URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Votacions ple de març

Alternativa | 30 Març, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Resultat de la votació del ple realitzat avui a les 8:15, com us vam informar el batle a petició dels portaveus del grups d’Alternativa, PSOE. PSM-EN i ERAM va posposar la celebració del ple ordinari de dijous per la coincidència amb la Vaga General. Les mocions que haviem presentat els grups de l’oposició així com la part de control i seguiment s’ha passat a la propera sessió ordinària del mes d’abril.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011. Aprovada per unanimitat.

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012. Rebutjada l’al·legació del PSM amb els vots a favor del rebuig de l’equip de govern, abstencions d’Alternativa, PSOE,CiU, UMP i Esquerra i vot en contra del PSM.

Es resolia una al·legació per part del PSM  a la qual proposaven reduir les retribucions del membres de l’equip de govern. Ha estat  el punt més debatut de tot el ple amb nombrosos retrets entre l’equip de govern i el PSM sobre actuacions d’uns i altres a anteriors legislatures. Per la nostra part ens hem abstingut com la resta de grups de l’oposició (excepte el PSM, evidentment).Aquesta és l’argumentació del nostre vot:

Per una part estam en contra de la quarta dedicació exclusiva i per això vam votar en contra de la mateixa. Una vegada que es va aprovar al ple esperarem un any al manco per veure els resultats d’aquesta dedicació exclusiva i el seu compliment dels objectius previstos.

Per altra part ens vam abstenir a l’aprovació dels pressupost ja que la seva tramitació ha estat bona (nombroses reunions, recollida de les nostres aportacions i aprovació en un temps prudencial) i no ha passat res que justifiqui el nostre canvi en referència al mateix.

El sou dels polítics sempre ha estat polèmic, en un principi va ser un avanç i cobrar un sou va permetre arribar a la política als treballadors ( al principi només els rics podien participar en política). Però clar després que la decisió de fixar els sous sigui en mans dels propis polítics dona lloc a  situacions escandaloses. A Pollença no és el cas; l’equip de govern actual cobra menys, individual i col·lectivament que el del 2007 i a aquell moment es van posar les retribucions proposades per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears a l’any 2000 i signat per tots els partits. A més hem de recordar que al setembre de 2008 es va aprovar per unanimitat la nostra moció  a favor de l’adopció de mesures davant la crisi econòmica que va incloure la congelació al pressupost del 2009; dels sous del batle i regidors a l’exercici, de les partidescorresponents al funcionament dels Grups Polítics Municipals.

No obstant també hem de recordar que a l'Ajuntament de Pollença n'hi ha sous que no arriben a 1000 euros i que la mateixa sensibilitat que es té en referència als sous propis s'ha de tenir en referència als sous de la resta.

En definitiva no vem motius per reduir els sous als membres de l’equip de govern i canviar el nostre vot en referència als pressuposts.


3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements. Aprovada pels vots a favor de l'equip de govern i UMP, abstenció d'Alternativa, PSOE i Esquerra. Vot en contra de CiU.

La taxa es fixa d'acord al valor dels terrenys (en base al doble dels valors cadastrals de la zona afegint l´increment de l´IPC que estableix l´INE.) , coeficient d'ocupació (en funció dels dies que al llarg de l´any es pot realitzar efectivament l´explotació, es te en compte els dies que no es pot dur a terme l´explotació per causad´inclemències del temps i dies en que no es pot dur a terme l´explotació per causa d´obres a la via pública, fires, festes i altres actes oficials.valor) i valor d'aprofitament (un percentatge sobre el valor de mercat de dits terrenys, en funció de l´afluència de públic i rendiment de les explotacions, dit aprofitament es distribuiria en un 85% durant la temporada alta i en un 15% durant la temporada baixa). És aquest darrer percentatge el que consideram que és millorable ja que es fa de forma estimativa i pensam que s'hauria de millorar.

 

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

Aprovada amb l’abstenció del PSM

Nomenam procurador i lletrat per unir-nos al contenciós que han posat diferents ajuntament com Alaró contra la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia. Aquesta conselleria té en compte dos criteris per la inversió de doblers als pobles que estan situats a la serra de Tramuntana: que tinguin més del 40 per cent del territori protegit i menys de 5.000 habitants. Si els municipis compleixen les dues condicions, reben una quantitat de doblers bastant superior a la resta de termes de l'Illa.
Pollença té més del 60 per cent del territori protegit,però pel fet de tenir censats més de 5.000 habitants, no gaudim de l'aportació econòmica d’altres municipis més petits com Fornalutx. El contenciós demanam que s'elimini el requisit de tenir menys de 5.000 habitants".

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 del març de 2012. Aprovada amb l’abstenció del PSM

Demana al Consell traslladar plurianualitat 2012-14 per no perdre l’ajuda de les obres del Pla d’obres i serveis.

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca. Aprovada per unanimitat

Es tracta de coordinar les policies locals dels municipis del Nord.

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12) Com era una dació de comptes no calia votar.

 

A la relació hi ha un bon grapat de factures d'empreses i persones que com van denúnciar al seu dia a fiscalia (sense resultat) es van fer incomplit la llei de contractació pública i que han significat un sobrecost per tots els ciutadans, però una vegada que s'ha fet la feina i aquesta s'ha confirmar per part d'un polític o tècnic s'ha de pagar.

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12). Aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern i UMP i abstenció de la resta de grups de l'oposició.

Relacionat amb el punt anterior. El govern obliga a aquest pla d'ajustament i avalar el prestam a 10 anys per pagar als proveïdors. Donada la situació econòmica de l'Ajuntament de Pollença realment fa anys que hauriam d'haver fet un pla similar.

El problema és que ara i gràcies a les polítiques neolliberals, tan de PSOE com del PP, es va eliminar la banca pública, i mentre el banc central europeu presta als bans a un 1% aquest ens faran pagar a una administració pública entre un 5 i un 6%. Un bon negoci per ells i dolent pels ciutadans.

9.- Propostes d’urgència”

El batle ha presentat una proposta d'esmena al Decret Llei 2/201 (decret fet pel mateix govern del PP) per tal de lluitar el cobrament dels aprofitaments mitjos dels urbans i urbanitzables, especialment de Formentor ( un 15%)

Aprovada la urgència per unanimitat

Aprovada la proposta amb el vots a favor de tots excepte l'abstenció de CiU.

 

 

 

 

Territorio Vergara.

 


 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb