URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Destrucciˇ a toda costa 2009

Alternativa | 14 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

L’organització ecologista Greenpeace va presentar recentment el seu informe anual, "Destrucción a toda costa 2009", us recomenam la seva lectura.

Part dedicada a Balears: Llibre interactiu   
Versió PDF (6 MB):

Greenpeace ha detacat a les Balears, al menys 14 espais naturals protegits amenaçats, ha comptabilitzat  79 casos de corrupció urbanística, amb 25 imputats, 18 d’ells càrrecs públics. També denuncien la forta pressió sobre els recursos, i els elevats indicadors de consum energètic i d’aigua, fruit d’un model turístic i de desenvolupament que hauria de canviar.

L’informe destaca que en tot just quatre dècades, el nombre de visitants s'ha multiplicat per 40 fins a sobrepassar els 13 milions anuals, el que suposa un 1,2% de tot el turisme internacional. No obstant això, i segons un estudi de la Universitat de les Illes Balears, l'èxit macroeconòmic no es correspon amb una millor qualitat de vida per a la societat local. L'abandó de l'agricultura i la industrialització turística de cada racó de l'arxipèlag, unit a la seva dependència de les autopistes financeres de la globalització econòmica, han dut a les Balears a un estat crític.


El paradigma d'aquesta bogeria està en el turisme d'urbanització fixa o
residencial. Les Illes Balears van experimentar l'assentament de ciutadans principalment alemanys, anglesos i espanyols des de l'inici  dels anys noranta. El sector de la construcció aporta un 10% del ValorAfegit Brut i ocupa a un 15% de la població activa (xifra que augmenta amb la contractació il·legal, especialitzada en la construcció
residencial). La Inversió Estrangera Directa immobiliària i de la construcció ronda els 50 milions d'euros anuals, procedents en un 30% de paradisos fiscals. Es calcula que fins a un 44% dels turistes s'allotgen en oferta il·legal, sense autorització de l'administració turística ni pagament d'impostos.

 Els inconvenients socials d’aquest model són: l'increment del preu de l'habitatge, de fins al 25% anual; la sobredimensió de les infraestructures a càrrec de l'erari públic; la pèrdua de llocs de treball qualificats i de negoci en la hoteleria i la restauració; el tancament de l'accés públic al territori; la pèrdua de terres de cultiu i la “elitización” de l'espai. En les Illes Balears un 39% dels habitatges no són d'ús principal.


Segons la Universitat de les Illes Balears, la construcció d'urbanitzacions i segones residències suposa un intens consum de sòl i territori, per ser una ocupació extensiva i ineficient. El 45% de l'energia consumida es destina al transport, per a estades més curtes i freqüents, i el 40% al consum elèctric.


En Balears hi ha més vehicles que habitants i el consum d'aigua arriba a els 500 litres per habitant (el doble de la mitjana nacional), a causa de l'abundància de jardins i piscines. Altre exemple del desequilibri ambiental està que Balears té una taxa de producció de residus de més d'una tona per habitant i any, la més alta d'Espanya. (...)

La major demanda d'energia ha provocat l'ampliació del proveïment energètic amb centrals de producció elèctrica (1.600 megavatis procedents en un 80% de la crema de carbó sud-africà).


(...) Finalment, l'augment de la quantitat d'escombraries ha suposat un increment  de la incineració de residus sòlids urbans, que supera el 40% en el cas de Mallorca. Aquesta tècnica emet gasos contaminants que agreugen el canvi climàtic i posen en risc la salut. Provoca altes concentracions de dioxines  i en 2007 va generar més de 108.000 tones de cendres i escòries d'elevada toxicitat amb metalls pesats (cadmi, plom, mercuri, crom i coure).

Respecta a Pollença, l'informe destaca

- El cas Pla Territorial de Mallorca (PTM), presumpte entramat de corrupció polític-empresarial d'UM i el PP, actualment als tribunals. Recordem que Pollença participava de les àrees de reconversió Territorial ( hotel Don Pedro- Campos i Cala Carbó - Ullal)

- La positiva protecció de Cala Carbó.

- Respecte a Formentor, l’informe diu que resulta incomprensible que es mantengui com sòl urbà  ja que la seva situació és com la del Guix (Escorca)desclassificat pel Consell.Un espai que, no disposa dels  serveis necessaris per a ser classificat com urbanitzable,  que és Paratge Pintoresc (1973), Bé d'Interès Cultural (1985) i s'engloba en terreny protegit. Greenpeace denúncia com  en l'actualitat se segueixen  construint xalets i l'hotel Formentor està ampliant la seva superfície.

 - Respecte a la Gola. L’informe destaca que durant dècades, els veïns han reivindicat la  recuperació de la zona humida de la Gola, pràcticament l'única zona  verge de la primera línia del Port de Pollença, un  autèntic pulmó verd enmig de l'urbanisme turístic i residencial  que s’havia convertit en abocador. Greenpeace denúncia que l’elevat pressuposts del Consorci de la Gola que en teoria era per recuperar la zona humida s’ha utiltizat en part per coses com fer un aparcament sobre la mateixa zona humida.Obrirem el camÝ de Ternelles

Alternativa | 13 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Podeu consultar els nombrosos articles que hi ha referents al camí de Ternelles a aquest blog a la secció; camins i espais públics.

Sempre que parlam del camí públic de Ternelles un tema important és recordar que hi ha dos vies per obrir el camí: 

1.- Cal un decret de batlia per obrir el camí ja que es tracta d'un camí públic, amb abundant documentació des de l'Edat Mitjana, i aprovat com tal per unanimitat al catàleg de camins.

2.- Cal expropiar l'ús del camí ja que es tracta d'un camí privat d'ús públic. Aquesta afirmació només té el suport  de l'Ajuntament al seu PGOU, Pla General d'Ordenació Urbana,(1990) que va convertir "màgicament"(sense cap tipus de documentació) en privat un camí que era públic des de l'Edat Mitjana. March sempre ha estat molt de March per aquest Ajuntament.

També hem de recordar que en aquest tema el batle Joan Cerdà diu una cosa i fa una altra, teóricament sempre defensa que vol obrir el camí però a la realitat continuament fa tot el possible per col·laborar amb la propietat per ajornar aquesta decisió. El que és pitjor és que el batle té el suport no només del PP_UMP sinó també del PSOE, mentre que el PSM opta per l'abstenció. Per això entre altres coses el que fa el batel és jugar amb les dues vies que hi ha per poder obrir el camí. Quan li interessa defensa l'opció d'expropiar l'us del camí, per exemple per votar contra la nostra darrera moció, que  només demanavam que el batle comanés un informe jurídic als serveis municipals per veure si es podia fer un decret per recuperar el camí públic d'ofici. I quan li interessa diu que no vol pagar l'expropiació d'ús per que el camí és public. A la fi es tracta simplement de col·laborar amb la propietat per mantenir el camí tancat.

La voluntat d'obrir el camí  de tota la resta de grups polítics municipals del PSM al PP va restar evident fa dos mesos quan no van voler demanar un informe jurídic als serveis municipals, informe gratuït que estaria llest en dos dies, per veure si era possible fer un decret de batlia per obrir o no el camí.

Avui parlam d'un avanç a la segona via, la consideració del camí de Ternelles com un camí privat d'ús públic. i és que fa dos mesos el Tribunal Suprem del Contenciós Administatiu secció primera va desestimar el darrer recurs de casació interposat per la propietat de Ternelles. Podeu consultar el document en pdf. Fem una mica d'història La propietat de Ternelles amb el suport del govern Balear  no va acceptar l´ús públic del camí com deia el PGOU fins que l'Ajuntament va aconseguir la sentència del tribunal Suprem del 18 d'octubre de 2001 que  ordenava fer les determinacions precises per assegurar l'us públic del camí. Cinc anys més tard de la sentència, al 2006,  el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una regulació de  l'accés al camí, acord que posteriorment  fou aprovat pel Consell. Aquesta regulació és molt restrictica: Vint persones al dia, sies dies a la setmana ( tret de les èpoques de cria del Voltor, entre Febrer i Maig, on l'accés només es podrà efectuar tres dies a la setmana). Però així i tot la propietat no va acceptar aquest accés restrictiu i va interposar un contenciós contra aquests acords. Amb aquesta darrera sentència, la justícia dona una vegada més la raó a l'Ajuntament.

De totes maneres és clar que la propietat seguirá fent tot el possible per mantenir tancat el camí i que per això no només compta amb l'ajuda de l'Ajuntament sinó també del Consell i del Govern com es va poder veure a l'excursió reivindicativa d'octubre. El més indignant es que a més a més utilitzen l'excusa de la protecció del medi ambient. Per això la propietat ha dit ràpidament que "l'acord s'ha d'adaptar a la legislació més vigent, com són ara el PORN i la Xarxa de Natura, que regulen els espais naturals depenent de la protecció que tenen". Els mateixos que fan vedats de caça, que deixen anar als seus amics en quarcks fins el castell, que tenen expedients per obres il·legals a la zona, volen convertint a una persona caminant en un perill pel medi ambient.

  Ara caldria complir la nostra moció del ple de juny de 2008, que es va aprovar per unanimitat,   per la qual l'Ajuntament ha de dur a terme totes les actuacions possibles per a l'obertura i l'habilitació del pas pel camí de Ternelles. En aquest cas s'ha de fer ja el que vam demanar al mes de desembre; que es realitzi per part dels Serveis Tècnics Municipals una valoració de la indemnització/justipreu de la servitut de pas del camí de Ternelles per així esbrinar de quins doblers estam parlant i tenir una referència.

 Tard o temprà obrirem aquest camí.

 

 

Santuari de so na Cašana... Caminant per Menorca (II)

Alternativa | 12 Juliol, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

D'excursió virtual al Santuari de so na Caçana, Menorca, amb Toni Flores.

 

Pumpido salva a Matas.

Alternativa | 12 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Com sabeu, el Fiscal General de l´Estat, Cándido Conde-Pumpido va denegar la pròrroga sol·licitada pels fiscals balears anticorrupció Joan Carrau i Pedro Horrach per  seguir investigant l´origen del patrimoni acumulat de l´ex-president del Govern Jaume Matas, el cas anomenat“Buckingham”.

Els fiscals Anticorrupció de Balears van obrir diligències informatives després d'una denúncia d'un ciutadà sobre les despeses realitzades per a equipar “el palau” de Mates del carrer Sant Felio, la investigació es va estendre a tot el patrimoni de l’ex-president.

L'Estatut del Ministeri Fiscal estableix que la Fiscalia Anticorrupció no té sis mesos, sinó un any per investigar, però en aquest cas s'ha interpretat que els fiscals anticorrupció  de les Illes no actuaven com a Fiscalia Anticorrupció, sinó com a Fiscalia de Balears!!  No és la primera vegada que sis mesos resulten insuficient per a culminar una investigació abans que es decideixi presentar una denúncia en el jutjat perquè es continuï amb el cas. Per a perllongar aquesta investigació la Fiscalia Anticorrupció de Balears va sol·licitar permís al seu superior jeràrquic, en aquest cas la Fiscalia Anticorrupció Nacional. A la majoria de casos aquesta petició és un pur tràmit. No obstant això, en el cas de Mates no només es va denegar la pròrroga, sinó que hauria ordres procedents de la pròpia Fiscalia General de l'Estat, perquè no es continuï amb la investigació i, per tant, s'arxivi. Aquesta és la segona vegada que un fiscal general de l'Estat atura una investigació contra Matas. Jesús Cardenal, nomenat pel PP, decidí l'any 2002 que no hi havia indicis suficients per recòrrer l'arxivament del cas Bitel, cas d’espionatge polític informàtic.

La decisió de Conde Pumpido no es basa en el fet que no hi hagi res consistent que investigar. Tot el contrari: l'informe elaborat per la Guàrdia Civil sobre el patrimoni d'en Matas treia la conclusió contrària i afirmava que l'ex-President no podia justificar el seu patrimoni en base als ingressos econòmics declarats i que trobava operacions que podien suposar frau fiscal i blanqueig de diners. 

És indignant que Fiscal General de l'Estat hagi desautoritzat d'aquesta manera tan sorprenent als fiscals balears anticorrupció Joan Carrau i Pedro Horrach, per nosaltres simplement uns herois per la seva lluita contra la corrupció a les Illes Balears. Si no podem confiar a la justícia, podem dir que no estam a un estat de dret.

En aquest moment és en mans del Fiscal Superior de Balears, Bartomeu Barceló ratificar la decisió del Fiscal general de l’Estat, Conde Pumpido, d’arxivar el cas, o de traslladar-ho al jutjat de guàrdia per ser tramitat com una denúncia, previsiblement optarà per arxivar, a la vista del que ha fet el seu superior.

Davant aquesta situació, s’ha redactat un manifest a favor de la continuïtat de la investigació pels mateixos fiscals. Així doncs, vos demanam la vostra adhesió en aquest manifest. Signau, amb el vostre nom, llinatges i DNI, clicant AQUI.

A la pàgina de la Fundació GADESO també trobareu articles sobre el tema i una enquesta. 

Conde Pumpido i Jaume Matas

 


 

 

 

Carta oberta ve´ns de Gotmar

Alternativa | 11 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Ens ha arribat aquesta carta oberta de l’Associació de Veïns i Amics de Gotmar als regidors, na Francisca Ramon de Rada i en Martin Ochogavía per la seva publicació. Us recordam que aquest blog està obert a tothom i que si voleu escriure un article  l'haveu d'enviar a eurxella@yahoo.es . Quan més veus diferents i més debat hi hagi millor

Jaume Plomer a la seva contestació a la premsa, referent a la petició de ciutadans del Port demanat la dimissió de na Francisca Ramon, es va queixar de que en Martí Ochogavía (regidors de serveis) no només no ajudava a na Francisca (regidora del Port) sinó que  a més a més estava sabotejant la seva feina.

 

Pel bé dels residents i turistes del Port, l’Associació de Veïns i Amics de Gotmar pregam de manera obert a na  Francisca Ramon i a Martin Ochogavia, que llimin les seves diferències i que compleixin amb el seu pacte de govern i amb els seus deures morals i legals. Els demanam que comencin a col·laborar i donin als ciutadans contraprestacions,serveis eficients, moderns i professionals. Els demanam que no perdin al seva energia i temps tirant-se la culpa mútuament. No demanam un favor, tenim dret legal a barris, carrers, voravies, pluvials... en bon estat.


L’Associació de Veïns i Amics de Gotmar, membre de la plataforma per la defensa del Port estam disposat a col·laborar  amb Martín Ochogavía i amb na Francisca Ramon per ortgantizar la neteja i manteniment diari dels descuidats carrers del Port i de Gotmar. També estam preparts per ser l’àrbitre públic si no són capaços de col·laborar plegats. Els dos regidors tenen ara l’oportunitat de mostrar públicament que poden col·laborar i servir als ciutadans d’una manera responsable i madura.
L’ Associació ja col·labora amb el batle Joan Cerdà Rull en la planificació i finançament de la regeneració del carrers enfonsats, descuidats i perillosos de Gotmar. Pregam a na Francisca Ramon i en Martí  Ochogavia seguir el seu exemple, nosaltres per la nostra part  ens comprometem a publicar els resultats de la col·laboració d’aquests regidors cada mes.

 

Garry Bonsall Presidente AAVV de Gotma

La finalitat de l’Associació de Veïns i Amics de Gotmar és la defensa del medi ambient i els interessos dels ciutadans, millorant la col·laboració i comunicació entre els polítics i els ciutadans.

                                                           Gotmar 

 

 

 

Precs i preguntes

Alternativa | 10 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest són els precs i les preguntes del ple de maig.     

PRECS:

1. Demanem que el zelador municipal realitzi una inspecció de les construccions de la parcel·la 782 del polígon 3 Ca’n Cullerassa que tenia una llicència de consolidació parcial de coberta a instal·lació agrícola (expedient 561/02).

2. Demanem la revisió de la llicència de la parcel·la 782 del polígon 3 Ca’n Cullerassa: Ampliació i reforma de vivenda unifamiliar aïllada.

3. Demanem el compliment de l'actual ordenança d'ocupació de la via pública, actualment vigent. Seguim com cada estiu.

4. Insistim en demanar  els plans tècnics dels vedat de caça del Puig de Santuïri, Formentor, Cala Murta i Ternelles (si ja existeix).

R: Contesta el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer dient que, conformement l’escrit remés per la Conselleria, els drets cinegètics que hi consten són dades de caràcter privat que no poden ésser jurídicament lliurades sense el consentiment dels seus propietari. Hem demanat aquesta còpia d'aquesta contestació de la Conselleria.

5. Fa mesos que vàrem demanar per escrit les actes de les juntes d’EMSER i del Consorci, la documentació de la permuta dels conjunts arquitectònics de Sant Domingo i Sant Jordi i  encara no se’ns ha donat. Seguim igual.

PREGUNTES:

1. Volem una explicació detallada de l’acord amb els concessionaris de les platges que ha estat publicitat a la premsa. Segons aquestes notícies enguany no es demanaran unes millores concretes a canvi de que es mantinguin els llocs de feina durant tota la temporada, donada l'actual situació de "crisi turística". Els concessionaris han presentat qualsevol documentació per demostrar com les afecta la crisi? Quin va ser el seu plantejament? Quan de llocs de feina es pensaven llevar? Aquest acord s’ha fet per escrit? Sense resposta.

2. Com es troba l’expedient d’infracció urbanística obert a la finca de tenelles, polígon 4 parcel·la 469?

R: Contesta el Sr. Batle dient que s’ha demanat un informe al cadastre respecte l’ús i que es continua tramitan. Al darrer ple de juny vam tornar a demanari segueix igual, hi ha molt poques ganes de col·laborar amb la fiscalia de medi ambient a l'expedient obert a la propietaria de Ternelles.

3. Quants expedients d’infracció urbanística s’han obert al 2008 per iniciativa del zelador municipal?

R: Contesta el Sr. Batle que se n’han obert 39 per part del zelador i n’hi ha 350 dels quals té la revisió encomanada. La feina de revisió va a un ritme més que lent. 

4. Volíem saber la freqüència i quantitat d’insecticides utilitzats al jardins, camins i voreres del municipi.

R: Respon el Sr. Batle donant lectura a l’informe emès pels jardiners, indicant que l’any 2008 se realitzaran dues campanyes (març/abril i octubre/novembre) i que en el 2009 s’han fet dos o tres tractaments, duplicats per les pluges. Així mateix assenyala que s’utilitzen els insecticides/herbicides més ecològics del mercat i enumera la relació dels camins als quals se hi ha fet feina, amb un total de 72 km. Va ser un informe molt complet i detallat, posteriorment hem demanat còpia per penjar-ho.

5. Volíem saber respecte a  l’aigua de la dessaladora si ja s'ha negociat o començat a negociar la quantitat d’aigua que s’utilitzarà i preu de la mateixa.

R: Contesta el Sr. Batle que hores d’ara no s’ha negociat la quantitat d’aigua ni el preu, indicant que es va realitzar un estudi respecte l’aigua necessària i el seu dèficit, que s’hauria d’actualitzar, amb la possibilitat d’incloure les noves urbanitzacions i la cala Sant Vicenç. Per altra banda un grup format per batles de municipis turístics, com és el cas de Pollença, manté que el preu de l’aigua ha d’ésser únic.  Ja veurem el preu d'aquesta aigua, ja que haurem de pagar les infraestructures que s'han fet, el preu de l'aigua que té un gran cost energètic i a més a més l'empresa que dona el servei haurà de guanyar doblers.

Vam sol·licitar resposta a les preguntes formulades a l’anterior ple de dia 30 d’abril de 2009 i que no s'ens havien contestat

1. Volem una explicació detallada de quines dificultats tenen per portar l’aprovació del pressupost a aquest ple. És inadmissible que portin més de mig any de retard quan van contractar una empresa per ajudar-les. A més tornem a demanar els informes que hagi fet aquesta empresa privada. Seguim sense resposta i sense pressuposts

2. Respecte a les borses de residus a Cala Boquer recollides per escolars del municipi i que han romàs  a la Cala des de gener a abril, volem una explicació detallada de per que s’ha tardat tan de temps en recollir-les? Quin és el període que des de l’àrea de Medi ambient és considerà adient per fer una retirada de bosses de residus a una platja tan visitada com la de Cala Boquer?

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que el comportament del Regidor Sr. García al respecte li sembla cínic, assenyalant que sembla ser que la bandera de la participació ciutadana ha d’ésser del grup d’Alternativa EU-EV. Així mateix indica que es va decidir que millor no fossin els alumnes voluntaris que recollissin les borses i que s’ha tardat més perquè l’àrea de Medi Ambient tan sols disposa d’un tècnic i d’una auxiliar administratiu i el servei de recollida s’havia de fer fora de l’horari habitual així com EMSER tampoc disposa d’una brigada específica. Manifesta també que el Regidor Sr. García no es queixa de la brutor que hi ha a altres cales.   

3. S’ha fet l’estudi de condicionament de la Cala Sant Vicenç que es troba al pacte de  l’equip de govern? En cas de resposta negativa, quan es pensa fer?

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que respecte el pla d’ordenació de la Cala Sant Vicenç no s’ha publicat res.

PRECS:  

1. La torre dels jardins d’en March, davant del convent, està coberta per una planta. Això pot degradar la pedra. Crec que la pedra és prou bonica per poder-se veure i no fer-se malbé. Demanem que si és possible és retiri la planta i es netegi i enllueixi la torre.

2. Al poliesportiu més d’una vegada hi ha els focus encesos. Pensem que l’administració és la primera que de donar exemple i per tant demanem que es controli millor aquest tema.

3. Pensen arreglar o lleva qualque dia la font que fa més d’un any està al començament del Passeig Anglada Camarassa ( al costat de la rotonda)?

4. Poden llevar pressió o posar qualque sistema de regulació a les fonts públiques del municipi, actualment és impossible beure a la majoria de les mateixes?

5. Per uns pròxims comicis o referèndums els panels electorals de l’església de Sant Jordi es podrien posar a un altre lloc? l’altre dia un turista em va demanar que li fes una foto amb la seva dona i la veritat és que amb aquests panels no va quedar molt bé.

6. Complir l'actual ordenança d'ocupació de la via pública.

7. Atesa la crida del president de la Fundació Banc d'Aliments de Balears, Manel Marco, amb l’objectiu de proveir les necessitats dels col·lectius més desafavorits de la societat balear -la situació dels quals es veu més agreujada dia a dia amb motiu de l'actual crisi econòmica, pregam a l’equip de govern que es solidaritzi econòmicament i, en el possible, es lliurin els excedents alimentaris que encara són comestibles tant de la Residència  com també els que resultin dels esdeveniments municipals amb oferiment d’àpats, berenars, etc...

A continuació el Regidor Sr. García formula les següents PREGUNTES:

1. La crisi econòmica està propiciant el creixement de gent que cerca aliments caducats en els contenidors dels supermercats locals, evidentment això suposa una situació social molt preocupant i riscos d’intoxicació alimentari. Els serveis socials estan cercat solucions a aquest problema? A la reunió del Patronat de la Residència s'ens va contestar qeu aquesta gent no vol anar als Serveis Socials i que el problema és de difícil solució.

2. Volem una explicació de com s’ha fet el curs de prevenció de Legionel·losi a la Residència? perquè ens han denunciat  i no és la primera vegada que ha hagut un cas de nepotisme. A la reunió del Patronat de la Residènci s'ens va explicar per part del gerent de manera detallada la forma en que s'havia fet aquest curs, no havia hagut cap irregularitat.

3. Què passa amb els plecs de la neteja viària del Port? Seguim amb una empresa sense contracte.

4. S’ha solucionat ja els problemes dels banys de cala Molins? Per què els banys del parc de l’aturada de busos es troben qualque dia tancats? Sense resposta.

5. Ens han fet cas i a la plaça Joan Cerdà han llevat un balancí que era massa a prop de l’edifici, el que volíem saber és on es aquest balancí?   S’ha instal·lat a un altre lloc? Sense resposta.

6. Quan s’activarà el Patronat d'Esports Municipal de Pollença, quan es reunirà l’assemblea Consultiva del Patronat? Quines reunions s’han fet i per què no s’informa? Sense resposta.

7. S’han adjudicat ja les activitats d’estiu? A qui? Sense resposta.

8. Quan s’arreglarà la pista d’esquaix i la de futbet que es troben inutilitzades, el que suposa un perjudici econòmic per l'empresa (a la que correspon un 50% del pagament de les pistes)? Sense resposta.

9. Com es troba el pla d’eliminació de barreres arquitectòniques?. Sense resposta.

 

Foto de Hans Monheim. Publicitat per a enderrocs

 

 

 

Personal i pla econ˛mic. L'Auditori

Alternativa | 09 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim informant del pla d'usos i gestió de l'auditori (pdf) realitzat per l'empresa IRU d'en Pere Muñoz. A més dels espais un altre aspecte interessant del pla és el referent al personal que diu que caldria al nou auditori:

- Com personal propi; un director gerent, un conserge, un administratiu i un tècnic.

- Com personal extern; servei de suport tècnic i atenció als espectacles ( una persona complementària a la venda d’entrades, dos per a l’acomodació del públic, dos o quatre persones pel control tècnic, per congressos faria falta servei d’hostesses i eventualment de càtering), servei de neteja, servei de manteniment, servei d’assessorament cultural i comunicació, servei de seguretat i bar cafeteria

El pla d’usos i gestió és discutible, com ja comentarem, però a més a més el que trobam a faltar és un pla econòmic que hem demanat al batle . Quan es parla del cost de l’Auditori s’ha de tenir en compte a més del cost de construcció, en aquest moment parlen d'un pressuposts d'11,600.000 euros, altres costos

- Partides anuals  de manteniment, que pensam ja s’hauria d'haver calculat demanant a auditoris de similars característiques com el d'Aldúcia

- Partides anuals per la dotació del personal, s’hauria de tenir ja clar quin personal actual de l’Ajuntament passaria a fer feina a l’Auditori, qui s’hauria de contractar i quin cost anual suposaria per l’Ajuntament.

 - Partides anuals per la programació estables. S’hauria de fer un pla de gestió artística, tenint en compte quants grans espectacles, congressos... es pensen fer, quin seria el seu cost i com es finançarien.

Abans de prendre una decisió tan important s’han de tenir totes les dades a la mà, veure com es pot encaixar als pressuposts del municipi i prendre una decisió des de la raó.

Fotomuntatge. Fins fa poc a aquest tema hem vist molt poca raó.

 


L'estat del municipi 1.

Alternativa | 08 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

A la nostra primera moció de juliol del 2007 demanavam un ple extraordinari anual dedicat a analitzar l’estat del municipi, al mateix demanavam la participació de les associacions i veïns que ho desitgessin. Ni Joan Cerdà ni na Francisca Ramon van voler saber res del tema. Ja que no va poder ser al ple, al manco podrem fer-ho a aquest blog. Ara que hem arribat a meitat de legislatura pensam que és un bon moment per fer una  valoració del que està sent la mateixa. Esperam la vostra col·laboració als comentaris per completar aquesta valoració.

Avui començarem recordant el que demanavam a la nostra primera intervenció al ple quan vam votar en blanc en la investidura d'en Joan Cerdà com batle (veure discurs als articles; vot en blanc i que no és un xec en blanc). Per nosaltres no era ni és coherent governar amb el Partit Popular i uns mesos després fer-ho amb el PSM. Això demostrava i demostra que UM-UNPI no tenia ni té cap model de municipi, ni una idea de cap a on volen que vagi Pollença . A pesar d'això vam decidir  votar en blanc per  donar un vot de confiança als nostres companys del PSOE  i el PSM, amb l'esperança de veure girar el govern de l’Ajuntament cap a l’esquerra, gir que no hem vist aquests dos anys.

 A aquell moment vaig recordar dos temes als companys del PSOE i PSM.

Al PSOE  li vaig recordar la seva oposició a l’Auditori de Moneo, i els vaig demanar que  ara al manco es fessin els estudis de gestió, projecte artístic i manteniment que des del mateix partit socialista es demanaven abans de les eleccions. A pesar de que només s'ha fet el primer d'aquest estudis (i de manera molt discutible)sembla que el PSOE ja ha acceptat el plantejament d'UM_UNPI: Els 10,400.000 euros no són suficients i l'Ajuntament que es troba a una situació econòmica crítica vol posar més duros per fer aquest auditori.

Al PSM li vaig recordar que  havia defensat l’obertura dels camins públics, i que no n’hi havia cap excusa per que aquests camins continuessin tancats. A aquests dos anys hem aprovat el catàleg de camins i un parell de mocions nostres referents al tema però no s'ha obert cap camí públic dels tancats.

 Fa dos anys vam dir que eram l’únic referent de l’esquerra a l’oposició i això ens donava la llibertat de no callar i de no renunciar a res de nostre projecte polític. Vam prometre seguir la línia transparent i directa que haviem seguit fins aquell moment, i no deixar-nos enlluernar, per les sigles a l'hora de fer oposició.  Vam dir que la nostra oposició no es basava en sigles sinó en projectes i fets. I que sobre la taula es trobarien crítiques, idees, projectes, preguntes... Crec que no hem defraudat.

I vosaltres que pensau... Continuarà.

 Fotografies de Hans Monheim. Carrer Formentor (Port Pollença).

 

 

 

BICS tancats

Alternativa | 07 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de maig es va rebutjar la nostra moció que volia instar a la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni  a que acordés els convenis d’usos amb els propietaris dels BICs en aquest moment inaccessibles, i  aprovés un règim de visites d’acord amb la normativa vigent. Només nosaltres vam a votar a favor

Els bens d'interes cultural poden ser de propietat privada però al ser d'interès general el propietari té una sèrie d'obligacions en favor del la col·lectivitat; com és l'obligació de permitir la visita del públic en determinats dies i hores. Un Bé d'Interès Cultural és de domini públic, o sigui un particular pot ser propietari d'un BIC però l'administració protegirà el seus valors i l'accés al mateix del públic.

A a pesar de que la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears regula que els Bens d'Interés Cultural  s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. A Pollença no es poden visitar ni la Fortalesa, ni el Castell del Rei.

En aquest sentit  al mes d'agost del 2006, l'actual batle Joan Cerdà que en aquell moment era conseller de patrimoni va dir que tenia intenció d'acordar un conveni d'us de la Fortalesa, per què puntualment aquest espai es pugés obrir . Cosa que després no ha fet.

La reivindicació de la regulació d'aquests Bens també la va fer seva en Biel Cerdà com regidor del PSM a l'anterior legislatura, i al 2005  es va fotografiar amb altres representants del PSM a la fortalesa i va insistir en la necessitat de regular les visites a aquest indret, En aquest moment a pesar de ser director de Patrimoni i dels nostres precs a anteriors plens encara no ha estat capaç de regular aquestes visites. El que ens resulta totalment incomprensible.

Des del principi de legislatura al ple de setembre de 2007 hem demanat per aquest tema, al ple de març de l'any passat el regidor i director insular de patrimoni Biel Cerdà ens va dir que s'havia demanat un informe jurídic però que els tècnics tenien molta de feina i encara no l'havien pogut fer. Al ple de març d'enguany vam demanar al regidor de cultura que demanés si ja s’havien fet aquests informes i que insisteixi en la necessitat i urgència dels mateixos. La resposta del regidor de cultura Tomeu Cifre va ser que s'havien fet uns informes d’accés però que no donaven una solució global, sinó que s’havia d’estudiar cas per cas. Dos mesos després quan vam presentar aquesta moció pensavam que ja havia arribat el moment de que aquest ple demanés al Consell que estudi els casos de Pollença

Als dos casos a més a més ens trobam amb l'agravant de que hi ha dos camins públics tancats, el camí de Ternelles del que hem parlat en moltes ocasions i en el cas de la Fortaless, el  camí de la fortalesa a la Punta avançada, número 119 del catàleg de camins públics aprovat per unanimitat al ple.

Per acabar hem de dir que la moció que presentavam és pràcticament calcada d'una que va presentar el grups de conseller del PSM al Consell de Mallorca el 28 de desembre de 2004 i que podeu llegir al següent enllaç.

El PSM va proposar un conveni per a usos oberts puntuals a La Fortalesa al ple de juliol del 2006.

 Al debat en Joan Cerdà va defensar que com eren propietats privades no havia res que fer. Tomeu Cifre (PSM) va dir que la Junta Insular de Patrimoni ha arribat a la conclusió de que la llei s'hauria de modificar. Tomeu Cifre del PP va dir que si amb 10 anys la llei no ha funcionat o s'ha de derogar o canviar. Els regidors del PSOE no van dir res.

La llei és molt clara, l’article 34.1.c) de la citada llei del patrimoni històric de les Illes Balears regula la visita als Béns d’Interès Cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. el que no s'ens ha mostrat són els informes tècnics, on es diu que no es pot aplicar, hagués estat bé que una còpia d'aquests informes s'hagués portat a les comissions informatives o al ple.  Els demanarem per analitzar quins són els arguments per no fer complir una llei. Com sempre ens trobam que la informació i la transparència han estat substituïdes per vaguetats sense aportar dades reals.

A juliol del 2005 l'actual director de patrimoni Biel Cerdà reclamava a la premsa la regulació de les visites a la Fortalesa. 

 

 

 

 (Segueix)

Fer negoci al Calvari

Alternativa | 06 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Ens preocupen molt els moviments especulatius en torn a la casa al costat de l'ermita del Calvari. A aquesta petita casa viu el donat de l'ermita, Carlos Castillo i la seva família (la seva dona i un nin de tres anys). Aquesta casa i el petit quiosc que hi ha a la planta baixa van ser  cedits per l'església des de 1993 a una família per que aquesta s'encarregui d'obrir, fer net i cuidar l'ermita. La primera persona que va cuidar l'ermita va ser en Toni Cerdà que el va deixar a l'any 2000. A aquest any es va perdre el sentit original de la cessió i aquesta es va fer a en Joan Seguí, que ja no va viure a la casa ni es va encarregar de l'ermita, sinó que va contractar a terceres persones per aquesta feina, o sigui a  Carlos Castillo, actual donat. Aquest pensam que és el principi del problema una bona idea per tenir oberta i cuidada l'ermita es va convertir en un negoci

 Al mes de gener Carlos ja va donar la veu d'alarma a l'església i els veïns davant de la intenció  d'algunes persones de fer obres il·legals a l'entorn de ca seva. Aquells primers moviments es van aturar per la intervenció dels veïns, de la família de Ca'n Pontico (antiga propietària de l'ermita), de la Cofraria del Santíssim Crist i del rector D. Gaspar Monserrat (que va fer fotografies per identificar possibles futures modificacions). 


Ara sembla que hi ha un interès de llevar a aquesta família de la casa i de moment ja ha acomiadat a Carlos com treballador del quiosc.Ens preocupa molt el que pugui haver darrera d'aquest moviments pel valor emblemàtic i històric de l'Ermita del Calvari, que juntament amb les escaleres del Calvari, és un lloc catalogat com Monument Històric Artístic i un dels monuments més visitats del municipi.


En aquest moment estam fent feina conjuntament amb CCOO (que s'encarregaria de la part-laboral-judicial) per ajudar a Carlos i a la seva família, i esdevinar que hi ha darrera de tots aquests moviments.
Sembla que la veïna, l' artista alemana Rebeca Horn té la idea de fer un restaurant a la zona, cosa impossible actualment, ni tan sols es podria fer una bar.

També tenim la intenció de reunir-nos amb l'església per saber quina és la seva posició en aquest tema. Pensam que Pollença no es pot permetre cap desfiguració d'una dels seus edificis més emblemàtics.

Reportatge aparegut al Diario de Mallorca. Conflicto en el Calvari

La casa al costat de l'ermita és on viu el donat Carlos i la seva família

La Presˇ de la Mola... Caminant per Menorca (I)

Alternativa | 05 Juliol, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

 Avui iniciam una nova tanda de fotografies. Viatjam a Menorca de la mà d'Antoni Flores. Avui anem d'excursió virtual a La Presó de la Mola.

 

 

 

Lloguers, contractes, platges, escoleta...

Alternativa | 05 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

A la Junta de govern del 5 de maig, que encara no tenim en pdf, destaquen les peticions  d’ocupació de la via pública i diferents expedients de responsabilitat patrimonial (indemnitzacions a ciutadans per danys soferts responsabilitat de l’Ajuntament). Esperam tenir aquesta acta prest i penjar-la.

A la Junta de Govern del 19 de maig (veure pdf) hi ha un bon grapat de temes interessants, comentaris en vermell:

- L’aprovació del pressupost de l’entitat “Pinturas y Señales de Mallorca S.L.”per treballs de senyalització horitzontal a Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç, per import màxim de 17.875,00 € +  IVA. A primera línia del Port encara hi passos de vianants que a dia d’avui necessiten una mà de pintura i són un perill.

- La contractació dels serveis de treballs de medi ambient per a l’Ajuntament de Pollença, per un import de 27.663’30 €, i un import d’IVA de 4.426’13 €.

- Adjudicació definitiva contracte d’obres relatiu al projecte “Adequació i millora de l’accés al nucli urbà de Pollença pels carrers Roser vell i Cecili Metelo”.Empresa adjudicatària: “Amer e Hijos SA”  Import total de 278.995’87 €, IVA inclòsTermini d’execució: 4  mesos. Personal a contractar procedent de l’atur: 2 durant els quatre mesos. Personal contractat que es destinarà a l’ obra: 24 persones. Una obra que era molt necessària, estaria bé també millorar l’entrada al Port.

- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres del projecte “Centre de dia per a persones majors a Pollença” a l’empresa Construccions Llabrés Feliu SL per un import de 956.891’05 € sense IVA. Esperam que aquestes obres s’acabin en breu i que també es tornin a posar en marxa les obres del centre de dia- residència del Port.

- A proposta del Regidor delegat d’Esports Sr. Miquel Ramon Amengual,  acorden iniciar els tràmits als efectes de contractar una assegurança d’accident que cobreixi a totes les persones que siguin socis de l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Pollença, traslladant el present acord a Plus-Consultores, als efectes corresponents.

- Resolucions de Batlia relatives als arrendaments del locals per a destinar-los a seu de les dependències i els serveis municipals durant el termini d’execució de les obres relatives al projecte “Rehabilitació de l’edifici Montision per a dependències municipals de l’Ajuntament de Pollença”.Es lloguen per 600 euros/mensuals, IVA exclòs tres immobles: C/ Horta núm. 38, carrer Jesús núm. 11, carrer Horta núm. 23. Seguim llogant mentre hi ha espais municipals infrautilitzats.

- A proposta de la Regidora delegada d’Educació Sra. Mª del Mar Sastre Llompart els reunits acorden atorgar una subvenció per a materials didàctics pel curs 2008-2009 amb càrrec a la partida 422 48001 als següents centres escolars:

C.P. Miquel Capllonch........................................600€

C.P. Costa i Llobera............................................600€

C.P. Joan Mas......................................................600€

C.P. Port de Pollença..........................................600€

- S’aproven tres noves parades de bus al Port de Pollença. On?

- La Inspecció de Treball ha obligat a l’Ajuntament al reconeixement dels becaris de l’any 2008 com a  relacions laborals, sol·licitant que es comuniqui l’alta i la baixa a la Seguretat Social dels becaris i l’ingrés de les quotes corresponents. L'Ajuntament segueix amb nombroses irregularitat a les seves contractacions que només soluciona quan hi ha una denúncia per mig. 

- Adjudicació de l’autorització de l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal per a l’any 2009.  

- Atorgar l’autorització del lot  platja de Formentor per import de 70.000,00 €/temporada 2009.  

- Atorgar l’autorització del lot platges de Cala Sant Vicenç (Cala Barques (46003)  i Cala Molins (46006)) per import de 34.000,00 €/temporada 2009. 

- Atorgar l’autorització del lot Escola de Vela de la Gola per import de 38.000,00 €/temporada 2009. 

- Atorgar l’autorització del lot piragües a la platja de Tamarells per import de 3.500,00 €/temporada 2009

- Es va donar lectura a la Proposta de la Regidora delegada d’Educació i Joventut Sra. Maria del Mar Sastre Llompart:

“Vista la resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 31 de juliol de 2008 per la qual es convoquen les ajudes per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents als exercicis 2009 a 2011 s'aprova el projecte bàsic i d’execució de l’Escoleta Municipal (edifici Carotti) del Port de Pollença” redactat pels Serveis Tècnics Municipals. A la fí esperam veure al manco una escoleta municipal al municipi.

 També estam al facebook 

 


Teniu a la vostra disposició una enquesta per si no podeu esperar al dia 17 per votar els càrrecs del simulacre de moros i cristians. Pitjar l'enllaç

 

 I recordau que tenim en marxa una altra enquesta:

De fa uns anys IB3 dona el simulacre de moros i cristians per la televisió, hi ha diferents opinions sobre aquest fet, uns estan a favor i altres estan en contra, el cert i segur és que el simulacre es pot veure per tota Europa pel satèl•lit HISPASAT ens agradaria saber la teva opinió. Trobes positiu que el simulacre sigui televisat ?

Un cap de setmana per desconectar.

Alternativa | 04 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Encara que la vida política municipal està molt interessant, aquest cap de setmana no va mal una mica de diversió, teniu els anteriors articles per continuar comentant l'actualitat política si voleu.

Teniu a la vostra disposició una enquesta per si no podeu esperar al dia 17 per votar els càrrecs del simulacre de moros i cristians. Pitjar l'enllaç

 

 

 

Podeu votar fins el mateix dia 17 a les 17:00 hores

Bona Patrona i Visca Pollença

 

 I recordau que tenim en marxa una altra enquesta:

De fa uns anys IB3 dona el simulacre de moros i cristians per la televisió, hi ha diferents opinions sobre aquest fet, uns estan a favor i altres estan en contra, el cert i segur és que el simulacre es pot veure per tota Europa pel satèl•lit HISPASAT ens agradaria saber la teva opinió. Trobes positiu que el simulacre sigui televisat ?

Aquest cap de setmana teniu dues activitats fetes per associacions.

 Avui dissabte  a partir de les 17:00  i fins les 3:00 a Ca'n Escarrintxo és la cinquena edició del festival de música alternativa Esos Kuernos Rock  amb l'actuació dels grups Dinamo, Los Primos, Black Voltors, Bleed de Man, Prosthetics, Diabólicos, Breathless, Main Line 10 i One Foot. A més  hi haurà una carpa d’electrònica.

El preu de l'entrada és de 6 euros i un 10% dels benficis són per l’associació ABAIMAR (Associació Balear d’Infants amb Malalties Rares). 

Demà diumenge  de 17 a 21 h a Santa Margalida, els companys de l'Ateneu organtizen el IV Mercadet sa Virolla. Un mercadet que és més que un mercadet i on podreu gaudir de música, teatre, poesia, contacontes... Molt recomenable, no podeu faltar.

 
 


 

La dimissiˇ d'en Jaume Plomer

Alternativa | 03 Juliol, 2009 16:52 | facebook.com twitter.com

De moment no podem donar massa informació però pensavam que haviem de fer un petit comentari urgent de la dimissió d'en Jaume Plomer (PSOE) com regidor de Medi Ambient i de la Cala Sant Vicenç. La veritat que no ens esperavam aquesta dimissió després de que hagués estat triat secretari general dels socialistes de Pollença fa menys de dos mesos , l'11 de maig. En principi ens han informat que el motiu donat han estat raons personals.
 
  Fa poc més d'un any Jaume ja va presentar la seva dimissió que després va retirar, en aquell moment el motiu va ser el seu descontent amb com es feien les coses a l'equip de govern.Se li van prometre una sèrie de canvis i ens imaginam que no s'han fet realitat.
 
A aquests dos anys Jaume s'ha queixat en nombroses ocasions d'haver-se trobat amb una regidoria de medi ambient amb el pressupost exhaurit i pagant factures de l'anterior legislatura. Igualment s'havia queixat de la manca de col·laboració d'altres àrees, quan l'àrea de medi ambient hauria de ser transversal i ser un referent per la majoria d'actuacions municipals. Per a la delegació de la Cala Sant Vicenç també és clar que no ha trobat massa col·laboració a l'equip de govern, només hem de veure a quin estat es troba.
 
Les seves darrera polèmica a la premsa responsabilitzant a en Martí  Ochogavía de la situació del Port i al batle del desastre de la semipeatonització, pensam que demostren que encara que hi hagi raons personals, també hi ha raons polítiques darrera d'aquesta dimissió.
 
Ara haurem de veure qui entra com regidor, en aquest moment sembla que tan el número 5 de la llista en Toni Cifre com  la número 6 na Annika Reuter s'han allunyat del PSOE de Pollença i podria ser el número 7 de la llista Juan Fernández que ja va ser regidor a l'anterior legislatura.
 
 

Ajornant l'obertura del camÝ p˙blic de Ternelles

Alternativa | 03 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de maig es va rebutjar (amb els vots d'UM-UNPI, PP-UMP i PSOE i l'abstenció del PSM) la nostra moció demanant un informe jurídic  respecte al a possibilitat de fer un decret de batlia per ordenar que s'obrin les barreres situades al camí public de Ternelles. L'equip de govern diu defensar el caràcter públic del camí però a l'hora de la veritat sempre està ajornant innecessàriament el tancament d’un camí públic d'una gran importància cultural i turística declarat  ruta d’interès cultural ( ruta 3 dels Castells,  fins al Castell del Rei) al Pla Territorial Insular.

Ja el coordinador del catàleg de camins públics Antoni Reynes recordava que els articles 70 i 71 del reglament de béns locals  permeten la recuperació d'ofici dels béns públics per part de la pròpia administració, recuperant la possessió sense cap tipus de pronunciament sobre la seva propietat. Per això hem demanat en diverses ocasions un decret de batlia per recuperar el camí. Abans de l'excursió reivindicativa a octubre del 2008 el batle va dir que jurídicament era més convenient esperar a la publicació del catàleg de camins al BOIB, per fer el decret.

Després de la publicació del catàleg el batle va dir que seria convenient un informe jurídic abans de fer el decret. El 17 de desembre vam demanar per escrit aquest informe jurídic, després vam demanar per aquest informe a diversos plens  i s'ens han donat  diverses excuses per no demanar l'informe Per exemple all ple d'abril el batle s'ens va excusar en  la manca de personal a urbanisme, quan l'informe l'ha de fer l'assessor jurídic i no cal cap arquitecte. A aquesta manca de respostes durant mesos s'ha unit un fet que consideram important; i és un recent  informe del secretari general del Consell de Mallorca, Sr. Jeroni M. Mas Rigo sobre la recuperació d'ofici de la possessió d'un be públic per part de les entitats locals, on s'enumera tota una sèrie de legislació autonòmica i estatal que fonamenta jurídicament que les administracions públiques tenen la potestat de recuperar d'ofici el seus bens, sense necessitat d'acudir al Jutge i sense prejutjar el problema de la titularitat a decidir per la jurisdicció civil.  Si el propietari no obre la barrera, la mateixa administració podrà llevar la barrera i en aquest cas seran de compte de l'usurpador les despeses derivades de la tramitació del procediment de recuperació. Aquest informe es va realitzar després de llevar les barreres de l'Empaltada al Consell i esperam que una vegada fitada la carretera vella de Lluc el Consell recuperi d'una vegada aquest bé públic, avui usurpat.

 L'informe, o sigui els tècnics deixen  en evidència als polítics d'ajuntaments i  del propi Consell que han deixat usurpar els camins públics sense actuar ràpidament d'ofici per recuperar el que s'usurpava per part d'uns pocs a tothom.

A la nostra moció només demanavam que el batle comanés un informe jurídic als serveis municipals. Clar el tema era complicat pel batle, si l'informe arriba a dir que es pot fer un decret per recuperar el camí d'ofici (que és el que pensam que diria)  el batle hauria de fer complir la nostra moció del  ple d'octubre de 2008 aprovada per unanimitat segon la qual en el moment que es tinguessin els pertinents informes jurídics favorables de l'Ajuntament, el senyor batle ordenaria mitjançant un decret de batlia que s'obrissin les barreres situades al camí de Ternelles. Per això a pesar de que el batle s'ha omplit la boca a molt de plens dient que feia el que deien els informes dels tècnics de "la Casa",  ara es va  negar  a demanar aquest informe, i va deixar en evidència que UM-UNPI, PP-UMP i PSOE col·laboren amb la propietat en ajornant l'obertura del camí.

El rebuig d'aquesta moció va significa l'incompliment d'anteriors acords de l'Ajuntament ja que al ple de juny de 2008 es va aprovar per unanimitat una moció nostra per la que l’Ajuntament duria a terme les actuacions possibles per a l'obertura i l'habilitació del pas pel camí de Ternelles mitjançant els procediments que siguin viables a tal efecte. 

Al debat de la moció el batle va excusar el seu vot  a l'altra via que hi ha per la recuperació de Ternelles; expropiar l'ús públic del camí, tema al que va dir que faria feina el nou arquitecte municipal. A aquesta via, com informava ahir el Diari de Balears el Tribunal Suprem ha resolt, a través d'una sentència ferma contra la qual no és possible cap recurs d'apel·lació. Una via no lleva l'altra. El camí de Ternelles és públic des de l'Edat Mitjana i els únics que diuen que és privat és la propietària i incomprensiblement l'Ajuntament que va convertir "màgicament" en privat el camí al seu PGOU (1991). Com deia el coordinador del catàleg a la seva resposta a les al·legacions de la propietat diu: UNA VEGADA ESTUDIAT AQUEST PLAN GENERAL MUNICIPAL DE POLLENÇA ES POT COMPROVAR QUE NO HI HA CAP DOCUMENT QUE FONAMENTI LA QUALIFICACIÓ DE L'ESMENTADA VIA COM DE CARÀCTER PRIVATIU.

En definitva el que no pot passar és que continuem sense remoure cap tancament dels camins públics de Pollença, el que pot donar a entendre que l'Ajuntament consisteix aquestes situacions de tancament.

Fotografia de Hans Monheim.

 

A continuació la moció.

 (Segueix)

Sensibilitat. L'Ajuntament i PRODIS.

Alternativa | 02 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple vam demanar  els criteris pels quals PRODIS (Associació Pro-Ajuda a les persones Discapacitades) no havia rebut subvencions a l'any 2008 com altres associacions municipals de caràcters social (clubs de la tercer edat i AFAMA; Associació de familiars i amics malalts d’ Alzheimer de Pollença). La resposta de la regidora de serveis Socials, Na Francisca Ramón (PSOE) va ser que PRODIS no havia rebut aquestes subvencions per què ja rebia doblers per tota una sèrie de serveis i activitats que realitza per l’Ajuntament. Com si els dos temes no fossin independents. Una cosa són les subvencions i una altra que es pagui a PRODIS per feines que fa per l’Ajuntament. Aquesta és una mostra més del desgavell i manca de sensibilitat dels nostre actuals governants

 

Al mateix ple també vam demanar:

Sabem que l’Ajuntament té un important deute amb PRODIS, ens podien dir quan i com pensen solucionar aquest problema? També volem saber per qué no s’ha col·laborat més amb PRODIS per aconseguir l’obertura de local de la plaça Joan Cerdà? No va haver cap resposta per part de la regidora de Serveis Socials.

L’Ajuntament com al cas d’altres empreses, té un important deute amb PRODIS, en torn als 35.000 euros el que dificulta molt la seva feina, ja complicada i més en temps de crisi com els actuals. 

Respecte al local de la plaça Joan Cerdà del Port (banys públic i un quiosc ), la poca col·laboració de l’Ajuntament ha dificultat que PRODIS es pugui fer càrrec del mateix local que amb la temporada avançada segueix tancat. D’aquesta manera es manté la maledicció d’aquest impactant edifici, construït ja fa tres anys i que a dia d’avui només ha estat oberts uns dies.

A temps de crisi com els actuals caldria una major sensibilitat i més ajuda amb els que més el necessiten, com és el cas de PRODIS que compleix una important feina per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

La maledicció

 (Segueix)

Lĺaltitud de decisiˇ (I)

Alternativa | 01 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Un nou interessant article d'en Miquel Sánchez. Us recordam que aquest blog està obert a tothom i que si voleu escriure un article  l'haveu d'enviar a eurxella@yahoo.es  / alternativaperpollenca@gmail.com

L’altitud de decisió és un punt marcat al procediment d’aterratge de les aeronaus al diferents aeroports del mon, aquesta altitud no és sempre la mateixa, atès que cap aeroport és a la mateixa altitud al nivell de la mar, les pistes dels aeroports no tenen tots la mateixa longitud i característiques com il·luminació, obstacles, etc. Aquesta altitud de decisió està ben detallada a les cartes aeronàutiques d’aproximació, que són els fulls de ruta cap a l’arribada als aeroports, quan s’arriba a l’altitud de decisió s’ha de dur la velocitat correcta, l’angle d’inclinació del morro de l’aeronau correcte, a més d’un bon grapat de procediments que seria molt avorrit detallar en aquest article.

En molt d’aspectes a les nostres illes i més concretament a Pollença, fan molta falta aquets fulls de rutes, per prendre les decisions en el moments indicat, són molt el temes, festival, turisme, etc.

L’industria turística del nostre municipi està arribant a aquesta altitud de decisió, varem ser molt d’anys importadors de ma d’obra, ara la nostra industria no és capaç de donar feina a tots el pollencins que la requereixen, no podem tenir més places hoteleres ni de les bones ni de les dolentes, per una llei que bona o no requereix la baixa d’altres places hoteleres obsoletes, però en recuperat un poquet el turistes que venen als apartaments privats, “són il·legals diuen el hotelers” i pot ser veritat, però no és millor mirar pel be de la majoria del poble que per just d’un parell, és veritat que jo he denunciat més d’una vegada les parts i quarts que fan les gran cadenes comercials de supermercats pel fet de ser un lloc turístic, el sobrepreu d’alguns articles fregava el 15% de diferència entre Sa Pobla i Pollença en establiments de la mateixa cadena, la causa són aquest turistes que venen a un apartament privat i berenen, mengen i sopen al seu apartament i no utilitzen l’oferta complementaria.

El Port de Pollença com destí turístic no està en crisi ni molt manco, el que està en crisi és el model hoteler, els turistes que ara venen al Port de Pollença tenen un perfil molt clar, famílies completes, padrins, pares i nins, i els és més còmode anar a un apartament privat, sense renouers animadors ni coses per l’estil. 

La pregunta és evident: Omplim el Port de Pollença d’inspectors de turisme a la caça d’aquest turistes? O Ens adaptem a la nova situació? Cal fer la fulla de ruta i l’altitud de decisió s’aproxima, pensem en positiu, que no nos imposin altres el que hem de fer a Pollença, no just la platja de Palma de problemes, en tenim tots i pel Govern de les Illes sembla que just existeix aquella zona.

Miguel Sánchez

 Una mica d'humor no va mal. Particular homenatge a Michel Jackson.


 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb