URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Medi Ambient (3a part)... Pla de Futura Gestiˇ (VII)

Alternativa | 12 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues. 

.

3.4 AIGUA.

L’aigua és un recurs natural vital i escàs que hem de gestionar de manera eficaç.

.

PROPOSTES

1- Exigirem la llicència municipal preceptiva dels pous realitzats en els darrers anys i que els equips de governs anteriors han ignorat.

2- Col·laborarem al govern per la realització d’un inventari i control dels pous existents i la vigilància de l'ús i el volum d'aigua extreta dels pous..

3- Intensificarem les campanyes de sensibilització ciutadana, sobretot amb el bon exemple de l’administració. Fer plans d'estalvi a edificis i serveis públics.

4- Incrementarem la progressivitat de les tarifes de subministrament d’aigua potable de tal forma que incentivin econòmicament l’estalvi d’aigua i tinguin en compte el nombre d’habitants de la vivenda subministrada. Establiment de 5 trams de tarifa, amb consideració a les persones de rendes mes baixes. Compensació de la utilització de l’aigua de pluja a les vivendes, promovent la seva utilització.

5- Fomentarem sistemes de rec i cultius de baix consum.

6- Farem un pla d'estalvi d'aigua a les instal·lacions hoteleres.

7- Prioritzarem les inversions a reduir les fuites de les conduccions: renovar la xarxa d’aigua potable i la de sanejament, fins arribar a nivells europeus( menys del 15%).

8- Afavorirem l'aprofitament de les aigües pluvials, especialment a habitatges aïllats.

9- Promourem i incentivarem la contractació i instal·lació de comptadors individuals d’aigua potable per a les vivendes, comerços i industries, mitjançant l’assessorament tècnic i suport i subvenció econòmica, a efectes de facilitar el bon ús i estalvi de l’aigua potable, facilitant la reducció i control de consum a cada vivenda o local.

10- Realitzarem l’estudi avinent i redacció d’un Pla Director de Subministrament  d’Aigua Potable, a efectes d’impulsar les directives de la Comunitat Europea que estableixen l’obligació de les entitats subministradores de proporcionar l’aigua potable amb pressió suficient i regular, per poder arribar a les vivendes mes altes de tots els edificis, fent innecessàries les cisternes i bombes elevadores o de pressió. Aquesta mesura ha de permetre l’estalvi de energia corresponent, augmentant la garantia de la salubritat de l’aigua.

11- Procedirem a l’optimització i aprofitament màxim dels cabals tradicionals de la Vall de Ternelles (Font de l’Algaret, i altres fonts, regants, azud) .

12-  Revisarem les condicions de subministrament i preus de l’aigua de la dessaladora d’Alcúdia, prioritzant el subministrament d’aigua des de pous propis o concertats, a efectes de permetre reduir el preu de l’aigua potable per a consum humà al Municipi de Pollença, sense reduir-ne la qualitat.

13-  Dotarem a la Cala Sant Vicenç d’una xarxa d’aigua potable amb els requisits i garanties de subministrament europeus, que permeti igualment el subministrament de qualitat i sense necessitat de aljubs ni grups elevadors als edificis.

 

3.5 AIGÜES RESIDUALS.

La situació del municipi a aquest punt és molt deficient i impròpia del segle XXI. La cobertura de la xarxa de clavegueram no abasta totes les urbanitzacions del municipi i nombroses construccions al sòl rústic no estan proveïdes de fosses sèptiques reglades. Hi ha finques no connectades a la xarxa de sanejament, inclòs dins el nucli urbà que aboquen a antics pous negres. La filtració d’aigües residuals al subsòl generen aquests equipaments antics poden generar importants afeccions al medi ambient.

.

PROPOSTES

1- Farem una ordenança de clavegueram i fosses sèptiques, amb servei de control i vigilància; localització i reparació de les fuites d'aigües residuals al Ports, separació progressiva de les aigües residuals de les pluvials.

2- Demanarem les infraestructures necessàries per canviar les concessions d’aigua potable per al rec agrícola a concessions per a rec amb aigua residual procedent de la depuradora municipal. Hi ha inversions d’Agricultura

3- Demanarem al CIM i al Govern Balear el mateix suport a les infraestructures d’aigües pluvials que el que donen per les xarxes d’aigües potables i de sanejament. Les depuradores mai no podran funcionar correctament si no se separen les aigües pluvials de les del sanejament.

4- Bonificarem fiscalment les reformes dels edificis que incloguin la separació de les xarxes d’aigües pluvials i la de sanejament.

 

Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

6- Medi Ambient (2a part).


RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

A continuació: Energia, Mobilitat i Animals.

 (Segueix)

No sˇn policies turÝstics, sˇn policies temporals.

Alternativa | 11 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com


Al darrer ple es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració  amb la Conselleria d'Interior del Govern per a la coordinació policial, la millora de la seguretat pública i el suport a la policia turística per a l'any 2011. Cinc policies dels anomenats turístics.

Aquesta va ser la nostra argumentació

Quan el senyor José María Rodríguez del PP,  va crear la Policia Turística deia que serien uns agents especialitzats a atendre a la gent que ens visités de vacances en cap moment es parlava de reforçar de forma interina la seguretat ciutadana que és el que són realment, Una forma de policia que no existeix a cap altra comunitat autonoma, ja que és molt clar que la interinitat i precarietat dels policies turístics no és bona. Com deia un policia turístic és pot arribar a la situació de que un policia turístic es trobi a l’hivern la coa de l’atur a una de les persones que havia detingut o multat a l’estiu.

Els ajuntaments han de demanar al govern  un pla d'estabilitat perquè els ajuntaments puguin contar  amb plantilles reforçades de manera estable. I immediatament,el Govern s’hauria de comprometre  a donar una mica d’estabilitat a la subvenció i al cos de policies temporals, i que quan s’acabi la temporada  els policies no tinguin la incertesa de saber si n’hi haurà o no subvenció i puguin saber si faran feina o no a l’any següent.

És clar que a l’actual situació econòmica dels municipis en general i de Pollença en particular les dificultats per complir la llei de coordinació de les policies locals es evident. Per això cal la col·laboració del govern que hauria de tenir molt present que la seguretat és un del punts forts de Mallorca com destí turístic i que cal mantenir i potenciar aquest actiu. La mateixa associació hotelera de Pollença entre les seves propostes per millorar la gestió de la nostra oferta turística a la propera legislatura proposa fomentar la seguret com a element competitiu de la nostra destinació turística. La presència massiva de turistes incrementa considerablement les feines policials i es fa necessari un ajust de les plantilles, que no pot recaure exclusivament en els Ajuntaments. No és raonable tenir Policies temporals.

Imatge del Última Hora

Trescant pel mˇn (CXXII) Activitats al Parc de Llevant.

Alternativa | 10 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dissabte 09-04-2011, hem tingut el plaer de participar a una activitat al Parc Natural de la Península de Llevant. L’activitat se deia –Gloses i plantes medicinals del Parc Natural de Llevant- i ha estat a càrrec de Carles Amengual i Vicens, metge homeòpata, biòleg i moltes coses més.

Dic que ha estat un plaer, perquè a part de la bellesa de l’itinerari hem pogut comptar amb la valuosa presència d’aquest homo polifacètic  que a més de guiar-nos ens ha ensenyat toponímia, ens ha donat múltiples explicacions sobre plantes en general i ens ha parlat d’oficis i històries relacionats amb la zona, entre d’altres coses.

Una persona molt propera, oberta a donar explicacions sobre tot el que se li demanava que en ocasions les acabava amb un poema relacionat. També coronava moltes de les intervencions amb alguna glosa que recitava de memòria. A més ens ha animat el camí en aquest calorós dia fent sonar la xeremia, tot un luxe, entre d’altres peces ha tocat una versió de l’Arborada de Pollença i m’ha explicat que la seva mare la toca al piano i que és pollencina tot i que fa molts d’anys que no viu a Pollença.

Hem passat un dia ben agradable i hem après coses noves relacionades amb la natura i la societat mallorquina de temps enrere.  

                                                                                 A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Hem de seguir igual?

Alternativa | 09 Abril, 2011 18:11 | facebook.com twitter.com

Avui al diari el mundo els veïns recorden que les coses segueixen igual que fa un any, quan es va organitzar la manifestació. Nosaltres diriam que pitjor.

A l'article és parla del problema d'accés dels aparcaments de la circumval·lació al Port, de la Gola, del servei de jardineria... A tots aquests temes hem fet feina amb poc resultat donada la inoperància i manca de capacitat evident de l'equip de govern. A tots els temes hi ha alternatives, les coses es poden i s'ha de fer millor. El que es voti el 22 de maig marcarà el futur de Pollença, voleu continuar igual?

Pla de millora dels aparcaments Moció que va ser rebutjada per l'equip de govern a l'octubre (quan s'han de planificar i fer les coses)

Alternatives a la Gola

 L'ética brilla per la seva absència 2. Alternativa va descobrir i denunciar la  facturació irregular al servei de jardineria entre altres.

Aprofitau per comprar, que hi ha un bon negoci a fer

Alternativa | 09 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Un  nou regal del nostre amic, en Mariano Moragues. Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail. 

No siau beneits, aprofitau, es privatitzen i es posen a la venda productes ben interessants: moltes Caixes d’Estalvis, els aeroports més importants, fins i tot, la Loteria Nacional... ¿Què vos pareix? Sí, és vera que tots aquests productes eren per servir els interessos generals i per obra social i ara passaran a ser per interessos particulars. ¿Què més voleu? Vos ofereixen un bon negoci per treure faves d’olla; no badeu! Si no teniu prou duros és una llàstima. No hi haurà altre remei que oferir-ho a qui en tengui molts, perquè heu de comprendre que el que es ven no són futeses i no pot sortir a preu de patató. També s’ha d’entendre que són ofertes ben atractives i poden donar uns bons beneficis. L’estat, venedor, sap que si no oferís un bon negoci, no trobaria compradors. Resulta que l’Estat va curt de pinyons i necessita fer calaix per tapar els forats que han fet les grans oligarquies financeres  i especuladores. Aquests grans financers que ara, com a gent entesa en economia, són els consellers dels governs del món i del nostre, faran el favor de comprar les empreses públiques per treure a l’estat de l’andarivell de l’endeutament públic. L’Estat, si ven bé, pot treure una bona tallada, perquè adesar els aeroports de Madrid i Barcelona ens costà 17 mil milions d’euros. És vera que els pagàrem entre tots, però què hi farem; perdrem un bon negoci, però minvarem els deutes. La necessària redistribució de la riquesa haurà d’esperar, perquè per comprar coses d’aquesta envergadura sols els que tenen prou doblers poden optar a comprar. Enhorabona banquers i transnacionals, i gràcies per ajudar-nos a pagar deutes. També gràcies al Partit Socialista Obrer per fer honor al seu nom i posar en mans dels entesos els bens públics i, a més, llevar feines al PP. Què aprofiti!. Mem si feim aficar dins la llista dels mil milionaris de Forbes a alguns espanyols més o al manco que els que ja hi ha, pugin un parell de llocs.

El roto com sempre precís.

 

 

                                                     

Al manco hem recuperat el tractor... i arreglat.

Alternativa | 08 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 Des d’Alternativa per Pollença volem mostrar la nostra satisfacció per que l’Ajuntament ha recuperat el tractor municipal (arreglat i tot), i a la vegada volem denunciar l’incompliment de la llei en quant a que des del govern municipal no se’ns facilita la informació sobre l’empresa municipal EMSER que venim demanant, cosa que augmenta l'opacitat i que pensam que ho fan per ocultar possibles irregularitats.

Com recordareu, el mes de març (article al blog) vam denunciar  que un tractor de l'empresa municipal EMSER havia aparegut a una finca particular. Des d'aquell moment hem fet indagacions i preguntes als plens de març i abril que, després d'un bon grapat d'explicacions confuses, han donat com resultat que al darrer ple el regidor responsable d'EMSER, en Juanjo Mir, reconegués que les coses s'havien fet malament i  que l'empresa Hiermar -que recull les ferralles per l’Ajuntament- l'havia arreglat i posat a funcionar. No fa falta dir que evidentment això no ho podia fer i que és molt estrany el fet de que hagués aparegut en una finca privada. Ara, com a resultat de la nostra denúncia, Hiermar tornarà a l'Ajuntament el tractor arreglat i sencer. 

Aquest tema per a nosaltres no és anecdòtic, a més de demostrar el descontrol existent a l'ajuntament sobre els seus bens, ens confirma que cal revisar la relació entre l'Ajuntament i l'empresa Hiermar S-L.  Fa més de mig any que venim demanant per escrit  i a cada ple  el llistat de factures de l’empresa Hiermar S.L.. Mesos després de les nostres peticions i contra la llei que obliga que se’ns donin aquestes factures, no hem obtingut resultat. Aquesta opacitat ens fa sospitar que la irregularitat del que ha passat amb el tractor no ha estat la primera ni la més important.

I tampoc és la única irregularitat pel que fa a l’empresa EMSER. Fa temps que venim sol·licitant, fins i tot per escrit, el contracte d’electrificació del pou de Son Vila i l’adjudicació definitiva dels contractes de subministrament d'aigua que ha firmat EMSER. I novament no hem aconseguit que se’ns faciliti la documentació demandada. Tota aquesta opacitat no ens fa sinó sospitar que les coses no s'estan fent correctament. Si més no,  no es compleix la llei que obliga a haver de donar tota la documentació i informació als grups de l’oposició que ho sol·licitin.

 Per això tornam a demanar al regidor responsable d'EMSER que abans d'anar-sen compleixi la llei i ens doni la informació demanada.  

 

 AVUI

20.30h. Centre Cultural de Pollença.

Xerrada.

La presència italiana i la Guerra Civil a Mallorca.

Pep Vílchez, historiador.

 

 

 (Segueix)

Hem estat l'oposiciˇ

Alternativa | 07 Abril, 2011 06:25 | facebook.com twitter.com

Els que formem part d’Alternativa per Pollença estam orgullosos de la feina realitzada aquesta passada legislatura. Tot i tenir un sol regidor hem encapçalat la feina d’oposició, demanant explicacions al ple de la nefasta gestió de l’equip de govern, denunciant irregularitats, parlant amb la gent, escrivint un article diari al nostre bloc, traslladant les vostres inquietuds al ple.

Tot i que se’ns acusa sovint de fer una oposició  radical, destructiva i d’estar en contra de tot, hem demostrat que som capaços de presentar propostes constructives i que no sols critiquem sinó que també presentem alternatives. La prova són les més de 90 mocions que hem presentat aquesta legislatura, gran part de les quals han estat rebutjades (l’equip de govern sí que tenia clar que no ens volia donar oxigen), d’altres que han estat aprovades, però en les quals no s’ha fet feina i unes poques han tirat endavant.

Una feina a l’oposició en la qual el nostre regidor s’ha trobat sol molt de temps. El grup PP-UMP, tot i tenir 6 regidors, s’ha estimat més esperar còmodament a esperar que aquest equip de govern caigués tot sol per la seva pròpia ineptitud. És destacable que tot i que la situació al Port de Pollença ha empitjorat de forma notable, els regidors d’Unió Mollera han estat desapareguts. En resum, ni PP ni UMP han fet feina suficient per poder presentar-se com una opció fiable.

Diferent ha estat el cas del PSM, que es va equivocar al començament de legislatura confiant en uns socis que evidentment no eren de fiar, van rectificar, val més tard que mai, i a partir d’aquell moment ens hem sentit molt més acompanyats.

Aquest darrer any la nostra tasca al ple s’ha vist reforçada per l’oposició del Grup d’Esquerra Republicana que, com ens succeïa a nosaltres abans d’aquesta legislatura, veu dificultada la seva tasca per no comptar amb representació al ple. De totes formes creiem que la seva tasca era necessària tota la legislatura.

I finalment als darrers mesos han aparegut partits nous que sorgeixen sectors crítics als grups que formaven part de l’equip de govern, cosa realment positiva si no fos perquè sols han sorgit quan han ensumat les eleccions. Massa tard per poder presentar-se com una alternativa seriosa i responsable.

Nosaltres pensem que som la millor opció, perquè lluny d’esperar al darrer moment per fer promeses i cercar solucions improvisades, hem treballat de forma constant durant aquests quatre anys per arribar a presentar una opció de canvi creïble i rigorosa. La nostra feina feta i l’haver estat al costat dels ciutadans al llarg d’aquets quatre anys, aquest és el nostre principal aval i el que ens diferencia de tots els altres partits que es presenten a les eleccions. Hem estat l’oposició, ara amb la vostra confiança, aspirem a governar.

Falta de previsiˇ tradicional

Alternativa | 06 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 Des d’Alternativa per Pollença volem denunciar la manca de previsió de l’Ajuntament a l’hora de licitar i fer les obres a la zona turística i muntar les platges, el que ja sembla una tradició.

 Les zones costeres més turístiques del municipi, un cop començada la temporada, estan totalment “alçades” per les obres, amb la mala imatge i molèsties que això suposa als turistes que ja ens han visitat. En aquests moments hi ha obres del segon Pla-E a la plaça i als carrers del centre del Port de Pollença, i obres de rehabilitació de barris a Gotmar (urbanització del Port de Pollença), on hi ha diversos hotels i apartaments turístics. D’aquesta manera els turistes es troben amb una autèntica “zona de guerra” amb voreres aixecades, barreres, renou, pols...

Any rere any es repeteix l’errada de no tenir més cura amb el calendari a l’hora de planificar les obres. Aquestes obres s’haurien d’haver començat el mes d’octubre i no a la segona setmana de febrer. Començar-les tan tard fa que durin fins a ben iniciada la temporada turística i afecten molt negativament  als negocis ara que comencen arribar els turistes.  Al darrer ple ja vam transmetre a l’equip de govern algunes queixes de veïns i petits comerços i negocis de la Plaça Miquel Capllonch, del carrer Metge Llopis i de  Gotmar respecte a com aquestes obres afecten molt negativament als seus negocis.

A això li hem d’afegir que encara no ha arribat l’autorització de costes i no s’han tret les bases per fer el concurs de licitació de les platges, on no hi ha res muntat (ni gandules, ni para-sols, ni serveis de cap tipus...)

L’Ajuntament sempre té excuses però només cal apropar-se al municipi d’Alcúdia, que està només a uns quilòmetres, per veure que les obres es poden fer en hivern i que les platges ja podien estar muntades.

Tot plegat ens sembla una gran negligència. L’Ajuntament no pot desaprofitar que enguany la temporada es preveu millor i ha començat abans. Difícilment els turistes que tenim ara envoltats d’obres repetiran. I nosaltres vivim en gran part d’aquest sector i de la imatge i el servei que donam als visitants.

Demanam a l’equip de govern que, tot i que la major part dels seus membres no continuaran a l’Ajuntament, dediquin els seus darrers dies a fer més feina en aquests temes i que la seva negligència no continuï enfonsant el municipi.

Noticia al Diario de Mallorca, el batle es justifica dient que es poden fer obres fins l'1 de maig... i després parlaran de desestacionalitzar el turisme? 

 N'hi ha Alternatives; el turisme és el motor de l'economia del municipi i no és tan complicat planificar les obres i la instal·lació de les platges amb temps. Ës qüestió de feina i interés. Divendres 8 d'abril de 2011.

20.30h. Centre Cultural de Pollença.

Xerrada.

La presència italiana i la Guerra Civil a Mallorca.

Pep Vílchez, historiador.

Estau ôlocosö o quŔ?

Alternativa | 05 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 Un article del company Joan Pau Jordà i Sánchez, que segur que dona per comentar. Com darrerament tenim molt de lectors nous hem de recordar que aquest article forma part de la secció de columnistes i que reflexa l'opinió de l'autor.Ja sabeu que si voleu escriure només heu d'enviar els vostres textos a alternativaperpollenca@gmail.com .

Des de Barcelona, les notícies de les Illes semblen un poc llunyanes, però a l’hora permeten apropar-me als fets des d’una òptica aclaridora.
M’acab d’assabentar que Eivissa pel Canvi, es presentarà a les eleccions en solitari, que en Jaume Font (s’arribarà a presentar?) ha arreplegat representants a Sóller, Sant Joan i algun poble més, (amb una ressò mediàtica inusitada) i que a Convergència per les Illes no es ficarà tota UM. A tot això es suma una esquerra nacionalista, que ha fet un "arreglo" a tres mesos de les eleccions, juntant-se amb Entesa (a la fi!) i amb les restes dels Verds i els “rebotats” d’EU per rebatiar un bloc, que en definitiva serà més coherent però sumarà menys vots.
Paral•lelament, veig que Esquerra, poc a poc, va consolidant el seu “xiringuito”, i crec que no tindrà molt de fred fora de les institucions insulars, ja que fa molt bé el seu paper de “pepito grillo” al Consell de Mallorca. Al marge dels seus resultats electorals, alguns la veuen (i amb certa raó) com una alternativa als partits de sempre.
I dels partits d’obediència estatal? Crec que el PSOE prega que Aina Calvo freni al PP i que la hòstia no sigui molt gran (perfavor, conservem Palma! conservem Menorca!) i el PP de Joserra... es seu a esperar guanyar, a pesar del seu candidat que pareix que faci la campanya al Govern...
D’EU? Poques paraules, els de sempre, prefereixen ser cap de rata, a coa de lleó, malgrat que això impliqui la impossibilitat de plantejar una alternativa seriosa i d’esquerres a Mallorca, i condemni a aquest partit a ser un club de selectes personatges a l’espera de com vagi a Madrid...
Ah! I UPyD, que “las mata callando”... sense líders destacats, i sense programa més enllà del anticatalanisme, però capaç d’arrossegar un parell de milenars de vots a costa del PP (i del PSOE?)
Al marge d’aquesta història quedam els Moviments Socials i la majoria dels ciutadans de les Illes, especialment dels sectors d’esquerra, que hem vist com moltes de les nostres esperances de “canvi” (què entenem per canvi, per cert?) s’han vist frustrades per la falta de dobbers, (la crisi), però també per la inoperància dels governants, els debats estèrils, l’amiguisme... i com no, de l’omnipresent corrupció.
En conclusió, la política balear oscil•la en els darrers anys entre el frikisme, la corrupció, la proliferació de partidets (que conviden a l’autodestrucció de qualsevol espai electoral), i la mediocritat... sobretot mediocritat en tots els aspectes de la vida política balear.
El més trist de tot, com diu un amic meu d’Inca, és que, al final, el futur de les nostres Illes depèn més de les matemàtiques, acords entre partits i jugades del destí, que de la voluntat popular i els bons programes electorals...
Algú ha dit que hi ha més vida més enllà de les eleccions?

Aquest acudit de Fontdevila al diari público ens recorda l'auditori, present als programes d'UM durant vuit anys

 

 I al recomenable periòdico Diagonal.

 

Candidats i 3.

Alternativa | 04 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Ja tenim tots els candidats a Polllença si no n'hi ha sorpreses al darrer moment (pensam que no). Aquests dies tots hem presentat o estam presentat els primers papers davant la Junta electoral. De moment només nosaltres hem presentat públicament la nostra llista completa. Mentre alguns partits es dediquen a cercar gent més o manco popular al darrer moment, nosaltres partim de la nostra assemblea i de la gent que a fet a la mateixa una feina seriosa i continuada.

Recapitulem, els candidats són, per ordre de presentació en públic:

Pepe García (Alternativa per Pollença).

Tomeu Cifre (PSM).

Miquel Angel Sureda (Esquerra).

Nadal Moragues (U.M.P).

Mª del Mar Sastre (PSOE).

Malena Estrany (Lliga). 

Tomeu Cifre (PP).

Jaume Juan (PSIP)

Joan Ramon Mateu (CxI-UNPI). 

 Evidentment el comentari general és que nou candidatures són una quantitat de candidatures que recorda als principis de la democràcia. Fa quatre anys va haver sis candidatures i fa vuit anys només quatre. La ruptura de la coalició PP-UMP, la ruptura del PSOE local i del PP mallorquí han propiciat aquesta situació.

Respecte als candidats, exposarem unes dades:

- Set homes i dues dones. La paritat real no ha arribat a la política.

- Només el candidat de CxI-UNPI no té cap experiència política. 

- Només repeteixen tres candidats respecte del 2007: en Tomeu Cifre (PP), Miquel Angel (Esquerra) i el nostre candidat, en Pepe García. 

- Quatre dels candidats han estat regidors aquesta legislatura:  Tomeu Cifre (PSM), Tomeu Cifre (PP), Mª del Mar Sastre (PSOE) i el nostre candidat, en Pepe García. 

- Dos candidats han ocupat càrrecs al Govern Balear durant aquesta legislatura, encara que no l'han acabat: Miquel Àngel Sureda (Esquerra) i Malena Estrany (Lliga).

- Dos candidats han estat regidors fa anys: Nadal Moragues (UMP) Jaume Joan (PSIP). I Malena (Lliga)  va ser regidora l'anterior legislatura.

Les eleccions també han animat el panorama a Internet, sobre tot al facebook i en comentaris als dos únics blogs que han estat oberts tota la legislatura: el  del PSM i el nostre. L'únic partit que també ha obert un blog és el PSIP però moderant els comentaris. Aquest tema no deixa de ser un reflex del que passa després, hi ha partits que només es recorden d'internet i dels ciutadans cada quatres anys. També UMP té una web on s'hi poden fer comentaris.

Nosaltres pensam que el nostre candidat és el millor i ens remetem no a paraules guapes sinó a fets contrastats. Durant quatre anys ha fet feina a Pollença i per Pollença. En Pepe, amb l'ajuda i suport de l'assemblea,  ha presentat més de 90 mocions, més de 1000 precs i preguntes, al·legacions a taxes, a ordenances, a catàlegs... ha fet articles a aquest blog, notes de premsa, ha contestat i cercat solucions a tots els ciutadans que li ho han demanat... I sobre tot ha denunciat  les nombroses irregularitat que ha descobert a l'Ajuntament alguna d'elles de fa anys. I tot això massa cops des de la soletat de ser un sol regidor contra tota la resta. La veritat és que parlar clar ha estat una constant durant tots aquests anys, una virtud que gairebé cap polític té i molt menys en el nostre ajuntament. Els polítics prefereixen callar per no ofendre als altres i poder pactar en un futur. Però el nostre candidat sempre ha dit el que pensava l'assemblea d'Alternativa o el que els veïns li han demanat que digui.

En resum, tenim un candidat i un equip amb experiència, preparats, feiners i honrats.  No volem fer carrera política, ni ens dedicam a encalentir les cadires. Hem donat el màxim a l'oposició i el mateix volem fer des del govern. Igual que hem demostrat que era possible una altra oposició, demostrarem que és possible governar d'una altra manera.

La majoria dels regidors no repetiran. La retirada d'en Joan Cerdà, Martí Ochogavía i Francisca Ramon ha de marcar el final d'una época. Després de la renovació de persones necessitam una renovació de formes de gestionar els dobles públics.

 

 

Trescant pel mˇn (CXXI) Marina de Llucmajor.

Alternativa | 03 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Feia estona que no anàvem per aquella zona i aprofitant que uns amics volien conèixer alguns dels itineraris, aprofitàrem per fer una caminada de Cap Blanc a Cap de Regana.

És una excursió entretinguda, un terreny quasi totalment pla, només interromput per el desnivell d’algunes torrenteres que desaigüen als penya-segats . Tot el temps anam a una considerable altura sobre el mar per el que les vistes són espectaculars.

Arribant a Cap de Regana hi ha uns passos que ens permeten baixar fins a unes maresseres i uns calons on s’hi pot nadar i passar-hi un dia agradable.

Al llarg de la ruta vérem vàries tortugues, senyal que per allà també s’estan recuperant. És molt agradable anar caminant i de cop trobar-se amb aquests animalets tot i que s’ha de tenir cura de no trepitjar els exemplars més joves, ja que tenen la closca molt fluixa i els podem malferir.

                                                                              A.R.F.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

Medi Ambient (2a part)... Pla de Futura Gestiˇ (VI)

Alternativa | 02 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues. 

.

3.2 MEDI NATURAL.

.

Pollença gaudeix d’una gran diversitat d’ecosistemes; muntanya, costa, zones humides i mar. Aquest ecosistema i paisatge són un privilegi que converteixen a Pollença en un lloc singular i atractiu.

En el medi urbà substituirem o plantarem a les noves zones enjardinades plantes autòctones que no precisin per al seu creixement i subsistència quantitats  d'aigua que es precisen per al consum humà.

 

1- Realitzarem actuacions d'embelliment paisatgístic encaminades a millorar la imatge visual del nostre poble: eliminar senyalització obsoleta, i regular la publicitat vertical (tanques publicitàries, cartells, etc.),...

 

A. PLATGES i COSTA i MAR.

La costa de Pollença té un gran varietat paisatgística amb platges, cales, penya-segats, illots i un relleu escarpat  únic. La longitud de la costa és molt gran i és una de les fonts de major riquesa de municipi. En aquest sentit millorarem la comunicació i transferència de informació i peticions amb Costes i Ports.

El manteniment de les platges. No es pot fer a canvi de la destrucció dels fons marins. La regeneració artificial de les platges suposa un fort impacte ambiental, ja que suposa la destrucció dels fons marins i de les comunitats biològiques que hi viuen.

 

PROPOSTES

1. Promourem actuacions directes sobre les causes de la desaparició de l'arena a la costa com revegetar el litoral del Port.

2. Reforçarem els plans de neteja del litoral interanual.

3. Farem complir la llei de costes i denunciarem les males pràctiques amb l'objectiu de que tothom pugui gaudir d'aquest bé públic.

4. Farem complir a Costes el seu anunci d’obrir un passeig a la Zona de Formentor.

5. Proposarem al pla de gestió de LIC, proposar que tota la zona de la platja d’Albercuix, on hi ha Nacres, sigui un lloc d’amarrament controlat, amb pantalans flotants o boies, gestionats des del mateix Ajuntament.

6. Evitarem els abocaments de residus i d’aigües residuals i mantindrem netes les aigües:

   a. Farem una ordenança de clavegueram i fosses sèptiques, amb servei de control i vigilància; localització i reparació de les fuites d'aigües residuals al Ports, separació progressiva de les aigües residuals de les pluvials.

   b. Realitzarem campanyes educatives de sensibilització als usuaris d’embarcacions. Sobre selecció i gestió dels residus a bord, utilització de productes biodegradables, estalvi d'aigua i respecte a la vida marina.

   c. Col·laborarem amb les empreses nàutiques per aconseguir que totes disposin d’un sistema de gestió ambiental certificat. Amb incentius via taxes de residus o similars

   d. Inspeccionarem els negocis i indústries locals potencialment contaminats.

   e. Donarem informació periòdica i pública sobre l’estat i qualitat d’aigües de bany no només als panells sinó també a Internet.

   f. Demanarem a Costes la gestió pública dels amarraments  de la Badia de Formentor.

   g. Millorarem el Pla de Gestió de la Conselleria respecte a la protecció de la Posidònia.

 

B- ZONES HUMIDES.

Pollença té tres importants zones humides amb una gran diversitat florística i faunística.

 

a) LA GOLA.

- Impulsarem una nova gestió per la zona humida de La Gola, millorant la conservació i recuperació d'hàbitats, sense ocupar ni degradar més la zona humida.

- Col·laborarem a mantenir, potenciar i divulgar el Centre de turisme ornitològic La Gola, com una part de l’oferta de turisme de qualitat i ambiental de Pollença.

- Mantindrem obert el Centre de Turisme Ornitològic durant tot l'any, millorant la seva dotació de personal i el programa d'activitats pel que fa a la població local.

 

b) L’ ALBUFERETA.

És la tercera zona humida de l’Illa en extensió i importància. Declarada Reserva Natural l’any 2001.

- Participarem activament a la  Junta Rectora del Parc.

- Demanarem una major protecció i recuperació de la zona.

- Realitzarem una vigilància i actuació efectiva per evitar abocaments incontrolats i noves urbanitzacions.

 

c) L’ULLAL.

- Impulsarem un pla de recuperació. La zona ha d'ésser un corredor verd per descongestionar el litoral urbanitzat.

 

C- MUNTANYA.

A Pollença disfrutam de l’extrem septentrional de la Serra de Tramuntana; torrents, coves, avencs, flor ai fauna variada i una zona ideal pels excursionistes i també pels esports d’aventura, l’espeologia, l’escalada...

.

1. Reclamarem al Govern de la dotació d'una oficina de gestió al nostre municipi per al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i la Reserva Natural de l'Albufereta.

2. Augmentarem la informació disponible sobre les rutes excursionistes de Pollença, fent especial èmfasi a la informació de caire ambiental (biodiversitat, presència de plantes autòctones i endemismes, fauna, història en els usos, etc.) (cartelleria i senyalística a l'efecte). Cal impulsarem i potenciar el turisme alternatiu, especialment el de primavera i tardor, generant activitats i punts d'atracció idonis, permetent allargar la temporada i millorar la qualitat de les estades, especialment a nivell econòmic.

3. Demanarem als Serveis Hidràulics de la Conselleria de Medi Ambient el manteniment de la riquesa de flora i fauna dels torrents, evitant que la neteja dels jaços suposi la destrucció d'aquests ecosistemes tan especials.

4. Realitzarem  un diagnòstic científic del grau de contaminació del llit del torrent de Sant Jordi i el rehabilitarem

5. Farem efectiva l’obertura de camins.

6. Verificarem i controlarem l’aplicació de Plans contra  Incendis Forestals, inundacions i despreniments.

.

Fotografia de la zona humida de la Gola treta del Fotobloc de Biel Perelló

.


Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

A continuació trobareu el punt 3.3 RESIDUS.

 (Segueix)

El batle ens lleva la paraula i ens tornen el tractor.

Alternativa | 01 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

  El ple va començar sense cap regidor d’UMP, per motius laborals, al segon punt  es va incorporar la regidora María Petra. Entre els regidors es va comentar que esperàvem la presència de qualque dels nous candidats  a batle, no va haver cap ni un.

.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior, Innovació i Justícia del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Pollença per a la coordinació policial, la millora de la seguretat pública i el suport a la policia turística per a l'any 2011. Aprovada per unanimitat.

A l’argumentació vam deixar clar que no és raonable tenir Policies temporals quan la seguretat és un del punts forts de Mallorca com destí turístic. Farem un article

.- Ratificació de l'acta de recepció de les obres de dotació del servei de clavegueram del solar 30 de la urbanització "L'Alzinar de Sant Vicenç (avinguda Cavall Bernat, 37) signada dia 16 de març de 2011. 

Aprovada per unanimitat.

 

A aquesta moció el batle ja no va deixar argumentar al regidor del PSM i el va acusar de fer campanya electoral quan aquest comentava un tema relacionat amb la moció; el mal estat de la Cala i dels seus serveis bàsics.

 

.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició de pins a la primera línia del Port de Pollença.

Aprovada per unanimitat.

El batle que es veu que encara nerviós per  la desaparició del seu partit primer, de la seva candidata després i de les dificultats que han tingut per trobar un nou candidat, no va deixar parlar al nostre regidor ni de la situació irregular de la jardineria, ni de  la substitució de les palmeres tallades i afectades pel becut vermell. Va llevar la paraula al nostre regidor i el va amenaçar amb l’expulsió del ple. Farem un article.

.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició d'aixetes municipals als seus llocs originals.

Aprovada per unanimitat.

El regidor del PSM va rectificar l’errada que es repeteix al manco tres vegades a la moció quan diu que Alternativa va demanar només la protecció de la síquia de Ternelles, quan realment nosaltres el que vam sol·licitar tant a l’Ajuntament com al Consell és la protecció no de la síquia sinó de tot el sistema hidraúlic de Ternelles incloses canalitzacions, hídries i "grifons. Pensam que ningú pot posar en dubte la importància del sistema d’aixetes municipals com patrimoni local a pesar de que  diu la moció per part d’alguns ciutadans i del propi ajuntament no ha hagut la suficient sensibilitat per impedir la desaparició d’un bon grapat de les mateixes.

.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d'adhesió al Pacte de Batles i Batlesses.

Aprovada per unanimitat.

Aquesta ens sembla una proposta positiva per part de l'equip de govern, tan positiva que la teníem dins els nostre programa per la propera legislatura. Del que tenim dubtes com a altres ocasions és si aquest equip de govern l’ha presentat només com una forma de màrqueting verd. Farem un article

.- Propostes/Mocions d'urgència

Moció de suport a la  feina Radio i Televisió de Mallorca i un pronunciament a favor del no tancament la mateixa. La moció la presentam conjuntament tot els grups excepte el PP-UMP. La urgència es va votar amb el vot en contra del grup PP-UMP.

Aprovada  pels vots a favor d’UM-UNPi, PSOE, PSM i Alternativa. I abstenció PP-UMP.

 

Només el PP es pot plantejar la desaparició de RTV Mallorca, un servei públic que ha aconseguit, amb molt pocs recursos, crear molts llocs de treball; dinamitzar el sector audiovisual de Mallorca, apostant pel talent local; i reforçar la nostra identitat cultural. Farem un article

 I ja el comentarem però Hiermar torna el tractor a l'Ajuntament i arreglat. 

Recordeu,

                   AVUI 

20.30h. Centre Cultural de Pollença.

Xerrada.

La repressió del 1948 a Pollença.

Pere Salas, Doctor en Història.

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb