URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

King Korruptong

Alternativa | 12 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

El darrer dia del 2009 ja vam poder gaudir d'un dibuix del catedràtic (jubilat) de dibuix Miquel Trias, amb una proposta democràtica pel monument al Balears.

Avui publicam un altre magnífic dibuix del mateix autor,que incorporam a la nostra secció de columnistes, en aquest cas gràfic. Esperam que ens faci més regals tan espectaculars i genials com aquest. No pot haver utopia sense humor.

Des de s'Amèrica el King Korruptong es defensa dels acosadors, esper que n'Obama ens faci una gràcia i el tanqui al zoocorruptològic.

 Ja sabeu que si voleu col·laborar, escriure o fer alguna queixa ho podeu fer a eurxella@yahoo.es o a alternativaperpollenca@gmail.com

Propostes

Alternativa | 11 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Evidentment hi ha un munt de possibles projectes vàlids i necessaris pel nou fons estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local,  el nostre estimat poble sofreix un abandonament, tan i tan gros que un no sap per a on començar.

 És realment una pena que l'equip de govern no hagi volgut fer una autèntic procés participatiu per triar els projectes tal com era la nostra proposta i com s'ha fet a Esporles. A dia d'avui ni tan sols s'ens ha convocat als grups de l'oposició per parlar del tema, a pesar d'aquesta manca de participació i consens, nosaltres seguim oferim idees i feina per millorar el municipi i divendres vam presentar les nostres propostes.

Des del nostre punt de vista s’haurien de prioritzar les inversions bàsiques en infrastructures que al mateix temps comportin estalvi de recursos i millores mediambientals. Igualment s’haurien de tenir en compte els deutes històrics del municipi amb el nucli de la Cala Sant Vicenç i amb el tema de la eliminació de les barreres arquitectòniques.

De les propostes que ja s’ens ha informat per part de l’equip de govern consideram imprescindibles el sanejament del carrer Metge Llopis i Almirant Cervera del Port (clavegueram, pluvials i  aigua potable) i del Poliesportiu de Pollença. A la instal·lació de plaques solars a la piscina del port i als poliesportius afegiriam la Residència St. Domingo, el nou centre de dia, i  les escoles.

Com hem dit consideram que hem de prioritzar les actuacions al nucli de la Cala Sant Vicenç, que actualment es troba molt abandonat, a pesar de ser un dels grans actius turístics del municipi. En aquest sentit proposam  la renovació i remodelació de l’enllumenat públic exterior de la  Cala Sant Vicenç per impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica i evitar la contaminació lumínica. Igualment proposam una renovació i remodelació de la seva xarxa d’abasteciment d’aigua potable al manco per evitar els talls de subministrament.

Amb el tema de l’eliminació de les barreres arquitectòniques també consideram que l’Ajuntament té un deute històric. A pesar de que es va aprovar per unanimitat al ple d'octubre del 2007 una moció per fer un pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques encara resta molt de feina per fer. Recordam també que no complim la llei i proposam l’eliminació de les barreres arquitectòniques de tots els espais lliures d'ús públic i els edificis d'accés públic.

Tenim en compte les previsions científiques sobre el clima pensam que també hauria de ser una prioritat l’estalvi de l’aigua, per això proposam:


- Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua a totes les instal·lacions municipals i  si és  possible; ajudes municipals a la instal·lació d’aquests sistemes de baix consum d'aigua,

- Renovació de la xarxa d'aigua potable en els trams de xarxa pendents, per evitar fuites d'aigua.

- Reutilització de les aigües de la depuradora que actualment es troben molt infrautilitzades.

- També s’hauria de tenir en compte que l'enllumenat públic representa una  gran part  del consum energètic de l'Ajuntament i s’hauria d’iniciar la renovació del mateix per evitar la contaminació lumínica i el malbaratament de l'energia. Aquesta inversió te la gran avantatge de ser recuperable en poc temps.


- Per terminar  atès que el Municipi disposa d’una amplia xarxa de camins públics molt desaprofitats, caldria una petita  inversió en condicionar, senyalitzar i informar sobre aquesta xarxa de camins que  a més de beneficiar als autòctons pot contribuir  decisivament  a la promoció de Pollença, com a destí turístic fora de l'estiu, per a amants del trekking, de la natura, del paisatge... 

Fotografia de la Cala des de l'aire de Hans Monheim, més fotografies a http://www.hansmonheim.com/

Caminant per Mallorca (LI). CamÝ Vell Puigpunyent - Estellencs

Alternativa | 10 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Antigament, Estellencs pertanyia al terme municipal de Puigpunyent, el principal accés entre els dos nuclis era el que avui coneixem com a el Camí Vell.

Al 1836, Estellencs s’independitzà però la principal via de comunicació continuava sent a través de Puigpunyent. No va ser fins els inicis del segle XX que se construí la carretera de la costa, Andratx- Estellencs -Banyalbufar. En aquest moment les comunicacions varen canviar, i es va anar perdent l'interès per l'antic camí.

L’excursió d’avui només recorr una part d’aquest camí. Començam a Puigpunyent, entram a la finca de Son Fortesa, passam per l’antiga teulera, per les cases de Sa Muntanya i ens desviam una mica a la dreta per arribar a les restes de l’Ermita de Sant Onofre. Tornam al camí principal, pujam una mica més fins arribar a un portell de pedra i d’aquí anam baixant i girant a la dreta per arribar al Coll des Grau. A partir d’aquí la baixada és per camí antic i qualque bocí per carretera, fins arribar de nou a Puigpunyent.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Si les esquerres governen...

Alternativa | 09 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies llegíem al Dirario de Mallorca la notícia següent:

Son Servera

Ayudas de la Sala para los alquileres y las hipotecas

 Los Servicios Sociales del ayuntamiento de Son Servera conceden una ayuda de 15.000 a 19 familias necesitadas para evitar que se queden en la calle por no pagar el alquiler o la hipoteca. Estas ayudas se reparten a familias con ingresos inferiores a 450 euros, dando prioridad a familias numerosas o con discapacitados a su cargo. Las ayudas van de 690 a 890 euros dependiendo de la situación familiar. En total optaron a estas ayudas cinco familias. La regidora Conxi Peña advirtió que la situación de demanda de ayudas se ha triplicado en el último año, teniendo incluso que solicitar ayuda por vez primera al banco de alimentos de Cruz Roja.

 

Son reiterades les bones notícies que des de Son Servera ens arriben. La nostra companya de Diògenes Conxi Penya està fent una tasca molt bona i encertada.

Ara bé, us imaginau l'àrea de Serveis Socials o el Plenari de Pollença aprovant una mesura similar? Jo ni tan sols m'imagino a la senyora regidora delegada de Serveis Socials agafant el diari i sorprenent-se d'aquesta notícia. Ni tansols crec que es molesti en telefonar a na Conxi per demanar-li com ho han fet.

Aquí hi ha la diferència entre un governant i un altre. Entre si governa l'esquerra (EV-Esq.) o si governa el centre (PSOE). I això ho demostra perfectament. Però hi ha més exemples.

A Son Servera la nostra companya de Diògenes va aconseguir aprovar que hi hagi una comissió per validar i evaluar les factures de més de 1000 euros. També ella mateixa va aconseguir que els treballadors municipals tinguessin un sou mínim de 1000 euros, cosa imprescindible per a poder viure.

La veritat és que podríem seguir enumerant triompfs de la nostra companya de Son Servera. Però cada cop que ella aconsegueix un benefici, miram cap a Pollença i veiem com en les mateixes àrees, que les porta un pretès partit d'esquerres (PSOE), no han fet més que passar el temps sense ni dur endavant la més mínima iniciativa.

Haurien de plantejar-se que passa per a que a un poble més o menys similar al nostre es vagin aprovant iniciatives tan bones i que aquí no es faci res. 

La resposta és prou senzilla, allà governa un partit d'esquerres i aquí no, aquí governa un partit inactiu, sense ganes i amb el sol repte de revalidar la cadira dels que ja la tenen.

Un company, retirat del PSOE, hem va dir: "no sabríeu governar". Jo li dic, mira a Son Servera, amb il·lusió, ideologia i ganes governarem i demostrarem que la mediocritat actual pot ser superada sense gaire esforç.

 

Foto de la Coordinadora de Regidors Diògenes.
Virgínia, Pepe, Conxi, Guillem i Maria.
 

 

Precs i preguntes a l'equip de govern: No sap o no contesta (II)

Alternativa | 08 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

 

Seguim amb els precs i preguntes fets a l'octubre, com veieu, poques respostes.

7.- Com està la situació de la concessió del subministrament d’aigua potable a la Cala San Vicenç ? El subministrament  al Port i a Pollença es porta endavant seguint les pautes tècniques del Pla Director,el qual marca els diàmetres de les canonades i preses, tipus de canonada i material de les mateixes, etc. .. així com la unificació dels diferents criteris d’actuació, qualitat de l’aigua, etc...?

No contesten.

Ens sembla que a la Cala Sant Vicenç es fa improvisant. Pot succeir que les canonades i forma d’instal·lació que es faci a la Cala no s’ajusti a la normativa ni al que és convenient.

-Es té en compte quina quantitat d’aigua potable es pensa comprar anualment de la dessaladora d'Alcúdia ?

Cal recordar que aquest any la quantitat d’aigua potable bombejada des dels pous existents actualment ha estat de qualitat i suficient, fins hi tot no s’ha arribat a les quantitats contractades amb els particulars i els intermediaris.

8.- Ens sembla que el Consell Insular de Mallorca, des del departament que porta el Sr. Miquel Rosselló, te una línia de subvencions o ajudes per ajudar als municipis a reduir les fuites d’aigua a la xarxa; sol·licitarà l’Ajuntament aquestes ajudes atès que també hi ha una quantitat de fuites elevada a Pollença poble?

No contesten


 
9.- Ateses les obres de rehabilitació que es realitzen a la casa Consistorial (carrer Calvari, 2) es du un control de les mateixes per evitar destrosses en aquest edifici històric?

No saben o no contesten.

10.- S’ha realitzat qualque gestió respecte l’actuació duta a terme pel servei de socorrisme en relació a l’incident succeït a la platja del port davant un presumpte tracte vexatori a un grup de discapacitats?

No contesten

11.- Quins criteris es segueixen per ocupar els llocs del Claustre dels mestres artesans durant la fira?

R. Respon la Regidora delegada de Participació Ciutadana Sra. Campomar dient que els criteris i la selecció ho decideixen, prèvia consulta, els mestres artesans pollencins i que moltes vegades hi ha problemes d’espai.

12.- Com està l’assumpte de la zona verda de Formentor?

No contesten

13.- Ateses les notícies sorgides damunt premsa, ens poden informar de la dissolució de la mancomunitat Nord? Com està el deute del municipi amb la mancomunitat?

R. Respon la regidora Sra. Ramon dient que pròpiament no s’ha dissolt com a tal sinó que continuarà fins l’any 2011; s’ha acomiadat el personal però continuarà existint als efectes de fer efectius els pagaments pendents dels municipis que fins hores d’ara hi estan mancomunats, restant sense continguts.

14.- Les pàgines que se’ns han facilitat en relació a l’empresa externa contractada per fer els pressuposts és l’informe del resultat de la seva tasca?

No contesten

Foto de Biel Perelló durant la campanya per salvar Cala Carbo

Ja no hi ha excuses: la carretera de Lluc s'ha d'obrir.

Alternativa | 07 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Començam l'any 2010 igual que acabàrem el 2009. Per enèsima vegada hem de tornar a fer públic un comunicat de la Plataforma Pro Camins Públics Oberts referents a algun dels múltiples camins tancats del nostre municipi. Aquest cop la Plataforma, de forma molt encertada, explica com el conveni (veure pdf) entre el Consell Insular i els  propietaris de la finca que tanca la carretera de Lluc, l'Empeltada, no ha sigut ratificat i a més s'ha incomplert.

Ara ja no hi ha excuses, la Plataforma ha demostrat un cop més lo il·legal del tancament i l'inexistència d'excuses per no obrir. És d'admirar que una plataforma cívica hagi de fer la feina que en teoria els toca als nostres governants. 

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA PRO CAMINS 

  Desprès d’anys demanant que se'ns fes arribar una còpia del conveni de col·laboració entre la propietat de la finca de la Empeltada i el Consell Insular de Mallorca, conveni amb el qual justifica  la propietat de la finca de l’empeltada el tancament de la via pública de la carretera vella de Pollença a Lluc, podem dir que vist aquest conveni, considerem:

-          Que aquest conveni no va ser ratificat en cap moment pel plenari del Consell Insular de Mallorca, ni  publicat en cap Bolleti Oficial de les Illes Balear, per tant, no té cap validesa, més que l’acord entre uns particulars,  que en el cas dels representants d’institucions, constitueix una actuació irregular al nostre parer.

-          A més, les parts incompleixen el conveni, quan diuen que s’aprofitarà un tram del camí vell de Lluc, per tal de desviar el camí, quan es un fet comprovable que per tal de desviar el camí, el que es va fer és obrir una via inadequada, havent de tallar arbres, entre ells alzines (espècie protegida), desviant el camí per interessos pura i exclusivament particulars, dificultant el pas als vianants. A més, el propietari de la finca es va veure beneficiat per l’atorgació de subvencions del Consell Insular de Mallorca a la finca de l’empaltada, a nom de la societat rustic-rafal SL, aquesta societat va acumular del program Mallorca Oberta 52.988 euros (veuré BOIB 144 de 2005), 18.183 d’aquest per la finca de l’Empletada que tanca la carretera vella i el camí vell de Lluc. A més s’ha de dir que aquesta no consta inscrita, com el mateix conveni adjunt diu.

 

Per tot això no podem més que seguir demanant l’obertura d’aquesta via pública, així com la revisió de alguns convenis, que a més de promoure el tancament de vies públiques, han aportar doblers a les persones que tanquen aquestes. 

Així mateix, hem de dir que des del Consell Insular de Mallorca no es pot dilatar més la recuperació de aquest camí, si es vol demostrar que es defensen des d’aquesta institució els bens de domini públic.

 
 
A la fotografia d'alt hi ha la barrera un dia normal,
a la d'abaix, una fotografia de com hauria de ser sempre. 

 

Convidada a la presentaciˇ del llibre Cuatro meses de terror. Mallorca bajo la barbarie fascista.

Alternativa | 06 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Iniciativa Ciutadana per Pollença ens han passat aquesta convocatòria per a que la facem extensiva.


Iniciativa Ciutadana per Pollença vos convida a la


presentació del llibre

 

Cuatro meses de terror. Mallorca bajo la barbarie fascista.


- de Manuel Pérez  -

 


Divendres 8 de gener de 2010.


2030 h.


Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.


 

 


Cuatro meses de barbarie. Mallorca bajo la represión fascista és un opuscle que Manuel Pérez va escriure i que es va editar l'any 1937. En aquest text parla d'aquests quatre mesos que va passar a Mallorca i va ser un dels primers testimonis publicats del que estava passant a l'illa des del cop d'estat del 18 de juliol de 1936.

Manuel Pérez ( Osuna, 1887- Rio de Janeiro, 1964) va emigrar de jove al Brasil i allà va participar en distintes lluites socials fins que va ser expulsat l'any 1919 per les autoritats i enviat a l'Estat espanyol. Allà es va integrar dins l'anarquisme peninsular.

El juliol de 1936 la CNT a les Illes Balears va decidir celebrar un congrés per intentar revitalitzar l'organització i iniciar una nova etapa com a regional diferenciada de la catalana a la que sempre havia estat associada. Es tractava, doncs,del congrés constituent de la regional de Balears que es celebraria els dies 18 i 19 de juliol. Tot i els moments convulsos que vivia l'Estat espanyol i els rumors sobre un possible cop d'estat, Manuel Pérez viatjaria l'horabaixa del 18 de juliol cap a Mallorca a bord del Ciudad de Valencia.

Manuel Pérez es trobaria amb l'alçament feixista. Segons ell mateix conta participà en la resistència als sublevats però finalment s'haurà d'amagar a la barriada palmesana de La Soledat (llavors, La Llibertat). Es va amagar a casa de la militant cenetista Júlia Palazon.

Després de quatre mesos d'inquietud davant les notícies sobre la violenta repressió i el fracàs del desembarcament republicà de Bayo Manuel Pérez, juntament amb onze companys aconsegueixen fugir de l'illa i arriben a Menorca després d'una atzarosa travessia.

Cuatro meses de barbarie. Mallorca bajo la represión fascista és un opuscle que Manuel Pérez va escriure i que es va editar l'any 1937. En aquest text parla d'aquests quatre mesos que va passar a Mallorca i va ser un dels primers testimonis publicats del que estava passant a l'illa des del cop d'estat del 18 de juliol de 1936.

Se'n riuen de nosaltres. ProcÚs participatiu del Pla-E.

Alternativa | 05 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

D’es d’Alternativa per Pollença (A) volem denunciar públicament l’absurd i indignant que resulta el procés participatiu que “en teoria” ha de servir per a que la ciutadania del nostre municipi aporti idees per a decidir en que s’invertiran els diners del nou PLA-E (Fons Estatal per a la Ocupació i la Sostenibilitat Local).

Al darrer ple, 16 de desembre de 2009, es va aprovar per unanimitat la nostra moció per fer partícips del nou Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (pàgina Ministerio) a la ciutadania i associacions del municipi a través de la pàgina web municipal.

El que havia de ser una bona oportunitat per participar, debatre i ajudar a triar  les propostes d’execució i inversió de 1.837.501 euros, amb un màxim de 368.237,00 en despesa social o educativa, ha resultat ser una rialla per l’equip de govern del nostre ajuntament. L’acord del plenari va ser: ".../... Convidar a la ciutadania i associacions del municipi a participar, debatre i ajudar a triar (...) les propostes d’execució i inversió del nou Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat mitjançant un enllaç a la pàgina web municipal."

A partir d’aquí el 22 de desembre es va crear un fòrum: http://forum.ajpollenca.net/index.php per a que la gent pogués participar. Fins aquí tot correcte, si no arriba a ser perquè aquest fòrum no té publicitat ni explicació del que és. A la pàgina web de l’ajuntament només hi ha un anunci on hi diu: “22/Desembre/2009, Fons Estatal Per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada dia 16 de desembre de 2009, va adoptar, entre l'altres, el següent acord.” I després si entres a l’enllaç només hi trobes l’acord de plenari, enllaços al BOIB i una nota que diu: “suggeriments fins al 8 de gener a través de batllia”. Sense més informació.

Essent aquesta la única informació que se’ns dóna als ciutadans per a que participem, nosaltres ens demanam, com pretenen que sense cap explicació ni aclariment, ni difusió de cap tipus, la ciutadania participi? Es suficient un enllaç a la pàgina web municipal per a recaptar propostes de la ciutadania? No podrien almenys haver explicat de que es tractava la iniciativa?

Arriba a l’absurd el tema quan, si entres al fòrum, et dones d’alta i fas totes les passes, vols posar una proposta. Doncs resulta que el fil (post) principal on comentar està tancat, no s’hi pot escriure.

Fa uns dies que hem escrit al fòrum queixant-nos de que no s’entén res de res, de que si un ciutadà aconsegueix entrar (cosa impossible) no hi ha cap explicació de que ha de fer.

Així mateix els hem fet notar, i ho volem denunciar, que l’acord parla de “Convidar a la ciutadania i associacions del municipi” i que clarament a ningú se l’ha convidat ni personalment ni a través de cap anunci.

Tot plegat es una forma més de riure’s de la ciutadania i dels partits de l’oposició, aprovant mocions als plenaris, dient que faran participar a la ciutadania, que la tendran en compte, i al final fan un procés obscur i molt ben pensat per a que ningú participi i així poder dir que les propostes de participació ciutadana que presentam no serveixen per res. Així com també és un indici molt clar de la inoperància i ineptitud dels nostres governants que son incapaços de dur qualsevol iniciativa a terme i que prefereixen anar passant els dies que governar seriosament i escoltant al poble.

Per acabar només volem fer notar que des del nostre bloc Urxella (http://alternativa.balearweb.net/post/81304 i http://alternativa.balearweb.net/post/80980) hem fet més propaganda de la iniciativa que el propi ajuntament, i que seguim demanant a la ciutadania que participi, encara que sigui d’aquesta manera, i que aporti propostes.

 

 

Imatge de: http://esconsinsubmisos.blogspot.com/

 

 

Precs i prenguntes a l'equip de govern: No sap o no contesta (I)

Alternativa | 04 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

           

L'equip de govern segueix amb la seva política de poca transparència i de manca de respecte a la feina de l'oposició i a la ciutadania en general. Sabem que als membres de l'equip de govern els molesta que els facem tantes preguntes, cosa que és la nostra responsabilitat, la seva és contestar i donar explicacions de la seva gestió als ciutadans.

 En el plenari del més d'octubre varem realitzar les següents preguntes:

1.- Ens han arribat queixes relatives al dinar que l’ajuntament va oferir al personal de l’ajuntament, on hi va assistir part de la plantilla, atès que aquest es va realitzar en hores de feina abans de finalitzar la jornada laboral.

No contesten tot hi que el tema dels sopars és un tema clau en la estratègia política d'aquest equip de govern

2.- Es pensa informar a l’oposició de les negociacions que es duen a terme respecte el pacte funcionarial i el conveni col·lectiu?

No contesten que és el mateix que dir que no.

3.- Quan a l’anterior ple es va demanar pel programa relatiu als torrents de la Conselleria de Medi Ambient el regidor delegat de l’àrea va dir que la feina de camp, per motius d’urgència, no es va acabar; ens podria explicar quins varen ésser aquests motius? - S’ha acabat l’informe? -Qui ha contractat el personal?

R. Contesta el Regidor delegat d’Hisenda Sr. Mir que els motius d’urgència i prioritaris eren l’elaboració del plec de prescripcions tècniques de neteja viària i l’estudi econòmic de la taxa de fems. Hi ha intenció d’acabar l’informe.

4.- Existeix un llistat de les cessions a la residència social? Hi ha un control dels elements materials? Existeix un registre dels elements que es retiren?

R. La Regidora delegada de Serveis Socials Sra. Ramon, demanant al Regidor Sr. García que les preguntes relatives a la residència social les faci en seu del patronat. Per altra banda contesta a la pregunta relativa a la cessió d’un habitatge, hores d’ara propietat de la residència, assenyalant que hi va haver un problema amb un veïnat i que la majoria de mobles, atès el seu estat, es varen tirar i els altres quedaren a la residència.

5.- Respecte la placa que hi ha en el Claustre en homenatge al Sr. Prokop, ens han arribat queixes del seu volum gran i impactant en un edifici històric.

No contesten

6.- Ens han arribat comentaris que enguany l’ajuntament, sense cap tipus d’avís previ, ha decidit enviar els rebuts del fems i de les taules que els bars posen al carrer als propietaris dels locals: és cert? És legal?

R. Contesta el Regidor delegat d’Hisenda Sr. Mir que sí i que és una qüestió purament legal conforme dicta la normativa tributària, essent els propietaris dels locals qui els han de repercutir als arrendataris dels locals.

Si ès un tema purament legal perquè fins ara no s'havia fet així i perquè no s'avisa  als propietaris. Molts d'ells és trobaran enguany amb unes factures que fins l'any passat no anaven dirigits a ells i que enguany hauran de pagar. No pareix molt lògic que el propietari del local que no treu el fens ni les taules al carrers s'hagi de fer càrrec d'aquests imposts.

 

 

 

Caminant per Mallorca (L). De Son Serra de Marina a CÓlo's Cans

Alternativa | 03 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Un dia de vent i fred anàrem a fer una caminada de Son Serra de Marina fins a Càlo’s Cans, a la Colònia de Sant Pere.

Tot el temps per la vorera de mar, alternant l'arena amb els còdols i roques. El vent era fort i se produïen ones que eren aprofitades per els que practicaven el surf.

Està molt bé la zona “verge” de La Canova, té important espai dunar que forma laberints de tiranys i caminois ideals per a l’observació de fauna i flora.

 

                                                                                                                 A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Qui tÚ la terra fa la guerra

Alternativa | 02 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

El nostre incansable company d'Artà Mariano Moragues ens ha tornat a regalar un article per a reflexionar-hi. Ja sabeu que si voleu col·laborar, escriure o fer alguna queixa ho podeu fer a eurxella@yahoo.es o a alternativaperpollenca@gmail.com

Qui té la terra fa la guerra 

        Havent llegit els articles del 14 de desembre del diari ABC, (que arriba gratis per tot arreu i això no és un fet innocent), que informen sobre la consulta popular feta a Catalunya el dia abans, no em sembla gens estrany que els catalans passin de la desafecció d’Espanya a la emprenyadura, pel mal tracte que reben del nacionalistes espanyols. Els articulistes no s’estalvien adjectius despectius pels que dugueren a terme una de les essències de la democràcia: consultar i escoltar la veu del poble; donar participació a la gent en les decisions del poder.

            Fixau-vos en les qualificacions ofensives que he trobat mirant damunt damunt  el diari: “Proceso delirante y extraviado, farsa electoral, aquellarre independentista, pantomima, farsa organizada por los radicales nacionalistas, fuegos artificiales, opera bufa, referendum de mentira, chusca parodia... Quasi res diu es diari, eh?

            Dos articulistes fan referència i reverència a Ortega per haver dit fa 70 anys que “el problema de Cataluña es y será perpetuo. Hya que acostumbrarnos a convivir con él”. No es donen compta que per molts de catalans el problema d’Espanya  será perpetu i no es volen acostumar a viure maltractats.

            L’inefable J. María Carrascal titula el seu article: “Cataluña y los talibanes”. Què te pareix secretari...? I diu que el nacionalisme “es un sentimiento honorable, positivo, cuando se queda en amor a nuestra tierra, a sus gentes y costumbres, pero que convertido en fiebre apasionada , nubla la visión, transtorna la mente y lleva a la catàstrofe. No hace falta recordar la Alemania borracha de nacionalismo bajo Hitler”. No estaria de demés recordar l’Espanya engatada engatada de nacionalisme mentre durà Franco, company de guerra de Hitler. Efectivament això és el que passà amb el “glorioso alzamiento nacional”, on els “nacionals” s’aixecaren contra els demòcrates: els ennigulà i trastornà el seny i dugué al desastre de la guerra moguda pel “nacional-catolicisme”. Si seguíssim  l’exegesi de l’article de Carrascal deduiríem que segons ell el seu nacionalisme és el positiu, honorable i únic vàlid, els altres són “el refugio de la canalla”, com diu.

            Segons ell també, fidel al radical i excloent nacionalisme espanyol, desautoritza la consulta i la presenta com un “fraude de ley”, i com altres voldria que l’haguessin prohibida en nom de la Constitució. Per lo vist, seria hora de tornar a posar de Ministre d’Interior a Fraga Iribarne perquè posi ordre i prohibeixi aquestes “patochadas”, com diu el President cantàbric i, si és precís, il·legalitzar també un parell de partits catalans en nom de la democràcia, i branca al independentistes.

  

Mariano Moragues Ribas de Pina

                                                                 

                        

Prop˛sits i desitjos d'Alternativa per Pollenša pel 2010 i pel futur.

Alternativa | 01 Gener, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Avui començam un any i una decada, i quina millor manera que començar amb els propòsits i desitjos d'Alternativa per Pollença pel 2010 i pel futur. D'aquesta manera entre alguns membres d'Alternativa hem elaborat una llista de propòsits molt curteta amb l'esperança de veure-la augmentada amb els vostres. 

-Ens encantaria que els politics "funcionaris" (tot i que no han passat cap oposició) se retiressin (Joan, Marti, Francisca Ramón , Michel...) però suposam que es un desitg de tots.

-Que cuidessim una mica més el nostre municipi a fi de que romangués més net i cuidat.

-Que el 2010 sigui tant positiu com el 2009 per Alternativa i que es segueixi sumant tanta gent i tant bona al nostre projecte.
 
-Que el futur ens deixi demostrar que som capaços de gestionar aquest poble molt millor que els que ho fan ara.
 
-Que arribi el dia en que la paraula violència sigui desterrada del nostre món.

-Que la llei arribi a l'Ajuntament.

-Que tothom doni un pas endavant per una Pollença millor.

-Que la por abandoni Pollença.

-Que s'aprovin els pressuposts municipals quan toca.

-Que es posi fi a l'urbanisme desmesurat.

-Que no continui destruint-se el nostre municipi i que no tornin a sortir Villa Cortina's a cap indret.

-Que l'equip de govern compleixi la llei i la faci complir.

- ...

La llista seria infinita, ara vos toca a vosaltres continuar-la.

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb