URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Medi Ambient (3a part)... Pla de Futura Gestió (VII)

Alternativa | 12 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues. 

.

3.4 AIGUA.

L’aigua és un recurs natural vital i escàs que hem de gestionar de manera eficaç.

.

PROPOSTES

1- Exigirem la llicència municipal preceptiva dels pous realitzats en els darrers anys i que els equips de governs anteriors han ignorat.

2- Col·laborarem al govern per la realització d’un inventari i control dels pous existents i la vigilància de l'ús i el volum d'aigua extreta dels pous..

3- Intensificarem les campanyes de sensibilització ciutadana, sobretot amb el bon exemple de l’administració. Fer plans d'estalvi a edificis i serveis públics.

4- Incrementarem la progressivitat de les tarifes de subministrament d’aigua potable de tal forma que incentivin econòmicament l’estalvi d’aigua i tinguin en compte el nombre d’habitants de la vivenda subministrada. Establiment de 5 trams de tarifa, amb consideració a les persones de rendes mes baixes. Compensació de la utilització de l’aigua de pluja a les vivendes, promovent la seva utilització.

5- Fomentarem sistemes de rec i cultius de baix consum.

6- Farem un pla d'estalvi d'aigua a les instal·lacions hoteleres.

7- Prioritzarem les inversions a reduir les fuites de les conduccions: renovar la xarxa d’aigua potable i la de sanejament, fins arribar a nivells europeus( menys del 15%).

8- Afavorirem l'aprofitament de les aigües pluvials, especialment a habitatges aïllats.

9- Promourem i incentivarem la contractació i instal·lació de comptadors individuals d’aigua potable per a les vivendes, comerços i industries, mitjançant l’assessorament tècnic i suport i subvenció econòmica, a efectes de facilitar el bon ús i estalvi de l’aigua potable, facilitant la reducció i control de consum a cada vivenda o local.

10- Realitzarem l’estudi avinent i redacció d’un Pla Director de Subministrament  d’Aigua Potable, a efectes d’impulsar les directives de la Comunitat Europea que estableixen l’obligació de les entitats subministradores de proporcionar l’aigua potable amb pressió suficient i regular, per poder arribar a les vivendes mes altes de tots els edificis, fent innecessàries les cisternes i bombes elevadores o de pressió. Aquesta mesura ha de permetre l’estalvi de energia corresponent, augmentant la garantia de la salubritat de l’aigua.

11- Procedirem a l’optimització i aprofitament màxim dels cabals tradicionals de la Vall de Ternelles (Font de l’Algaret, i altres fonts, regants, azud) .

12-  Revisarem les condicions de subministrament i preus de l’aigua de la dessaladora d’Alcúdia, prioritzant el subministrament d’aigua des de pous propis o concertats, a efectes de permetre reduir el preu de l’aigua potable per a consum humà al Municipi de Pollença, sense reduir-ne la qualitat.

13-  Dotarem a la Cala Sant Vicenç d’una xarxa d’aigua potable amb els requisits i garanties de subministrament europeus, que permeti igualment el subministrament de qualitat i sense necessitat de aljubs ni grups elevadors als edificis.

 

3.5 AIGÜES RESIDUALS.

La situació del municipi a aquest punt és molt deficient i impròpia del segle XXI. La cobertura de la xarxa de clavegueram no abasta totes les urbanitzacions del municipi i nombroses construccions al sòl rústic no estan proveïdes de fosses sèptiques reglades. Hi ha finques no connectades a la xarxa de sanejament, inclòs dins el nucli urbà que aboquen a antics pous negres. La filtració d’aigües residuals al subsòl generen aquests equipaments antics poden generar importants afeccions al medi ambient.

.

PROPOSTES

1- Farem una ordenança de clavegueram i fosses sèptiques, amb servei de control i vigilància; localització i reparació de les fuites d'aigües residuals al Ports, separació progressiva de les aigües residuals de les pluvials.

2- Demanarem les infraestructures necessàries per canviar les concessions d’aigua potable per al rec agrícola a concessions per a rec amb aigua residual procedent de la depuradora municipal. Hi ha inversions d’Agricultura

3- Demanarem al CIM i al Govern Balear el mateix suport a les infraestructures d’aigües pluvials que el que donen per les xarxes d’aigües potables i de sanejament. Les depuradores mai no podran funcionar correctament si no se separen les aigües pluvials de les del sanejament.

4- Bonificarem fiscalment les reformes dels edificis que incloguin la separació de les xarxes d’aigües pluvials i la de sanejament.

 

Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

6- Medi Ambient (2a part).


RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

A continuació: Energia, Mobilitat i Animals.

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb