URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Alternativa | 26 Gener, 2012 21:54 | facebook.com twitter.com

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació de les al·legacions presentades per la Batlia a l'avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balears.

Aprovada amb el vot a favor de PP, la Lliga i CxI  abstenció PSOE, PSM, Esquerra i el nostre vot en contra, ja que estam en contra del segon punt de les al·legacions presentades; demana que es puguin concedir llicències d'obres de manteniment o reforma a habitatges turístics vacacionals que es trobin fora d'ordenació (farem un article).

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent. 

Retirada. Després d’un recés es va retirar aquest punt ja que tots els de l’oposició hem manifestat que votariam en contra. Per a nosaltres és molt importat mantenir les tres dedicacions exclusives, i és un tema que vam defensar ja a la campanya electoral com un  dels nostres punts mínims per qualsevol negociació de govern.

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al nomenament de representants municipals davant l'Assemblea General de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença.

Aprovada amb l’abstenció de PSOE, UMP i PSM.

 4.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell    

Aprovada amb l’abstenció del PP, CxI i UMP. Esperam que ara el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i a la Demarcació de Costes en Illes Balears que faci efectiu, d’acord amb la Llei de Costes, l’accés públic a Cala Castell.

5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la proposta d'al·legacions presentada davant l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB .

Aprovada per unanimitat, tots hem cedit un poc i tots hem donat l’enhorabona al PP de Pollença per que evidentment la seva posició era la més complicada. Una demostració de que la gran pluralitat de partits no és un obstacle per arribar a acords.

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al·legacions a presentar Pla  Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears.

Retirada. L’equip de govern va retirar la seva proposta ja que el termini per la presentació d’al·legacions s’ha allargat un mes i volen estudiar el tema, a més han trobat un estudi fet per anteriors al·legacions que encara no ens han mostrat.

7.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM referent a les al·legacions al pla Hidrològic de les Illes Balears.

Rebutjada. Un llarg debat; l’equip de govern va contar amb el suport de CxI que es va fonamentar en el seu rebuig al segon punt de la moció on demanavam que “l’Ajuntament descarti presentar cap al·legació en el senti de demanar la reducció de la zona humida del Prat de l’Ullal” A pesar de que vam acceptar retirar aquest punt,  el que va provocar un recés del PP, la Lliga i Convergència, finalment van votar en contra.

Rebutjada. Vots a favor d’A, PSOE, PSM, UMP, Esquerra (7) Vots en contra de PP, Lliga i CxI (10)

8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del servei públic de l'explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença

Aprovada per unanimitat.

9.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per l'aprofitament del centre multifuncional "Miquel Capllonch" del Port de Pollença.    

Aprovada per unanimitat. Esperam que quan n’hi hagi pressupost es faci un centre per a joves .

10.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment 

Aprovada per unanimitat. S'ha millorat ja al manco l'horari de Pollença al Port de Pollença a partir de l'1 de febrer (els alumnes del Port de Pollença de  l'IES de Pollença havien d'esperar una hora).

11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments

Aprovada per unanimitat.

12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012

Retirada. Es porta a un ple extraordinari que serà el dijous 7 de febrer.

13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de concessió

Aprovada per unanimitat. L’empresa té un deute de 40.000 euros de consum elèctric amb l’Ajuntament i la piscina té nombroses deficiències. Vam recordar el que van dir el 2007, 2008...(farem un article).

14.-  Propostes/Mocions d'urgència

No es presenta cap moció de urgència

De la informació de batlia i precs i preguntes farem un article. 

Fontdevila al diari público.

 

Avui l'Ullal es juga el seu futur

Alternativa | 26 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 La setmana que ve, el dia 2 de febrer i amb motiu de l’aniversari de la signatura del conveni de Ramsar (Iran,1971) es celebrarà  el Dia Mundial de les Zones Humides (albuferes, prats, maresmes, basses permanents i temporals, aiguamolls, salines,....). Aquest tractat internacional té per objecte la conservació i l’ús racional de les zones humides i dels seus recursos. La conservació permanent d'aquestes zones és una prioritat a nivell mundial.

Les zones humides són ecosistemes rics i fràgils, ecosistemes altament dinàmics, que es poden regenerar de forma natural amb gran rapidesa. Això ha afavorit les actuacions de restauració ecològica en què hàbitats que es trobaven en un clar procés de degradació s'han aconseguit recuperar en molt poc temps, només cal veure la recuperación recent de part de l’albufereta a Can Cullerasa(veure article).

 Segons la Convenció de Ramsar, prop del 50% de les zones humides la UE s’han perdut o transformat total o parcialment especialment a les zones costaneres mediterrànies. A Mallorca molts d'aquests espais han estat destrossats les darreres dècades, algunes fins i tot han desaparegut sota urbanitzacions, són espais agraris o han estat reblides amb enderrocs. Esperam que no passi el mateix amb la zona humida de l’Ullal i el nostre municipi pugui cel·lebrar el 2 de febrer que l’Ajuntament de Pollença no ha demanat la desprotecció de la zona humida de l’Ullal.

A aquestes alçades l’equip de govern no ha aportat cap dada ni informe consistent per posar en dubte, com volen fer, la feina d’anys dels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient. Aquests tècnics van cartografiat amb detall els diferents aiguamolls de les Illes, delimitant el tipus d’hàbitat, l’origen, l’extensió, les potencialitats, els canvis soferts i multitud de dades relatives a cada un d’ells. La zona humida de l’Ullal ha estat delimitada amb criteris tècnics, científics, de seguretat jurídica i humana, i és totalment il·logic que l’equip de govern vulgui qüestionar aquests criteris per interessos immobiliaris particulars. 

Sembla que l’equip de govern municipal vol fer la feina bruta a l’actual conseller Company i que  casi tot val (passar la nostra moció als promotors, comanar un informe tècnic sobre un tema mediambiental a un arquitecte, publicar evidents falsedats a un diari...).

 


Informació de i a pàgina del GOB i  fotobloc de natura de Biel Perelló 

Avui  a partir de les 20h us esperam al Ple. La zona humida de l'Ullal  es juga  el seu futur.


Salvemos el Ullal

Alternativa | 26 Gener, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Cerca del 50% de las zonas húmedas la UE se han perdido o transformado total o parcialmente especialmente en las zonas costeras mediterráneas. En Mallorca muchos de estos espacios han sido destruidos las últimas décadas, algunas incluso han desaparecido bajo urbanizaciones, son espacios agrarios o han sido colmatadas con escombros. Esperamos que no pase lo mismo con la zona húmeda del l’Ullal
Imagen aérea de la zona del Ullal, donde se puede ver aún la zona húmeda consolidada cerca del Pollensa Park. Pendiente de confirmación, la imagen sería de mediados de los años 70 (Postal turística de Icaria). ES LA HORA DE SALVAR EL L'ULLAL!

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb