URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Hi ha alternatives als herbicides.

Alternativa | 31 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple d'aquest dijous presentam una moció demanant deixar d’utilitzar la fumigació amb herbicides. Una qüestió que el GOB va instar (6 d'abril) al Consell Insular i als ajuntaments en generale.Al fotobloc d'en Biel Perelló teniu un excel·lent articles sobre el tema, amb multitut d'enllaços i informació

A Pollença és habitual la fumigació amb herbicides per a controlar la vegetació que creix a les voreres., i el producte utilitzat en aquestes intervencions és el WINNERCOOP, de l’empresa Agrofit, Soc. Coop., amb una matèria activa de glifosat 36% (sal isopropilamina). Aquest producte, pel seu component principal, el glifosat, és bastant persistent, acumulant-se en el sòl durant mesos i essent susceptible d’arribar als nivells freàtics. A més de l’impacte sobre la vegetació, existeixen múltiples estudis científics que citen efectes negatius sobre animals i els seus sistemes endocrins.

La vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins juga un paper important, no només estètic durant la floració primaveral, sinó també ecològic, a causa de la seva elevada diversitat biològica i per la producció de recursos tròfics que són aprofitats de forma important per moltes espècies d’invertebrats i d’aucells. Al llarg de les darreres dècades, les poblacions d’aucells lligats als paisatges agrícoles són les que més han minvat a Europa (un 48% en el període 1980-2007), fet que es podria explicar en bona part per un model amb menys diversitat d’espècies cultivades i un ús important de pesticides. A les voreres de camins i carreteres hi viuen moltes espècies de flora, fet que ajuda a compensar encara que sigui mínimament la pèrdua de biodiversitat a la resta de l’àmbit agrícola.

En cas de necessitat, hi ha altres formes de controlar la flora dels camins, ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat de forma manual o mecànica. I a altres ajuntaments, com és el cas d’Andratx ja s’han abandonat les fumigacions amb herbicides de manera positiva.

La proposta concreta és la següent:

1.- L’Ajuntament de Pollença es compromet a deixar d’utilitzar en el termini d’un any la fumigació amb herbicides per al control de la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins. Tenint en compte primerament les zones més perilloses de ser contaminades com les zones humides, zones boscoses, el casc urbà, torrents o síquies. En cas de considerar-se necessari el control del creixement de la vegetació s’empraran sistemes ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat amb maquinària específica o de forma manual.

Us recordam que està en marxa el V concurs de fotografia Urxella

Caminant per Mallorca (LXXI). Una volta per Cala Varques i Cala Falcˇ.

Alternativa | 30 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Cala Varques i Cala Falcó se troben a poca distància, és una passejada agradable anar d’una a l’altre per la línia de costa. S‘hi pot accedir per el camí de Son Forteza Vell o per l’Estany d’en Mas.

Aquest hivern la platja de Cala Falcó ha desaparegut per complet, només han quedat quatre roques, haurem d’esperar que se  torni a regenerar.

La fauna i la flora és molt variada, la tardor passada hi vérem una tortuga. Fa anys hi vaig veure una sargantana,  el que no sé és si era introduïda perquè no n’he tornades veure.

                                                                                                   A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Unint esforšos pel be com˙.

Alternativa | 29 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Una vegada més els tres grups de l'oposició (PP-UMP, PSM i Alternativa) demostram  que a pesar de les evidents diferències ideològiques entre nosaltres som capaços de coordinar-nos i fer feina conjunta pel bé comú. Els tres grups  hem presentat al proper ple ordinari una moció conjunta demanant l'extensió de l’article 60 modificat de l’ordenança de policia i bon govern a la zona pels vianants del nucli de Pollença que és evidentment turística.

És totalment lògic que el que es fa per la cala Sant Vicenç, el Port de Pollença,  la Font i el Vilà també es pugui aplicar a llocs tan visitats com la Plaça Major,la plaça dels seglars, el calvari...Es tracta d'evitar obres molestes a les zones turístiques una vegada iniciada la temporada, una cosa més que necessària i lògica sobre tot a la situació excepcional de crisi actual. Necessitam el màxim diàleg  i que tots siguin capaços de adonar-se la situació econòmica a la que ens trobam. Esperam que els sectors afectats siguin conscients de la situació extraordinària que es viu. El sector turístic i la construcció han d'aprendre a conviure. 

Igualment esperam que els que es diuen equip de govern prenguin nota i d'una vegada s'adonin que a una situació excepcional de crisi com l'actual s'han d'unir esforços. Segurament si durant aquesta legislatura haguessin fet més reunions tants amb els partits de l'oposició com amb els ciutadans ara tot aniria una mica millor.

“Article 60.- A tot el sòl urbà de la zona pels vianants del nucli de Pollença, dels nuclis de la . Al període comprès entre el 15 de juny i l’1 d’octubre queden prohibits els següents treballs de construcció:

a) Obres a la via pública o a terrenys d’us públic general com parcs, jardins, places, etc.

 b) Obres de moviment de terra o excavacions superiors a 25 metres cúbics i enderrocament d’edificacions.

 c)Obres de construcció utilitzant qualsevol artefacte que no respecti els nivells acústics fixats als articles següents.”

Durant l’any 2010, l’Ajuntament podrà autoritzar obres durant el periode que va des d’1 de maig al 15 de juny, i d’1 d’octubre a 30 d’octubre, prèvia audiència amb l’empresa constructora i els possibles establiments turístics afectats on es determinarà en quines condicions es pot desenvolupar la dita obra”

Aquesta moció conjunta té el suport dels sectors hoteler, de restauració i de comerciants de Pollença. Indignats i perjudicats per a situacions com la que s'està donant aquest dies a la Plaça de Pollença. Situacions i actuacions fonamentades en un egoisme atroç incapaç de respectar les mínimes normes de convivència. Tot amb el consentiment i assentiment d'un batle i regidor d'urbanisme que pensa més en tenir als seus contents que  en el be comú

Ara més que mai cal un canvi a Pollença, una alternativa real de govern on es es defensi objectivament l'interès general  per damunt dels interessos  particulars. 

Us recomanam veure les fotografies del fotobloc d'en Biel Perelló: Els camions van a missa

 


Us recordam que està en marxa el V concurs de fotografia Urxella

 

La manifestaciˇ.

Alternativa | 28 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El proper dimecres 2 de juny hi ha organitzada una manifestació contra l’estat d’abandonament en que es troba el Port de Pollença (10:00 hores a la benzinera del Port de Pollença)

Que un grup de ciutadans independents hagin decidit organitzar aquesta manifestació hauria de fer reflexionar primer  a l'executiva de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.La gent no vol una associació que es centri en les platges, en  tenir un club social, fer sopars... Una associació de veïns ha de facilitar la participació en la vida pública dels ciutadans  i  arreglar els seus  problemes pel bé de la comunitat. I al Port hi ha molt de problemes i una situació realment lamentable davant la qual l'Associació no només no ha protestat sinó que ha col·laborat amb la seva actuació a les platges.

Igualment és un serio avís per UM i PSOE de que la paciència de la gent s'està acabant.Com diuen al manifest ja s'han cansat de l'amnèsia crònica dels governant i de les seves promeses incomplides cada quatre anys.  I no és la primera vegada que la gent el Port demostra el seu malestar, recordam que davant la manera en la que s'havia fet l'experiment de peatonització de la primera línia ja  es van recollir 1016 firmes que van menyspreades per la regidora del Port. Ara què farà?

De l'exposat pels ciutadans compartim les seves queixes per les deficiències de serveis bàsics i fonamentals com les platges, la neteja, la jardineria... A tots aquests temes hem denunciat la manca de control i feina en la seva gestió per part dels regidors responsables, descobrint importants irregularitats origen d'aquestes deficiències.

A les seves queixes també trobam un tema clau com el de la mobilitat, ja que reclamen aparcaments i vials d'accés a la platja. Un altre exemple del que produeix la forma de governar d'UM i PSOE a Pollença. Fa mesos que s'hauria d'haver presentat un document amb un anàlisi del tema de la peatonizació del Port, però clar per motius que ja són "familiars" a Pollença s'havia de donar la feina a  una empresa sense experiència  i després no han estat capaços d'exigir  el compliment de la feina a la que s'havien compromès. 

 La Gola seria també un bon exemple, un lloc on s'han multitud  de fotografies  a  la seva major glòria però que han estat incapaços de saber gestionar i mantenir.

Com diuen aquests ciutadans; ja és hora de reaccionar i entre tots cercar solucions, no només al Port sinó a tot el municipi. Tenim un potencial impressionant però cal  posar-se a fer feina de valent, ja que la situació econòmica és molt complicada.

Aquest és un resum de les peticions de la manifestació

Lamentablemente tiene muchas deficiencias:

1. Se han construido “viviendas dormitorios” en vez de hoteles o zonas residenciales de alto estatus social.

2. Sin viales de acceso a la primera línea de la playa el turista no puede acceder a la playa.

3. Inexistencias de párkings que conlleva la dificultad del acceso a Port Pollença.

4. Total descuido de la playa.

5. Limpieza deficiente.

6. Sistema deficiente de recogida de basura.

7. Gestión ineficiente de la basura de reciclado.

8. Mobiliario urbano descuidado.

9. Falta de señalización eficaz y adecuada.

10. Servicio de jardinería ineficiente.

11. Insuficiente vigilancia policial.

12. Habilitar baños públicos.

13. Embellecer todo el Port Pollença.

14. Parque privilegiado de “La Gola” abandonado en sólo 1 año.

Resum document pdf manifestació.

Text desenvolupat i argumentat.

 

 

 

 (Segueix)

SÝ, fŔiem falta

Alternativa | 27 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

A la legislatura passada, malgrat no tenir representació, vàrem ser capaços de descobrir les irregularitats i les parts i quarts que es feien al Port, mentre que els altres partits de l’oposició, tot i tenir representació, preferien mirar cap a una altra banda. Superades les eleccions, la feina ben feta ens va portar a tenir un regidor al consistori. Un cop dins, això ens ha facilitat molt la feina pel bé del municipi (més de 50 mocions, centenars de precs i preguntes als plenaris, denúncies...) i ha possibilitat que poguem descobrir un bon nombre d’irregularitats molt greus.

Possiblement la irregularitat més flagrant, espectacular i repetida és la manca de contractes a moltes de les empreses que feien i fan feina per l’Ajuntament, fins i tot alguna de familiars del regidor de serveis.

També hem destapat irregularitats comptables del Festival de Música, que durant anys no hapresentat els comptes a l’interventor municipal, tal i com marca la llei. I això malgrat rebre més de 300.000 euros de doblers públics.

Casos irregulars n’hem descobert molts d’altres, però el darrer descobriment l’hem fet al indagar sobre perquè el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible no s’ha realitzat en les formes i data previstes. Les irregularitats no són poques i com més ens hi endinsam, més en surten (...):

En resum, que l’ajuntament aprova fer un Pla de Mobilitat i no demana un pressupost i un projecte a la millor empresa, sinó que ho demana a tres empreses que mai n’han fet un. D’aquestes empreses, justament només es presenta la del familiar d’una regidora. No és estrany que guanyi si les altres mai han fet un pla ni els interessa fer-ne un. No tindríem res a dir si tot s’hagués fet de manera correcta, però tant en la forma de contractació com en el resultat hi ha una sèrie de clares irregularitats que no han estat explicades.

El nostre lema electoral va ser FEIM FALTA, i ho anam demostrant dia a dia, amb feina constant i cada cop que destapam irregularitats fetes pel nostre ajuntament amb els nostres doblers, que es gestionen de maneranefasta i perjudicant el bé comú.

No sabem si la justícia intervindrà i si s’arribaran a depurar responsabilitats penals en aquests temes. Però el que sí sabem és que està en les mans dels ciutadans el canviar aquesta situació. Hem demostrat que hi havia formes alternatives de fer oposició i al 2011 volem demostrar que hi ha Alternatives al govern.

L'urxella 23 en pdf.

 

 

 

Alternativa 2011.

Alternativa | 26 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Pepe García serà el nou candidat i l'acompanyaran Ramon Cerdà Cifre, Tonina Amer Cifre, Miquel Sánchez Vives i Cristina Espi, tots ells membres actius de l'Assemblea d'Alternativa per Pollença.

 El passat dissabte dia 22 de maig Alternativa per Pollença va celebrar una assemblea general extraordinària per a triar el nostre candidat a les eleccions municipals del 2011 i a les persones que, en principi, encapçalaran la nostra llista.

 José Luis García Salvador (Pepe García), actual regidor, va ser triat per unanimitat com a candidat a batle. Durant aquests anys Pepe García s'ha  convertit pràcticament en el cap de l’oposició presentant, en nom d'Alternativa, nombroses alternatives reals a la forma de governar de l'actual Equip de Govern, i realitzant una feina de fiscalització que ha portat a descobrir i començar a canviar nombroses il·legalitats d'aquest equip de Govern.

 Per un ample consens es varen triar per acompanyar a Pepe García als primers llocs de la llista  electoral a Ramon Cerdà Cifre, Tonina Amer Cifre, Miquel Sánchez Vives i Cristina Espi, tots ells membres actius de l'Assemblea d'Alternativa i que durant aquest any que falta per les eleccions compartiran la feina amb el nostre regidor Pepe García.

 Totes aquestes persones significaran un aire fresc a l'Ajuntament. Capaços de governar superant el desànim generalitzat i les males pràctiques, deixadeses i favoritismes que avui en dia practiquen els regidors de l’Equip de Govern municipal.

 La il·lusió, les ganes i la convicció política de que fa falta un canvi son l’impuls necessari que durà tant a Pepe García com a Ramon, Tonina, Miquel i Cristina a desenvolupar una tasca que aconsegueixi treure aquest poble del pou on està ficat.

 A partir d’ara entre tots els membres d’Alternativa per Pollença treballarem per a configurar un programa electoral realista i d’esquerres on hi participin totes les persones que vulguin i amb la participació imprescindible dels experts en cada un dels temes que hi inclourem.

  Per altre part, el nostre coordinador, Pere J. Garcia (Garci), continuarà amb la seva dedicació a les funcions internes del partit.

Miquel, Tonina, Pepe, Cristina i Ramón. 
No hi ha com saber manejar els programes de fotografia.
Gràcies Biel per millorar la foto!

El zapatazo (II).

Alternativa | 25 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Segona part d'un article de na Toñi . Ja sabeu que si voleu escriure només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com.

 

El zapatazo (II)

 

Tenc una llista de reflexions sobre les mesures per a la reducció del dèficit que ha imposat en govern:

 

  1. En Zapatero s'ha plegat als dictàmens dels banquers, els mercats (qui són els mercats?, qui els controla?, qui els manipula?), el FMI, l’ECOFIN... és a dir, d'aquells mateixos que ni varen veure venir la crisi, ni han donat una explicació plausible de perquè s'ha produït ni, el més important, han proposat solucions per resoldre el problema que ells han creat.
  2. La factura la paguen els de sempre: jubilats, funcionaris i aquells que s’havien de beneficiar de la llei de dependència. No s'ha concretat ni una mesura per què paguin els que han provocat aquesta situació. Perquè no es pugen les impostos als que més tenen? Perquè ningú no fa res contra de:

·        Les SICAV, que tributen un 1%

·        L'economia submergida, veritable pou negre a Espanya, on sembla que no interessa que se prenguin mesures per lluitar-ne veritablement en contra. Ja es parla que un 25% dels doblers que es mouen són opacs. On son les mesures de control que fan falta perquè surtin a la superfície? Si aquests milions que es deixen de tributar fossin transparents, no seríem on som ara.

·        Els beneficis de la banca, on se va injectar un munt de milions que en teoria haurien d'haver servir per reactivar els crèdits. Al final, se pot donar la paradoxa que aquests mateixos doblers siguin els que el govern ha de tornar als mateixos bancs a qui els havien prestat, amb un interès més alt.

·        Els beneficis de les grans empreses. Si tots ens hem d'estrènyer el cinturó. Perquè no ho fan els que més guanyen?

  1. No es podia retallar d'un altre lloc? No es podia treure part d'aquests 15000 milions d'euros, que pel que s'ha vist fan falta per tranquil·litzar els mercats, d'altres partides. Jo tenc unes idees:

·      Llevar l’assignació a l’Església Catòlica.

·      Retallar en despeses militars (soldats a Afganistan: 400 milions).

·      Replantejar-se l’assignació a la Casa del Rei.

·      Les televisions autonòmiques ens costen 1000 milions d’euros anuals. Només la televisió valenciana té un deute de 1500 milions.

·      Directors generals, secretaris tècnics, empreses públiques... tot això sí és el càncer de la funció pública.

·      Subvencions vàries, fastos superflus i duplicitat d’administracions.

  1. S'està dimonitzant el funcionariat. Els funcionaris no són aquells homes que descrivia en Larra a “Vuelva usted mañana”. Les dones que fan net els centres d'ensenyament, els carters, les infermeres... són, a efectes pràctics, funcionaris. Molts cobren un sou que no arriba als mil euros i molts són personal laboral contractat o interins que poden anar al carrer en qualsevol moment (jo, de fet, ho he vist en casos amb noms i llinatges enguany). És vera que molt pitjor estan els aturats, però el que no se pot fer és escampar la imatge del funcionari com un ésser privilegiat que cobra 3000 euros al mes per no fer res.
  2. Estic decebuda per la reacció del sindicats. No vull pensar que no han volgut convocar una vaga general per por a perdre les subvencions que se’ls fan arribar, però per retalls molt més petits se varen fer vagues generals als governs de Felipe González i d’Aznar. Convocar una vaga només dels funcionaris, i, a més a més, canviar-ne la data no és de rebut.
  3. La postura del principal partit de l’oposició és per posar-se a plorar. Cap iniciativa, cap proposta coherent, cap solució ha sortit dels seus líders. El que estan fent és seure’s a veure passar el cadàver del govern socialista, fregant-se les mans perquè la part més bruta de la política que ells farien se l’ha fet el gabinet actual.

 

En fi, el govern Zapatero no ho ha pogut fer pitjor. S’ha suïcidat políticament i ha decebut tots aquells que cridaven “No nos defraudes”. Ha posat les coses ben fàcils als futurs governs del PP, fent una política econòmica sense planificació, volent tancar els ulls davant el que estava passant i fent recaure el pes de la crisi en els treballadors. El PSOE pagarà la factura en forma de vots. Nosaltres, en forma de retalls de sou, de polítiques socials i d’igualtat.

Al blog Crisis trobareu més informació  i imatges sobre el tema com aquest.


 

 

El zapatazo (I)

Alternativa | 24 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

 Aquí teniu la primera part d'un article de na Toñi .

Ja sabeu que si voleu escriure només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com.

El zapatazo (I)

Si quedava qualcú que encara pensava que el govern de Zapatero era d'esquerres, les mesures per reduir el dèficit que ha pres a ben segur li ha fet canviar d'opinió.

 

El que ha fet en Zapatero es pot dir de moltes formes (tijeretazo, retall...) però jo m'estim més dir-li zapatazo. Perquè el que ha fet el president del govern és tirar-nos una sabata pel cap, no sé molt bé si per insultar-nos o per fer-nos despertar del somni en què ell mateix ens havia sumit. Tant de dir-nos que a l'economia espanyola ja hi havia brotes verdes, tant de contar-nos que Espanya no era Grècia per descobrir ara que totes les plantes se moren i que si el que es viu a altres països és un drama, el que ens toca aquí és la tragèdia. Però, a diferència del que passava a les tragèdies gregues, on els que patien eren els poderosos, aquí, com sol passar, els que acaben pagant són els de sempre.

És vera que, després de donar-li moltes voltes i després de declaracions contradictòries (que comencen a ser el segell d’aquest govern, que sembla dirigir el país a cop d’inspiració transitòria) sembla que es posarà qualque impost que recaurà en aquells que tenen més de dos milions d’euros. Això sí, aquesta mesura sí que s’ha de reflexionar molt i sospesar i tornar pensar, no sigui que es pugui ferir qualque sensibilitat rica, que sembla ser més delicada que la sensibilitat dels pobres, que no en deuen tenir.

Els meus coneixements d'economia no són més que els que pot tenir qualsevol persona que llegeix els diaris i interpreta el que sent i veu, és a dir, en aquesta, com en la majoria de les qüestions, no som una entesa. Així i tot, crec que no fa falta ser un setciències per adonar-se que pràcticament tres milions de persones amb una rebaixa mitjana de sou d'un 5% i un parell més de milions de jubilats amb el sou congelat no animaran precisament al consum. Si els funcionaris hem de retallar despeses, el que pugui retallarà dels euros dedicats a l'oci (restaurant, bar, viatges...) i a les compres, perquè el que no deixarem de pagar serà la hipoteca. Pel que fa als jubilats, les pensions dels quals són en general de vergonya, no és només que perdin poder adquisitiu en congelar les seves esquifides pagues, sinó que es tracta d’un col·lectiu on pesa molt el component psicològic; ho han passat sempre tan malament, que són els primers que estalviaran d’allà on puguin. El mateix es pot dir dels que havien de cobrar ajudes de la llei de dependència.

Pel que fa al fre de les obres públiques, que s’aturaran pràcticament del tot, no provocarà efectes negatius a l’economia nacional? No és això contrari al que s’havia venut amb el Pla E?

És fàcil preveure el que passarà a continuació: el consum, que havia repuntat una mica, s'estancarà, tal vegada fins al punt de la deflació; a menys consum, més gent a l'atur, la qual cosa -a més del drama personal que suposa- implicarà una pujada del dèficit, que s'haurà de rebaixar una altra vegada d'una forma encara més traumàtica. El panorama que se'ns ofereix és desolador, sobretot pensant que hi ha veus autoritzades que afirmen que el pitjor està encara per venir.

Crec, sincerament, que anam cap al model argentí: rics cada vegada més rics, desaparició de les classes mitjanes, conversió d'aquestes en classe baixa i empobriment cada vegada més accentuat de les classes més desafavorides.

Territorio Vergara

 

Caminant per Mallorca (LXX). PolvorÝ de San Asensio.

Alternativa | 23 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El torrent del Mal Pas transcorre per un barranc de la serra de Na Burgesa, concretament al costat de la serra Mitgera que és la que separa Palma de Calvià. En aquest barranc hi ha l’antic polvorí de l’antiga base San Asensio, actualment base Jaume II. Es tracta d’una altra instal·lació militar que ha passat a mans privades i que com moltes podia haver estat aprofitada per desenvolupar activitats públiques.

Actualment se troba en mans del senyor Matthias Kühn, com també és el cas de la bateria de costa de cap Salines. És curiós que el senyor Kühn s'interessi per aquest tipus de propietats, quan a ell realment el que          l'interessa és reformar i vendre o construir i vendre, que és el que dóna doblers.

En el cas de la bateria de cap Salines, l’estratègia pot ser acabar venent al seu veïnat, la família March. En el cas del polvorí, pot ser que esperi una oferta de l’Ajuntament de Calvià, del Consell de Mallorca o del Govern Balear. Per el moment les instal·lacions s’estan degradant i l’especulació cova.      

                                                                                                           A.R.F.V.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Un paparazzi fotografia a Pepe GarcÝa.

Alternativa | 22 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Fa uns dies el nostre company i regidor Pepe García passejava per la plaça Major de Pollença quan de sobte el va assaltar un paparazzi (o com s'escrigui). Girant-se a veure si hi havia algun famós al seu darrera no va reconèixer ningú, i això que ell se'ls coneix a tots molt bé de tant mirar el Salvame.

Fent un cop d'ull més gran i posant-hi més atenció a l'únic que va veure, i molt famós no és, va ser al portaveu del PP Tomeu Cifre, que estava dret devora d'ell. Quina cosa més estranya, va pensar. Però si em volen fer fotos, serà per algun motiu, i no hem de fer un lleig a un fotógraf, no?

Alçant la mà va començar a saludar al reporter gràfic esforçant-se en fer el millor dels seus somriures. Per un cop que em confonen amb un famós..., va dir-se en veu baixa.

El més curiós és que darrera la càmera de fer fotos no hi havia un reporter de cap agència, ni Europapress, ni Efe... tampoc hi havia cap fotógraf de revistes del cor, ni de cap diari...

L'artista era ni més ni manco un jove, propietari d'una finca de nom l'Empeltada per la qual pasa un antic camí i una carretera que duen directament a Lluc. Aquest jove, que també té vinculació amb les obres de demolició d'una casa a la mateixa plaça Major. Sí, la casa que ho omple tot de pols, renou i escombros.

El nostre company se n'havia adonat des del principi, però, que té més. Per un cop que li fan fotos, el millor era fer un somriure ben gran i saludar directament a l'objectiu. Almenys quan el jove miri les fotos el veurà amb bona cara. I si resulta que som fotogènic i que al final me posa dins un marco? no voldria espenyar-li la il·lusió de fer-ho. Va dir-se.

Des d'aquí volem saludar al jove paparazzi que va fotografiar al nostre company Pepe García quan passejava per la plaça de Pollença i li volem desitjar que les fotografies li hagin sortit el millor possible. També li volem dir que si és qüestió de fanatisme, com quan la gent fotografia als seus ídols, la propera vegada que no tengui por en acostar-se a en Pepe i demanar-li de fotografiar-se junts o simplement un autògraf. En Pepe des d'aquell dia (fa dos o tres dies) porta un boli just per signar autògrafs, la feta el va marcar molt.

Volem recordar que no és la primera vegada que aquest jove reporter actua. A la darrera excursió reivindicativa pel camí vell i carretera vella de Lluc el mateix ja va gravar amb una càmera a tota quanta persona passava pel camí.

Per si algú encara té dubtes, la història és ben real o gairebé real.

 

 

Aquesta és la reconstrucció dels fets.

Ideologia i PolÝtica

Alternativa | 21 Maig, 2010 06:24 | facebook.com twitter.com

Aquí tenim un interessant article per debatre  de Joan Cifre. Ja sabeu que si voleu escriure només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com. Aquest bloc és de tots

    IDEOLOGIA I POLÍTICA

         La ideologia podria ser definida com un conjunt de idees sobre el sistema existent (polític, econòmic i social) i que pot tenir com a finalitat mantenir o canviar el sistema vigent, segons siguin ideologies conservadores o progressistes. Per aconseguir els objectius que persegueixen, les ideologies necessiten per una banda un anàlisi de la situació actual que els permeti veure els problemes reals i per una altra banda un pla d'acció per poder convertir les idees en realitats. Si prenem per bona aquesta definició és evident que les ideologies no poden ser elements immòbils, ni dogmes de fe, per el simple fet de què han d'estar basades en l'anàlisi de la realitat social i  què aquesta està sotmesa contínuament al canvi.

         Des de alguns sectors, normalment conservadors s'ha volgut llevar rellevància a les ideologies reduint la política a una qüestió de simple gestió. Això és tant com dir als ciutadans:        - No vos preocupeu de per què feim les coses-  Evidentment quant manco pensin els ciutadans més fàcil serà manipular-los. Aquests sectors no és que no tenguin cap ideologia, la tenen, el que succeeix és que els interessa més amagar-la ja que tenen por a que no sigui rentable electoralment.

         Les ideologies s'han convertit per els partits polítics en simples etiquetes de màrqueting, han deixat de ser la base que sosté les accions polítiques hi han passat a ser elements estètics o decoratius.

         Avui en dia, sovint és difícil destriar un socialista d'un del PP. Hi ha casos curiosos, com per exemple el fet que una figura com la de Bono sigui més valorada per els populars que per els propis socialistes, o que passi el contrari amb els senyor Gallardon. A nivell municipal també ens costaria molt destriar la política del PSOE de la que pugui fer el PP.

         De la mateixa forma que succeeix amb l'afinitat cap a un equip de futbol, la pertinença a un  partit polític a passat a ser un element irracional. Així com un aficionat al futbol es nega a admetre un penal en contra, el seguidor d'un partit polític no pot admetre les errades dels seus, i les justifica amb les errades dels altres. Seguint amb el símil futbolístic, els ciutadans o bé  passen a ser"suporters" incondicionals dels partits polítics o per el contrari els ignoren. Sols així és pot entendre l'èxit electoral d'alguns polítics desprès d'haver participat en casos de corrupció (no crec que tots els que els voten siguin beneficiaris d'aquests casos).

         Una de les causes de l'actual crisi ha estat aquesta reducció de la política ha simple gestió dels recursos ha curt plaç, em volgut aconseguir el màxim de beneficis sense assegurar-nos de que el sistema fos sostenible, això ens ha duit a hipotecar el nostre futur i els dels nostres descendents.

         Deixar clares les ideologies i aconseguir que les actuacions siguin coherents amb elles seria una mostra de transparència i segurament ajudaria a recuperar el crèdit de la classe política.

Joan Cifre.  

Genial Kalvedillo.

 

Estafa p˙blica

Alternativa | 20 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

 Davant l’estafa pública que suposa el pagament de 1.900 euros diaris a l’AAVV del Port de Pollença per la gestió de les platges fins dia 21 d’aquest mes (7 dies), des d’Alternativa per Pollença volem fer-ne denuncia pública pels següents motius:

A) L’Equip de Govern municipal és el responsable directe de no haver tret a concurs la gestió de les platges a temps i ara la solució la pagam entre tots els ciutadans. Fa mesos que sabien (i els ho hem recordat en diverses ocasions) que aquest servei s’havia de posar en marxa. I ho sabien també perquè fa molts i molts anys que es fa igual. Perquè no ho han previst i han fet el concurs públic per la cessió de les platges amb temps?

B) La solució serà el pagar 14.675 euros a l’AAVV del Port de Pollença, que té un deute amb el consistori de més de 170.000 euros per aquesta mateixa qüestió de les platges. Com es pot contractar a una empresa (al marge de si és legal) que deu tants diners a l’ajuntament?

c) La mesura que s’ha pres és per avançar la posada en marxa dels serveis (gandules, para-sols, etc.) una setmana. Realment avançar una setmana val 14.675 euros? Es pot gastar tants diners un ajuntament que no paga als proveïdors, contractats, associacions, ONGs, etc.?

Son moltes les qüestions que d’aquesta nova presa de pel se’n deriven. No podem consentir que un ajuntament que té un deute amb tantes i tantes persones es gasti aquesta quantitat de diners en avançar una setmana la posada en marxa d’una platja que a dia d’avui no es sap ni qui la gestionarà. Tot plegat fa pensar amb un tracte de favor del consistori cap a l’AAVV del Port de Pollença i amb una forma de fer-los arribar diners públics de forma fàcil i senzilla. Els nostres governants han “perdut el nord” i ja no s’amaguen a l’hora de dirigir o redirigir els diners públics cap a uns o altres. La situació és tan insostenible y la falta de cordura és tan evident que aquest Equip de Govern necessita una renovació d’alt a baix.


Ahir a la fi vam aconseguir alguna informació respecte al contracte menor que ha fet l'Ajuntament a l'Asociació de Veïns del Port de Pollença( set dies a 14.675,28 euros)per a  la instal·lació i neteja de les platges del Port.

Aquest contracte s'ha fet mitjançant un decret de batlia; a partir de la transferència de credit  de subvencions a entitats mediambientals a activitats platges i litorals, i d'una memòria justificativa del tècnic de Medi Ambient (un full). El que no hem vist encara és l'aval que ha presentat l'Associació per poder fer aquest contracte i presentar-se a la licitació de les platges.

Ahir també era l'obertura de pliques per aquest servei de les platges, al mateix es van presentar tres ofertes, però una d'elles ha quedat descartada per faltar el full de solvència tècnica i una altra es troba pendent de compulsar un document. O sigui que no es va poder atorgar el servei encara. 

Una vegada més ens trobam amb una urgència resultat de una inoperància durant mesos que ens va costar uns bons doblers. UM i PSOE segueixen tudant els nostres doblers, ni crisi, ni res els poden aturar.

RECORDAU: està actiu el Concurs de Fotografia Urxella. 
Per veure millor les bases, premeu sobre el cartell.
 
 
 
Ja ens han començat a arribar bastantes fotografies!!!
No vos ho penseu, participau!!!
 

 

I mÚs clientelisme....

Alternativa | 19 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Com demostren les converses de l'operació voltor, UM a Pollença amb l'imprescindible i impresentable suport del PSOE, no es mou en benefici del poble sinó dels seus interessos clientelars. A l'igual que en el cas de les platges resulta sospitós que la improvisació de l'equip de govern sempre acabi afavorint als mateixos.

Hi ha una altra Pollença possible on totes les empreses puguin competir en igualtat de condicions per donar el millor serveis públics als ciutadans. Una Pollença on els processos de contractació es facin de manera transparent. Una Pollença on els nostres doblers s'administren en benefici dels ciutadans sense tudar i sense afavorir interessos particulars.

L'AREA D'ESPORTS SEGUEIX PARALITZADA FRUIT D'UNA POLÍTICA D'IMPROVISACIÓ,  TRACTES DE FAVOR I DE MANCA DE TRANSPARÈNCIA.

Al darrer ple va tornar a quedar en evidència la nefasta gestió en política esportiva  del regidor d'esport Miquel Ramon (Michel) que funciona a cops d'improvisació clientelisme i  parts i quarts. En resposta a  preguntes del nostre regidor de com s'havia fet la contractació de les activitats esportives de Pasqua (Parc de Pasqua) i com es pensa realitzar la resta de contractacions esportives.

El regidor d'esport Sr Miquel Ramón Amengual va reconèixer que la contractació del parc de Pasqua es va donar per via d'urgència perquè no ho havien pensat amb temps d'anar a la Junta de govern. Com és possible que unes activitats que es fan cada any s'hagin de contractar d'urgència per un regidor que té dedicació exclusiva? 

Igualment el regidor va argumentar que a Pollença només hi ha actualment dues empreses que poden realitzar aquest tipus de activitats i que s'havia donat a la que tenia l'experiència del darrer any, ja que l'altre està especialitzada en temes d'aventura. Una resposta totalment incomprensible ja que el regidor sap perfectament que a Pollença hi ha al manco dues empreses més que també podien haver fet la feina. Una de d'aquestes empreses va quedar en segon lloc al concurs de les estades esportives de l'any passat i  l'altre ha fet alguna petita feina  per l'ajuntament. El va trair el subconscient al Sr regidor  i és que realment per ell només es pot contractar a una empresa d'esport del municipi.

També es lamentable i no pot ser casual que a aquestes alçades de maig encara no hagi sortit el plec de condicions de les estades d'estiu. Què el pensen fer una altra vegada d'urgència per poder contractar a l'empresa de sempre?

Aquesta política d'improvisació afavoreix clarament a una empresa concreta, que ja fa molts d'anys que rep un tracte de favor i que ha facturat a l'ajuntament grans quantitats de diners sense els controls que exigeix la llei de contractació pública. Qüestió  que ja vam denunciar al ple extraordinari dedicat a les contractacions irregulars fet a finals de l'any passat. A aquell ple i a plens posteriors el batle ha dit que havia contractes   de l'empresa citada, però en cinc mesos ha estat incapaç de mostrar aquests contractes ni al nostre regidor ni a la Secretaria de l'Ajuntament.

Per acabar el nostre grup vol recordar que en tres anys de legislatura encara no s'ha posat en funcionament el Patronat d'Esports, un organisme que podria ajudar a millorar la transparència i gestió de l'àrea d'esport. Clar que tal vegada no els interessa fer això.

 

 
RECORDAU: està actiu el Concurs de Fotografia Urxella. 
Per veure millor les bases, premeu sobre el cartell.
 
 
 
Ja ens han començat a arribar bastantes fotografies!!!
No vos ho penseu, participau!!!
 

 

Canviar Pollenša

Alternativa | 18 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

 No pensau que ja ha arribat el moment de canviar la gestió dels nostres doblers a aquest poble? Ni  amb queixes a la barra del bar, ni amb l'abstenció, ni votant als que ja han demostrat sobtadament la seva incapacitat canviaran les coses. Participa a Alternativa per Pollença, canviem Pollença

Aquest dissabte 22 assemblea extraòrdinaria d'Alternativa per Pollença. En aquest cas dinarem i després parlarem a Can Nino.   Aquesta assemblea com totes les que fem és obert, si voleu venir o formar part del projecte d'Alternativa per Pollença posau-vos en contacte amb algú d'Alternativa o enviau un correu a alternativaperpollenca@gmail.com

Els temes a tractar son a grans trets:

 

 - Analisi de la situació d'Alternativa per Pollença.

 -Organització.

 - Eleccions; programa, candidatura, campanya, pactes...


Alternativa per Pollença simplement és un grup de  ciutadans amb ganes de fer feina i canviar les costums i rutines polítiques que han duit al poble al deplorable estat en que es troba Pollença.

El nostre àmbit és municipal i  funcionam de forma Assembleària, on tothom pot dir la seva i cada persona equival a un vot, sense líders ni caps que s'imposin per sobre de ningú ni decideixin a les espatlles de tots. Un funcionament transparent, participatiu on tothom pot participar a la mesura de les seves posibilitats i de la seva voluntat. Una democràcia real per defugir de dirigismes, òrgans de poder interns i burocràcies absurdes que releguen als militants a simples cuotes. A Alternativa per Pollença tothom és important.

Ajuda'ns a governar aquest poble, a endreçar-lo, a posar les coses al seu lloc i a desfer-nos de tant mal govern. Afilia't a Alternativa per Pollença i junts construirem una Pollença millor.

Podeu consultar què és Alternativa per Pollença, com s'organitza, com funciona i quins objectius té a:

QUÈ ÉS ALTERNATIVA PER POLLENCA

EIXOS D'ACTUACIÓ

FUNCIONAMENT : ASSEMBLEARISME I MUNICIPALISME

 Us recordam que podeu participar ja al nostre concurs de fotografia. Fotografies com aquestes dues, on podeu comprovar com l'altruista paladí contra el BIC, tancador de camins públici  organitzador de saraos alternatius al ple... rep una vegada més un tracte de favor per part del batle i regidor d'urbanisme i fa el que vol.

 

 

 El que passa a Pollença no és normal i entre tots el podem canviar.

 

El contracte de la compra dĺaigua a Arguta SL Ús ilĚlegal i innecessÓri.

Alternativa | 17 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El contracte de la compra d’aigua a Arguta SL és il·legal i innecessàri.

En cas de que no s’aturi aquest tracte de favor a un intermediari d’aigua anirem a fiscalia.

Des d’Alternativa per Pollença volem denunciar que a la propera Junta d’EMSER, aquest dilluns, es pensa prorrogar el contracte de cessió de diferents pous pel subministrament d’aigua a la població (pous de Can Comes, Can Sales i Can Seguí), pous que es troben ens mans d’un intermediari, Arguta S.L. i que té llogats aquests pous a l’Ajuntament de manera il·legal i innecessària.

La situació il·legal, a més de contraria al mínim sentit comú, es deu a que, segons estableix clarament la Llei d’Aigües, TOTA l’aigua és pública. El que legalment s’ha de pactar amb els propietaris de les finques és l’accés al pou i el lloguer del terreny on està situat el pou, si és que el pou és legal i està registrat. En el casos de subministrament a una població, l’Autoritat Hidràulica, depenent de Medi Ambient en el cas de Balears, pot determinar l’expropiació del pou si no s’arriba a un acord amb el propietari del terreny (que no de l’aigua) que sol estar en règim de Concessió, i per una quantitat limitada d’extracció. Una situació d’emergència per impediment a l’accés al pou per desavinences amb la propietat del terreny, es pot resoldre així, si la necessitat obliga per garantir el subministrament a una població. La Llei de Bases de Règim Local obliga als Ajuntaments.

La realitat és que s’està pagant una quantitat desorbitada de diners a un intermediari, Arguta S.L. de forma il·legal. I a això li hem d’afegir que amb un mínim d’inversió, ja que a Pollença bona part de l’aigua de bona qualitat de la font de Ternelles, l’Algaret, es perd al torrent, així com el sobrant dels regants, que la cedeixen  a un preu ridícul a l’Ajuntament. Unes senzilles i gens costoses obres d’ampliació de la canonada de l’Algaret al dipòsit regulador, l’acondicionament tampoc gens costos de la petita represa del torrent de Ternelles (Assud) i el pou de Can Puig, de l’Ajuntament i que està aturat bona part de l’any, permetria aprofitar mes de 200.000m3 d’aigua, fent innecessari comprar tanta aigua i s’estalviarien molts milers d’euros.

Ens sembla increïble que en plena crisi econòmica, amb les reserves d’aigua al seu màxim històric, amb lo poc costoses que serien les mesures que hem citat i amb la dessaladora d’Alcúdia pràcticament llesta per funcionar, que es puguin prorrogar aquests contractes pagant a un intermediari que guanya una bona quantitat de doblers simplement per fer d’intermediari de la venda d’un be públic com l’aigua.

Amés, a un informe respecte al contracte d’Arguta que ara acaba els tècnics (gerent d’EMSER, enginyer i encarregat) van a indicar que el volum d’aigua que s’extreia dels pous d’Arguta no arribava al volum mínim anual que es pagava, 300.000m3 (el volum extret es trobava entre els 124.038 i 199.661 m3), el que feia que durant els semestres d’hivern s’extreia aigua no perquè fes falta per donar subministrament a la població sinó perquè s’havia de pagar tant si s’extreia com si no. O sigui es pagava per una quantitat d'aigua que després no arribava. Tot això perquè l’Ajuntament té pactades gairebé innecessàriament: Pou Can Colet, 50.000m3; Pou Clos 50.000m3; Pous de Gotmar 400.000m3; Vila ( innecessari totalment) 6000€ per la seva utilització; Cal Gall (no tenim dades exactes) .

A tot això li hem de sumar el tracte de favor evident del Consistori cap a aquest intermediari on fa mes de 15 anys que la situació amb Arguta SL és abusiva i perjudicial per l’Ajuntament. Una situació atribuïble a la pèssima gestió dels diferents consistoris, i que encara continua, i a pitjor. I com un tracte de favor per part del batlle ja que el titular d’Arguta S.L. és de nou una persona molt propera a UM.

El resultat és que els pollencins podríem tenir l’aigua mes barata si la gestió fos acurada i transparent, i no regalessin diners de forma tan alegre. I davant d’aquesta situació a Alternativa per Pollença, i en cas de que s’aprovi aquesta prorroga, denunciarem les irregularitats d’aquesta relació contractual a la Fiscalia.

 

A continuació: LA HISTÒRIA DE LA CONTRACTACIÓ DE L'AIGUA A L'EMPRESA ARGUTA.

 (Segueix)

Caminant per Mallorca (LXIX). Cova del Pirata.

Alternativa | 16 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Ja l’havíem anomenada anteriorment, la cova del Pirata forma part del mateix sistema que la cova del Pont .També en el seu dia fou condicionada per ser explotada turísticament, se construïren passadissos i escaletes per fer més còmode el pas als visitants i se tapià l’entrada deixant un portal per poder controlar l’accés.  Tot això a partir de 1879 però no fa tant encara hi he vist un enfilall   de fils elèctrics amb bombetes per il·luminar els traçats. Ara tot això no hi és i els caminois i escaletes pareixen molt integrats.

El nom de la cova ve d’una història o llegenda del segle XVIII que parla del segrest de l’amo de Son Fortesa. Foren un grup de pirates, que no aconseguiren el seu propòsit degut a l’intervenció  del  fill de l’amo. A les topades, un pirata resultà ferit i se refugià a aquesta cova alimentant-se de llet d’ovella i aguantant fins que els seus companys el recolliren. Altre versió diu que s’entregà, i un cop cristianitzat passà a servir a la possessió.   

                                                                                                     A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Improvisaciˇ i clientelisme.

Alternativa | 15 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Com demostren les converses de l'operació voltor, UM a Pollença no es mou en benefici del poble sinó dels seus interessos clientelars. I la suposada improvisació de l'equip de govern sempre acaba afavorint als mateixos

Des del final de la temporada passada el batle coneixiadels problemes de l'Asociació de Veïns per gestionar les platges, però fins el 3 de març el regidor de Medi Ambient, Juanjo Mir,  va informar del deute de l'Associació de Veïns del Port  als portaveus del PP-UMP i del PSM,  a nosaltres s'ens va excloure de forma premeditada i la informació de manera oficial ens va arribar després del ple del 25 de març. Recordam que el 18 de març ja havia permís de Costes per muntar les platges.  

El  deute actual de la AAVV Port de Pollença amb la Ajuntament és de 174.000 euros. corresponent a la temporada 2009, a més  les inversions compromeses al plec de condicions van un any enderradires. Quan l' Ajuntament els va fer requeriment de pagament, no sabem en quina data, l'Associació va demanar un fraccionament del pagament que va ser denegat  per  la Junta ja que no van aportar cap justificació ni oferir ni cap aval bancari en garantia de pagament. Igualment l'Associació proposava una nova licitació amb una reducció del canon municipal de 153.000 euros i l'aplaçament dl deute pendent.

 Davant això el regidor va dir que calia fer una reunió urgent de tots els grups per trobar solucions, reunió que mai s'ha arribat a fer. Ahir una vegada més els grups de l'oposició ens van assabentar per la premsa de que l'Ajuntament havia arribat amb un acord amb l'Associació de Veïns i els pagarà 1.900 euros cada dia per mantenir en condicions les platges fins que hi hagi l'adjudicació definitiva. 


Respecte als comptes que va presentar l'Associació de Veïns a  l'Ajuntament aquesta és un bon anàlisi d'aquest comptes fet per part de Miguel Sánchez.

El format de presentació dels comptes de l’explotació de les platges per part de l’Associació de Veïns del Port de Pollença és poc professional i no dona una imatge fidedigna de la situació financera. Es troba a faltar principalment la situació de tresoreria, actiu circulant, així com el passiu, resumint falta el balanç de situació que ens donaria la situació real de l’Associació.

Com no hi ha cap data de la tresoreria és impossible determinar quina és la situació real de disposició de liquiditat (saldos en comptes corrents i caixa).

Com no tenim el balanç de situació tampoc podem esbrinar si l’esmentada Associació té “actiu circulant”, es a dir, té qualque persona o entitat que li degui doblers i hagi esperances de cobrar-los en un temps raonablement curt. El que si poden deduir es donada l’activitat de la que estem parlant no tenen mercaderies emmagatzemades amb possibilitat d’embargament. La falta del citat balanç fa que tampoc es pugui saber si l’Associació està al dia en els seus pagaments a la Hisenda Pública com a la Tresoreria de la Seguretat Social, així com als seus proveïdors i creditors principals, exceptuant clar està l’Ajuntament de Pollença.

Crida molt l’atenció que al pressupost corresponent al any 2009, ja es faci el compte de tenir unes pèrdues de 70.000 euros, ens agradaria saber quina va ser la documentació que es va presentar a la entitat financera que va concedir l’aval que garantia el pagament del cànon municipal atès que ens costa molt de creure que alguna entitat financera faci la concessió d’un aval per una quantitat superior a 300.000 euros comptant que la persona o entitat avalada tindrà unes pèrdues previstes de 70.000 euros, la veritat és que consta molt de creure.

Dins les partides de despeses hi ha unes dades pot clares, hi ha una quantitat en arrendament financer (leasing), però no esmenta si aquesta quantitat és el cost financer de l’operació o també hi ha inclòs el principal de la inversió. Tampoc s’entén que dins el pressupost ni hagi la previsió de la inversió en “CONDUCCIONS BANYS PLATJA”, si aquesta no existia, però insistim en que la vaguetat d’aquest document  no dona a entendre res en cap sentit.

FALTA DE PREVISIÓ I  POC SENTIT EMPRESARIAL

Si ens atenem al document facilitat per l’Associació, observem que al seus pressupost pensen o tenen previst tenir uns guanys de 30.600 euros, tornem a repetir que la vaguetat del document no deixa esbrinar si els 70.000 euros previst d’inversió són inversions obligades pel plec de condicions de l’any 2008 o inversions fetes anteriorment al esmentat exercici 2008.

Atès que la previsió de guanys anual com s’ha esmentat abans es de 30.600 euros anuals (sense conta les amortitzacions del immobilitzat, multes,etc), si l’apliquem a quatre exercicis que es la duració de la concessió tenim un guany total de 122.400 euros.

Cal tenir en compte que el plec de condicions ja obliga a fer inversions de devers 100.000 euros, això tenint els fons per poder fer l’inversió amb fons propis sense demanar finançament extern amb el cost afegit que això suposaria, podem dir clarament que cap empresa amb un estudi seriós de les possibilitats de traure rendibilitat a l’explotació de ambdues platges, acudiria a la licitació ja que les possibilitat són mínimes, just s’entendria com una mesura de no deixar entrar una tercera empresa en cas que aquesta pogués fer qualque tipus de competència comercial, cosa improbable ja que la Associació de Veïns és una entitat sense ànim de lucre.


 

 

 

Lĺanunci de la cervesa ESTRELLA DAMM.

Alternativa | 14 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Després de veure Com Zapatero és fort amb els dèbils i dèbil amb els forts. Després de veure com Esquerra Unida de les Balears es tanca quan més necessària era... Per pura salut mental hem decidit evadir-nos un moment de tot i anar a prendre una cervesa.

Tot recordem sense cap tipus de dubte l’anunci que va fer la coneguda marca de cervesa ESTRELLA DAMM a l’illa de Formentera el passat any, l’anunci molt aconseguit tant estèticament com tècnicament, no sé si va tenir l’efecte cercat, que no era un altre que vendre cerveses, el que si va aconseguir va ser que Formentera tingués un devessall de turisme nacional que va sorprendre a tots, hotelers, oferta complementaria, etc.

Aquests dies  a Ràdio Menorca he sentit que han començat a enregistrar l’anunci d’aquest any a Menorca, platges, port de Maó, els cavalls de Sant Joan, seran el reclam d’aquesta cervesa per aquest estiu 2010, no importa dir que desprès de l’èxit del passat any a Formentera, hotelers, oferta complementària, comerç en general i fins i tot El Consell Insular de Menorca estan ben il·lusionats en emular l’èxit del passat any de la petita de les Pitiüses.

  Si tot surt bé i l’anunci torna tenir un efecte cridada cap l’illa de Menorca, estarem d’enhorabona tots, doncs podrem prescindir d’INESTUR, IBATUR i fins i tot dek FOMENT DEL TURISME, ja que just bastarà pagar-li un anunci a les Illes Balears a una coneguda marca o multinacional i tenim l’èxit assegurat, sense anar a costoses fires nacionals o internacionals, fòrums, ni “coverbos” per l’estil. Ja em veig amb un telèfon VODAFONE a la seu, amb el MISTOL al tren de Sóller o amb una capsa de preservatius CONTROL a l’illa del Colomer. Fantàstic no ???

Miguel Sánchez Vives.

 


 

Sense clavegueram al segle XXI?

Alternativa | 13 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El col·lectiu de regidors Diògenes rebutjam la resolució del Parlament que permet l’atorgament de llicències d’edificacions a urbanitzacions sense servei de clavegueram, i consideram lamentable el recolzament de l'esquerra i l'ecologisme polític a aquesta mesura. 

Consideram que aquesta mesura legislativa és més un cop de la nova UM del "sector nord", vinculada a foscs interessos immobiliaris i especulatius, que no una mesura de reactivació econòmica davant la crisi. Si el que es vol és fomentar la creació de llocs de feina al sector de la construcció, seria molt més efectiu impulsar la cabdal recepció i execució de les dotacions de serveis -com la del clavegueram-, per exemple, obligant les administracions municipals i amb ajudes al finançament, si cal, de les contribucions especials.

    El Col·lectiu de regidors "Diògenes" rebutja el Decret Llei 1/2010 de 26 de març, com la resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es validà el passat dia 27 d'abril,  que permet l’atorgament de llicències d’edificacions a urbanitzacions sense servei de clavegueram BOIB 049, de 27-03-2010; podeu accedir al debat recollit al Diari de Sessions del Ple núm. 96, de 27-04-2010 . 

    Els regidors ecosocialistes entenen que d'aquesta manera es consolida un model urbanístic propi de països subdesenvolupats, i es tornen a fer excepcions a la normativa urbanística vigent que lògicament exigia disposar prèviament tots els serveis bàsics (llum, aigua, accés rodat i clavegueram) per donar llicències. En lloc de coadjuvar els interessats -les administracions municipals i els propietaris- a la correcta recepció i dotacions de serveis -i les oportunes cessions del sòl per a usos públics, en determinats casos-,  de les urbanitzacions, garantint sempre els interessos públics, s'actua apadassant el problema d'alguns petits propietaris que ara per ventura podran construir la seva segona residència però, sobre tot, es dóna via lliure a la revalorització dels terrenys de grans promotors gràcies a que ara podran obtenir llicència per als projectes d'edificació.

    Els regidors "Diògenes" consideren que aquesta mesura legislativa és més un cop de la nova UM del "sector nord" (Bartomeu Vicens, anterior parlamentari, va impedir l'aprovació fa uns mesos del "Decret Nadal", del qual és rèplica aquest Decret Llei recentment aprovat) vinculada a foscs interessos immobiliaris i especulatius, que no una mesura de reactivació econòmica davant la crisi. Aquest pegat no es correspon amb una veritable demanda de sòl per a la construcció de nous habitatges unifamiliars sinó més aviat a interessos especulatius[1].

    Per altra banda, si el que es vol realment és fomentar la creació de llocs de feina al sector de la construcció, seria molt més efectiu impulsar la cabdal recepció i execució de les dotacions de serveis -com la del clavegueram-, per exemple, obligant les administracions municipals i amb ajudes al finançament, si cal, de les contribucions especials. En aquests moments, pocs propietaris d'un sol solar estan disposats a iniciar les obres per la seva segona residència, i no és previsible un immediat increment de la construcció per aquesta banda. Al contrari, amb ajudes als propietaris amb les despeses per a l'execució de les dotacions de serveis, aquestes grans obres es durien endavant, dinamitzant el sector realment i amb creació de llocs de feina, i amb més altes garanties per a l'interès públic.

    Aquest col·lectiu troba mancades de qualsevol credibilitat les condicions establertes en el Decret segons les quals els Ajuntaments disposen de dos anys per a l'aprovació dels projectes de dotació i l'execució dels mateixos, quan és notòria la manca de voluntat i diligència per part dels batles que, en alguns casos durant dècades, no ho han dut a terme. Fins i tot es donen casos que aquests mateixos batles descobreixen "sobtadament" que algunes urbanitzacions dotades de tots els serveis i, en principi, ben recepcionades, presenten greus deficiències en les cessions obligatòries de terrenys[2]. .

    Ni s'assegura l'execució de les obres d'urbanització necessàries (xarxes de distribució d'aigües i sanejament, voravies en condicions, zones verdes, enllumenat públic en condicions, etc.), ni l'execució de les cessions de sòl obligatòries en alguns casos (un 10%). Amb l'aprovació al Parlament, en el segon intent, d'aquest Decret, es permet novament endarrerir aquestes actuacions i, a la vegada, continuar expedint llicències de construcció. Quan tot hagi estat venut, el mort lis caurà als nous propietaris... o als contribuents en general, i els promotors i especuladors de ben segur que hauran tengut bona cura de desaparèixer. És el que està passant ja, per exemple, a les urbanitzacions de S'Estanyol o Mont Ferrutx en el terme d'Artà, que ara ja no es troba el promotor ni primers propietaris, i als solars on hi havia d'haver -per exemple- un parc infantil, hi ha una casa construïda, venuda a nous propietaris i revenuda novament. A Pollença com a Artà tenim exemples del desastre que significa això ja que fa temps que s'han donat llicències a s'Estanyol, San Pedro, la Font, el Vilà o Formentor sense dotació de serveis.  

    Si les Balears volen competir al mercat turístic, s'hauria d'apostar por un altre tipus de desenvolupament respectuós amb el nostre principal patrimoni que és el medi ambient. En aquesta línia, els regidors de la Coordinadora "Diògenes" es desmarquen clarament dels objectius expressats en el Decret com pels portaveus del Govern de les Illes, perquè el que es fa realment és donar facilitats a l'economia especulativa del sòl i la vivenda, un dels factors agreujants de l'actual crisi econòmica especialment en l'Estat espanyol i en particular a les Illes, i comparteixen les crítiques del GOB en el sentit de l'abús que es fa de la fòrmula del Decret-Llei per a afegir excepcions a les Lleis sobre sòl, construcció i ordenació territorial, com en la passa enrera que es dóna d'aquesta manera en matèria econòmica, urbanística i mediambiental [3][4]

Fotografia de,Biel Perelló que resumeix  el tema [1] Aquests dies, els mitjans de comunicació (http://www.uib.es/premsa/maig10/dia-10/EMB_100510_01_002_01_R.pdf) han publicat dades d'un estudi de la UIB (http://www.uib.cat/ost/estudi/index.html), segons les quals a les Illes hi ha construïdes 2,1 milions de places residencials per a una població de 1.072.000 habitants . En tot cas, representa una mesura completament contrària al "canvi de model" -suposadament assumit per les forces progressistes- que s'hauria d'anar aplicant , tot aprofitant la crisi econòmica actual.

 

[2] Vegeu Diari de Balears, 27-12-2009: L'Ajuntament d'Artà s'ha adonat ara que no hi ha cap document legal que acrediti que es fes la recepció [de l'urbanització Mont Ferrutx, a la Colònia de Sant Pere] l'any 2001

[4] Pla Territorial de Mallorca:
"Cap a una nova economia"
(
http://www.conselldemallorca.net/platerritorial/MEMORIACAT/06.pdf). EL MODEL ECONÒMIC ACTUAL DE MALLORCA: IMPLICACIONS SOBRE EL TERRITORI
D’entre els efectes del model econòmic actual sobre el territori, podem destacar:
- Model dual d’assentaments amb escassa interrelació entre els nuclis tradicionals i els turístics.
- El procés de litoralització massiva que afecta la major part dels municipis costaners.
- L’ocupació del territori amb noves infraestructures i equipaments per respondre al creixement accelerat de l’illa amb un fort impacte paisatgístic i els problemes de localització que plantegen.
- La proliferació de segones residències com a resposta al creixement econòmic sense precedents, que provoca necessitats d’espais d’oci entre aquests residents.
- L’important increment del turisme residencial en els darrers anys que provoca un major consum del territori i genera un menor valor afegit per a l’illa.
- L’escassa diversificació de l’economia i la forta dependència de l’activitat turística.
- La sobreexplotació dels recursos naturals de l’illa i els efectes negatius sobre el paisatge i el patrimoni natural
.
[les negretes són nostres]

Voltor - Ajuntament. C.P 3.

Alternativa | 12 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam les respostes i preguntes del darrer ple referents al cas voltor.

Introducció.

Sabem que encara hi ha un bon grapat de converses del cas voltor amb temes de Pollença que no han estat publicades i pensam que abans de la seva publicació estaria bé una explicació a aquest ple per part del batle que té coneixement de les mateixes per la seva amistat amb l’encausat en Toni Oliver.

El batle va fer una introducció abans de respondre insistint en la presumpció d'innocència que ningú posava en dubte. Això no significa que  l'oposició no pugui fer preguntes a un ple sobre un tema tan greu on li agradio no es troba implicat l'Ajuntament.

Joan va insistir en que no havia cap relació entre el cas Voltor i l'Ajuntament, el que és cert  és que aquesta relació existeix i al sumari  surten el batle, regidors, empresaris comuns a l'Ajuntament i l'INESTUR, el festival i el Toni Oliver que feia de regidor de cultura... Que els fets siguin delictius o no ja el dirà la justicia però la relació existeix.

El batle va recordar al PP que tenia imputats i que ell mai s'havia ficat en aquest temes. Respecte a les converses va dir que es trobaven tallades i fora de context.

 Preguntes.

L’empresari de diseny gràfic José Florentino Roy que segons publica la premsa es sospita que amanyava procediment negociats amb el senyor Toni Oliver ha facturat quantitats importants al festival incomplint la llei de contractació pública. Què mesures pensa adaptar el batle respecte a aquesta facturació? Es comprovarà que no ha hagut sobrecost a les mateixes?

El batle va reconeixer que al Festival hi ha una sèrie d'irregularitats administratives que s'han de solucionar i que s'enviarà la informació a la Sindicatura de Comptes per ser revisades.  El senyor Roy fa feina pel Festival des de 1996, no és un tema d'en Toni Oliver. Si ha hagut sobrecost la persona que ha autorizat els pagaments el comprovarà i farà els informe necessaris.

Tomeu Cifre del PSM va recordar que el senyor Florentino Roy feia favors a UM, que en Toni Oliver presionava per accelerar els pagaments  a aquest empresari i que Michel feia gestions per aconseguir aquests pagaments, cosa que Michel va negar.

Es col·laborarà amb la justícia de manera voluntària i s’enviaran aquestes factures a la jutgessa que instrueix el cas voltor?

Només  s'enviarà la informació si la requereixen.

- Florentino Roy ha realtizat treballs gratuïts per UM?

El batle va respondre que no i va dir que per que no li demanavam si havia fet feines gratuites pel PSM o pel PP!!. Al sumari de l'operació voltor es parla d'aquestes feines gratuites a UM  com la pàgina web d'UM a Pollença en construcció, el batle el va negar.

- Es pensa asumir qualque responsabilitat política dels reiterats incompliments de la llei de contractació pública als comptes del Festival?

 La mateixa que  Tomeu Cifre (PP), Tomeu Cifre (PSM) i Francisca Ramon (PSOE)

A la replica li vaig contestar que la responsabilitat no es podia comprar. Joan ha estat batle sis anys i Tomeu (PP) un any, mentre que Tomeu (PSM) només va ser regidor de cultura uns mesos. UM ha tengut la responsabilitat del Festival vuit dels darrers deu anys, i Toni Oliver ha estat quatre anys regidor de cultura, i quan es va tenir que nomenar el nou director artístic era el moment d'haver regularitzat el festival.

Si el senyor batle no era capaç de asumir les feines de l’àrea de cultura per què no va delegar les mateixes a altre regidor?

 El podia haver fet.

Quines gestions va fer senyor Toni Oliver  per a la contractació de l’exposició aquest estiu al claustre de Stº Domingo? Quines gestions va fer per organitzar una exposició de l'Institut Ramon Llul?  

Cercar doblers. Al segon cas no era una exposició, es cercaven doblers pel premi de literatura.

 Com és possible que el senyor Toni Oliver participarà a una reunió del Patronat del festival del 15 de gener?. El títol d’asesor del batle quan i com es va donar? Va fer el senyor Toni Oliver qualque feina més com regidor de cultura a l’ombra?

 El batle va reconèixer que tal vegada es van equivocar. Va dir que només havia demanat ajuda a Toni Oliver per que coneixia el tema de cultura. No li consta que el senyor Toni Oliver arribés a fer cap feina més.

Tenia el PSOE coneixement d’aquestes activitats del senyor Toni Oliver? Què opina de les mateixes?

Contesta na Francisca; no, no coneixien aquestes activitats. L'àrea de cultura la lleva UM i es poden assessorar com volen. Com es veu UM_PSOE és un tot un ÉQUIP DE GOVERN.

En aras de la igualtat necessaria en la gestió pública ha comprovat el senyor batle si des de turisme ha hagut un tracte de favor amb una familiar del senyor Toni Oliver?

Des de l'Àrea de Turisme de Pollença no. No tenim competències

Podien explicar la regidora de turisme per què el gerent del Club Naùtic le tenia que fer una factura inventada de 1.200  euros?

Contesta la regidora de turisme. Va dir que no sap d'on surt "lo de inventada". Hi ha una factura però no és inventada, fa referència a la regata Alfonso XIII a la qual va col·laborar l'Ajuntament, la regata es va fer en juny. Lo de inventada surt de l'opinió dels fiscals al mateix sumari.

Des de quan el senyor batle té potestat perde  decidir si es pot donar amarrament o no a una barca de bou al Port? Referent a aquest tema  el senyor batle pensa que és normal utilitzar una informació que té en funció del seu càrrec institucional per treure profit polític?

  Va demanar la idea d'un col·lectiu a través d'en Toni Oliver i treure profit. Tots som polítics... Mai,mai, mai he ni tan sols pensar fer una cosa com aquesta i la meva concepció de la política es troba molt però que molt allunyada de la d'UM en general i el senyor Joan Cerdà en particular.

A una altra conversa en Toni Oliver fa referència a uns tallers que s’han de començar ja per que sigui legal i que el batle no li contesta. Ens podia explicar el batle a que tallers es referia i quina relació té l’Ajuntament amb aquest tema?

Tallers de cultura, tenen un problema que és com contractar les persones que fan aquests tallers. S'apuntava si els podien fer les associacions de veïnes. No s'han fet.

No pensa el senyor batle que el més digne per ell seria dimitir ara que s’han demostrat les seves mentides i els seus mètodes per amenaçar i coaccionar a membres de l’oposició

 Va dir els havia governat amb tots els partits llevat d'Alternativa. Va acceptar que s'ha pogut equivocar però que no ha estat imputat. I va tornar a recordar al PP que no era digne que s'hagués sumat a aquest tema.

Aquí teniu dos links per baixar el ple.

Fontdevila a público

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb