L'ajuntament arrenda els nostres carrers per implantar una nova moda : les terrassetes d'asfalt.

Veniu a gaudir de les nostres festes de Sant Pere a n'eu Moll i intentau trobar pàrquing dins el municipi, és una experiència divertidíssima !!!!
Però si vostè, oh! estressat pollencí, esta atabalat per aquesta bestial ocupació, no intenti anar d'excursió per trobar la pau i la tranquil·litat, jo ho vaig fer amb la intenció d'anar al Castell del Rei, però no vaig poder . . . Mare de Deu dels Àngels, ara els nostres paratges naturals no són nostres, són per els caçadors !!!!!!!
Si a més de la privatització dels espais urbans, ens prohibeixen els espais naturals, què ens queda ? Puc entendre que en època de crisi l'ajuntament hagi de treure diners de davall les pedres, i ho esta aconseguint llogant  mig poble, però on està el límit ? I si realment esteim tant malament de diners, que ho esteim, és veritat,  ¿com és que l' ajuntament és planteja construir un auditori de'n Moneo que ens costarà una carretada de milions ? A vegades tenc la impressió que la gent que ens governa te la mateixa sensatesa i coherència que na Paris Hilton.

Xavier Cerdà.

                           Una fotografia clàssica de cada estiu,si et vols asseure paga.

 

 

Legislaciˇ i moviments migratoris

Alternativa | 18 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Publicam un resum d'un article que ens ha enviat el company Ernesto Baletto. que ha estat publicat a una revista a Veneçuela, i que pot aportar elements de debat sobre la immigració a Europa. L'article sencer el podeu llegir al següent enllaç (pdf).

Com sabeu aquest blog està obert als vostres escrits, que haveu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

Legislació i moviments migratoris

La immigració representa fins al 75 % del creixement de la població en els països industrialitzats i és la columna vertebral de la Seguretat Social europea en molts països.


L'actual conjuntura política, accentuada per una gran crisi econòmica, aprofundeix el gir a la dreta de la socialdemocràcia europea, especialment l'espanyola. La legislació actual d'Estrangeria a Espanya és coercitiva i es troba situada a la dreta del mapa electoral, convertint-se en una eina directa d'atac als drets fonamentals dels estrangers.


Referent a la proposició de la llei de reforma d’estrangeria que s'està  tramitant en el parlament Espanyol aquesta nova reforma implica diversos elements polítics i jurídics a tenir en compte (ens centrarem específicament en les conseqüències polítiques, en aquest cas):

1 . El PSOE avança en un discurs dretà, que electoralment  els pot ser útil, donant respostes a una societat civil preocupada per la crisi i pels seus llocs de treball.


2 . D'altra banda, Aquesta nova llei d'estrangeria pel PSOE, avala el gir a la dreta realitzat en aquesta nova legislatura, donant un cop d'efecte mediàtic, demostrant que la suposada esquerra pot legislar des de l'autoritat política.


3 . La criminalització dels immigrants és legislada i plasmada de manera rotunda, emparant de fet als sectors empresarials, la seva economia submergida i la submissió a treball esclau de milers d'immigrants.

4 . És una normativa que impulsarà la sanció com norma, produïx el temor a la repressió, sent aquesta l'eina fonamental per a complir, aplicar i desenvolupar la futura llei.

5 . El PSOE i el Partit Popular, segueixen la política d'altres països europeus on es reprimeix i empresona segons les necessitats de la globalització del capital, del mercat de treball i dels interessos empresarials.


La falta de garanties dels menors estrangers/as i la necessitat de majors centres de detenció per a immigrant sense papers, no fa més que corroborar que la legislació existent és perquè Europa s'aïlli del món bàrbar que ho envolta, encara que després s'esquincin les vestidures horroritzant-se pels cadàvers que arriben a les platges espanyoles o els vaixells a la deriva, sense que cap port vulgui deixar atracar a centenars d'immigrants famèlics i moribunds.

Els processos migratoris són socialment, culturalment i políticament imparables, les desigualtats existents en els diferents sectors del planeta no fan més que accentuar les diferències, reestructurant els processos migratoris, les diferents rutes o formes que pren el trasllat poblacional.

El que si queda clar que la Directiva de la tornada, les noves lleis d'Estrangeria, “l'Europa fortalesa”, no són sinònims d'integració, ni d'amistat entre els pobles, és més aviat, l'inici d'una persecució policial i militar als “sense papers”, criminalitzant als ciutadans que l'única cosa que volen és poder viure dignament.

Del món global, de les forces polítiques i sindicals d'esquerres, dels treballadors i de la ciutadania en general depèn frenar semblants atropellaments, que la immigració, integració i Estat de benestar siguin compatibles, per a poder estructurar i vèncer en la batalles de les idees, en pròximes lluites contra accions legislatives i normatives que ataquin de forma directa la dignitat del genero humà.

Ernesto A Baletto

El roto a l'interessant blog "Inmigración, una oportunidad". 

 


 

 

 

Punts verds o negres?

Alternativa | 17 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple vam demanar per la recollida “selectiva” que fa el Consell de Mallorca, els denominats punts verds que aquest estiu tenen un estat lamentable, plens de deixalles i de brutícia, i dels que hem rebut nombroses queixes. Vam demanar si s’estava fent fent feina d’alguna manera per solucionar aquest problema.

És clar que hi ha incivisme però també és clar  que la freqüència de recollida que fa l’empresa LUMSA-FCC és totalment insuficient a la temporada alta i  que els operaris que buiden els contenidors podien agafar les bosses que la gent deixa defora. A l’igual que va passar amb el tema de la neteja viaria del Port ( que fa sense contracte LUMSA) ens dona la impressió de que no hi ha cap tipus de control sobre la feina d’aquesta empresa a l’enllaç podeu consultar els plecs del contracte amb el Consell de Mallorca.

La resposta  del regidor de medi ambient, Jaume Plomer, a la nostra pregunta va ser bastant sorprenent ja que em va demanar ajuda en el Consell per aquesta feina, quan és el PSOE qui presideix el Consell i són els socis municipals del PSOE; UM quins tenen la Conselleria de Medi Ambient.

També va explicar que es posaria en marxa una recollida selectiva a petits comerços a la Primera Línia del Port. Aquesta recollida ja ha començat, el problema és controlar els negocis treguin els residus quan i com toca i que l’empresa compleixi els seus horaris i recorreguts. Aquesta feina la fan els becaris de l’àrea de Medi Ambient.

Si llegim el Plec de prescripcions tècniques per la contractació del servei de recollida selectiva (s.r.s.) de residus a l’illa de Mallorca: podem veure que qualqu no està fent la feina que li correspon, al proper ple farem una bateria de pregutnes i precs sobre el tema:

        5.1. “El contractista per tal de assolir la recollida deurà planificar les necessitats de recursos humans i materials per realitzar la recollida de la fracció de tal manera que no hi hagin contenidors plens o desbordats, ni bruts, ni inutilitzats. El contractista (...) sempre tindrà present les puntes de producció (temporada turística alta, fires, mercat, festes, etc.) per tal de que el nivell de qualitat sigui sempre el mateix i el més alt (...) La NO realització de la recollida, la NO realització de la neteja i la NO realització de la manteniment, no tenen cap justificació com no sigui de desastre o força climatològica extrema i imprevisible.

Respecte als contenidors a l’annex 3, al  Protocol d’actuacions en cas de conflicto diu:

3.7. Contenidor desbordat amb fracció al voltant del mateix. El contractista buidarà el contenidor i retirarà la fracció que ho ha al terra. Registrarà el desbordament al full de Programa de ruta del dia.

3.8. Contenidor no ple i amb fracció al voltant del mateix. El Servei Municipal de Neteja es el responsable de recollir la fracció que hi ha fora del contenidor i de introduir la al seu interior.

3.9. Contenidor desbordat amb fracció i altres restes no sol·licitats al voltant del

mateix. El contractista buidarà el contenidor i retirarà la fracció que hi ha al terra. El Servei Municipal de Neteja es el responsable de recollir les altres restes. El contractista donarà avís de l’anomalia a l’Ajuntament immediatament per

telefonia i dintre de les 24 hores mitjançant fax. A més a més ho registrarà. Registrarà el desbordament al full de Programa de ruta del dia.

3.10. Contenidor no ple amb fracció i altres restes al voltant del mateix.

El Servei Municipal de Neteja es el responsable de recollir la fracció que hi ha fora del contenidor i de introduir la al seu interior, així mateix recollirà les

altres restes. El contractista donarà avís de l’anomalia a l’Ajuntament immediatament per telefonia i dintre de les 24 hores mitjançant fax. Amés a més ho registrarà.

3.11. Quan el personal de l’adjudicatari constati la

presència excessiva d’impropis dins el contenidor.

Donaran avís:

• A la Persona Responsable del contractista.

• No recolliran el contenidor.

 

Dues de les nombroses fotografies que ens han arribat respecte a aquest tema:

 

 

 

 Com sempre les comparacions són odioses, contenidors de recollida selectiva soterrats d'Alcúdia.

 

Seguim sense pressuposts.

Alternativa | 16 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de juny es va rebutjar amb els vots de l'equip de govern la nostra moció relativa a crear una comissió d'elaboració Pressupostos de  2009, formada per un regidor de cada  grups polítics municipal i que es reuneixi periòdicament fins a la elaboració definitiva del pressupost, al menys, una vegada cada quinze dies.

Portam més de nou mesos de retard en la presentació dels pressuposts, una eina fonamental en la gestió del municipi i també en la feina de control democràtic per part de l'oposició. Estam cansats de sentir al regidor d’Hisenda en Juanjo Mir i al batle que la setmana que ve... que ens hem de reunir... que ja estàn a punt... Per exemple al ple de març el regidor Sr. Mir va dir que només faltaven details i que es faria una reunió per presentar les línies d'actuació. Quatre mesos després seguim igual i no s'ha fet aquesta reunió anunciada.

Al ple d’abril el regidor d’Hisenda ens va dir que els pressuposts es presentarien en maig, a juliol segueixen sens presentar els pressuposts.

La no presentació dels pressuposts està aturant decisions com la contractació d'un nou servei de neteja viaria al Port, el patronat d’esport, l’agenda local 21, els fons de contingència social, etc.

L'equip de govern diu que la part polític dels pressuposts ja estava tancada i que només restava la part tècnica, però el PSOE   fa enquestes sobre si l’Ajuntament ha de posar duros o no a l’Auditori.

La nostra pregunta que van reiterar al ple va ser;ens podien dir a nosaltres i a tots els ciutadans que han posat el duros que vostés manegen i gestiones sin els controls que la llei estableix. que és exactament el que falta per presentar els pressuposts? No vam obtenir cap resposta.

A la gravetat d'aquest retard hem d'afegir que ens consideram estafats; ja que  l'equip de govern va contractar una empresa privada per assessorar-les per la preparació dels propers pressuposts ( amb un cost de 20.880 euros). I a dia d'avui ni tan sols hem pogut veure els informes d'aquesta empresa. Uns informes que s'han pagat amb doblers públics, que fa temps que s'han lliurat i que a dia d'avui seguim sense poder consultar, com si aquests documents fossin propietat exclusiva de l'equip de govern. Igual que al cas de la presentació dels pressuposts estam cansats de les  promeses dient que ens hem de reunir per veure aquests informes. A la darrera comissió informativa van dir que l’empresa encara no havia acabat la seva feina, què és exactament el que no han fet? Tampoc vam obtenir cap resposta.

El regidor d’hisenda havia comentat a diverses comissions i plens el seu desig d’involucrar i fer partícips de l’elaboració dels pressupostos de l’Ajuntament de Pollença als partits de l’oposició. Aquesta moció no era sinó el nostre oferiment d’ajudar i col·laborar a l’elaboració dels pressupost.

Seguir amb uns pressuposts prorrogats no és la millor manera de lluitar contra una crisi que a aquest hivern pot ser terrible. A un moment de profunda crisi econòmica cal un tractament molt específic per part de totes les Administracions Públiques i cal més que mai la unió de tots els grups polítics per una gestió responsable dels recursos públics.

Si realment els pressuposts del 2009 ja es troben pràcticament acabats els van demanar que consideren la possibilitat de fer aquesta comissió pel pressuposts del 2010.

Manel Fontdevila a Público.


A continuació la moció. (Segueix)

L'arena de Cala Barques

Alternativa | 15 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb el que consideram una importante funció d'aquest blog que es donar informació pública als ciutadans. En aquest cas hem penjat un resum de l'estudi de l'IMEDEA (Institut Mediterranit d'Estudis Avançats sobre les opcions de gestió de la platja de Cala Barques (veure document pdf)

Aquest estudi es va sol·licitar després del temporal de novembre de 2001 i la seva finalitat és estudiar l'evolució de les platges de la Cala Sant Vicenç, l'estudi es va fer al 2004.

Resumint el resum; l'estudi assenyala que la Cala Sant Vicenç està exposada a temporals intensos de mar i de vent el que fa  a Cala Barques s'hagi produït una disminució significativa de sorra  a pesar de que ja ha hagut dues regeneracions (1991 i 2002).

Al balanç sedimentari de Cala Barques és molt important l'estructura rocosa coneguda com Sa Llosa  que protegeix la platja però també dificulta la reincorporació de sediments des de l'exterior de la cala. També s'ha de tenir en compte que la cala només té una petita capa d'arena i una variabilitat interanual significativa.

Hi ha tres alternatives:

1.- No intervenir i deixar que la naturalesa continuï amb els seus ritmes naturals.S'hauria de millorar la gestió i traslladar sorra des de la part alta de la platja quan és acumulada a aquesta zona pel vent.

2.- Incrementar la quantitat d'arena sense guany de superfície. Caldrien 700m3 que esdipositarien principalment sobre els primers metres de costa.

3.- Incrementar la superfície de la plata útil. Caldrien 2.600m3.

En cas d'optar-se pel drenatge i posterior abocament de sorra en la platja, aquesta ha de ser compatible en color, forma i grandària amb la nativa ja que hi el perill d'incrementar la terbolesa de l'aigua. S'ha de tenir en compta que  aquesta solució només sera efectiva temporalment ja que no evitarà la tendència erosiva de la platja.

Finalment la conclusió  del resum recomana per costos i riscs la mínima intervenció a la platja, o sigui l'alternativa 1, tot i que la 2 també seria viable, sent una decisió més de caire polític i en funció dels recusos disponibles.


Després de llegir aquest informe ens reafirmam en que la Cala Sant Vicenç es troba totalment abandonada i cada vegada més degradada, però la seva recuperació no passa per fer una gran inversió en incrementar la superfície de la platja de Cala Barques. La seva recuperació passa per recuperar les seves infraestructures (aigua, enllumenat, voreres, asfaltat, tdt..), per un pla d'enbelliment i per aprofitar els seus potencials;  el seu patrimoni arqueològic i el seu privilegiat paisatge. Cal molt de feina però també molt de il·lusió cosa que a l'equip de govern actual no n'hi ha.

Cala Barques a el tiempo.es

 

 

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb