URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple de març

Alternativa | 23 Març, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple del dijous 25 que es realitzara al Casal de Ca'n Llobera a les 20:00 hores.  Les podeu fer arribar a aquest mateix blog, al facebook o a alternativaperpollenca@gmail.com

Seguim amb la nostra feina; presentant mocions i alternatives.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament de règim interior del servei d’ajuda a domicili.

2.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a l’habilitació d’un espai permanent per la Ràdio Municipal i compliment de la seva ordenança reguladora .

El PSM demana que al 2010, s’habilitin les partides pressupostàries necessàries per col·locar la ràdio a un lloc definitiu  i demanen que es compleixi la normativa reguladora de la ràdio;a tots els programes la locució hauria de ser completament en català.

És clar que la ràdio municipal necessita disposar d’un bon espai per desenvolupar bé la seva feina, però a la situació econòmica municipal i d’espais actuals  no sembla factible que aquest problema es solucioni al 2010. Respecte al tema de la llengua; la programación de la radio es  prácticamente en la seva totalitat en català, només hi ha dos programes musicals en castellà. Un mínim percentatge de la programació en castellà pot ser més positiu per la difusió i coneixement de la llengua catalana que un 100% en català.

 3.-  Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d’un pacte anti-corrupció  (article anterior).

Pensam que a la situació actual  és important que els regidors que formam part del ple municipal ens comprometem a lluitar contra la corrupció, apartant als corruptes i fent un codi ètic amb  mesures institucionals locals per a la prevenció i detecció de la gestió de recursos públics de forma irregular. A la Comissió l’equip de govern i el PP_UMP no veien la necessitat de portar aquest tema al ple. A  transparència comença per llevar temes com aquest al ple i tots els regidors hem de mostrar el nostre compromís contra la corrupció públicament.

4.-  Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de l’escola municipal d’educació infantil La Gola.

La nova escoleta municipal del Port serà gestionada per una empresa privada , nosaltres com sempre defensam la gestió pública i més a un tema tan fonamental com l’educació.

És lamentable que encara no hi hagi un sistema públic d’escoletes de  0 a 3 anys i que l’ajuda del govern  a aquestes escoletes sigui mínima

A l’ordenança a l’hora de fixar les taxes i descomptes s’hauria de tenir en compte la renda per capita i altres indicadors econòmics i socials.

A la comissió també vam comentar que seria una bona oportunitat honrar el record de na Clara Hammerl posant el seu nom a aquesta nova escoleta.

5.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN de disconformitat amb les mesures de lluita contra la crisi econòmica proposades pel Govern de l’Estat 

Moció que en realitat són dues, ja que són dos temes diferents encara que relacionats. La moció va contra la jubilació obligatòria als 67 anys i la pujada de l’IVA al 18%. Evidentment coincidim amb el PSM a l’oposició a aquestes mesures impròpies d’un govern que es diu socialista. La portaveu del PSOE no es va mostrar gens contenta de que aquests temes arribin al ple municipal.

6 .- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN de suport a l’elaboració d’un PORN de s’Albufera de Mallorca i de l’ampliació de l’àmbit actual de Parc Natural .

Estam a  favor de la moció però no de les formes. Ja és la segona moció, on es presenten temes que ja havia presentat Alternativa i als que el PSM a l’equip de govern no els havia donat suport. El podeu valorar vosaltres mateixos fa dos anys van votar en contra de:

- Sol·licitar al Consell de Mallorca que es pronunciï i que instí a l'ajuntament de Muro a l'anul·lació de la llicència d'obres de construcció d'un Camp de Golf a l'àrea de Son Bosc, Muro.

- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient la realització totes les gestions necessàries per a incloure l'àrea de Son Bosc dins del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca

7. - Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa als estudis i informes previs a la realització de l’auditori 

Presentam en forma de moció el que hem demanat reiteradament i el que s’hauria d’haver fet des del principi;

- La realització d’un informe dels serveis tècnics municipals que justifiquen el pressupost previst per la realització de l’auditori.
- La realització d’un estudi que justifica la necessitat d'una sala de 600 places de capacitat amb dades objectives .

 

- La realització d’un estudi per part dels tècnics municipals on es faci una previsió de les partides pressupostaries anuals necessàries pel manteniment, dotació de personal i programació artística.

8.- Propostes/Mocions d’urgència

L’equip de govern presentará una operació de tresoreria per import de 2,250.000. Les entitats locals poden concertar amb entitats finaceres operacions de crèdit a curt termini ( per un període no superior a un any)  per atendre desfases temporals de tresoreria, però en aquest cas estam parlant d’un dèficit estructural i de deute de llarg termini. O sigui l’equip de govern segueix sense afrontar els problemes econòmics de l’Ajuntament i segueix amb la seva fugida cap endavant.

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb