URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Seguim donant alternatives.

Alternativa | 01 Juny, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple del dijous 3 que es realitzara al Casal de Ca'n Llobera a les 20:00 hores.  Les podeu fer arribar a aquest mateix blog, al facebook o a alternativaperpollenca@gmail.com

Seguim amb la nostra feina; presentant mocions i alternatives, mentre UM i PSOE segueixen presentant al ple només el que els obliga la llei.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de març de 2010    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 d’abril de 2010     

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 21 de maig de 2010     

4.- Aprovació, si procedeix, de l’operació de tresoreria per import de 750.000 euros . L'Ajuntament segueix incomplint la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Aquestes operacions es poden fer per un desfasament temporal de tresoreria però es fan per  renovar unes operacions ja existents, un deute a llarg temini. Entre elles 250.000 euros del Festival que fins ara absents a la comptabilitat de l'Ajuntament.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits Residència Social municipal St. Domingo. Despeses sense consignació al pressupost per import de 31.368,40 euros

6.-  Aprovació, si procedeix, de la delegació mitjançant conveni per a la recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic entre l’ATIB i l’Ajuntament de Pollença i de l’encomana de gestió a la CAIB per la realització de determinades funcions materials en matèria de gestió tributària mitjançant conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’ATIB. S'hauria de mirar com el fan a  Artà on no s'ha delegat la recaptació i funciona prou bé.

7.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a l’adopció de mesures entorn el denominat cas “Operació Voltor”. Cal personar-se per assegurar-se que es puguin restituir a les arques municipals les possibles danys econòmics que hagi causat aquest pressupte cas de corrupció. Igualment és obligació de qualsevol entitat pública colaborar amb la justícia cosa qe fins ara és molt millorable. 

8.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a l’acondicionament i altres actuacions a “Ca’n Escarrintxo”.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Demanen tasques de neteja, i que s'habiliti i s'acondicioni el citat espai per tal de poder-hi desenvolupar activitats esportives i  de temps lliure

(porteries, un petit parc infantil...)

 

9.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a la zona humida La Gola  . Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Demanen que  l’ Ajuntament de Pollença insti  a la Conselleria de Medi Ambient a que la resta de la partida econòmica que tenia el Consorci de la Gola quedi vinculada única i exclusivament a la realització d’accions dins l’àmbit de zona de la gola i així poder  finalitzar la creació del parc periurbà. Una petició complicada quan s'han tudat molt de doblers a la Gola i actualment s'han retallat pressuposts. Igualment demanen que l’Ajuntament insti a la Conselleria de Medi ambient que dins   l’organisme públic  on es prenguin  les decisions  hi hagi els representants municipals.  

10. -  Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV  relativa a deixar d’utilitzar la fumigació amb herbicides. Ja comentada ahir.

11.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la inclusió d’escars en el Catàleg municipal de Patrimoni 

A més proposen que l'Ajuntament defesi davant Costes la preservació desl escars actualment existents.

12.- Moció presentada pels grups municipals Alternativa EU-EV i PSM-EN relativa a facilitar als excursionistes el pas al camí de Ternelles 

 Ahir precisament el batle ens va informar que la propietat ja havia posat un contenciós via civil defensant que el camí és privat. L'Ajuntament defensarà el caràctes i ús públic del camí.

El que demanam conjuntament amb el PSM és una millora del servie actual. que l’Ajuntament posi a la seva pàgina web informació per tal de facilitar  l’excursió, que la informació i instàncies estiguin disponibles a les oficines d’informació turística i que es posi un senyal informatiu en les immediacions de la tanca de Ternelles on s’expliqui el sistema per poder accedir al camí i les condicions que hauran de respectar els excursionistes.

13.- Moció presentada pels grups municipals PP-UMP, Alternativa EU-EV i PSM-EN relativa a la modificació de l’article 60 de l’ordenança municipal de policia i bon govern

 Ja comentada a una article anterior.

14.- Propostes/Mocions d’urgència.

Al final esperam que s'arribi a complir  el que es va dir a la comissió i no a la premsa i que no es presenti la nova ordenança sobre el tancament nocturn de bars i discoteques que no tenim

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

Demà manifestació al Port de Pollença

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb