URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Aturem la barbàrie, aturem el pla de carreteres!

Alternativa | 31 Octubre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

D'es d'Alternativa per Pollença no podem quedar al marge del que està succeïnt més enllà del nostre municipi. No podem, ni volem, consentir que el nou pla de carreteres surti endavant. Mitjançant una política urbanitzadora i destructora del territori, continuista de la legislatura passada, es pretén seguir fent carreteres a tot arreu, asfaltant i encimentant encara més tots els racons de l'Illa.

Per tot això ens hem unit al crit i a la lluita contra el pla de carreteres. Perquè no podem continuar com fins ara, perquè no podem consentir més destrucció del territori i perquè Mallorca és petita i l'hem de conservar.

Si els nostres governants no tenen cura de la nostra illa, fem-lis veure que s'equivoquen!

 

MARXA FESTIVA- REIVINDICATIVA CONTRA EL PLA DE CARRETERES

Aquest proper dissabte, 31 d’octubre farem una important mobilització per demanar l’aturada del Pla de Carreteres.

La convocatòria és a les 15h del capvespre a la creu, just a l’entrada de Caimari.

Què implica aquest Pla de Carreteres? vegeu presentació: Pla de Carreteres: més del mateix!

Perquè a Caimari? A la carretera de Caimari – Selva -Inca, és on es començarà en breu el proper projecte destructiu d’una de les carreteres més emblemàtiques que dona entrada al paratge de la Serra de Tramuntada. L’actuació prevista pel Consell esdevé l’exemple del que significarà l’aprovació definitiva del Pla de Carreteres, el 5 de novembre, per moltes carreteres situades a les àrees rurals més preservades de Mallorca, a banda de: noves autopistes i autovies, variants i rondes innecessàries… en definitiva, més asfalt, més destrucció i més especulació…

Per conèixer tots els motius d’aquesta mobilització, descarregau-vos el tríptic amb el manifest al qual, en aquests moments, ja hi ha més de 25 entitats i associacions adherides de tot Mallorca: NOalPlaCarreteres

És l’hora d’exigir el canvi i ara és el moment crucial! Vos hi esperam!

cartellcarreteres_marxa_web-3

Viva Pancho Villa

Alternativa | 30 Octubre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Gràcies a tots els que vareu assistir al ple ahir, la vostra presència va ser molt important com va demostrar la reacció del portaveu del PP-UMP. Alguna cosa està canviant a Pollença i està clar que a més d'un no li agrada. L'aquiescència dels ciutadans al tancament del camí, de la que parlava al seu recurs la propietat, s'està diluint. Cada vegada hi ha més gent que dona la cara, cansada del caciquisme  i de les parts i quarts que ofeguen aquest municipi. 

Com van comentar ahir; la proposta de batlia respecte al recurs que havia presentat Menani SA (Els March) al  catàleg de camins suposava per a nosaltres, el PSM i la Plataforma Pro Camins una marxa enrere.  Consideravam a més més que aquesta proposta no era gens clara ni en la seva forma ni el seu fons. Per això abans de la lectura d'aquest punt vam demanar conjuntament amb el regidor del PSM,  un recés per plantejar els nostres dubtes i rebuig a la proposta. Després de debatre el tema al recés, la conclusió a la que vam arribar és que el millor era tranquil·litzar els ànims i fer una reunió de tots els grups per cercar la millor ruta per obrir el camí. Per això es va decidir la retirada de totes les mocions referents a Ternelles.

 Com sabeu som fervents defensors de la transparència i de discutir les coses públicament, però al cas de Ternelles hem d'anar amb molt de cura i no donar cap argument que pugui ajudar a la propietat a posar més impediments a l'obertura del camí públic. Només us posarem un exemple; al recurs de la propietat contra l'acord de la Conselleria de Medi Ambient ,que donava permís a l'excursió del dia 12, es citava aquest blog, simplement per que animavam a la gent a anar a l'excursió.

Evidentment tant Alternativa com el PSM i la Plataforma havíem fet una feinada per tenir tota una extensa argumentació amb la que rebutjar la proposta de batlia i defensar les nostres mocions. Ni la nostra feina ni el vostre esforç al venir al ple van a ser en va, ja que vam aconseguir el nostre objectiu; la retirada de la proposta

Ara es tracta de reunir-nos tots els grups polítics i  parlar tranquilament de quina és la ruta més adhient per obrir el camí. Esper que arribem a un acord ja que tots els partits fa poc més d'un any vam votar per unanimitat el catàleg de camins i per tant el caràcter públic del camí de Ternelles.

Respecte a les declaracions despectives d'en Tomeu Cifre (PP-UMP)  van a ser totalment impròpies d'un representat públic. Els ciutadans que  han defensat el patrimoni públic, tan ahir al ple com el dia 12 a l'excursió l'han fet d'una manera cívica i democràtica. Els seus menyspreus només ens demostren que anam pel bon camí, el camí que ens ha de porta a obrir les barreres del camí públic de Ternelles.


 Respecte a la resta del ple.

- Es va aprovar per unanimitat l'ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença.

Va ser al ple de gener de 2008 quan es va presentar una moció nostra que demanava aquesta ordenanç. Alternativa hem estats els únics que hem presentat mocions a la mateixa i s'han acceptat dues. 

- Aprovació per unimitat de la modificació puntual de la norma 117 del PGOU per al canvi de paràmetres a la zona d'equipament ECAD - 12 Convent de Sant Domingo. Es tracta de poder aixecar una altura més si cal, al PAC de Pollença.

- Vam retirar la nostra moció  relativa a l'estudi del torrent de Sant Jordi. Farem un article detallat sobre el tema.
Vam decidir  retirar aquesta moció ja que  l’Ajuntament quatre dies després de la presentació de la mateixa va decidir demanar un nou estudi per determinar la possible contaminació per metalls pesants del Torrent de Sant Jordi, un estudi que ja fa dos anys que s’hauria d’haver demanat. De totes maneres farem el seguiment i d’aquesta solicitud i dels resultats del nou estudi que esperam es faci el més aviat posible.

 
Aprovada per unanimitat la rectificació de l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 23 de juliol de 2009, relatiu a la distinció atorgada al Sr. Carles Got.
Vam tornar reiterar la nostra petició d' n reglament per donar aquestes distincions  i un registre de les mateixes.

Rebutjada pel vots de l'equip de govern la moció del grup PP-UMP amb esmenes nostres relativa a la modificació del tipus de coeficient impositiu de l'IBI; de la taxa de fems i una congelació de la resta de taxes i impostos per l'any 2010. (PP_UMP, PSM i nosaltres vam votar a favor).

El  grup PP_UMP va acceptar una esmena nostra a la moció  en un sentit social i ecologista, que els mateixos havien presentar al seu dia com al·legacions a l’IBI. Vam proposar que les persones vídues i les persones majors amb rendes baixes (de menys de 7000€ l'any) titulars d'un immoble tinguin una rebaixa del 50% de l'IBI. I Incloure un nou apartat on s’apliquessin bonificacions fins al 50%  els cinc primers anys en immobles amb sistema d’aprofitament d’energies netes i renovables.

Més que donar arguments concrets contra la moció en Juanjo Mir va parlar del que feia al PP a altres pobles i de la passada gestió d'en Tomeu com regidor d'hisenda. 


 

Entre les seves desqualificacions en Tomeu va denominar als defensors del patrimoni públic "exèrcit de Panxo Villa".Si Villa va poder amb els Estats Units nosaltres podem amb la família March i els seus serfs.

Pancho Villa va ser capaç de atacar la ciutat de Columbus, Nou Mèxic, ja que els Estats Units havien reconegut oficialment el govern de Carranza, a qui considerava el seu enemic. El president dels Estats Units, Woodrow Wilson, va respondre enviant 12.000 soldats a Mèxic per a capturar Villa. L'expedició, però, va ser un fracàs.

 


 

PÚBLIC

Alternativa | 29 Octubre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Donada la quantitat d'articles relacionats amb el tema hem obert una categoria només pel tema del camí públic de Ternelles.

Al ple d'avui com quart punt del dia (calculam que a les 20:30 ja es pot começar a debatre) tenim el recurs de reposició interposat per part de Menani S.A. (els March) contra l'acord d'aprovació definitiva del catàleg de camins del terme municipal  de Pollença.

Avui no desenvoluparem el tema ni l'argumentació que defensarem al ple però si que volem fer un breu resum del més important i animar-vos a venir al ple.

Es tracta de dos recursos (hi ha un pel camí de la Cel·la i un altre pel camí de Ternelles a partir de l'estret) que demanen la seva exclusió del catàleg de camins per ser de titularitat privada.

L'informe jurídic diu el següent sobre els recursos: reiteren el manifestat en fase d’al·legacions, o bé manquen d'entitat probatòria suficient com per a desvirtuar l'elenc documental obrant en l'expedient, per la qual cosa haurien de ser desestimades.”

A aquest punt s'haurien d'haver acabat aquests recursos però els regidors del'equip de govern  han decidit presentar al ple una estimació parcial dels recursos que res tè a veure amb el que demanen els recursos i volen llevar la titularitat pública d'aquest camí, aprovada per unanimitat al ple fa poc més d'un any.

 Si no l'impedim aquesta decisió serà la quarta que es fa des del consistori en favor de la propietat i en perjudici dels ciutadans:

 1.- Al PGOU (1990) el consistori de Pollença va dir que el camí era de titularitat privada, encara que preveia una servidumbre pública de pas peatonal a pesar de que NO HI HAVIA  CAP DOCUMENT QUE FONAMENTÉS LA QUALIFICACIÓ DE L'ESMENTADA VIA COM DE CARÀCTER PRIVATIU. O sigui va ser la nostra administració més propera la que es va carregar de manera escrita, que no real ni legal, segles de camí públic.

 2.- Al 2006 el consistori va decidir aprovar un ús públic del camí privat totalment restrictiu (Vint  persones al dia, sis dies a la setmana, tret de les èpoques de cria del Voltor, entre Febrer i Maig, on l'accés només es podrà efectuar tres dies a la setmana...).

3.- Fa uns dies el batle va decidir enviar a la policia municipal i situar-la darrera de la barrera de la propietat de Ternelles, donant per bona la titularitat privada del camí. 

4.- Avui l'equip de govern presenta una proposta que de fet és la privatització de la titularitat del camí, encara que sigui mantenint el seu ús públic.

Al recurs de la propietat fa referència a l'aquiescència de l'Ajuntament i dels residents de Pollença envers la restricció del pas pel camí com a conseqüència del seu tancament... Avui s'ha de demostrar que no existeix aquesta aquiescència. Hem de demostrar que sóm ciutadans no serf, que estam al segle XXI no al XIX,que  no acceptam ni acceptarem mai la usurpació d'un camí públic.

Esper que un dia a l'aixecar la vista podam veure un camí sense barreres tancades.

 Que el dia d'avui sigui com un vent, que arrenqui els matolls, sorgint la veritat, i netegi els camins ... (Segueix)

Hem d'omplir la sala de plens.

Alternativa | 28 Octubre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous al plenari (20h. a can Llobera) hem d'omplir la sala de plens. I ho hem de fer per demostrar que, tot i que el senyor Batlle de Pollença s'ha posat al servei de la família March, nosaltres, els ciutadans, volem recuperar el que és nostre: el dret a caminar pel camí públic de Ternelles.

Així que vos esperam dijous a la sala de plens de Can Llobera.  
 

Les nostres dues noves mocions:

-Fer un estudi del torrent de Sant Jordi per determinar la possible contaminació de metalls pesants. S'han realitzat dos estudis amb resultats molt diferents; al 2006 es va realitzar un primer estudi de l'IMEDEA (veure articles sobre el tema) i al 2007 un altre pel Govern. Demà parlarem del tema.

-Moció relativa al camí públic de Ternelles simplement demanam que l'Ajuntament s'informi jurídicament sobre les seves possibilitats per recuperar el camí. L'article d'ahir ho explicava amb més detall.

Encara estau a temps de fer-nos arribar els suggeriments, precs i preguntes.


                                                                  ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de setembre de 2009

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 10 d’octubre de 2009

3.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença.

4.-  Recurs de reposició interposat per part de Menani S.A. contra l’acord d’aprovació definitiva del catàleg de camins del terme municipal  de Pollença.

És un recurs de la propietària de Ternelles que segueix tancant un camí públic amb el suport de les institucions.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de la norma 117 del PGOU per al canvi de paràmetres a la zona d’equipament ECAD – 12 Convent de Sant Domingo.

Es tracta de poder aixecar una altura més si cal, al PAC de Pollença.

6.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a l’estudi del torrent de Sant Jordi.

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa al camí públic de Ternelles.  

8.- Rectificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 23 de juliol de 2009, relatiu a la distinció atorgada al Sr. Carles Got. 

 A pesar de que hem demanat des de principi de legislatura que caldria un reglament per donar aquestes distincions  i un registre per donar les mateixes, se segueix sense fer. Això va provocar que l'equip de govern proposés una distinció a una persona que ja se l'havia donat, ara es tracta de rectificar.

9.- Moció presentada pel grup PP-UMP relativa a la modificació del tipus de coeficient impositiu de l’IBI; de la taxa de fems i una congelació de la resta de taxes i impostos per l’any 2010.  

10.- Propostes/Mocions d’urgència.

El PSM ha presentat d'urgència una moció demanant obrir un expedient de recuperació del Camí de Ternelles.

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes .

                                Ara és el moment de defensar

              el nostre dret a passejar pel camí públic de Ternelles.

 

 

El dijous tothom al ple.

Alternativa | 27 Octubre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Desprès dels fets de l'excursió del passat 12 d'Octubre, on el Batle de Pollença es mostrà més com a servent de la família March que com  Batle de totes les pollencines i pollencins, el ple d'aquest dijous es presenta amb molt d'interés per aquest tema:
 
- Nosaltres presentam una moció demanant informes jurídics per fer un decret de batlia i obrir el camí públic de Ternelles, i  un altre de la sentència que hauria de permetre transitar pel camí.

 - El PSM presenta una moció d'urgència demanant obrir un expedient de recuperació del camí públic.
 
- Recurs de la família March, que vol mantenir la seva apropiació  del camí públic de Ternelles.

És important que es vegi que els ciutadans volem recuperar el que és nostre; el dret a caminar pel camí públic de Ternelles i que el dijous la sala de plens de Can Llobera es trobi plena de gent.  


 Respecte a la nostra moció:

Hem decidit presentar una moció referent al camí públic de Ternelles després dels fets ocorreguts recentment per l'excursió reivindicativa i després de totes les mentides del batle i l'administrador de la propietat sobre els permisos, sentències judicials...
 

Ha arribat el moment de deixar d'embullar el tema i que el batle, que ha declarat en més d'una ocasió al ple i a la premsa defensar el caràcter públic del camí, decreti l'obertura del camí obligant a la propietat a llevar la barrera que tanca el mateix.

Les entitats locals poden recuperar els béns públics sense necessitat d’acudir als tribunals (informe del 20 d’abril del secretari general del Consell de Mallorca) i fa una any (després de la primera excursió reivindicativa) el batlle va declarar a la premsa que “tenia previst signar un decret d’obertura obligatòria del camí de Ternelles quan els serveis jurídics del Consistori siguin favorables a l’obertura”.  A més a més al ple de juny de 2008 es va aprovar per unanimitat que l’ajuntament duria a terme “les actuacions possibles per a l’obertura i l’habilitació del pas pel camí de Ternelles mitjançant els procediments que siguin viables a tal efecte”.

Per tot això la primera petició de la nostra moció és la realització immediata d’un informe jurídic per part dels serveis Tècnics Municipals respecte a la possibilitat de fer un decret de batllia per ordenar que s’obrin les barreres situades al camí públic de Ternelles.

L'altre punt de la moció demana la realització d’un  estudi jurídic sobre la sentencia del Tribunal Suprem del 2001. A aquest cas la Sentencia del Tribunal Suprem del 2001 ordenava que es fessin “les determinacions precises per assegurar l’ús públic idoni del camí”, cosa que encara no s’ha fet vuit anys després.Una passivitat total que demostra que el batle no es vol enfrontar a la família March per defensar l'interès públic.

L’acord aprovat a l’Ajuntament de restringir el pas a vint persones, aprovat  posteriorment a la Comissió Insular d’Ordenació del Teritori, Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH) de 2006, no anava acompanyat de cap informe jurídic. La CIOTUPH tan sols va recollir la proposta municipal sense més, proposta que anava en el sentit de restringir el pas el màxim possible que responia als interessos de la propietat i no a la protecció del medi ambient.

Després de tot això des d’Alternativa per Pollença pensam que és imprescindible aclarir aquest tema jurídicament i aclarir el que diu la Sentència “com s’estableix una servitud de pas per a vianants” i concretar que són “les determinacions precises per assegurar l’ús públic idoni del camí”.

Aquest informe jurídic, que aclarís la forma en que s’ha de procedir a l’obertura del camí, acabaria amb tanta especulació i xerrameca sobre el tema i seria un pas fonamental i sense tornada enrere cap a l’obertura d’un dels molts camins públics que romanen tancats al terme municipal de Pollença. Després d’un informe jurídic el nostre batlle ja no podrà posar més excuses ni adornar les seves declaracions amb bones paraules i bones intencions però que al final no es materialitzen, sinó tot el contrari, les seves actuacions l’únic que fan és afavorir un tancament que podria estar resolt fa ja molt temps.

Nosaltres ens demanam, quina excusa posarà ara el nostre batlle per no acceptar un estudi jurídic que marqui el camí a seguir per l’obertura del camí públic de Ternelles?

Per a que no haguem de tornar a botar per poder passejar. Foto de Moises Bonnin

A continuació la moció:

 (Segueix)

Unió Progressista de Pollença

Alternativa | 26 Octubre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Divendres 30 a les 21 al restaurant S. Jordi,  sopar en record i reconeixement de la candidatura d'Unió Progressista de Pollença.

Aquesta coalició d'esquerres formada pel PSM i Esquerra Unida  es va presentar a les  eleccions del 1987  i va treure dos regidors: Jeroni Llobera i Jaume Cerdà.Després de la dimissió d¡en Jeroni Llobera va entrar a l'Ajuntament en Toni Marquet.

La coalició editava "un butlletí de la UPP (uPaPerillo)" del qual en sortiren uns quants números, que va ser el que va ocasionar una querella per dir "pirata" al promotor Riusech, pel tema de l'aigua al complexe Hàbitat del Moll .... 

En Jeroni LLobera duia l'àrea de Sanitat i havia estat a l'ajuntament d'ençà el 1979, llavors eren els temps del Golf i Urbanització de Can Porquer, de les irregularitats en llicencies d'obres (Albullansa), de Decatur, d'abocaments d'aigües brutes al Moll (just com ara no ?), de pactes CDS-PSOE, del PGOU, el Batle era en Martí March (també li deien Si,Si !!)... una època molt moguda aquella !!.

Mereix la pena llegir la carta de dimisió del regidor Jeroni Llobera que ja vam publicar a aquest blog. La carta és de 1989, però 19 anys després te la seva vigència

 Al següent enllaç podeu veure un fulletó amb les línies principals del programa d'UPP

- Participació ciutadana  fonamentada en una ciutadania ben informada.

- Millor eficàcia administrativa.

- Protecció dels nostre entorn natual i paisagístic.

Al programa hi ha coses que s'han fet com el Patronat Municipal de Turisme, el Consell Municipal Escolar (recentment aprovat)... i altes que a dia d'avui encara no s'han posat en marxa com el Patronat Municipal d'Esport...

 

 

 

 

 

Caminant per Menorca XI. Fortalesa d'Isabel II, La Mola (3a part).

Alternativa | 25 Octubre, 2009 06:59 | facebook.com twitter.com

 

Els canons Vickers 381/45.

La Mola de Maó es un dels pocs llocs on queden aquests impressionants canons que formaren part de les bateries de costa a Menorca, Cartagena i els voltants del Ferrol; les bases navals més importants de l'estat espanyol  a la segona dècada del segle XX.

Estaven dissenyats per ser instal·lats a potents vaixells però a Espanya s'adaptaren per bateries de costa. Durant la segona guerra mundial la marina anglesa en portava centenars als seus vaixells.

Aquests canons de fabricació britànica varen ser comprats per el govern espanyol a finals dels anys vint del segle passat, en temps de la dictadura de Primo de Rivera, una època en la que els països europeus es preparaven per un altre més que provable guerra. A Menorca amés de la bateria de la Mola s'instal·laren altres a Favàritx i a Llucalari. En els anys quaranta els canons de Favàritx foren traslladats a la bateria de Paloma Alta, Tarifa, Cadis.   

 La dotació de cada peça era de entre quinze i vint persones que estaven repartides en tres plantes. En els anys cinquanta, a causa d'una espira a l'elevador es produí l'explosió de tota la pólvora del magatzem d’una de les peces a la bateria de LLucalari i causà la mort de tota la dotació, la majoria reclutes.

Aquests canons podien disparar a una distància de 35 Km, per això empraven 18 kg. de càrrega explosiva  (TNT), el projectil pesava 885 Kg. Després de ser disparats l'interior dels canons se netejaven i lubricaven manualment, això implicava que el més primet de la dotació entrés dins el tub.

 Mai entraren en combat, la vegada que van estar més prop  va ser durant la sublevació franquista, quan el Creuer Canàries va intentar entrar al port de Maó.

Al 1991 es va disparar per darrera vegada un dels canons de la mola, a l'àmbit d'unes maniobres, això no es podia fer sovint per els problemes que produïen: rompuda de vidres, enfonsament de taulades, etc.

Dades tècniques:    Calibre: 381 mm.

                             Cadència: 1dispar/minut.

                             Pes del tub: 86 Tm.

                             Pes de la comporta de tancament: 1663 Kg.

                             Longitud del tub: 17 m.

                            Velocitat: 762 m/seg. (2 x velocitat del so).

Tot unes màquines per a la destrucció que en temps de pau es veuen d'un altre manera.

 

--Algunes de les fotos son manllevades--        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Edicions del Moixet Demagog, una editorial combativa.

Alternativa | 24 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui volíem parlar d'Edicions el Moixet Demagog que fa uns dies va complir tres anys.

Aquesta petita editorial, autogestionada i d'alguna forma llibertària, que funciona sense subvencions i sense ajudes de cap tipus, mereix un reconeixement de tots els que creiem que només amb la cultura i amb el coneixement, el saber, l'home serà lliure.

Des de la seva posició, el nostre company Albert Herranz, lluita per mitjà de la difusió de la paraula escrita per aconseguir erosionar una mica l'escorça d'aquest món desigual, i així, a poc a poc, aconseguir penetrar en la consciència de les persones, despertar-les del seu somni, i caminar cap a la construcció d'un món millor.

Les línies editorials son prou atractives. Amb una mescla de llibres sobre el barri de Santa Catalina, algunes jornades d'estudis locals, alguns llibres sobre el poble de Sóller i altres llibres sobre personatges, moviments o fets que podríem anomenar revolucionaris o de memòria històrica, es va constituïnt un fons editorial del tot atractiu.

Títols que destacam sobre Pollença son "L'Adelante, un periòdic anticaciquil i d'esquerres" escrit pel nostre company Pere Josep Coll; o el llibre fet en motiu de l'exposició "Art/artesania a les preson feixistes" i coordinat per en Pere de la Punta i en Pepe Garcia.

Però llibres interessants n'hi ha molts més com per exemple la biografia de l'anarquista inquer Gabriel Buades; "El moviment associatiu a Santa Catalina de 1868 a 1936", "El cementèri de Sóller", "Israel-Palestina: homes i dones per la pau", "Conflicte social i pensament anarquista a Menorca"... entre molts altres.

Les darreres publicacions, que no podem deixar de llegir, són:

Cuatro meses de barbàrie, Mallorca bajo el terror fascista, de Manuel Pérez. Aquest llibre és una reedició d'un llibre fet per un anarquista que va viure a Mallorca els primers mesos després del cop d'estat de 1936. Es tracte d'un testimoni cabdal per entendre que va passar aquells primers moments.

Els Sonets del ColaCao, de Paula Prohens, que son uns sonets sobre la situació política de la Mallorca actual que fan un repàs des del famós pot de Colacao, al cas Palma Arena, etc. Imprescindible.

Santiago Salvador: l'anarquista del Liceu de Barcelona, de Antoni Nadal, que conta, de manera teatralitzada, el procés a l'anarquista que va tirar la bomba al liceu de Barcelona.

L'atles de la mediterrània, de Mique Àngel Llauger i Rodrigo del Pozo, que de manera didàctica mostra l'estat geo-polític-econòmic de la mediterrània.

 

 
Aquests són els tres llibres sobre Pollença publicats.

Alternativa per Pollença: Assemblearisme i participació.

Alternativa | 23 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui celebram l'assemblea mensual ordinària. Com cada divendres abans del plenari l'Assemblea d'Alternativa per Pollença ens reunim per a tractar la feina feta, la feina per fer i els temes relacionats amb el plenari que el nostre regidor, en Pepe, ha de defensar o rebutjar.

Aquestes assemblees son obertes i segueixen una màxima: "almenys una cosa n'ha de sortir de profit" així que seguint això feim uns sopars per xupar-se els dits. A vegades ens hem demanat perquè no fem un club gatronòmic. Bromes a part, tothom pot participar de les assemblees, siguin militants o simpatitzants.

Però les assemblees no son més que una part de la participació de la gent. Reunir-se una vegada al mes és molt poc per un partit participatiu i assembleari com és Alternativa per Pollença. Amb aquesta premisa l'assemblea és consultada i informada de les passes que les persones fan en el seu nom i de les qüestions que s'han de tractar. Com pot estar en contacte permanent l'assemblea? molt fàcil: constantment ens comunicam per mitjà del correu electrònic intern i decidim sobre qualsevol tema de forma gairebé immediata.

Per altre banda, Alternativa per Pollença permet la participació al nivell que cada persona consideri, sense restriccions a la participació i sense obligacions. Amés, tots els membres tenen paraula i el mateix estatus dins el partit. Cosa que permet funcionar sense jerarquies, caps, aparells burocratitzats o organismes de poder interns que permetin a uns pocs decidir pel conjunt.

Actuam des de la ferma creença en que per democratitzar la societat, per fer igualitària, cal començar pels nostres àmbits interns. D'aquesta manera a Alternativa per Pollença tots contam, tothom fa falta però ningú és imprescindible. I tampoc ningú té la veritat absoluta.

Per acabar cal fer una reflexió: amb la difícil situació en que vivim, de crisi i passotisme, de corrupció, amiguismes, deixadesa i paràlisi... cal una alternativa real i sòlida que pugui donar esperances de canvi. Alternativa per Pollença no és més que una organització amb ganes de fer feina cap aquest horitzó de canvi, que vol canviar les costums i rutines polítiques que han duit al poble al deplorable estat en que es troba, física i políticament. Els nostres governants han perdut la il·lusió, i amb ella les idees. Els ciutadans també han entrat en una espiral de passotisme que els fa immòvils i deixa fer als polítics el que vulguin. Per tot això cal moure's, fer que els polítics facin bé la seva feina, que no malbaratin els diners de tots ni que s'asseguin a la cadira sense fer res més que cobrar cada mes. Cal unir-nos i des d'una òptica d'esquerres fer una bona oposició que un dia ens permeti governar i assolir el tant necessari canvi a Pollença.

Així que ja sabeu, si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a eurxella@yahoo.es.

Presentam l'ordre del dia i no podem deixar de dir que les nostres assemblees no son rígides i aburrides, sinó que hi ha rialles, bon rollo i alegria.

 
ORDRE DEL DIA

-Repàs de feines fetes.

-Organització.

-Burocràcia de partit: estat de la qüestió.

-Urxella en paper.

-Assemblea municipalista de dia 24.

-Mocions presentades i mocions futures.

-Mocions de la resta de partits.

-Loteria

-Sopar UPP.

-Precs i preguntes pel plenari.

-Propostes, locures, paranoies i demés catxondeos.

 

Una foto en que hi falta molta gent, però que hi ha un bon grup d'assemblearis

 

Regularitzant la contractació.

Alternativa | 22 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

A pesar de publicar un article cada dia se'ns acumula la informació que volem transmetre a tots els ciutadans i portam una mica de retard en informar dels plens i de les juntes de govern.

Encara no havíem comentat la nostra moció del ple de juliol relativa a la contractació administrativa.  En la línia de lluitar per la regularització de la contractació a l'Ajuntament. Rebutjada: 9 vots en contra (UM-UNPI, PSOE i PSM) i 7 vots a favor (Alternativa EU-EV i PP-UMP).

Després de descobrir la caducitat del contracte de la neteja viària (Recordau que l'empresa que fa la neteja del Moll no tenia contracte), vam detectar altres irregularitats amb empreses que mantenen una facturació important amb l'ajuntament assenyalant que, després de sol·licitar diversa informació al respecte, es va constatar mitjançant un informe de Secretaria que no hi havia actualment cap tipus de contractació amb la majoria de les esmentades empreses, tot i que el Sr. Batle va declarar a la premsa que alguns d'aquests contractes s'havien realitzat per urgència reconeixent certes irregularitats. És a dir, que hi ha empreses que facturen molt a l'ajuntament i que no tenen cap tipus de contracte firmat, i que amés el batle era conscient.

Per la nostra part hem seguit investigant i hem arribat a constatar que inclús una d'aquestes empreses contractades irregularment és una comunitat de béns, quan aquestes no poden contractar amb l'administració al no gaudir de personalitat jurídica.

Per a solventar aquesta situació irregular vàrem proposar:

1- La regularització de la contractació conforme la normativa vigent;

2- La creació d'una comissió específica de vigilància, sense perjudici dels advertiments realitzats pels tècnics;

3- Afavorir la contractació concursal front la directa i que així mateix això afavorirà poder dur un major control i complir amb l'estabilitat pressupostària.

Tot això per a evitar possibles casos de corrupció.

L'equip de govern no va acceptar més que el primer punt exposat, fer el que marca la llei, però de la resta no en va voler saber res. Res de vigilar els contractes i res de fer concursos oberts per a contractar empreses.

Tot això amb bones paraules plenes de bones intencions: "és intenció de l'equip de govern el ser el màxim transparent possible" (...) "s'han millorat els mitjans tècnics humans per a garantir els elements de control i no creim que per part de l'equip de govern hi hagi intencions d'afavorir a determinades empreses" (...) "la regularització durà el seu temps però que es durà a terme". Paraules ben intencionades però gens reals. Han passat els mesos i el temps ens dóna la raó: no han fet res en aquest sentit.
 
Lo únic que ha quedat clar és que no volen comprometre's a prendre cap mesura com fer concursos públics per a les contractacions d'empreses o que altre gent vigili els contractes. Per nosaltres aquestes mesures són bàsiques per evitar fer contractacions a dit que afavoreixin a una o altre empresa o persona, i que evitarien, si més no, especulacions i possibles rumors de corrupció.
 
 
Imatge de: http://axasturias.com/blog/
 
A continuació podeu llegir la Moció:
 (Segueix)

Ordenança mercats

Alternativa | 21 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de juliol es va aprovar per unanimitat  l’ordenança sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença (la podeu trobar a aquest enllaç). Aquesta ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del t.m. de Pollença, té com objecte regular, amb caràcter general, l’exercici de la venda que realitzen comerciants fora de l‘establiment comercial permanent, a solars i espais lliures, a zones verdes o a la via pública, a llocs prèviament autoritzats i dates variables, en el terme municipal de Pollença.

Més val tard que mai, ja que quan van presentar la moció per fer aquesta ordenanç al ple del gener del 2008 (veure article i moció), van dir que estava pràcticament feta, però després han tardat any i mig en presentar l'aprovació inicial al ple. Un exemple més de la manca de respecte al principal organisme democràtic municipal.

La petició d'aquesta ordenança va sorgir de les  queixes i malestar que ens van fer arribar els petits comerciants  dels mercats municipals, davant la mala gestió de l'Ajuntament. Aquests inclòs havien arribat a demanar danys i perjudicis per la competència deslleial, obstacles instal·lats per l'Ajuntament, inseguretat jurídica i actuacions arbitràries i discrecionals de l'administració. Un resum a  l'article "regular el mercat"..

Pensam que aquest reglament era una necessitat  des de fa anys, donada la importància econòmica que pel municipi tenen aquests mercats i la situació d'inseguretat que hi havia fins el moment en aquest tema.

Després d'escoltar comerciants i llegint les ordenances d'altres municipis, durant l'exposició pública hem presentat tota una sèrie d' al·legacions, demostrant una vegada més que la nostra feina d'oposició no només és msotrar les vergonyes d'aquest equip degovern sinó que en la mateixamesura presentam ALTERNATIVES PER POLLENÇA.

 Entre altres coses hem demanat que a l’assignació dels emplaçaments a més d’escoltar a les partes s’han d’afegir uns criteris objectius per si les partes no arriben a un acord satisfactori. Amb criteris objectius sempre és més fàcil evitar parts i quarts. Per això hem demanat:

A l’article 3 que parla de l’assignació dels emplaçaments es podien afegir a l’article els següents criteris preferents objectius, per aplicar en cas de que les partes no arribin a un acord:

- Antiguitat del sol·licitant en l’exercici de l’activitat al municipi.

- No haver estat sancionat per infraccions en matèria de comerç o consum.

- Venda de productes ecològics i/o locals.

- Relació d’oferta -demanda del producte comercialitzat.

Pintura de Vicente Herrero "Día de Mercado" al seu blog podeu veure més quadres de Pollença 

 

 A continuació podeu llegir la resta de les nostres al·legacions.

 (Segueix)

EL GRAN CIRC DE LA POLÍTICA POLLENCINA!!!

Alternativa | 20 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Amics i amigues, ciutadans i ciutanades... passin i vegin... EL GRAN CIRC DE LA POLÍTICA POLLENCINA!!!

En aquest circ, on el darrer son els espectadors i el primer el cobrament de l'entrada, comptam amb la presència de tot tipus d'animals i de feres...

Començant la funció tenim als lleons socialistes, els salvatges i indomables reis de la jungla... admirau tots com obeeixen al seu cuidador, com boten i passen pel cercle de foc, com donen la pota, com fan voltes sobre si mateixos...

Aquests lleons, quan no son controlats pel seu cuidador son capaços de fer veure que son salvatges, que recolzen excursions reivindicatives a Ternelles, i fins i tot... que son d'esquerres!!!

Però després, en presència del seu amo, callen, acoten el cap, llepen la mà que els controla i fins i tot accepten el maltracte dels seus companys pessemeros. 

Un bon exemple de com les seves ànsies de rebre el sustent que el seu amo els ortorga amansa les feres més ferotges. Un bon exemple de que qualsevol simptoma de personalitat pot ser esborrat si es veuen estrets o poden tenir problemes... 

I un bon exemple d'intentar quedar bé sempre, en tot moment, que aquest cop no els ha sortit bé, ja que podeu comprovar, estimats ciutadans i espectadors, que per molt que s'amaguin darrera de l'amo la seva submissió els delata.

Crec que no cal anar més enllà amb la fàbula. El PSOE de Pollença ha demostrat un cop més que no sap on és, que ha perdut el nord i l'ubicació. Un partit que ha estat un dels adherits a l'excursió a Ternelles, que ha expressat públicament que no està d'acord amb la restricció imposada pel batlle (tot sigui dit, la falsa i inventada restricció), una gent que va participar en la fundació de la Plataforma Pro Camins Públics, un regidor que dia 12 duia les sabates fermades i la motxilla plena de menjar per anar fins al Castell del Rei... doncs aquest partit ha estat capaç de callar i no dir res coherent davant l'expulsió d'un company seu del si de l'equip de govern per defensar allò que ells deien defensar.

Les paraules expressades per la seva portaveu justificant el cessament de Tomeu Cifre no son més que mostres del tot evidents de que no els motiva la justícia, el bé comú o la humanitat, sinó fer content a un batlle que està dedicat per complet al servei de la família March i poder conservar així el poc poder que manejen i poder seguir seient a les confortables cadires.

Tot plegat és un circ polític, amb mentides, excuses i submissions que no fa més que beneficiar a uns interessos i perjudicar al conjunt del poble. Una il·lusió, un espectacle màgic on res sembla lo que pareix.

 

A més asfalt més cotxes

Alternativa | 19 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Demà dimarts dia 20 d'octubre a les 19 hores ( al Teleclub / cas de cultura de Sineu) el GOB, Gadma i diferents col·lectius, regidors i persones de pobles de Mallorca hem convocat una assemblea, per fer front al Pla Director Sectorial de Carreteres.

Dia 22 de desembre de 2008, el Consell de Mallorca va aprovar inicialment el Pla Director Sectorial de Carreteres. Un Pla que manté,  amb un nou traçat, el 2n Cinturó (amb menys consum de territori, això si), que posa els bases per seguir l’autopista fins a Campos, de Manacor a Sant Llorenç, de Peguera a Andratx... Per altra banda, 24 de les 73 actuacions previstes a la primera fase afectes àrees protegides per la llei d'espais naturals, i 16 més en la segona fase. L'impacte paisatgístic romp el caràcter rural de molts d’indrets. La zona que travessen les noves vies, l’amplada de les carreteres, el tipus d’obres i complements no sempre tenen en compte el fet de trobar-se dins espais rurals i fins i tot espais naturals.

Les actuacions que planteja aquest Pla, amb el suport del PSOE i el BLOC donen continuïtat i pretenen consolidar el model viari PP-UM. El tipus d’obres proposades, la seva magnitud, les seves característiques, etc, suposen una gran destrucció de territori.

Una cosa és arreglar una carretera i fer-la més segura i l'altra és fer-la de nou amb una amplada de gairebé el doble que l'anterior amb l'únic objectiu de fomentar l'especulació urbanística a la comarca. La destrucció del territori no passa només per fer grans autopistes. La destrucció del territori es veu a obres considerades 'menors'. A Pollença tenim l’exemple del que ha estat la via de circumval·lació del Port, una irresponsabilitat total des del punt de vista ambiental; amb un impacte visual i territorial molt gran,  un excés de grandària evident, una despesa increïble de llum, l'aflorament de multitud de xalets a costat i costat... Aquesta carretera s'ha carregat la zona verda del Pinaret,  ha dessecat gran part de la zona humida de l'Ullal i  ha arrabassat cents de pins de Gotmar.

Sembla que no es cansen de destruir el territori amb infraestructures pròpies d’una altra època, destruint  uns dels principals patrimonis d’aquesta illa que és el paisatge. Per sanar un obès el millor no és fer els pantalons més grans. A més asfalt més cotxes.

A més a més hem d’afegir el tema que el Departament d'Obres Públiques segueix a mans d’en Antoni Pascual, conseller, i Gonzalo Aguiar, director insular de Carreteres, ambdós d'Unió Mallorquina, que estan imputats per la justícia al cas Peatge. Dues persones sospitoses de corrupció política i mala gestió en la construcció de l'autovia Palma-Manacor. El Consell de Mallorca no pot ara, avalar aquestes actuacions.

Per tot això, ens unim a la petició que s’ha fet des del GOB demanant que es retiri la tramitació de la revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca:


a) que es revisi en profunditat i s'aprovi un nou Pla Territorial de Mallorca que estableixi les bases d'un nou model territorial i per tant, estableixi les bases del futur del transport a Mallorca;
b) que es revisi en profunditat i s'aprovi un Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears;
c) que es resolguin les imputacions dels màxims responsables polític i tècnic, i;
d) que se’ns doni contesta motivada de cada una de les al·legacions presentades i per tant, se'ns justifiquin totes les actuacions contemplades al Pla, tant aquelles de les que en demanam la supressió com de les que no, tant des del punt de vista de trànsit (entès en la seva globalitat), com des del punt de vista territorial i s’elabori un text refós del PDS que incorpori les modificacions.

I tu, què pots fer?

1. Informa’t dels projectes que afecten el teu municipi al Consell de Mallorca. Al cas de Pollença està previst el condicionament de la carretera a Escorca.

2. Posa’t en contacte amb el GOB: ja sigui via correu electrònic a l’adreça info@gobmallorca.com;  via telèfon 971496060; o bé, deixant els teus comentaris a través d’aquest blog

3. Aporta’ns informació de projectes que creguis impactants: afectació de parcel·les, afectació a bens patrimonials, impacte paisatgístic, fotografies, etc.

4. Promou el debat. Organitza xerrades, debats, taules rodones… Cal estudiar alternatives!

5. No et quedis aturat, el futur del desenvolupament del teu municipi i de Mallorca, depen en gran mesura d’aquest Pla de Carreteres. És el moment d’exigir un canvi!

Us recomenam l'article del Grup d'opinió d'arquitectes que hem penjat a la continuació del nostre article.

Més informació a:

http://nomescarreteres.wordpress.com/

http://www.gobmallorca.com/comuni/com2009/090326.html

http://amicsarbres.blogspot.com/2009/06/un-pla-de-carreteres-que-destrossa.html

http://trencadissa.dbalears.cat/pla-de-carreteres-qualcu-enten-res

 Així era el carrer Falcó abans de la circumval·lació:

 

 

 

 (Segueix)

Caminant per Menorca X... Torre d'en Galmés.

Alternativa | 18 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Torre d’en Galmés és el nom d’un dels poblats talaiòtics més grans de les Balears. Te tres talaiots, la taula amb el seu recinte i gran quantitat d’habitatges. La seva situació és privilegiada: sobre un turó domina gran part de les planes dels voltants a les que hi ha altres poblats més petits, la visibilitat en totes direccions és molt àmplia, en dies clars se poden veure les muntanyes de Mallorca.

Se creu que la màxima activitat del poblat va estar entre el 1400 ac i el 123 ac en que es va produir la conquesta romana.

Aquest poblat tenia un interessant sistema de recollida d’aigua. Quan plovia l’aigua que baixava pel turó era reconduïda a unes piques de filtratge i posteriorment als sitjots (dipòsits) que havien estat excavats a la roca.

Si vos fitxeu en les dependències construïdes amb columnes i grans lloses, voreu que de construcció en sabien una bona estona, tot i els mitjans de que disposaven en aquell temps.

Fora del recorregut oficial vérem un poblat sense excavar amb un interessantíssim panteó que podeu veure a les darreres fotos.

Val la pena visitar el centre d’interpretació que dona bona informació dels processos geològics i històrics de les Illes.

Una visita molt apassionant que ens situa a la Menorca prehistòrica.

                                                                                         A.R.F.V.

 

 

 

 

 (Segueix)

PASOS REDUCTORES DE VELOCIDAD O PROVOCADORES DE DAÑOS IRREPARABLES.

Alternativa | 17 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

El nostre company Juan Antonio Zamorano ens torna a recordar lo absurds que són els passos de vianants elevats de la primera línia del Moll, i més ara, amb les plujes.

PASOS REDUCTORES DE VELOCIDAD O PROVOCADORES DE DAÑOS IRREPARABLES.
 
Los llamados pasos reductores de velocidad, no solo no cumplen su objetivo como tal, si no que obstaculizan que las aguas fluviales sigan su recorrido hasta encontrar su desagüe.
 
Como podemos ver en las fotografías, hay zonas como las ubicadas en los Tamarells y en la calle Formentor, en que el agua debe saltar el obstáculo de los pasos de peatones o reductores de velocidad, con el fin de encotrar una rejilla para su desagüe (eso si, si estan limpias y preparadas para ello) por lo que, en tiempo de abundancia de lluvias, que en ocaciones son torrenciales, esto puede provacar serias inundaciones y daños irreparables para los vecinos y viandantes cercanos a los lugares donde han construido estos pasos de peatones.
 
Todo ello sin tener en cuenta los daños que se pueden provocar al no tomar las medidas oportunas, necesarias y obligatorias en el mantenimiento y saneamiento de las alcantarillas. Hay que tener en cuenta que la inundación de la zona puede incluso requerir el aumento del número de desagües para evitar accidentes de tráfico y duchas inesperadas para los peatones, provocadas por el paso de los vehículos a una velocidad no reducida (ya que no reducen la velocidad) por estos pasos de peatones "precisamente".

Juan Antonio Zamorano

Fotos fetes en diferents dies de plujes. Les primeres hores després d'haver plogut. Les segones en plena pluja. I cal recordar que els dies fotografiats no corresponen a dies de precipitacions molt grans.

Un batle al servei de la família March

Alternativa | 16 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Abans de les eleccions van decidir no pactar amb UM-UNPI,el temps com sempre lleva i dona raons. Primer va ser el regidor del PSOE Jaume Plomer qui es va cansar de lluitar contra els seus teòrics socis de govern i ara el mateix batle destitueix al regidor del PSM.

Al principi de legislatura vam votar en blanc a la investidura d'en Joan Cerdà com batle (veure ; vot en blanc i que no és un xec en blanc). Per nosaltres UM-UNPI no tenia ni té cap model de municipi . A pesar d'això vam decidir  votar en blanc per  donar un vot de confiança als nostres companys del PSOE  i el PSM, amb l'esperança de veure girar el govern de l'Ajuntament cap a l'esquerra, gir que no evidentment no s'ha produït.

 A aquell moment vam recordar dos temes als companys del PSOE i PSM.

Al PSOE  li vam recordar la seva oposició a l'Auditori de Moneo, i sembla que el PSOE ja ha acceptat el plantejament d'UM_UNPI: Els 10,400.000 euros no són suficients i l'Ajuntament que es troba a una situació econòmica crítica vol posar més duros per fer aquest auditori.

Al PSM li vam recordar que  havia defensat l'obertura dels camins públics, i que no n'hi havia cap excusa per que aquests camins continuessin tancats. Precisament ha estat aquest tema el que finalment ha provocat el cessament del regidor del PSM com regidor de cultura i d'EMSER.

Després de llegir tot el que opina ara el PSM sobre la situació de l'Ajuntament al seu blog, pensam que le més lògic hagués estat la dimissió d'en Tomeu fa ja un temps:

"...una peatonalització-despeatonalització desastrossa, hem suportat la pujada d'impostos, hem hagut de donar suport a uns pressupostos caòtics...així ens ho agraeixen. Dèficit d'infraestructures, problemes de trànsit, el personal en peu de guerra, crisi econòmica, descontrol total en l'ocupació de la via pública, la contractació irregular de nombroses empreses, el pagament de factures amb anys de retard, la disciplina urbanística fatal, i la sol·lució es, segons el batle amb el suport del PSOE, destituir en Tomeu Cifre. Com deia aquell entrenador: No fa falta dir res més."

Pensam que el reconeixement de tots aquests problemes i mancances és un bon punt de partida per que col·laborem i entre tots trobem solucions.

Però avui ens voliem centrar en el que ha restat molt clar a tota aquesta història, que és la subordinació del batle als interessos de la família March per damunt dels interessos dels ciutadans. Primer pel seu compte i risc, i es clar que sense consultar el tema amb els seus socis de govern,  el batle va decidir el dilluns restringir el pas de l'excursió a 20 persones. Cap sentència l'obligava a això i tampoc cap ordre del Conseller de Medi Ambient. No només això, si no que el batle no tenia cap potestat per fer aquesta restricció ja que no ha expropiat l'ús públic del camí. Qui l'havia donat permís per posar aquesta restricció? Pensam que la resposta és evident. 

El que no esperava el batle ni evidentment la família March és que aquesta vegada els excursionistes no s'aturarien a la barrera i això és el que ha fet perdre totalment els papers al batle, que d'alguna manera s'havia de justificar davant de la família March.  De manera coordinada amb l'administrador de la finca, era difícil diferenciar les declaracions d'un i d'altre, aquests dies s'han dedicat a llançar tota sort d'amenaces contra els excursionistes que van tenir un comportament exemplar.

 A una escalada penosa i vergonyosa,  la  darrera acció del batle per acontentar a la família March ha estat la destitució del regidor Tomeu Cifre. Una destitució que ha justificat per que aquest regidor ha botat una barrera que tanca il·legalment UN CAMÍ PÚBLIC, APROVAT COM TAL PER UNANIMITAT AL PLE. El batle que a les declaracions diu defensar el caràcter públic del camí s'ha llevat definitivament la màscara. Tenim un batle al servei dels March no dels ciutadans, al qual no l'ha importat  que a Cultura i a EMSER vagin ja pel tercer regidor a aquesta legislatura, amb tot el trastorn que això suposa. A EMSER la situació segueix sent molt delicada i al cas de Cultura entre altres coses encara no s'ha regularitzat el Festival de Música.

 De l'actitud dels regidors del PSOE que han donat suport a aquesta destitució que hem de dir, uns convidats de pedra que donen la majoria absoluta a UM.

Una cosa també ha restat clara i és la capacitat d'administrador-batle per manipular.

 

 

 

Obscurantisme i traves a l'oposició.

Alternativa | 15 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

No ens hem cansat de demanar al regidor d'hisenda durant tot l'any, plenari rere plenari, els informes fets per l'empresa contractada per l'equip de govern per revisar el pressuposts del 2007 i 2008 i assessorar en la elaboració dels pressuposts 2009.

Al seu dia ja ens vam sentir estafats per la contractació d'aquesta empresa ja que l'equip de govern s'havia negat  a contractar una empresa externa per fer una auditoria. O sigui que necessiten ajuda per aclarir els comptes però no volen fer una auditoria per veure com està realment la situació. Algú s'ho explica?

L'estafa encara és major si consideram que, tot i comptar amb aquesta empresa, els pressupost s'han aprovat definitivament a finals de septembre. Uns 9 mesos més tard del que marca la llei.

Hem de valorar el cost real d'aquests informes fets per l'empresa contractada per uns 20.000: Respecte al pressupost del 2008 (fet sense cap assesorament) només s'han avançat 50 dies. És a dir, amb comptes de fer-los amb 11 mesos de retard els han fet en 9 mesos. Fent els càlculs econòmics de l'ajuda de l'empresa contractada cada dia que hem recuperat de retard ens ha sortit a 400€.

El més greu és que al llarg de l'any el regidor d'hisenda sempre ha trobat qualque excusa per negar-nos aquests informes que ens han costat a tots els ciutadans 20.000 euros.

Al ple de l'aprovació inicial del pressupost (juliol) només ens van donar un paper on deia que l'empresa havia utilitzat 442 hores en la seva feina. Inclús Intervenció no ha pogut accedir a la informació de la feina d'aquesta empresa.

Davant de la nostra insistència i quan ja no podia posar més excuses, a l'aprovació definitiva dels pressuposts al darrer ple de setembre, el regidor d'Hisenda va dir literalment i així consta en acta:

Pren la paraula el Sr. Mir i assenyala que el regidor [referint-se a n'en Pepe] tendrà l’informe de l’empresa assessora, es troba pendent de revisió per l'equip de govern, ja que fins que no s’hagi aprovat el pressupost és tan sols un esborrany. Manifesta que, abans del proper ple, els regidors el tendran a la seva disposició.


Ja fa un temps de tot plegat i seguim sense haver rebut els informes de l’empresa. O sigui el Sr. Juanjo Mir, regidor d’hisenda, ha continuat mentint i incomplint la llei al no facilitar aquesta informació. Hem de tornar a recordar al regidor i a  l’equip de govern que l’Ajuntament no és la seva finca particular i que l’oposició té dret a consultar aquests informes pagats amb doblers públics.

Si l’equip de govern persisteix en el seu obscurantisme i en posar traves a la feina de l’oposició ens veurem obligats a anar a la justícia.


 

Per comprendre

Alternativa | 14 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

 Aquest és l'escrit que hem fet en contestació a la carta que ens va dedicar Miquel Capó  a l'anterior PIP.

PER COMPRENDRE: RESPOSTA AL SR. MIQUEL ÀNGEL CAPÓ.

Diu el senyor Capó al seu escrit “incomprensió” del darrer PIP que entra poques vegades al nostre blog Urxella. Pensam que com a persona que participa en política, ja que és secretari d'organització del PSM, hauria d’entrar més vegades i d’aquesta manera tal vegada s’hagués adonat compte, per exemple, de que hem presentat més de cinquanta mocions i centenars d’al·legacions, precs i preguntes en el que va de legislatura. Tal vegada això no sigui pel senyor Miquel Àngel actuar amb rigor i serietat en representació dels ciutadans per a nosaltres sí que ho és.

El senyor Capó parla del cas concret en el qual hem denunciat la passivitat de l’equip de govern davant les nombroses denúncies d’una comunitat de veïns de la plaça Miquel Capllonch respecte al renou d'un bar situat als baixos del seu edifici. Segons ell, el bar molesta tant com els altres i nosaltres fem parts i quarts. Pensam que el que realment fa parts i quarts és el senyor Miquel Àngel quan vol generalitzar la situació d'aquest bar a tota la resta de bars de la plaça, cosa que no és certa. Cap bar de la plaça acumula la quantitat d'onze peticions i denúncies per escrit dels veïns demanant a l'Ajuntament la fi de les activitats molestes del bar.

Alternativa per Pollença mai ha fet parts i quarts i lluitam contra la desigualtat de tracte, que és un dels principals mals de la gestió política d'aquest poble, demanant com és el cas el compliment de les ordenances i de les lleis davant de les quals tots hauríem de ser iguals. Sempre que un ciutadà de Pollença s'ha dirigit a nosaltres demanant ajuda, i cada vegada són més, hem estudiat el cas, i si era un tema just, com aquest, li hem donat el nostre suport sense que ens hagi importat la seva ideologia o proximitat a les nostres idees.

En el cas del que parlam, a pesar de les nombroses denúncies presentades per escrit, l'Ajuntament no ha pres cap tipus de resolució al respecte i ni tan sols ha comunicat cap resposta als denunciants. Tot això havent-hi un clar incompliment de les ordenances municipals. En aquest moment els veïns han instat la intervenció de la Delegació del Govern i estan a punt de posar un contenciós administratiu a l'Ajuntament. Per això vàrem demanar al ple sobre el tema i al no obtenir resposta vàrem portar el tema a la premsa.

Gran part de la carta del senyor Miquel Àngel Capó va dedicada a parlar de l'ordenança d'ocupació pública: ordenança que si incompleixen la major part dels negocis del municipi. Entre ells el bar denunciat que l'incompleix àmpliament i té un expedient per una ocupació no autoritzada de la via pública: excedir-se en 110 taules i cadires.

Li hem de recordar al senyor Capó que el partit del que ell és secretari d'organització forma part de l'equip de govern que no s'ha atrevit a posar en marxa una nova ordenança d'ocupació de la via pública que va ser aprovada inicialment pel ple al gener d'enguany. I si no ho ha fet és precisament per que aquest equip de govern si que fa parts i quarts. Una irregularitat més a la llarga llista que ja acumula aquest incompetent equip de govern, sobrepassat per la gestió del municipi i que com a altres ocasions ha preferit continuar amb la seva política d'evitar conflictes, en aquest cas amb alguns propietaris de bars i restaurants, una política que en comptes de solucionar els problemes els eternitza i perjudica a tots els ciutadans. Per cert Alternativa va presentar al·legacions a aquesta ordenança, entre altres demanant una menor ocupació a la Plaça Miquel Capllonch de manera consensuada.

I el problema ja no és només que no s'aprovi la nova ordenança, el problema és que tampoc es fa complir l'ordenança vigent i a molts de llocs l'espai públic s'ha vist reduït a angosts passadissos per les taules, cadires, publicitat... quan teòricament, segons la vella i la nova i innata ordenança, s'hauria de deixar a les voreres un espai mínim per la circulació dels vianants d'un metre i mig. Això no fa més que perjudicar-nos a tots ja que aquesta ocupació excessiva i la degradació de l'espai minven la qualitat i la imatge de la nostra oferta turística.

No podem acabar sense dir-li al senyor Capó que més val se preocupi de que el seu partit s’ocupi de fer complir la llei, les ordenances. Que vetlli pel bé comú i els espais públics i es deixi de defensar als que, reiteradament, incompleixen les lleis i les mínimes normes de civisme. Més val que espitgi des de la seva posició per a que l’equip de govern es posi les piles i posi mà en el greu problema que suposa per a tots nosaltres l’haver de caminar entre taules i cadires i el no poder dormir a les nits per culpa de la falta de respecte d’alguns locals. Si no li agrada com fem les coses, si no li agrada que presentem mocions, facem precs, preguntes, escrits, notes de premsa... doncs, que hi farem? Nosaltres no pensam callar o deixar d’actuar moguts i encaminats cap al bé comú, sense importar carnets, amistats ni fer parts i quarts.

- L'ordenança que podeu llegir al següent document pdf i podeu veure els mapes de delimitació de les zones d'ocupació al següent pdf.

Exemple dels planols de l' ordenança que l'equip de govern no va tenir el valor de tirar endavant aquest estiu, en aquest cas es tracta de la Plaça Major de Pollença

.

L'excursió de Ternelles: un dia històric.

Alternativa | 13 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

El primer que volem fer és donar l'enhorabona a la Plataforma Pro Camins Públics Oberts i a les 600 persones que, de manera exemplar, van participar ahir en l'excursió.

Desgraciadament ens trobàrem una barrera tancada a l'altura de l'estret de Ternelles. Però la bona organització de la Plataforma (i amics) va fer que en menys de dos minuts hi hagués unes quantes escales per a que la gent pogués continuar el seu camí lliurement pel camí públic.

Així, d'una en una, com un goteig que omple un torrent, passaren tots els que volgueren passar a gaudir d'un extraordinari paratge.

Desgraciadament no poguérem anar fins al castell del Rei ja que aquest està en una zona d'exclusió i els permisos de la conselleria (Xarxa Natura) no ens permetien transgredir una zona protegida. Els voltors tenen dret a la tranquilitat.

Assabentats de l'imparable riada humana (humaníssima, diria jo) que omplia els seus ulls amb els paisatges, la propietat va fer una denúncia que va fer venir a la Guàrdia Civil fins al lloc on berenàvem plàcidament. Un cop cerciorats els agents de la llei de que erem allà, marxàren sense més.

El final de l'excursió, per alguns, ha estat al quarter de la G. Civil, on hem denunciat que hi ha una barrera que barra el pas a un camí públic. Esperem que sigui efectiva i la llevin o no la tanquin en clau.

En conclusió, per a nosaltres ha estat un dia històric, de lluita popular contra les injustícies, contra els privilegis i el seu seguidisme, i un dia, després d'anys, que hem pogut gaudir d'una excursió que sempre val la pena fer.

Esperam que l'any que ve no haguem de fer una excusió reivindicatica i si una excusió, a seques, o millor dit: una excursió per plaer, simplement. I que algun dels polítics que s'han quedat a la barrera puguin passar l'any que ve.

 

 

 

 

 

FOTOS DE MOISES BONNIN 

 

Podeu veure més fotografies a l'enllaç, en aquest cas de na Elena

A continuació el comunicat llegit ahir per la Plataforma Pro Camins Públics Oberts 

 (Segueix)

Cada poble té els polítics que es mereix

Alternativa | 12 Octubre, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Cada poble té els polítics que es mereix .

Aquest és el títol de la darrera  columna a la revista sa Plaça de n’Antoni Marquet (PSM). A la mateixa parla del malestar creixent davant la penosa situació de Pollença (brutor, renou, ocupació via pública...). Entre altres coses diu que "l’anterior equip de govern va deixar el calaix ple de teranyines a més d'un endeutament desmesurat, malgrat no haver realitzat obres o actuacions que ho justifiquin, o al manco que el conegui". El que no entenem és com si opina això el seu partit no va donar suport a la nostra moció demanant un auditoria. Tal vegada per que, com diu a la seva  columna, “el govern el formen UM-UNPI i PSOE amb el PSM de “convidat””. Només li falta afegir "de pedra".

Amb el que estam totalment d’acord amb ell és que aquest equip de govern ha demostrat no tenir suficient il·lusió, interès o vàlua per solucionar els problemes del poble.

Evidentment al seu article al final salva les àrees gestionades pel PSM: Cultura i EMSER. Li hem de recordar al senyor Marquet que, sigui convidat o no, el PSM forma part d’un EQUIP de govern i per tant, li agradi o no, també és corresponsable de la trista situació del municipi que denúncia.

Respecte a nosaltres, Alternativa per Pollença, com sempre el senyor Marquet es mostra molt crític, diu que "el regidor d’EU està pegant cops de cec, transmetent a la societat una sensació de poca serietat". El primer que li hem de dir és que obviar el nom d’Alternativa (sembla que l’equip de govern li té una porada  a aquest nom...)  no el fa desaparèixer. Segon, no sabem si quan parla de cops de cec és refereix a la nostra moció demanant una auditoria, que tal vegada hagués descobert que va passar amb els duros a l’anterior legislatura; a la nostra moció demanant regularitzar les contractacions, que tal vegada serviria per millorar els serveis que tot el poble troba tan deficient; a la nostra moció demanant un informe jurídic per obrir Ternelles, que tal vegada hagués fet innecessària el caràcter reivindicatiu de l’excursió del dia 12, a les nostres al·legacions a l’ocupació de la via pública, que tal vegada millorés aquest tema... parla de cops de cec quan hem presentat més de 50 mocions aquesta legislatura, centenars de precs i preguntes i desenes d’al·legacions... o parla de cops de cec  per que fem una cosa que ell no va fer com a regidor de l’oposició: presentar alternatives en forma de mocions i nombroses preguntes i precs cada ple?

Quan parla de serietat a què es refereix? A fer oposició com feia el PSM a l’anterior legislatura? O sigui oposició només a les àrees del PP-UMP  fent de titelles d’UM-UNPI.

Em sap greu però preferim seguir fent oposició a tot el que consideram negatiu, presentant alternatives. Millor ser una bona oposició digna que ser "convidats" per no haver fet bé la nostra feina. Crec, senyor Marquet, que en el que queda de legislatura podrà seguir escrivint columnes ben iguals que la referida: l’equip de govern, PSM inclòs, no pareix que sigui capaç de millorar la gestió municipal, i nosaltres, com hem vengut fent fins ara, seguirem presentant mocions i proposant coses, de forma constructiva i amb una visió de poble i bé comú.

 

 

  Si no ho podeu llegir bé, pitjau a sobre i el podreu ampliar.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb