URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Juntes 20 -22 de març

Alternativa | 06 Abril, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Publicam un resum  de les Juntes de 20 i 22 de març (aquesta darrera extraordinària)

Junta del 20 de març

- Dació de compte de resolució d’Alcaldia de concessió de 14 llicències.

- Es dona compte de la incoació de cinc expedients disciplinari i sancionador per infraccions urbanístiques.

- Resolució de dos expedients sancionadors per infraccions de la tinença d’animals potencialment perillosos, dos d’incompliment de la llei de protecció animal,  dos de l’ordenança municipal d’animals domèstics, un expedient per infracció de l’ordenança municipal de publicitat dinàmica i  cinc de l’ordenança municipal de la neteja de les vies públiques i quatre de la recollida de residus sòlids urbans.

Junta extraordinària del 22 de març

- Vam aprovar l’expedient per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra dels servidors informàtics, del plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques i convocatòria de la licitació (proposta del regidor de noves tecnologies). Un rènting de 48 mesos. Es tracta de portar a l’Ajuntament les plataformes informàtiques que en aquest moment es troben defora. L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment negociat sense publicitat (es convida a les principals empreses informàtiques de la illa) i emprant, a més del preu, altres criteris d’adjudicació/negociació.

El pressupost de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 10.593’22 €, IVA exclòs, amb 1906’97 € d’IVA, import total de 12.500 €, anuals.

- Vam  aprovar  l’expedient per a la contractació del servei d’orientació educativa, del plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques i convocatòria de la licitació (proposta del regidor) Essent l’objecte d’aquest contracte, entre d’altres, prevenir i actuar contra el fracàs escolar, atendre nins i nines amb problemes d’aprenentatge, donar suport al equips d’orientació dels centres...., de conformitat amb l’establert al plec de prescripcions tècniques adjuntes.

Autoritzar la despesa de 26.904 € (IVA inclòs) amb càrrec a la pertinent partida del Pressupost municipal prorrogat de 2011.

- Es va retirar el plec de condicions de l’adjudicació de les platges, per la temporada 2012, prorrogable a tres temporades més. Vam expressar la nostra opinió contra el mateix. Comprenem que les autoritzacions anuals de Costes suposen un problema quan no es fa una gestió pública de les platges. Pero no podem donar suport a un incompliment de la llei de Costes. Pensam que caldria fer un plec de condicions més modest i en el moment que sigui possible que la gestió de les platges fos realitzada per l’empresa municipal. A Alcúdia fan una gestió pública de les platges i ja les tenen muntades, són més econòmiques i molt bé valorades pels turistes. Actualment això és impossible a Pollença gràcies a la política del govern central del  PP que prohibeix la contractació de nous treballadors per part de l’Ajuntament. També cal  recordar que ni el darrer concessionari ni l'anterior a les platges del Port de Pollença han complit el plec de condicions.

 El portal Tripadvisor ha donat el tercer dels seus premis mundials  Traveller´s Choice Awards Destins de Platja 2012 a Alcúdia.

Platja d'Alcúdia gestionades per l'empresa municipal de serveis, EMSA.

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb