URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Els regidors del PSOE perden el Nord.

Alternativa | 28 Juliol, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  Més de quatre hores de ple, dues de les mateixes dedicades exclusivament al pressuposts, un ple on va restar clar que els regidors del PSOE han perdut totalment el Nord, amb uns pressuposts que una vegada més retallen principalment les seves àrees, presentant mocions contra acords del propi PSOE, amb un pla de mobilitat "familiar" amb una part plagiada, amb un regidor d'hisenda "cansat" i una portaveu que no parla.

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General per a l’exercici 2010.

Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI i PSOE i en contra del PP-UMP, PSM i Alternativa.

Simplement presenten el pressupost al ple per que els obliga la llei igual que quadren els números com els va bé sense tenir en compte la realitat. Només s’ha de llegir l’informe de l’interventor per veure la gran farsa que és aquest pressupost. (Farem un article o més sobre aquest punt).

2.- Dació de compte de la liquidació corresponent al Pressupost General de l’exercici  2009 i de l’Informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària en fase de liquidació del Pressupost General de l’exercici 2009.

Només era una dació de comptes no s’havia d’aprovar res.

Com diu l’informe d’intervenció la situació d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria a arribat al punt que la llei els obliga a presentar al ple d’un pla econòmic finançer, un pla que s’hauria d’haver fet fa temps però que ara han de fer en el termini de tres mesos.

3.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre rebuig al Decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, sobre la reforma laboral 

Rebutjada pels vots  d’UM-UNPI, PSOE i PP. Vots a favor del PSM i Alternativa.

Quan la crisi, ha estat responsabilitat única i exclusivament del sistema financer especulatiu  internacional i de la permissivitat absoluta dels governs sobre les seves activitats, resulta que el govern carrega en exclusiva contra els treballadors amb una reforma laboral que facilita l’acomiadament i que elimina drets i prestacions socials.A aquest punt resta clar on es troba cada partit. (Farem un article sobre el tema).

4.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre la incoació d’un expedient per a la resolució del contracte de serveis de redacció del pla de mobilitat urbana amb l’empresa Podarcis S.L. 

A partir d’aquest ple l’empresa va presentar la segona part del seu pla de mobilitat i al tenir accés al mateix vam comprovar que tot el capítol 1 d’aquesta segona part;  la part d’objectius havia estat copiada de les directrius nacionals de mobilitat de Catalunya d’octubre del 2006. Una vegada conegut el tema per part de l’equip de govern i donat que el que proposavam, que era incoar expedient de resolució del contracte l’ha de fer la junta de govern, vam arribar a l’acord de retirar la moció i passar la informació a la junta  amb el compromís de que la comissió tècnica farà els informes corresponents i es decidirà a la propera Junta de Govern. (Farem un article o més sobre aquest punt).

5.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i UM-UNPI sobre modificació de l’article 14.2 del RDL 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic   

 Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE, PP-UMP i PSM i abstenció d’Alternativa.

Sorprèn que per un costat el PSOE aprovi un Real Decret i als ajuntaments presenti  aquesta moció. A la moció que vam presentar el mes passat i l’equip de govern rebutjar ja demanavam rebutjar la translació directe, als governs locals, del pla d’ajust proposat per l’executiu estatal, defensant l’autonomia local en aquest procés i, insistint en el deute històric que té amb ells el govern de l’estat, d’un nou model de finançament local que garanteixi la cobertura de tots aquests serveis assumits.

O sigui estam totalment d’acord amb la filosofia de la moció, però no podem votar a favor ja que no volem mentir i evidentment el punt a de la moció és una ficció ja que parla del compromís de l’Ajuntament de reduir el dèficit públic  i controlar el creixement del deute, cosa que no hem vist fins el moment a l’equip de govern.

6.-  Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Pollença dels trams de carretera Ma-2200-A; Ma-2210 i Ma-2220    

 Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE,  i abstenció de PP-UMP, PSM i Alternativa.

D’aquest tema  tal vegada el que haurien de fer és no sol·licitar la cessió sinó demanar al senyor Director de Costes, Celestí Alomar del PSOE que  defensa que la titularitat de la carretera és seva que faci qualque inversió en el manteniment de la mateixa. O que posi  els milions necessaris per la peatonització sense condicionar aquesta subvenció a llevar una carretera que molesta sobre tot a un del negocis de la seva família i d’aquesta manera el senyor batle s’estalviaria obscures maniobres i parlar de promotors que més semblen papa noel que empresaris.

7.- Aprovació, si procedeix, del compliment de prescripcions en relació a l’acord, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en data 05.05.08, d’aprovació definitiva de l’adaptació del PGOU al POOT.

Vam demanar que es donés més temps a l’assessor jurídic per que pogués fer un informe més acurat del tema. Resulta molt complicat creure que ha hagut una cessió gratuïta de solars a Formentor sense cap contraprestació i menys  quan un dels propietaris té una infracció urbanística en una zona anei que no ens costa hagi estat comunicada a la fiscalia com marca la llei. Després d’aquesta breu intervenció el batle i regidor d’urbanisme visiblement nerviós va retirar la moció dient que demanaria a l’assesor jurídic si necessitava més temps per fer l’informe.

8.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta d’al·legacions a la modificació núm. 2 del PTI de Mallorca.

Aprovada amb els vots a favor d’UM-UNPI, PSOE, PP-UMP  i vot en contra de PSM i Alternativa.

  Una vegada més els regidors del PSOE es converteixen en regidors de facto d’UM i presenten al·legacions a unes modificacions presentades i aprovades pel propi PSOE al Consell.

Un cortina de fum purament electoralista ja l’al·legació que fa referència a l’Ullal és molt deficient  i a més pensam que legalment és inviable no es pot posar el cost econòmic de la realització de tota l’actuació de peatonalització i embelliment de la primera línia del Port a càrrecs dels propietaris del Sector de l’Ullal. Si que estavam a favor de l’altra al·legació que feia referència a l’esbucament de l’Hotel Don Pedro deixant les places hoteleres a la Cala Sant Vicenç però no van voler separar les al·legacions. Farem un article

 

 

9.- Moció presentada pels grup municipal PSM-EN relativa suport a la declaració del centre històric de Pollença com a BIC .

Rebutjada pels vots  d’UM-UNPI, PSOE i PP. Vots a favor del PSM i Alternativa.

Pensam que la declaració del Centre Històric com BiC és positiva i a més a la moció es demanava una tramitació àgil de  la declaració per minimitzar el temps de suspensió cautelar de llicències.

10. – Resolució dels recursos especials en matèria de contractació interposats per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) i l’empresa Melchor Mascaró, S.A. contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de neteja viària en règim de concessió a la UTE formada per les empreses Llabrés Feliu S.A.; Amer e Hijos S.A. i Bartolomé Adrover e Hijos S.L.  adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària urgent celebrada dia 21 de maig de 2010.

 Aprovada per unanimitat. Esperam que a la fi l’empresa adjudicatària pugui començar a fer feina i millori la neteja viària del municipi

11.- Propostes/Mocions d’urgència

Es va presentar d’urgència la concessió de la disticinció de la Patrona al Club que compleix 100 anys. Aprovada per unanimitat.

Es podeu fer una idea del nivell de feina i dedicació d'aquest equip de govern amb la manera en que presenten les seves mocions.

 

 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb