URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Tendràn respostes?

Alternativa | 29 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'avui que es realitzara al Casal de Ca'n Llobera a les 20:00 hores.  Les podeu fer arribar a aquest mateix blog, al facebook o a alternativaperpollenca@gmail.com

Després de la retirada de les sis mocions que haviem registrat els grups de l'oposició l'ordre del dia ha restat molt buit només amb temes de caràcter tècnic i de presentació obligatòria al ple.

Els tres grups de l'oposició hem presentat un bon grapat de preguntes per escrit ( les podeu llegir a la continuació de l'article), a les que s'han d'unir preguntes no contestades a anteriors plens i les preguntes orals que farem durant el ple. Esperam que l'equip de govern  sigui capaç de donar respostes dins el màxim organisme democràtic del municipi.

                                                                  ORDRE DEL DIA

 

 I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de febrer de 2010    

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General de la Corporació corresponent a l’any 2007.

informe compte 2007 

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General de la Corporació corresponent a l’any 2008 

informes comptes 2008

4.-  Aprovació, si procedeix, de la delegació mitjançant conveni per a la recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic entre l’ATIB i l’Ajuntament de Pollença i de l’encomana de gestió a la CAIB per la realització de determinades funcions materials en matèria de gestió tributària mitjançant conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’ATIB     

5.-  Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de la norma 117 del PGOU per al canvi de paràmetres a la zona d’equipament ECAD-12 Convent de Sant Domingo  (Es tracta del centre de dia)

6.- Propostes/Mocions d’urgència

 

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

 

1.- Informació de Batlia

 

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

 

3.- Precs i preguntes

 Aquestes són les preguntes realtizades conjuntament pels tres grups de l'oposició per esser contestades en el proper Ple Ordinari del 29/04/2010

EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES

Estam a les entrades del mes de maig, i les platges del port de Pollença romanen tancades, L’associació De Veïns del port des del primer de març al no sol·licitar la prorroga de l’autorització ja no les pot explotar, per tant el titular es l’ajuntament de Pollença.

Per que l’Ajuntament ha estat dos mesos en prendre una decisió que afecta al futur del desenvolupament econòmic del port com es iniciar l’explotació de les platges?

Des de quant el batle i la regidora del Port tenen constància del mal resultat econòmic de l’explotació de les platges durant la temporada 2009 segons l´AAVV?

Creuen que l´AAVV està legitimada desprès d’una gestió empresarial tan nefasta per a tornar-se a presentar a l’explotació de les platges del Port?.

Amb quin criteri s’ha rebaixat el cànon anual per la temporada 2010 per a l’explotació de les platges del Port?

S’han posat amb contacte amb la resta de concessionaris per explicar-los la situació dels nous plecs de condicions de l’explotació de les platges del port?

El servei de vigilància començarà independentment de la concessió de la temporada 2010?

Quina campanya de sensibilització de cara als turistes per minimitzar les conseqüències de l’absència de serveis a les platges s’estan fent?

Es veritat que el nou plec de condicions esta fet a mida per que únicament es pugui presentar a la subhasta l´AAVV del Port de Pollença?

ADAPTACIÓ DEL PGOU AL PTM

Desprès de llargs mesos sense saber noticies de l’adaptació de normativa, i desprès del compromís del batle de continuar fent reunions informatives al respecte, ens hem assabentat que hi ha un document de treball, el qual el batle ha informat a un gran nombre de tècnics autònoms i constructors locals per tal de que donin  el seu parer.

Quant fa contes tenir reunions per tal d’informar a la resta de grups de l’estat del document?

Els seus socis de govern quina opinió manifesten al respecte d’aquesta actitud?

Creu que institucionalment es correcte aquest estatus de preferència que dona als col·lectius implicats abans de la resta de grups que conformen el consistori?

L’empresa que realitza l’adaptació finalitza el contracte aquest exercici, com esta el desenvolupament del contracte i les seves obligacions de redacció, i com estan les obligacions de pagament de l’Ajuntament cap a l’empresa respecte al contracte signat?

SITUACIÓ ECONÒMICA

Com es troba la liquidació de l’exercici 2009, el batle ja l’ha firmada i es dona per bona la xifra de pèrdues de 3 milions d’ € que es va dir al ple del passat mes de març?

Com es troba la redacció del pressupost del 2010, quines previsions d’ingressos te l’ajuntament per l’exercici 2010?

Es te previst pressupostar per tercera vegada la llicència de l’Hotel Formentor en el capítol d’ingressos?

Quina quantitat es ve recaptar i quina es te previst recaptar en concepte d’infraccions urbanístiques en els exercicis 2009 i 2010?

Ens consta que hi ha factures del 2009 que no han passat per aprovació  de junta de govern, per tant s’ha de fer un reconeixement extrajudicial de despeses, quina quantitat correspon a cada regidor? Quant es pensa dur aquesta relació a provació?

Amb quin retard s’està pagant de manera ordinària les factures aprovades per la junta de govern?

A continuació moltes més preguntes...

 

 

Demà, Divendres 30, 20.30h. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

Xerrada

Dona i repressió sota el franquisme. El cas de les Illes Balears.

A càrrec de David Ginard Feron.

 

 
 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb