URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La Patrona fa 60 anys.

Alternativa | 31 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença vos volem desitjar unes bones festes i molts d'anys.

 

 A continuació teniu dos retalls del diari Ultima Hora, el primer és un programa de festes de 1951 i el segon correspon al programa de 1952.

 

 

Demanam disculpes per la mala qualitat de les imatges,

ja que al ser ampliades han quedat una mica borroses.

  

Una mangarrufa més: plagi al pla de mobilitat i 2.

Alternativa | 30 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

   El plagi al pla de mobilitat només és la darrera de les irregularitats del pla de mobilitat municipal.(veure articles al nostre blog)

Al procés irregular teledirigit  que vam denunciar  hem d'afegir els incompliments de l'empresa a la redacció del pla:

 - S’ha incomplit  totalment del calendari de treball. El pla sencer s'havia d'haver lliurat a final de febrer, i fins fa uns dies només s'havia presentat la part d'anàlisi que s'havia d'haver presentat en octubre, i que es va presentar en abril amb deficiències.

- No es va  lliurar, com s'havia de fer inicialment, el diagnòstic, propostes i seguiment sobre la peatonalització de la primera línia del Port de Pollença.

  - A les escasses cinc pàgines de diagnostic que es van lliurar al mes d’abril no hi ha cap referència al tema de la peatonització, però després a les propostes d’actuació  que en teoria partien del diagnòstic es fa la proposta de mantenir la circulació a la primera línia en sentit cap a Alcúdia sense fonamentar aquesta proposta en cap anàlisis, ni estudi ni res semblant.

- L'empresa ha excusat el seu  incompliment dels terminis en la manca de pagament per part de l'Ajuntament, quan  realment al plec de condicions  es diu que el preu total del contracte (49.581,18 euros)  s'abonarà una vegada presentat el projecte acabat. I el que és més greu incomprensiblement sembla que l'Ajuntament s'ha saltat el seu propi plec de condicions i es va aprovar el pagament   a aquesta empresa de 18.593 euros que no s'han pagat simplement per la falta de liquides de la tresoreria municipal.

 Si analitzam el contingut del pla de mobilitat la cosa no millora. Sense entrar en detall:

 A l anàlisis hi ha molt de dades desfasades  d’estudis de fa cinc i sis anys, i més que anàlisis  sobre la mobilitat com demanava el plec de condicions tècniques es tracta d’un refregit de dades.

Un altre tema que s’hauria  d’explicar és el deficient desenvolupament dels elements de comunicació social del Pla.  Amb  1500 tríptics informatius i cartells per a la comunicació fets però que no s’han utilitzat. O una pàgina web i un foro pràcticament buits, quan en teoria eren per establir un intercanvi d’informació i opinions sobre la mobilitat.

- El diagnòstic que teòricament és una valoració sobre l’estat actual de la mobilitat i les tendències de futur ocupa només cinc pàgines . Al mateix no es fa cap diagnòstic de la circulació i la resta és penós si pensam que hauria de ser una part fonamental del pla de mobilitat.

- Respecte a les propostes la majoria fan referència a l’estacionament i no hi ha cap específica pel nucli de la Calani a Formentor.

I per finalitzar el tema descobrim els objectius que teóricamente havien de derivar de l’analisi i diagnóstic i s’havien de realitzar amb elevat nivell de concreción són un plagi d'un document de Catalunya de fa quatre anys.

En resum tenim un negociat irregular teledirigit per afavorir l’empresa del nebot de la primera tinent de batle (Francisca Ramon, PSOE), una aprovació d'un pagament quan l'empresa encara no havia lliurat cap document i un pla de mobilitat que ha incomplit tots els terminis amb un contingut incomplet i en part plagiat. Per tot això denunciarem el tema a la justícia en el cas de que no es faci la resolució del contracte.

 

A pesar de  que de moment no hi ha instalada ni megafonia ni altaveus, la ràdio municipal fa un gran esforç per retransmetre els plens. Aqui teniu els enllaços per sentir el darrer ple, només falta la darrera part a partir de les 13:00. Mereix la pena sentir els arguments sense intermediaris.

Primera part ple:

http://www.megaupload.com/?d=2V395J28

Segona part:

http://www.megaupload.com/?d=3LPYT6H8

I darrera:

http://www.megaupload.com/?d=1G4Y3HUY

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nepotisme (Enciclopèdia Catalana)

 
[1888; del b. ll. nepotismus, der. de nepos, -ōtis 'nebot']
 
m 1 Mètode de què es valgueren els papes per a la consolidació de llur poder temporal, que consistia a afavorir membres de llurs famílies amb donacions, títols o favors en general.
 
2 Nom donat en general a qualsevol abús de poder comès a favor d'amics i de parents.

 


 

 

 

Una mangarrufa més: plagi al pla de mobilitat 1.

Alternativa | 29 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  Aquest dimarts vam presentar al ple una moció  demanant la resolució del contracte amb l’empresa redactora del pla de mobilitat, PODARCIS S.L i l' inici de la contractació d’una nova empresa.

L’empresa redactora del pla de mobilitat (PODARCIS S.L.)  ha anat lliurant la feina a l’Ajuntament segons hem fet les nostres peticions al  ple. A l'igual que al ple d'abril on nosaltres vam presentar un llistat de preguntes sobre el tema i  l'empresa va presentar un primer document del pla, amb sis mesos de retard. Ara el mateix mes que presentavam aquesta moció l’empresa ha presentat el que es suposa és la resta del pla amb altres sis mesos de retard. Tot el pla de mobilitat s’hauria d’haver lliurat al final de febrer.

Al revisar la feina lliurada  vam descobrir que tots els seus objectius (nou pàgines)  són copiats de les directrius nacionals de mobilitat de Catalunya de 2006.

Al estudiar la darrera documentació lliurada per l'empresa  (objectius, propostes i indicadors) vam descobrir que s'havia copita literalment la part d'objectius d, nou pàgines, de les directrius nacionals de mobilitat de Catalunya (octubre 2006). Quan vam comunicar aquesta informació al ple el batle ens va demanar la retirada de la moció per que la propera Junta de Govern estudi el tema.

Esperam que la Comissió Tècnica  (formada per l'inspector i l'oficial de circulació de la policia local, l'enginyer municipal i el tècnic de medi ambient) faci una revisió acurada del que s'ha lliurat com pla de mobilitat. Estam segurs que trobarà moltes més deficiències.

Per a nosaltres és molt clar que  s'ha de fer la resolució del contracte i iniciar la contractació d’una nova empresa sense mangarrufes seguint els criteris bàsics de la contractació pública; publicitat, lliure concurrència i transparència. En el cas de que no sigui d'aquesta manera denunciarem el cas a la fiscalia.

Notícia del ple (punt del pressupost) a TV Mallorca. El pla del que parla el regidor d'Hisenda l'ha de fer obligat per la llei.

 


 

 Una part del plagi:

  En blau el que diu la pàgina 84 de les directrius nacionals de Catalunya i en vermell el que diuen els objectius del pla de mobilitat.

Directriu 1. Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials.

Objectiu 1. Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials

1.2 Establir polítiques tarifàries atractives que afavoreixin la utilització del transport públic en els desplaçaments.

1.1  Establir polítiques tarifàries atractives que afavoreixin la utilització del transport públic en els desplaçaments.


1.3 Establir targetes per al transport públic atractives per a captar els desplaçaments de caps de setmana.
1.2 Establir targetes per al transport públic atractives per a captar els desplaçaments de caps de setmana.


1.4 Adaptar els serveis de transport públic a les necessitats específiques del lleure,especialment pel que fa referència als desplaçaments esporàdics d’un nombre elevat de persones, amb el disseny de serveis especials de transport públic adaptats a la demanda, en relació amb les destinacions de lleure amb puntes
estacionals (platja, concerts, sales de festa, etc.)

1.3 Adaptar els serveis de transport públic a les necessitats específiques del lleure, especialment pel que fa referència als desplaçaments esporàdics d’un nombre elevat de persones, amb el disseny de serveis especials de transport públic adaptats a la demanda, en relació amb les destinacions de lleure amb puntes
estacionals (platja, concerts,  etc.)

1.5 Introduir sistemes i tècniques de mercat per a mantenir als usuaris del transport públic i captar-ne de nous, amb mecanismes de fidelització, ofertes,....... i polítiques de gestió orientades al client.


1.4 Introduir sistemes i tècniques de mercat per a mantenir als usuaris del transport públic i captar-ne de nous, amb mecanismes de fidelització, ofertes,etc i polítiques de gestió orientades al client.


I així tots els objectius.

Els regidors del PSOE perden el Nord.

Alternativa | 28 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  Més de quatre hores de ple, dues de les mateixes dedicades exclusivament al pressuposts, un ple on va restar clar que els regidors del PSOE han perdut totalment el Nord, amb uns pressuposts que una vegada més retallen principalment les seves àrees, presentant mocions contra acords del propi PSOE, amb un pla de mobilitat "familiar" amb una part plagiada, amb un regidor d'hisenda "cansat" i una portaveu que no parla.

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General per a l’exercici 2010.

Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI i PSOE i en contra del PP-UMP, PSM i Alternativa.

Simplement presenten el pressupost al ple per que els obliga la llei igual que quadren els números com els va bé sense tenir en compte la realitat. Només s’ha de llegir l’informe de l’interventor per veure la gran farsa que és aquest pressupost. (Farem un article o més sobre aquest punt).

2.- Dació de compte de la liquidació corresponent al Pressupost General de l’exercici  2009 i de l’Informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària en fase de liquidació del Pressupost General de l’exercici 2009.

Només era una dació de comptes no s’havia d’aprovar res.

Com diu l’informe d’intervenció la situació d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria a arribat al punt que la llei els obliga a presentar al ple d’un pla econòmic finançer, un pla que s’hauria d’haver fet fa temps però que ara han de fer en el termini de tres mesos.

3.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre rebuig al Decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, sobre la reforma laboral 

Rebutjada pels vots  d’UM-UNPI, PSOE i PP. Vots a favor del PSM i Alternativa.

Quan la crisi, ha estat responsabilitat única i exclusivament del sistema financer especulatiu  internacional i de la permissivitat absoluta dels governs sobre les seves activitats, resulta que el govern carrega en exclusiva contra els treballadors amb una reforma laboral que facilita l’acomiadament i que elimina drets i prestacions socials.A aquest punt resta clar on es troba cada partit. (Farem un article sobre el tema).

4.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre la incoació d’un expedient per a la resolució del contracte de serveis de redacció del pla de mobilitat urbana amb l’empresa Podarcis S.L. 

A partir d’aquest ple l’empresa va presentar la segona part del seu pla de mobilitat i al tenir accés al mateix vam comprovar que tot el capítol 1 d’aquesta segona part;  la part d’objectius havia estat copiada de les directrius nacionals de mobilitat de Catalunya d’octubre del 2006. Una vegada conegut el tema per part de l’equip de govern i donat que el que proposavam, que era incoar expedient de resolució del contracte l’ha de fer la junta de govern, vam arribar a l’acord de retirar la moció i passar la informació a la junta  amb el compromís de que la comissió tècnica farà els informes corresponents i es decidirà a la propera Junta de Govern. (Farem un article o més sobre aquest punt).

5.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i UM-UNPI sobre modificació de l’article 14.2 del RDL 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic   

 Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE, PP-UMP i PSM i abstenció d’Alternativa.

Sorprèn que per un costat el PSOE aprovi un Real Decret i als ajuntaments presenti  aquesta moció. A la moció que vam presentar el mes passat i l’equip de govern rebutjar ja demanavam rebutjar la translació directe, als governs locals, del pla d’ajust proposat per l’executiu estatal, defensant l’autonomia local en aquest procés i, insistint en el deute històric que té amb ells el govern de l’estat, d’un nou model de finançament local que garanteixi la cobertura de tots aquests serveis assumits.

O sigui estam totalment d’acord amb la filosofia de la moció, però no podem votar a favor ja que no volem mentir i evidentment el punt a de la moció és una ficció ja que parla del compromís de l’Ajuntament de reduir el dèficit públic  i controlar el creixement del deute, cosa que no hem vist fins el moment a l’equip de govern.

6.-  Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Pollença dels trams de carretera Ma-2200-A; Ma-2210 i Ma-2220    

 Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE,  i abstenció de PP-UMP, PSM i Alternativa.

D’aquest tema  tal vegada el que haurien de fer és no sol·licitar la cessió sinó demanar al senyor Director de Costes, Celestí Alomar del PSOE que  defensa que la titularitat de la carretera és seva que faci qualque inversió en el manteniment de la mateixa. O que posi  els milions necessaris per la peatonització sense condicionar aquesta subvenció a llevar una carretera que molesta sobre tot a un del negocis de la seva família i d’aquesta manera el senyor batle s’estalviaria obscures maniobres i parlar de promotors que més semblen papa noel que empresaris.

7.- Aprovació, si procedeix, del compliment de prescripcions en relació a l’acord, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en data 05.05.08, d’aprovació definitiva de l’adaptació del PGOU al POOT.

Vam demanar que es donés més temps a l’assessor jurídic per que pogués fer un informe més acurat del tema. Resulta molt complicat creure que ha hagut una cessió gratuïta de solars a Formentor sense cap contraprestació i menys  quan un dels propietaris té una infracció urbanística en una zona anei que no ens costa hagi estat comunicada a la fiscalia com marca la llei. Després d’aquesta breu intervenció el batle i regidor d’urbanisme visiblement nerviós va retirar la moció dient que demanaria a l’assesor jurídic si necessitava més temps per fer l’informe.

8.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta d’al·legacions a la modificació núm. 2 del PTI de Mallorca.

Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE, PP-UMP  i vot en contra de PSM i Alternativa.

  Una vegada més els regidors del PSOE es converteixen en regidors de facto d’UM i presenten al·legacions a unes modificacions presentades i aprovades pel propi PSOE al Consell.

Un cortina de fum purament electoralista ja l’al·legació que fa referència a l’Ullal és molt deficient  i a més pensam que legalment és inviable no es pot posar el cost econòmic de la realització de tota l’actuació de peatonalització i embelliment de la primera línia del Port a càrrecs dels propietaris del Sector de l’Ullal. Si que estavam a favor de l’altra al·legació que feia referència a l’esbucament de l’Hotel Don Pedro deixant les places hoteleres a la Cala Sant Vicenç però no van voler separar les al·legacions. Farem un article

 

 

9.- Moció presentada pels grup municipal PSM-EN relativa suport a la declaració del centre històric de Pollença com a BIC .

Rebutjada pels vots  d’UM-UNPI, PSOE i PP. Vots a favor del PSM i Alternativa.

Pensam que la declaració del Centre Històric com BiC és positiva i a més a la moció es demanava una tramitació àgil de  la declaració per minimitzar el temps de suspensió cautelar de llicències.

10. – Resolució dels recursos especials en matèria de contractació interposats per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) i l’empresa Melchor Mascaró, S.A. contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de neteja viària en règim de concessió a la UTE formada per les empreses Llabrés Feliu S.A.; Amer e Hijos S.A. i Bartolomé Adrover e Hijos S.L.  adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària urgent celebrada dia 21 de maig de 2010.

 Aprovada per unanimitat. Esperam que a la fi l’empresa adjudicatària pugui començar a fer feina i millori la neteja viària del municipi

11.- Propostes/Mocions d’urgència

Es va presentar d’urgència la concessió de la disticinció de la Patrona al Club que compleix 100 anys. Aprovada per unanimitat.

Es podeu fer una idea del nivell de feina i dedicació d'aquest equip de govern amb la manera en que presenten les seves mocions.

 

 

285 dies després ... el pressupost del 2010.

Alternativa | 27 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui tenim un dens ple ordinari a les 10 del matí (una hora ideal per dissuadir als ciutadans) amb la presentació amb molt de retard dels pressuposts generals del 2010 i la liquidació del 2009.

Sembla que els regidors del PSOE ja s'han integrat totalment en UM i presenten dues mocions demananat al·legacions i modificacions a coses aprovades pel propi PSOE al Consell i al Govern de l'Estat. Inaúdit.

Per altre banda des d'Alternativa per Pollença seguim amb la nostra tasca de fer propostes als plenaris: aquest ple presentam una moció per rescindir el contracte a l'empresa que fa el Pla de Mobilitat, pels successius incompliments, mala feina, etc. (veure article) i en segon lloc presentam una moció per instar a la retirada de la reforma laboral, una  reforma que no servirà per crrear ocupació sinó per abaratir l'acomodiament i continuar la perdua de drets socials i laborals Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

El PSM torna a presentar la moció per donar suport a la declaració de BIC del centre històric de Pollença.

ORDRE DEL DIA

     

I.- PART RESOLUTIVA

           

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General per a l’exercici 2010. Exactament igual que l'any passat; molt tard i totalment irreals.S'incompleix la llei totalment (paraules de l'interventor municipal).

2.- Dació de compte de la liquidació corresponent al Pressupost General de l’exercici  2009 i de l’Informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària en fase de liquidació del Pressupost General de l’exercici 2009. El desastre ha estat major del que havíem previst i el romanent de tresoreria per a despeses generals és de MENYS 3,937.540,28 EUROS

3.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre rebuig al Decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, sobre la reforma laboral.

No podem callar davant del major atac  a l'Estat del Benestar i als treballadors perpetrat per part d'un govern democràtic que es diu socialista.

4.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre la incoació d’un expedient per a la resolució del contracte de serveis de redacció del pla de mobilitat urbana amb l’empresa Podarcis S.L. Aquest tracte de favor el pagarem molt car, es tuden els nostre doblers en benefici dels seus familiars.

5.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i UM-UNPI sobre modificació de l’article 14.2 del RDL 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic . Resulta sorprenent que el PSOE presenti un moció demanan modificacions a un Real decret fet pel mateix PSOE. 

6.-  Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Pollença dels trams de carretera Ma-2200-A; Ma-2210 i Ma-2220. Es tracta de la primera línia de Port i el carrer carretera Formentor.    

7.- Aprovació, si procedeix, del compliment de prescripcions en relació a l’acord, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en data 05.05.08, d’aprovació definitiva de l’adaptació del PGOU al POOT. Un tema  fet amb precipitació i oscurantisme; dos propietaris  fan cessió de terrenys per ser destinats a zones verdes sense fer menció a cap contraprestació... 

8.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta d’al·legacions a la modificació núm. 2 del PTI de Mallorca. Fum electoralista sense cap ni peus i on el PSOE presenta al·legacions contra una decisió adoptada pel propi PSOE al Consell. Una demostració més de com han perdut el Nord.

9.- Moció presentada pels grup municipal PSM-EN relativa suport a la declaració del centre històric de Pollença com a BIC. Una moció positiva a un tema al que ha hagut tota una campanya bruta sense més sentit que beneficiar a un particular 

10. – Resolució dels recursos especials en matèria de contractació interposats per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) i l’empresa Melchor Mascaró, S.A. contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de neteja viària en règim de concessió a la UTE formada per les empreses Llabrés Feliu S.A.; Amer e Hijos S.A. i Bartolomé Adrover e Hijos S.L.  adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària urgent celebrada dia 21 de maig de 2010. Esperam que d'una vegada per totes un servei fonamental com la neteja funcioni, ja han passat més de dos anys des de la nostra denúncia de manca de control i contracte per part de l'empresa que fa la neteja actualment.

11.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 Fotografia finalista al concurs Urxella.

Diapositiva 27

DÈFICIT EN L'AJUNTAMENT, NINGÚ SAP PER ON S'EN VA...
 
 

 

Som conscients.

Alternativa | 26 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Avui vull llançar un missatge aclaridor a tots aquells que no se n’adonen del que és Alternativa per Pollença i del paper que juga aquesta i els seus militants en el si de la societat i del poble de Pollença. Però sobre tot vull adreçar-me a tots aquells que ens utilitzen (amb mala fe) per obtenir un benefici propi o del seu col·lectiu.

 

            Fa mesos que venim escoltant que “la culpa de tot la té en Pepe García” o “per culpa dels comunistes...”. Algunes persones, que no importa citar perquè tots les tenim en ment, volen fer creure a la resta que la culpa de tots els mals la té en Pepe García i el seu partit, Alternativa per Pollença (fins i tot hi ha qui no vol emprar aquest nom i simplement ens diu comunistes, EU, IU, o qualsevol altre nom que els pugui semblar pejoratiu). Posarem alguns exemples:

 

            - A un ciutadà li varen posar una multa per infraccions urbanístiques. Al anar a queixar-se al batlle tot dient-li “perquè me poses una multa, si mai n’heu posat???!!!”. La resposta del batlle: “per culpa d’en Pepe García”.

 

            - Una persona s’adreçà a un regidor en demanda d’entrades pel Festival de Música. Al negar-li, el regidor li va dir “la culpa és dels comunistes, que no ens en deixen donar”.

 

            Aquests dos exemples, que pareixen trets d’un diàleg còmic, son exemples que ens han arribat a les nostres orelles i dels que no en tenim cap dubte. I com aquests, molts més.

 

            Senyors, primer de tot, Alternativa té un sol regidor dins l’ajuntament, al contrari que la resta de partits, que en sumen 16. I segon, nosaltres no hem demanat res que no estigui estipulat per llei: si fas una infracció urbanística, el lògic és pagar-la, no?

 

            I aquí ve la segona part de la reflexió: Alternativa és un partit conscient. I això que vol dir? Doncs molt senzill, que mesuram les nostres accions, que no diem NO pel simple fet de oposar-nos a tot i que sempre, SEMPRE, presentam alternatives. Tenim molt clar que és la política i el que comporta l’acció d’un partit polític. I tal vegada per això no agradam a molta gent, perquè diem les coses pel seu nom, perquè sabem que la política no és beneficiar a uns, enriquir-se, fer-se fotos o inaugurar coses. La política afecta a la totalitat del poble, s’ha de fer amb molta cura i, sobre tot, amb transparència.

 

            Només la transparència evita la corrupció, els parts i quarts i els amiguismes, que estan a l’ordre del dia al nostre municipi. Així la tasca d’Alternativa en aquests moments és triple: fer oposició, denunciant, criticant i fent veure el que nosaltres consideram que no està bé; en segon lloc, fer propostes per a millorar els aspectes de la vida social i del poble; i en tercer lloc, cosa que hauria de fer l’ajuntament, mostrar amb els mitjans que tenim tota la informació pública, ja sigui publicar actes de govern, plenaris i demés informacions.

 

            Com veieu, som conscients del nostre paper dins la política pollencina i de la responsabilitat que fer política comporta, ja que afecta a la vida de moltes persones, directament o indirectament.

 

            Per això podem consentir que ens critiquin, que ens diguin en que ens equivocam, que no estan d’acord amb les nostres propostes... però no podem consentir que es diguin mentides com que per culpa nostra es posen multes, cosa que no és certa.

 

            Alternativa per Pollença és un partit conscient, format per moltes persones conscients del que suposa l’acció política i que responsablement l’exerceixen amb els mitjans de que disposen. Es pot criticar la nostra acció, perquè nosaltres feim coses. El que no és pot fer és dir-li que s’equivoca a un que no fa res, i molt menys dir-ho algú que tampoc fa res.

 

Tres fotografies fetes per en HANS del darrer dinar davall els pins de Llenaire.

 

Caminant per Mallorca (LXXVlII). Les maresseres.

Alternativa | 25 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

A l’Era Quaternària se formava el marès. El moviment de la mar ja havia produït moltíssima arena que se dipositava al fons o era treta per els temporals i el vent anava caramullant i formant dunes. Amb el temps se produïa un fenomen,  la cohesió d’aquets granets d’arena degut al carbonat càlcic.

 A tota la costa mallorquina hi trobam senyes de l’activitat d’explotació del marès, moltes de les formes que té el nostre litoral són artificials. Els maressers anaven tallant la roca a cops d’escoda per fer-ne blocs i enviar-los al sector de la construcció.

L’arena que s’havia dipositat al fons de la mar formava capes bastant regulars i això va ser un avantatge a l’hora de que els maressers fessin les extraccions. Picaven una regata voltant el bloc que volien treure i posteriorment, amb manuelles o cunyes desprenien la peça. Segons la gruixa de les capes era la gruixa de la peça de marès i aquesta tenia diferents noms: de quaranta, cantó, tres per dos, mitjà, terç, llivanya, etc. Segons el color, duresa, el tipus de gra, el marès es deia de diferents maneres: roget, brescat, brèvol, argilós, granat, llivanyós, acopinyat, gra de figa, etc.

Molta de gent vivia a Mallorca d’aquesta activitat, a part dels maressers hi havia transportistes que feien la seva feina amb carros o amb barca, també hi havia carregadors i altres implicats més indirectament.

Sens dubte era gent forta que treballava de sol a sol i si la maressera estava lluny de ca seva  hi quedaven tota la setmana, per això a algunes hi construïen barraques que també servien de refugi quan se posava a ploure. També n'hi ha algunes que hi trobam nínxols picats a terra, que s’usaven per a estotjar les eines i altres objectes quan no eren al tall, tot i segur que també els feren servir els contrabandistes que devien tenir bona relació amb ells.   

                                                                                                             A.R.F.V.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Algunes preguntes i precs (plenari de juny de 2010). II part.

Alternativa | 24 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Amés  a més de les mocions a cada ple fem un bon grapat de preguntes i precs. Aquestes són la segona part dels precs i preguntes del ple del 3 juny. La primera part ja la vam publicar aquí.

Preguntes d’anteriors plens que encara no s’havien contestat.

- Com està el tema dels pagaments pendents a l’associació Prodis? Sense resposta.

- Existeix qualsevol tipus de targeta per pagar per part del personal de l’Ajuntament la benzina , i en cas de resposta afirmativa; hi ha cap tipus de control de les despeses d’aquesta targeta.  Si que hi ha targetes a l'area de serveis  i a la policia municipal. Hi ha un control dels encarregats.

- Quan es triaran els suplents pels representants a l'escola de música, residència, patronat turisme... Fa mesos que vam comunicar els nostres suplents a una comissió informativa per que teòricament s’havia de portar al ple i fins avui. Hem insistit a aquest tema a diferents plens i comissión, sense obtenir resposta. Ens ha donat la impresió de que tenen por al nostre suplent a la residència que és Joan Ramon.

- L’access a l 'aqueducte-canonada que porta l'aigua des de la font de l'Algaret, dins Ternelles, fins a Pollença, es veu impossibilitat a la major part de trams, per l'instal·lació de llargs trams de fil ferrada, a vegades adossat al mur, i a molts indrets damunt al mur, quan aquest mur es suposa de propietat municipal.
Aquesta situació ha estat denunciada en reiterades ocasions i havent-hi constància escrita des de 2001. Al no ser l’accés possible, les conseqüències son negatives pels interessos col·lectius, ja que no es pot saber si hi ha fuites dins aquest tram de canonada d'uns 1600 metres, ni si hi ha veïnats que puguin agafar aigua de forma fraudulenta. I tot això a pesa de que la junta de Govern de 12 de gener de 2005, va prendre l'acord de iniciar els treballs per establir la servitut d’aqueducte.

Per què no s’ha solucionat aquest tema? Es pensa prendre alguna mesura per solucionar-ho?  Tal volta seria convenient determinar per aquest aqueducte la declaració de BIC, talment s'ha fet a Palma amb la Font de la Vila.

Una vegada més, sense resposta,

Precs.

- Demanam la dimissió del regidor de serveis o el seu cessament per part del batle, pel seu incompliment de la llei de contractació públic.

- Demanam que s’arregli ja la bomba de calor del centre cultural, espenyada fa mesos, abans de que arribi el calor de bons i de veres.

- Ens arriben en moltes ocasions remors o informacions de denúncies posades pels policies municipals que no són tramitades. Demanam al regidor de policia que comprovi aquest tema i  cerqui solucions.

- Al principi d’aquesta legislatura s'ens va convocar al manco en tres ocasions a reunions per tractar el tema de l'incompliment de la disciplina urbanística. Per una o altra raó aquestes reunions van ser desconvocades al darrer moment. Demanam al senyor batle i regidor d'urbanisme, i màxim responsable d'aquest desgavell des de fa nou anys, que convoqui a la major brevetat possibles al diferents grups polítics per fer feina a aquest tema.

- Al principi de la legislatura  vam demanar, aprofitant la possibilitat que dona l'article 15 dels estatuts d'EMSER, que el President ens convidés  a les sessions del Consell per poder opinar. Reiteram aquesta petició.

Preguntes del ple de juliol

No obtinguérem respostes.

- Podien fer una explicació de com ens afectaran les retallades  previstes pel govern central i autonòmic (inversions, sous...)? A nivell municipal pensen fer qualque cosa?

- Ja portam més de set mesos de retard en la presentació del pressupost a aquest ple. Fet que suposa una total irresponsabilitat en temps de crisi ja que s’està prorrogant el pressupost totalment irreal del 2009 (amb pràcticament 3 milions menys d’ingressos dels previstos.). Quan pensa el regidor d’Hisenda fer la seva feina o assumir d’una vegada responsabilitats per la seva ineficàcia?

- Es poden explicar les causes de la gran diferència entre el que s’havia previst recaptar en infraccions urbanístiques (1,200.000 euros) i el que han recaptat (190.000 euros) ? Pensen asumir el regidor d’hisenda o el d’urbanisme qualque responsabilitat?

- Com es troba el pla per  donar servies bàsics a Gotmar ? L’Ajuntament pensa pressupostar la quantitat a la que s’havia compromès?

- Quan podrem revisar les factures i documentació  del Festival de Pollença referent a la contractació del director artístic? Quan es pensa presentar tota la informació i documentació respecte als comtpes del Festival?

- Quan s’ens facilitarà còpia de  l’expedient de lloguer de l’anterior local d’escola viva al Port  (pagat a Elèctrica Bahía S.L.)?

- S’ha fet alguna cosa per reparar les estació situada al Reial Club Nàutic del Port de Pollença?

- S’ha donat ja el permís  als aires condicionats dels apartaments Villa Conxa?

- S’ha fet ja l’acceptació de l’herència de l'antic Bar Caty?

- Quan es pensen obrir els banys del parc de l'aturada de busos es troben tancats fa setmanes? Es pensen arreglar els jocs espenyats d’aquest parc?

-  Fa més d’un any el batle va dir que les negociacions amb el Bisbat respecte a l'intercanvi entre S. Jordi i l'església del claustre s’havien aturat per què s’estaven estudiant diverses qüestions.  Ja s’han acabat d’estudiar ? Podem consultar la documentació d’ aquest tema?

- Fa mesos també vam demanar la revisió de la llicència del solar al costat de la mar de l’UNAC 33, on es varen presentar unes modificacions, es va dir que s’havien d’estudiar, finalment consideren que tot és correcte a aquesta llicència?

- Respecte al tema de l’aigua i el concurs públic que es farà per comprar l’aigua que necessita l’Ajuntament, ens poden informar del mateix?

- S’ha fet ja una valoració la part del pla de mobilitat lliurat? Quan es pensa demanar a l’empresa la feina sobre la primera línia del Port?

Respecte a les peticions que fan els veïns organitzadors de la manifestació del 2 de juny bais el lema “tots junts salvem eu moll”

- Pensen  fer passos per a vianants entre els aparcaments de la circumval·lació i el nucli urbà? Tenen alguna altra solució pensada respecte al tema dels aparcaments?

- Pensen demanar o fer qualque canvi a la senyalització del Port de Pollença?

- Pensen fer qualque canvi a la presència i organització de la feina del personal d el’Ajutnament al Port ( policia municipal, area de serveis...)

Publicitat, lliure concurrència i transparència.

Alternativa | 23 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  Al proper ple (segurament dimarts 27) presentam una moció per la resolució del contracte amb l’empresa, PODARCIS S.L. encarregada de la redacció d’un pla de mobilitat urbana sostenible al municipi . Pensam que s'ha d'iniciar la contractació d’una nova empresa per a la redacció d’un pla de mobilitat urbana sostenible al municipi seguint els criteris bàsics de la contractació pública; publicitat, lliure concurrència i transparència.

Com recordareu si haveu seguit els nostres articles sobre el tema (veure categoria pla de mobilitat) vam detectar nombroses irregularitats  al procediment negociat per la contractació de la redacció d’un pla de mobilitat. Aquest procés  va significar que la única empresa que va presentar la seva proposta va ser una empresa, PODARCIS S.L,  sense experiència en la redacció de plans de mobilitat i que té com administrador únic el nebot de la primera tinent de batle.

Al procés irregular hem d'afegir els incompliments de l’empresa citada des de  les millores  a l’incompliment total del calendari de treball. No només porten cinc mesos de retard (el pla sencer s'havia d'haver lliurat a final de febrer) sinó que actualment només s’ha presentat la part d’anàlisi que s’hauria d’haver presentat en octubre, i que es va presentar en abril amb deficiències ( es va presentar el mateix dia del ple on haviem fet un bon grapat de preguntes sobre el tema).

A més a més no s’ha lliurat, com s’havia de fer inicialment, el diagnòstic, propostes i seguiment sobre la peatonalització de la primera línia del Port de Pollença.Un tema que era urgent i molt important.

L’empresa ha excusat el seu  incompliment del  contracte en la manca de pagament per part de l’Ajuntament, quan  realment al plec de condicions  es diu que el preu total del contracte (49.581,18 euros)  s’abonarà una vegada presentat el projecte acabat. I el que és més greu incomprensiblement sembla que l'Ajuntament s'ha saltat el seu propi plec de condicions i ja ha pagat  a aquesta empresa 18.593 euros. Aquesta és la manera com es fan les coses al nostre Ajuntament que no compleix ni els seus plecs de condicions. Haurien d'explicar com hi ha gent que no cobra feines fetes per a l'Ajuntament fa més d'un any i a altres se les paga abans d'acabar la seva feina incomplint el plec de condicions.Curiós no?

L'excusa per mantenir el contracte és que hi ha una subvenció de la conselleria pràcticament per la resta del cost de la redacció del pla; 25.645,96 euros.Nosaltres tenim clar que no es pot pagar amb doblers públics una feina amb tantes irregularitats i deficiències. Per això pensam que a més de la resolució de contracte  per la demora en el compliment dels terminis per part del contractista i el incompliment de les obligacions contractuals s'ha de  demanar una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

El jueves tv; Le cantamos a la corrupción.

 Hem parlat del present i del futur però hi ha gent a la que sembla que li agrada fer oposició a l'oposició i manipular el passat. Al darrer número de la revista sa plaça, de nou en Toni Marquet aprofita una vegada més la seva columna per dir una sèrie d'inexactituds sobre el tema de la peatonització a les que he de contestar encara que sigui a la continuació d'aquest article .

 (Segueix)

L’esquerra fraccionalista

Alternativa | 22 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El nostre amic i company Joan Ramon Bosch Cerdà (Joan Ramon jove), ens ha regalat aquest article per a reflexionar i debatre sobre un tema prou interessant.

L’esquerra fraccionalista 

No sorprendrà ningú saber que soc militant del PSM, i que el fet que en moltes d’ocasions participi amb el bloc dels companys d’Alternativa es deu sobretot a la bona relació i sintonia amb el seu tarannà i honestedat en la manera d’entendre la política. Tota aquesta petita introducció ve al cas, a banda de per marejar un poc el personal, per introduir-vos un poc en el meu sentiment personal envers allò que entenc és la situació actual de la nostra comunitat.

 

He de dir primerament que sempre he pensat que la millora de la nostra comunitat passa per un enfortiment de la nostra cultura, una integració dins aquesta dels nouvinguts, una protecció del territori com a valor que ens enforteix de cara al present i al futur, una política social enfocada a erradicar al màxim les diferències i evitar l’exclusió social… Tot això, i més coses, és el que per a mi fa que un projecte polític d’esquerra nacionalista sigui el millor per a la meva societat.

 

Durant la dècada dels 90 aquest projecte va ser encapçalat pel PSM, amb uns resultats que foren prou bons (pel maig de 1995 arribà a reunir un 13,4% del vots dels electors). Però després d’aquests esplèndids resultats,  per maig de 2003 els vots baixaren al 8,0%. Des d’aquest moment, i conjugant això amb el retorn al poder del PP, començà un procés de coalicions i desenteses entre els partits d’esquerra que sembla no tenir aturall. Progressistes per les Illes, Unitat per les Illes, Bloc per Mallorca, en algunes d’elles amb la participació de Esquerra Unida, i en el cas d’Unitat, amb la participació d’una UM que començava a donar símptomes de manejar els doblers públics de forma poc escrupolosa, a més de l’escissió patida pel PSM i la creació d’un nou partit, Entesa per Mallorca, i l’intent de recollir l’espai de l’esquerra nacionalista per part d’Esquerra Republicana.

 

Amb tot això sembla, vists els resultats, que sobretot s’ha aconseguit una cosa: debilitar la força nacionalista quant al resultat; i no pretenc deslegitimar cap projecte polític, però sí que consider que l’únic que fan actualment aquests partits és solapar-se i debilitar-se mútuament, crec que el més coherent seria fer força comuna.

 

Veure com altres projectes són capaços d’aglutinar tota l’amalgama en un projecte comú, com passa a Galícia i al País Basc, en aquest darrer l’esquerra abertzale representa dins unes sigles gairebé quinze partits diferents, mentre que aquí tenim un PP corrupte i cada vegada menys sensible amb la nostra llengua i territori, una UM tacada per massa casos de corrupció i un PSOE supeditat a les ordres de Madrid, i nosaltres  ens preocupam de veure meam qui és més nacionalista o coses per l’estil. Quan parl amb càrrecs dels partits anomenats, tot és responsabilitat dels altres, i són els altres els qui no es volen entendre. Jo, sense voler culpar ningú, em deman, bastirem un projecte d’esquerra autòctona que consider imprescindible presentant tants partits com votants hi pugui haver?

 

 

Joan Ramon Bosch Cerdà "Jove".

Diagrama de la divisió.

Fotografia guanyadora del V Concurs Urxella.

Alternativa | 21 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

El passat diumenge l'assemblea d'Alternativa per Pollença va votar la fotografia guanyadora del V CONCURS DE FOTOGRAFIA URXELLA.

Aquest any la fotografia que ha guanyat és una fotografia que amés de denunciar un fet inqüestionable, la deixadesa i la brutor del Port de Pollença, també és un cant a la bona voluntat d'alguns veïns conscients de que si no ho fan ells, l'Ajuntament no ho farà. És un homenatge a la gent que desinteressadament es preocupa pel benestar de tots i que és capaç d'agafar una bossa, posar-se uns guants i recollir el fems que la gent va deixant, desperdicis d'humanitat indecent.

L'autora, na Pambolis, que prefereix quedar en l'anonimat, ens va enviar aquesta fotografia fa ja uns mesos, just als inicis del concurs, i va ser emprada per fer la denúncia corresponent: veure article.

Ara les platges estan una mica millor, però la situació del Port de Pollença no ha millorat gaire. Han passat mobilitzacions ciutadanes, precs i preguntes al plenari, denúncies públiques... però la cosa no millora.

 

Aquesta fotografia, ubicada a la platja del Port de Pollença, potser no tengui la qualitat tècnica d'un fotògraf professional, potser no sigui un exemple de fotografia artística, d'enquadrament perfecte, de cerca de colors... però és una fotografia humana, reflexe de la bona voluntat i de la iniciativa de l'ésser humà. Aquests son els motius del merescut premi.

Només ens resta donar les gràcies a les persones que han participat en un concurs que cada any compta amb millors fotografies. I dir que no cauran en "sac romput" i que farem tot el possible per a donar sol·lució a les denúncies que en cada una d'elles hi ha.

Les properes setmanes anirem publicant algunes de les demés fotografies que s'han presentat al concurs.

Enhorabona al Partit Popular

Alternativa | 20 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquí tenim un nou article del nostre company d'Artà, Mariano Moragues. Ja sabeu que si voleu participar i escriure sobre el que volgueu, només heu d'enviar els vostres escrits a alternativaperpollenca@gmail.com.

 

Enhorabona al Partit Popular

El Partit Popular per ara pot estar ben content, va acaramullant èxits un darrera darrere l’altre: Ha aconseguit tenir la majoria del jutges del TC controlats, ben de dretes, centralistes i nacionalistes espanyols (l’únic nacionalisme vàlid i permès); ha aconseguit fer la punyeta i humilià al poble català i els seus polítics, fent-los pica de porc; i ha aconseguit que l’Estatut, votat pel poble de Catalunya i dos parlaments, faci tant de paper com una bul·la vella. I,  ¡visca l’autonomia, la democràcia, la sobirania del poble i el principi dels drets dels pobles a decidir dins ca seva! 

Malaveja imposar el castellà dins totes les comunitats. Els valencians ja estan mig retuts, els de les Illes Balears i els gallecs van pel mateix camí, els bascs fa estona que potollen perquè no acabin de matar l’euskera i als caparruts catalans les toca posar el castellà al mateix nivell que el català, i deixar-se de bajanades com voler que el català tengui preferència a Catalunya. Amb el temps pentura el PP tendrà el grandiós mèrit d’haver aniquilat tres llengües. Qui pot, pot. Ja la mare pàtria a l’Amèrica llatina les feu el favor de donar-los un idioma com Déu mana i a la fi poder desfer-se de les seves llengües inútils. ¡Tot un èxit!

Controla bona part de les ràdios, diaris, canals de televisió, l’Església catòlica... i sobre tot els duros i bancs;  i si fes falta qualque dia també controlarien les forces armades, que com diu la sagrada Constitució “tenen la missió de defensar la integritat territorial de la nació”, com ja les varem emprar no fa massa temps.

Un dels darrers èxits ha estat que el PSOE li ha fet la feina bruta, encarregada per la dreta i el món financer europeu. Ara que vos pensàveu, el PP és el defensor del poble, dels jubilats, dels serveis socials...

Per acabar-ho de confitar “La Roja” guanya el mundial de futbol, (mal sigui amb més de mig equip català) i té l’oportunitat de d’afirmar, bandera en mà, la espanyolitat indivisible. I au,  tots a cantar “yo soy español, español, español”, (i alerta a mosques).

Fins i tot podria ser que aconseguís el “guiness” de corrupció. A Mallorca ben bé li podríem donar al manco un premi el 31 de desembre;  aquí té un honorable rècord ).

No resulta estrany que vist tots aquest èxits i mèrits, i molts d’altres semblants, com la haver congriat la mateixa crisi, tengui tants de votants, ben merescuts.

 

                                                                              Mariano Moragues Ribas de Pina

                                                  

 

 

 

L'aigua a la Cala.

Alternativa | 19 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Denunciam la manca  d’inversions en el  manteniment de la xarxa d’aigua potable de la Cala Sant Vicenç de l'empresa concessionària: Aigües de Cala Carbó, i demanam la seva recuperació per part de l’Ajuntament.

Un estiu més a la Cala Sant Vicenç han començat els talls d’aigua potable, en aquest cas provocats per una fuita a la canonada. Aquesta és l’enèsima averia a la xarxa d'aigua de la Cala i això no és resultat de la mala sort. La xarxa d'aigua potable està en males condicions per haver estat instal·lada de qualsevol manera i per la manca  d’inversions en el  manteniment de l'empresa concessionària: Aigües de Cala Carbó que s’ha preocupat fonamentalment de guanyar doblers sense fer les inversions necessàries. Fins i tot el mateix regidor de la Cala, Toni Cifre, ha reconegut que la xarxa és molt vella i que està força deteriorada.

Segons JRV, la xarxa d'aigua potable d'Aigües Cala Carbó, no és va instal·lar per subministrar aigua a la Cala San Vicenç. Es va instal·lar per imperatiu legal per poder construir la Urbanització Los Encinares. I després, s'ha mantinguda per guanyar qualque dobler, i poder seguir venent solars. En absolut es va construir per donar servei als habitants o residents a la Cala. El bon funcionament els importa un ràvec als administradors, aguntaran apedaçant la xarxa mentres aquesta doni diners. Està clar que al pou del Coll de s'Iller hi hauria d'haver dues bombes, amb dues canonades de sortida, per si una d'elles falla, i així l'altra seguix funcionant mentres es repara la bomba , o tub espanyat.. Però això voldria dir "inversió", i menys guany.  

El projecte de portar aigua de la xarxa pública, a la xarxa de Cala San Vicenç, existeix des de 1992, i ja es va preparar un ramal per el camí de Can Mosson, que no s'ha utilitzat... El que està clar, és que la xarxa de Cala Sant Vicenç no resistiria una pressió normal de treball, perque està completament apedaçada (la darrera apedaçada fou la de Jaume Plomer quan era regidor). A tot això, sembla que aquest estiu no farà falta, una temporada mes, l'aigua de la dessaladora, si s'administren bé els recursos naturals existents.

Per aquest mal funcionament, degut a la gestió privada i a la voluntat política, al principi de la legislatura des d'Alternativa vam demanar al ple l'obertura d'un expedient a l'empresa concessionària. Però l’equip de govern s'hi va negar, demostrant que sempre han tingut una gran permissivitat respecte a aquesta empresa.

Fa dos anys al ple també vam demanar que l'Ajuntament recuperés aquesta concessió, que és un clar exemple de com pot fracassar la gestió privada d’un recurs públic tan fonamental com l’aigua, però també s'hi van negar. Prefereixen un servei privat mal gestionat que gestionar-lo ells de manera eficient.

En aquests moments, i ja que hi ha la idea de connectar una canonada d'aigua de la dessaladora a la Cala Sant Vicenç, pensam que a arribat el moment, sense més excuses, de la recuperació pública del subministrament d'aigua a la Cala Sant Vicenç i que d'una vegada aquest nucli tengui un servei de qualitat.

 

de: http://blocs.mesvilaweb.cat/Victoria

Caminant per Mallorca (LXXVlI). El Caló del Moro.

Alternativa | 18 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Una més de les cales del terme de Santanyí, quan se veu per primera vegada dóna la sensació de trobar-se a una platjola d’una zona tropical. El fons arenós i les aigües clares donen aquest color turquesa tan agradable per a la vista i que convida a banyar-s’hi.

Està molt prop de Cala S’Almonia, de la que ja en parlarem un altre dia. A devora té els Castellets, on és fàcil trobar fragments de ceràmiques talaiòtiques i de diferents èpoques. La passejada per la zona és molt agradable i si se pot fer fora de l’estiu millor.

                                                                                                       A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val més que parlin els fets que no la llengua

Alternativa | 17 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquí tenim un nou article del nostre company d'Artà, Mariano Moragues. Ja sabeu que si voleu participar i escriure sobre el que volgueu, només heu d'enviar els vostres escrits a alternativaperpollenca@gmail.com.

Val més que parlin els fets que no la llengua (En memòria de Fèlix Pons, condeixeble de Montisión).

La política és la ciència i l’art d’organitzar i administrar la “polis”; és a dir, de governar. Els polítics són els que regeixen o aspiren a regir la cosa pública (“res publica”) de la “polis”. Els grups humans viuen baix un règim polític, dirigits per uns polítics que tenen per objectiu principal atendre al interès general i procurar el bé comú, ajudats per una munió de funcionaris; uns i altres són els servidors de la comunitat. Com és pot veure en principi la política i els polítics són essencialment necessaris i compleixen una funció molt digna i responsable. ¿Què no es guapo això

 

Desgraciadament, vist el que està passant, molta gent a força de sembatudes, ha arribat a conclusions molt allunyades d’aquestes elementals essencialitats polítiques i ha conclòs que fer política vol dir jugar brut, mastegar fesols, enredar la troca, fer comèdia, cinisme, hipocresia...; o sia, l’art d’embusterejar i fer demagògia. I aficar-se en política vol dir cercar guanyar-los dolços, “figurera”, pujar escalons, rebre reverències, tenir poder, influència, privilegis, bona teca...; o sia, treure’n una bona tallada de profit personal.

 

Estar “a  l’oposició”, nominació poc encertada, no vol dir simplement que no és l’alternativa política volguda per la majoria dels ciutadans, vol dir que hi ha uns polítics que es dediquen a donar mala vida, a dir no per sistema, a fer la punyeta, a desqualificar tot quan fa el que governa i embrutar-li la pesquera... Els ciutadans importen molt poc, el que importa és desbancar el govern i aconseguir el poder, per arribar al que hem dit abans i per aconseguir-ho val tot, amb els mitjans que siguin.

 

Davant aquest mal parat panorama molta gent està decebuda, cada dia són més els que promouen l’abstenció del vot i, especialment bona part dels joves, se’n fan trons de la política i dels polítics.

 

És ben hora que els polítics retrobin l’essència de la digna i necessària funció de la política, com és l’atendre al interès general i bé comú, i no aconseguir avantatges   personals. Ell que ho véssem, va dir el cego! Veurem on s’ajaurà en Gelat...

 

                                                          Mariano Moragues Ribas de Pina

de: http://toutcourt.wordpress.com

Podem i hem de canviar.

Alternativa | 16 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Improvisació, deixadesa, tractes de favor i immobilisme. Aquestes quatre paraules defineixen perfectament el que ha estat aquesta legislatura a Pollença. Posam un parell d’exemples de cada tema però hi ha un munt.

   Improvisació: La manca de serietat, rigorositat i planificació ha estat continua en aquesta legislatura. Podem parlar de la primera línia del Port, de les platges, dels pressuposts, dels extrajudicials, de l'ordenança de renous, del pla de mobilitat.... la urgència els ha servit en més d’una ocasió per saltar-se les lleis de contractació i fer el que els ha interessat. Tot s'acaba fent  a corre-cuita,  derivant en sobre-costs, errades i perjudicis pels ciutadans.

    Deixadessa: també és habitual la deixadesa en el manteniment i la gestió de les instal·lacions i l'organització dels esdeveniments o serveis... Només hem de recordar que els regidors responsables no tenien els plans i els itineraris de feina de l’empresa que fa (encara sense contracte) la neteja viària a pesar de les queixes. Fins i tot en moltes ocasions els regidors no són capaços de donar explicacions al ple o bé respondre les preguntes que han estat presentades per escrit amb dies d’antelació o al darrer ple, per exemple sobre les factures de l’extrajudicial.

   Tracte de favor: La lliure concurrència i la igualtat d'oportunitats, principis bàsics de l’administració pública són contínuament trepitjats per aquest equip de govern. Podem parlar de les empreses de familiars del regidor de serveis que fan feina per l’Ajuntament sense cap tipus de contracte, de l’empresa del nebot de la primera tinent de batle que “fa” el pla de mobilitat, de les converses de l’operació voltor on es demana tenir cura amb uns per que són “dels nostres”, pagar a altres per que “ens fan favors”, acollonir als altres...

  Immobilisme: Els temes, siguin fàcils o complicats, s’eternitzen. L’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana al Pla Territorial, l'ordenança d'ocupació de via pública, l’auditori o sala multifuncional, el pla de mobilitat, la contractació d’una empresa per la neteja viària, els nous plecs de condicions per la contractació del manteniment dels jardins, posar gespa artificial a un camp de futbet (sis anys), regularitzar el Festival, camins públics...

Amb la crisis actual, la situació de l’Ajuntament és molt delicada i la principal mesura que es pot adoptar per part dels ciutadans en aquest moment per tal de canviar aquesta situació és començar a fer feina per llevar, el maig del 2011, als regidors i als partits que han demostrat la seva incapacitat per gestionar els nostre doblers.

L’Alternativa a la improvisació és tenir les idees clares, un projecte i fer feina realment en equip.

L’Alternativa a la deixadesa és tenir regidors que es preocupin més de fer feina que de pinta-la, que siguin localitzables, que contestin als ciutadans amb la veritat, que no diguin Sí, Sí a tot per després no fer res.

L’Alternativa als tractes de favor és aplicar la llei, la lliure concurrència, la igualtat d'oportunitats, la transparència... principis bàsics de l’administració pública.

L’Alternativa a l’immobilisme és ser valent i fer feina, no pensar en el que convé a uns pocs sinó en el que és millor per la majoria dels ciutadans... Tenir un projecte i aplicar-lo.

La realitat la podem i l'hem de canviar nosaltres.

 


 
Demà darrer dia!!!!

V concurs de fotografia Urxella

Recordam que el V concurs de fotografia Urxella segueix en marxa i esperam la vostra participació.  Teniu de temps fins el 17 de juliol, per desgràcia res és més fàcil que trobar un problema social o mediambiental a Pollença. 

A més de poder guanyar 60 euros vostra fotografia servirà de denúncia i en cas de que es pugui fer alguna cosa ens comprometem per feina per solucionar el problema denunciat.

 

 

Tema: IMPACTES: SOCIAL O MEDIAMBIENTAL A POLLENÇA.

- Les obres han de ser del municipi de Pollença.

- Participants: totes les persones que ho desitgin, professionals o aficionats.

- No hi ha límit de fotos ni de mida.

- Les obres han de ser enviades a alternativaperpollenca@gmail.es o al nostre perfil a facebook o  a qualsevol persona d'Alternativa per Pollença.

- Les obres han de tenir títol, ubicació del problema, nom i llinatges de l'autor, telèfon o adreça de contacte

- Premi: 60 ¬.

- Data límit: 17 de juliol.

- El jurat estarà format pels membres d'Alternativa Pollença i la seva decisió serà inapel·lable.

- Les obres presentades podran ser utilitzades per Alternativa, per a la realització d'una exposició o la denúncia pública dels problemes assenyalats. L'autor si així ho sol·licita podrà mantenir el seu anonimat.

- La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases.

Abandonats.

Alternativa | 15 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Al passat ple es va aprovar per unanimitat la moció del grup municipal PSM-EN relativa al tancament de solars sense edificar. 

Aquest és un problema greu al municipi del que rebem periòdicament molt de queixes. I com diu la moció ja no és que no es faci  complir la normativa als particular, és que és el propi Ajuntament el primer que incompleix la norma, ja que té solars sense tancar.

Només al darrer mes tota una sèrie de ciutadans ens han denunciat la deixadessa i brutor a solars de la Cala Sant Vicenç, i al Port de Pollença. A pesar de que els mateixos ciutadans han informat d'aquest tema als regidors de l'equip de govern, tant el regidor de la Cala com el de Medi Ambient van dir que desconeixien aquestes denúncies. Per això repetim el de sempre: 

 

Cal fer les denúncies per escrit. Que no puguin dir que desconeixen un tema denunciat reiteradament. Al manco que resti constància de les seves mentides.

Si parlam de la Cala hi ha tota una sèrie de solars a la seva entrada no edificats on s’acumulen fems i dels quals surt una vegetació que s’ha apropiat d’espais públics...

Si parlam del Port de Pollença ens trobam amb la mateixa situació sobre tot a una sèrie de solars situats al costat del bosquet de bòquer, (carrers Talaia, Colomer, Bosquet...) on hi de tot; escombraires, sanitaris, matalassos...

I tot això a un lloc privilegiat que viu del Turisme i de la seva imatge.

 És clar que hi ha gent que ha abandonat qualsevol tipus de civisme i que els actuals governants han abandonat als ciutadans. Jutjau vosaltres mateixos aquestes fotografies dels carrer Colomer i Bosquet.

Aquesta primera fotografia és un tema perillós, fa més d'un any que  aquesta caixa d'electricitat es troba rompuda amb el cartell " Atención debajo hay cables eléctricos"

 

I al costat  d'un entorn privilegiat com el del bosquet de Boquer i  de pisos que valen una milionada aquest és el panorama:

 

 

 

 

 

 

Temps de memòria: Homenatge a Pep Fusteret

Alternativa | 14 Juliol, 2010 15:39 | facebook.com twitter.com

A "Temps de Memòria", la revista de "Memòria Històrica de Mallorca" li fan un petit homenatge a Pep Fusteret amb diversos articles. Aquesta és la revista en pdf.

 

 

Hi ha alternatives al neoliberalisme.

Alternativa | 14 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va votar en contra de la nostra moció  d'alternatives a les mesures anti-crisi adoptades pel govern espanyol.Rebutjades pels vots en contra UM-UNPi i PSOE, abtenció PP-UMP i vots a favor del PSM i Alternativa.

A Alternativa pensam que el ple municipal havia de dir alguna cosa sobre les mesures anti-crisi adoptades pel govern central del PSOE, que ha optat per plegar-se als especuladors amb una sèrie de mesures molt negatives perquè perjudiquen a dos col·lectius especialment vulnerables, com són les persones dependents i els pensionistes; perquè han carregat el pes principal de la crisi als que no tenen cap responsabilitat de la mateixa  com són els empleats públics; perquè redueixen notablement l’ajut al desenvolupament, més necessari que mai en la conjuntura actual i, perquè retardarà, molt significativament, l’execució del programa d’inversions estatal previst molt necessari a l’actual situació amb quatre milions d’aturats.

El govern del PSOE s'ha limitat a aplicar les receptes neoliberals, iniciant  la destruccció del que diu defensar que era un Estat del Benestar en panyals i incomplet.  I un  govern, que es diu socialista ha carregat sobre els  més dèbils el gruix de l'ajustament econòmic, D’aquesta manera es perjudiquen els drets de la immensa majoria per afermar  els guanys dels que han provocat la crisi. vulnerant anteriors acords i pactes socials, com el Pacte de Toledo.

A més a més el govern espanyol ha fet “la translació directa” als governs autonòmics i locals, fent-los, així, coresponsables injustament dels seus errors. És injust sobre tot als governs locals, que en tot aquest període de temps, han hagut d’assumir un gran nombre de serveis que no són de la seva competència, sense percebre els recursos corresponents

 

Per tot això pensam que el ple havia d’instar al Govern  espanyol a que retiri el Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig. i que es  cerquin mesures, que incideixin també en els ingressos i que no perjudiquin als col·lectius amb menys recursos mantenint la despesa social i les inversions productives, per generar ocupación que és el que més necessitam.

 

Igualment hi ha alternatives als ingressos i el govern s’ha de plantejar polítiques de recuperació de fiscalitat progressiva i de lluita contra el frau i l'economia submergida

 

 A més a més proposam el mateix que hem proposat altres vegades a aquest Ajuntament que és la racionalització de la despesa pública, reduint les despeses improductives. A aquest cas la quantitat de despeses improductives són moltes amb gran quantitat de càrrecs polítics de confianza que s’haurien d’eliminar (1.000 milions d’euros).

Amb una  Casa Reial inútil i cara (9 milions d’euros), si la gent vol reis amb els reis dels contes i la baraja tenim més que suficient. Amb una despesa militar innecessàriament alta (2.300 milions d’euros), participant d’una guerra vergonzosa com la d’Afganistan (750 milions d’euros)  amb la poca vergonay de presentar en aquests temps de crisi uns equipaments d’infanteria futuristes mentre s’envia al passat a funcionaris i  pensionistas. Amb  un estat no confesional que seguéix dedicant una part de l’IRPF al finançament de l'Església catòlica (900 milions d’euros) quan fa molt d’anys tenia el compromís d’autofinançar-se , i es veu que no és suficient i encara el govern socialista ha decidit pagar amb els postres doblers la meitat de la visita del Papa a Madrid amb 25 milions d’euros… A la fi la crisi hauria de ser una bona oportunitat per racionalitzar les despeses.

 

Si parlam de temes més concrets i més propers proposam com ja vam fer fa dos anys crear una comissió, formada per representants de tots els grups municipals del consistori, que tingui com a objectiu concretar i, desenvolupar, un pla d’ajust o sigui d’austeritat específic del municipi que no afecti directament als col·lectius més desafavorits. A dia d’avui no haurien d’estar esperant el pressupost del 2010 si no fent feina al del 2011.

A la fi només es tractava de mostrar el nostre desacord com Ajuntament contra unes mesures injustes i incorrectes i també que ja és hora de que facem alguna cosa per pal·liar en la mesura de les nostres possibilitats la crisi al municipi de Pollença.

Territorio Vergara.

 

 (Segueix)

Sense novetat en el desgavell.

Alternativa | 13 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Començam a comentar el darrer ple on es va aprovar un nou extrajudicial (609.000 euros). Aprovada pels vots d'UM-UNPI- PSOE i amb els vots en contra de PP-UMP, PSM i Alternativa.

Al següent enllaç (pdf) podeu veure amb detall l'extrajudicial amb l'informe d'intervenció corresponent (pdf). Es tracta de despeses del 2009  que es van fer sense  partida pressupostària i que no responen a cap situació d'emergència (que és pel que legislativament està previst un extrajudicial).  

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Segueix  el descontrol dels regidors a l’hora de presentar  les seves despeses a pesar de tenir el seu crèdit esgotat, sense que el batle i el regidor d’hisenda hagin estat capaços d’establir  a tot la legislatura un sistema perquè cada àrea tingui el seu pressupost aprovat a principi d’any i el respecti. En aquests moments de crisi i amb l'esforç que suposa als ciutadans pagar els impostos s'ha de ser més que escrupolós amb els doblers públics i l'equip de govern ha demostrat no tenir-hi cap respecte.

De res va servir contractar i pagar amb els doblers de tots, una empresa per ajudar-les, a fer el pressuposts,i que a les conclusions del seu caríssim i inútil mini-informe, els deia que s'havien de habilitar urgentment mecanismes de control pressupostari i  mecanisme de contenció de despeses. Cosa que no han fet.

De res ha servit tenir un interventor de carrera al que no fan cas.

 De res han servit les alternatives que els hem donat al llarg de la legislatura. Ens hem cansat de demanar-les fer feina conjunta i  ni han fet res respecte al teòric pla d’austeritat a realitzar conjuntament aprovat per unanimitat fa dos anys, ni van voler crear una comissió de seguiment de propostes de despeses com els vam proposar (article).  


I per culminar el seu descontrol ens presenten aquest extrajudicial sense presentar ni la liquidació del 2009, on s’ha ingressat una quantitat molt inferior a la prevista (pràcticament tres milions d'euros=  i sense presentar el pressupost del 2010, quan a altres Ajuntaments ja es troben fent feina al complicat i important pressuposts del 2011.

Entre les despeses que es duen a aprovació en l'extrajudicial crida l'atenció que pràcticament s'hi duen totes les despeses de La Fira 2009. Vam demanar als regidors responsables com es va arribar a un esdeveniment tan important com la Fira sense  pressupost per realitzar-la. Si tenien qualque planificació o simplement es dedicaven a fer les coses segons els van sortint propostes dels “seus”. Ja es hora que pensen en tots els ciutadans  i deixen de fer parts i quarts. No van dir res.

Si seguim parlant de l’extrajudicial més concretament volem ressaltar com el batle es fa responsable de les factures de les empreses familiars del senyor Martí Ochogavia, i a les factures de jardineria es demostra que no era tan complicat com van expandir per tot el poble passar de ser una comunitat de bé a una empresa.El que sembla més complicat  per l'equip de govern m es  acabar amb aquesta situació irregular i presentar el que fa mesos diuen que està pràcticament acabat i és la regularització de la contractació de la jardineria.

També crida l'atenció, un any més, que l'àrea campiona de la despesa és l'àrea de Serveis amb un quart de les factures  (103.821), a la que segueix com responsable una persona incapaç que fa temps hauria d’haver dimitit, i a la que vaig  demanar si compleix la llei de contractació pública, ara que teòricament ja la coneix,  quan observam una facturació més que important amb l’empresa de contenedors muro, S.L.

   Als temps actuals de crisis no és possible seguir afegint despeses i que cada regidor faci la seva, encara no s’han adonat que es troben al servei dels ciutadans que paguen els seus sous. D’aquesta manera no n’hi ha ni equip de govern, ni projecte  ni res. I aquesta és la principal raó dels problemes per pagar amb retard als  proveïdors. Aquesta prepotència esperam que els passi factura a les urnes. 

 

Aquí teniu els links per a devallar-vos el plenari de dijous passat,feina i cortesia de la ràdio municipal.

Primera Part

http://www.megaupload.com/?d=OUROPYY2

Segona Part

http://www.megaupload.com/?d=38SAELDI

 

 

Seguim esperant els pressuposts del 2010 quan ja havíem de parlar dels del 2011, clar que segons el regidor d'Hisenda no s'ha de fer política amb els números!!!!

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb