URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Aquest dimecres ple ordinari de juny.

Alternativa | 26 Juny, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Demà dimecres Junta General d’EMSER a les 19:30 h i Ple ordinari a les 20:00 h. Una vegada més publicam l’ordre del dia, amb enllaços a mocions i documents .

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA D’EMSER.

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta d ePèrdues i Guanys, proposta sobre els destí dels resultats socials i gestió de l’òrgan d’Administració corresponents a l’anterior exercici social tancat a 31 de desembre de 2009.

Memòria 2011

Comptes anuals 2011

2.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació.

 

 

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI.

1.- Aprovació, si procedeix de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm 2/2012.

Factures d'exercicis anteriors; un total de 39.171,26 euros . La major part correponen a despeses del personal del festival del 2010 (21.083,47 euros). Crida l'atenció una factura de lloguer de 26 ordinadors portàtils per fer unes oposicions a l'escola de música (2.385,96 euros). En el moment d'escriure aquest article havia pendent un informe d’intervenció per incloure o no a aquesta relació una factura per unes reparacions fetes a la xarxa d'aigua de la Cala Sant Vicenç, unes reparacions que hauria d'haver fet el concessionari (Aigües  Cala Carbó) per valor de 18.304 euros.

2.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Una bona notícia; es tracta de bonificar el 100% de l'importa de la taxa dels certificats d'empadronaments, ara necessaris pel descompte de resident, quan s’obtinguin directament a través d'internet.

3.-Aprovació provisional, si procedeix, de la proposta d’acord sobre la resolució de mutu acord del contracte de la concessió administrativa per a la gestió del servei públic de les piscines municipals Roberta climatitzada i descoberta amb l’empres Algalia Esport SL.

Per desgràcia tot el que vam denunciar des d'Alternativa al seu dia  ha tingut unes conseqüències molt negatives. La deficient construcció de la piscina coberta i climatitzada del Port de Pollença, que suposa una gran despesa energètica, ha fet inviable la seva gestió per part de l'empresa concessionària i es tancarà aquest estiu. El que es vota al ple és la proposta d'acord entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària (que també deixa la piscina descoberta de Pollença, es mantindrà oberta per altra empresa). Tots hem sortint perdent Ajuntament i empresa.

4.- Aprovació, si procedeix de la proposta de nomenament de carrers del municipi.

Es tracta de carrers de la urbanització de Llenaira (noms d'arbres i arbusts), Gotamar (ocells), Síller (flors), Bòquer (la pedrera), La Gola (Torrent de Síller), Las Palmeras ( es proposa canviar el nom a la urbanització) i cercar un camp semàntic pels vials de la urbanització (microtoponímia, peixos, fauna autòctona, éssers fantàstics, mitologia romana), Can Botana (microtopònims), Polígon Industrial (professions, eines).

Esperam que també es nomenen els carrers que es van aprovar la passada legislatura, entre altres la nostra proposta del carrer Margalida Comas.

5.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, PSM-EN, i ERAM per a la supressió de la taxa de matrícula anual pels refugis de fauna.

Ens oposam a la imposició per part del Consell d’una taxa injusta i abusiva als refugis de fauna. Pollença és el municipi de Mallorca amb més refugis de fauna( 7 ): Can Pontico, Can Llompart, Can Cap de Bou, Can Cullerassa, La Plana den Rull, Ca na Marja, Can Sucrer i una part de la finca pública de Míner (Petit) que totalitzen 177 Ha.

6.- Moció presentada pels grups municipals UMP, PSOE, CiU PSM-EN, i ERAM per a l’ordenació dels fondejos en la Badia de Pollença. 

La regidora de turisme ha proposat aquesta moció ;fondejos en la Badia de Pollença.

Es proposa que per a la temporada 2013 l’Ajuntament sol·liciti l’autorització temporal de la làmina d’aigua entre Punta Avançada i l’espigó de Llenaira i es redacti un projecte, i la corresponent estudi d’impacte ambiental, per a la instal·lació “d’illes flotants”, amb un disseny que eviti el dany que els fondejos convencionals i les ancores provoquen a les praderies i altres espècies d’elevat valor de la zona, com les nacres.

7.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN per a la substitución del regidor responsable de la gestió de les platges.

El PSM proposa instar  al batlle  a retirar a l’actual Regidora de Turisme i Medi Ambient la competència sobre la gestió de les platges, vista la deficient gestió realitzada per la mateixa fins ara, que s’ha materialitzat amb una concessió tardana de l’explotació de les gandules i en la pèrdua de les quatre banderes blaves del nostre municipi, i delegar-ho en un altre regidor que pugui millorar la gestió i treballar amb eficiència per a la recuperació de les banderes blaves.

8.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga, CiU, A, PSOE, PSM-EN, UMp I ERAM referente al transpost aeri.

Proposam que el Ministeri de Foment cobreixi el servei de connexió aeri entre illes i entre illes i la Península amb una nova Obligació de Servei Públic, declarant  un concurs públic per a la mateixa,  i que el cost per a l’usuari quedi especificat en base a una tarifa plana i universal de 30 euros per als desplaçaments entre illes.

9.- Propostes/mocions d’urgència

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb