URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La MÓfia

Alternativa | 30 Abril, 2010 05:58 | facebook.com twitter.com

La primera sorpresa del dia va ser saber que Rafel Morro , tancador de la carretera vella de Lluc i promotor de l'oposició a declarar BIC el centre històric de Pollença, organtizava un dinar amb coques, vi davant de Can Llobera. Inclús es van permetre pujar al ple a convidar (amb escàs èxit) a la gent que omplia el ple . És clar que per UM i els seus acòlits el ple municipal s'ha convertit en una molèstia. Es mouen millor entre mentides, remorsi sopars, molt de sopars.

Respecte al ple es va retirar  " la delegació mitjançant conveni per a la recaptació de tributs municipals". La raó és que abans no havia portat cap informe a la comissió informativa. L'enèsim nyap del regidor d'Hisenda.

Sorprenentment l'equip de govern va presentar de urgència  la prorroga de la modificació puntual de l'article 60 de l'Ordenança de Policia i Bon Govern de l'Ajuntament de Pollença. "Durant l'any 2010, l'Ajuntament podrà autoritzar obres durant el periode que va des d'1 de maig al 15 de juny, i d'1 d'octubre a 30 d'octubre, prèvia audiència amb l'empresa constructora i els possibles establiments turístics afectats on es determinarà en quines condicions es pot desenvolupar la dita obra". Un tema pel que havíem demanat fa mesos al ple sense resposta.  La raó del canvi és reduir les conseqüències de la crisi actual al sector de la construcció. A un tema polèmic i complex una vegada més hem trobat la improvisació i manca de criteri amb la que funciona l'equip de govern. Vam mantenir la mateixa opinió que fa un any(veure article anterior sobre el tema). La moció va ser aprovada amb els vots a favor d'UM-UNPi, PSOE i el nostre i l'abstenció de PP-UMP i PSM.

 Respecte a les preguntes, primer es va canviar el que s'havia fet fins ara i es van contestar les preguntes orals i després les escrites. D'aquesta manera les preguntes més esperades per la gent es van fer més tard. Igualment el batle no va deixar pràcticament replicar als regidors de l'oposició i em  va fer dos advertències d'expulsió al en molt poc temps. Clar que després quan vaig perdre els nerviós amb el regidor d'Hisenda ( li vaig cridar) i em podia  advertir amb raó no el va fer. Ja vaig demanar  perdó al moment i el torn a demanar. 

En general, ja publicarem les respostes concretes, però voliam comentar al manco un parell de temes. Va restar molt clar l'immobilisme de l'equip de govern, en alguns temes amb l'excusa de la crisi... La realitat és que a una any de les eleccions no volem molestar a ningú.

EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES.

Defensa tancada del batle de l'Associació de Veïns del Port i cap explicació convincent de per que`no han fet res per evitar el desastre de tenir avui les platges del Port sense serveis. 

LES CONVERSES DEL CAS VOLTOR.

El batle va negar les vinculacions entre el cas voltor i Pollença a pesar de que  al sumari hi ha nombroses converses sobre pràctiques com mínim irregulars i immorals a  Pollença i  que la nostra denúncia sobre el festival s'ha inclòs al sumari .

Moltes mentides i comportament indignes.

LA REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT.

A aquest tema  davant la manca de respostes del regidor de medi ambient vaig perdre els nervis. Com la licitació va ser legal la resta ja no importa, i a pesar dels incompliments flagrants del contracte cap problema, després de tot són els nostres doblers. Més baix no poden caure els regidors del PSOE.

 En resum esperam que les converses de l'operació voltor hagin obert els ulls a més d'un sobre quin equip de govern tenim. El batle va dir que l'acció conjunta de l'oposició li recordava al pacte Ribbentrop- Molotov. Bé jo li puc dir, també des del respecte democràtic com va dir ell, que les  converses i comportaments publicats de l'operació voltor em recorden a la màfia.

Recordau avui, Divendres 30, 20.30h. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

Xerrada

Dona i repressió sota el franquisme. El cas de les Illes Balears.

A càrrec de David Ginard Feron.

 

TendrÓn respostes?

Alternativa | 29 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'avui que es realitzara al Casal de Ca'n Llobera a les 20:00 hores.  Les podeu fer arribar a aquest mateix blog, al facebook o a alternativaperpollenca@gmail.com

Després de la retirada de les sis mocions que haviem registrat els grups de l'oposició l'ordre del dia ha restat molt buit només amb temes de caràcter tècnic i de presentació obligatòria al ple.

Els tres grups de l'oposició hem presentat un bon grapat de preguntes per escrit ( les podeu llegir a la continuació de l'article), a les que s'han d'unir preguntes no contestades a anteriors plens i les preguntes orals que farem durant el ple. Esperam que l'equip de govern  sigui capaç de donar respostes dins el màxim organisme democràtic del municipi.

                                                                  ORDRE DEL DIA

 

 I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de febrer de 2010    

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General de la Corporació corresponent a l’any 2007.

informe compte 2007 

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General de la Corporació corresponent a l’any 2008 

informes comptes 2008

4.-  Aprovació, si procedeix, de la delegació mitjançant conveni per a la recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic entre l’ATIB i l’Ajuntament de Pollença i de l’encomana de gestió a la CAIB per la realització de determinades funcions materials en matèria de gestió tributària mitjançant conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’ATIB     

5.-  Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de la norma 117 del PGOU per al canvi de paràmetres a la zona d’equipament ECAD-12 Convent de Sant Domingo  (Es tracta del centre de dia)

6.- Propostes/Mocions d’urgència

 

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

 

1.- Informació de Batlia

 

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

 

3.- Precs i preguntes

 Aquestes són les preguntes realtizades conjuntament pels tres grups de l'oposició per esser contestades en el proper Ple Ordinari del 29/04/2010

EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES

Estam a les entrades del mes de maig, i les platges del port de Pollença romanen tancades, L’associació De Veïns del port des del primer de març al no sol·licitar la prorroga de l’autorització ja no les pot explotar, per tant el titular es l’ajuntament de Pollença.

Per que l’Ajuntament ha estat dos mesos en prendre una decisió que afecta al futur del desenvolupament econòmic del port com es iniciar l’explotació de les platges?

Des de quant el batle i la regidora del Port tenen constància del mal resultat econòmic de l’explotació de les platges durant la temporada 2009 segons l´AAVV?

Creuen que l´AAVV està legitimada desprès d’una gestió empresarial tan nefasta per a tornar-se a presentar a l’explotació de les platges del Port?.

Amb quin criteri s’ha rebaixat el cànon anual per la temporada 2010 per a l’explotació de les platges del Port?

S’han posat amb contacte amb la resta de concessionaris per explicar-los la situació dels nous plecs de condicions de l’explotació de les platges del port?

El servei de vigilància començarà independentment de la concessió de la temporada 2010?

Quina campanya de sensibilització de cara als turistes per minimitzar les conseqüències de l’absència de serveis a les platges s’estan fent?

Es veritat que el nou plec de condicions esta fet a mida per que únicament es pugui presentar a la subhasta l´AAVV del Port de Pollença?

ADAPTACIÓ DEL PGOU AL PTM

Desprès de llargs mesos sense saber noticies de l’adaptació de normativa, i desprès del compromís del batle de continuar fent reunions informatives al respecte, ens hem assabentat que hi ha un document de treball, el qual el batle ha informat a un gran nombre de tècnics autònoms i constructors locals per tal de que donin  el seu parer.

Quant fa contes tenir reunions per tal d’informar a la resta de grups de l’estat del document?

Els seus socis de govern quina opinió manifesten al respecte d’aquesta actitud?

Creu que institucionalment es correcte aquest estatus de preferència que dona als col·lectius implicats abans de la resta de grups que conformen el consistori?

L’empresa que realitza l’adaptació finalitza el contracte aquest exercici, com esta el desenvolupament del contracte i les seves obligacions de redacció, i com estan les obligacions de pagament de l’Ajuntament cap a l’empresa respecte al contracte signat?

SITUACIÓ ECONÒMICA

Com es troba la liquidació de l’exercici 2009, el batle ja l’ha firmada i es dona per bona la xifra de pèrdues de 3 milions d’ € que es va dir al ple del passat mes de març?

Com es troba la redacció del pressupost del 2010, quines previsions d’ingressos te l’ajuntament per l’exercici 2010?

Es te previst pressupostar per tercera vegada la llicència de l’Hotel Formentor en el capítol d’ingressos?

Quina quantitat es ve recaptar i quina es te previst recaptar en concepte d’infraccions urbanístiques en els exercicis 2009 i 2010?

Ens consta que hi ha factures del 2009 que no han passat per aprovació  de junta de govern, per tant s’ha de fer un reconeixement extrajudicial de despeses, quina quantitat correspon a cada regidor? Quant es pensa dur aquesta relació a provació?

Amb quin retard s’està pagant de manera ordinària les factures aprovades per la junta de govern?

A continuació moltes més preguntes...

 

 

Demà, Divendres 30, 20.30h. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

Xerrada

Dona i repressió sota el franquisme. El cas de les Illes Balears.

A càrrec de David Ginard Feron.

 

 
 (Segueix)

Volem explicacions i respostes.

Alternativa | 28 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

 Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple de dijous que es realitzara al Casal de Ca'n Llobera a les 20:00 hores.  Les podeu fer arribar a aquest mateix blog, al facebook o a alternativaperpollenca@gmail.com

 Nota de premsa conjunta dels grups de l'oposició de Pollença

L'OPOSICIÓ MUNICIPAL DE POLLENÇA RETIRA TOTES LES MOCIONS PER FORÇAR AL BATLE A DONAR EXPLICACIONS SOBRE ELS VINCLES AMB L'OPERACIÓ VOLTOR I LA INOPERATIVITAT DEL SEU GOVERN.


Els tres grups de l’oposició municipal de Pollença, PP-UMP, PSM, i Alternativa hem decidit retirar les mocions que havíem registrat pel ple d’aquest dijous. La decisió s'ha pres davant la necessitat d'escoltar les explicacions del batlle en plenari per dos motius greus. Per una banda, perquè els ciutadans han vist, gràcies a l’obertura del sumari, que l'Operació Voltor afecta de ple a Pollença i per l'altra banda perquè l'acció de govern del municipi està totalment paralitzada, amb temes essencials pel municipi congelats des de fa mesos.


Una vegada retirades les mocions de l’oposició el Ple queda pràcticament buit de contingut perquè, com durant tota la legislatura, l’equip de govern només presenta al Ple el que és obligat
per llei. És a dir, aquesta setmana el batlle i els regidors executius no tindran cap excusa per no contestar els nostres precs i preguntes, i assumir la seva responsabilitat.


Pensam que el ple municipal és el lloc indicat per què el batlle i els regidors implicats donin explicacions sobre tots els temes de l’operació voltor, on surten implicats el batlle i diferents
regidors d’UM. Igualment el PSOE haurà d’explicar totes les irregularitats detectades al pla de mobilitat.


Per acabar volem també explicacions i solucions a tots els temes actualment congelats al municipi o dels que no se'ns ha informat i que ens hem distribuït entre els tres grups per demanar explicacions. Els principals temes que volem tractar són els següents:


• Implicacions de l'Operació Voltor a Pollença
• Contractació irregular del Pla de Mobilitat
• L’ordenança d’ocupació de la via publica.
• L’adaptació del PGOU al PT.
• La concessió de les platges del Port de Pollença.
• El recurs del Camí de Ternelles
• Els projectes del Plans E, 1ª i 2ª fase.
• La solució a la facturació il·legal de l’Ajuntament.
• La liquidació del 2009, els pressuposts del 2010 i la desastrosa situació econòmica de
l’Ajuntament.
• La disciplina urbanística.
• La declaració de BIC del centre històric de Pollença.


Esperam que el ple sigui productiu i l’equip de govern sigui capaç de donar respostes i solucions raonables a tots els temes plantejats i assumir la seva responsabilitat. Si no és així, els partits que formam l'oposició a l'Ajuntament de Pollença advertim que plantejarem noves mesures.


Bartomeu Cifre Ochogavia, portaveu del PP-UMP
Bartomeu Cifre Bennàsar, portaveu del PSM-EN
Jose Luis Garcia Salvador, portaveu d’A-EU-EV

 

 
 

Corrupcio a Pollenša 1

Alternativa | 27 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  CORRUPCIÓ: És tot ús indegut (abús) d’una posició oficial pública (càrrecs i recursos) per a fins i avantatges privades. (Michale Johnston, “La búsqueda de definiciones: la vitalidad política y el problema de la corrupción". Unesco).

Una cosa que s’ha de tenir també clara és que és un error identificar corrupció amb corrupció penal, hi ha moltes corrupcions administratives que no són penals (Alejandro Nieto  "Corrupción en la España democràtica". Ariel, 1997).

  Des de que es va aixecar el secret del sumari de l'Operació Voltor, els diaris han publicat  part de les converses d’Antoni Oliver (UM) amb el batle, regidors i membres d' UM. No hem tengut accés a la resta de conversacions (teóricament només les parts tenen accés a aquestes converses) però els periodistes ens han informat de que Pollença ocupa una gran part d’aquestes converses i que és sorprenent la quantitat de temps que dedicaven els polítcs d’UM a fer mangarrufes i maquinacions del pitjor estil.

No sabem si el número d’imputats s’ampliarà, ara que ja ha començat la instrucció del cas ,però amb el que s’ha publicat ja hi ha clars indicis de possibles delictes i tota una sèrie de temes que s’han d’explicar al ple municipal. De moment comentarem les converses que ja coneixem.

Hem llegit “De tejemaneres a conspiraciones de partido” i Dile al inspector de turismo “mi yerno es Toni Oliver y todo está arreglado" com Toni Oliver utilitzava el seu càrrec i els doblers públics per interesos privats. Feia parts i quarts, “negociats” a la carta  suposadament en contraprestació a serveis  fets a UM,  tudava doblers públics  de manera irresponsable i rebia com premi viatges a Nueva York.  I com utilitza el càrrec públic per interesos privats com intentar aturar una inspección turística.

Igualment a una d’aquestes converses hem llegit com el batle intentava aprofitar una informació que tenia pel seu càrrec públic per utilitzar-la en benefici del seu partit; una conversa informal del cunyat del nostre regidor per traslladar-se a fer feina amb la seva barca de bou al Port de Pollença. Segons el batle, que es va disculpar davant el nostre regidor, el seu interés i la seva negativa, tenia el seu origen en que era una barca de bou no per què fos cunyat d’en Pepe. Una cosa difícil de creure sobre tot quan el cunyat d’en Pepe ni tan sols havia fet  una petició oficial, i el batle va mostrar un ràpid interés per maquinar amb Toni Oliver  consultes “discretes” a la Confraria de Pescadors.

A tot això podem unir  les facturacions il·legals del regidor de serveis en benfici d'empreses de la seva família i la contractació irregular de l'empresa d'un familiar de la portaveu del PSOE per a la redacció del pla de mobilitat.

 Quan un només, o alguns, o tots, comanden pel seu interès personal, el govern és corromput.   Aristòtels.

 

 

V Concurs de Fotografia Urxella

Alternativa | 26 Abril, 2010 07:36 | facebook.com twitter.com

Iniciam el V  concurs de fotografia Urxella i esperam la vostra participació  teniu de temps fins el 30 de juny , per desgràcia res és més fàcil que trobar un problema social o mediambiental a Pollença. 

A més de poder guanyar 60 euros vostra fotografia servirà de denúncia i en cas de que es pugui fer alguna cosa ens comprometem per feina per solucionar el problema denunciat.

 

 

Tema: IMPACTES: SOCIAL O MEDIAMBIENTAL A POLLENÇA.

- Les obres han de ser del municipi de Pollença.

- Participants: totes les persones que ho desitgin, professionals o aficionats.

- No hi ha límit de fotos ni de mida.

- Les obres han de ser enviades a alternativaperpollenca@gmail.es o al nostre perfil a facebook o  a qualsevol persona d'Alternativa per Pollença.

- Les obres han de tenir títol, ubicació del problema, nom i llinatges de l'autor, telèfon o adreça de contacte

- Premi: 60 €.

- Data límit: 30 de juny.

- El jurat estarà format pels membres d'Alternativa Pollença i la seva decisió serà inapel·lable.

- Les obres presentades podran ser utilitzades per Alternativa, per a la realització d'una exposició o la denúncia pública dels problemes assenyalats. L'autor si així ho sol·licita podrà mantenir el seu anonimat.

- La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases.

Abans del concurs i a través de facebook ens han arribat ja fotografies

Recentment ens ha arribat aquesta fotografia d'una palmera podada al Port (al costat del mini parc infantil del'aparcament) on es pot veure un becut vermell viu.

També ens han arribat aquestes dures fotografies al Torrent de San Miquel al Port.

 

Caminant per Mallorca (LXVI). Finca Galatzˇ.

Alternativa | 25 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

La possessió de Galatzó se troba a Calvià i ocupa el deu per cent del terme. Les primeres notícies escrites que se tenen, daten de 1283. És una finca emblemàtica que va ser adquirida per l’Ajuntament de Calvià  a l’any 2006. En aquests moments les cases estan en recuperació així com altres elements de tota la finca. Ja hi ha oberts tres itineraris que resulten molt interessants.

 

 

 

 

 

 

Graner del Delme, on se dipositava el pagament d’imposts, en espècie.

 

 

 

 Dos molins d’aigua un a continuació de l’altre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Segueix)

Abril de Rep˙blica

Alternativa | 24 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

CONCENTRACIÓ AVUI, A LES 18’30

 

A LA PLAÇA D’ESPANYA DE PALMA

CONTRA LA IMPUNITAT DELS CRIMS FRANQUISTES

 

En plena cel·lebració dels actes d' abril de república publica per part d'Iniciativa Ciutadana per Pollença avui publicam  la que va ser la nostra argumentació al ple de febrer respecte a la moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la recuperació de la memòria històrica.

Donam les gràcies al PSM per haver canviat els punts 2 i 3 de la seva moció, consideram que no era just oblidar a l’Associació Iniciativa Ciutadana per Pollença, que durant sis anys ha organitzat actes en torn a la república a Pollença, i no citar expressament la  nostra moció aprovada per unanimitat al mes de juny de 2008 que demanava   la retirada del monòlit dedicat als pilots de la legió Còndor.

Respecte al punt primer no ens agradaria entrar en polèmiques  imaginam que la moció ha estat presentada amb la millor voluntat possible, però no podem donar suport a aquest punt per la qual cosa ens abstendrem i explicarem la nostra abstenció; durant sis anys consecutius  l'Associació Iniciativa Ciutadana Per Pollença ha organitzat tot un seguit d'actes per commemorar la Segona República. Els primers cinc anys aquest actes s’organitzaven amb la col·laboració i la participació de partits polítics. Fa dos anys el PSM al govern volia més protagonisme als actes Sembla que al PSM no el va agradar que Iniciativa demanés que cap dels líders polítics presentessin cap acte i va punyir fins al darrer moment perquè l'Abril de República es fes en nom de l'ajuntament,cosa a la que es va negar l’associació iniciativa ciutadana per Pollença ja que aquesta associació pensava,que la institucionalització d’uns actes, que fins aquell moment eren organitzats per la societat civil era un error i un perill, ja que un canvi de govern podia suposar matar aquests actes. Si en aquell moment Iniciativa hagués deixat de fer els actes d’abril de república ara després de dos anys seria complicat tornar a aixecar aquests actes.  En aquell moment el PSM no va portar aquest tema al ple i va decidir fer actes institucionals paral·lels als organtizats per Iniciativa, cosa que va fer també l’any passat.  Pensam que aquest desdoblament d’actes era prou absurd.

El que cal fer des de l’Ajuntament i des del PSM és col·laborar (com hem fet nosaltres des del primer moment i sense prendre part en l'organització: tampoc ens han convidat a participar i no per això remugam) amb l’Associació Iniciativa Ciutadana Per Pollença per que el setè any d’Abril de República sigui el millor possible, estic segur que els membres de l’Associació estaran encantats de rebre idees i ajuda.

 
Antònia Cerdà iniciant l'acte d'aquest 14 d'abril d'Iniciativa Ciutadana per Pollença

 

No m'agraden gens ni mica aquestes polèmiques amb Toni Marquet (article Cap ideologia mereix una gota de sang” publicada a la revista sa plaça i al blog del PSM), però em sap greu si no dic el que pens, no em sent bé... (Segueix)

Deixadessa. Platges del Port.

Alternativa | 23 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

A través del nostre correu i del perfil de facebook ens han fet arribar les fotografies denúncia que acompanyen aquest article. Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. aquells llocs del municipi en mal estat,degradats, bruts, oblidats, etc.  A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladaríem a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions. Entre tots construirem una Pollença millor.

Per si no fos suficient amb el nigul de cendres volcàniques, ni amb el tancament de l'hotel sis pins,el nostre municipi ha de suportar la plaga d'un equip de govern  incompetent i paralitzatA pesar de que  el regidor de medi ambient fa un mes al ple , en resposta a una  petició nostra ens va dir que faríem una reunió per cercar solucions a la manca de servies a les platges del Port, res de res. Aquest equip de govern amb la seva deixadesa  està enfonsant el municipi. .

Mentre  l'Associació Hotelera de Pollença el 31 de març registrava una petició recordant a l'equip de govern la difícil situació que arrastren des de la temporada anterior, i que els turistes esperen gaudir de les platges amb tot els seus serveis...A la petició demanavam accelerar al màxim els tràmits per netejar i posar en marxa el servei d'explotació de les platges del Port. Demanaven que havien d'estar en marxa per les vacances de Pasqua.........

  Des de la temporada passada, quan ja es coneixien els problemes de l'Associació de Veïns del Port per gestionar les platges del Port (van deixar de pagar 174.000 euros del canon) l'equip de govern no ha estat capaç de solucionar el problema. Pel que sentim a les converses de l'operació voltor sembla que els interessa més  ajudar a empreses amigues , arreglar expedients i factures a posteriori i fer maquinacions de tot tipus poc productives pels ciutadans llevat dels mateixos i propers...

  La qüestió és que l'equip de govern va deixar passar els mesos sense informar del problema ni fer res... Per què?  Era la manera de presentar el problema tan tard què no hagués més remei que acceptar la rebaixa de cànon que demanava l'Associació de Veïns...  El problema que s'han trobat és que la seva solució barroera,també era il·legal; fer un contracte amb l'Associació quan això era impossible pel deute de la mateixa amb l'Ajuntament...

El resultat de tot aix; les platges del Port sense netejar, sense para-sols, sense hamaques i un grups de ciutadans que fan el que no fa l'Ajuntament, netegen la platja.

 Per altra part altre ciutadà ens ha enviat aquestes fotografies d'aquesta canonada al platja. Amb el comentari de que més li valdria a l'Associació deixar les platges, vendre el seu local i tornar a ser realment una Associació de Veïns.

 

 

A la continuació de l'article trobareu l'atorgament d'autoritzacions a la resta de lot, sense rebaixes.

 (Segueix)

No hi ha pitjor cec que aquell que no vol veure.

Alternativa | 22 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

 Avui  publicam un excel·lenta articled'en Joan Cifre. Us recordam que aquest blog està obert a tothom i que si voleu escriure un article  l'haveu d'enviar a eurxella@yahoo.es . Quan més veus diferents i més debat hi hagi millor.

No hi ha pitjor cec que aquell que no vol veure.

         És molt comú en l'ésser humà tapar-se els ulls davant les realitats que ens incomoden. Ja sigui de forma individual o col·lectiva podríem trobar mils d'exemples que farien bo el titul d'aquest article.

 

         El pare que tot i veure que els fills cada dia treuen pitjors notes o tenen comportaments antisocials es neguen a  acceptar que pot-ser tenen algun problema i prefereixen culpabilitzar als professors o als amics. La persona que es nega a reconeixer una infidelitat de la parella quan és més que evident. El pacient al qual el metge diagnostica una greu enfermetat i que es nega a acceptar-ho i per tant a seguir un tractament.Aquestes són situacions en las quals sovint les persones prefereixen no afrontar la realitat.

 

        Com a col.lectius socials i polítics també en trobam molts d'exemples, són molt evidents tots aquells que tenen a veure amb el medi ambient i l'ecologisme. Ja fa temps que es feia evident que les nostres illes no podien mantenir un model econòmic basat en la construcció il·limitada i l'especulació. S'han fet veritables desatres a nivell urbanístic i no ho hem volgut veure.

 

        A nivell mundial fa temps que es veu clarament que no podem mantenir el model energètic actual, que no podem seguir contaminant i carregant-mos el planeta a n'aquest ritme, però tot i això ens costa prendre decisions, exigir als governants que actuin  i canviar-los quan no ens fan cas.

 

        Darrerament estan sortint a la llum multitut de casos de corrupció i es senten comentaris com :”Això es veia venir”. Però la realitat és que molt pocs pics els ciutadans castiguen als partits “corruptes”. Diuen que no hi ha partits corruptes, que els corruptes són les persones, pot ser tenen raó però quan hi ha partits on un 80 % dels deus dirigents estan imputats crec que la institució ja està contaminada i ferida de mort.

 

        Tan de bo aquesta crisis i tots els casos de corrupció que tant ens indignen facin reaccionar a la nostra societat. De moment no ho han fet ni el PP ni UM, al menys amb la contundència que seria exigible. Esperem que els altres partits prenguin nota i no es limitin a mirar de treure profit electoral de les vergonyes dels corruptes. Però els que vertaderament hem de reaccionar d'una vegada per totes som els ciutadans, hem de deixar de tapar-nos el nas quan sentim mala olor, ens hem de llevar les benes dels ulls i mirar el que no volem veure. Hem d'enfrontar els problemes i tirar endavant, sols així podrem avançar cap un futur més digne.

  Genial resum al diari UH de la renovació del PP i UM, i ja no parlam dels presumptes corruptes que hi ha a les corresponents i renovades executives.
 
 

 

Una realitzaciˇ a l'altura de la licitaciˇ (PMUS 3)

Alternativa | 21 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres sopar- assemblea a can Ramon. A LES 20.30h. Per venir només havue d'avisar (alternativaperpollenca@gmail.com)

 Si el procés d’adjudicació va ser molt irregular com vam demostrar ahir, la redacció de del pla de mobilitat per part de l’empresa del nebot de na Francisca destaca pel seus incompliments del plec de condicions.  El 30 de juny de 2009 es va firmar el contracte administratiu i la durada del mateix era de vuit mesos. A més, segon el plec de condicions, s’havia d’haver exigit un lliurament inicial (Diagnòstic, propostes i seguiment) sobre la peatonalització de la primera línia del Port de Pollença. Ni s’ha lliurat a l’àrea de medi ambient cap document sobre la peatonització del Port ni evidenment el pla de mobilitat que s’havia d’haver finalitzat a final de febrer.

L’1 de setembre 2009 es va crear una comissió tècnica de seguiment de la redacció del pla de mobilitat Urbana Sostenible que havia de realitzar reunions quinzenals amb l’empresa adjudicatària, formada per l’inspector i l’oficial de circulació de la policia local, l’enginyer municipal i el tècnic de medi ambient. Aquesta comissió es va reunir en dues ocasions i no s’ha tornat a reunir des de novembre.

A l’informe fet a l’àrea de medi ambient sobre l’oferta de l'empresa del nebot de na Francisca només se li valorava en 1 punt sobre 10 en el que són millores. Aquestes millores eren la creació una pàgina web i un foro  No trobareu cap enllaç  a aquesta pàgina web i foro ni a la pàgina web de l’Ajuntament ni a la pàgina de Medi Ambient (on Jaume Plomer segueix sent el regidor).Si que hi ha un enllaç a la pàgina web del PSOE. És un pla de mobilitat sostenible de l’Ajuntament o del PSOE? 

Però ni aquestes millores s'han realitzat correctament,a la pàgina web  no trobareu disponible cap document. Mentre que el foro està pràcticament inèdit.

En principi pel que sabem l’empresa del nebot excusa l’incompliment de la seva eina en la manca de pagament per part de l’Ajuntament. Hem de recordar que  al plec de condicions (punt 8) es diu que el preu total del contracte s’abonarà una vegada presentat el projecte acabat i amb l’informe dels tècnics competents. Però al contracte administratiu  es va canviar i s’indica que s’abonarà per mensualitats, prèvia l’acreditació de les tasques realitzades amb l’informe corresponent. Però això no pot ser excusa ja que el plec de condicions té prioritat sobre el contracte, i això el diu el mateix contracte a la seva clàusula cinquena; “el contractista presta la seva conformitat al Plec de clàusules econòmic -administratives”. En definitiva no hi ha cap excusa per que l'Ajuntament no hagi dit res de l’incompliment del seu contracte pe part de Podarcis.

Aquest és el resultat del nepotisme de la portaveu del PSOE i de contractar una empresa sense cap experiència en realitzar plans de mobilitat. Però no passa res, la família segueix contenta i els nostres doblers se segueixen tudant mentre Pollença s'enfonsa.

A l'enllac teniu una presentació del Pla de Mobilitat de Manacor fet per l'empresa especialitzada Cinesi, que no va ser convidada a participar al pla de Pollença.

  Fins el final

 

 

Irregularitats familiars (Pla de mobilitat 2)

Alternativa | 20 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui  seguim explicant les irregularitats en el pla de mobilitat (veure anterior article)

La contractació per a la redacció d’un pla de mobilitat urbana sostenible  es va iniciar el 12 de març de 2009 quan na Francisca Ramon batlessa en funcions i va disposar  que s’intrueixi  el pertinent expedient. A partir d’aquell moment es va iniciar el procés que no es va realitzar segon el procediment ordinari a les Juntes de govern sinó amb successius decrets de batlia.  Teòricament  per que la tramitació s’havia de realitzar amb la màxima antelació possible per aprofitar una subvenció.  La convocatòria  de la subvenció es va produir el 18 de juliol i  la petició  de la mateixa es va realitzar el 7 d’octubre o sigui set mesos després de l’inici del procés. O sigui es podia haver fet tot a les Juntes de Govern on na Francisca tenia el deure d'abstenir-se i informar als seus de que era tia de la única empresa que es va presentar.

 

Es va fer un procediment ordinari i negociat sense publicitat per a la contractació de la redacció del pla de mobilitat per un total  49.582,18 amb IVA. I el 27 de març  el regidor de Medi Ambient  demanava que es convidessin a tres empreses: Asesores Medioambientales Consulting S. L. de La Coruña, Teconambiente SL Barcelona i  Podarcis, S.L. de Palma. No ens consta que cap d’aquestes empreses hagués fet cap pla de mobilitat fins aquest moment. A més a més  en realitat dues d’aquestes empreses; Asesores Medioambientales Consulting S. L. de La Coruña i Tecnonambiente SL Barcelona formen part del mateix grup empresarial; el grup Tradebe.

 

La irregularitat de convidar a dues empreses del mateix grup empresarial es va evitar ( a l’expedient no hi ha cap explicació d’aquest canvi) substituint a Asesores Medioambientales Consulting S. L per l’empresa Gram de Palma, empresa que ha fet i fa feines habitualment per l’ Ajuntament, però que a l’igual que les anteriors mai havia fet cap pla de mobilitat i que va renunciar. Cosa que també va fer Tecnoambiente SL Barcelona, que a la seva renúncia va especificar que l’objecte del contracte no s’ adiu amb les seves activitats. Segons el registre mercantil el seu objecte social principal són les activitats d’anàlisi de qualitat alimentària, especialment en productes marins, l’estudi de mercat relacionat amb el medi ambient...!!!

 

La única empresa que va presentar la seva proposta va ser Podarcis Palma que té com administrador únic a Daniel Ramón Manera, nebot de la primera tinent de batle i portaveu del PSOE, na Francisca Ramón. Aquesta mateixa empresa ja va obtenir un contracte menor de l’Ajuntament per a la realització de cursos d’educació ambiental al curs  2008-2009, substituint a l’empresa que havia realitzat aquest cursos satisfactòriament durant tres anys; la mateixa Gram convidada a aquest procediment. En canvi sembla que la satisfacció no ha estat la mateixa amb la feina de Podarcis.

 

A tot l’anterior hem d’unir el fet de que el nebot de na Francisca Ramón, era al 2002 delegat territorial a les Balears d’una de les altres empreses convidades; Tecnoambiente SL Barcelona. Tot plegat ens fa tenir més que sospites de que tot el procés estava  des del principi dirigit a triar l'empresa del nebod de na Francisca.

 

 A més si tot l’anterior encara no fos suficient per  sospitar que ens trobam davant d’un concurs dirigit hem d’afegir que no es va convidar a l’empresa amb més experiència i especialitzada en la realització de plans de mobilitat; Cinesi que és una consultoria especialitzada en transport i mobilitat amb  oficines pròpies a Palma i que des de 2001 ha col·laborat per a un gran nombre d'administracions públiques de les Illes Balears; el Govern autonòmic, els consells insulars i un gran nombre d'ajuntaments. I ha realitzat plans de mobilitat urbana sostenible per a diversos municipis de Mallorca: Son Servera, Llucmajor, Sóller, Manacor, Inca, Búger, la mancomunitat d'es Pla de Mallorca, Formentera, Sant Antoni de Portmany etc.  Que col·labora amb l'Ajuntament de Palma, l'EMT i el Consorci de Transports de Mallorca i que està realitzant  plans de mobilitat importants a Catalunya (Reus, Cambrils, La Seu d'Urgell i aviat començaran el  de Badalona).

 

Per acabar una darrera irregularitat; al plec de condicions (punt 8) es diu que el preu total del contracte s’abonarà una vegada presentat el projecte acabat i amb l’informe dels tècnics competents. Però al contracte administratiu  es canvia i s’apunta que s’abonarà per mensualitats prèvia l’acreditació de les tasques realitzades amb l’informe corresponent. 

Al seu dia el PSOE de Pollença va fer una nota de premsa sobre el nostre fogueró que denunciava les il·legalitats fetes per en Martí en benefici de familiars amb el suport dels regidors d'UM i PSOE. Fins ara no han dit res ni de tot el que s'està publicant de l'operació Voltor, ni han dit res d'aquestes irregularitats. 

La nostra den˙ncia dins el sumari del cas Voltor.

Alternativa | 19 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui voliam explicar les irregularitats del Pla de Mobilitat, el farem demà ja que l'actualitat comanda i dissabte "mallorcadiario" va publicar que la nostra denúncia de la situació irregular del festival s'ha afegit al sumari del cas Voltor i us voliam informar de la mateixa. Aquesta denúncia la vam presentar a fiscalia a final de febrer però seguint els consells del nostre advocat no l'haviem fet públic. Ara que ja s'ha aixecat el secret de sumari i ha sortit publicat, us podem informar. Si durant anys no han volgut ni regularitzar ni donar explicacions raonables sobre la irregularitat comptable del Festival, esperam que ara l'acció de la Justícia faci que es pugui  afrontar el 50 aniversari del Festival com es mereix i com sempre hem demanat des d'Alternativa complint la llei i amb la transparència que mereixen els nostres ciutadans que a la fi i al cap són els que paguen aquest Festival.

Aquesta denúncia la vam presentar a fiscalia, una vegada que vam veure la impossibilitat de que aquest tema s'arribés a solucionar dins el ple. Després de les comissions informatives del   ple de febrer on presentavam la nostra moció demanant una auditoria interna del Festival,  vam veure que estavam tots sols a aquest tema, que no havia cap intenció de fer l'auditoria i que la situació del Festival seguia exactament igual vam decidir presentar aquesta denúncia. Com recordareu (veure article) al ple de febrer es va rebutjar la nostra moció que demanava la realització d'una auditoria interna dels comptes del Festival Internacional de Música de Pollença, pels vots en contra de tota la resta de grups

Aprofitarem també per acabar de comentar aquell lamentable ple, on  l’actuació i declaracions del batle van ser impròpies del seu càrrec, i es va mostrar com és realment i com estan mostrant els enregistraments del cas Voltor. El batle des del principi molt nerviós va parlar com si el tema fos un tema personal, és més va iniciar la seva intervenció dient;“És de gent condreta donar sempre la cara”  com si es tractis d’una discussió personal i no una moció presentada per un regidor davant del ple.

A continuació em va acusar de dir mitges veritats, per no haver dit que els comptes del 2003, 2004 i 2005 es van aprovar quan Toni Oliver va ser regidor de cultura i i que només restarien aprovar els comptes del seu darrer any com regidor 2006. La veritat és que cap dels organismes autònoms de l'Ajuntament  llevava la comptabilitat d’acord amb la llei abans del 2006. Les factures i al documentació no arribaven a intervenció sinó que s’ocupaven d’aquests temes els seus responsables ( el director de l’escola de música, el tresorer de l’Ajuntament en el cas de la residència i un administratiu en el cas del Festival) A l’hora d’aprovar el compte general s’adjuntaven als comptes de l’Ajuntament unes quantes dades sobre els organismes autònoms. En aquest cas només podem dir que si el batle diu que els comptes de 2003, 2004 i 2005 són correctes hem de pensar que es fa corresponsable de les mateixes.   

A la denúncia no hem fet sinó resumir i aportar totes les proves que tenim de les irregularitat de la comptabilitat i gestió del Festival i que haveu poder llegit a aquest blog (veure articles secció Festival).

 En principi aquesta setmana hi ha previst fer una reunió per explicar-nos la situació actual dels comptes del Festival. Pel que sabem pràcticament és impossible presentar una comptabilitat pressupostària com marca la llei, que pugui ser fiscalitzada correctament per l'interventor, i que es pugui enviar a la Sindicatura de Comptes.

Com hem dit sempre no es pot  tolerar cap ombra de dubte en la gestió dels doblers públics i  tenim el deure de recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions.

 Aquest va ser el debat  de la nostra moció al ple de febrer que demanava la realització d'una auditoria interna dels comptes del Festival Internacional de Música de Pollença, rebutjada pels vots en contra de tota la resta de grups

 

 


 

 

Caminant per Mallorca (LXV). Torre del Forat.

Alternativa | 18 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

A Cala Tuent trobam la torre del Forat, una talaia de vigilància que el temps ha deixat una mica mal parada, esper que l’organisme pertinent faci alguna actuació avanç de que caigui del tot.

La torre del Forat se troba al morro del mateix nom, a l’esquerra de la cala mirant a la mar. A les fotos voreu el forat de la torre, però el nom no li ve d’aquí. Crec que el que dona nom al morro i d’aquest a la torre, és un forat devora el penya-segat per on se pot accedir a la mar, millor ajudats per una corda. Un interessant lloc on fa ganes trescar per els recons i covals.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Fent negociats (Pla de mobilitat 1).

Alternativa | 17 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

 Ahir al Diario de Mallorca es publicava una transcripció de converses entre en Toni Oliver,l'ex regidor de cultura i ex-director d'Inestur i l'empresari José Florentino Roy, al que va atorgar contractes de disseny gràfic , mitjançant el sistema de procediment negociat –de tres pressupostos distints d'empreses, l'Administració tria el millor, sense concurs–.  Segons els investigadors, es manegava el procediment negociat, i l'empresari s'assegurava sempre ser l'adjudicatari.  A un moment donat en Toni Oliver tranquil·litza a Roy i li diu que el conseller de turisme serà Miquel Ferrer, d'Alcúdia, dels seus, i que per tant podran  treballar,  i faran´negociats´.

Pel que hem descobert en Toni no és l'únic que fa negociats dirigits. Una vegada més, al indagar sobre el mal funcionament d’un servei o una gestió municipal ens hem trobat amb un funcionament com mínim irregular i immoral per part de l’equip de govern. En aquest cas, al investigar per què el pla de mobilitat urbana sostenible no s’ha realitzat en les formes i data previstes hem descobert que la seva redacció la fa una empresa del nebot de la primera tinent de batle i portaveu del PSOE, na Francisca Ramon. No tendríem res a dir si tot s’hagués fet de manera correcta, però tant a la forma de contractació com al resultat hi ha una sèrie de clares irregularitats que han de ser explicades i de les quals, per començar demanarem explicacions al proper ple. 

Estam davant un clar cas de nepotisme i descobrir aquest cas ens ha ajudat a comprendre per què al seu dia na Francisca i els regidors del PSOE van donar suport a les il·legalitats de Martí Ochogavía que es mantenen vigents encara.

A més de la irregular licitació també denunciam els resultats de la redacció del pla, a dia d'avui quan el pla havia d'haver-se acabat a final de febrer a l'àrea de medi ambient encara no s'ha lliurat cap document.

Com recordareu, quan es va fer - d’una manera totalment barroera- l’experiment de peatonització de la primera línia del Port vàrem demanar la realització d’un Pla de Mobilitat, que és el primer que s’havia d’haver fet abans de prendre qualsevol decisió. El març de l’any passat es va iniciar el procés per a la redacció d’un pla de mobilitat urbana sostenible, que havia d’haver estat acabat a finals del mes de febrer.

Després de no tenir cap informació sobre el pla i observar que durant uns dies s’havien penjat unes pancartes anunciant-lo, i que hi havia una pàgina web i un foro a internet, però no havia a la pàgina de l’Ajuntament cap enllaç, al ple de febrer vàrem demanar per les causes d’aquest desgavell. Es tractava, recorde’m-ho, d’un pla de mobilitat que ja s’havia d’haver acabat.  A aquell ple no hi va haver temps per respondre, però al ple següent, i malgrat que havíem enviat les preguntes a la portaveu del PSOE, tampoc no vàrem obtenir resposta.

 Al estudiar el expedient ens hem trobat amb un bon grapat de sorpreses  que anirem narrant de forma detallada a partir de dilluns. Aquesta història resumeix la forma de fer parts i quarts d'aquest equip de govern tudant els dobles públics i beneficiant a les empreses de familiars o afins.

 

 

 

Que consti en acta.1

Alternativa | 16 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu la la primera  part dels precs i preguntes fets al ple de gener. Alguna de les preguntes encara no ha obtengut contestació a dia d'avui. Al ple de febrer no va haver temps per preguntes i al de maç només van contestar una mínima part. De totes maneres us seguim animant a fer-nos arribar els vostres precs i preguntes a aquest blog o a alternativaperpollenca@gmail. Sempre és important que els seus silencis o fragants irregularitats constin en acta.

 

Precs:

1.- Es demana la dimissió del Regidor delegat de Serveis Sr. Ochogavía o el seu cessament per l’incompliment de la legislació en matèria de contractació pública.

2.- Es demana que s’arregli l’aparcament situat al costat de la piscina del Port de Pollença, al manco, que s’aplani un poc i que s’eliminen els sotracs.


3.- Que es comprovi si a la primer corba de la carretera que hi ha a la sortida de Pollença hi ha molt d’accidents  i, en cas afirmatiu que es demani una millora de la mateixa.


4.-
 En l’actualitat l'Ajuntament, sense cap tipus d'avís previ, ha decidit enviar els rebuts del fems i de les taules que els bars posen en els carrers als propietaris dels locals, essent aquests qui els han de repercutir als arrendataris dels locals. Un propietari ens ha comentat que s’ha trobat en la situació de que l’arrendatari va deixar el seu local sense pagar aquests rebuts i que com no havia estat avisat no va poder repercutir el mateixos a l’arrendatari. La qüestió es que va posar un recurs que encara no se l’ha contestat però si que se l’hi ha generat un recàrrec essent la seva petició que l’Ajuntament tingui en compte els fets narrats i que hauria d'haver avisat amb temps als propietaris pel que demana al  manco la retirada d’aquest recàrrec.

Preguntes.

Respon el batle 

1.- Com està la situació de la concessió del subministrament d'aigua potable a la Cala San Vicenç? El subministrament  al Port i a Pollença es porta endavant seguint les pautes tècniques del Pla Director,el qual marca els diàmetres de les canonades i preses, tipus de canonada i material de les mateixes, etc. .. així com la unificació dels diferents criteris d'actuació, qualitat de l'aigua, etc...? Sense resposta fins al dia d'avui.

2. -Es té en compte quina quantitat d'aigua potable es pensa comprar anualment de la dessaladora d'Alcúdia?

R: La quantitat d’aigua potable que es pensa comprar anualment de la dessaladora s’està negociant actualment.

3.- El Consell Insular de Mallorca, des del departament que porta el Sr. Miquel Rosselló, te una línia de subvencions o ajudes per ajudar als municipis a reduir les fuites d'aigua a la xarxa; sol·licitarà l'Ajuntament aquestes ajudes atès que també hi ha una quantitat de fuites elevada a Pollença?

 R: Si l’Ajuntament si hi pot acollir, es sol·licitarà la subvenció.

4 – S’ha realitzat la revisió que hem solicitat de la llicència de rehabilitació -ampliació d'habitatge familiar a Can Cuarassa (parcel·la 782-poligon 3)

 R: Es va tractar l’assumpte verbalment amb l’arquitecte municipal i el TAE (assessor jurídic) entenent ambdós que no hi ha problemes tècnics respecte la mateixa.

5- S’ha obert o es  va obrir cap expedient de disciplina urbanística a la parcel·la 782 del polígon 3 Ca'n Cullerassa, on havia una llicència de consolidació parcial de coberta a instal·lació agrícola (expedient 561/02), i s’han fet uns apartaments. 

 R: Sembla ser que el zelador municipal ni hi va poder entrar per aixecar la pertinent acta d’inspecció però es realitzarà el pertinent requeriment per accedir-hi.

6 - S’ha comprovat la denúncia d'unes possibles obres il·legals al polígon 3 parcel·la 268 que vam fer a l’anterior ple.  En cas afirmatiu s’ha obert el corresponent expedient d'infracció urbanística?

 R: Sí, s’ha comprovat, endemés consta una denúncia del Seprona.

Ens continuen informant que han seguit les obres.

7.- Què pensa fer el regidor d’urbanisme davant la patent manca de feina del zelador municipal?

 R:  S’han mantingut diverses reunions amb el zelador municipal per tal de millorar el servei esperant que això ajudi; si no és així es prendran decisions en conseqüència.  

"El servei" segueix sense millorar i el batle segueix sense prendre decisions. 

8.- Com es troba el tema dels aires acondicionats dels apartaments Villa Conxa?

 R: Li consta que, tal com el Regidor Sr. García ha tingut accés a l’expedient, no s’ha obert cap expedient sancionador mancant aportar documentació per obtenir el permís d’obertura definitiu.

Al ple de març encara no s'havia aportat aquesta documentació.

9.- Com es troba  l'assumpte de la llicència de l’hotel Formentor i  la urbanització?

 R: Avui tarda s’ha tingut una reunió respecte les zones verdes, assenyalant que en tot cas es podrà obtenir la llicència quan s’hagi constituït en primer terme la junta de compensació i s’hagi presentat el pertinent projecte d’urbanització podent executar-se les obres de reforma de l’hotel simultàniament a les obres d’urbanització en tot cas.

10 .- Per acord de plenari es va acordar fa mes d'un any obrir expedient d'investigació dels següents camins: Camí del coll d'en Patró i del camí del Coll de Síller (en aquest cas de recuperació). Ens agradaria saber, a banda de la tasca feta des de col·lectius ciutadans, quines aportacions a fet l'Ajuntament per tal d'aclarir la titularitat i recuperar el camí número 135, actualment amb una cadena que dificulta el pas a l'alçada de les cases de Síller i quines tasques ha fet per investigar el camí del Coll d'en Patró.

 R: És cert que no s’ha continuat amb la tramitació dels expedients d’investigació esperant donar-li un impuls; respecte el camí de Síller considera el Sr. Batle que el conveni aprovat amb la propietat per l’Ajuntament Ple resulta ser de molt difícil aplicació i s’està estudiant la possibilitat de canviar-ho. 

 Continuarà...


Avui, divendres 16, 20.30h. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

Xerrada

El moviment obrer i les organitzacions llibertàries de Balears al primer terç del segle XX (1900-1931).

A càrrec de Jorge Maíz Chacón.

 

 

Tanta sort i manco mal!

Alternativa | 15 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El nostre company d'Artà Mariano Moragues ens ha tornat a regalar un article. Ja sabeu que si voleu col·laborar ens podeu enviar l'article  a alternativaperpollenca@gmail.com

Enmig del desastre polític que està vivent la nostra comunitat, hi ha dues coses que ens han salvat d’un naufragi pitjor. Per una banda, aborrona pensar que el PP hagués guanyat les eleccions o hagués pactat amb UM altre pic en aquesta legislatura,  amb tots els lladres a lloure ens haurien fet atzanet i ens haurien esculat de bon de veres. Per altra banda, tanta sort que hi hagi aquests dos fiscals, Carrau i Horrach, que amb molta feina i valentia, han tengut el coratge i l’habilitat de destapar la claveguera, que avui fa tanta pudor.

 Francesc Antic tendrà ventura pocs mèrits, però al manco ha obert un parèntesi de neteja política i als dos fiscals els poden penjar un bon esplet de medalles i fer un monument, que el tenen més ben guanyat que els del creuer “Baleares”.

S’ha de dir també que fins aquí els de l’esquerra per ara són presumptament honests i aquest fet avui en dia dins el Govern Balear ja comença a constituir un mèrit, quan hauria de ser el normal.

José Ramón Bauzá, que es vol desmarcar del Govern de Matas i no vol mirar cap enrere, tengué la barra de dir textualment: “Matas va fer una magnifica gestió. Ell i tot el seu equip. Jo em sent orgullós del seu treball”. Idò, què vos pensàveu! Seria qüestió de donar-li les gràcies i penjar-li una bona patena a ell i quasi tot el seu equip, pel favor que ens varen fer d’administrar els nostres doblers, embutxacant-se quants pogueren. Estam ben arreglats si el pasterejador Josemón està orgullós del treball de Matas i el pren com a model; oli ens hi haurà caigut. Farà un bona colla amb Carlos Delgado.

Per altra part, també digué textualment que “no pactarà amb UM, si no se regenera”. Bons estan els de PP per donar lliçons; “s’ase deia en es porc orellut i ell en tenia set canes”.

 

No oblidam a Pau
 
 
 

 

                                                            

No hi ha pitjor cec que aquell que no vol veure.

Alternativa | 15 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

És molt comú en l'ésser humà tapar-se els ulls davant les realitats que ens incomoden. Ja sigui de forma individual o col·lectiva podríem trobar mils d'exemples que farien bo el titul d'aquest article.

         El pare que tot i veure que els fills cada dia treuen pitjors notes o tenen comportaments antisocials es neguen a  acceptar que pot-ser tenen algun problema i prefereixen culpabilitzar als professors o als amics. La persona que es nega a reconeixer una infidelitat de la parella quan és més que evident. El pacient al qual el metge diagnostica una greu enfermetat i que es nega a acceptar-ho i per tant a seguir un tractament. Aquestes són situacions en las quals sovint les persones prefereixen no afrontar la realitat.

        Com a col.lectius socials i polítics també en trobam molts d'exemples, són molt evidents tots aquells que tenen a veure amb el medi ambient i l'ecologisme. Ja fa temps que es feia evident que les nostres illes no podien mantenir un model econòmic basat en la construcció il·limitada i l'especulació. S'han fet veritables desatres a nivell urbanístic i no ho hem volgut veure.

        A nivell mundial fa temps que es veu clarament que no podem mantenir el model energètic actual, que no podem seguir contaminant i carregant-mos el planeta a n'aquest ritme, però tot i això ens costa prendre decisions, exigir als governants que actuin  i canviar-los quan no ens fan cas.

        Darrerament estan sortint a la llum multitut de casos de corrupció i es senten comentaris com :”Això es veia venir”. Però la realitat és que molt pocs pics els ciutadans castiguen als partits “corruptes”. Diuen que no hi ha partits corruptes, que els corruptes són les persones, pot ser tenen raó però quan hi ha partits on un 80 % dels deus dirigents estan imputats crec que la institució ja està contaminada i ferida de mort.

        Tan de bo aquesta crisis i tots els casos de corrupció que tant ens indignen facin reaccionar a la nostra societat. De moment no ho han fet ni el PP ni UM, al menys amb la contundència que seria exigible. Esperem que els altres partits prenguin nota i no es limitin a mirar de treure profit electoral de les vergonyes dels corruptes. Però els que vertaderament hem de reaccionar d'una vegada per totes som els ciutadans, hem de deixar de tapar-nos el nas quan sentim mala olor, ens hem de llevar les benes dels ulls i mirar el que no volem veure. Hem d'enfrontar els problemes i tirar endavant, sols així podrem avançar cap un futur més digne.

Monolits

Alternativa | 14 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Una bona notícia per publicar el dia de l'aniversari de la proclamació de la II República, i a escassos dies del record del terrible bombardeig de Guernica (26 d'abril de 1937) realitzat per la Legió Còndor. Ahir vam confirmar el que ja ens havien comentat diversos treballadors de la base del Port de Pollença: la retirada del monòlit dedicat als pilots de la Legió Còndor

A la fí s'ha complit la  moció que vam presentar al ple de juny de 2008 i que va ser aprovada per unanimitat (Veure article i moció a La Legió Còndor ha de ser història). Al llevar-lo el Ministeri de Defensa ha complit amb la Llei de Memòria Històrica. El que no hem pogut confirmar és el que s'ha fet amb aquest monòlit. A la nostra moció demanàvem que, si era possible, fos dipositat al  museu militar del Castell de San Carles per convertir-se en un record històric contextualitzat i explicat.  Aquesta és una bona manera d'honrar a totes les víctimes de la Legió Còndor, la majoria  civils.


El monolit retirat va ser inaugurat el 25 d'octubre de1938 amb el nom de set caiguts, al desembre s'afegiren sis noms més, amb  l'inscripció  "Varen caure per la llibertat d'Espanya a la batalla contra els bolxevics els pilots d'hidroavions... (segueixen els noms i llinatges de tretze pilots i la data de la seva mort)." 

 

 

Els monuments públics no han de servir per  legitimar la violència que es va utilitzar per establir règims totalitaris contraris a la llibertat i dignitat dels ciutadans com feia el monolit de la base.

Els monuments públics han de ser ocasió de trobada com és el monolit a la plaça del Seglars dedicat a totes les persones que patiren les conseqüències de la intolerància després del 18 de juliol de 1936. A aquest monolit avui a les 19 h. hi haurà un recital poètic i musical en homenatge als republicans (tothom està convidat a dir unes paraules, fer lectura d’algun poema o cantar o tocar alguna cançó)

 
Avui, dia 14 a les19h. a la plaça dels Seglars de Pollença

Homenatge als republicans.

Recital poètic i musical:

Hi intervindran:

na Francisca Palou (Paiaia),

na Maria Antonia Valdivielso (Toñi),

na Tana i

en Francesc Gomila que presetarà

el seu disc de cançons republicanes

 Amés de xeremiers i tothom que vulgui participar.

 

L'ajuntament paralitzat.

Alternativa | 13 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Sembla que el regidor de medi ambient, en Juanjo Mir no té cap  fotografia per substituir la d'en Jaume Plomer a la pàgina de medi ambient. O simplement és que la seva velocitat per fer canvis mínims com aquest és la mateixa que té per fer els pressupost (cinc mesos de retard).

En juny del 2009 en Jaume Plomer va dimitir com regidor de Medi Ambient, nou mesos després segueix sent el regidor de medi ambient  a la pàgina web de medi ambient  on es manté la seva fotografia i la seva salutació i això que al ple de novembre ja vam recordar a l’equip de govern que havien de canviar la fotografia del regidor responsable.

El tema podria ser una simple anècdota si no fos per la paralisi de l’actual equip de govern. Actualment hi ha multitud de temes molt importants que es troben congelats i paralitzats des de fa mesos, per citar només algunes:

- L’adaptació del PGOU al PT; fa més d’un any que es va realitzar la darrera reunió i es van presentar al·legacions.

- L'aplicació de l'ordenança de l’ocupació de la via pública (que teòricament s’havia d’haver posat en marxa l’estiu passat).

- La decisió sobre l’auditori, que segons el batle s’havia de portar al ple a final de l’any passat.

- El pressupost del 2010 que ja porta cinc mesos de retard

- La decisió sobre el camí de Ternelles.

- La regularització comptable del festival que es segueix sense fer.

- La regularització de la contractació.

- El pla de mobilitat

- El catàleg de protecció dels bens patrimonials del municipi.

En definitiva un munt de temes molt importants als que fa mesos que no s’avança  a pesar de les pràcticament sis dedicacions exclusives de l’equip de govern

 Jaume Plomer etern regidor de medi ambient.

 

 

Participaciˇ ciutadana i competŔncia deslleial.

Alternativa | 12 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Es diu que hi ha una competència deslleial, quan un industrial o entitat fa un us deshonest de les regles del mercat per competir amb altres industrial o entitats, com us deshonest podem considerar per exemple, tenir preus més baixos que la competència per no tenir els treballadors donats d’alta a la Seguretat Social entre altres, aquest és el més comú.

El respecte a les regles del mercat no són una competència directa dels Ajuntaments, hi ha altres institucions que han de vetllar perquè les empreses compleixin amb la normativa vigent i l’Ajuntament just té la competència amb llicències quan aquestes activitats tenen una seu o local comercial vinculat.

Amb la crisi, la competència deslleial ha trobat un bon lloc a Pollença per posar-se de manifest, la economia submergida fa acte de presència a tots els àmbits, he vist pels fanals, arbres, vidres de locals comercials tancats, un munt de targetes de visita de gent que no està donada d’alta de treballador autònom i fins i tot té treballadors que fan feina per ell. Una de les activitats que més gent està ocupant aquesta economia submergida és la jardineria, la jardineria una feina que no necessita una excessiva preparació però sí molt de gust en fer les coses, la jardineria està sofrint aquesta competència deslleial per l’economia submergida, son molts els vehicles amb una maquina de tallar herba al darrera sense cap tipus d’inscripció de qui són ni quina és la seva activitat, empreses com PONENT C.B. que duu la gestió de la jardineria municipal malgrat no poder contractar amb l’Ajuntament per no tenir personalitat jurídica pròpia, si té un nom, un codi d’identificació fiscal i la majoria dels seus vehicles identificats com empresa de jardineria amb un telèfons de contacte, i empreses com PONENT, C.B. no podran suportar  aquesta competència deslleial.

La regidoria de participació ciutadana hauria de dur un cens de les empreses de serveis, restauració, etc.  del municipi que si compleixen amb els seves obligacions fiscals i laborals, això és fàcil de saber ja que tant la Agència Tributaria com la Tresoreria de la Seguretat Social estenen uns certificats que informen de aquesta  situació, fins i tot podrien dur un segell d’empresa reconeguda per l’Ajuntament o qualque cosa semblant, s’ha de començar a conscienciar a la ciutadania que tot ha d’estar bé i que el temps dels “pillos” ha de passar a la història, els ciutadans haurien de poder tenir un eina per si han de menester els serveis d’alguna empresa, a Participació Ciutadana els haurien de donar aquesta informació i els ciutadans sabrien quines empreses són respectuoses amb la legislació i quines no.

Recordeu que mentre el sistema capitalista estigui vigent, les empreses del poble són l’anima del mateix i les que donen feina als pollencins, no s’ha de deixar que ningú faci mal a les empreses locals amb irregularitats, ni deixar que l’administració miri cap un altre costat per motius que a vegades no estan clars.

Un d’aquest aspectes ha dut a Grècia a la runa econòmica per falta de recaptació fiscal i laboral.

Miquel Sánchez

 

de:  www.notiactual.com

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb