URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El debat de la prostituciˇ

Alternativa | 30 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquí tenim una nova entrega de la nostra columnista per excel·lència, na Toñi. Disfrutau-lo. 

El debat de la prostitució 

     Després de les imatges que es varen publicar fa un parell de setmanes a El País, sembla que el problema de la prostitució s’hagi fet visible de cop per a molta gent. Com sol passar de forma periòdica, s’han sentit veus que demanen solucions, des de la persecució penal de les dones que l’exerceixen passant pels que volen castigar els homes que en fan ús i acabant en els que pensen que el que s’hauria de fer és regular-ne l’activitat.

     Jo no sé quina és la solució i, de fet, hi ha països on s’han intentat diverses vies, amb escàs èxit. La prostitució és una xacra i per això no m’agrada la idea de regular-la com si fos una activitat mercantil més. Que equiparin el fet que una dona vengui el seu cos amb que una altra persona comerciï amb roba té quelcom de pervers que no puc acceptar. Per altra banda, emperò, la regulació permetria que aquestes dones tenguessin unes condicions laborals i sanitàries dignes. De totes formes, a Holanda, per exemple, aquest model ha demostrat que no funciona. Treure-las dels carrers i dur-les a prostíbuls, amb una humiliant finestra, l’únic que fa és traslladar el problema (als veinats afectats ja els va bé) i convertir aquestes dones en una atracció turística.

     Òbviament, carregar la culpa en les dones que es prostitueixen és una errada. No parlaré de les que es prostitueixen perquè volen o de l’anomenada prostitució de luxe, perquè és tan minoritària, i serveix per justificar tants de comportaments injustificables, que en la meva opinió no passa de ser una anècdota. La immensa majoria de les dones que es prostitueixen ho fan obligades, bé per les circumstàncies bé per les màfies o pels proxenetes. Condemnar-les a multes o a penes de presó no fa més que agreujar els patiments, els seus i sovint els de les seves famílies.

     Tal vegada la solució passi pels homes que paguen per sexe. Vaig llegir una vegada que a Espanya hi ha un milió d’homes que utilitzen els serveis de prostitutes de forma més o manco regular. Acceptant aquesta quantitat com a bona, tenim que, aproximadament, un de cada dotze homes espanyols de més de setze anys recorre al sexe de pagament. És una estadística que esgarrifa. I, com quasi sempre, el millor que es pot fer es resumeix en tres paraules: educació, educació, educació. Un home que consideri les dones com a iguals difícilment practicarà sexe amb una prostituta. El problema és que aquesta és una inversió a llarg termini i que, a més, cada dia és més gran el nombre de joves que inclouen comprar els serveis d’una dona com a part de la seva forma d’oci, així que a qualque lloc ens estam equivocant. Al·lots, moltes vegades adolescents, surten “de marxa” i després o abans de fer “botellón” o de sopar o d’anar a un bar o a una discoteca, aprofitant uns preus ridículs com a conseqüència de la competència, paguen per tenir sexe amb una prostituta. De vegades em deman si té res a veure amb la banalització que suposa el sexe a l’era d’Internet. El que més em preocupa és de quina manera es relacionaran després amb al·lotes com ells aquells que s’han avesat a tractar les dones com a objectes.

      Tampoc no és gens bo que els anuncis de contactes inundin les pàgines dels diaris. Aplaudesc la decisió de Público de no acceptar la inclusió d’aquest tipus de publicitat, encara que de segur això els ha suposat una pérdua econòmica considerable, sobretot ara quan els ingresos publicitaris de la premsa estan minvant de forma important. A mi em fan mal els textos i les fotos, cada vegada més explícites, i no perquè jo sigui una puritana ni res per l’estil, sinó perquè crec que fer negoci amb la pitjor dedicació que pot tenir una persona no és de rebut.

     Torn a repetir que no sé quina és la fórmula per resoldre una qüestió tan sagnant. Darrera de cada una d’aquestes dones hi ha un drama, i criminalitzar-les a elles és, d’això sí estic segura, el camí equivocat.

 

Uniˇ Mallorquina trenca el pacte al Consell.

Alternativa | 29 Setembre, 2009 18:18 | facebook.com twitter.com

Unió Mallorquina acaba de fer pública la seva decisió de rompre el pacte de govern en el Consell de Mallorca ja que no es troben a gust amb els socis de l'Executiu insular. Demà tots els càrrecs de la formació nacionalista presentaran la seva dimissió per a "ser lliures".. La decisió s'ha pres després que la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, digués que "qui no estigui a gust en el Consell ja sap el que ha de fer". 

 Tal vegada es sentien més a gust a l'anterior legislatura corrupta i destructora.

 

 


 

CatÓleg llocs de treball

Alternativa | 29 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va rebutjar (amb els vots en contra de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP i el nostre vot a favor) la nostra  moció relativa a la realització d'un catàleg de llocs de treball. del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme.... Una qüestió pactada en els  convenis col·lectius, que encara no s'ha plasmat a la realitat.

 Com deia JRV a un comentari; el catàleg es la descripció de cada lloc de feina, necessari per descriure les activitats pròpies del treball . Es imprescindible per saber quina es la feina general i particular que ha de fer cada un,  quines son les seves responsabilitats, i amb quin objectiu s'ha de perfeccionar professionalment dins la seva feina. També es molt necessari pel mateix Ajuntament a l'hora de sel·leccionar el personal per cada lloc de feina (els coneixements de picapedrer, o electricista, o netejador, etc. que ha de demostrar i acreditar segons la descripció del mateix catàleg, i també per valorar la productivitat en cada cas).

Aquest seria un exemple concret del catàleg de l'Ajuntament d'Alcúdia  (una altra cosa que té Alcúdia i Pollença no):

1.- Denominació: Tresorer.
2.-Tipus: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional
3.-Adscripció: Administració General.
4.-Grup: A.
5.-Titulació acadèmica:Llicenciat universitari (Dret, Administració i
Direcció d’Empreses, Economia o Ciències Actuarials i Financeres).
6.-Forma de provisió: Concurs de mèrits.
7.-Compl. de Destí: Nivell 25
8.-Compl. Específic: 11.727,12 euros anuals.
Segon.- La modificació del vigent catàleg de llocs de treball de la corporació,
assignant la plaça de Tresorer a l’àrea d’Intervenció amb el codi 4100, i
les següents:

1.-Responsabilitats generals:
La planificació i programació de la Tresoreria de l’Ajuntament per tal de
garantir la disponibilitat dinerària municipal prioritzant la satisfacció de les obligacions
d’acord amb les directrius de la Corporació i l’establert legalment.
La gestió i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat local, de conformitat
amb l’establert per les disposicions legals vigents.
La prefectura dels serveis de recaptació, excepte d’aquells tributs o
ingressos que la Corporació no gestioni directament.
2.-Treballs més significatius:
- Administrar la tresoreria municipal, actuant sobre el servei de caixa, fons
i operacions de tresoreria.
-Responsabilitzar-se dels pagaments i cobraments, i centralitzar els fons i
valors generals.
-Control de la disponibilitat monetària, avals, comptes corrents i caixa de
la corporació.
-Confeccionar sota la supervisió d’Intervenció el compte anual de recaptació
per al Tribunal de Comptes.
-Notificar determinats rebuts i col·laborar en la informació i l’atenció al
públic sobre aspectes derivats dels rebuts i de les liquidacions.
-Elaborar certificats de descobert.
-Col·laborar i coordinar-se amb les unitats o dependències que emeten els
rebuts o la liquidació.
- Realitzar qualsevol altre treball propi de la seva categoria per al qual
hagi estat instruït prèviament.
- CODI 4100.
- Grup A.
- Complement de Destí: nivell 25.
- Complement Específic anual: 11.727,12 euros

Un catàleg de llocs de treball és una eina molt útil per:

- Millorar la correcta gestió dels recursos humans de l’Ajuntament. Facilitant la eficàcia i l’eficiència dels treballadors i establint les bases per a una adequada definició d'objectius.

- Determinar el valor objectiu de cada lloc de feina dintre de l'estructura de l'organització, permetent una distribució equitativa dels salaris i reduint les possibilitats d'arbitrarietat.

 - Fer factible l'avaluació del rendiment de les persones que ocupen els llocs de treball mitjançant sistemes més vàlids i fiables. Entre altres coses això acabaria  amb les productivitats sense criteri.

 - Tenir un coneixement més precís del contingut dels diferents llocs de feina i del perfil d'exigències de cadascun d'ells que possibilita l'elaboració de plans de formació i el desenvolupament de processos de selecció més eficaces.

Evidentment hi ha por a fer aquest catàleg, el pas lògicf després del catàleg és la valoració dels llocs de feina ( com ha fet la nostra companya de Diògenes a Son Servera, veure article)  on es valora cada lloc de feina segons les habilitats, capacitats, coneixements, circumstancies com  intempèrie, atenció al públic, tenir treballadors a càrrec seu o no, iniciativa...


Tan els catàlegs i especialment les valoracions de feina s'apliquen a nivell d'administració pública i també a totes les grans i no tan gran empresses internacionals i estatals. Per qué al nostre Ajuntament no? Per què no s'han posat en pràctica els esborranys que s'han aprovat a anys anteriors?  Simplement per què limita el clientelisme polític del regidor  de torn, no la va fer públic.

Pensam que des del punt de vista de funcionament  l'Ajuntament necessita urgentment una nova organització i que el catàleg evidentment seria un primer pas. Un pas que no seria fàcil i que portaria feina, i precisament una altra característica del nostre equip de govenr és no fer massa feina i menys d'aquestes que suposen qualque conflicte. Ni tenen ganes ni il·lusió per aixecar el poble.

Al debat tan el regidor de personal Juanjo  (PSOE)  com el regidor del PSM, Tomeu  van dir que estaven d'acord amb que el catàleg era una eina útil... Però després, com casi sempre en un exemple més de manca de coherència van  votar en contra. Crec que la seva idea la va resumir en Joan quan va dir que el representava a "la patronal" i que havia de pensar enl a majoria dels ciutadans! Com si el primer per donar un bon servei als ciutadans no fosa profitar al màxim els recursos humans que tenim. Simplement demencial.

Al tema de organització de personal a Pollença, a l'igual que a altres temes, es vol gestionar aquest municipi com si ens trobassin al segle XIX. Una manera de gestionar on predominen els parts i quarts o tenir bo sense importar  la productivitat municipal. D'aquesta manera hi ha regidors que només entenen l'Ajuntament com una possessió particular i utilitzen de manera política als treballadors. D'aquesta manera dia a dia els treballadors més productius i emprenedors d'aquest Ajuntament s'enfonsen en el desànim. 

 

 

 (Segueix)

CARTA DE SUPORT AL REFUGI DĺANIMALS

Alternativa | 28 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Un grup de ciutadans i ciutadanes de Pollença ens han fet arribar aquesta carta de suport al Refugi d'Animals de Pollença, "de na Josefina". Per la seva bona tasca, el seu amor pels animals i per l'esperit que desprèn aquest centre, nosaltres estem orgullosos de tenir-lo a Pollença. Amés, l'iniciativa d'aquestes ciutadanes i ciutadans ens mereix una aplaudiment i ens hi adherim totalment. A la gent, com els anònims que escriuen al PiP, i critiquen la feinada del refugi sense saber res del que fan, els diem que un dia vagin allà, parlin amb na Josefina, vegin les instal·lacions o fins i tot li demanin els llibres dels comptes. Després se n'adonaran del veritable altruïsme d'un col·lectiu de gent que donaria la vida pels animals. També val la pena fer una volta per la seva pàgina WEB: http://www.refugifina.org/

 

CARTA DE SUPORT AL REFUGI D’ANIMALS

En el darrer número del Punt Informatiu Pollença, a la secció Fil Directe, hem llegit el comentari d’una “pollencina” sense nom ni llinatges, pel que es veu, en el qual dóna coneixement d’una “plaga” de moixos i insta el Refugi d’Animals a “fer una neteja d’animals abandonats”. Confiam que quan utilitza la paraula neteja es refereixi a recollir, alimentar i, en definitiva, protegir aquests moixos fins que es morin de manera natural, i vull aprofitar per recordar-li que tant el Refugi com l’Ajuntament tenen telèfons on notificar aquests fets. Recordar també que els animals abandonats ho són precisament per irresponsabilitat dels ciutadans que els abandonen o que no tenen en compte la seva possibilitat de reproducció.

Sabem molt bé el que costa tenir un animal domèstic en bones condicions i m’escarrufa pensar en les despeses que pot tenir el Refugi només en manutenció, neteja, vacunes medicines, consultes al veterinari, tràmits d’adopcions... això sense comptar les hores i més hores que hi dediquen tant els membres del Refugi com els voluntaris. Els que coneixem el funcionament del Refugi creiem vertaderament en la seva tasca i mai no dubtaríem ni qüestionaríem la seva absoluta responsabilitat, demostrada al llarg dels anys i que tan beneficiosa ha estat i és per al nostre municipi.

La nostra comunitat hauria de fer una reflexió sobre la nostra responsabilitat, la que tenim com a ciutadans en relació als animals, i en tot cas el que hauríem de fer seria col·laborar en comptes de criticar, atès que no podem fer responsable el Refugi d’Animals d’una problemàtica que afecta la nostra societat i aquest país, el qual, pel que fa a sensibilitat vers els animals, es troba a anys llum del que seria d’esperar d’una comunitat culturalment i socialment avançada. En el nostre entorn hem pogut veure com són moltes les persones que deixen que moixos i cans criïn una vegada i un altra, sense cap tipus de control, i que després exhibeixen els cadellets alegrement, intentant col·locar-los al primer que passa. El pitjor ve quan no es poden col·locar i es deixen al Refugi sense cap tipus de remordiment, ja que el Refugi “està per això”, o molt pitjor, s’abandonen al primer cantó que troben.

El Refugi d’Animals de Pollença, és a dir na Fina i la seva família, duen a terme una tasca impagable. Han dedicat la seva vida i la seva casa a recollir i cuidar amb molta cura i molt d’amor els animals -incondicionals amics de quatre potes- dels quals no s’han responsabilitzat les persones a qui corresponia aquesta funció, quan han començat a fer nosa per qualsevol motiu més aviat egoista, o bé cadellets que han fet molta gràcia en néixer però que creixen massa aviat i no s’han pogut col·locar a ningú.

Senyora “pollencina”, el Refugi d’Animals fa el que pot i molt més. En nombroses ocasions es pot trobar el seu vehicle cercant i recollint animals abandonats per tal de protegir-los, de trobar-los una llar. També se’ls pot veure sovint al veterinari, i basta fer una visita al Refugi per veure la feinada que fan els 365 dies de l’any.

Per això des d’aquí voldríem proposar que es faci una reflexió entorn a l’actitud que cal adoptar sobre aquest tema, cal que considerem la nostra implicació en el medi en què vivim, el qual, no pot ser d’una altra manera, hem de compartir amb els altres éssers vius, tot això per tal de millorar la nostra  responsabilitat com a ciutadans.


Elvira Romaguera Guardiola i Margalida Bosch Cerdà, i 14 firmes més!

 

 

 
 

 

Caminant per Menorca VII. TalatÝ de Dalt.

Alternativa | 27 Setembre, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

Talatí de Dalt es un poblat talaiòtic molt interessant, cal destacar la taula tan peculiar del seu santuari, la qual te una pilastra recolzada.

Ens podem imaginar el poblat en màxima activitat abans que arribessin els primers invasors.  

Toni Flores

     

       

       

 

 (Segueix)

Calen respostes

Alternativa | 27 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

- Encara que sigui per una mica d'estètica no caldria deixar de fer sopars a compte del contribuent? Molta de gent ens demana com és possible que l'Ajuntament no hagi encara pagat feines del 2008 i segeuixi fent aquests sopars. També hi ha molt de gent que es pregunta si el llocs triats per fer aquests sopars responen als interessos particulars i privats d'un regidor.

- Què necessitam més una auditoria o un auditori?

-  L'edifici de la plaça Miquel Capllonch està maleït?

- Tanquen carrers d'un dia per altre, canvien direccions... És Gotmar una zona d'experimentació? Per què no esperen a tenir el pla de mobilitat per fer les coses bé d'uan vegada.

- Quès és la hipocresia?dir que es dona suport a la Plataforma Pro Camins Públics i no voler comanar un informe jurídic municipal per saber si es pot fer un decret de batlia  o no per obrir el camí públic de Ternelles. 


- Ser eurodiputada no és dolent per la tiroides? Una feina tan bé pagada no exigeix un gran esforç?

Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca no tenen dret a gaudir a un transport públic digne, al
mateix nivell del que gaudeixen milions de persones a Europa des de fa molts anys?. Els
projectes del tren, el tramvia i el carril bici són una aposta clara per garantir aquest dret

- La minisitra d'igualtat Bibiana Aido  hi haurà advertit al seu company Antich que s'ha allunyat una mica més de la paritat?. Ara la correlació de forces queda deu a cinc a favor dels homes

- Justícia? Santiago Edu Mokuy, és el nom de l'immigrant ecuatorià que ha pasat un any a la presó per delicte contra la propietat intelectual (portava  139 cds i 360 dvd per vendre al top manta).

- Economistes? Els mateixos s que diuen que no té sentit pujar l'IRPF a les rentes més altes, diuen que es pot pujar l'IVA a tothom. La seva argumentació és terrible; com les rendes més baixes han reduït les seves despeses a l'indispensable no tenen més remei que seguir fent-les.


 Genial Ferreres a "Gigantes y cabezudo" al diari público.

 

Set raons per una dimissiˇ (Uns pressuposts irreals i VI)

Alternativa | 26 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui el darrer article sobre l'aprovació dels pressuposts.

 

Al següent document (pdf) podeu consultar les al·legacions que es van presentar als pressuposts.

Com hem dit aquests pressuposts  no es compliran i l'equip de govern és totalment conscient  ja que els ingressos prevists són totalment irreals. La seva irresponsabilitat a un temps de crisi com l’actual és total, augmenten el deute i els problemes de tresoreria per pagar als proveïdors... Es seguiran acumulant els deutes amb empreses i autònoms i l’Ajuntament en comptes  de ser una ajuda per sortir de la crisi seguirà enfonsant encara més als ciutadans en la mateixa.

Per això vam mantenir la nostra petició de dimissió del regidor d'Hisenda Juanjo Mir (PSOE) que es fonamenta en set raons:

1.- Per presentar per segon any consecutiu els pressupost pràcticament amb un any de retard.

2.- Per les clares deficiències d'aquests pressuposts, deficiències que no només hem denunciat els grups de l'oposició sinó també l'anterior interventor.

3.- Per la manca de respostes a l’anterior ple i a aquest ple.

4.- Per la seva negativa a donar-nos els informes de l’empresa assesora.

5.- Per  no donar trasllat  als delegats dels treballadors i personal de l’Ajuntament de la plantilla abans del ple, tal com marca la llei.

6.-Per mentir-nos reiteradament al prometre unes reunions amb els grups de l’oposició que mai es van fer.

7.- Per incompliment d’un acord de plenari. Ja que al ple de setembre es va aprovar una moció nostra a favor de l’adopció de mesures davant la crisi econòmica, amb un punt que demanava la congelació o reducció a aquests pressuposts del capítol 2 i la realització d’un pla d’austeritat amb la participació de tots els grups polítics. Com van dir a l’anterior ple, no s’ha fet res d’aquest pla d’austeritat que ets tan necessari i ara s’ha demostrat que tampoc s’ha complit l’altra part de la moció i les despeses del capítol 2 de bens corrents i serveis no només no s’han congelat o reduït sinó que s’ha incrementat pràcticament un 11 %. De que serveix aquest ple si no es compleixen els seus acords senyors de l’equip de govern?

 

 

 

 

Despotisme IlĚlustrat

Alternativa | 25 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Fent una primera valoració del ple d’ahir podiam dir que l’equip de govern ha decidit no aprovar cap moció que presenti l’oposició i als debats cerquen els arguments més pelegrins per justificar el seus vots.

També es va mostrar una vegada més l’incompliment de la llei io  la manca de respecte pel ple ja que els regidors de l’equip de desgovern  no van contestar preguntes que havien formulat al ple de juliol i a l’extraordinari de setembre

Es van aprovar per unanimitat:

.- L'acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 23 de juliol de 2009.

.- L'acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 10 de setembre de 2009.

.- Ratificació del decret de Batlia núm. 518 de data 23.07.2009 Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós administratiu interposat per l'entitat CAN DEL PI, S.L. i nou més contra l'adaptació del  PGOU al POOT. Es refereix al tema de Formentor i a les limitacions que s'han fet a la segregació de solars.

- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 30 de juliol de 2009.

 A aquesta acta vam demanar una petita rectificació i és que no s'havia inclòs a l'acta la resposat a la meva pregunta  referent a la tirada al colomí a braç mecànic que es va incloure al programa de festes de la darrera patrona. El que era una vegada més d’incompliment d’un acord d'aquest ple respecte a no promocionar cap tipus d'acte en la qual sigui requerida la mort d'algun animal.

La sorprenent resposta (per no dir una altra cosa) del batle va ser que no sabien que la tirada del programa de festes era de colomins a braç mecànic, ja que només posava “tirada”. Crec que és molt greu que un batle no digui la veritat a un ple. Ningú es pot creure aquesta resposta. Aquesta tirada era al campionat balear de caça (com podeu veure al següent enllaç; pdf  pàg 19). Una demostració més d’una forma de governar on són és més important el clientelisme electoral que el compliment de la llei i el respecte al ple.

Es van aprovar amb la nostra abstenció:

-La designació de les festes locals per a l'any 2010 . L'equip de govern va proposar la patrona i el 18 de gener (dilluns després de S. Antoni). A la comissió s'havia parlat de la possibilitat de triar el Firó, possibilitat que havien demanat a alguns col·legis. A la nostra assemblea vam considerar que recuperar el Firó tenia més sentit i lògica ,ja que sent realistes fer festa el dilluns post S. Antoni només pot servir per augmentar el consum d'alcohol a la festa.

- L'acord de crear la comissió de seguiment de l'ús públic del camí de Ternelles (es va presentar per urgència)

No van votar en contra per que és un pas necessari per al manco fer una obertuda restringida del camí però no podiem votar a favor ja que no esta d'acord amb que el camí sigui privat d'us públic, HA ESTAT, ÉS I SERÀ UN CAMÍ PÚBLICS, i tampoc estam d'acord amb les restriccions que es van aprovar al seu dia (vint persones per dia). Unes restriccions que no tenen ni els parcs nacionals. Igualment consideram que a la Comissió de seguiment hauria d'haver tres representants de l'equip de govern (no dos)  i dos de l'oposició (no un). I a les associacions podia estar la Plataforma Pro camins públics..

Mocions rebutjades:

.- La nostra  moció relativa a la realització d'un catàleg de llocs de treball. del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme.... Una qüestió pactada en els  convenis col·lectius, que encara no s'ha plasmat a la realitat. . Consideravam molt important fer aquest catàleg com s'ha fet a altres pobles per millorar la correcta gestió dels recursos humans de l'Ajuntament.

Es va rebutjar amb els vots en contra de l'equip de govern, l'abstenció del PP-UMP i el nostre vot a favor. Tan el regidor de personal Juanjo  (PSOE)  com el regidor del PSM, Tomeu  van dir que estaven d'acord amb que el catàleg era una eina útil. Però per votar en contra van cercar l’excusa de  que havia de ser  fruit de la negociació del conveni col·lectiu. Tomeu Cifre del PP-UMP es va mostrar escèptic amb la utilitat del catàleg i va parlar d'un catàleg  que s'havia fet al 2000 i mai s'ha fet públic, a la comissió també s’havia parlat  d'altres catàlegs fantasmes. Hi ha molt de por a utilitzar una eina que ajudaria a acabar amb parts i quarts i amb una utilització política dels treballadors Comentarem amb més detall aquesta moció a un futur article.

.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la creació d'una partida pressupostària que contribueixi al finançament del fons de llibres reutilitzables dels centres educatius de Pollença    .

Rebutjada amb els vots en contra de l'equip de govern, amb els vots del grup PP-UMP i el nostre a favor. Una vegada més l’equip de govern va dir que estaven d’acord però van votar en contra La regidora d'educació Mª del Mar va dir que com havia col·legis que no s'havien acollit a La reutilització, cal un 10% dels alumnes, hi hauria alumnes que no podrien accedir a aquestes ajudes. Una altra raó evident  és que hi ha pocs duros per educació També és un tema per comentar més extensament.

.- La nostra moció relativa a la definició participativa dels usos dels espais públics

Rebutjada pels vots en contra de l'equip de govern, el grup PP_UMP i nosaltres vam votar a favor. Va haver excuses de tot tipus que també mereixen un article sencer. En aquest punt el que més em va doldre, per la seva proximitat ideològica, va ser l’excusa a del regidor del PSM, que va dir que la nostra moció li semblava massa general. Com li vaig dir si volia alguna cosa més específica me l’havia pogut demanar fa dies; la moció va ser registrada amb còpia pels regidors el 21 de setembre i a la mateixa com a totes les nostres mocions diu;  aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics...”. Tomeu igual que feia Biel no ve a les comissions informatives que es fan divendres abans del ple, però em podria fer arribar els seus suggeriments, dubtes o peticions en qualsevol moment.

En resum tenim un equip de govern  que són dèspotes il·lustrats, tot pel poble però sense el poble. Això de fer processos participatius és massa  feina, és millor seguir amb el sistema clientelar.

 

 

 

Ple de setembre

Alternativa | 24 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Encara estau a temps de fer-nos arribar els   suggeriments, precs i preguntes pel ple d'avui dijous 24 a les 20:00  que es realitzara a Can Llobera,podeu venir o el podeu seguir per la ràdio municipal.

A aquest ple presentam dues noves mocions amb la il·lusió de millorar la gestió municipal.

                                                                  ORDRE DEL DIA

 I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 23 de juliol de 2009

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 30 de juliol de 2009

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 10 de setembre de 2009

4.- Aprovació, si procedeix, de la designació de les festes locals per a l’any 2010 .

La proposta de l'equip de govern és el 18 de gener, dilluns després de S. Antoni, a la comissió també es va parlar de recuperar el firó, una proposta que pensam té més sentit i lògica. 

5.- Moció presentada pel grup Alternativa relativa a la realització d’un catàleg de llocs de treball

 La creació d'un catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix: Emser, Residencia, Patronat de Turisme.... És una qüestió pactada en els  convenis col·lectius, que encara no s'ha plasmat a la realitat. . Consideram molt important fer aquest catàleg com s'ha fet a altres pobles per millorar la correcta gestió dels recursos humans de l’Ajuntament.

6.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la creació d’una partida pressupostària que contribueixi al finançament del fons de llibres reutilitzables dels centres educatius de Pollença    

 Una bona idea en un moment de crisi , a la comissió informativa no era la regidora d'educació i la resta de regidors de l'equip de govern no van poder explicar per què no existia aquesta partida.

7. - Ratificació del decret de Batlia núm. 518 de data 23.07.2009   

 Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós administratiu interposat per l'entitat CAN DEL PI, S.L. i nou més contra l'adaptació del  PGOU al POOT. Es refereix al tema de Formentor i a les limitacions que s'han fet a la segregació de solars.

A les comisions informatives hi havia al manco dos decrets de batlia similars referents a contenciosos administratius que no consten a l'ordre del dia.

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’inclusió en el POS 2010   

 Aquest punt s'ha retirat i es farà un ple extraordinari en pocs dies per la seva aprovació. Les ajudes del Pla d'Obres i Serveis del 2010 es volen utilitzar per fer el pont de pas de la carretera al costat del col·legi Joan Mas al poliesportiu, també es vol arreglar l'aparcament al costat del pavelló de Pollença.

9.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a la definició participativa dels usos dels espais públics

 Realitzar un procés participatiu per decidir  entre tots; polítics, tècnics, entitats, veïns... quins volem que siguin els usos dels  nombrosos espais públics, sense un ús definit totalment en aquest moment; l'antic Col·legi Miquel Capllonch del Port, part de les illetes, Can Llobera, Puig Santuïri... per tal d'incorporar-los als projectes definitius. 

 Pensam  que la implicació dels ciutadans en la política municipal no es pot limitar a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys i cal un nou model polític de combinació de  la democràcia representativa i la participativa.  

9.- Propostes/Mocions d’urgència

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Un grafitti del genial Bansky.

 


 

L'abandonament del Port de Pollenša (II)

Alternativa | 23 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Hoy continuamos con la segunda parte del escrito sobre el PUERTO DE POLLENÇA. Y lo hacemos ya que no podemos dejar de mencionar e incidir sobre el tema de las barreras arquitectónicas y los peligros para los peatones que afloran en todos los rincones del Puerto.

Las aceras en el Puerto de Pollença son un desastre, llenas de suciedad y manchas por la falta de limpieza e higiene, se puede escribir un libro, por el estado tan deficiente y deplorable en que están, no solo por la falta de mantenimiento que no es poco, sino por el, como se embaldosaron, desde el primer momento, dejando altibajos sin sentido, o en puertas de entrada y salida a las casas o de vehículos, a los cuales, aprovechándose de tanto despropósito en las mismas, instalan también las barreras arquitectónicas, de entrada y salida a los locales comerciales, por lo que, al ir caminando por las aceras, hemos de ir con cuidado de no caer.

Aceras sin terminar de embaldosar, como es el caso del solar que hay junto al bar Anubis en la calle Maestro Alberti, o en la esquina con las calles Xaloc, y Vicente Buades, como junto a la pescadería “la barca de bou”, que al mismo tiempo de ser un obstáculo para las personas mayores o con reducida movilidad física, aún más se empeora cuando llueve, que no tenemos más cojones, que salir al medio de la calle, por estar lleno de agua, y con el riesgo de ser atropellado por algún vehículo. ¿De quien sería la responsabilidad en es caso? ¿Sería el Ayuntamiento, responsable directo, por las formas tan irresponsables, de actuar este equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Pollença, por su falta de mantenimiento en las aceras?

¡A veces me pregunto, si al ir por las aceras, también nos tendrán que colocar una especie de señales de tráfico para los viandantes, informándonos de los obstáculos que no vayamos a encontrar, por ejemplo: PELIGRO DE ESCALÓN FRONTAL DE BAJADA, TANTO %. E igual cuando es de SUBIDA, o cuando nos aproximamos a las barreras arquitectónicas, PELIGRO DOBLE, DE SUBIDA Y BAJADA Y CON  CAIDA LATERAL CON EL TANTO POR %, DESDE EL NIVEL DE LA CALZADA HASTA EL NIVEL DEL INTERIOR DEL LOCAL COMERCIAL, Y CON EL CORRESPODIENTE PELIGRO DE DESLIZAMIENTO O RESBALON!       

Por la falta de decisión, en cosas tan importantes como es velar por la seguridad ciudadana, es por lo que no tenemos más remedio que denunciar los hechos acaecidos por escrito. Y parece ser que aún así, no es suficiente. Como prueba de ello está la denuncia presentada por escrito como consecuencia del estado y el peligro que entrañan las cadenas existentes en la Plaza Miguel Capllonch, por la altura en que se encuentran, la poca visibilidad y la limitación para las personas que han de ir acompañadas de sillas de ruedas, etc.      

Como veníamos diciendo en el artículo de ayer: menos tirar el dinero en cosas, que no se tienen claras y dedicarlas a mejorar las infraestructuras expuestas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del municipio  que pagamos y sufrimos las consecuencias por su mala gestión.

--------

Per accedir a cada fotografia i fer-la gran premeu-hi damunt. Si voleu veure l'àlbum sencer al picasa: premeu aquí.  

ESCRITO Y FOTOS POR:

JUAN ANTONIO ZAMORANO VILLALBA.

MIEMBRO DE ALTERNATIVA PER POLLENÇA.

SALUD Y BIENESTAR PARA TODOS

L'abandonament del Port de Pollenša (I)

Alternativa | 22 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

EL PUERTO DE POLLENÇA, ¡Un lugar elegido por muchos turistas, para disfrutar de sus vacaciones! inmersos entre la inseguridad ciudadana, las guarradas en las aceras, (cacas y meadas de perros, etc.) y el desencanto de caminar por unas aceras llenas de obstáculos y suciedad.

Como hemos podido comprobar durante todo este verano en el Puerto de Pollensa, sobre la dejadez y la falta de limpieza de las calles, convirtiéndose en algunos lugares en mal olientes, por la falta de limpieza de los contenedores de la basura, que solo se han limpiado por fuera y cuando llueve. Ejemplo: Calle Roger de Flor, junto al ex garaje Tomi, que se han visto a lo largo de varios metros, el líquido asqueroso y mal oliente, y dando una imagen deplorable para una zona turística como es el PUERTO DE POLLENÇA.

El estado de las arquetas, situadas en la plazoleta entre el Paseo Anglada Camarasa, el Paseo Vora Mar y frente a la calle Pere Meliá y cerca de la playa, que al parecer es una divulgación de los tubos fecales, en los que se ha de suponer, que es el lugar donde se unen los tubos de varias vías y estas se conectan a la central, para conducirla a la zona de bombeo definitivamente. (En este caso, es vergonzoso pasar por ese lugar, que apesta por el mal olor que desprende).

Todo ello motivado supuestamente, por las deficientes obras realizadas en su momento en la zona, y por supuesto por la falta de mantenimiento.

Y que decir, de los famosos pasos de peatones, construidos  en la arteria principal del Puerto de Pollensa, Av. Alemania, Passeig Londres y calle Formentor, todo ello sin tener en cuenta, el peligro por inundaciones, ya que siempre que ha llovido en grandes cantidades, estas zonas precisamente han sido las que peor parte se has llevado. No debemos olvidar, que en la boca de Av. Paris, se recogen todas las aguas caídas por las lluvias, por lo que siempre ha habido problemas, y en la calle Formentor, idem de lo mismo ya que recogen las aguas, e incluso de las montañas. ¿O ya sean olvidado de lo que ocurrió hace ya tres o cuatro años? ¿Es más importante la construcción de estos pasos de peatones, que realizar los trabajos suficientes y adecuados correspondientes en las vías de desagüe y alcantarillas, antes de ocasionar mas desastres?

Ah!, me olvidaba, ¿no se está haciendo un estudio de peatonalización de la zona antes mencionada? ¿A que viene ahora la construcción de estos pasos de peatones y con tanta urgencia? Si dentro de un espacio breve de tiempo posiblemente, esta zona se hace peatonal, estos pasos de peatones estarían de sobra ¿no?, ya que las obras que habrían de realizarse, son de mayor magnitud y por lo tanto seguramente, los volverían destruir, ¿o no? ¿Es que sobra ya dinero de las arcas municipales, como consecuencia de tan elevada subida de impuestos y que nos hicieron pagar el año pasado? Hemos de aplicar sin convencimiento para el ciudadano de a pié, que al final somos los que pagamos los despilfarros de DINERO PÚBLICO, en gastos que al final del todo no convence ni a los propios políticos de turno, eso si, sin olvidarnos de las comisiones ¡eh!, a si la cosa cambia ¿no? Es vergonzoso y sucio, hacer hoy unos trabajos y quien sabe si mañana, ya no nos gustan. Pero da igual, paga el contribuyente.   

Este documento, que está escrito en dos partes y del que saldrà publicada mañana la segunda, solo está  exponiendo unos pocos puntos en protesta, por la deficiente conducta en la actuación de los políticos gobernantes un nuestro municipio, UM/UPI, PSOE, Y PSM.

Menos tirar el dinero en cosas, que no se tienen claras y dedicarlas a mejorar las infraestructuras expuestas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del municipio  que pagamos y sufrimos las consecuencias por su mala gestión.

-----------

Per accedir a cada fotografia i fer-la gran premeu-hi damunt. Si voleu veure l'àlbum sencer al picasa: premeu aquí.

ESCRITO Y FOTOS POR:

JUAN ANTONIO ZAMORANO VILLALBA,

MIEMBRO DE ALTERNATIVA PER POLLENÇA.

SALUD Y BIENESTAR PARA TODOS

 

La toponÝmia de Ternelles per Miquel └ngel March.

Alternativa | 21 Setembre, 2009 17:30 | facebook.com twitter.com

 

Conferència a càrrec de

 

Miquel Àngel March Cerdà

 

La toponímia de Ternelles.

 

Divendres 2 d'octubre de 2009

20.30h

Centre Cultural Guillem Cifre

Pollença.

 

Abans es farà una breu presentació de la segona edició del llibre:

"El camí de Ternelles"

de Joan Ramon Bosch i Pere J. Garcia. 

 

 

 

Paper reMullat (Compromisos d'Aalborg molt mÚs d'un any desprÚs).

Alternativa | 21 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Corria el mes de febrer del 2008. Un regidor de l’equip de govern s’havia aixecat de bon humor. Com que li havia arribat una cosa anomenada “Compromisos d’Aalborg” (més informació en pdf) ara l’ajuntament de Pollença s'hi adherira. Mostra fefaent del seu tarannà participatiu, democràtic i avançat.

Paper mullat! Vam dir nosaltres. En aquell moment ja s’havien incomplert bona part dels preceptes que s’aprovaven en aquell moment. Però se’ls havia de donar un marge de temps. El passat, passat està. A partir d’aquell dia de febrer, després de la seva aprovació al plenari, l’ajuntament compliria de bon grat els compromisos. Així ho digueren ells. Feliços i contents aixecaren la ma la totalitat dels membres del consistori.

Ha passat molt temps. Massa. I dels compromisos d’Aalborg ja ningú se’n recorda. Bé, si, un grup de persones conscients que creu en ells i que s’ha agrupat dins una organització anomenada Alternativa per Pollença.

Per això des d’Alternativa, intentant ajudar i fer memòria a l’equip de govern per a que compleixi el que ells mateixos van proposar, tornam a escriure els compromisos d'Aalborg:

1 Governabilitat.- Ens comprometem a potenciar els nostres processos de presa de decisions mitjançant una democràcia més participativa.

Per exemple podien haver aprovat la nostra proposta de Consell Municipal de Cooperació Internacional. I ara tendran una bona oportunitat ja que al plenari presentam una moció de participació en la decisió dels usos dels espais públics.

2 Gestió local cap a la sostenibilitat.- Ens comprometem a implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva formulació fins a la seva implementació i avaluació.

3 Béns naturals comuns.- Ens comprometem a assumir plenament la responsabilitat de protegir, preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.

Per exemple protegint i recuperant els camins públics, cosa que de moment no fan.

4 Consum i elecció d’estils de vida responsables.- Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i a encoratjar el consum i la producció sostenibles.

 Si parlen de recursos econòmics i vida responsable crec que la despesa constant i injustificada no s’hi diu en aquest precepte.

5 Urbanisme i disseny.- Ens comprometem a atorgar un paper estratègic a l’urbanisme i el disseny per resoldre els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut en benefici de tots.

La urbanització de Cala Molins és un bon exemple de que el compromís amb els problemes ambientals no el tenen molt clar. Però no només aquest indret, basta veure tot el municipi.

6 Millor mobilitat, menys trànsit.- Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens comprometem a promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles.

Només hem de mirar "la estació d'autobusos".

7 Acció local per a la salut.- Ens comprometem a protegir i promoure la salut i el benestar dels nostres ciutadans.

8 Una economia local activa i sostenible.- Ens comprometem a crear i garantir una economia local prospera que doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient.

Crec que apostar pels “Habitatges Vacacionals” sense cap tipus de control o clàusules medi ambientals no concorda molt bé amb aquest punt.

9 Igualtat social i justícia.- Ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries.

Per això varen rebutjar la moció sobre la creació d’un consell social municipal.

10 Del local al global.- Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau, la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.

Aquests dos darrers punts es varen incomplir al moment que varen votar contra nostra proposta de dedicar un 0,7% del pressuposts a projectes amb els països subdesenvolupats.

"CONSCIENT QUE
El futur de les illes s'ha de basar en el desenvolupament sostenible dels nostres municipis amb l’objectiu d’oferir una major qualitat de vida basada en la integració, la creativitat, la prosperitat i la sostenibilitat,"

"ES COMPROMET A
Adherir-se als Compromisos d’Aalborg (A+IO) en el termini d’un any des de la data i a tenir-los en compte en l'elaboració, funciónament i actualitzacions de la nostra Agenda Local 21, així com en totes les actuacions que el nostre ajuntament dugui a terme."

Fa falta dir que fa mes d’un any de la seva aprovació i que res hi ha hagut de l’Agenda Local 21, i per res s’han tengut en compte els compromisos en la gestió muncipal?

Paper mullat.

 

Arxiu sonor del plenari a l'hora d'aprovar els compromisos.
Extret de Ràdio Urxella.

 

Cap FavÓritx. Caminant per Menorca VI.

Alternativa | 20 Setembre, 2009 18:00 | facebook.com twitter.com

Darrerament s’ha publicat un article i unes fotos boníssimes d’aquest indret però com ja tenia previst aquest, consider que ha de sortir.

Un agradable horabaixa al Cap de Favàritx.

No varem tenir molt de temps, arribàrem una mica tard i s'enfosquí aviat però així i tot poguérem trescar entre roques i calons. Es un lloc on si pot caminar hores, la geologia de la zona es diferent de la resta de l'illa, els materials son pissarrencs i el conjunt meravellós.

A les fotos vegeu aquesta llacuna, anomenada la Salina, que és un bon lloc per observar aus; te fonts d'aigua dolça i l'aigua de la mar entra quan les ones sobrepassen els roquissars.

Un indret maravellós.

 
 

 (Segueix)

Excursiˇ al castell del Rei per Ternelles. 12-O.

Alternativa | 20 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Perquè els camins públics han d'estar oberts!

Perquè no pot ser que les fortunes mantenguis les mans fermades i els panys posats!

Perquè el silenci dels nostres governants esdevengui vergonya!

Perquè els crits del humils trenquin barreres!

 

Excursió a peu al

CASTELL DEL REI

pel camí de Ternelles.

 

Dillus, 12 d'octubre

Sortida a les 10h. del Pont Romà de Pollença.

-Pensau a dur pa, taleca i ganes de passar-ho bé-

us hi esperam a tots!!!!

 

Organitza:

Plataforma pro camins públics i oberts.

 

 

Regne de Taifes.

Alternativa | 19 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Una petita selecció de notícies de la premsa.

L'expressió Regnes de Taifa s'utilitza metafòricament quan hom aludeix a una situació no jeràrquica on diferents personalitats acumulen un excés de poder i hi han continus conflictes entre ells.


El PSM podria despenjar-se del govern de Pollença (Article d'opinió a Sa Plaça).

"... Les desavinences dins el grup de govern, format per UM_UNPI que ostenta la batlia, PSOE I PSM, es deixen sentir arreu, i trasllueixen en una manca de coordinació de tasques i un total desconeixement de les diferents activitats o actuacions que es duen a terme en cada una de les àrees. És precisament aquest individualisme i parcel·lació tan accentuada que fa plantejar al PSM... abandonar el grup de govern"

Es suposa que Sa Plaça està ben informada ja que a la mateixa publicació escriu un membre del PSM; en Toni Marquet.  Un equip de govern no pot ser un regne de taifes i per molt satisfect que un partit es trobi de les àrees que gestiona al governar és fa corresponsable de tot el que faci l'equip de govern.


Esquerra i el referèndum (Balears). 

"Dirigents d'Esquerra Republicana veuen "molt dificultós" convocar una consulta a l'Arxipèlag, ja que el procés d'Arenys de Munt va estar controlat pels Mossos d'Esquadra. Aquí ho seria per la Guàrdia Civil"

Com excusa no està malament, però la veritat és que a Balears no hi ha cap municipi com Arenys de Munt on el PP només obtengui un 1,55% dels vots (50 vots) i el PSOE només sigui la cuarta força més votada. La realitat és que a Balears el bipartidisme és aplastant.  


Què passa amb Antich? (Miquel Payeras)

"Un president que no controla tot el Govern i que està rere la roca esperant esdeveniments en lloc d'avançar-s'hi: amb el tema Nadal, amb tota la corrupció contra la qual fa figa i,molt més rellevant, amb àrees de gestió sensible com la política del tren que és un fracàs brutal perque es tene els doblers i el disseny, i només la brega interna l'ha feta malbé- que no és imputable al conseller Gabriel Vicens, sinó al mateix Antich".

Això no és un pacte de progrés. I que el BLOC sigui a aquest govern és un gran error.


 Al diari Balears podeu votar.

Quin és el cas de corrupció política més flagrant dels darrers anys?


"No estam per aventures" va declarar el batle de Manacor Antoni Pastor a l'aturar les obres de l'auditori.

Nosaltres sí que estam per aventures. Que demanin als ciutadans als que l'Ajuntament no ha pagat feines fetes fa més d'un any.


El patrimoni d'en Matas.

No sabem que fa l'ex honorable president pels Estats Units amb la seva extrordinaria gestió del seu sou i la seva habilitat per comprar propietats a preu de patató. Hauria de venir tot d'una a Mallorca a ajudar-nos a sortir de la crisi. Esperam que la justícia li comprim el billet de retorn aviat.

 

La notÝcia de l'any per la Col˛nia de Sant Pere

Alternativa | 18 Setembre, 2009 07:55 | facebook.com twitter.com

Amb l'euforia normal que produeixen notícies com aquesta, els nostres companys (i amics) d'els Verds-Esquerra d'Artà ens han fet arribar aquesta notícia.

Tot i no dir-ho el diari, ells són els artífexs de que això sigui avui una realitat. Així que els donam l'enhorabona. I ens alegram per la protecció d'un racó de la nostra illa que ja mai (esperem) serà destruit.


 La notícia de l'any per la Colònia de Sant Pere

Accediu a la Sentència ferma de dia 10-09-2009, sobre el Recurs d'Apel·lació 73/2009, de la Secció 1 de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Accediu al Conveni signat per Rafel Gili Sastre (UM, Batle d'Artà) i Porto Sa Coloni S.A., dia 11-03-2005, pel qual l'Ajuntament havia de facilitar la edificació de 18 xalets a la Illeta del Molí d'en Regalat i havia de rebre 1.200.000 euros de la promotora. A finals del mateix mes de març de 2005, l'Ajuntament va rebre un avanç de 500.000 euros.

E. Borràs / Diari de Balears, 18-09-2009

El TSJIB suspèn la construcció de 18 xalets a la Colònia de Sant Pere
La sentència anul·la l’acord municipal pel conveni signat el 2005 entre l’Ajuntament d’Artà i una promotora per construir al Molí d’en Regalat. Afirma que la zona no correspon a sòl urbà

Una sentència inapel·lable del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, comunicada dimarts, suspèn l'acord del ple de l'Ajuntament d'Artà per permetre l'edificació de 18 xalets al Molí d'en Regalat, a la Colònia de Sant Pere. El ple d'Artà acordà, el 22 de febrer de 2005, un conveni amb la promotora Porto Sa Coloni que els permetia la construcció dels xalets devora la mar a canvi d'1.200.000 euros, la meitat dels quals es pagaren quan es féu la firma del compromís. Tanmateix, el conveni se signà considerant que el Molí d'en Regalat era sòl urbà i ara la decisió judicial ho desmenteix. Segons la sentència, la zona ha de ser qualificada com a urbanitzable sense pla parcial aprovat, no com a zona urbana, i dóna la raó a Joan Fiol, el veí que començà el procés legal contra el Consistori.

El recurs presentat per Fiol diu que el Molí d'en Regalat no compleix cap dels requisits per ser sòl urbà: ni tampoc no el defineix així el Pla Territorial Insular, ni consta a cap planificació urbanística, ni té tots els serveis propis d'una zona urbana, com les connexions viàries, d'aigua, elèctriques i de clavegueram. La sentència dóna la raó a Fiol i als altres veïns que l'any 2004, quan es començà a parlar del conveni, ja es manifestaren contra la construcció dels immobles. El primer recurs que feren el desestimà l'any passat el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma, però hi apel·laren i ara la sentència és ferma.

Un precedent important

Així mateix, Joan Fiol diu que aquesta resolució estableix un precedent important: "aclareix molt bé què és sòl urbà i què no ho és". La decisió judicial aclareix: "la potestat de classificació d'un sòl com a urbà és de caràcter regulat i no queda a l'arbitri del planificador". O com diu Fiol: "El sòl no és allò que el polític de torn digui que és", ha de complir uns requisits legals per ser-ho. Ara, afegeix, molts ajuntaments hauran de llevar falses qualificacions de sòl urbà perquè no coneix "cap planejament urbanístic municipal que no en tingui". De fet, en el text de la sentència, el Tribunal ja avisa que convenis com el que aprovà Artà presenten "el risc de tractaments discriminatoris i poden arribar fins i tot a servir de base a l'urbanisme a la carta, sense visió de conjunt i proclius a l'arbitrarietat". També deixa clar que els pactes municipals s'han de supeditar a allò que diu el Pla Territorial Insular.

Assemblea

Alternativa | 18 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui a les 21 fem la nostra assemblea-sopar mensual. Oberta a tothom que vulgui venir, escoltar, opinar,decidir i sopar . Si qualcú vol venir a aquesta o properes assamblea només s'ha de posar en contacte amb nosaltres alternativaperpollenca@gmail.com.

ORDRE DEL DIA

1- Aprovació de l'acta anterior.

2- Repàs a feines fetes.

3- Repàs del ple ordinari.

4- Ple ordinari de setembre.

- Mocions presentades: Catàleg de llocs de treball i participació ciutadana a l'ús dels espais públics.

- Mocions resta de partits. El grup PP-UMP ha presentat una moció "ajuda pel fons de llibres reutiltizables".

5- Repàs reunió municipalista.

6- Tema bàsquet.

7- Tema contractes.

8-Mocions futures.

9- Loteria

10- Homenatge UPP

11- Precs, preguntes i catxondeos varis.

 

Recordam:

Alternativa per Pollença és un partit assembleari de caràcter municipalista.

Alternativa per Pollença és un partit MUNICIPALISTA perquè, tot i tenir la consciencia oberta a l'esdevenir mundial, incideix en política estrictament des del municipi de Pollença. I un fet prou destacable, no forma part de cap superestructura de partit a nivells més elevats: Alternativa per Pollença és sobirana per si mateixa, sense ordres, polítiques, ni normes imposades des d'alt.

Alternativa per Pollença és ASSEMBLEARIA des del moment que el seu òrgan de decisió màxim és l'Assemblea de tots els militants i simpatitzants.Per tant, nosaltres no comptam amb comitès de savis, comitès executius ni coordinadors que decideixen per a tothom, sinó que l'Assemblea, constantment informada i demanada (ja sigui per correu electrònic o per l'assemblea mensual) és el vertader motor d'Alternativa per Pollença.

Això necessita de militants actius, cosa que fa que la militància en aquest partit no sigui tan fàcil com en altres, però que per altre part permet expressar la seva opinió i iniciatives a tots els militants per igual.

Així que ja sabeu, si voleu participar d'un partit transparent i participatiu on se vos escolti sincerament, on se vos tengui en compte, on no se vos amagui res i sigueu part d'ell al nivell que vosaltres trieu... estarem encantats de comptar amb vosaltres.

Pdt: Una cosa a tenir en compte, i que no puc deixar de mencionar, és que vam decidir que "de les Assemblees mensuals alguna cosa de profit n'em de treure", i això sempre passa: fem uns sopars per xupar-se els dits!

Pdt2: També he de comentar que les Assemblees no son encontres rígids amb límit de temps i petició de paraules, sinó que hi ha rialles i bon rollo: ens agrada la política, però no som masoquistes ni amargats, més bé al contrari.

Del sempre recomenable.blog de JRMora.

 

 

Catalonia is not spain & Balears is not Catalonia (de moment)

Alternativa | 17 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Catalonia is not Spain diuen les pancartes a les manifestacions de dia 11 de setembre a tot el Principat, no cal dir que la similitud del català i el mallorquí és molt grossa, tant grossa que és la mateixa llengua i el tristament famós “baleà” del Sr. Delgado no és  més que la nefasta prohibició i influència que durant 40 anys va tenir el castellà damunt el mallorquí, per això quan dic “abans” envers de “antes” o “aleshores” envers de “entonces” i algú me diu que xerr el català envers del mallorquí em fa molta pena.

Com hem dit abans aquestes illes tenen la mateixa llengua que Catalunya, els llinatges propis de les Balears es semblen molt al llinatges propis de Catalunya, ateses aquestes circumstàncies podríem dir sense cap tipus de problemes que estem davant de un Països Catalans naturals, però que administrativament no ho són i per això a l’hora de fer política a les illes és una cosa que en aquest moment hauria de ser anecdòtica o secundaria, i si algun partit polític es sent català ha de fer feina per una hipotètica independència de l’estat espanyol o dependència d’un hipotètic estat català, però mai en aquest moment posar damunt la taula aquestes legítimes aspiracions l’hora de negociar perquè és una interferència que fa molt de mal a les illes i a l’esquerra en particular. El nacionalisme i el federalisme poden anar de la ma perfectament en aquest moment i ara més que mai, han de posar tot de la seva part, mentre discutim si nosaltres som una nació, país o regió, ens estan omplint de camp de golfs, urbanitzacions a la muntanya i altres desastres.

Resumint, deixem el tema nacional a un costat i anem a fer feina per les nostres illes, perquè sense una modificació de la Constitució Espanyola tot són fer reixes dins l’aigua. Com em va dir un amic meu “el dia en que penseu més en Mallorca que en Barcelona jo us donaré el meu vot”.

 

  MIQUEL SÁNCHEZ

 

 

Imatge creada per Miquel Sánchez

Un auditori de disseny?

Alternativa | 16 Setembre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Observam que els companys del PSOE segueixen insistint en fer enquestes sobre el tema de l'Auditori, ara a la seva nova pàgina web. Pensam que si realment voliam saber que pensa la gent el que havien d'haver fet es votar a favor de la nostra moció de fer una consulta popular sobre el tema. Tan de bo hagués una associació que  organitzi una consulta sobre el tema seguint el model usat a Arenys de Munt. Per la nostra part donarem tot el suport a aquella associació que s'animi a tirar endavant aquest tema.

 Respecte a la nova enquesta del PSOE destaquen les diferències amb la que van presentar només fa uns mesos. Si l'anterior era una presa de pel, aquesta és una presa de pel sense cap ni peus. A l'anterior enquesta demanaven; si no es volia res, un auditori "únicament"amb les 10,400.000 del Govern i el Consell o amb una aportació de l'Ajuntament. 

La nova enquesta diu; vols un Auditorium a Pollença?

 Què és això d'un auditori de disseny? Disseny Ikea o disseny Moneo? Quan parlen de dedicar els doblers a altres coses més necessàries, a quin doblers es refereixen? Als de l'Ajuntament o a renegociar el tema amb el govern i el Consell?

 Tornam a demanar als  socialistes que siguin més respectuosos amb la gent i amb el que significa participació ciutadana. La realitat actual és que al pressupost que va presentar el senyor regidor d'hisenda Juanjo Mir del PSOE  hi ha una inversió prevista en plurianuals per  l'Auditori de 11,422.704 euros, del qual li corresponen 4,7111.434 euros al Govern (Conselleria de Presidència), 5,500.000 al Consell (INESTUR) i 1,211.269,76 a l'Ajuntament. A això s'haurien d'unir els interessos  que serien de més d'uns 560.000 euros  i el previsible desfase que hi ha aquest tipus d'obres.

O sigui mantenen la bogeria de que no es pot fer una bona sala multifuncional amb els més de 10 milions del Govern i del Consell, i que hem de posar doblers municipals a pesar de la crisi, l'endeutament creixent de l'Ajuntament, la seva manca de liquides (amb 500.000 euros en factures impagades del 2008)... O la ciutadania comença a reaccionar aviat o en un futur ens trobarem amb un auditori de "disseny" que només es podrà pagar amb una pujada d'impostos, i ja no parlam del seu manteniment.  Abans de finalitzar l'any s'ha de fer un ple per prendre la decisió final sobre l'auditori que es vol licitar i adjudicar enguany, les obres no es preveu que es comencin fins el 2010.

 

Per la nostra part hem tornat a demanar al batle el que ja vam demanar al mes de juny:

 - Un informe de l'arquitecte municipal o dades que justifiquen el pressupost de 11,500.000 euros.


- L'estudi que justifica la necessitat d'una sala de 600 places de capacitat.

- Calcular les partides anuals de manteniment, dotació de personal i programació que caldran per mantenir l'Auditori. El futur es preveu negre.

Haurien de pensar una mica en el futur.

 

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb