URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La Presó de la Mola... Caminant per Menorca (I)

Alternativa | 05 Juliol, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

 Avui iniciam una nova tanda de fotografies. Viatjam a Menorca de la mà d'Antoni Flores. Avui anem d'excursió virtual a La Presó de la Mola.

 

 

 

Lloguers, contractes, platges, escoleta...

Alternativa | 05 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

A la Junta de govern del 5 de maig, que encara no tenim en pdf, destaquen les peticions  d’ocupació de la via pública i diferents expedients de responsabilitat patrimonial (indemnitzacions a ciutadans per danys soferts responsabilitat de l’Ajuntament). Esperam tenir aquesta acta prest i penjar-la.

A la Junta de Govern del 19 de maig (veure pdf) hi ha un bon grapat de temes interessants, comentaris en vermell:

- L’aprovació del pressupost de l’entitat “Pinturas y Señales de Mallorca S.L.”per treballs de senyalització horitzontal a Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç, per import màxim de 17.875,00 € +  IVA. A primera línia del Port encara hi passos de vianants que a dia d’avui necessiten una mà de pintura i són un perill.

- La contractació dels serveis de treballs de medi ambient per a l’Ajuntament de Pollença, per un import de 27.663’30 €, i un import d’IVA de 4.426’13 €.

- Adjudicació definitiva contracte d’obres relatiu al projecte “Adequació i millora de l’accés al nucli urbà de Pollença pels carrers Roser vell i Cecili Metelo”.Empresa adjudicatària: “Amer e Hijos SA”  Import total de 278.995’87 €, IVA inclòsTermini d’execució: 4  mesos. Personal a contractar procedent de l’atur: 2 durant els quatre mesos. Personal contractat que es destinarà a l’ obra: 24 persones. Una obra que era molt necessària, estaria bé també millorar l’entrada al Port.

- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres del projecte “Centre de dia per a persones majors a Pollença” a l’empresa Construccions Llabrés Feliu SL per un import de 956.891’05 € sense IVA. Esperam que aquestes obres s’acabin en breu i que també es tornin a posar en marxa les obres del centre de dia- residència del Port.

- A proposta del Regidor delegat d’Esports Sr. Miquel Ramon Amengual,  acorden iniciar els tràmits als efectes de contractar una assegurança d’accident que cobreixi a totes les persones que siguin socis de l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Pollença, traslladant el present acord a Plus-Consultores, als efectes corresponents.

- Resolucions de Batlia relatives als arrendaments del locals per a destinar-los a seu de les dependències i els serveis municipals durant el termini d’execució de les obres relatives al projecte “Rehabilitació de l’edifici Montision per a dependències municipals de l’Ajuntament de Pollença”.Es lloguen per 600 euros/mensuals, IVA exclòs tres immobles: C/ Horta núm. 38, carrer Jesús núm. 11, carrer Horta núm. 23. Seguim llogant mentre hi ha espais municipals infrautilitzats.

- A proposta de la Regidora delegada d’Educació Sra. Mª del Mar Sastre Llompart els reunits acorden atorgar una subvenció per a materials didàctics pel curs 2008-2009 amb càrrec a la partida 422 48001 als següents centres escolars:

C.P. Miquel Capllonch........................................600€

C.P. Costa i Llobera............................................600€

C.P. Joan Mas......................................................600€

C.P. Port de Pollença..........................................600€

- S’aproven tres noves parades de bus al Port de Pollença. On?

- La Inspecció de Treball ha obligat a l’Ajuntament al reconeixement dels becaris de l’any 2008 com a  relacions laborals, sol·licitant que es comuniqui l’alta i la baixa a la Seguretat Social dels becaris i l’ingrés de les quotes corresponents. L'Ajuntament segueix amb nombroses irregularitat a les seves contractacions que només soluciona quan hi ha una denúncia per mig. 

- Adjudicació de l’autorització de l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal per a l’any 2009.  

- Atorgar l’autorització del lot  platja de Formentor per import de 70.000,00 €/temporada 2009.  

- Atorgar l’autorització del lot platges de Cala Sant Vicenç (Cala Barques (46003)  i Cala Molins (46006)) per import de 34.000,00 €/temporada 2009. 

- Atorgar l’autorització del lot Escola de Vela de la Gola per import de 38.000,00 €/temporada 2009. 

- Atorgar l’autorització del lot piragües a la platja de Tamarells per import de 3.500,00 €/temporada 2009

- Es va donar lectura a la Proposta de la Regidora delegada d’Educació i Joventut Sra. Maria del Mar Sastre Llompart:

“Vista la resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 31 de juliol de 2008 per la qual es convoquen les ajudes per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents als exercicis 2009 a 2011 s'aprova el projecte bàsic i d’execució de l’Escoleta Municipal (edifici Carotti) del Port de Pollença” redactat pels Serveis Tècnics Municipals. A la fí esperam veure al manco una escoleta municipal al municipi.

 També estam al facebook 

 


Teniu a la vostra disposició una enquesta per si no podeu esperar al dia 17 per votar els càrrecs del simulacre de moros i cristians. Pitjar l'enllaç

 

 I recordau que tenim en marxa una altra enquesta:

De fa uns anys IB3 dona el simulacre de moros i cristians per la televisió, hi ha diferents opinions sobre aquest fet, uns estan a favor i altres estan en contra, el cert i segur és que el simulacre es pot veure per tota Europa pel satèl•lit HISPASAT ens agradaria saber la teva opinió. Trobes positiu que el simulacre sigui televisat ?

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb