URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Al·legacions a uns pressuposts falsos.

Alternativa | 01 Setembre, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

La veritat és que a nosaltres no ens agrada gens ni mica haver de fer unes al·legacions com aquestes, però ens veiem obligats a optar per la petició de la retirada dels pressuposts del 2010 per ser una falsedat i un engany en tota regla. En uns moments en que s'haurien d'estar preparant els pressuposts del 2011 (ja hi ha llocs on s'estan discutint) és molt trist haver-nos de situar en aquesta tessitura.

 

 

A anteriors pressuposts hem presentat  al·legacions puntuals i concretes, evidentment sense cap resultat. Igualment vam presentar al 2008 una moció  que es va aprovar per unanimitat per fer un pla d'austeritat de manera conjunta. A pesar de les bones paraules del regidor d'hisenda res de res... Per tan partim de la base que tot plegat és una falsedat; que els fonaments (ingressos) son falsos i que només resten quatre mesos d'aquest pressupost. Ja vàrem votar en contra, argumentant això mateix, el dia de la seva presentació, el 20 de juliol, en plenes festes patronals, el matí, aprofitant l'època en que els pollencins estem més pendent de la festa que de res més. Però de res va servir avisar de la seva falsedat: el regidor d'Hisenda va dedicar-se a llevar-se el mort del damunt amb arguments gens convincents i amb certes acusacions cap a l'anterior interventor que son del tot intolerables. Ens agradaria i així l'hem proposat als altres dos grups de l'oposició fer feina en uns pressuposts alternatius pel 2011.

.

Al·legacions als pressuposts municipals del 2010.

 

Atès que l’elaboració i aprovació del pressupost no s’ha ajustat als tràmits legals, ja que s’ha aprovat al ple amb pràcticament un any de retard. I d’aquesta manera s’han vulnerat el principi de competència  dels pressuposts.

 

Atès que diverses partides previstes d’ingressos és clar que a aquestes altures d’any no s’arribaran, l’exemple més clar seria els de les multes urbanístiques on han pressupostat 800.000 € quan de moment han ingressat només 6.000 euros.

 

Atès que a uns pressuposts presentats amb molt de retard i en avançat estat d’execució no es doten crèdits suficients per atendre les despeses normals  i hi ha partides ja amb números vermells.

 

Atès que els crèdits destinats a atendre les despeses derivades de l’endeutament exceden més d’un 50% del que és recomanable.

 

Atès que l’informe del regidor d’Hisenda no reflexa de manera clara les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos.

 

Atès que amb un romanent negatiu  de tresoreria per a despeses no s’ha fet un pressupost amb un superàvit, reduint la despesa del nou pressupost per quantia igual al dèficit

 

Atès l’exposició pública de l’aprovació inicial pel Ple de la Corporació dels pressuposts del 2010 a la sessió del dia 27 de juliol de 2010. Segons el que disposa l’article 170.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals presentam la següent al·legació  davant del Ajuntament en ple.

 

Per això demanam

La retirada dels pressuposts 2010 i la seva reelaboració ajustada a la llei, amb uns ingressos reals i una retallada a les despeses consensuada.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb