URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

BENESTAR SOCIAL (1a. part).... Pla de Futura Gestió (IX)

Alternativa | 30 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues. 

. 

5. BENESTAR SOCIAL

5.1. POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL.  

A l’actual crisi l'atur afecta greument a una bona part dels ciutadans del municipi, calen unes polítiques de solidaritat i serveis socials dignes al municipi per lluitar contra qualsevol forma d’exclusió social. És imprescindible que les prestacions socials deixin de ser una "dàdiva" resultat de la "generositat" i la disponibilitat pressupostària de l’administració per adquirir la categoria de drets que poden ser reclamats i exigits per qualsevol ciutadà.

PROPOSTES

1. Reduirem les partides de festes, certàmens, dedicacions exclusives, viatges, representació, i altres partides no prioritàries per crear una partida pressupostària per contractar brigades  de treballadors comunitaris per fer feina a la reparació, neteja, embelliment  i millora de edificis i espais públics. Per a la contractació d'aquest personal, i respectant la igualtat i capacitat, és tindran en compte les carregues familiars, el temps d'atur, i altres aspectes prioritzant les persones amb situació de més risc socioeconòmic. Per a les obres públiques que s’hagin d'efectuar, els esmentats treballadors i treballadores tindran preferència per ser contractats per a les empreses que les hagin d'efectuar, sent una condició o incentiu per dites empreses.

2. Crearem d’un Consell Municipal de Benestar Social. Un òrgan consultiu, de participació,  coordinació  i cooperació  interdepartamental, obert a les associacions i la ciutadania.

3. Elaborarem un estudi de les necessitats socials, mapes de cobertura i guies de recursos que ens proporcioni eines rigoroses per poder dissenyar una planificació ajustada a la realitat de Pollença.

4. Facilitarem la tramitació de les demandes de subvencions davant diferents institucions públiques i privades.

5. Crearem un observatori permanent de situacions de risc (infància i joventut, dones, exclusió social, persones dependents) i necessitat, coordinant els serveis sanitaris i socials presents al municipi.

6. Instarem a les diverses institucions i entitats perquè comuniquin als Serveis Socials Municipals totes les Situacions de risc o necessitat, per analitzar a fons cada situació i preveure les ajudes que s’hi hauran d’aportar.

7. Difondrem i promourem tots els serveis socials; dels Centres de Dia, el (SAD) Servei d’Atenció Domiciliària, Escola Viva.

8. Col·laborarem en l’execució d’activitats i programes amb les Associacions del municipi.

9. Farem d’intermediaris entre les Associacions i els organismes públics supramunicipals.

10. Col·laborarem amb AFAMA per cercar un local més adient pels seus usuaris, més gran i amb un pati.

11. Afavorirem el dret a viure a ca seva de les persones dependents a través del recolzament del Servei d'Atenció a Domicili, prioritzant l’atenció integral domiciliària que incorpori tots els serveis.

12. Eliminarem les barreres arquitectòniques (veure urbanisme).

13. Farem una llar d’infants municipal a Pollença i un menjador social al Port.

 

5.2. PERSONAL - PERSONES.

Apropar-se als ciutadans és una fita irrenunciable per als serveis socials. Els professionals dels serveis socials han de flexibilitzar la seva disponibilitat horària i geogràfica. Han de ser capaços de desplaçar-se al lloc necessari en el moment adequat. Ara bé, aquest apropament no s’ha de fer a costa de sacrificar els drets que com a treballadors tenen.

PROPOSTES

1. Creació d’una Unitat de Treball Social amb un cap d’àrea.

2. Crearem una plaça nova de treballadora social al Port.

3. Potenciarem i ampliarem el suport als cuidadors, familiars o no familiars, que ajudin o assisteixin a persones majors dependents.  Mitjançant formació, suport psicològic, serveis de respir i suport econòmic.

4. Augmentarem la gestió pública més directa i reduirem el número de subcontractes existent actualment.

5. Regularem les contractacions i els concerts amb entitats sense afany de guany per  evitar que els sous baixos dels seus professionals sigui el principal argument per a la seva contractació. A les contractacions s’han de regular les remuneracions dels professionals de les entitats per tal de dotar la seva feina del reconeixement i la dignitat que els hi pertoca.

 

5.3 GENT GRAN.

La piràmide de població de Pollença mostra que el sector de la gent gran tindrà els anys successius un pes molt important, cal estar preparats per solucionar  les seves necessitats d’assistència i demandes, i promoure la seva  participació activa dins la vida social.

PROPOSTES

1. Promourem la redacció d’un Pla Municipal per a les Persones Majors, fruit de la participació dels interessats, que reculli i articuli totes les actuacions municipals dirigides a aquest sector de la població.

2. Dotarem a la Residència de Persones majors de Sant Domingo de la plantilla suficient de personal sanitari.

3. Impulsarem la participació dels Clubs de la Gent Gran en els Consell d'Àrea, sobretot en els de Salut, Cultura i Esports.

4.  Potenciarem la creació d’espais de relació social i cultural de les persones majors.

5. Facilitarem la relació i l’intercanvi de produccions culturals d’associacions de Gent Gran d’altres municipis.

6.  Establirem un programa específic d'activitats orientades cap a la Gent Gran.

a)Programes de preparació de la jubilació.

b)Coneixement i ús de les noves tecnologies de la informació.

c)Esport, especialment l’ús de les piscines municipals, tant de manera individual com amb programes de manteniment amb monitors.

d)Activitats culturals (xerrades, exposicions, concerts, etc.), tenint especial cura de realitzar aquests tallers en espais de  fàcil accés.

e) Programes d’encontre intergeneracional.

f) Programes d’envellir ensenyant. Potenciant i recuperant antics oficis, perquè les persones majors els puguin transmetre a les noves generacions.

g)Programes de formació (Universitat Oberta de Persones Majors, escola d’adults, etc.).


 
Demà, tots al carrer!


Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

6- Medi Ambient (2a part).

7- Medi Ambient (3a part).

8- Participació Ciutadana


RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

A continuació: Persones amb discapacitats; Salut; Pla Municipal sobre Drogues.

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb