URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ampliaciˇ de jardÝ a la zona de domini p˙blic.

Alternativa | 12 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

  Volem informar a tots els ciutadans de Mallorca amb propietats limítrofs amb carreteres dependents del Consell, que la direcció  de carreteres les pot autoritzar a ampliar els seus jardins a les zones de domini públic de la carretera i que després poden fer el tancament corresponent, ampliant les seves propietats.

Al mes desembre vam demanar a  la direcció insular de carreteres que obrís el corresponent expedient d'infracció al complex d'Habitat per fer un tancament que envaïa  la zona de domini públic en la carretera entre Pollença i el Port de Pollença .

Ara hem rebut la sorprenent i vergonyosa resposta de la direcció insular de carreteres (veure document)

La direcció insular de carreteres va autoritzar aquest tancament  per "salvaguardar la zona enjardinada existent" i "seguretat i conservació de la zona de domini públic" malgrat admeten que el tancament es troba dins la zona de domini públic de la carretera ( tenen georeferenciada la zona).

Per si no fos suficientment indignant la resposta; fa uns anys per instal·lar una artèria PÚBLICA PER SUBMINISTRAR  AIGUA AL PORT, igualment dins la zona de serveis de la carretera de Pollença al Port, entre els pous del Clos i el cami a Gotmar, a la vora d'Habitat, la direcció de Carreteres, després d'infinitat de tràmits, tan sols la va autoritzar de forma provisional, i per uns anys...!


O sigui, que per ampliar una zona de jardí privat cap problema, per subministrar un poble en una situació d'emergència, tots els problemes del mon!


Aquesta resposta és un clar exemple de parts i quarts i un insult a tots els ciutadans que respecten la zona de domini públic, per això farem arribar a la direcció de carreteres una sèrie de preguntes a les que esperam arribin a respondre.

- Des de quan carreteres permeteix apropiar-se la zona de domini públic de la carretera per salvaguardar jardins privats?

- El poden fer tots els veïns amb propietats al costat de les carreteres?

- En quin llei o reglament fonamenten la seva decisió?


És clar que utilitzarem les eines polítics i judicials al nostre abast per eliminar aquesta decisió clarament injusta.

 

Trescant pel mˇn (CLXVIII) Dia de portes obertes.

Alternativa | 11 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aprofitant que el passat dia 3 de març era de portes obertes,  visitàrem alguns llocs d’aquests on normalment se paga.

El primer, per ser el que obria més prest, Ca n’Alluny. És la casa on va viure Robert Graves que fou construïda al 1932. L’escriptor que va néixer a Wimbledon (Londres) al 1895, visqué a Deià des del 1929 fins al 1936 que partí per mor de la guerra però tornà alguns anys després i hi va viure fins que morí a l’any 1985. Al 2006 s’inaugurà la casa museu que està regida per una fundació formada per l’Ajuntament de Deià, el Govern Balear i un representant de la família Graves. No hi ha fotos perquè me demanaren que no en fes.

La segona visita va ser a Son Marroig antiga possessió que pertanyé a la família Masroig, branca de Sa Foradada. La situació és meravellosa, mirant de cap a ponent són molts els que hi han contemplat una posta de Sol i alguns també hi han vist el Raig Verd. Compta amb una torre de defensa del segle XVI que permetia als habitants de la possessió protegir-se dels pirates que al resguard de la Foradada ancoraven els vaixells i els permetia pujar a fer les seves endemeses.  

L’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria –Toscana, trobava que aquesta possessió estava a un lloc ideal i la volia comprar, va haver de negociar molt però al final l’aconseguí. Va ser al 1877 que l’adquirí per un preu molt superior al que realment valia, alguns li feren befa i ell deia que hagués donat aquests doblers només pel forat de la Foradada . Hi va fer reformes donant-li un estil molt personal amb influències de diferents cultures. També va fer un seguit de miradors per gaudir des de arran de penya-segat, del paisatge envolupant. Destaca molt el templet d’estil grec que va fer construir amb marbre blanc duit de Carrara, Itàlia.  

Va ser també la residència del seu secretari, Antoni Vives qui després de la mort de l’Arxiduc, al 1915, heretà la majoria de les propietats d’aquest a  Mallorca. Son Marroig encara és propietat d’una descendent d’aquesta família. Avui és un museu que ens mostra alguns detalls de la vida d’aquest estudiós, artista, aventurer i mecenes que admirava la costa de Mallorca. Va ser un gran promotor del turisme, convidant a persones de les cases reials d’arreu d’Europa a les seves possessions d’aquesta estimada illa, també hi passaren pintors, escriptors, músics i tota casta de científics. Qui li hagués dit que molts d’aquells llocs tan idíl·lics que ell contemplava des del Nixe, avui serien zones urbanitzades amb tant poc seny. Crec que no podria entendre que aquests paisatges que volien veure els primers turistes, s’hagin omplit de construccions per posar-hi turistes.

La tercera visita la férem a Miramar, monestir fundat per Jaume II a petició de Ramon Llull al 1276 on s’impartien classes d’àrab als monjos franciscans que havien d’anar a terres “d’infidels” a evangelitzar-los. Anteriorment hi havia en quest lloc una alqueria islàmica, Alcorayola. Al 1485 s’hi instal·là la primera impremta de Mallorca que estava regida per Nicolau Calafat. Amb el temps va passar per diferents propietaris, salvant-lo uns de ser simples runes i d’altres fent les reformes que creien adients al temps que vivien. En el 1812 se subhastà i passà a mans de Gabriel Amengual. Quan vengué l’Arxiduc decidí comprar Miramar i les seves terres que en aquell moment eren de Joan Serra, va ser la primera propietat que adquirí a Mallorca, això era al 1872. Molt interessat en la vida de Ramon Llull, intentà refer una mica el que pensava que era el monestir però introduint-li detalls personals.

El primer que trobam quan arribam és la tafona però es tracta d’una relativament moderna, de 1934. A continuació hi ha la sala de mapes de l’Arxiduc on hi ha a més de mapes, fotografies, gravats i diferents objectes. Del que un temps va ser el claustre només queden algunes columnes que l’Arxiduc aprofità per al jardí però hi va fer muntar un fragment del claustre recuperat del convent de Santa Margalida de Palma, pertanyent al segle XIII.

A l’interior se pot veure alguna referència de la vida monàstica i concretament de la vida de Ramon Llull. Part del trespol és original del segle XIII. Tornant a l’exterior trobam la capella que amb el pas del temps ha sofert diferents transformacions, el que veim ara se construí aprofitant un lateral de la capella original.

Els singulars jardins, cadascun amb un estil diferent mostren els gusts de l’Arxiduc. Baixam a les parades i tot d’una trobam miradors, aprofitava els llocs més espectaculars per construir-los i així gaudir de l’entorn. Són construccions amb estils diferents cadascuna d’elles però totalment integrades en el paisatge, també se comuniquen amb uns camins que no només no espenyen el paisatge sinó que l’afavoreixen.

La capella del beat Ramon Llull està construïda a un lloc que s’hi accedeix per un pont dins un entorn boscos meravellós. Va ser inaugurada al 1877 i pareix que fou una joia, a l’any 1975 va ser destruïda diuen que per un llamp tot i que pareix que s’hi hagués produït una explosió.

Hi ha personatges que un dia aparegueren per Mallorca i deixaren ben patent la seva sensibilitat i estimació per aquesta terra, segur que no podrien entendre el que ara està passant.

                                                                                               ARFV.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

J.R i Ramon Llul.

Alternativa | 10 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

 Avui publicam un article i un dibuix original del nostre company Miquel Trias (un luxe). Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

 

Ben cert que els cavernaris ens volen fer creure que la Mare de Déu nom Joana! És el que no hi ha que el cap de la caverna talaiòtica empri en Ramon Llull com a argument en la seva tasca en favor d'allò que en diu BILINGÜISME.

Bilingüisme segons el PP:  és la situació en què els forans (castellans i estrangers) no importa ni que entenguin el català, de manera que noltros hem de girar la llengua sempre seguit fins que aconsegueixin que descomparegui.


Idò això, al fenomen aquest li podríem aplicar les paraules de l'esmentat Ramon: En tenebres és significada pena e ignorància, si no fos que en el seu cas no podem parlar d'ignorància, ans de mala intenció.

 

 

 

Comissiˇ municipal d'avaluaciˇ i seguiment de la Crisi Econ˛mica

Alternativa | 09 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Al ple de març volem presentar una moció per que l'Ajuntament aprofiti al màxim el petit marge d'actuació que existeix en l'àmbit local per a contribuir a aportar solucions a la crisi en el nostre municipi, adoptant mesures en l'àmbit de les nostres competències i  proposant i exigir, si escau, mesures efectives al Consell ,a l'executiu de la Comunitat   Autònoma i al Govern d'Espanya. Aquesta moció ja l'hem presentat a la resta de grups de la oposició per que es sumin i aportin millores si el consideren adient, i ara us al fan arribar a vosaltres amb la mateixa intenció.

La greu crisi econòmica que estem patint no pot deixar de ser una preocupació primordial d'aquest Ajuntament, i com administració més propera a les persones, hem de fer el possible per donar resposta a les dificultats socials i econòmiques derivades de la crisi.

Encara que tenim en compte que les competències municipals en matèries d'ocupació i política econòmica són reduïdes, i que la situació econòmica de la institució no és bona.

A pesar de que les classes populars no són en absolut les culpables de la crisi actual, són elles les quals sofreixen amb major virulència els efectes econòmics de la crisi: disminució contínua de les prestacions socials, majors obstacles en l'accés a l'ocupació, problemes per a veure satisfet el dret a un habitatge, etc.

Consideram que cal articular un nou espai en el qual tots els grups representats en la corporació municipal treballin conjuntament per a estudiar els efectes de la crisi econòmica i proposar mesures per a pal·liar-los. Experiències similars s'han portat a terme en el Parlament Europeu i des del Govern d'Espanya, però també en diputacions provincials i ajuntaments, i s'han convertit en una eina vàlida per a mitigar les conseqüències de la crisi.

Proposta d'acord

PRIMER.- Crear una Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi Econòmica en el nostre municipi, formada per una representació de cadascuna de les formacions polítiques d'aquesta corporació, i la tècnica municipal de serveis socials i  que prevegi la possibilitat de contar amb la participació, assessorament i ajuda de tècnics de la corporació municipal, així com d'associacions veïnals, organitzacions sindicals, empresarials, etc. 

SEGON.- Assignar a aquesta Comissió les següents fins: 

a) Realitzar un seguiment de l'evolució de l'atur en el nostre municipi per sectors, sexe i edat.

b) Controlar l'aplicació i resultats dels plans i de les subvencions, ajudes i prestacions socials del Govern central, de la Comunitat Autònoma i del Consell Insular en matèries d'ocupació, immigració, habitatge i benestar social. 

c) Conèixer els casos que existeixin procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per causa d'impagament d'hipoteca o lloguers. Proposar l'assessorament als afectats dels serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament.


d)   Si escau, conèixer i seguir la possible situació dels treballadors en procediments concursals i/o en Expedients de Regulació d'Ocupació, si aquests es donen en el nostre municipi. 

h) Elevar aquesta informació al Ple de la Corporació, a les diferents Comissions Informatives que poguessin estar relacionades i als diferents Grups Municipals, així com divulgar-la al conjunt de la ciutadania utilitzant els canals als quals té accés la Corporació.

 

 

Contra la reforma laboral

Alternativa | 08 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Ja fa uns dies des de la proposta de la nova Reforma Laboral. Aquest cop és el PP. Fa uns mesos era el PSOE. I fa escassament un mes, eren CCOO i UGT qui firmaven amb la CEOE un acord que reduïa els drets, els salaris i la posició de força dels treballadors. Un rere l’altre van degradant cada cop més les condicions de vida i treball de la immensa majoria de les persones que habitam aquest trist racó de món.

Cada cop pareix més evident que govern i vida digna són incompatibles. I molt més si des del poder no es fa més que tirar terra al damunt dels que menys tenen i complir la voluntat dels que sempre han manat: els poders econòmics. Rajoy, en resposta als sindicats, els va dir: “se van a quedar solos”, Europa, n’Obama, la Patronal donen suport a les mesures. Si els sindicats no estan sols i representen als treballadors (cosa que podria dubtar-se), el que si hem de tenir clar que tant “Europa”, com n’Obama, la Patronal i resta d’organismes favorables a la reforma no són més que els representants del mateix model capitalista neoliberal. I tots aquests, en nombre, no són ningú davant dels milions de treballadors i famílies que veuran agreujada la seva situació per les mesures empreses. (Segurament per a ells no som més que “daños colaterales”).

Només per enumerar unes quantes de les mesures que la reforma impulsa, estem parlant de que:

-Es redueix la indemnització per acomiadament dels contractes indefinits de 45 dies per any i 42 mensualitats com a màxim a 33 dies per any i 24 mensualitats.

-Amplia les causes de l'acomiadament objectiu amb indemnització de 20 dies per any (les empreses podran acollir-se a aquesta modalitat simplement al·legant que porten tres trimestres consecutius en situació negativa.

- Les empreses de menys de 50 treballadors podran fer contractes de període de prova d'un any (durant el període de prova l'empresari et pot acomiadar sense cap indemnització i sense tenir la necessitat d'al·legar cap causa).

-  Permetran que els treballadors a temps parcial puguin fer hores extres (això farà que se contracti a mitges jornades però que s’obligui a treballar 8 o més hores).

- Es dóna més poder als empresaris per modificar les condicions laborals: podran canviar la jornada laboral i aplicar la mobilitat dins les empreses, fins i tot entre diferents categories professionals.

- Quan a convenis: facilita que els empresaris puguin despenjar-se de l'acordat i estableix la pròrroga automàtica que tindrà una durada màxima de dos anys.

- Es faciliten els acomiadaments col·lectius: les empreses ja no hauran de tenir autorització de l'Administració per realitzar EROs.

I un llarg etcètera de mesures lesives als interessos de la gran majoria de persones del país sense cap aspecte positiu en matèria de relacions laborals. Una reforma feta expressament per abaratir els costos d’acomiadament i per donar el dret legal als empresaris per fer el que vulguin amb els seus treballadors: moure’ls, imposar-los els torns, feines i horaris, pagar-los menys... tenint-los atemorits a un possible acomiadament gairebé gratuït.

La pèrdua contínua de drets en totes les reformes que s’han fet fins ara demostra que la via del Pacte Social, del Diàleg, la Negociació i les al·legacions, no serveixen per res més que per a què els sindicats “majoritaris” surtin a la foto i ens vulguin fer creure que la mobilització no és important, sinó que s’ha d’intentar fer enraonar al govern i empresaris. Aquesta reforma laboral necessita d’una resposta enèrgica per part dels treballadors. És una situació difícil: mobilitzar-se pot causar problemes en les empreses. Però és imprescindible aquesta mobilització i aconseguir realitzar una vaga general important, que pot ser la única via possible per aturar els peus al govern i patronal i trencar un diàleg que tenim perdut abans de començar.

 

 

 
Avui Dia Internacional de la Dona. A la seu de Serveis Socials, a les 18:30 hores la projecció de la pel·lícula “Cosas de mujeres

 

 

 


 

 

 

New ordinance of the occupation of public spaces

Alternativa | 07 Marš, 2012 20:40 | facebook.com twitter.com

 

Nearly two weeks ago the new ordinance of the occupation of public spaces with tables, chairs and other complementary elements and the use of terraces  was initially approved.

It  was urgently approved by the mayor's vote and supported by the vote of the UMP. The rest of the opposition groups voted against.This is mainly because of the haste and the lack of previous meetings. Despite our requests  we where not given a couple of days to study the matter and among other things to do  a extraordinary plenary session . It had to be approved “yes or yes”  last Thursday to be effective on the first of May, ... Well as in the day of today it  has not been published   in the BOIB (Official Gazette of the Balearic Islands)  http://www.caib.es/boib/index.do?lang=en

 This is a real political work around . Five hours before the plenary session  we received incomplete mappings of the areas.

We think we need a new ordinance improving the actual one,here under we share the plans and maps :

 

Ordinance.

Maps

We hope your ideas, input, opinions

Nueva ordenanza de ocupaciˇn de los espacios p˙blicos

Alternativa | 07 Marš, 2012 20:36 | facebook.com twitter.com

Hace casi dos semanas se aprobó inicialmente "la nueva ordenanza de ocupación de los espacios públicos con mesas, sillas y otros elementos complementarios y del uso de terrazas y zonas privadas de la oferta turística básica visibles desde la vía pública."

Se aprobó su urgencia por el voto de calidad del alcalde y posteriormente por el apoyo de UMP a la votación. El resto de grupos de la oposición votamos en contra sobre todo por la precipitación y falta de reuniones previas. A pesar de nuestras peticiones no se quiso dar un par de días a la oposición para estudiarla entre otras cosas y hacer un pleno extraordinario esta semana. Había que aprobar sí o sí el pasado jueves para poder hacer efectiva día 1 de mayo, ... Pues bien hasta hoy no ha salido a exposición pública en el BOIB.

La presentación de un tema tan importante como éste fue un auténtico apaño político del que ni los técnicos ni la oposición tenemos ninguna culpa . Cinco horas antes del pleno aún nos llegaban mapas y todavía faltaban ... y el que se aprobó era un borrador que tenía artículos dudosos y una cartografía incompleta (en la plaza del Puerto aparecían bancos que ya no existen por ejemplo).

Pensamos que es necesaria una nueva ordenanza y que  técnicamente se mejora la anterior, y esperamos que a partir de ahora las cosas se hagan mejor. Recordamos que en la pasada legislatura ya se hizo una aprobación inicial, alegaciones ... y luego se detuvo.

De momento el próximo miércoles tendremos una primera reunión de portavoces para hablar de este tema.

Ponemos a su disposición;

Ordenanza,

Planos,


Esperamos vuestras ideas, aportaciones, opiniones ..

 

Nova ordenanša ocupacio via publica

Alternativa | 07 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Fa quasi dues setmanes es va aprovar inicialment "la nova ordenança d'ocupació del espais públics amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública.

Es va aprovar  la seva urgència pel vot de qualitat del batle i posteriorment pel recolzament de UMP a la votació. La resta de grups de l'oposició vam votar en contra sobre tot per la precipitació i falta de reunions prèvies. A pesar de les nostres peticions  no es va voler donar un parell de dies a l'oposició per estudiar-la entre altres coses i fer un ple extraordinari aquesta setmana. S'havia d'aprovar sí o sí dijous passat per poder-la fer efectiva dia 1 de maig, ... Doncs bé fins avui no ha sortit a exposició pública al BOIB.

La presentació d'un tema tan important com aquest va ser un autèntic nyap polític del qual ni  els tècnics ni la oposició tenim cap culpa (a pesar de que si vareu arribar a escoltar al batle al ple semblava que eram la oposició els responsables de tota aquesta precipitació).  Cinc hores abans del ple  encara ens arribaven mapes i encara faltaven... i el que es va aprovar  era un esborrany que  tenia articles dubtosos i una cartografia incompleta a la qual ja vam detectar un mapa incorrecte ( a la plaça d'eu moll apareixien bancs que ja no existeixen per exemple).

La veritat que aquest començament recorda massa el que va passar a la passada legilslatura quan al  gener del 2009 es va presentar per urgència també la aprovació inicial de l'anterior esborrany d'ordenança (article)

Pensam que cal una nova ordenança i tècnicament es millora l’anterior, i esperam que a partir d'ara les coses es facin millor.  Recordam que a la passada legislatura ja es va fer una aprovació incial, al•legacions... i després es va aturar.

De moment el dimecres que ve tendrem una primera reunió de portaveus per parlar d'aquest tema.

Posam a la vostra disposició;

Ordenança,

Plànols,

 Esperam les vostres idees, aportacions, opinions..

 

 

Els valors de la resiliŔncia

Alternativa | 06 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

          Fa uns dies va arribar a mi, una mica per casualitat, el llibre La resiliència de Anna Forés i Jordi Grané. Defineixen el terme resiliència com “la capacitat de les persones , els grups i les comunitats per enfrontar-se, superar i sortir transformats davant l’adversitat”.  Sembla que en uns moments com els actuals, on la crisi es fa cada dia més evident, és un valor a prendre molt en compte.

         En el llibre s’exposen diferents exemples de persones “resilients” , el cas més espectacular és el de Tim Guénard. Aquest home, entre altres desgràcies, va patir que la seva mare l’abandonés fermat en un pal d’electricitat en mig d’un bosc als tres anys, va rebre pallisses brutals per part del seu pare, abusos sexuals, etc. Si en el seu moment s’hagués fet un exercici de preveure el seu futur, tothom hagués apostat per un futur negre prop de la violència, les drogues i la delinqüència. En canvi, Tim Guenard avui dia és pare de quatre fills, és autor del llibre Més fort que l’odi, es dedica a cuidar nins i nines maltractats, ha creat l’associació Altruisme i és apicultor i col·laborador del Tour de França.

        El llibre desmunta algunes hipòtesis i creences que són acceptades per l’opinió pública. Tots hem sentit qualque vegada que hi ha estadístiques que demostren que un percentatge molt elevat (80-90%) dels maltractadors han estat maltractats a la seva infància. Aquets estudis amb mètodes retrospectius ens podria dur a pensar que tot aquell que ha estat maltractat a  l’ infància té molts de números per ser un maltractador en el futur, o que aquell que ha patit una infància molt dura està predestinat a ser un delinqüent o una mala persona. Però resulta que hi ha altres estudis, emprant mètodes prospectius, que demostren que sols uns 5% dels nins que han estat maltractats en la infància seran maltractadors en el futur. Això en certa manera demostra que el futur de les persones no ve predeterminat per les desgracies que ens han succeït en el passat, més bé que tenim el potencial de construir el nostre futur, tot i que el llibre deixa clar que aquest no és un procés totalment individual, sinó que les persones “resilients” sempre necessiten un recolzament extern, ja sigui de familiars o d’amistats.

        Un altre concepte molt interessant és el de la resiliència comunitària, que s’inspira en el principi de que, de la mateixa forma que les persones poden ressorgir davant una adversitat, les comunitats també tenen eines, recursos i capacitats per superar desgràcies o situacions difícils, com poden ser catàstrofes naturals (recordem la reacció del poble japonès fa un any) o crisis com l’actual. S’exposen les següents característiques que defineixen una comunitat “resilient”: l’autoestima col·lectiva, entesa com l’orgull respecte del lloc on viu una persona; el sentit de comunitat i la identitat cultural; l’humor social , capacitat d’alguns grups per trobar la comèdia en la seva pròpia tragèdia; la honestedat estatal, aspecte que implica l’existència d’una consciència de grup que condemna la deshonestedat del funcionariat i valora l’exercici honest de la funció pública; la solidaritat dins la societat i l’exercici d’una democràcia efectiva i transparent en la presa de decisions col·lectives. Com a valors contraris a la resiliència  s’anomenen la corrupció, l’autoritarisme, el paternalisme , la burocràcia , el racisme o la humiliació del més dèbil o del diferent (preocupa veure com amb la crisi tornen les mirades de desconfiança cap als nouvinguts i se’ls acusa poc menys que de privilegiats).

        Tots tenim molt presents el model econòmic especulatiu que ens ha portat a la crisi actual, tots hem pecat en certa manera de creure que la bombolla econòmica no tenia fi, i que es podia permetre una certa deixadesa amb els casos d’especulació i  de corrupció.  Però sembla que no haguem aprés suficientment la lliçó. Preocupen especialment els retalls i el camí que està prenent la política educativa, ja que si no som capaços de reforçar la nostra societat i cohesionar-la amb uns valors “resilients” difícilment serem capaços de construir un futur basat en l’esperança humana i de recuperar-nos davant les adversitats.

“L’educació és l’arma més poderosa que pots usar per canviar el món”.  Nelson Mandela

Joan Cifre Cerdà

 
Inner Sight

Queridos compañer@s.
Nos complace estrepitosamente despues de unos meses de registros mezclas etc, por fin mostraros un adelanto de lo que estamos componiendo y grabando. Podeis escuchar 2 nuevas canciones clickando en los iconos de cada red social + abajo.

Esperamos ansiosamente vuestros comentarios :-)

 

Un gran saludo a todos!!!

 

Alex, Ros, Jose, Arturo y Mati

 

 
 
 
 
         

 

Junta de govern del 21 de febrer 2012.

Alternativa | 05 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Publicam un resum de la Junta de govern del passat 21 de febrer

Hisenda

Vam aprovar una important relació de  factures corresponents a despeses pressupostades i efectivament realitzades a l’exercici 2011; 768.741,70 euros i 88.417,69 euros d’extrajudicial.

Urbanisme

- Dació de compte  de resolucions de batlia de concessió de 9 llicències urbanístiques.

- Al tema de la disciplina urbanística no va haver expedients a tractar.  Vam insistir en la necessitat de fer una reunió de portaveus per tractar el tema, sobre tot en el referent al cobrament de multes, on volem tenir informació clara de com es troba el cobrament de les multes. I més encara quan el nou Decret Llei 2/2012 en matèria urbanística, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible  ha el·liminat la necessitat d’enviar al Consell Insular els expedients amb sancions urbanístiques superiors a 60.000 euros.

Varis.

- Vam aprovar, a proposta del regidor de servei; donar compliment a  la millora de la  de UTE de neteja viària per instal·lar un  sistema de seguiment GPS per a 16 vehicles municipals (recollida residus i brigada).

- Vam aprovar, a proposta de la regidora  de cultura, les bases per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual per a l’any 2012. S’ha pujat l'import de la subvenció, en lloc d'un 30% es subvencionarà un 50% del total de la factura (document). La regidora va recollir la nostra proposta de que al cas dels retols, els subvencionats s’han de comprometre a mantenir-se per un període de 5 anys, o fins que es mantingui actiu o obert el comerç, negoci o entitat.

- Vam aprovar, a proposta de la regidora de cultura, la organització de l’exposició "Rompre Murs del silenci" al museu (23 març- 30 abril) produïda per l'Associació memòria de Mallorca i la revista Sa Plaça. (140 euros). Al final de l'article teniu més informació d'aquesta exposició itinerant que ja s'ha fet a diversos municipis.

- Vam aprovar, a proposta del regidor d’esports el pressupost per arreglar la deshumificadora de la piscina de 4.015 euros d’Elecnor.

- Vam aprovar sis expedients sancionadors  per infraccions a les ordenances municipals d’animals domèstics, neteja de les vies públiques i recollida de residus sòlids urbans.

- Vam aprovar la sol·licitud del Jutjat de Pau de l’accés a les dades del PADRO per consultes.

- Vam aprovar una sèrie d’ajudes assistencials  per personal laboral i funcionaris.

- Vam aprovar la sol·licitud de suspensió de l’ acord de l’expedient disciplinari  a un policia local, aprovat a la Junta de Govern de 18 d’octubre de 2011,  fins la realització del judici.

- Vam aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament de productes de neteja pels edificis municipals a l’entitat TONFER S.L. per 7.532,88 euros (IVA exclòs).

- Vam aprovar l’adjudicació del contracte de serveis per a la protecció de l’enllumenat públic de l’Avinguda Paris i eliminació de quadre elèctric del carrer Elcano, cantonada passeig Salaegui del Port de Pollença, a Elèctrica Bahia S.L.”  per 5.085,26 euros (IVA exclòs). Vam insistir en la necessitat de regularitzar la contractació del manteniment de l’enllumenat públic que s’ha de fer enguany.

- A la Junta vam demanar comprovar la proposta d’adjudicació del contracte de serveis de jardineria per a la poda de l’arbrat  a Josep Martorell Luis (Forcat), per un import tota de 11.893.29 euros (IVA exclòs). Una vegada comprovada que la seva oferta que  disposava de més mitjans tècnics que les altres ofertes.

- Vam continuar tirant endavant l’obra del “Centre de dia per a persones majors” , una obra que sembla maleïda.


Els artistes, un grup de set pintors, acompanyats de set escriptors, entrellacen la força de la imatge i la paraula - testimoni, poesia, narració- moguts per la causa de la recuperació de la memòria i la vindicació de les persones i dels ideals anihilats per  la dictadura franquista i silenciats sorprenentment en temps de democràcia.

Tomeu Coll / Sebastià Sansó

Joan Lacomba / Ramon Lacomba

Joan Mariando / Jaume Santandreu

Marquet Pasqual / Maria Victòria Secall

Biel Noguera / Llorenç Capellà

Ferran Pizà / Andreu Aguiló

Jaume Poma / Margalida Socias

Hem volgut retre homenatge a les víctimes i als seus valors de justícia i progrés, denunciar les injustícies i persecucions i fer palès el patiment profund de les persones i familiars, sotmesos a la por i privats del dol legítim.

Maria Antònia Oliver presidenta de l’associació Memòria de Mallorca diu al pòrtic del catàleg: Amb aquesta exposició donam veu a les víctimes mitjançant l’impacte visual que ens aporta la pintura acompanyada de textos escrits: les víctimes hi són presents i ens parlen, i nosaltres les miram i escoltam, cream amb l’art la complicitat i l’empatia necessàries per rompre persempre els murs de silenci.

 

 

 

Trescant pel mˇn (CLXVII) Del Pla de n'EvangŔlica a ses Planes d'en Cabrit.

Alternativa | 04 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

El passat dia 18 de febrer i dins de les activitats d’agenda del Paratge Natural de la Serra deTramuntana que organitzen les dues educadores i guiats pel naturalista i dibuixant Vicenç Sastre, tinguérem l’ocasió de participar a l’itinerari interpretatiu del Pla de n’Evangèlica a ses Planes d’en Cabrit. Aquesta activitat consistí en descobrir les característiques dels diferents nivells de vegetació de la muntanya, el relleu i la seva toponímia a més de conèixer en detall un dels indrets menys coneguts de la Serra de Tramuntana.

El dia començà plujós i l’inici de l’excursió se posposà una estona, a la fi començàrem el desplaçament des d’Andratx fins al Pla de n’Evangèlica on deixàrem els cotxes i continuàrem a peu pel camí de sa Coma de ses Selles.

 Aviat som a ses Fontanelles i en Vicenç comença a donar explicacions sobre tota la temàtica prevista sent escoltat amb interès, després d’algunes aturades observant orquídies, altres plantes, marges, pous, etc, seguim el camí que ens puja fins a la Caseta dels Carabiners i allà recuperam energies però al cap de un moment se posa a ploure i això fa pensar que haguem de tornar enrere perquè alguns dels participants no venen degudament equipats.

La motxilla d’en Vicenç pareix el barret de copa d’un mag, d’on surten els impermeables que falten.  Tot i que alguns no tenen traça de ser grans caminadors, el grup decideix continuar per el que prenem el Pas Gran que va pujant i aviat arribarem a ses Planes d’en Cabrit, alguns tiranys entre carritxeres ens duran fins a la part més alta on en Vicenç ens continuarà explicant la toponímia de la zona. Des d’aquest punt veim clara la pujada a s’Esclop, mai no hi hem pujat per aquesta banda per el que ens l’apuntam per a una futura ocasió.

El temps ha millorat i no fa mal estar aquí a dalt, la vista és molt agradable però ja comença a ser hora de davallar, ho hem de fer en bones perquè la roca està banyada i alguns han sabut el que és una bona culada. A l’arribada als cotxes parlam de les properes activitats i cadascú pren el seu rumb.   

Sempre són interessants aquestes activitats amb gent diversa i guiats per alguna d’aquestes persones que els hi agrada transmetre els seus coneixements, no com alguns que no expliquen el que han après just per a que els altres no sàpiguen tant com ells.

En aquest sector d’activitats per la natura i la cultura també hi han arribat les retallades, per el moment se deixen de fer itineraris amb en Vicenç Sastre, en Tomàs Vibot i d’altres que ens fan gaudir cadascun amb la seva especialitat. No sé si qualcú s’ha aturat a fer càlculs però si aquesta colla d’impresentables que ens governen no s’haguessin pujat els sous, quants de doblers hi podria haver més per a cultura? I encara més, si tots els xorissos que estan imputats per les seves malifetes tornessin tots els doblers, quanta cultura i sanitat se podria pagar? És curiós, elegim als qui ens han de representar i ens roben, després de pocs anys hem tornat a triar els de la mateixa família política, els cadells dels anteriors i ens retallen tot el que volen, pugen els preus dels serveis públics, ens rebaixen els drets, també ens rebaixen els nostres sous i se pugen els seus, és curiós. No sé si se’n riuen de noltros... pot ser tinguin motius per fer-ho.  Encara hi ha treballadors que pensen que aquests ens trauran de la crisis, jo crec que sí, quan noltros l’haguem pagada.

                                                                                                ARFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Segueix)

L'euro, 10 anys de pujada de preus i estafa irracional

Alternativa | 03 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Avui publicam un nou article d'Ichigo. Ja sabeu que per publicar algun article només l'heu d'enviar al nostre correu electrònic: alternativaperpollenca@gmail.com

Fa 10 anys molts pensàvem que quan arribés l'euro els preus no pujarien de cap de les maneres. Diguem-ho clar: 1 euro ha estat i sempre serà 166,386 pessetes. I què va passar de 28 de febrer a 1 de març? Que hi havia confusió. Tenim clar l'exemple d'una tassa de cafè: fins aquells dies només era 100 PTA, d'aquells dies endavant 1 EUR. Quins són els causants? Les persones? NO. Són el Banc Central Europeu (BCE) i el Govern Espanyol (amb Aznar).

D'acord que l'euro va ser acceptat per 12 països de 1999 a 2002 (Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Grècia, Bèlgica, Àustria, Portugal, Irlanda, Finlàndia i Luxemburg), i que varen incorporar-se 5 països més de 2007 a 2011 (Xipre, Eslovènia, Malta, Eslovàquia i Estònia). Però aquest tema només significa una cosa, i és passar-se de la ratlla. De fet, només té un avantatge i és que és la moneda més forta de totes les monedes. La resta són inconvenients.

Històricament, als anys 90 s'havia parlat de la moneda que conduiria a Europa a un futur millor: l'ECU (European Currency Unit). Molts països (amb l'excepció de Gran Bretanya) varen fixar-se en aquella moneda. Lamentablement, Helmut Kohl (canceller d’Alemanya en aquells temps) va mencionat “Der KUH”, i tots els diputats alemanys es varen riure pensant que l'ECU era una vaca (Oh God, what have I done?).

Però mentre tinguem a l'euro com la moneda que s'utilitza avui dia, els preus de moltes coses continuaran pujant, tant amb motiu com sense. I molt més en referència a la vivenda. I la resta, diguem-ho clar: els aliments varien de preu, però els ordinadors i les consoles de videojocs baixen.

Però això només és el principi. El pitjor és que els sous dels treballadors espanyols estan al nivell de l'any 2001, o sigui que no pugen. Com podrem arribar a final de mes? I els nouvinguts des de 2006 només es conformen amb els 1000 euros mensuals màxim, ni un cèntim més (mileurisme, per suposat).

Si no fos perquè Felipe González ens hagués ingressat a la anteriorment cridada “Comunitat Econòmica Europea”... I el pitjor de tot és que la UE no està mai disposada a sancionar a Espanya pel dèficit superior a 4,5% i atur superior al 5%, i ni tant sols sé quin és el motiu. Repeteixo, el tema de l'euro és passar-se de la ratlla. Si això continua així, jo ja diré “adéu” per sempre a la confiança en la UE perquè em faré “euroescèptic” irremediablement.

Bé, en realitat ja havia perdut la meva confiança des de 2008, que ho sapigueu.

Un manifestant grec cremant una bandera de la Unió Europea.

 

 

 

AlĚlegacions al Pla Hidrol˛gic.

Alternativa | 02 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Al gener del 2007  vam publicar el primer article contra la destrucció de la zona humida de l'Ullal per part de la segona fase de la circumval·lació del port.. En aquel moment vam ser l'únic partit municipal que es va oposar i va presentar al·legacions a una obra molt impactant i excessiva. Ens agrairia que aquest fos el darrer article parlant de la protecció de la zona humida i que el proper parlés de la seva recuperació

Aquest dilluns vam registrar les nostres al·legacions al Pla Hidrològic a les que demanam mantenir  la delimitació de la zona humida de l’Ullal També demanam expressament a la Conselleria de Medi Ambient que qualsevol al·legació que es pugui presentar en referència al municipi de Pollença es resolgui amb el màxim rigor tècnic i amb fonaments científics tan sòlids, al manco, com els que justificaren la redacció del Pla que ara es sotmet a informació pública.

Una vegada que no s'ha presentat cap al·legació institucional que qüestioni la delimitació de la zona humida de l'Ullal, esperam que el Govern no s'atreveixi  a canviar la delimitació de la zona humida de l'Ullal només en funció de al·legacions particulars, amb interessos urbanitzadors a la zona, el que els deixaria en evidència.

 

 L'Ullal o Prat de l'Ullal és una zona humida litoral d'unes 11 Ha. potencials, inventariada amb rigor tècnic i fonaments científics i amb valors ecològics significatius especialment a nivell vegetal i hidrològic, que ja ha patit limitacions al seu aiguamoll potencial amb dessecacions per motius agraris, reblits per a urbanitzar (l'Hotel Pollensa Park es construí dins el prat )i  la construcció de la segona fase de circumval·lació del Port de Pollença. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4


A la zona  hem pogut comprovar sobre el terreny que a la cartografia vegetal de les zones humides de  la zona cartografiada de sesquera (Cladium mariscus amb Phragmites), l'habitat de la qual s'inclou a l'Annex I de la Directiva d'Habitats, és menor de l’existent realment, per això també hem demanat completar la cartografia vegetal de la mateixa incorporant l’extensió real de sesquera.

 

GrÓcies al diari "P˙blico".

Alternativa | 01 Marš, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

El diari 'Público' va publicar el divendres la seva darrera edició impresa. Les dificultats econòmiques que patia l'empresa, que l'havien portat a presentar un concurs de creditors a principis d'aquest any, l'han obligat finalment a tancar el diari. De moment el tancament no afecta la versió digital, que continua amb la seva activitat i publicant entre altres coses la més que interessant columna d'Escolar.

En nombroses ocasions hem utilitzat a aquest bloc vinyetes publicades pel diari  o hem enllaçat els interessants articles i opinions que es podien trobar al mateix. Hem descobert a excel·lents periodistes com Ignacio Escolar, Joan Gari, Juan Carlos Escudier, Isaac Rosa... Hem descobert una altra forma d’escriure sobre ciència. Hem gaudit dels escrits de Vicenç Navarro, Josep Fontana, Luis García Montero, Noam Chosky, Naredo, Martín Seco...

Tot és millorable però ningú pot negar que les pàgines del diari Público han enriquit el gris panorama de la premsa estatal. Com han dit els seus treballadors; la pèrdua del diari público és la pèrdua d'una veu crítica indispensable per a la pluralitat informativa i de pensament. Igual que el va ser el tancament de l'enyorada TV Mallorca.  

La molt limitada diversitat ideològica existent en els majors mitjans d'informació existents en el nostre país ara és encara més limitada. I això al moment que necessitam mitjans de comunicació que ens donen informació alternativa sobre la crisi i les seves possibles solucions. Com recordava Vicenç Navarro al mateix diari público; cap mitjà de gran difusió ha facilitat o plantejat un debat sobre la permanència o sortida d'Espanya de l'euro com possible sortida de la crisi (Suècia, sense euro, és el país que està creixent més en la UE-15). I com deia el mateix Navarro;

Tenim un problema a Espanya amb les esquerres, ja que el seu comportament contribuïx que no sorgeixin rotatius de totes les esquerres. No cal dir que les dretes tenen els mitjans financers que les esquerres no tenen. I els anuncis que aguanten un rotatiu escassegen en mitjans que, per definició, són crítics de les estructures de poder, incloent les econòmiques, financeres i comercials. Però, per molt poderosos que siguin aquests factors (i ho són), el fet és que hi ha altres factors que també expliquen aquesta situació. I entre ells està la falta de mobilització de les pròpies esquerres, incloent partits polítics, sindicats i moviments socials que, tret que siguin els seus propis mitjans (convertint-se en els seus portaveus), no es mobilitzen per a crear una cultura i una premsa de totes les esquerres.

Un canal de llibertat  ha desaparegut,  perd la societat i es continua debilitant la democràcia. Com ha dit Luis Matías López; La diversitat ideològica en la premsa, ja molt lluny de l'arc de Sant Martí, se sobre forma alarmant al to monocolor, amb predomini alarmant del blau de la dreta.

 

 

 

«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb