URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Per preguntar que no quedi .

Alternativa | 07 Agost, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquestes són preguntes que vam fer al ple de maig i ens van contestar al ple de juny.

 

- S’ha fet l’estudi de condicionament de la Cala Sant Vicenç que es troba al pacte de  l’equip de govern? En cas de resposta negativa, quan es pensa fer?

- R. Contesta el Regidor Sr. Plomer dient que la Cala no es pot considerar un element aïllat del municipi; es realitzen diverses reunions amb els STM, àrea de medi ambient, àrea de serveis i es van adoptant mesures i altres no per qüestions tècniques o manca de pressupost.

 

- . Volem una explicació detallada de l’acord amb els concessionaris de les platges que ha estat publicitat a la premsa. Segons aquestes notícies enguany no es demanaran unes millores concretes a canvi de que es mantinguin els llocs de feina durant tota la temporada, donada l'actual situació de "crisi turística". Els concessionaris han presentat qualsevol documentació per demostrar com les afecta la crisi? Quin va ser el seu plantejament? Quan de llocs de feina es pensaven llevar? Aquest acord s’ha fet per escrit?

R. Contesta el Regidor Sr. Plomer dient que ja existien les previsions de crisi a l’inici de la temporada i que aquestes previsions han estat certes pel que es va prendre aquesta decisió sense eliminar cap servei sinó que les millores s’han aplaçat. 

 

-. Quan es pensa fer la reforma del camp de futbet del Port? el retard és de cinc anys.

     R. Contesta el Regidor Sr. Ramon que l’empresa ja ha pres les mides per dur el material la setmana que ve. Més d’un mes després seguim igual

 

-. Ens han fet cas i a la plaça Joan Cerdà han llevat un balancí que era massa a prop del bord de l’edifici, el que voliam saber on és aquest balancí?   S’ha instalat altre lloc?   

R. Contesta el Sr. Batle que s’ha retirat però que ara desconeix on està. Aquestes coses s’haurien de controlar, aquest mobiliari no és precisament barat.

 

-. Quan s’activara el Patronat d'Esports Municipal de Pollença, quan es reunira l'Assemblea Consultiva del Patronat. Quines reunions s'han fet i perque no s'informa?

R. Contesta el Regidor Sr. Ramon que en brevetat i que no s’han fet reunions.   

 

Precs i  preguntes que vam fer oralment al ple de juny:

 

1. Demanam que s'ens doni amb la major celeritat possible tota la informació respecte als contractes i plecs de condicions de les empreses que vam demanar al mes de novembre.

Ja els tenim, ja hem fet una moció al ple de juliol i seguim fent feina al tema.

 

2. Hem demanat i reiteram a aquest ple la petició de l'informe emès per l'àrea de Medi Ambient en dat 17-04-09 sobre l'estudi interdesciplinar i integral de les platges de la Cala Sant Vicenç d el'IMEDEA.

Ja el tenim i hem fet un article sobre el tema; l’arena de Cala Barques.

 

3. Demanam petició i respostes que s'han enviat a la Conselleria de Medi ambient sobre els plans tècnics del vedat de caça del municipi per poder actuar davant del defensor del poble. Només ens han donat la resposta referent al vedat del Puig de Santuiri, on la Conselleria diu que no té cap objecció en donar còpia del pla tècnic al president de la Societat de caçadors de Pollença i que ha de ser el president qui ha de sol·licitar còpia per l’Ajuntament.

 

4. Seguim demanant que al carrer Cadernera es col·loqui la senyalització adequada, i no els cons actuals que incompleixen les ordenances municipals.

 

R. Contesta la Regidora Sra. Ramon que segurament hi haurà una modificació en el carrer Cadernera (Gotmar). En aquest moment s’ha tancat el carrer en les dues direccions, no ens han informat sobre que es farà finalment a aquest carrer.

 

5. Tornam a demanar que es posin bandes de reducció de velocitat entre la Plaça de Seglars i Calvari.

 

R. Contesta el Sr. Batle que es vol dur a terme un pla més ambiciós per a peotonitzar

la zona, pel que s’estan cercant ajuts econòmics al respecte. Aquest pla no hauria de ser una excusa per col·locar aquestes bandes i evitar una desgràcia,.

 

6. A l'acta de la Junta de govern de 21 d'abril 2009 surten subvencions de l'any 2008 als club de la tercer edat i a AFAMA, ens ha cridat l’atenció que no hi hagi cap subvenció a PRODIS. Ens poden explicar els criteris que han seguit per donar aquestes subvencions?

 

R. Contesta la Regidora Sra. Ramon que Prodis ha rebut una quantitat de doblers mitjançant altres activitats i contractacions mitjançant acords presos amb anterioritat  envers de ser concedida una subvenció pròpiament 

 


7. També sabem que l’Ajuntament té un important deute amb PRODIS, ens podien dir quan i com pensen solucionar aquest problema? També volem saber per qué no s’ha col·laborat més amb PRODIS per aconseguir l’obertura de local de la plaça Joan Cerdà?
Després vam portar aquest tema a la premsa i na Francisca va dir que haviem de haver-la demanat abans, cosa que com podeu comprovar a l’acta ja haviem fet. Hauriau de venir al ple per veure la seva manca d’atenció.

 

 

8. Volem saber si la vorera per creuar la rotonda de gall es pensa deixar d’aquesta manera. No és té pensat fer una vorera a la sortida del poble?  

 

R. Contesta el Sr. Batle que, podria ser, que no quedi emplaçat allà definitivament perquè es preveu connectar amb via Argentina, enrevoltar el municipi i arribar a la rodona de ca’n Berenguer.  O sigui que durant anys restarà d’aquesta manera.

 

9. A diferents plens hem demanat l'obertura d'expedients d'infracció urbanística pels rètols publicitaris a sòl rústic, se’ns va dir que el zelador feia feina, volem saber si ja s’ha obert cap expedient?  

 

Sense Resposta.

 

10. Segons el PiP, perquè la TDT pugui arribar a Sant Vicenç l'Ajuntament haurà de fer una inversió (comprar un terrenys) perquè el Govern instal·li l’equipament corresponent, fins aquí està clar. Per altra part, perquè no serveix l'actual situació del reemissor analògic que té Abertis Telecom a dalt de Ca'n Botana?

 

Sense Resposta.

 

11. A la plaça Miquel Capllonch del Moll quan es fan tasques de càrrega i descàrrega, alguns proveïdors llancen els bidons de cervesa al terra sense cap tipus d'amortidor, això fa que el trespol es rompi i fa molt mal efecte, caldria repartir una "circulars" als negocis de la zona perquè això no pasi, alguns cambres també fan "redolar" el bidó amb el mateix resultat.

 

R. Contesta la Regidora Sra. Ramon que tenen una manera de descarregar que dificulta poder controlar-ho perquè considera que també hi hauria d’haver la col·laboració dels restauradors al respecte.

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb