URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat ple extraordinari

Alternativa | 08 Juliol, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Resultats de la sessió extraordinària de l'AJUNTAMENT PLE que es va celebrar ahir (per cer que per ser de matí n'hi havia públic)

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Aprovada per unanimitat.


2.- Periodicitat de les sessions del Ple. Aprovada per unanimitat.

 Com ja haviam comentat l’equip de govern va retirar la seva proposta de fer els plens cada dos mesos, proposta rebutjada per tots els grups de l’oposició.O sigui que es manté  la data i horari de celebració de les sessions ordinàries del Ple, el darrer dijous de cada mes, a les 20:00 amb l'excepció del mes d'agost i desembre, que no es celebraran sessions ordinàries. Si per qüestions excepcionals o si el dia assenyalat fou festiu el batle pot avançar o posposar les esmentades sessions dins del mateix mes.

Vam demanar que si fos possible tots els plens inclús els extraordinaris que es fan de matí es puguin fer a les 20:00.

També vam demanar que aquesta legislatura es faci un nou reglament de participació ciutadana per a, entre altres coses, facilitar la participació del públic en els plens.

El regidor d’UMP va demanar que els regidors no vagin als plens amb pantalons curts i xancletes. Com li vam contestar  “el hábito no hace el monje” i el que fa més o menys digne a un regidor és el que proposa i vota a un ple.


3.- Creació i composició de les comissions informatives permanents. Aprovada per unanimitat.

Per facilitar la feina s' han concentrat les comissions informatives en una Comissió Informativa d'assumptes generals ( que es reunirà el divendres anterior al ple ordinari entre les 12 i les 13 hores) i a més  n'hi ha la Comissió Especial de Comptes

4.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats. Aprovada amb l’abstenció d’Esquerra.

No va haver acord a la reunió prèvia respecte als representants davant el Consell Escolar Municipal, les Taules de Negociació, Comissions paritàries i de seguretat, salut i higiene, Institut Municipal de Ràdio Pollença, Patronat Municipal de Turisme de Pollença, Patronat Municipal Residència Social de Pollença, Fundació Escola de Música de Pollenç. L'equip de govern des del nostre punt de vista va fer una proposta amb una representació massa retallada per l'oposició i es nomenaran al següent ple.

 A aquest ple només es van aprovar els representants municipals ens els següents òrgans col·legiats.

- Representat davant dels consells escolars: El regidor d'educació Martí Roca i com suplent el psicòleg municipal, en Josep María Villalonga. Segona suplent; Malena Estrany.

 - Representant davant el Fons de Solidaritat Mallorquí; el regidor de Serveis Socials Miquel Llobeta i suplent Aina Abrines.

- Representant davant la FELIB: el batle Tomeu Ochogavia i suplent la primera tinent de batle, na Malena Estrany.

- Representant davant la Mancomunitat Nord de Mallorca:el batle Tomeu Ochogavia i suplent la primera tinent de batle, na Malena Estrany.

5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides, nomenaments de personal eventual i dació de compte de constitució de grups polítics municipals. No es votava, només era informatiu.

La nostra idea de les delegacions era prou diferent, però el més important és que els regidors funcionen com un equip de govern i que no facin una capelleta de la seva delegació, com ha estat molt habitual a Pollença. Vam demanar que els regidors delegats d’educació i serveis socials deixen els seus càrrecs quan sigui possible com director de col·legi i president d’AFAMA per evitar incompatibilitats. El regidor de serveis socials va informar que ja ha presentat la dimissió com president d’AFAMA. Mentre que el regidor delegat d’educació va dir que continuaria al seu càrrec de director per què pensa que són càrrecs compatibles.Si en un futur troba que no es replantejaria el tema


6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual. No es votava, només era informatiu.

Vam coincidir amb el PSM en que el personal eventual conegut normalment com càrrecs de confiança no té massa sentit, sense entrar en les persones concretes que actualment ocupen aquests càrrecs.

 Actualment ja s’han nomenat un arquitecte  amb una jornada parcial de 18 hores amb una retribució anual de 19.216,80€  i la Directora de la Ràdio Municipal  amb una jornada completai un sou de 26.369,88 €.

N’hi ha dos places més que no s’han ocupat; cap de serveis obres (21.536, 28 €) i secretaria de batlia (20.303. €). Respecte a aquesta darrera plaça  vam demanar al batle a la comissió informativa pels remors respecte a que volia fer un nomenament. Va dir que era cert que estava cercant una persona per aquest càrrec però que encara no havia trobat el perfil adient.

També vam recordar a l’equip de govern que estaria bé la publicació del el seu pacte de govern. El batle va dir que el faria abans de les festes.


7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions i retribucions corresponents. Aprovada amb els vots de PP, Lliga, Alternativa i PSOE i l'abstenció de Convergència, UMP, PSM i Esquerra.

A aquest punt vam donar l'enhorabona a l'equip de gonver. Com vam comentar ja a un anterior article valoram positivament la reducció inicial a tres de les dedicacions exclusives (abans havia  pràcticament 6) i  a més a més no s'han pujat el sou de tal manera que  encara cobraràn menys que fa quatre anys(per les reducció de fa un any). Pensam que aquest és el camí a seguir, els primers que han de donar un exemple d'austeritat són els polítics, d'aquesta manera la gent pot ser més conscient de quina és la situació actual de l'Ajuntament.

Retribucions brutes:

-Batle-president. 2.914,66€/mes a percebre en 14 mensualitats

-Delegada d'Hisenda i Cultura. 2.636,70€/mes a percebre en 14 mensualitats.

- Delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local. 2.636,70€/mes a percebre en 14 mensualitats.

8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d'indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació. Aprovada amb l’abstenció d’Esquerra.

Es mantenen les de la legislatura passada. Els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals, a percebre en 12 mensualitats.

Tinents de Batle 16.800 €

Regidors Delegats 14.000 €

Regidors sense delegació 6.000 €

La novetat positiva és que la no assistència a una sessió comportarà una reducció de 150 € en la mensualitat corresponent

Dotació als grups municipals.

Quantitat fixa per grup: 1045 €/any

Quantitat variable en funció del nombre de membres de cada grup: 587€/any. 

Conjuntament amb Endavant Mallorca presentam el llibre Construint municipi des dels moviments socials  amb una xerrada de dues de les persones que han participat en la seva redacció. Us esperam dilluns 11 a les 20:00 al Centre Cultural.

 


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb