URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Proposta per acabar l'any

Alternativa | 31 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Sobre la polèmica "monument al Balears Sí, monument al Baleares No" ens han enviat la següent proposta  imparcial.

Vist que ha  estat 62 anys dedicat als morts d’un bàndol de la Guerra Civil , els següents 62 anys hauria  d'estar dedicat als morts de l’altre bàndol, i tothom satisfet. Hauríem de llevar l’indiot  franquista i posar el senyal republicà, en comptes del soldat i el mariner que fan guàrdia hi podríem posar dos milicians espardenyers, i on hi ha les lletres podríem escriure el nom dels assassinats o  víctimes de la repressió franquista a les Mallorques, començant per  Emili Darder i Alexandre Jaume. Si vos agrada feis-ho córrer

 El text diu. MALLORCA ALS MARTIRS DE LA DEMOCRÀCIA.

Emili Darder, Alexandre Jaume, Aurora Picornell,etc, etc... i aqui el nom de tots els assassinats, si no caben farem la lletra més petita

 

RECOLZANT UNA PROPOSTA DEL GRUP PP-UMP

Alternativa | 30 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

En el plenari del 29  d'octubre el grup municipal PP-UMP va presentar una moció relativa a la modificació del tipus de coeficient impositiu de l'IBI: de la taxa de fems i una congelació de la resta de taxes i imposts per l'any 2010 que consistia en els següents punts:

1.     - Que es modifiqui el tipus de coeficient impositiu de l’IBI a fi i efecte que no es produeixi augment per l’any 2010, és a dir, que l’augment qui implica la revisió cadastral en vigor es vegi compensada per la disminució del coeficient de les ordenances fiscals.

2.     - Que es modifiqui la taxa de fems adaptant-la a la liquidació d’EMSER de l’any 2008 i a l’estudi que realitza l’empresa referent als costos de recollida.

3.     - Que es faci una congelació de la resta de taxes i imposts per l’any 2010 per tal de contribuir a reduir la pressió fiscal en moments de crisi econòmica com la que patim actualment.”

Des d’Alternativa per Pollença pensam que tot el que fa referència a les pujades i baixades d’imposts s’ha de debatre conjuntament amb els pressuposts, ja que no te sentit decidir si es pugen o es baixen sense saber a que es destinaran els diners. Però tenint en compte com funciona l’equip de govern vàrem decidir donar suport a la moció del PP-UMP si s’acceptaven dues esmenes de caràcter social i ecològic que hi vàrem incloure:

1.     - Que les persones vídues i les persones majors amb rendes baixes (de menys de 7.000 € l’any) titulars d’un immoble tinguin una rebaixa del 50% de l’IBI.

2.     - Aplicar una bonificació fins el 50% els cinc primers anys en béns immobles amb sistema d’aprofitament d’energies netes i renovables”

La moció finalment va ser rebutjada degut als vots en contra dels grups que formen equip de govern. El sr Juanjo Mir  no va ser capaç d’argumentar la decisió de no recolzar la moció i es va dedicar a parlar del que fan altres pobles ( Calvià, Llucmajor, Felanitx...) sense tenir en compte que la situació d’aquests pobles no té res a veure amb la nostra. 

Nosaltres pensam que  tenint en compte la situació de crisis actual, en la qual a molts de negocis se’ls farà molt difícil pagar les taxes actuals, i ja que s’havien acceptat les nostres  esmenes, consideram  que la proposta del grup PP-UMP era prou positiva.

Al nostre grup ens fitxam en si les mocions son o no bones pels ciutadans i no en qui les presenta i no com l’equip de govern, que hi va votar en contra per ser una moció del PP-UMP.

De totes  formes, com ja hem comentat avanç, creiem que totes les propostes relatives a pujades i baixades de taxes i imposts han d’anar de la mà dels pressuposts. Per això vam demanar si ja s’havia començat a fer feina en els pressuposts generals relatius a l’any 2010 i si es pensava fer una reunió amb els grups de l’oposició per tractar-los. Com sempre l’equip de govern  va respondre que: “ hi estam fent feina” i respecte a la reunió: “encara no es el moment”.

Esperem que hi facin més feina que aquets darrers anys on els pressuposts s'han presentat de qualsevol manera i amb un retràs totalment inacceptable . També esperam que la reunió amb els grups de l’oposició es produeixi i que tots puguem aportar el nostre granet d’arena per millorar la difícil situació econòmica que vivim.

 

 

 

L'equip de govern no vol posar remei a la facturaciˇ descontrolada.

Alternativa | 29 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Al plenari de novembre vàrem presentar una moció relativa a la creació d’una comissió de seguiment de propostes de despeses. En altres paraules, degut al descontrol provocat per l’aprovació de factures per molts regidors sense tenir ni pressupost, pensam que s’han de prendre mesures i s’ha de controlar en que es gasten els diners.

Per això vàrem demanar:

-El compromís de que no s’executi cap despesa sense  prèvia autorització, respectant les fases que marca la llei d’Autorització, Disposició i reconeixement de l’obligació.

-L’escrupolós  compliment de l’article 27 de les bases d’execució del pressuposts.

Però com era de preveure, l’Equip de Govern no va tenir ganes de posar remei a la facturació descontrolada i va optar per seguir com fins ara, amb el descontrol de les factures i sense posar remei al problema dels pagaments a les empreses i el problema de la tresoreria en general. Així la moció va ser rebutjada pels vots d'UM-UNPI-PSOE, l’abstenció del PP-UMP i vot a favor d'Alternativa i PSM.

Un dels principals objectius del pressupost del 2010, que recordam que ja s’havien d’haver presentat abans del 15 d’octubre, havia de ser l’estalvi i  per això cal millorar la gestió dels doblers públics. En aquests moments de crisi i amb l’esforç que suposa als ciutadans pagar els impostos s’ha de ser més que escrupolós amb els doblers públics i l’equip de govern ha demostrat no tenir-hi cap respecte. Igualment és urgent millorar la situació de tresoreria i començar a pagar als proveïdors en un termini lògic. No pot ser que la gent i les empreses que fan feina per l’Ajuntament tardin dos anys en cobrar.

La situació econòmica de l’Ajuntament es troba al límit i actualment es sosté sobre tot a costa dels proveïdors que cada vegada tarden més en cobrar.

A més del problema de la manca de contractes i incompliment de la llei de contractació pública, que l’equip de govern ha volgut mantenir, votant en contra de la seva regularització al ple extraordinari de novembre, un altre dels problemes de la seva actual penosa gestió és que els regidors  presenten les despeses per la seva aprovació a la Junta de Govern quan ja s’han executat i facturat. Encara que teòricament no es podria disposar de la despesa sense autorització. D’aquesta manera els regidors gasten alegrement, cosa que suposa un greu incompliment de la llei de contractació pública, per exemple amb la presentació de factures que segons la llei haurien d’haver comportat la realització de contractes menors.

Igualment, ja que els regidors han seguit fent despeses a pesar de tenir el seu crèdit esgotat i dels problemes per pagar a proveïdors, hi ha hagut d’haver una successió constant de reconeixements extrajudicials.

Tot plegat ha portat a l’Ajuntament a la seva precària situació econòmica que encara serà pitjor al 2010, ja que amb tota seguretat les despeses reconegudes superaran els ingressos liquidats i per tant hi haurà despeses amb crèdits que conduiran a un resultat pressupostari negatiu, cosa que no ocorria des del 2005.

Segons l’empresa que es va contractar per ajudar a fer el pressuposts, a les conclusions del seu mini-informe, el romanent de tresoreria del 2007 resultaria negatiu per pràcticament cinc milions d’euros i s’han de habilitar urgentment mecanismes de control pressupostari i  mecanisme de contenció de despeses.

A l’igual que quan vam presentar el pla d’austeritat que es va aprovar per unanimitat, tornàrem oferir la nostra ajuda –mitjançant aquesta moció- per controlar les despeses, una cosa més que necessària amb la situació de crisi actual i sobre tot quan no s’ingressarà el previst al pressupost del 2009.

En plena crisi és fonamental recuperar la tresoreria i començar a pagar als proveïdors en un termini raonable, no pot ser que l’Ajuntament sigui una causa més de la crisi i no una solució.

Finalment hem de recordar que l’ajuntament disposa d’una aplicació que no permet comptabilitzar i dur factures a les Juntes de Govern –que és on s’aproven les factures signades pels regidors- sense la corresponent autorització. L’únic que fa falta es que s’activi aquesta aplicació. El que és urgent, és no admetre cap despesa sense que es tingui la seva autorització, respectant les fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació com marca la llei.

 

Sempre genial Kalvellido
 

 

 (Segueix)

Pere Josep Garcia Munar nou responsable de camins del Consell Insular de Mallorca

Alternativa | 28 Desembre, 2009 09:26 | facebook.com twitter.com

El nostre company d’Alternativa per Pollença serà el nou responsable de camins del Consell Insular de Mallorca, no sabem exactament si serà conseller, director general o altre denominació, però el que si sabem és que tindrà una feina de molta responsabilitat.

Sembla que la feina que ha fet darrerament el nostre company no ha passat desapercebuda pels responsables de la màxima institució mallorquina, la seves darreres publicacions ja siguin en solitari o com coautor de les mateixes han fet que el seu nom sortigués a les quinieles.

L’assumpte del camí de Ternelles  serà una de les patates calentes que haurà de resoldre en Pere Josep, no cal dir que malgrat sigui de la nostra assemblea li seguirem demanant solucions amb la mateixa força i energia que si fos d’un altre partit polític.

Enhorabona “GARCI”.

 

INOCENTS!

Avui es posa la primera pedra del funicular del Calvari de Pollenša

Alternativa | 28 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Avui es posarà la primera pedra al nou funicular del calvari, aquest vehicle no just donarà un servei turístic, si no també donarà la possibilitat de que els veïnats de la zona puguin accedir al seus domicilis sense haver de pujar els escalons de monument pollenci, aquest equipament es fruit de les bones relacions del consistori pollenci i el govern central i servirà per adaptar l’escalinata del calvari a la llei de barreres arquitectòniques.

El pressupost de l’obra es de 2 milions i mig d’euros, dos milions del govern central, i la resta entre l’ONCE i altres associacions de discapacitats físics, l’ajuntament just farà una simbòlica aportació de cent euros.

Un funicular no és més que una cabina que fa el seu recorregut per una via, la cabina no té cap tipus de motor ja que aprofitant el desnivell del terreny puja o baixa controlada per una corriola a la part alta del recorregut. En un principi estava previst que el recorregut comences a la mateixa Plaça dels Seglars, però un informe negatiu per part dels responsables de la Policia Local de Pollença desaconsella tallar el carrer de Jesús i la petita estació estarà just al mateix accés a l’edifici consistorial.

La cita és a les 12:30, el lloc la Plaça dels Seglars amb totes les autoritats del nostre ajuntament i algun representant del  govern central i autonòmic.

L’altre gran projecte que queda aparcat “sine die” és el telefèric que havia d’unir el Calvari amb el Puig de Maria, el problema és que tant l’exèrcit d l’aire com la Direcció General d’Emergències no donen el vist i plau a l’instal·lació, ja que el cable que ha d’enllaçar els dos indrets travessa a gran altura la ruta de l’avió apagafocs i dels avions i helicòpters del Consell Insular encarregats de la vigilància contra incendis de la Serra de Tramuntana, esperem que es pugui arribar a un acord i poder gaudir d’aquesta instal·lació molt prest a la vila.   

Imatge d'un fenicular de atkielski.com

 

INOCENTS!

 

Caminant per Mallorca (XLIX). Vall de BÓlitx.

Alternativa | 27 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

 

El segon dia d’excursió del pont de la Constitució va ser per a la Vall de Bàlitx, anàrem del Mirador de les Barques fins a Bàlitx de Baix.  Per arribar-hi s’ha de passar prop de les cases de Bàlitx d’Amunt i per Bàlitx d’ Enmig.

Són unes possessions amb molta d’història, ja s’anomena “l’alqueria de Bealichi” al repartiment de Mallorca. En un primer moment incloïa les tres possessions actuals i la vall de Sa Figuera i s’Illa, posteriorment s’anaren segregant. Les cases de Bàlitx de Baix tenen integrada una torre de defensa que data del segle XIII.

És una excursió entretinguda que transcorre a estones per camí de terra i a estones per camí antic empedrat. 

Esper que l’adquisició  de Bàlitx d’ Enmig per part de la família March no suposi el tancament del camí o qualque tipus de restricció de pas.

                                                                                                                                                                                                     A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

I ara lĺEquip de Govern tambÚ vol ser la ôSanta Inquisiciˇnö

Alternativa | 26 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

A la Junta de Govern de dia 6 d’octubre hi ha els següents paràgrafs:

“5.5.- A proposta del Regidor delegat de Cultura Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar, vista la petició del Sr. ******, amb ****** mitjançant la qual sol·licita l’ús d’una sala de conferències pel proper dia 13 d’octubre de 2009 amb la finalitat de realitzar una conferència sobre “els nens i els joves de la nova energia” i donar informació al respecte, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

1r.- Denegar al Sr. ******** la utilització d’una sala per a impartir l’esmentada conferència atès que no tenen cabuda en els espais municipals les activitats relacionades amb l’esoterisme o la parapsicologia

2n.- Notificar aquest acord al Sr. ******* i donar trasllat del mateix a l’àrea de Cultura, als efectes pertinents.”


Esoterisme i parapsicologia? Ara l’Equip de Govern ens ha de dir en el que hem de creure i en el que no hem de creure ?


Aquestes energies que segons l’Equip de Govern no hi tenen cabuda ni per parlar d’elles als espais municipals són les mateixes que durant molt d’anys han servit als pollencins per trobar aigua a les seves finques amb una efectivitat mil·limètrica, els “zahoris”, què són aquestes persones que tenen les seves facultats de percepció sensorial molt desenvolupades, amb una branca d’ullastre o d’altre arbre, amb dos fils de filferro i altres tècniques aconsegueixen no just trobar aigua, si no també petites joies i altres artefactes. Vagi per davant que no tinc ni idea del que aquest bon senyor volia contar als pollencins, però si ja hi ha alguna experiència positiva en joves amb fracàs escolar, que creant un ambient òptim de relaxació han aconseguit assimilar uns coneixements que amb les tècniques tradicionals no haguessin mai tingut accés.


No té cap tipus de justificació no deixar parlar a la gent de coses que no entenem, però si els regidors no tenen cap tipus de objecció a sortir amb un ciri a una processó, a una celebració que fins i tot pot ser que no entenguin, o celebrar els foguerons de la nostra festa de Sant Antoni, que just és el ritu pagà de la renovació de les energies, malgrat per nosaltres ja just sigui per fer un concurs de foguerons i fer un bon sopar i agafar una bona moixa alguns, crec que haurien de haver deixat parlar d’energies a aquest bon senyor, malgrat no hagués dit res de profit.

 

Alternativa per Pollenša vos desitja molts d'anys, salut i alegria.

Alternativa | 25 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

 Alternativa per Pollença vos desitja
molts d'anys, salut i alegria a tots.
Perquè l'any que ve sigui millor que el d'enguany i que el poguem disfrutar tenguent salut, amistat, alegria i bon humor.

Perquè s'acabi amb tant polític professional i (pressumptament) corrupte.

Perquè els nostres governants aprenguin que saltar-se la llei no està bé ni és tolerable ni amparable, i molt menys fer contractes a empreses de familiars.

I perquè la política sigui alguna cosa més que un espectacle mediàtic i un vot cada 4 anys, i es faci política seriosa, participativa i afrontant els vertaders problemes de la gent.

Esperam que us agradi la felicitació...
 

 

Teniu fins el 8 de gener per participar.

Alternativa | 24 Desembre, 2009 18:30 | facebook.com twitter.com

Ja podeu participar aportant idees al forum que ha obert l'Ajuntament

Ara és el moment de demostrar que sóm ciutadans actius. 

Fons estatal Per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

FÒRUM DE SUGGERIMENTS PEL CIUTADÀ
L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada dia 16 de desembre de 2009, va adoptar, entre l'altres, el següent acord.
".../... Convidar a la ciutadania i associacions del municipi a participar, debatre i ajudar a triar -dins dels margers i dels condicionaments establerts en el RD13/2009- les propostes d'execució i inserció del nou Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat" mitjançant un enllaç a la pàgina web municipal"
Suggeriments fins el 8 de gener del 2010 a través batlia

 Recordau; 1.837.501 euros, amb un màxim de 368.237,00 en despesa social o educativa.

El llistat de idees- projectes que de moment  hi ha sobre la taula és el següent:

- Sanejament del carrer Metge Llopis i Almirant Cervera del Port (clavegueram, pluvials i  aigua potable).

- Conduccions d'aigua i evacuacions de fecals al poliesportiu de Pollença. Regar el camp de futbol amb aigües no potables.

- Instal·lar plaques solars a la piscina del Port i als poliesportius.

- Scanner i programes per digitalitzar l'arxiud'urbanisme

- Reparar la teulada de l'escola Joan Mas i els banys de l'escola vella del Moll.

- Reorganitzar la plaça Miquel Capllonch.

- Adequar el pis superior del centre de dia de Pollença.

- El PSM ha proposat la remodelació de la deixalleria municipal.

 La federació espanyola de municipis i províncies ha publicat una guia d'ús que podeu consultar  i també una guia d'exemples

Cinc idees per millorar la gestiˇ econ˛mica. Aix˛ s'enfonsa i 3.

Alternativa | 24 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Des del principi de legislatura l'equip de govern no han fet cap cas a les nostres propostes per millorar la seva nefasta  gestió dels doblers que amb molt d’esforç  i feian són aportats  pels ciutadans.

Al darrer ple vam inssitir i els vam demanar cinc coses concretes:

 1- Presentar els pressuposts en els terminis que marca la llei. Mentre aquests dies a molt d’Ajuntaments i institucions s’estan presentant els pressuposts,UM-UNPI i PSOE  ja porten dos mesos de retard i encara no ens han donat cap explicació ni informació dels pressuposts del 2010. Aquesta manera de gestionar els doblers afavoreix el descontrol de les despeses que entre altres coses no poden ser fiscalitzades correctament pels grups de l'oposició.

2 – Retallar despeses. A pesar d'aprovar per unanimitat la nsotra moció per fer un pla d'austeritat no han fet res en aquest sentit i han continuat augmentant les despeses. La mateixa empresa que van a contractar per ajudar-les a fer el pressuposts els va aconsellar habilitar urgentment mecanismes de control pressupostari i mecanisme de contenció de despeses.

3.- Complir la llei de contractació pública que s’han votat facturant importants quantitats sense contracte, sense assegurar-se de tenir el millor servei al millor preu, afavorint a familiars i amics. El pitjor no és que s’hagin saltat la llei, el pitjor és que a més el regidor de serveis no va donar cap explicació mitjanament coherent de la seva actuació il·legal i els senyors regidors d’UM-UNPI i PSOE van emparar aquesta actuació i van votar en contra de la regularització de la contractació  al ple extraordinari

4 – Complir la llei i les seves pròpies bases del pressuposts i  que els regidors no disposin de doblers si no ha hagut una autorització prèvia. Van votar en contra de la nostra moció en aquest sentit al passat ple i segueixen presentant les despeses per la seva aprovació a la Junta de Govern quan ja s’ha executat i facturat, gastat alegrement pesar de tenir el seu crèdit ja esgota.

5.- Fer cas als serveis d’intervenció i la Sindicatura de Comtpes i auditar i regularitzar d’una vegada  els comptes del Festival de Pollença al que es dedica una operació de tresoreria de 250.000 euros .

Com podeu veure quatre de les nostres cinc propostes només suposen complir la llei. A una situació crítica i de crisi com l’actual cal unitat d’acció però aquesta acció ha de partir del compliment de la llei. Mentre UM-UNPi i PSOE no compleixin la llei i els seus propis acords que no esperin el nostre suport

La gestió d'UM_UNPI i PSOE ha agreujat la precària situació econòmica de l’Ajuntament que encara serà pitjor al 2010 ja que amb tota seguretat les despeses reconegudes superaran els ingressos liquidats i per tant hi haurà despeses amb crèdits que conduiran a un resultat pressupostari negatiu, cosa que no ocorria des del 2005.

Estam davant una entitat endeutada i sense capacitat d’estalvi per pagar aquest endeutament. L’Ajuntament actualment es troba al límit i es sosté sobre tot a costa dels proveïdors que cada vegada tarden més en cobrar. No són capaços d'aturar   l'endeutament i a més a més l’augmenten.

El senyor batle ens parla de l’auditori d’en Moneo, de fer un edifici emblemàtic per a Pollença, el PSOE parla de fer un edifici de disseny, un monument...  per passar a la posteritat, un somni... Un somni que a pesar d’haver estat presentat fa més de tres anys segueix a dia d’avui sense cap informe econòmic que justifiqui el seu pressupost o calculi el cost del seu manteniment. Un somni que pot ser un malson al futur. Si el seu somni és l’auditori, la seva realitat és la del darrer ple demanar un prestam per pagar un vehicle per a la policia local.

 

Suspensiˇ de pagaments. Aix˛ s'enfonsa 2.

Alternativa | 23 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Fa pocs dies ens van donar la compte general del 2007 i del 2008, podeu consultar els informes d'intervenció de les citades comptes; 2007 i 2008.

 Les comptes són el mecanimes que posen de manifest la gestió econòmica realitzada i que es remitiran a la Sindicatura de Comptes .Si llegiu l'informe podreu veure fàcilment la pèsima gestió econòmica de l'equip de govern i la progressiva degradació de la situació econòmica municipal

A les mateixes comptes podeu llegir com l'Ajuntament incompleix la legislació al no fer pressuposts amb superàvit suficient per cobrir el romanent liquit de tresoreria negatiu.

Si parlam de liquidesa inmediata la tresoreria municipal al 2008 només té el 23 % dels fons per pagar acreedors ( al 2007 era el 30%), el que suposa una suspensió de pagament. 

Si al 2007 el període mig de pagament per la iliquidés de l'Ajuntament era de 111 dies,  i de 134 dies al 2008. I estam segurs que al 2009 es supera aquesta mitjana, els proveïdors cad vegada cobren més tard i l'Ajuntament és un problema i no una solució a aquesta crisi.

Al darrer ple es va presentar una operació de crèdit de 217.294,77 euros, amb una durada de 6 anys per finançar la inversió del centre de dia (211.438) i un vehicle per a la policia local (5.856). Un reflex de la crítica situació econòmica a la que UM-UNPI i PSOE estan portant a  l’Ajuntament. D'extrajudicial en extrajudicial, de prestam en prestam i això a pesar de la brutal  pujada d’impostos de l’any passat que els va permetre ingressar un plus de més de dos milions d’euros. 

En aquest moment el capital viu en operacions de crèdit a llarg termini és de més de SET milions d’euros (incloent la nova operació proposada). En tres anys s'ha passat d'1,5 milions a 3 milions en operacions de crèdit de tresoreria, el límit que es pot aprovar pel batle i per això ara han de portar aquesta operació al ple.  Aquests 3 milions hauria de ser l'import de les operacions de crèdit a curt termini teòricament, s'haurien d'amortitzar durant l'exercici i servir per a cobrir desfasaments puntuals de tresoreria, però en realitat vostès les han transformat en operacions a llarg termini perquè no s'amortitzen sinó que es van renovant.


D’aquesta manera el deute total amb els bancs és de més de 10 milions d’euros, el doble que fa 4 anys. Però el major problema no és aquest endeutament sinó que vostès són insaciables i no són capaços d’augmentar el creixement de l’endeutament.


UM-UNPI i PSOE utiltizen enginyeria comptable  per seguir endeutant l’Ajuntament i deixar una herència molt pesada als ciutadans i als futurs gestors d’aquest Ajuntament. L'interventor al seu informe sobre aquesta  els recorda que  el pla de sanejament que van aprovar en juliol prohibeix  realitzar inversions noves finançades amb operacions de crèdit si el romanent de tresoreria és negatiu cosa que passa avui i evidentment seguirà sent igual en els pocs dies que resten per tancar el 2009. 

Tots estam’acord en que la financiació municipal és deficient però la  gestió dels doblers públics d'UM-UNPI i PSOE  encara és més deficient.


Si no haveu vist "la història de les coses" d'Annie Leonard, mereix la penaper aturar una mica el consumisme que a tots ens menja.. En vint minuts un resum del sistema capitalista.

 

A mil euros la pÓgina. Aix˛ s'enfonsa 1

Alternativa | 22 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Començam una sèrie de tres articles sobre la penosa situació econòmica de l'Ajuntament.

El 26 d'octubre després de nombroses peticions a la fi ens van donar l'informe de Fornés, Salas & Asociados Auditores, s.l. l'empresa que va contractar l'equip de govern per revisar els pressuposts del 2007 i 2008 (15.000 euros sense IVA) i assesorar en el pressupost del 2009 (3.000 euros sense IVA). Segons el regidor d'Hisenda senyor Juanjo Mir només existeix aquest informe que consta de 15 pàgines o sigui que ens ha sortit a mil euros la pàgina. No van voler fer una auditoria però si que tenien doblers per fer un informe que no va servir per evitar presentar uns pressuposts irreals pràcticament amb un any de retard  .

Aquestes són les conclusions que ocupen la darrera pàgina (recordau a 1000 euros).

La primera conclusió de l'informe és devastadora, el romanent negatiu de tresoreria del 2007 ja era  de  4,867.673 euros i no de 325.85,60 euros com diu el compte general . Ja que no es va tenir  en compte l'extrajudicial aprovat en 2008 de despeses del 2007 (més de 400.000 euros),  els cobros dubtosos que mai se cobraran ( més de 2 milions d'euros) i el deterior de les inversions en empreses municipals, en especial EMSER 2002, S.L (1,684.764 euros i sense que aquesta empresa hagi tengut tampoc la informació del Festival de Pollença.

La segona conclusió és clara la necessitat d'habilitar mecanismes de control pressupostari. Consell al que no fan cap cas com mostra el rebuig a les  mocions de l'oposició en aquest sentit  (control de contractació, facturació...).

La tercera conclusió; cal la contenció de les despeses per aconseguir l'equilibri al Pressupost molt necessari a l'actual conjuntura econòmica, al existir el risc de que no es pugui complir amb la captació d'ingressos prevista (cosa que passarà sense dubt, recordau que van pressupostar 1,200.000 euros en multes urbanístiques).

 En definitiva no han fet ni cas d'aquestes conclusions, el que demostra que per  UM-UNPi i PSOE és molt fàcil tudar els doblers dels ciutadans i encara parlen de fer obres emblemàtiques...Deu i do

Properament parlarem dels comptes generals del 2007 i 2008 que també ens han arribat fa poc

 

 

PARTICIPAU

Alternativa | 21 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va aprovar per unanimitat la nostra moció per fer partícips del nou Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local (pàgina Ministerio) a la ciutadania i associacions del municipi a través de la pàgina web municipal

És el moment de demostrarals polítics que els ciutadans volen fer alguna cosa més que votar cada quatres anys. Mil caps pensen millor que un i tal vegada el que no s’ens ha ocorrit ni a nosaltres ni als tècnics se li pugui ocorrer a un ciutadà o ciutadana del municipi. A altres municipis com el Campello ,   Salamanca, Montesinos... s'ha fet.

És una bona oportunitat per participar, debatre i ajudar a triar  les propostes d'execució i inversió de 1.837.501 euros, amb un màxim de 368.237,00 en despesa social o educativa. Ja que  els ajuntaments tenen la possibilitat de finançar fins a un 20% de les despeses corrents que ocasioni la prestació de serveis socials de competència municipal, principalment en educació i atenció a persones en situació de dependència.

Les sol·licituds al Ministeri s’hauran de presentar abans del 4 de febrer, això vol dir que les idees a l'Ajuntament han d'arribar ja, pensau que s'ha de calcular el seu cost i després triar les que es consideren més adients. 

De moment encara no s'ha posat l'enllaç a la pàgina municipal però ja podeu enviar els vostres suggeriments a aquest mateix blog, a alternativaperpollenca@gmail. com, a la mateixa àrea de participació ciutadana,pciutadana@ajpollenca.net

La federació espanyola de municipis i províncies ha publicat una guia d'ús que podeu consultar  i també una guia d'exemples

El llistat de idees- projectes que de moment  hi ha sobre la taula és el següent:

- Sanejament del carrer Metge Llopis i Almirant Cervera del Port (clavegueram, pluvials i  aigua potable).

- Conduccions d’aigua i evacuacions de fecals al poliesportiu de Pollença. Regar el camp de futbol amb aigües no potables.

- Instal·lar plaques solars a la piscina del Port i als poliesportius.

- Scanner i programes per digitalitzar l'arxiud'urbanisem

- Reparar la teulada de l’escola Joan Mas i els banys de l’escola vella del Moll.

- Reorganitzar la plaça Miquel Capllonch.

- Adequar el pis superior del centre de dia de Pollença.

- El PSM ha proposat la remodelació de la deixalleria municipal.

L’execució de les obres no ha d’haver estat prevista en el pressupost
consolidat de l’entitat local per als anys 2009 ni 2010. No es pot tractar d’obres que rebin ajudes o subvencions d’altres administracions públiques

Possibles tipologies projectes:
o Les destinades a la promoció de l’activitat econòmica, com ara parcs empresarials, parcs científics i tecnològics, vivers d’empresa...
o Les obres de creació, equipament i desenvolupament d’infraestructures tecnològiques i d’innovació.
o Les destinades a millorar l’accés a les xarxes i infraestructures de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions fixes i mòbils.
o Les destinades a impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.
o Les dirigides a promoure la mobilitat sostenible urbana, reforçar els mitjans de transport menys contaminant i les destinades a millorar la seguretat vial.
o Construcció, adequació o millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable a domicili, de la xarxa de sanejament i d’infraestructures de depuració d’aigües residuals.
o Les relacionades amb la gestió i el tractament dels residus urbans.
o Les destinades a la recuperació i conservació d’àrees naturals i masses forestals.
o Les de prevenció d’incendis.
o La construcció, adequació, rehabilitació o millora de centres educatius.
o L’adequació, rehabilitació o millora d’edificis de propietat municipal per a l’atenció a persones en situació de dependència, així com la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat.
o La construcció, rehabilitació o millora de centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius.
o Les de protecció i conservació del patrimoni històric i paisatgístic municipal.
o Les destinades a la modernització de l’Administració municipal per tal de donar compliment a la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 

 (Segueix)

Caminant per Mallorca (XLVIII). De C˙ber a Muleta.

Alternativa | 20 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

 

El passat pont de la constitució sortírom dos dies per la Serra de Tramuntana. L’excursió del primer dia començà al portell de l’embassament del Pla de Cúber, l’idea era anar de cap a el Barranc de Biniarax, baixar fins al Port de Sóller i d’allà arribar al refugi de Muleta.

El Barranc de Biniaraix  es una de les moltes meravelles de Mallorca, el camí és una obra  emblemàtica de la pedra en sec.

En aquesta ocasió férem un itinerari alternatiu, baixàrom per el Camí Vell, un camí de ferradura empedrat, que transcorre entre horts, parades i rossegueres, molt interessant.

 

                                                                                                                        A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

IncongruŔncies de la COPE

Alternativa | 19 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquí tenim un nou article del nostre company Mariano Moragues d'Artà. Ja sabeu que si voleu escriure, ho podeu fer enviant els vostres articles a eurxella@yahoo.es o a alternativaperpollenca@gmail.com només hi ha dues normes bàsiques: no insultar, faltar al respecte o mentir; i no escriure més d'un fol i mig. Així que ja sabeu, animau-vos.

Incongruències de la COPE

             Me sap greu tirar un poal d’aigua freda damunt la festa del cinquantenari de Radio Popular, que d’al·lotell em feu reviure les Rondalles que havia escoltat quan era nin, gràcies a la transmissió de las gravacions de don Francesc de B. Moll. Però avui la COPE s’ha convertit amb “La voz de su amo”: La Conferència Episcopal Espanyola i el seu llepafils i llimacós portaveu, J. A. Martínez Camino, que tothom amb dos dits de seny sap de quins punts se calcen, fent part de la dreta més cavernícola.   

És difícil trobar un còctel de tants d’elements reaccionaris i contradictoris dins una mateixa  institució.  Idò bé, si escoltau qualque dia la COPE vos assegur que me donareu la raó, si sou una miqueta crítics i encara no vos han fus el suc del cervell.

Heu sentit dir que l’Església no es fica en política? La COPE, portaveu de la jerarquia espanyola, no fa altra cosa tot lo sant dia, i a més a més fa la política més reaccionària i conservadora que hi ha baix la capa de Déu. És l’escala d’encortinar del PP i una fidel aliada de la seva ala més dretana i, com en Rajoy, té com a tàctica fer sempre punteria amb en Rodríguez Zapatero. El fet que la major part de la jerarquia de l’Església faci política ve d’enrere ferm i el mal és que des de fa segles, la fa donant suport institucional als de dalt i condemnant a aquells que s’atreveixen a posar-se de part dels pobres, oprimits... No sé com interpreten el sermó de les benaurances del seu fundador... Me pens que si tornàs etzibaria llendera de casta granada per devers el Vaticà, la Conferència Episcopal Espanyola i la COPE.

 

 Heu sentit a dir que l’Església Catòlica és la religió de l’amor? La COPE és l’emissora que té el llenguatge més emmetzinat i mal-lletós de totes quantes he escoltades, talment El MUNDO parlat. (Ben mirat, són bessons i els tests semblen a les olles). No es tracte de fermesa de conviccions, sinó de vertadera agressivitat, foment d’odi visceral i tot lluny de la més mínima objectivitat. Si no me creis escoltau qualque vegada “Las tardes con Cristina” i companyia, veureu quina llengua de foc que manegen i que són més embullosos que una colla d’escrivans.

  Heu sentit parlar dels mals dels nacionalismes? Si voleu una exemple de nacionalisme radical espanyolista escoltau la COPE, que tira llamps i pestes contra els nacionalistes bascs i catalans; l’únic nacionalisme bo és el seu i els altres són pesta cernuda. El migdies podreu escoltar a G. Torrens de la COPE Mallorca, que a la llego es veu que és mallorquí, que entrevista sovint a mallorquins i mal li contestin en mallorquí ell no amolla el castellà ni per meco. Els entrevistats són privilegiadament polítics de la dreta als que tracta dolcet-dolcet i els afua perquè donin branca als de l’esquerra. Adesiara convida qualcú del PSOE o de l’esquerra, i fisconada ve fisconada va, els fa damunt tota la llenya que pot.

Déu ens alliberi de cinquanta anys més d’aquest empireuma d’integrisme estantís de la COPE, que malmena el missatge del Bon Jesús. Amén.

 

                                                           Mariano Moragues Ribas de Pina

Imatge de: pagadoparamontarfollon.wordpress.com/

Vull demanar disculpes a tots els membres i amics dĺAlternativa per Pollenša

Alternativa | 18 Desembre, 2009 19:00 | facebook.com twitter.com

  No fa falta ser molt intel·ligent, per veure que d’abans de l’estiu no s’ha tornat pujar cap ple, entrevista o arxiu multimèdia a la plana web d’URXELLA.NET.

¿Motius? Molts, des de la creació del nou partit que burocràticament ens ha menjat, i he tingut una bona responsabilitat en la seva creació, també he tingut que fer molta feina de formació, en matèria fiscal,  en matèria informàtica, sobretot, a planes webs, programació PHP, JAVA, AJAX, MYSQL i altres, perquè si algú es creu que a l’any 2010 es podrà fer feina amb els coneixements en informàtica del anys 80 ho té ben clar.

Però ja he tornat, ben esmolat, en nou coneixements que esper que es plasmin a la web d’URXELLA.NET, ara toca recuperar els temps,

Però reiter la meva petició de disculpes a tots el membres i seguidors d’ALTERNATIVA PER POLLENÇA.

Una abraçada a tots.

Miquel Sánchez

Albullansa

Alternativa | 18 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

A un article del 26 d’octubre  titulat Unió Progressista de Pollença, que vam fer per anunciar el sopar organtizat en  record i reconeixement de la candidatura d'Unió Progressista de Pollença, vam transcriure el següent:

.... En Jeroni LLobera duia l'àrea de Sanitat i havia estat a l'ajuntament d'ençà el 1979, llavors eren els temps del Golf i Urbanització de Can Porquer, de les irregularitats en llicencies d'obres (Albullansa), de Decatur, d'abocaments d'aigües brutes al Moll (just com ara no ?), de pactes CDS-PSOE, del PGOU, el Batle era en Martí March (també li deien Si,Si !!)... una època molt moguda aquella !!.

El divendres 4 de desembre (havia passat més d'un mes des de l'article, però només quatre dies després del ple extraordinari on demanavam la reprobació d'en Martí Ochogavía), un misser s'en va posar en contacte amb nosaltres per  comentar-nos el malestar de l’empresa Albullansa S.L. amb la cita assenyalada.Segurament no té res a veure la presència a la citada empressa  de José Lluis Pons president de l'associació de caçadors de Pollença.

Per evitar malentesos volem deixar clar el següent:

"Amb data 26 d'octubre de 2009 en aquest mateix blog, Alternativa per Pollença va fer un petit homenatge a la candidatura Unió Progresista de Pollença, en aquest petit homenatge es va reproduir part d'un butlletí informatiu de l'esmentada coalició política, en aquest butlletí surt el nom de ALBULLANSA relacionat amb irregularitats urbanítiques.

Volem deixar molt clar que nosaltres ni afirmem ni desmentim aquesta dada, ya que no és l'objectiu de l'article del blog la esmentada entitat (ALBULLANSA), a  més als nostres arxius l'actual ALBULLANSA S.L. té data d'inici d'activitats l'any 1992, molt de temps desprès de la data dels fets esmentats al butlletí de l'UPP, però tampoc podem afirmar ni desmentir el fet que ambdues entitats tinguin alguna relació per falta de dades objectives."

 

Mentides per emparar les irregularitat.

Alternativa | 17 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquest és el primer resum del ple d'ahir, a articles posteriors desenvoluparem els diferents temes del ple. De la dura polèmica que va haver al segon punt entre el nostre regidor i el batle. El batle segueix més preocupat per encobrir les irregularidades del seu regidor de serveis, Martí Ochogavía que per adoptar el que hauria de fer per responsabilidad política que és el cessament del mateix regidor. Teniu un aperitiu al final de l'article i l'explicarem amb detall a posteriors articles.
  1. - Aprovació, si escau, de l'operació de crèdit per finançaments varis. Aprovada amb els vots a favor d'UM-UNPI i PSOE, Abstenció del PP-UMP i PSM i el nostre vot en contra.

Aquesta operació de crèdit no és sinó un reflex de la crítica situació econòmica a la que UM-UNPI i PSOE estan portant a l’Ajuntament. En aquest moment el deute total amb els bancs és de més de 10 milions d’euros, el doble que fa 4 anys. Estam davant una entitat endeutada i sense capacitat d’estalvi.

Farem un grapat d'articles sobre la situació econòmica de l'Ajuntament.

2.- Moció presentada pel grup municipal de PSM-EN relativa a la compensació de taxes municipals a contractistes i proveïdors amb factures reconegudes pendents de pagament. Es va votar per punts separats i es van rebutjar els dos punts.

Primer punt: Que les factures que es presentin a l’Ajuntament per a la seva aprovació hagin d’acompanyar-se de la certificació de que la feina encarregada o el subministre s’ha realitzat satisfactòriament per part del tècnic de cada àrea, això apart de la signatura de proposta per part del regidor delegat corresponent. vots a favor de l'oposició i en contra de l'equip de govern. Li dedicarem un article.

Segon Punt: Que a aquells contractistes o proveïdors amb factures aprovades pendents de pagament amb una antiguitat de més de dos mesos se’ls notifiqui la possibilitat decompensar el pagament de les taxes municipals i se’ls ofereixi l’opció de fer-ho si així ho sol·liciten. vots a favor de PSM i Alternativa, en contra la resta

Al primer punt és evident que fa falta un control de les feines que es fan per l’Ajuntament, i si a això unim les il·legalitats al tema de contractació que ha hagut està més que clar que és més que necessari que les factures que es presentin a l'Ajuntament per a la seva aprovació hagin d' anar acompanyades de la certificació de que la feina encarregada o el subministre s'ha realitzat satisfactòriament per part del tècnic de cada àrea. Per què l'equip de govern vol manteninir aquesta situació de descontrol? Farem un article sobre el tema i el vergonyós comportament que va tenir al mateix el batle.

3.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa Esquerra Unida- els Verds relativa a obrir a la participació social la decisió d'elecció dels projectes del nou Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local (Nou Plan E). Aprovada per unanimitat.

Com sempre defensam que és imprescindible generar una major cultura de participació ciutadana A la pàgina web municipal es podrà donar idees de projectes pel nou Fons Estatal. Mil caps pensen millor que un i tal vegada el que no s’ens ha ocorrit ni a nosaltres ni als tècnics se li pugui ocórrer a un ciutadà o ciutadana del municipi. Farem un article.

4.- Moció presentada pel grup municipal de PSM-EN relativa a actualització del projecte de condicionament de la deixalleria municipal (parc verd) i inclusió dels projectes finançats pel Fons Estatal per l'ocupació i la sostenibilitat local. Després d'aprovada la moció anterior es va retirar aquesta moció, la idea s'unirà a la resta de projectes per aquest fons per ser debatuda.

5.- Moció presentada pel grup municipal de PSM-EN relativa a l'exposició pública del tancament de camins i organització de la circulació els dies de la Fira. Va ser rebutjada pels vots d' UM-UNPI, PSOE i PP-UMP. El PSM i nosaltres vam votar a favor. Pensam era una bona moció i que seria positiu afavorir la participació ciutadana sobre la situació dels recintes firals. Es van multiplicar les excuses absurdes per votar en contra.

6.- Designació de membres del Consell Escolar Municipal de Pollença. Aprovat per unanimitat. Ara esperam que sigui un Consell Viu i positiu per un tema tan fonamental com l'educació. El PSM i nosaltres compartirem un lloc a aquest Consell.

7.- Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa Esquerra Unida-Els Verds relativa a solidaritat i austeritat. Rebutjada; Vot en contra UM_UNPi-PSOE. Abstenció PP UMP. Vot a favor PSM i nosaltres. Segons l'equip de govern tots els punts s'estan complint llevat del tema dels lots de Nadal. El debat es va demostrar que cal fer més pedagogia al tema del comerç just.

A les mocions d'urgència, a proposta del PSOE, es va presentar una moció conjunta de tots els grups, aprovada per unanimitat ,demanant reconèixer la tasca de l'entitat Projecte Home a les Balears i sol·licitar al Govern espanyol que els bens decomissats a Son Banya siguin destinats a Projecte Home.


 Segons el batle al ple d'ahir el tema de les factures sense certificat dels tècnics (moció PSM) no te res a veure amb el tema de les contractacions, i va interrompre i  impedir parlar del tema al nostre regidor del tema, amb l'amenaça d'expulsar- ho.

Segons el batle totes les factures importants han estat certificades pels tècnics...

Aquesta és una factura de desembre de 2005, en Joan Cerdà ja era batle, de 19.920 euros per obres al poliesportiu de Pollença (hagués requerit un contracte menor) que no està signada per cap tècnic i sí pel regidor de serveis, Martí Ochogavía germà d'una de les administradores de l'empresa (hem llevat les dades de la mateixa). Continuarà...

 

 

 

Al fÝ; ordenanša de mercats.

Alternativa | 16 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de gener del 2008 vam presentar una moció per fer una ordenança sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença   (veure article i moció).La petició d'aquesta ordenança va sorgir de les  queixes i malestar que ens van fer arribar els petits comerciants  dels mercats municipals, davant la mala gestió de l'Ajuntament. A aquell moment l'equip de govenr va dir que estava pràcticament feta, però després han tardat any i mig en presentar l'aprovació inicial que es va aprovar per unanimitat al ple de juliol   (la podeu trobar a aquest enllaç). 

Finalment al ple d'octubre es va fer l'aprovació definitiva, aquesta és la transcripció de l'acta amb l'aprovació d'aquest punt.

Pren la paraula el Regidor Sr. García i manifesta que finalment l’equip de govern ha reaccionat amb l’aprovació d’aquesta ordenança municipal i que més val tard que mai atès que en el plenari ordinari de gener de 2008 es va presentar una moció al respecte, la qual fou aprovada per unanimitat, com a conseqüència del malestar i les queixes rebudes per part dels comerciants dels mercats municipals, exposant alhora la satisfacció del grup d’Alternativa EU-EV per haver estat estimades dues de les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública, un cop consultades altres ordenances/reglaments municipals, pel que considera que els arguments adduïts a la proposta són convincents excepte pel que respecte a la inclusió d’articles en relació a la utilització de grups electrògens i al personal municipal al servei dels mercats: assentador/a municipal i Policia Local atès que es podria incloure en previsió d’una utilització futura a les instal·lacions del trasts i en especificació de les funcions del personal al servei dels mercats municipals ja que l’ajuntament no disposa de catàleg de llocs de treball, respectivament pel que demana a la Regidora Sra. Llompart que s’acceptin també aquestes dues al·legacions que no alteren per res l’ordenança i que simplement especifiquen una mica més aquests dos temes citats.

Pren la paraula el Regidor Sr. Tomeu Cifre Bennàssar i exposa que el grup municipal del PSM valora positivament la tasca realitzada amb l’aprovació definitiva de la present ordenança atès que era necessari que existís una cobertura legal al respecte, esperant que ara la seva aplicació sigui efectiva i que no passi com altres ordenances aprovades, com ara, la relativa a l’ocupació de via pública.

Intervé el Regidor Sr. Vila i manifesta que el grup municipal del PP-UMP també valora positivament l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença.

Pren la paraula la Regidora delegada de Turisme, Comerç i Mercats del Port de Pollença Sra. Llompart i exposa que, com va dir a la comissió informativa, no hi ha constància de que les instal·lacions dels trasts hagin superat mai cap nivell de soroll acústic i de contaminació i que l’encarregat del mercat ja se’n cuida del seu correcte funcionament al respecte, pel que no considera necessari regular una cosa que ja de per sí es realitza habitualment així com les tasques i les funcions del personal al servei dels mercats municipals.

Intervé el Regidor Sr. García i manifesta que està clar que moltes coses ja es realizen i es fan bé però que la inclusió en l’ordenança permetria una regulació establerta formalment

Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

 

  A continuació les al·legacions que vam presentar a l'ordenança

 

 (Segueix)

Plataforma pel Dret a Decidir.

Alternativa | 15 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Dia 12 de desembre es va celebrar a Cura una reunió per a constituir una Plataforma de Càrrecs Electes Municipals de les Illes Balears pel Dret a Decidir. Des d'Alternativa per Pollença hem considerat important que el nostre regidor s'adhereixi a aquesta iniciativa. Tot el que sigui aprofundir en el dret a decidir  en tots els aspectes de les nostres vides col·lectives i individuals és positiu.
 
L'aprofundiment democràtic és bàsic per a que el sistema sigui més just i lliure. La democràcia rarament escolta i deixa participar la ciutadania en la presa de decisions que l'afecten. Votar un cop cada quatre anys no és sinònim de democràcia ja que després a la ciutadania no se la té en compte per res. Nosaltres creiem que la participació ciutadana i els pressuposts participatius son una primera passa necessària i imprescindible en el camí cap a la democratització de la política.
 
D'aquesta manera, i juntament amb més de 100 regidors de totes les illes Balears, hem decidit adherir-nos al següent manifets:
 
 
MANIFEST CONSTITUTIU DE LA PLATAFORMA DE CÀRRECS ELECTES
MUNICIPALS DE LES ILLES BALEARS PEL DRET A DECIDIR

Les regidores i els regidors sotasignants, càrrecs electes municipals de les Illes Balears, afirmam que el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el dret a decidir. És des d'aquesta convicció democràtica que posam de manifest que els pobles de les Illes Balears tenen dret a decidir sobre el seu present i sobre el seu futur, sense tuteles ni coaccions.

Els pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com a nacionalitat històrica integrant de la cultura catalana i europea, són titulars del dret d’autodeterminació. No debades, el preàmbul de l'Estatut afirma que les Illes Balears són una comunitat de persones lliures i per a persones lliures.

Així mateix, denunciam l’inacceptable i endèmic dèficit de la nostra balança fiscal amb l’Estat, conscients que el principi d’autonomia financera és requisit indispensable per poder exercir efectivament l’autogovern.

Per aquestes motius, i davant la conjuntura històrica i social que vivim, tres
dècades després del restabliment de les llibertats democràtiques, consideram arribada l’hora d’avançar amb fermesa cap al lliure exercici del dret a decidir.

L’aprofundiment en els valors democràtics que comporta aquest dret i la corresponsabilitat col·lectiva en la presa de decisions bàsiques per a la convivència són determinants per afrontar el futur amb garanties per desenvolupar un model de benestar integrador i pròsper, per millorar les condicions de vida individuals i col·lectives, i per garantir les senyes d’identitat del país.

És per això que, com a regidores i regidors que hem estat escollits per a epresentar els nostres conciutadans a les institucions públiques que els són més properes, consideram que és el nostre deure afirmar i reivindicar el dret dels iutadans i les ciutadanes de les Illes Balears a pronunciar-se lliurement sobre tots els aspectes que afecten la seva vida col·lectiva.

En conseqüència, constituïm la plataforma de càrrecs electes municipals de les Illes Balears pel dret a decidir i ens comprometem a treballar per:

1. Articular un ampli moviment de regidores i regidors en favor del dret democràtic dels pobles de les Illes Balears a decidir lliurement el seu futur; obrint un procés de diàleg i col·laboració amb càrrecs electes municipals els diferents territoris dels Països Catalans per avançar en aquest mateix objectiu i afermar les relacions recíproques.

2. Procurar que el Govern de les Illes Balears elabori un projecte de llei que reguli les consultes populars a les Illes Balears.

3. Reivindicar un finançament just i equilibrat per a totes les administracions públiques de les Illes Balears que faci que l’exercici de l’autogovern sigui efectiu.

4. Realitzar i donar suport a activitats que constitueixin un avanç en l'exercici del dret a decidir.

5. Ajudar a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret a decidir els pobles de les Illes Balears.

6. Emplaçar el Parlament, el Govern, els Consells i els ajuntaments de les Illes Balears per tal que duguin a terme les iniciatives necessàries per reconèixer institucionalment el dret dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears a decidir lliurement el seu futur.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb