URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Alternativa | 21 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous; sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

    
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011


4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient administratiu previ per a la constitució del Consorci de Promoció Turística de Pollença´
Desaparegut el  Patronat de Turisme, s’inicia la creació d’un Consorci  de Turisme format per l’Ajuntament, hotelers, i habitatges vacacionals.
     
5.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable de l’Ajuntament de Pollença.
Ara mateix es considera falta greu el no abonament de dos  rebuts impagats. Si un abonat només deixa pendent un rebut, no es pot actuar. El canvi seria por actuar a partir dels trenta dies hàbils de  l’impagament  o 25 dies hàbils de la presentació al cobrament.  L’altre tema és un canvi a les peces de material de llautò per les dificultats per adquirir-les.

6.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel•lícules i sèries en llengua catalana  .
Fins aquesta legislatura, IB3 comprava a FORTA o a les grans distribuïdores els drets d'emissió dels films, i després esperava que TV3 els doblés al català; també havia encarregat qualque doblatge expressament per a IB3. La cadena pública de les Balears hauria de servir per a vertebrar la societat. Amb l’arribada de la TDT, hi ha més de cinquanta canals de televisió, dels quals tan sols sis emeten íntegrament en català, uns desproporció total.

7.- Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital Comarcal d’Inca
Ens pronunciam en contra dels retalls de personal i serveis realitzats a l’Hospital Comarcal d’Inca; així com de la retirada per part de la SFM del bus urbà que feia el recorregut des d'Inca a l'Hospital Comarcal.


8.-  Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM relativa al Pla Hidrològic de les Illes Balears  .

L’Ajuntament  no té res a objectar a les determinacions sobre les zones humides de Pollença relacionades en el Pla Hidrològic i  en concret pel Prat de l’Ullal ja que les seves determinacions, són encertades i fonamentades en el rigor tècnic i fonaments científics sòlids pel manteniment dels valors ambientals propis d’aquests espais naturals.   I demanam expressament a la Conselleria de Medi Ambient que qualsevol al•legació que es pugui presentar en referència al municipi de Pollença es resolgui amb el màxim rigor tècnic i amb fonaments científics tan sòlids, al manco, com els que justificaren la redacció del Pla que ara es sotmet a informació pública.
 

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM referent a la sol•licitud de revisió dels valors cadastrals 


Demanam què per haver transcorreguts els cinc anys des de l’entrada en vigor, l’Ajuntament sol•liciti a la Gerència del Cadastre una nova revisió dels valors cadastrals a la baixa, a l’existir diferències substancials entre els valors de mercat i els que varen servir de base per la determinació dels valors cadastrals vigents, conseqüència de l’evolució general del mercat immobiliari.
Ahir vam rebre un informe de l’interventor que estam estudiant; al tenir els valors cadastrals revisats al 2007, no ens hem vist afectats per la pujada de tipus impositius regulada pel Govern Central al desembre de l’any passat. I per altra part es considera que la situació econòmica de l´Ajuntament és actualment delicada, amb un important romanent de tresoreria negatiu que obliga a cercar un superàvit que l´absorbeixi


10.-  Propostes/Mocions d’urgència

10.1.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a les al•legacions a presentar al Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Ahir vam rebre l’informe del tècnic de medi ambient que estam estudiant i que fonamenta les al•legacions que  vol presentar l’equip de govern demanant la revisió de la zona humida de l'Ullal.

10.2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública  amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública.
Un tema molt important, recordam que a la passada legislatura ja es va fer una aprovació incial, al•legacions... i després es va aturar. En aquest moment estam fent feina a l’esborrany que s’ens va donar divendres.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.”

Medina en público.

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb