URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

PLANS DE PENSIONS

Alternativa | 13 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Fa un uns anys a tots el que teníem una nòmina i ganes estalviar un poquet ens varen oferir un pla de pensions, aquest producte bancari té moltes avantatges, com  per exemple deduir tota l’aportació feta a la declaració de renta, no entrarem en detalls perquè es faria molt llarg i pesat, naturalment aquesta deducció fa que paguem menys doblers a hisenda com arriba el mes de juny.

Dins els inconvenients d’aquests plans de pensions un és que el mateix no és pot cancel·lar sense tenir el 65 anys, malaltia greu o estar a l’atur al manco dos anys seguits, per això el Banco de España fa capitalitzar aquests doblers al seu gestor (el nostre banc) perquè no es perdin pel camí, el problema és que aquests doblers estan sent emprats per especular amb deute públic sense que nosaltres puguem dir la nostra i ara amb els nostres propis doblers ens estan posant cada dia la nostra existència un poquet més difícil, malgrat el no poder cancel·lar aquest pla de pensions, si podem canviar de gestor en voler, per tant hauríem de trobar un gestor que ens assegures que els nostres doblers no servirien per fer la vida impossible a les persones si no per tot el contrari, es parla d’estalvi ètic amb llibretes i comptes corrents, però de moment amb els nostres plans de pensions fan el que volen.

I per acabar una bona o relativament bona notícia, BANKINTER entitat de crèdit, ofereix la primera hipoteca amb la que amb la dació de l’habitatge el deute quedaria cancel·lat, esperem que les altres també facin el mateix.

Miquel Sánchez

 

Independentisme, ┐una opciˇ boja o possible, raonable i justificada?

Alternativa | 12 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

  Aquest títol segurament pot despertar un anatema apriorístic o un rebuig visceral d’alguna gent, per això d’arrencada hem de dir que l’independentisme és d’una legitimitat democràtica inqüestionable; una opció normal i no dramàtica, que s’ha donat mil vegades dins la història i, com diu el Tribunal d’Estrasburg, “no pot ser perseguida mentre no comporti accions violentes”, encara que desgraciadament molt sovint els pobles han hagut d’aconseguir la independència i l’alliberament del país colonitzador amb les armes, perquè amb freqüència han estat sotmesos per la força de les armes.

Per altra banda l’independentisme no és cosa de radicals, d’intolerants i molt manco de terroristes, i ni tan sols de dretes o esquerres, com ens han volgut vendre de temps enrere els nacionalistes espanyols radicals, calant dins la consciència de molts una introjecció acrítica del dominador.

Durant el segle XX més de 50 pobles aconseguiren la independència i es convertiren en nacions-estat, fet que posa en evidència que l’independentisme està vigent en el món. (Actualment Escòcia està plantejant un referèndum per conèixer la voluntat del poble en relació a la independència d’Anglaterra). Espanya ha viscut una llarga història d’independentismes que s’han fet a contrapèl i sovint amb molts de morts per no amollar raonablement d’hora i democràticament. La darrera independència mal pastada va ser la del poble Sahrauí i encara bela, entregat a l’opressió d’una altra nació. Espanya no ha après la lliçó.

La reivindicació de independència sol tenir raons molt fondes històriques, culturals i, sovint també, lingüístiques i socioeconòmiqes; en el nostre cas per afegitó hi ha raons geogràfiques, que ens separen fins i tot físicament. No es tracta fer d’un  pet mil esquerdes, sinó que estam parlant de l’ànima d’un poble que vol ser qui és, la qual cosa mereix tota consideració i respecte.

¿Qui pot negar que durant segles ens han robat la història, dient-nos que la nostra història era la d’ells, els dominadors? Ens han venut una història suplantada, segrestant-nos la memòria. Podríem avergonyir a molts de professionals que de la nostra història sols saben que Jaume I conquerí Mallorca, pensant molts d’ells encara avui que fou part de la reconquesta castellana; poc saben del que succeí a Mallorca els 700 anys següents.

¿Qui pot negar que durant segles (i encara ara) ens han volgut esborrar la nostra llengua, imposant-nos el castellà, i han convertit en analfabets en el propi idioma a quasi tots els mallorquins de més de 40 anys? ¿No és el més lògic, dins un estat multilingüe, respectar la primacia funcional de cada llengua en el seu territori històric? Jo veig cada dia els pocs lectors que tenen en el meu poble l’únic diari en català que trobam sols a dos cafès; no està la gent acostumada a llegir l’idioma que parla i això és un símptoma d’anormalitat. El mateix passa amb el cine quasi sempre en versió castellana; molta gent troba, com em digué qualcú: “és que no hi diu en català una pel·lícula de cowboys”. ¿Quina és la diferència? Vet-aquí un altre símptoma d’anormalitat.

És sabut que per dominar un poble se li ha de robar la història i la llengua i en aquestes ens trobam.

¿Qui pot negar que fins avui ens roben el rendiment de la nostra economia, per ser solidaris amb autonomies que tenen millors serveis i infraestructures que nosaltres? ¿Què passaria si no s’enduguessin a Madrid el 14 % del nostre PBI (fins fa poc 3.000 milions a l’any)? Si disposéssim de 1.000 milions per gastar,  en números rodons, en dos anys hauríem eixugat el deute de 4.000 milions i al tercer any podríem disposar de 2.000 milions que permetrien una sanitat i educació de primera. (Ara el finançament de la nostra sanitat està uns 300 milions per davall de la mitjana estatal, com també hi estan les pensions). El nostre aeroport ha de subvencionar altres aeroports inútils i ara a més a més el mos volen expropiar i privatitzar. Balears està a la coa de la despesa cultural, sols 17,7 euros per habitant, enfront de la mitjana de 41,3 euros de la resta de l’Estat. Per si no bastàs tot aquest endiumenjat, Balears aporta 375,5 milions a la Unió Europea i sols en rep 40; altre pic al capdavant com aportador i a la coa com a receptor.   

I, ¿on són els fons de competitivitat aprovats i que ara ens neguen? ¿On són les compensacions de la nostra insularitat? ¿No és ben hora de posar barra de cap a aquest espoli fiscal i totes aquestes desconsideracions ofensives?

Molta gent pensa que les Illes no podrien viure si fossin independents, quan en realitat aniríem ben polents. No seríem el primer país menut que viu sense estar sotmès a una gran metròpoli i molts d’ells són un exemple de benestar.

¿Qui pot negar que molts han vengut a la nostra terra sense el més mínim interès en integrar-se a la mallorquinitat i volent fer prevaler l’espanyolitat? Diuen “esto es España” i amb aquest so l’enterram; sense respectar la diversitat cultural, imposant la unanimitat  i la uniformitat. ¿Per què no dir “això és Mallorca”, amb molta més raó?  Un estat plurinacional democràtic hauria de respectar la diversitat i no aplicar un neodarwinisme de la supervivència del més fort enfront del manteniment de la diversitat cultural com a riquesa, per la mateixa raó que és precís mantenir la biodiversitat de la naturalesa. Per afegitó, Balears es la comunitat amb la taxa més elevada de població estrangera de tot l’estat, a la què també se li ha venut allò “la España de charanga i pandereta”, com si fóssim part indiferenciada dels andalusos o els castellans.

A Mallorca hi caben els espanyols i de qualsevol altre nacionalitat, sense haver de renunciar a la seva identitat, ni nacionalitat, com quan un espanyol se’n va a viure o a fer feina a Alemanya, però respectant al país que els acull, la seva identitat, cultura, llengua i autogovern.

Si és vera que l’independentisme és legítim, ho és essencialment per raons democràtiques, que impliquen respectar les diverses identitats. Però davant tota aquesta endemesa del nacionalisme central que ens deixa nafrades i malmenades la història, la cultura, la llengua, l’economia, la identitat, l’autogovern... no és estrany que qui no tengui ulls de poll al cervell i sang de peix es plantegi mem si no ens aniria molt millor ser una terra independent, una comunitat realment autònoma que s’autogoverna i decideix el seu destí; podent ser qui som, tranquils, sense vassallatges, ni tants d’empireumes.

 

                                                                     Mariano Moragues Ribas de Pina

 

Avantatges de la polÝtica

Alternativa | 11 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquest any ha quedant patent que la desafecció política  per part dels ciutadans . Un 36 % d’abstenció a les darreres eleccions però  sobretot el naixement d’un moviment  tant il·lusionat com el 15 M són clarament un toc d’atenció per els nostres polítics.  La sensació de que els nostres representants no treballen per beneficiar els seus interessos particulars o els dels seus familiars en lloc de fer-ho per defensar l’ interès general  és  clarament la que predomina. Després de l’allau de casos de corrupció que han saturat els jutjats semblava, per la declaració dels candidats que els s’havia pres nota i paraules com transparència i participació ciutadana apareixien als programes i als debats.

                No crec en absolut que tots els polítics siguin iguals, és evident que el percentatge de responsabilitat no és el mateix en tots els casos ni en tots els partits.  És depriment comprovar com els resultats electorals no castiguen als corruptes. Tot el contrari però al mateix temps és evident que independentment de les sigles polítiques, la classe política vetlla per els interessos dels seus components

                S’ha parlat en els darrers mesos de la situació i les pagues del diputats ja siguin europeus, espanyols o balears, dels seus sous i de les seves pensions.  Menys coneguda és el tema de la consolidació dels sous per part dels funcionaris. Com ha informat recentment el Diari de Mallorca -els funcionaris de carrera  de la administració de la comunitat autònoma de les balears o de les entitats públiques que depenen de la mateixa , així com el personal estatutari del servei de sanitat pública autonòmica que se reincorporen al servei actiu després d’ocupar durant dos anys continuats(tres amb interrupcions  es veuen premiats per un complement a la seva paga de per vida, si així ho sol·liciten,la  quantia mensual es calcula per la diferència entre el seu complement de destí  consolidat en l’escala funcionarial, segons el seu nivell i categoria i el complement destí que la llei de pressupost generals de l’estat fitxa anualment per els directors generals de l’administració de l¡’estat aproximadament. uns 1500.

Per els membres de la classe política, no és suficient amb el privilegi que suposa accedir un determinat càrrec, no per formació ni preparació sinó simplement per militar en un determinat partit, amb unes condicions econòmiques i laborals que ja voldríem la resta dels ciutadans, a més a més s’asseguren  els seus privilegis una vegada han acabat amb la seva etapa política.  És evident que poc es pot esperar d’aquells que estan implicats ens casos de corrupció, però es desolador comprovar com els polítics tant de dretes com d’esquerres, aquells que no es cansen de demanar sacrificis a la població, aquells que demanen confiança als ciutadans i s’indignen quan se’ls fica en el mateix sac que als corruptes, mantenen descaradament aquets privilegis i els mantenen ocults a la majoria de la població.

A Pollença mateix , tenim exemples de gent que es veu beneficiada per aquest complement com és el càrrec de l’anterior Batle Joan Cerdà , o l’ex- gerent d’Inestur Antoni Oliver o l’ex director d’emergències  Miquel Àngel Sureda s’han vist agraciats per aquest complement salarial..

En un moment on les retallades en els serveis bàsics com la sanitat i l’educació són tan importats hem d’exigir i fer saber als polítics que  han d’acabar amb aquets privilegis intolerables en una vertadera democràcia i que no confiarem amb ells fins que no siguin dignes de confiança

Joan Cifre

Aquí teniu dues notícies aparegudes al Diario de Mallorca a principis de juliol sobre el tema:
 
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/07/04/40-ex-altos-cargos-cobraran-plus-funcionarios/683769.html

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/07/04/peones-politico-cobra-doble/683770.html

 


Conjuntament amb Endavant Mallorca presentam el llibre Construint municipi des dels moviments socials  amb una xerrada de dues de les persones que han participat en la seva redacció. Us esperam dilluns 11 a les 20:00 al Centre Cultural.

 

Trescant pel mˇn (CXXXIII) Menorca 23 d'abril de 2011.

Alternativa | 10 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

S’acosta l’hora de partir però aprofit que encara no hi som tots per fer una volteta per la zona humida del final de Cala en Porter, puc veure algunes aus aquàtiques a síquies vorejades de bova ben espessa, intent fer algunes fotos però no és gens fàcil. El grup ja me crida, ens hem de posar en marxa, son les 9,30 i avui hem de fer vint i busques de quilòmetres.

El Camí de Cavalls comença just devora la zona humida i pren de cap a l’interior del Barranc de Cala en Porter. El camí transcorre una bona estona per els horts, quin paisatge, quina pau... a les penyes s’hi veuen algunes coves que foren emprades per a enterraments en temps prehistòrics. Començam a sortir del barranc i ens trobam amb bosc i garriga, més  en davant sortim a una carretera per on hi haurem de caminar uns quatre quilòmetres. En tornar al Camí de Cavalls és molt més agradable, ara ja fa estona que anam per interior, ens hem allunyat de la mar però aviat agafam la variant de Cala Llucalari i torna a canviar el paisatge, deixam els camps de conreu i tornam a trobar boscos i garriga, el camí ens du entre penyes i va baixant fins que arribam a la mar. Cala Llucalari està una mica remoguda, com casi totes les que anam trobant aquests dies, és un lloc interessant que fa ganes quedar-s’hi una estona però ens falta molt de camí per fer. Pujam pel costat contrari d’on havíem vingut enfilant de cap a les restes paleocristianes de la Basílica de Son Bou però abans d’arribar trobam un lloc amb bon accés a la mar i que fa ganes aturar-s’hi una estona per a berenar un poc i remullar-se els peus. Al cap d’una estona emprenem la marxa i aconseguim  arribar devora la basílica, just en el lloc on ens està esperant una companya que s’afegirà al grup, ara ja som sis caminaires.  

Després de les salutacions adients i dels comentaris sobre la travessia marítima, etc, acordam fer algunes compres sobretot aigua perquè no bastarà amb la quantitat de camí que queda. Una vegada avituallats  reprenem la marxa travessant la urbanització de Son Bou que és bastant llarga, quan aconseguim deixar-la apareixen els prats i zones humides, el camí torna a ser agradable.

Com l’excursió és molt llarga i per no col·locar massa fotos deixarem el que queda per a un altre dia.

                                                                           A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

COMISSIË DE FESTES I DIA 1 D'AGOST

Alternativa | 09 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

El passat dijous va tenir lloc una sessió de la comissió de festes, vaig assistir a la mateixa amb l'única intenció d'escoltar i aprendre el funcionament de la mateixa, però al cinc minuts de començar ja em vaig donar compte de que no era el millor dia per aprendre res del funcionament de l'esmentada comissió.

Una vegada que el regidor de festes va explicar el retalls que tindran les festes del Port de Pollença, a la que ningú va posar cap tipus d'entrebanc, va començar també per part del mateix regidor la exposició de les intencions de l'equip de govern amb els actes principals de la Patrona, des de el primer moment va ser qüestionat per part dels assistents, ni les cridades a l'austeritat, a evitar la massificació, ni l'elevat cost de la neteja de brutor que ocasiona el “botellot” i la revetla en general podien convèncer a una gran part dels assistents que insistien que al manco una revetla a la plaça major s'havia de fer. “No volen perdre la nostra festa” deien uns dels assistents mentre el regidor exposava amb poc èxit, la conveniència de deixar als bar que fossin els veritables protagonistes de la nit.

Tampoc les altres celebracions com la de “MARCHA FRESCA” es varen salvar d'alguna crítica, com la de l'elecció del dia, dissabte 30, cosa que si va agradar a alguns assistent que a aquestes dates fan feina al ser diumenge el dia següent, i els que no estaven d'acord pel fet de la possible massificació també d'aquesta festa, cal destacar que un ciutadà va comentar que aquest vespre caldria fer un altre acte més pel més joves i així aquesta festa tendria tot just gent més major.

Altres fets a destacar va ser la intervenció d'un conegut ciutadà que va demanar el protagonisme de la Comissió de Festes i que va ser por aplaudit per part dels assistents, també una ciutadana demanava una sanció de 5 euros per pixar al carrer i fins 100 euros per actes més greus, també altre ciutadà apostava perquè la revetla finalitzàs a les 3 de la matinada per donar temps a que la plaça major es “netejàs” i just quedassin els que de veritat volien escoltar les notes de “l'alborada”

En resum i amb una opinió molt personal meva, crec que aquest tipus de comissions són necessàries i les seves tasques de voluntariat a les celebracions locals són impagables, ara bé, tampoc crec que si els hi hagi de donar un poder per damunt el regidor de festes i molt manco per damunt de l'equip de govern, crec que la intervenció del regidor Sr. Llobeta va ser prou clara en descriure la situació econòmica i els problemes que duia l'actual model de revetles. Jo mateix visc a fora vila i la quantitat de festes i celebracions que hi ha fora de la vila és molt gran i cada any s'afegeixen més, hi ha una incomoditat, disgust o simplement desmotivació per part de molts de pollencins a sortir pel carrers de Pollença el dia 1 d'agost i just arribar a la vila per escoltar l'Alborada.

Tampoc vull deixar de donar el meu reconeixement a Joan Rafel Covas per traure del “baül dels oblidats” al darrer moment, la celebració de “MARCHA FRESCA INFANTIL”, el seu engrescament a la reunió va aconseguir recuperar pels nins pollencins aquesta petita celebració amb la col·laboració de “mai sona” (no em voldria equivocar, havia molt de renou) que cedirà un equip de so de franc per la festa.


Miquel Sánchez

 

 

Conjuntament amb Endavant Mallorca presentam el llibre Construint municipi des dels moviments socials  amb una xerrada de dues de les persones que han participat en la seva redacció. Us esperam dilluns 11 a les 20:00 al Centre Cultural.

 

 

Resultat ple extraordinari

Alternativa | 08 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Resultats de la sessió extraordinària de l'AJUNTAMENT PLE que es va celebrar ahir (per cer que per ser de matí n'hi havia públic)

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Aprovada per unanimitat.


2.- Periodicitat de les sessions del Ple. Aprovada per unanimitat.

 Com ja haviam comentat l’equip de govern va retirar la seva proposta de fer els plens cada dos mesos, proposta rebutjada per tots els grups de l’oposició.O sigui que es manté  la data i horari de celebració de les sessions ordinàries del Ple, el darrer dijous de cada mes, a les 20:00 amb l'excepció del mes d'agost i desembre, que no es celebraran sessions ordinàries. Si per qüestions excepcionals o si el dia assenyalat fou festiu el batle pot avançar o posposar les esmentades sessions dins del mateix mes.

Vam demanar que si fos possible tots els plens inclús els extraordinaris que es fan de matí es puguin fer a les 20:00.

També vam demanar que aquesta legislatura es faci un nou reglament de participació ciutadana per a, entre altres coses, facilitar la participació del públic en els plens.

El regidor d’UMP va demanar que els regidors no vagin als plens amb pantalons curts i xancletes. Com li vam contestar  “el hábito no hace el monje” i el que fa més o menys digne a un regidor és el que proposa i vota a un ple.


3.- Creació i composició de les comissions informatives permanents. Aprovada per unanimitat.

Per facilitar la feina s' han concentrat les comissions informatives en una Comissió Informativa d'assumptes generals ( que es reunirà el divendres anterior al ple ordinari entre les 12 i les 13 hores) i a més  n'hi ha la Comissió Especial de Comptes

4.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats. Aprovada amb l’abstenció d’Esquerra.

No va haver acord a la reunió prèvia respecte als representants davant el Consell Escolar Municipal, les Taules de Negociació, Comissions paritàries i de seguretat, salut i higiene, Institut Municipal de Ràdio Pollença, Patronat Municipal de Turisme de Pollença, Patronat Municipal Residència Social de Pollença, Fundació Escola de Música de Pollenç. L'equip de govern des del nostre punt de vista va fer una proposta amb una representació massa retallada per l'oposició i es nomenaran al següent ple.

 A aquest ple només es van aprovar els representants municipals ens els següents òrgans col·legiats.

- Representat davant dels consells escolars: El regidor d'educació Martí Roca i com suplent el psicòleg municipal, en Josep María Villalonga. Segona suplent; Malena Estrany.

 - Representant davant el Fons de Solidaritat Mallorquí; el regidor de Serveis Socials Miquel Llobeta i suplent Aina Abrines.

- Representant davant la FELIB: el batle Tomeu Ochogavia i suplent la primera tinent de batle, na Malena Estrany.

- Representant davant la Mancomunitat Nord de Mallorca:el batle Tomeu Ochogavia i suplent la primera tinent de batle, na Malena Estrany.

5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides, nomenaments de personal eventual i dació de compte de constitució de grups polítics municipals. No es votava, només era informatiu.

La nostra idea de les delegacions era prou diferent, però el més important és que els regidors funcionen com un equip de govern i que no facin una capelleta de la seva delegació, com ha estat molt habitual a Pollença. Vam demanar que els regidors delegats d’educació i serveis socials deixen els seus càrrecs quan sigui possible com director de col·legi i president d’AFAMA per evitar incompatibilitats. El regidor de serveis socials va informar que ja ha presentat la dimissió com president d’AFAMA. Mentre que el regidor delegat d’educació va dir que continuaria al seu càrrec de director per què pensa que són càrrecs compatibles.Si en un futur troba que no es replantejaria el tema


6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual. No es votava, només era informatiu.

Vam coincidir amb el PSM en que el personal eventual conegut normalment com càrrecs de confiança no té massa sentit, sense entrar en les persones concretes que actualment ocupen aquests càrrecs.

 Actualment ja s’han nomenat un arquitecte  amb una jornada parcial de 18 hores amb una retribució anual de 19.216,80€  i la Directora de la Ràdio Municipal  amb una jornada completai un sou de 26.369,88 €.

N’hi ha dos places més que no s’han ocupat; cap de serveis obres (21.536, 28 €) i secretaria de batlia (20.303. €). Respecte a aquesta darrera plaça  vam demanar al batle a la comissió informativa pels remors respecte a que volia fer un nomenament. Va dir que era cert que estava cercant una persona per aquest càrrec però que encara no havia trobat el perfil adient.

També vam recordar a l’equip de govern que estaria bé la publicació del el seu pacte de govern. El batle va dir que el faria abans de les festes.


7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions i retribucions corresponents. Aprovada amb els vots de PP, Lliga, Alternativa i PSOE i l'abstenció de Convergència, UMP, PSM i Esquerra.

A aquest punt vam donar l'enhorabona a l'equip de gonver. Com vam comentar ja a un anterior article valoram positivament la reducció inicial a tres de les dedicacions exclusives (abans havia  pràcticament 6) i  a més a més no s'han pujat el sou de tal manera que  encara cobraràn menys que fa quatre anys(per les reducció de fa un any). Pensam que aquest és el camí a seguir, els primers que han de donar un exemple d'austeritat són els polítics, d'aquesta manera la gent pot ser més conscient de quina és la situació actual de l'Ajuntament.

Retribucions brutes:

-Batle-president. 2.914,66€/mes a percebre en 14 mensualitats

-Delegada d'Hisenda i Cultura. 2.636,70€/mes a percebre en 14 mensualitats.

- Delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local. 2.636,70€/mes a percebre en 14 mensualitats.

8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d'indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació. Aprovada amb l’abstenció d’Esquerra.

Es mantenen les de la legislatura passada. Els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals, a percebre en 12 mensualitats.

Tinents de Batle 16.800 €

Regidors Delegats 14.000 €

Regidors sense delegació 6.000 €

La novetat positiva és que la no assistència a una sessió comportarà una reducció de 150 € en la mensualitat corresponent

Dotació als grups municipals.

Quantitat fixa per grup: 1045 €/any

Quantitat variable en funció del nombre de membres de cada grup: 587€/any. 

Conjuntament amb Endavant Mallorca presentam el llibre Construint municipi des dels moviments socials  amb una xerrada de dues de les persones que han participat en la seva redacció. Us esperam dilluns 11 a les 20:00 al Centre Cultural.

 


Construint municipi des dels moviment socials.

Alternativa | 07 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Conjuntament amb Endavant Mallorca el  dilluns 11 a les 20:00 al Centre Cultural presentam el llibre Construint municipi des dels moviments socials  amb una xerrada de dues de les persones que han participat en la seva redacció. Us esperam.

Com hem dit a altres ocasions a Alternativa per Pollença no som polítics, fem política. I fem política entesa com “ la capacitat de mobilització social per resoldre problemes col·lectius" (Joan Subirats catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor del pròleg de llibre).

A Alternativa per Pollença ens identificam amb candidatures diverses que s’aglutinen al voltant de l’esquerra social, el progrés i la igualtat que tenen ganes de practicar la política municipal d’una altra manera. A Catalunya les candidatures assembleàries d’aquest tipus han estat las sisena força política amb 6 batles i uns 80.000 vots, amb un creixement important. La majoria d’aquesta candidatures es troben coordinades en les Candidatures d’Unitat Popular (CUP), un organització d’esquerres independentista però que no és limita a aquest espai polític i que a les seves assemblees ha sabut incloure militants ecologistes, veïnals, culturals... Hi ha altres candidatures com UM9 en Sant Pere de Ribes, CUPA en Arbúcies, Candidatures Alternatives del Vallés... Totes aquestes llistes destaquen pel alt nivell de cooperació entre si.  A pesar del seu origen diferent i de les diferències de programa; més o manco radical en els temes socials i nacionals aquestes candidatures  s’identifiquen per la seva pràctica diària fonamentada en la transparència i la participació.

Radicalitat democràtica, assemblearisme, rendició de comptes, no professionalització, defensa del medi en el que vivim i lluita contra  la destrucció del territori. Ens aglutina  la ferma creença en la igualtat de les persones i en la justícia social, pensant que des dels municipis es poden fer coses. A més confiam en els serveis públics perquè són de tots i reverteixen en tota la societat. I, per últim, tenim el convenciment de que “tot això, no es pot defensar únicament des del marc institucional, sinó des dels moviments socials”.

No tenim la voluntat de fer de la política una professió i volem espais de deliberació i de decisió reals que recuperin l’interès per la política. La implicació en allò que ens envolta és un dret i un deure.

Per tot això us esperam a la presentació-debat del dilluns  a les 20:00 en el centre cultural.

 
dilluns 11

20h a Pollença

David F. i Quim Arrufat

lloc: Centre Cultural de Pollença


dimarts 12


18h a Palma

David F. i Quim Arrufat

Lloc: Can Alcover


20h a Sóller

David F. i Quim Arrufat

Lloc: Can Dulce


dimecres 13


19h a Felanitx

Quim Arrufat

Lloc: sa recreativa

 

ZP lĺ˙nic culpable?

Alternativa | 06 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Ara que estem dins els 100 dies de treva que dona l’oposició a l’equip de govern municipal parlarem de política nacional.

La “TDT Party” versió espanyola del “Tea Party” americà, els tertulians de canals com INTERECONOMIA TV i amb menor mesura VEO, LA 13 TV i 10 TV, estan tot el dia acusant amb raó o sense a ZP de tots les calamitats del nostre país, l’altre vespre el tema dels tertulians de INTERECONOMIA TV eren les inútils grans inversions en transport públic en aeroports i principalment amb el tren d’alta velocitat (AVE), com sempre veritats i mentides són barrellades per donar la raó al dits acusadors del tertulians dels programes.

AEROPORTS

Com he dit abans mentides i veritats han estat barrellades, és mentida que s’hagin fet nous i faraònics aeroports, però sí s’han comès moltes errades, unes de planificació i unes altres per guanyar els favors de partits nacionalistes o regionalistes que al mateix temps que el govern central anaven errats amb els seves previsions.

L’única obra faraònica que s’ha fet ha estat l’ampliació de l’aeroport madrileny de Barajas, una errada de planificació ja que la mateixa USCA (Sindicat de controladors aeris) abans de la seva execució ja advertia dels problemes que donaria la configuració de les pistes atès que un problema d’una aeronau d’arribada al les pistes 33, que normalment s’utilitzen a les arribades, podien irrompre de sobte a les pistes 36 de sortida donant com resultat una col·lisió de les aeronaus, millor hauria estat fet un altre aeroport a una altre part de la ciutat, recordem que les gran capitals europees tenen varis aeroports, per exemple Londres en té 5 (London City, Stansted, Luton, Heathrow i Gatwick), l’altre mitja inversió es va fer a El Prat de Barcelona o es va doble pista de arribada i sortida i una nova terminal.

Les altres inversions en aeroports han estat adaptar vells aeròdroms militars per ús civil, Saragossa, Salamanca, etc. Aquestes adaptacions han estat el resultat de temps de bonança econòmica i decadència industrial d’Espanya, fa alguns anys a RNE 3, més coneguda com “RADIO 3” hi havia un programa que es deia “IBERFOLK”, aquest programa diumenge sí i altre també feia un repàs de la realitat espanyola i tenia la música com protagonista, la pràctica totalitat de les entrevistes que es feien als músics i intèrprets tenien unes frases comuns “como la industria local ya no existe  viejos caserones señoriales han sido convertidos para uso turístico i el pueblo se ha volcado con sus visitantes”, naturalment aquestes visites a pobles perduts de la “Espanya profunda” s’havien de fer els caps de setmana principalment, això requeria un transport ràpid cap aquestes zones i varen se adaptats principalment aeroports com els de Lleó, que fins i tot va tenir que ser allargada la pista atès que companya local LAGUN AIR va arrendar una aeronau de reactors, o Còrdova que funcionava pràcticament sense controladors (font: aviaciondigital.com) i que va tenir una companyia aèria quasi fantasma, naturalment amb la crisi tota aquesta activitat turística ha quedat en res i ara no tot just els aeroports resten sense avions si no que les companyes que donaven serveis a aquests aeroports varen fer fallida molt poc temps de començar els problemes financers.

El que no es diu es que el gran “pufo” dels aeroports va ser d’iniciativa privada i fins i tot es va dur per endavant “CAJA CASTILLA LA MANCHA”, em refereix a l’aeroport de Ciudad Real, un projecte que al seu dia era l’exemple d’innovació i de gent emprenedora, l’idea era que tots els turistes japonesos, americans, etc.  que cerquen un cultura i monuments es fessin “LA RUTA DEL QUIJOTE”, naturalment als USA I Japó saben que “EL QUIJOTE” és una obra literària de ficció i varen seguir preferint els monuments de veritat de la Barcelona de Gaudí, el Madrid de los Austrias o la Aqüeducte de Segovia, en resum un aeroport de respectable grandària sense avions enmig de Castella-La Mancha, ara veurem com funcionen les apostes autonòmiques de Castelló i Lleida, si ve l’aeroport català seria el d’Andorra i el Pirineu Català pel tema turístic de l’esquí malgrat els de Girona i Barcelona estiguin relativament a prop, si és molt qüestionable el de Castelló.

Dins la xarxa d’AENA també hi ha aeroports més que qüestionables, el de Osca, quan el de Saragossa està relativament a prop, aquest havia de dur un munt de turistes als Pirineus Aragonesos, tenir dos oberts a l’illa de Tenerife i el Canari també de la Gomera quan un Ferrys té du en una hora des de Tenerife és una despesa, aeroport aquest darrer que es va salvar quan Coalició Canària va donar suport a ZP els passats pressupost nacionals, perquè el Ministeri de Foment ja li havia retirat el control presencial de la torre de control i l’havia passat a un sistema semiautomàtic, passa prèvia però no oficial de tancar un petit aeroport sense cap tipus de trànsit.

Pròxim capítol l’AVE aquí sí que la TDT Party té molta raó però no tota.

Miquel Sánchez

Imatge Ferran Martín

 

 

Ple extraordinari dijous.

Alternativa | 05 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

  S'ha convocat sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 7 de juliol de 2011, a les 12,00 hores sota el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.


2.- Periodicitat de les sessions del Ple.

 Com ja vam comentar (veure article) el nou equip de govern  ha proposat reduir els plens al mínim marcat per la llei, o sigui un ple cada dos mesos i no mensual com ha estat  fins ara. En principi a la reunió van acceptar mantenir el ple mensual al manco enguany, i per tant esperam que la proposta sigui mantenir la periodicitat mensual dels plens.  Els plens  són la principal eina democràtica municipal ja que és l`únic organisme on el debat i la votació dels projectes es fa de manera pública.

També ens agrairia que totes les sessions de l’Ajuntament Ple (ordinàries i extraordinàries) es celebren a les 20:00 per a que la majoria de la gent hi puguin assistir.


3.- Creació i composició de les comissions informatives permanents

Per facilitar la feina dels tècnics l’equip de govern  proposa concentrar les comissions informatives (llevada la Comissió Especial de Comptes) en una. Cap problema

4.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col•legiats.

L’equip de govern ha comentar la possibilitat de la desaparició de diferents organismes autònoms que serien assumits directament per l’Ajuntament ja veurem quina és la seva proposta final. Actualment existeixen de manera activa el patronat municipal de Turisme,el patronat de la ràdio municipal, el patronat de la residència, la fundació de l’escola de música. Teòricament també existirien el patronat del festival i el d’esports.


5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides, nomenaments de personal eventual i dació de compte de constitució de grups polítics municipals.

Com vam comentar ja a un anterior article valoram positivament la reducció inicial a tres de les dedicacions exclusives però consideram que no n'hi ha massa lògica en la separació o unió de delegacions, la nostra idea de les delegacions era prou diferent.


6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.


7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions i retribucions corresponents.


8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació.

Esperam austeritat a aquests tres punts.  Conjuntament amb Endavant Mallorca presentam el llibre Construint municipi des dels moviments socials  amb una xerrada de dues de les persones que han participat en la seva redacció. Us esperam dilluns 11 a les 20:00 al Centre Cultural.

 

 

 

Serra de Tramuntana patrimoni mundial de la UNESCO

Alternativa | 04 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de novembre de 2010 vam aprovar per unanimitat una moció conjunta, de tots els grups polítics municipals,de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la UNESCO. Ara una vegada aconseguit l'objectiu tots estam d'enhorabona.

Esperam que el suport de la UNESCO ajudi  a millorar els compromisos de conservació de la Serra (que hauran de ser avaluats cada sis anys) i ajudin a la promoció de  un ecoturisme sostenible. La Serra de Tramuntana ja compta amb una figura de protecció d’alt nivell: Paratge Natural de de l’any 2007, amb un Pla d’Ordenació de Recursos Naturals, PORN que s'ha de dotar de mitjans.

Igualment esperam que aquesta declaració pugui ser útil per blindar la desclassificació com a sòl urbà del Guix, i evitar aberracions com la de "villa Cortina". També  cal recordar que a Mallorca n'hi ha 493 camins públics tancats i que més de la meitat són a la Serra de Tramuntana.

Teniu una excel·lent fotografia, article i enllaços al fotobloc de natura gde l'amic Biel Perelló

Aquesta va ser l'argumentació del nostre regidor al ple de novembre del 2010:

Quan vaig a arribar a Mallorca una de les coses que més em va impressionar va ser la Serra de Tramuntana, una primera impressió que després he pogut confirmar caminant per la Serra. Tan el seu ecosistema i  paisatges naturals com el seu  paisatge cultural són excepcionals. Encara que em desagraden no em va sorprendre la destrucció d’alguns paratges de la Serra, els podia comprendre dins el desenvolupament econòmic gens respectuós amb el medi ambient que es va iniciar als anys 60 del segle passat . De la transformació del medi d’una manera gradual i en general harmònica, deixant per a la posteritat tot tipus d’elements arquitectònics i culturals ; marjades, cases de possessió, torres de defensa, molins d’aigua, camins empedrats, sitges, forns de calç… es va passar a projectes urbanístics aberrants com el de Cala Carbó. El que no puc comprendre és que quan ja portam una dècada del  segle XXI encara es presentin projectes tan aberrant com es Guix a Escorca,  aturat aquesta legislatura, o continuem destruint la Font. La veritat em resulta incomprensible que encara hi hagi gent que vulgui destruir el nostre principal patrimoni que és el paisatge.

També he de dir que una cosa que sí que em va sorprendre molt quan vaig començar a fer excursions per la Serra va ser trobar-me camins tancats o tenir que pagar per pujar a una muntanya... Un fet que mai m’havia trobat als Pirineus. Un fet que evidentment no és la millor manera de promocionar la Serra ni el turisme de natura.

A Alternativa donam suport a aquesta candidatura però en agradaria que  com a altres declaracions fetes a aquest ple no fos simplement un paper guapo ple de paraules buides. Una vegada més els demanam  coherència entre paraules i realitat . A la candidatura es parla de la gestió sostenible del territori i dels recursos i això no es compatible amb voler urbanitzar la zona humida de l’Ullal, fer un aparcament damunt la zona humida de la Gola, haver permès destrossar la Font o construir Villa Cortina.

Si parlam de la consolidació del turisme cultural i natural, aquest equip de govern no ha destacat precisament per fomentar aquest tipus de turisme. El nostre patrimoni cultural es troba prou abandonat,  cosa que no passaria si l’haguessin dedicat un 10% de l’esforç temps i doblers que han dedicat al projecte fallit de l’auditori d’en Moneo, al museu, claustre, calvari, coves de la Cala, jaciment de Bòquer... Si parlam de turisme natural; destaca sobre tot la seva paràlisi al catàleg de camins públics i el suport implícit o explicit que han donat als tancadors dels camins públics.

 

 (Segueix)

GOTMAR

Alternativa | 03 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

We have received these photos showing the abandoned,pitiful and also in many ways dangerous state of plots,sidewalks etc in  the urbanization of Gotmar,most photos from the carrer Orenella.We will forward these photos to the responsible Councillor.
 
We need your photos, videos,comments and information about blackspots in our municipality . You can send  this to alternativaperpollenca@gmail.com.  Apart from publishing this information in the blog, we forward it to the townhall  to find solutions. Among us all we can build a better Pollensa!
 

 

Fotos de Garry Bonsall de principis d'estiu.

 

Trescant pel mˇn (CXXXII) Menorca 22 d'abril de 2011.

Alternativa | 03 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Com ja sabeu som a Menorca recorrent a peu el sud de l’illa. Avui dematí, no massa prest i després d’una bona berenada, començam la segona etapa que ens durà de Binibèquer fins a Cala en Porter, uns 12 Km. que aniran part prop de mar i part més per l’interior. El meu genoll està ben embenat i untat de pomada, ja vorem.

El primer tram és semi urbà fins que arribam a Cap d’en Font on començam a allunyar-nos de la mar. El camí és poc accidentat i el paisatge variat, començam a veure algunes tortugues mediterrànies i així com surt el sol compareixen les sargantanes. Arribam a Cala des Canutells i aprofitam   per descansar un poc.

Seguim, però després d’unes hores fem una aturada per dinar, ja comença a ser hora. Costa arrancar però ja no queda molt per arribar a Cales Coves que li farem una mirada ràpida perquè no anam bé de temps. La qüestió és que per un descuit d’un dels companys, dos varen tornar al lloc on dinàrem i mentre poguérem trescar per Cales Coves que sempre veus qualque cosa que no havies vist.

Ara ja enfilam de cap a Cala en Porter que quan la vèim ens sorprèn, un lloc molt agradable, un paisatge preciós. Dues valentes fan la primera nedada de la temporada, l’aigua té una temperatura ideal per llevar el mal de cames. Haurem d’intentar descansar bé ja que demà tenim l’etapa més llarga.

                                                                       A.R.F.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

We are in the opposition

Alternativa | 02 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

  

Talk of de North (august 2011)

Regarding the invitation we received from  the government coalition to join their government board and which we have accepted: 

We are in the opposition and we work as an opposition party. The name "government board" might be misleading, especially when it is known that the government board is composed only of the government coalition, but the truth is that the government board is not part of the government team. We feel that it is our responsibility and obligation to participate on this board while remaining an opposition party, thereby  bringing our ideas and  values that might help the current critical situation of our town hall.We also wish to increase   information given to citizens regarding this organism,  something that will benefit us all.

El catalÓ tambÚ Ús un patrimoni que s'ha de protegir.

Alternativa | 02 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Un  nou regal en forma de dibuix del nostre amic en Miquel Trias que hem acompanyat de part del que va ser una carta oberta de Mariano Moragues dirigida al president Bauzà.  Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.

 Ara que la Serra de Tramuntana és patrimoni de la humanitat cal recordar que la Constitució  al seu  article 3.3 diu que la nostra llengua és un “patrimoni cultural que ha de ser objecte d’especial respecte i protecció”. Igualment cal recordar tota una sèrie de  declaracions internacionals : “Declaració sobre els drets de les persones que pertanyen a minories nacionals, ètniques, religioses i lingüístiques” (ONU 1992); “Conferència Mundial de drets lingüístics” (1996); “Carta Europea dels Drets Fonamentals” (Art. 22); “Decisió n. 1934/2000/EC; “Declaració Universal sobre la diversitat cultural” (UNESCO 2001); “Convenció Internacional sobre la protecció  i promoció de la diversitat de les expressions culturals” (UNESCO 2005). 

Admetre i defensar la diversitat cultural és avui un element inseparable del pluralisme, el desenvolupament sostenible, els drets humans, la democràcia y la pau, com ho és la biodiversitat dins la naturalesa per mantenir l’equilibri ecològic. L’afirmació de la identitat cultural és la base per el pluralisme cultural.

Finalment Mariano Moragues recomanava al senyor Bauzà el llibre de l’Eivissenc  Isidor Marí “Mundialització, interculturalitat i multilingüisme”. Damià Pons considera que “ hauria de ser un llibre de capçalera pels governants i els polítics, els líders socials i educadors. I també per aquells ciutadans que volen assumir amb naturalitat el deure de donar llarga vida a la llengua de la seva terra”

Els mallorquins ben nats no podem consentir que a ca nostra se’ns arraconi la nostra cultura i la nostra llengua.

 

A small resume

Alternativa | 01 Juliol, 2011 08:47 | facebook.com twitter.com

In the last Pollensa council meeting the government withdrew its proposal to hold council meetings every two months. This proposal had been rejected by all opposition groups. The council will now meet as before on the last Thursday of each month. We have proposed new rules allowing the public to participate in the council plenary sessions, to make it easier for citizens to contribute .

We appreciate the move taken by the new government team to reduce from six to three the fulltime counsellors in the townhall. This means that only three counsellors will receive a full salary for full-time work: the Mayor, the Delegate for finance and culture and the delegate for Tourism, Environment and the local police. These salaries have also not been increased which is also a positive step. We consider that the first to give an example of austerity should be the politicians, this way people can become more aware of the current pitiful financial situation of our townhall.

 

 

Revetlles de l'1 d'agost.

Alternativa | 01 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 A la junta de portaveus l’equip de govern va plantejar la possibilitat de suprimir les revetlles de l’1 d’agost, i l’altre dia el mateix batle a la ràdio municipal  va demanar obrir un debat entre la ciutadania i que tots els pollencins i pollencines puguin opinar. Podeu escoltar l’entrevista al batle, en Tomeu Cifre on explica la proposta i els motius.

http://www.megaupload.com/?d=41XX1N32

El primer que s’ha de tenir en compte és que el pressupost de festes es troba baix mínims. També n’hi ha un tema de seguret, “botellón”, neteja...

La mateixa ràdio Pollença dóna la possibilitat d’expressar les vostres opinions a través de la seva web. 

A partir de la proposta dins la nostra assemblea ja haviam iniciat una consulta on ha hagut opinions molt diverses:

N’hi ha gent de l’assemblea que diu que s’ha de provar d’enfocar les revetlles d’una altra forma i canviar-les per altres activitats; com podria ser concert de la banda, ball de pagès, ball de saló, fer només una revetlla...

Altres opinen que s'han de llevar totes les revetlles, si hem parlat d'estalviar i austeritat hem de ser conseqüents, encara que evidentment no sigui un gran estalvi, és un pas. Segur que no faltarà ni gent ni animació, i l'Alborada lluiria amb llum i so  propi i els diners es podien destinar a finalitats mes profitoses.


Una vegada constada la diversitat d’opinions, que també es reflexa a l’enquesta de la ràdio, pensam que el millor seria fer una consulta popular el mateix dia de les votacions dels càrrecs de la Patrona. Per això cal plantejar clarament a la gent quin pressupost de festes tenim, quines són les diverses opcions que es poden adoptar els seus pros i contres.

De la web "La Patrona ON-LINE" encara en proves.


 

 (Segueix)
«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb