URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Que consti en acta.1

Alternativa | 16 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu la la primera  part dels precs i preguntes fets al ple de gener. Alguna de les preguntes encara no ha obtengut contestació a dia d'avui. Al ple de febrer no va haver temps per preguntes i al de maç només van contestar una mínima part. De totes maneres us seguim animant a fer-nos arribar els vostres precs i preguntes a aquest blog o a alternativaperpollenca@gmail. Sempre és important que els seus silencis o fragants irregularitats constin en acta.

 

Precs:

1.- Es demana la dimissió del Regidor delegat de Serveis Sr. Ochogavía o el seu cessament per l’incompliment de la legislació en matèria de contractació pública.

2.- Es demana que s’arregli l’aparcament situat al costat de la piscina del Port de Pollença, al manco, que s’aplani un poc i que s’eliminen els sotracs.


3.- Que es comprovi si a la primer corba de la carretera que hi ha a la sortida de Pollença hi ha molt d’accidents  i, en cas afirmatiu que es demani una millora de la mateixa.


4.-
 En l’actualitat l'Ajuntament, sense cap tipus d'avís previ, ha decidit enviar els rebuts del fems i de les taules que els bars posen en els carrers als propietaris dels locals, essent aquests qui els han de repercutir als arrendataris dels locals. Un propietari ens ha comentat que s’ha trobat en la situació de que l’arrendatari va deixar el seu local sense pagar aquests rebuts i que com no havia estat avisat no va poder repercutir el mateixos a l’arrendatari. La qüestió es que va posar un recurs que encara no se l’ha contestat però si que se l’hi ha generat un recàrrec essent la seva petició que l’Ajuntament tingui en compte els fets narrats i que hauria d'haver avisat amb temps als propietaris pel que demana al  manco la retirada d’aquest recàrrec.

Preguntes.

Respon el batle 

1.- Com està la situació de la concessió del subministrament d'aigua potable a la Cala San Vicenç? El subministrament  al Port i a Pollença es porta endavant seguint les pautes tècniques del Pla Director,el qual marca els diàmetres de les canonades i preses, tipus de canonada i material de les mateixes, etc. .. així com la unificació dels diferents criteris d'actuació, qualitat de l'aigua, etc...? Sense resposta fins al dia d'avui.

2. -Es té en compte quina quantitat d'aigua potable es pensa comprar anualment de la dessaladora d'Alcúdia?

R: La quantitat d’aigua potable que es pensa comprar anualment de la dessaladora s’està negociant actualment.

3.- El Consell Insular de Mallorca, des del departament que porta el Sr. Miquel Rosselló, te una línia de subvencions o ajudes per ajudar als municipis a reduir les fuites d'aigua a la xarxa; sol·licitarà l'Ajuntament aquestes ajudes atès que també hi ha una quantitat de fuites elevada a Pollença?

 R: Si l’Ajuntament si hi pot acollir, es sol·licitarà la subvenció.

4 – S’ha realitzat la revisió que hem solicitat de la llicència de rehabilitació -ampliació d'habitatge familiar a Can Cuarassa (parcel·la 782-poligon 3)

 R: Es va tractar l’assumpte verbalment amb l’arquitecte municipal i el TAE (assessor jurídic) entenent ambdós que no hi ha problemes tècnics respecte la mateixa.

5- S’ha obert o es  va obrir cap expedient de disciplina urbanística a la parcel·la 782 del polígon 3 Ca'n Cullerassa, on havia una llicència de consolidació parcial de coberta a instal·lació agrícola (expedient 561/02), i s’han fet uns apartaments. 

 R: Sembla ser que el zelador municipal ni hi va poder entrar per aixecar la pertinent acta d’inspecció però es realitzarà el pertinent requeriment per accedir-hi.

6 - S’ha comprovat la denúncia d'unes possibles obres il·legals al polígon 3 parcel·la 268 que vam fer a l’anterior ple.  En cas afirmatiu s’ha obert el corresponent expedient d'infracció urbanística?

 R: Sí, s’ha comprovat, endemés consta una denúncia del Seprona.

Ens continuen informant que han seguit les obres.

7.- Què pensa fer el regidor d’urbanisme davant la patent manca de feina del zelador municipal?

 R:  S’han mantingut diverses reunions amb el zelador municipal per tal de millorar el servei esperant que això ajudi; si no és així es prendran decisions en conseqüència.  

"El servei" segueix sense millorar i el batle segueix sense prendre decisions. 

8.- Com es troba el tema dels aires acondicionats dels apartaments Villa Conxa?

 R: Li consta que, tal com el Regidor Sr. García ha tingut accés a l’expedient, no s’ha obert cap expedient sancionador mancant aportar documentació per obtenir el permís d’obertura definitiu.

Al ple de març encara no s'havia aportat aquesta documentació.

9.- Com es troba  l'assumpte de la llicència de l’hotel Formentor i  la urbanització?

 R: Avui tarda s’ha tingut una reunió respecte les zones verdes, assenyalant que en tot cas es podrà obtenir la llicència quan s’hagi constituït en primer terme la junta de compensació i s’hagi presentat el pertinent projecte d’urbanització podent executar-se les obres de reforma de l’hotel simultàniament a les obres d’urbanització en tot cas.

10 .- Per acord de plenari es va acordar fa mes d'un any obrir expedient d'investigació dels següents camins: Camí del coll d'en Patró i del camí del Coll de Síller (en aquest cas de recuperació). Ens agradaria saber, a banda de la tasca feta des de col·lectius ciutadans, quines aportacions a fet l'Ajuntament per tal d'aclarir la titularitat i recuperar el camí número 135, actualment amb una cadena que dificulta el pas a l'alçada de les cases de Síller i quines tasques ha fet per investigar el camí del Coll d'en Patró.

 R: És cert que no s’ha continuat amb la tramitació dels expedients d’investigació esperant donar-li un impuls; respecte el camí de Síller considera el Sr. Batle que el conveni aprovat amb la propietat per l’Ajuntament Ple resulta ser de molt difícil aplicació i s’està estudiant la possibilitat de canviar-ho. 

 Continuarà...


Avui, divendres 16, 20.30h. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

Xerrada

El moviment obrer i les organitzacions llibertàries de Balears al primer terç del segle XX (1900-1931).

A càrrec de Jorge Maíz Chacón.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb