URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Consell d'EMSER 2.

Alternativa | 11 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Avui publica  alguns temes que encara no haviem comentat i que ens van tractar al Consell d’Administració d’EMSER (perdonau el retard).(veure article anterior)

Al Consell vam recordar que la negociació per a un nou Conveni Col·lectiu està completament aturada des de el mes de juny i que ja és hora que es reprenguin les negociacions. La questió és que hi ha coses que s'han de canviar en benefici del millor funcionament de l'Empresa, i si no és negocia, no és pot canviar, al que al cap i a la fí redunda en perjudici  del usuaris.

 També vam recordar que el vigent conveni col·lectiu estipula que l’empresa destinarà una partida pressupostària a seguretat i higiene i que aquesta no figura als pressuposts.La resposta del gerent va ser prou surrealista al comentar que n’hi ha una administrativa que dedica un 50% del seu temps al tema de riscos laborals.

El conveni al seu article 71, entre altres matitzacions, preveu ,textualment:

 "Amb la finalitat de millorar la prevenció de riscos i salut integral del personal d'Emser, l'Empresa hi reservarà una partida econòmica dels pressupostos.Aquesta provisió és destinarà a les mesures i instal·lacions necessaries que donant prioritat als objectius expressats, permetin aconseguir el millor nivell de seguretat  i salut de forma moderna i eficient. Els delegats de personal i de prevenció seran consultats en la negociació per determinar la partida pressupostaria avinent i el seu destí, i també hi podrà participar el servei de prevenció, a requeriment de l'empresa."
 
Res d'això s'ha fet.  

 – Van recordar la necessitat de fer proves de promoció interna, i proves d’accés externes, i que tant l’encarregat de recollida de fems, com el capatàs han estat designats “ a dit”. I que s’hauria de preveure ja la plaça d’encarregat del Servei d’Aigua, per la teva jubilació el proper febrer. També va informar de la necessitat de cobrir una plaça de picapedrer.

Altres temes que es van comentar:

- S’està fent feina per permetre el pagament fraccionat de les taxes amb bonificacions de fins un 5%.

- Les connexions del clavegueram les farà EMSER. Caldrà ampliar la plantilla i dotar-la d'utillatge, i no a l'enrevés com sol fer l'Ajuntament...

- Es farà un concurs per contractar els serveis que actualment fan algunes empreses triades a dit.

- S’ha iniciat el procés per regularitzar la contractació de diversos serveis; analítica d’aigua, gestió laboral, deixalleria...

Es va presentar l’inici de l’expedient per a la modificació dels vigents estatuts d’EMSER. Es va aprovar per unanimitat, s’adaptaran a la nova legislació i es cercarà una gestió més àgil. Caldrà, és obvi, veure els nous estatuts, el borrador, i si responen a les funcions i necessitats d'Emser.

Es va informar de la relació d’inversions previstes per a l’any 2012.Es va parlar de la renovació de la coberta del dipòsit de Ternelles, els nous camions (inclòs un mixt pels contenidors soterrats), la realització de la planimetria digital de xarxa d’aigua potable, el taller mecànic, coberta dels depòsit de Can Puig i  equip telegestió Can Puig. Pensam que a més a més caldria  acondicionar minimament les dependències. I s'hauria de preveure delimitar la servitut d'aqueducte de Ternelles i Can Puig. 

A varis vam comentar :

- Si es pensava condicionar el contenidor adaptat metàl·lic que és a la deixalleria amb aparells d’aire condicionat. El gerent va respondre que no calia ja que els operaris han de fer feina de fora i que només han d’estar aquestes oficines en moments puntuals. Una resposta més que discutible ja que a“aquest contenidor” es controla l’entrada i sortida  a la deixalleira i no sempre n’hi ha feina a l’exterior. A l'estiu les temperatures a aquest contenir arriben fins al 50 graus, ates la coberta metàlica

-Vam demanar que passessin les actes del Consell d’Administració com diu el conveni col·lectiu als representants dels treballadors. El gerent va respondre que només calia passar el resum de la part laboral.

- Vam demanar el canvi del servei de prevenció a l’empresa. El gerent va dir que ja havia demanat diferents pressuposts el pressupost de Palma Planas i Previasa.

- Vam demanar sobre el futur de les activitats d’EMSER a la Cala San Vicenç en relació al subministrament d’aigua. Van respondre que la situació és molt complicada fins que es resolgui la situació administrativa  de l’empresa  “aigües de cala carbó”.

També vam demanar les següents millores de la gestió global d’Emser en benefici dels ciutadans:

-         Adaptar a la quota de servei , que en el cas dels hotels és calcula segons el nombre les places hoteleres, el mateix criteri als restaurants, aplicant segons les places autoritzades.

Aplicar el vigent Reglament de Subministrament d’Aigua ,en el  que preveu que “ tan sols es subministrarà als edificis  que tinguin connexió de clavegueram”, als edificis o vivendes de la zona rústica que tenen aigua des de abans de la publicació del Reglament (1990, crec), que no autoritza subministrament a la zona rústica,  exigint als abonats antics que tinguin subministrament que disposin de foses sèptiques homologades, per impedir que és contamini el subsòl, i que EMSER no contribueixi a aquesta contaminació. Per altra part, aquest mateix Reglament, està desfasat en relació a normatives de subministrament posteriors, concretament s’hauria d’adaptar a la instal·lació de comptadors individuals a les vivendes dels blocs de pisos que s’exigeix actualment, i que beneficia als abonats i a tothom. Caldria refer l’actual Reglament, al manco en aquest aspecte. I fer complir la normativa.

Eneko


 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb