URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Consell d'administració d'EMSER 1.

Alternativa | 13 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Resum del darrer consell d’administració d’EMSER del mes passat i del qual forma part el nostre regidor, en Pepe García.

1.- Es va aprovar, amb la nostra abstenció, el conveni entre EMSER i Abaqua. Suposa la compra d’aigua  de la dessaladora; 150.000 m3 a 130.000 euro sense IVA (2012). Al 2013 la mateixa quantitat (preu revisable segon index energètic.

Vam comentar que calia preveure la resolució del contracte, o la seva modificació  a menys aigua procedent de la dessaladora, en cas de disposar de recursos pròpies suficients... La resposta va ser que enguany segurament faran falta més del 150.000 m3 contractats (van parlar de 175.000 m3),. Respecte al 2013 van dir que cal preveure que  s’acaba el contracte amb Arguta (un dels subministradors d’aigua de l’Ajuntament) el 31 de desembre i que a més a més l’Ajuntament es farà càrrec del subministrament de la Cala.

Cal recordar que el disbarat energètic i econòmic de la dessaladora l’hi devem a   en Jaume Font que quan va ser nomenat conseller de Medi Ambient va rectificar la canonada que estava prevista per connectar Llubí per proveir d'aigua potable la Zona Nord fins a Pollença. Es preveia recarregar en l'aqüífer de Crestatx de sa Pobla amb cinc milions de metres cúbics dels excedents produïts en l'època d'hivern, utilitzant-los com a reserves per a l'època de sequera, amb un cost d'uns set milions d'euros. Font va desviar la canonada fins a la font de Son Sant Joan del terme municipal de Muro, estalviant-se del pressupost inicial només uns quatre-cents mil euros i sense aconseguir objectiu algun dels inicialment plantejats.

2.-  La contratació pel periode d'estiu als Pous de Can Colet (A l'inici de la carretera nova de Lluc) I El Clos (aprop del Vilà) s'efectuen practicament cada any, i son per garantir el subministrament a Pollença i al Moll.Cap comentari aquest pous han donat una bona mitjana de metres cúbics els darrers anys.
 
Inversions. El gerent va informar de la compra dels quatre equips per control constant del nivell de clor als depòsits . Fins ara cada de matí es posava tot el clor que es pensava que es necessitaria. Amb aquests equips es controla cada 15 minuts la quantitat necessària i la màquina regula la quantitat.

També va informar de la compra d’un camió per la recollida selectiva amb un compactador. Recordau que ara és EMSER qui es farà càrrec d’aquesta recollida, encara no l’ha fet per que calen canviar els estatuts. Igualment es pensen col·locar gps a tots els vehicles i xips als contenidors.

Aquesta és una greu improvisació, ja que fa nou mesos ,al setembre del 2011, es coneixia que  el 31 de maig finalitzava el conveni amb el Consell Insular de la recollida selectiva, i que calia canviar els estatuts d'EMSER i  comprar un camió per fer la recollida selectiva ,o licitar el servei de recollida selectiva. Finalment les coses no s'han fet bé i una vegada acabat el conveni s'ha optat per una licitació, un contracte menor, sense seguir els  procediments i passos marcats per la llei de contractació pública (informes de secretaria i intervenció), una irregularitat que es podia haver evitat fàcilment ja que havia suficient  temps per preparar-se per assolir el servei. Aquest Ajuntament encara té massa contractacions irregulars sense solucionar; com la del manteniment de l'enllumenat del Port o dels jardins per afegir una més.

 Al mateix punt vam comentar que el normal seria anar renovant la part de la xarxa del Moll que està en precari i que en alguns punts passa per dins terrenys particulars (Carrer Faro) i en el cas de Can Singala es insuficient. El batle va respondre que s’havien renovat pràcticament tota la xarxa del Port... quan li vam dir que encara resten bastants quilometres de xarxa del 1931. I del 1958, etc.  simplement van dir que al Port hi havia menys fuites.

 Igualment els vam recordar que les instal·lacions de Santuiri són obsoletes, i de pas que calia deixar el cami de Santuiri lliure pels vianants sense que comporti perill per la seguretat dels treballadors d'Emser. A aquest punt el batle va comentar la idea de fer una nau al polígon per recollir els serveis d’aigües d’EMSER. Respecte al camí van dir que havien deixat un pas per vianants.

 

Vam demanar la millora de l'Azud de Ternelles, Va dir el gerent que EMSER  paga molt poc als regants i que el contracte es molt ventajos i que no ve que se les pugui demanar millores.   Respecte a fer-les l’Ajuntament; van prendre nota. És cert que l'aigua dels regants es a molt baix preu (també cal dir que  d'acord amb la llei d’Aigües hauria de ser de franc!..) Però l'Azud no tes res a veuré amb aquesta aigua, és un altra cabal. Concretament es l'aigua d'escorrentia del Torrent, i l'obra que es va fer devers el 1993, s'havia de modificar, per permetre tenir aigua absolutament gratis setmanes, mesos a l'hivern especialment.
Fins i tot en èpoques passades es va pensar fer una pressa a l'estret de Ternelle.

 4.- Inici del procediment per a la modificació dels estatut socials.

Es va dir que en  breu tendriam el primer esborrany. Cal actualitzar els òrgans consultius i van acceptar que la finalitat de l’Empresa Municipal sigui oberta de tal manera que en el futur es pugui fer càrrec entre altes temes de les platges.

 

Fauna política balear

Alternativa | 12 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com
Tenc el gust de presentar-vos una altre espècie de monstre de la política de les Illes, el llop home o home llop; és un personatge que ben administrat, ens podria representar un bon atractiu turístic, cosa que  mai sobra. No importaria el pagàssim bé, ja que només és actiu els vespres de lluna plena, la resta del temps és una persona normal, més o menys com un mestre d'escola; ara quan se transforma, és un espectacle per llogar-hi cadires. Actualment fa feina en el sector públic dins la campanya contra la dictadura catalanista a les escoles; se li encarreguen les tasques més difícils, com la profanació caníbal de la tomba de Ramon Llull. De manera que no costaria gaire ginyar-lo perquè fes una feina més fàcil: fer por a la parròquia sortint els vespres de pleniluni prop de les discoteques, les seus del Govern i dels partits polítics.

 

 

Rescissió concessió piscines.

Alternativa | 11 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Al darrer ple es va aprovar la proposta d’acord sobre la resolució de mutu acord del contracte de la concessió administrativa per a la gestió del servei públic de les piscines municipals Coberta climatitzada i descoberta amb l’empres Algalia Esport SL. Aprovada amb els vots a favor de PP i  Lliga, vots en contra de PSM i UMP, abstenció de PSOE, CiU, Esquerra i nosaltres.

Durants anys a Alternativa vam denunciar que  la  piscina coberta era un cúmul de despropòsits. Al ple de maig del 2008 vam dir textualment;

 "Ja veurem com termina tot, ens fa molt de por  aquest tema ja que  totes les piscines municipals són molt deficitàries i a la situació actual  pot ser un  forat negre  molt perillós per les arques municipals. Aquest com el tema de l'Auditori hauria de ser un tema de Mancomunitat..." 

Cal fer una mica d’història i recordar com es va fer una piscina al Port i al poc temps es va decidir cobrir-la (1,200.000 euros). Però   l'obra es va fer de tal manera que la teulada es va orientar cap al Nord dificultant l'aprofitament de  l'energia solar, és més a un ple en resposta a una pregunta nostra el batle, en Joan Cerdà,  va defensar que es va fer així pels vents de  la Canal de Boquer i que era impossible instal·lar plaques fotovoltaiques...

 També s'havia previst fer un gimnàs, l'experiència d'altres piscines ja demostrava que sense instal·lacions complementàries les piscines cobertes no eren rentables, però finalment no es va fa el gimnàs, ja que les calderes per encalentir l'aigua van fer impossible la utilització de la sala en teoria destinada a gimnàs, ja que la calor produïda eleva la temperatura de totes les sales a temperatures extremes.

Una vegada feta la piscina Alternativa vam ser l’únic partit que va apostar per la gestió pública de la mateixa, sense resultat.

Anys després l’empresa que gestionava la piscina, Algalia Esport S.L. va presentar -entre febrer i agost del 2010- quatre escrits (sense resposta) demanant una revisió de les condicions contractuals ja que el cost elèctric de la piscina resultava molt superior al que l’empresa havia contemplat (l’empresa havia previst pagar uns 1.500 euros al mes i en pagaven 3.000 euros). El primer any d’explotació, entre el 8 de juny de 2009 i de 7 de juny de 2010, l’empresa   va facturar 35.192,32 euros d'electricitat (una despesa diària de 96,42 euros). Revisant les factures d’electricitat el nostre regidor en Miguel Sánchez va descobrir  per exemple que a les factures d’electricitat hi havia un fort recàrrec per "ENERGIA REACTIVA", quan aquest import normalment hauria de ser en negatiu, es dir un descompte. La energia reactiva és la que produeix la inductància dels bobinats dels motors i transformadors i aquesta s'emmagatzema a una bateria de condensadors per després compensar els desfasaments produïts per aquests bobinats. El recàrrec per "reactiva" es produeix quan la instal·lació no està compensada i aquesta bateria de compensació no funciona com cal i ha de ser el transformador d'ENDESA qui ha de compensar la mancança d'energia que produeix el desfasament, i per això el recàrrec. Hi havia alguna factura de més de 500 euros de reactiva… amb la qual cosa  és normal que les factures pugessin  tant de doblers, ja que alguna s'encareixia més d'un 20% pel recàrrec sofert… a més del descompte que es perd, que suposa una gran despesa energètica.

Finalment el que es va votar al darrer ple va ser la proposta d'acord entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària. Tots hem sortint perdent Ajuntament i empresa.

A l’acord:

- Es compensa a l’empresa l’abonament dels cànons dels anys 2010-11 i 12 que havia d’abonar l’Ajuntament per a la utilització de les piscines en estades i pels cicles formatius.

- L’Ajuntament assumeix la quantitat de 67.259,70 euros  en concepte de despeses de subministraments elèctric fins el mes de maig de 2012.

- Retornar la garantia de l’empresa per import de 35.667,99 euros.

Anteriors articles.

El jutge, el refugi i la piscina (juny 2007)

La piscina coberta del Port (maig 2008).

El despropòsit de la piscina coberta(juny 2008)

Aquesta piscina és una ruina (juliol 2008).

Privatizant 1 (novembre 2008)

Privatizant (nov 2008) 2

No serà fàcil gestionar la piscina (febrer 2009)

Crònica d’un tancament anunciat (agost 2010)

Solucions al tancament de la piscina (juny 2011).

 

 

Classificació de polítics.

Alternativa | 10 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Reflexió i dibuix original del nostre amic en Miquel Trias. Ja sabeu que si voleu escriure algun article només ens l'heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail.com

 Si no tenim altres feines i ens dedicam a observar la situació política present, potser que ens astorem de veure que polítics que es podrien guanyar les sopes amb la feina o el negoci que tenien abans de fer-se professionals fan el pallasso per tal de mantenir-se en el càrrec, consenten que se fotin d’ells, que els esbronquin, barregin, i àdhuc els escupin o els tirin tota casta de brutors.

Després de molts de jorns de sucar-nos el cervell per tal d’aclarir aital fenomen hem arribat a una conclusió preliminar: per tal d’entendre’l cal començar dividint el bestiar polític en dos grans grups: els polítics materialistes i els polítics idealistes.

Els materialistes són aquells que es troben molt a plaer en el seu càrrec, o com a mínim millor que en el seu ofici passat, i sobretot més ben pagats i servits, de manera que s’enroquen al tron i no s’amollen per res; això sol passar amb petits funcionaris i sobretot mestres d’escola que volen fugir del guix, qualsevol cosa és millor que aguantar al·lots, per això no dubten en renegar dels antics ideals —si en tenien—i apuntar-se a qualsevol ideologia ben pagada per desbaratada que sigui.

Els idealistes són una espècie molt diferent: a ells els mou el tribalisme cavernícola altrament dit imperialisme, estimen tant la seva tribu o nació que la volen engrandir —vos sona UNA GRANDE LIEBRE— i per fer-ho han de destruir les tribus contràries, sigui físicament o cultural, i sobretot han d’assimilar les tribus sotmeses que encara puguin estar a mig pair. És natural que per assolir una fi tan noble no estalviïn recursos: esmercen els doblers que no tenen, magnifiquen els símbols propis fins al ridícul i calciguen els dels oponents, recorren a arguments doiuts i caducats i si cal s’alien amb el dimoni.

 

Fondejos

Alternativa | 09 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va retirar la moció presentada pels grups municipals UMP, PSOE, CiU PSM-EN, i ERAM per a l’ordenació dels fondejos en la Badia de Pollença. L'equip de govern havia fet una  moció sobre el mateix tema. Es tractarà de arribar a un consens sobre el temó.a. Aquesta va ser la nostra argumentaci 

Compartim la preocupació de la moció per l’impacte que provoca el fondeig massificat d’embarcacions a la badia del Port de Pollença, i per tant compartim totalment el punt primer de la moció que parla d’impulsar un anàlisi i estudi detallat sobre la possibilitat de legislar una ordenació lògica i respectuosa dels fondejos en la badia.

El que ja no tenim tan clar és el segon punt de la moció on a un tema de medi ambient; instaurar un sistema de control dels abocaments i recollida d’escombreries de les embarcacions, s’uneix ja un tema purament comercial com el de queiviures, trasllats... I no el tenim tan clar per que tenim molt fresc el record de la gestió d’una empresa privada, Hissambla, a les boies de Formentor, un regal que ens va fer en Jaume Matas quan era ministre de Medi Ambient. Aquella empresa només es precupava del negoci, cobrava uns preus abusius i no va complir els seus compromisos de control d’abocaments i respecte al medi ambient.

Per altra part aquest tema és inseparable de la gestió de Ports i abans de pensar en possibles negocis a partir dels fondejos de la Badia pensam que s’hauria de arreglar el tema de Ports. El que hauria de fer l’Ajuntament és exigir a Ports que li record al senyor Batle està gestionat pel seu partit, una gestió transparent i racional de les seves instal·lacions. Durants anys hem sentit comentaris sobre tractes de favor a la concessió d’amarraments,  remors difícils de comprovar per l’opacitat de la gestió de Ports, una opacitat molt allunyada del que ha de ser la gestió pública. O sigui el primer seria regularitzar aquesta situació i tenir clares quines places de transeunts hi ha a Ports i quantes de places fixes. Una vegada regularitzat Ports també s’hauria d’actuar als fondejos indiscriminats que tenim a sol rústic.

En definitiva abans de parlar de serveis afegit, i sistemes impositius el que cal és pensar en una solució a tots aquest temes si no ens podem trobar amb gent que té el vaixell a rústic durant l’hivern a llocs on s’incompleix totalment la legislació mentre que en estiu que pagaran més o menys que la gent que el te a Ports, si és menys seria injust i si és més seria injust pels que venen de fora amb el seu vaixell i no tenen plaça de transeunt al Port per la deficient gestió del mateix.

ANOTACIONS SOBRE LA CRISI (VII). EL CONTEXT POLÍTIC I EL FUTUR DE LES ALTERNATIVES

Alternativa | 07 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21

A partir de les notes de dues conferències de Joaquín Valdivielso (Professor titular de Filosofia Moral de la Universitat de les Illes Balears), la seva germana na Toñi Valdivielso ens regala set interessants articles sobr la crisi (podeu llegir els anteriors a la secció d'economia

 

ANOTACIONS SOBRE LA CRISI (VII). EL CONTEXT POLÍTIC I EL FUTUR DE LES ALTERNATIVES

El context que es viu és similar al de les crisis encadenades als anys trenta, que varen acabar en la Segona Guerra Mundial: predomini del liberalisme polític i econòmic, que es concreta en individualisme, propietarisme, meritocràcia, Estat mínim, harmonia dels egoismes...No obstant això, es poden trobar diferències amb aquella situació que acabaria de forma tan dramàtica, perquè hi ha mecanismes que poden arribar a frenar el feixisme [encara que els darrers resultats a les eleccions gregues no conviden precisament a l’optimisme en aquest sentit] i també es pot produir un possible desplaçament de l’hegemonia mundial fora d’Occident.

 

El context de la postguerra després de la Segona Guerra Mundial va propiciar l’auge de la socialdemocràcia, amb unes polítiques econòmiques expansives que afavoriren el desenvolupament de l’Estat del Benestar i amb unes formes inclusives de ciutadania que incloïen un sistema financer regulat políticament. Però la crisi de les esquerres (socialisme real / comunisme) se va dur per davant també la socialdemocràcia. L’auge del neoliberalisme i el desplaçament de les socialdemocràcies cap a una barreja de liberalisme amb certa sensibilitat social, encara que procliu a afavorir el món dels negocis i la desregulació econòmica, utilitzarà noms com a Tercera Via o Nova Via. Es proposarà un Estat com empresa que s’ha de gestionar de cara a les classes mitjanes en creixement, sense una noció clara que allò que és públic ha de prevaler sobre allò que es privat. Els partits tradicionals estan immersos en una crisi d’imaginació i de voluntat. És com si fossin incapaços de comprendre més enllà de generar clima “favorable als negocis”, retallant els costos i els obstacles per als inversors.

 

Aquesta crisi –s’ha de tenir ben present – és, també, una crisi que afecta els partits de dretes, perquè se dur per davant els partits que governen (França, Alemanya, Dinamarca, Anglaterra...). És conseqüència, en definitiva, de la crisi del model de partit tradicional, el partit de masses convertit en empresa de màrqueting electoral en què es premia la fidelitat incondicional i la disciplina acrítica. Els partits ja no són canals de participació que actuen en l’espai intermedi entre l’Estat i l’individu: són veritables grups d’interès

 

Davant d’aquesta apocalíptica situació, cal fer-se la pregunta de si hi ha alternatives a les polítiques que s’han implementat fins ara. Probablement, s’haurien d’haver deixat caure els bancs, nacionalitzant-los; per suposat, l’Estat hauria d’haver garantit els estalvis dels petits estalviadors. En tot cas, les receptes que s’haurien d’aplicar haurien de ser contracícliques, i passarien, entre d’altres, per mesures com a:

 

        Reforçament de les activitats realment productives i penalització de l’economia que afavoreix l’especulació.

        Polítiques expansives, similars a les de després de la Segona Guerra Mundial, el que és coneix com a neokeynesianisme.

        Finançament del deute públic, però des del BCE, no des de la banca privada. No és de rebut que el BCE deixi doblers a la banca privada a l’1% i que aquesta ho deixi als estats entre el 6 i el 22%. Aquest diferencial és benefici net (injecció de doblers públics que van al sector privat).

Les alternatives, i això és absolutament vital, han de començar per solucionar la crisi de legitimitat de la democràcia que es viu a Europa. Només així es començarà a veure el llum al final del túnel.

 

 Vicenç Navarro , Juan Torres i Alberto Garzón han publicat un nou llibre: “Lo que España necesita“.

 

 

 

Es pot descarregar a  la web

Mës információó:  http://www.attac.es/2012/06/08/lo-que-espana-necesita-2/

Les banderes blaves no són suficient argument.

Alternativa | 06 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Al darrer ple es va rebutjar la moció presentada pel grup municipal PSM-EN per a la substitución del regidor responsable de la gestió de les platges. Rebutjada amb els vots a favor de PSM, Esquerra i CiU. Vots en contra de PP i Lliga i abstenció de PSOE i nostra. Aquesta va ser la nostra argumentació:

No compartim el principal argument d’aquesta moció per demanar la substitució de la regidora, que era la no petició per part de la regidora de les banderes blaves. Encara avui en dia el nom d’aquestes banderes crea confusió amb la Unió Europea, a pesar de  que no tenen cap aval tècnic, ni científic, ni administratiu per part de la Unió Europea i que a més de 10 anys que la Comissió Europea va retirar el seus suport econòmic a aquesta campanya i es va desmarcar de la mateixa.

Les banderes blaves  són promogudes per una fundació privada (Fundación para la Educación Ambiental) i la seva concessió té més a veure amb els equipaments de la platja i l’accés als serveis que amb la conservació del medi ambient. A Alternativa vam comprovar això fa dues legislatures quan vam tenir un intercanvi de correus amb l’associació privada que dona les banderes. En aquell moment teniam bandera blava quan havia abocaments d’aigües brutes a la badia... I és que la citada fundació no fa cap anàlisi de les aigües de les platges a les qui dona el seu  emblema. Per això no és comparable com va fer el regidor d’UMP a les estrelles de la Guia Michelin. Us imagina que aquesta guia donessin les estrelles segon la informació dels propietaris dels restaurants?

Cal recordar que la campanya de les banderes blaves ha estat criticada per Greenpeace o Ecologistas en Acció que van fer per exemple la contracampanya de les banderes negres.

Les banderes no tenen ni més objectivitat ni oficialitat que la qual qualsevol li vulgui atorgar, això sí el “paripé” de l'hissat, resulta molt atractiu per batles i regidors fotogènics. 

Per a nosaltres és molt més greu i preocupant els reiterats incompliments dels plecs de condicions als dos darrer concurs de gestió de les platges del Port de Pollença. Igualment resulta més que preocupant  la viabilitat econòmica dels actuals gestors de la platja del Port, l’AAVV que pensam que una vegada més no podrà cumplir amb el que s’han compromès, ja que per fer front a les seves obligacions han de facturar la quantitat de set cent mil euros amb una situació econòmica que no convida al optimisme i en tot just 5 mesos d’activitat.

Si que coincidim amb la moció del PSM en ser crítics amb la forma en la que s’ha gestionat i comunicat la no petició de les banderes blaves.  Es podia haver explicat com a Manacor que el cost econòmic del que exigissin les banderes és excessiu, o simplement el que hem argumentat nosaltres.

Respecte a la responsabilitat de la regidor en la tardança en la concessió de les platges . Cada vegada que s’han tret les platges a concurs ha passat el mateix, i la solució no passa per delegar les platges a altre regidor sinó  perfer canvis a la Demarcació de Costes o simplement per fer una gestió pública de les platges com es fa a Alcúdia que ja les tenien muntades abans de Pasqua. Si l’any que ve s’han de treure a concurs de nou les platges per que l’actual concessionari no compleixi el plec (cosa més que probable) ni la regidora actual ni cap de la resta pensam  que siguin capaços d’evitar un nou retard.

Si que pensam que la gestió als àmbits que porta la regidora, Emser, Policia Local, i Turisme  amb dedicació exclusiva es bastant millorable. A Turisme encara esperam la posada en marxa del consorci, mentre que la gestió que es fa és prou rutinària i continuista el que pensam que no és el millor en els actuals moments de crisi. Per exemple consideram que cal fer un transvasament de recursos invertits en fulletons i firas cap a les noves tecnologies; internet, utilització de codics qr de resposta ràpida… Actualment els turistes es guien més pel que poden opinar altres usuaris al tripadvisor que a les banderes blaves.

 A la policia local i a EMSER no s’ha fet una cosa tan bàsica com presentar-se a tots els policies i empleats d’Emser i explicar unes directrius, un pla... Clar que igual això passa per que no hi ha cap pacte de govern ni planificació ja que a dia d’avui complim el primer aniversari d’aquelles iròniques paraules del batle a aquest ple quan va dir que abans de la patrona del 2011 ens presentarien el seu pacte de govern

Respecte a la proposta concreta que es fa al ple pensam que en aquest moment tenir o no la delegació de les platges no suposa res ja que ara són els tècnics de l’Ajuntament els que han de controlar que els concessionaris arribin a complir els precs de condicions.  Per aixòvam optar per l'abstenció.

 Alguns articles que es cuestionen les banderes blaves

Las banderas azules destiñen

Banderas azules y la mentira interesada, por Angel Juárez

Playas rigurosamente descontroladas.

Tarjeta roja a las banderas azules

El que necessitam és que d'una vegada s'arribi a complir el prec de condicions de la platja del Port de Pollença (per exemple, fa anys que hauriam de tenir parcs infantils).

 

ANOTACIONS SOBRE LA CRISI (VI). CRISI DEL MODEL EUROPEU

Alternativa | 05 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21

A partir de les notes de dues conferències de Joaquín Valdivielso (Professor titular de Filosofia Moral de la Universitat de les Illes Balears), la seva germana na Toñi Valdivielso ens regala set interessants articles sobr la crisi (podeu llegir els anteriors a la secció d'economia

ANOTACIONS SOBRE LA CRISI (VI). CRISI DEL MODEL EUROPEU

Molt lligada a la crisi política tractada a l’apartat anterior, trobam la crisi del projecte europeu. Europa està, ara mateix, dirigida per una tecnocràcia neoliberal i sembla alliberada de controls democràtics. No es percep un projecte polític comú, i la idea de Krugman d’oferir més del mateix és una realitat: Rajoy va explicar el seu pla de retalls, abans que als espanyols, al secretari del Tresor dels Estats Units, qui, a més, va fer d’observador a la negociació de la nova Unió Europea. De forma semblant, Angela Merkel va tenir coneixement dels Pressuposts de l’Estat abans que el nostre Parlament.

Fins el recent triomf a les eleccions franceses de François Hollande, s’estava vivint una diarquia, la dels Merkozy que fins i tot, després de la cimera francogermana d’octubre de 2011 varen anunciar nous tractats europeus.

A tot això, el Banc Central Europeu (BCE) dicta la política monetària per damunt dels estats membres, amb la peculiaritat que en cap moment no n’és garant, ja que només atorga liquiditat a la banca, no als estats. No hem d’oblidar la carta que el governador del BCE, Jean-Claude Trichet, i el governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, varen enviar a Zapatero condicionant la compra de bons públics de l’Estat espanyol a la presa de certes mesures per part del govern: reforma exprés de la Constitució, menor protecció social, privatització de l’Estat del Benestar... Aquest darrer apartat ha estat especialment dolorós, perquè s’han vist afectades tant les seves transferències públiques com les pensions, per no xerrar de serveis públics com ara la sanitat i l’educació.

Altres conseqüències d’aquestes mesures imposades des d’Europa han estat les rebaixes de salaris i nous tipus de contractes, com el nou contracte a temps parcial per a joves. Rajoy i el seu govern miren amb molt bons ulls els minijobs alemanys, contractes per 400 euros al mes, dels quals hi ha més de quatre milions al país germà.

La cimera europea de desembre de 2011 va arribar a un acord a l’alemanya per reforçar l’austeritat i la disciplina fiscal. La insubordinació de Londres, a més, va provocar encara un major sentiment d’unió entre els membres de la Unió Europea. La perspectiva que s’ha obert després de la derrota electoral de Sarkozy pot obrir una nova via a polítiques que redundin en benefici dels ciutadans europeus i no només dels interessos d’uns països molt concrets i uns governants que han demostrat la seva insensibilitat cap als que més estan patit una crisi de la quan no en són responsables.

 

 

Unanimitat; no a la taxa als refugis de fauna

Alternativa | 04 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  Al darrer ple ordinari  es va aprovar per unanimitat la moció que presentavam Alternativa per Pollença, PSOE, PSM i Esquerra demanant al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca una rectificació de l’ordenança, i la supressió de la taxa de matrícula anual per als refugis de fauna.

Esperam que el PP de Pollença no faci com amb altres mocions i faci passos per defensar aquesta moció davant els seus companys del Consell, i que aquest prengui nota i rectifiqui.

Al refugi de fauna no s’hi caça, i les poblacions d’animals es recuperen i augmenten, i d'aquesta forma permeten la recuperació de la seva fauna.Fins ara, tant la tramitació com el manteniment dels refugis de fauna estava exempt de qualsevol taxa per part de administració. Una exempció completament justificada per la funció ambiental, social i de recuperació cinegètica d’aquests espais. A l’illa de Mallorca es pot caçar pràcticament arreu, i el nombre de persones que practiquen la caça és molt elevat. Per això són tan necessaris els refugis de fauna. I en aquest tema el nostre municipi Pollença és capdavanter amb set refugis, Can Pontico, Can Llompart, Can Cap de Bou, Can Cullerassa, La Plana den Rull, Ca na Marja, Can Sucrer i una part de la finca pública de Míner (Petit)  i 177 has protegides.

Ara el Consell de Mallorca planteja ara la tramitació d’una Ordenança reguladora de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca. Si prospera la proposta, els refugis de fauna hauran de pagar 17,56 € per Ha i any per les primeres 20 Ha (amb un suplement si la superfície és superior). Per exemple a Pollença suposaria un total anual com mínim de 3.108,12 euros

La mesura no és només injusta, per gravar amb una taxa una funció pública, socioambiental, i que no comporta cap tipus d’aprofitament particular, sinó que és vergonyosa, ja que la mateixa ordenança planteja cobrar als vedats de caça de particulars la meitat , i vuit vegades menys a la dels vedats de societats de caçadors. Això és una injustícia, una discriminació i una ofensa contra els propietaris de les finques que formen part de refugis de fauna.

Ara amb aquesta moció el ple de l’Ajuntament de Pollença per  Alternativa per Pollença  demana al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca una rectificació de l’ordenança, i la supressió d’aquesta taxa de matrícula anual per als refugis de fauna.

Un article molt complet al fotobloc de natura del company en Biel Perelló; Can Pontico, de camp de tir a refugi de fauna.

Campanya del GOB, converteixi la vostra finca en refugi de fauna.

 

 

 

ANOTACIONS SOBRE LA CRISI (V). LA CRISI POLÍTICA

Alternativa | 03 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

A partir de les notes de dues conferències de Joaquín Valdivielso (Professor titular de Filosofia Moral de la Universitat de les Illes Balears), la seva germana na Toñi Valdivielso ens regala set  interessants articles sobr la crisi (podeu llegir els anteriors a la secció d'economia 

ANOTACIONS SOBRE LA CRISI (V)LA CRISI POLÍTICA

La crisi política que se desprèn de totes les crisis anteriors està hipotecant la democràcia a Occident, buidant de capacitat de governar els governs. Es tracta, de fet, d’una crisi de sobirania, amb la imposició de les polítiques econòmiques per part d’agents externs als que es varen presentat a les eleccions als parlaments (Grècia un altre pic, però també Itàlia). S’ha arribat a dir que els estats nacionals són postsobirans i que els seus governs han tornat a les mans de les oligarquies.

El demos desapareix, substituït per poders no sobirans, no legitimats democràticament i no fiscalitzables: BCE, Comissió Europea, FMI... i els famosos “Mercats” (en realitat agències de rating i inversors), que fan un xantatge mafiós: tenen poder per curtcircuitar els sistema de pagaments i agafar com a hostatge el conjunt de l’economia, si els estats no accepten carregar les seves pèrdues privades en el deure de la comptabilitat pública.

Així, la crisi política és una crisi de legitimitat del sistema polític i del sistema de partits que es manifesta en cada vegada més vot en blanc, nul i abstenció a les diferents convocatòries electorals. Fins fa poc, hi havia un consens de diagnòstic (vivim una crisi de confiança i en recuperar-la situació millorarà que es va traduir a campanyes tan ingènues com estoloarreglamosentretodos.com) i de teràpia (reducció de la despesa pública i facilitats al capital, amb l’esperança que es torni a invertir). El pronòstic que anunciava una crisi conjuntural i els famosos “brotes verdes” s’han demostrat erronis, però així i tot la pressió del establishment mediàtic, polític i econòmic va provocar un gir en la política econòmica de Zapatero, després que negàs la realitat.

Els primers mesos de govern del PP han demostrat que als mercats els és igual la confiança. Ramoneda ha arribat a parlar de la cultura de la irresponsabilitat i del voluntarisme patètic que suposa una alternança sense alternativa. El premi Nobel Krugman, ha afirmat a “El viatge mortal de la eurozona” que “la situació d’Europa és realment, realment alarmant: amb països que representen un terç de l’economia mundial de la zona euro sotmesos ara a un atac especulatiu, l’existència mateixa de la moneda única es veu amenaçada; i un fracàs de l’euro podria causar un dany enorme al món. Per altra banda, els responsables polítics europeus semblen disposats a oferir més del mateix”.

És cert que darrerament comencen a escoltar-se veus dins de la política professional que demanen una alternativa a aquesta crisi tipus Gran Prix (els riscos creixen i ningú vol tenir-los a les mans). Aquest altre camí passaria per polítiques neokeynesianes, d’expansió de la despesa amb deute públic.

 

Precs i preguntes al ple de juny.

Alternativa | 02 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquestes són els precs  i preguntes que vam fer al ple del passat dijous.

PRECS

Demanem la retirada del Sant Crist de la sala de sessions de la Casa Consitorial, separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós i cobrar a l’Església l’Impost de Béns Immobles (IBI) i les taxes municipals.

PREGUNTES

- Es cobra l’IBI a qualque immoble de l’església catòlica? Ha fet l’Ajuntament un pla d'inspecció per  comprovar que tots els immobles exempts d'IBI de l’església tenen dret a això?  Un immoble no està exempt d'IBI solament pel fet d'ésser de l'església.

Regidora d’hisenda; S’ha demanat a l’Agència Tributària i segon aquesta tots els immobles de l’església a Pollença són exempts de pagar l’IBI.

La veritat que ens resulta difícil de creure.

- Quan pensen obrir diligències prèvies de la situació del Camí públic del Coll d'en Patró? (acord aprovat pel ple al 2007). 

Batle; primer volem  acabar amb el tema del camí de Siller. No és un tema de falta de voluntat sinó de falta de personal.

Fa més de cinc anys que es va aprovar la nostra moció per obrir aquestes diligències.

- Per què l'estudi econòmic de les respectives ofertes de les licitacions de les platges el va fer el tècnic de medi ambient?

Batle; Per que és el que millor coneix la situació de les platges ja que fa anys que s’encarrega dels plecs de condicions.

Consideram que per pura lògia la part econòmica del plec l’hauria d’haver realitzat i avaluat l’interventor.

- S’ha pres qualque mesura per solucionar el problema de que els carrers asfaltats a les obres de rehabilitació de la urbanització Gotmar del Port de Pollença es troben ja en mal estat.

Batle; ja s’ha enviat un informe tècnic a l’empresa.

Carrers asfaltats fa un any que semblen dunes.

- Perqué no es publica el llistat d'admesos de les proves de notificador? El dia 24 d'abril es va penjar a la pàgina de l'Ajuntament l'acta de deficiències, i es donaren 10 dies hàbils per solucionar-los.

Regidor de personal; va contestar que necessiten un lloc ampli ja que hi ha molt de candidats i volen esperar a que es compri mobiliari per l’escola d’adults que es trasllada al Miquel Capllonch i fer a aquest edifici les proves.

Pensam que no es poden aturar unes proves tan de temps podien haver cercat solucions com utilitzar alguna de les instal·lacions dels centres escolars del municipi.

- Com es troben alguns dels compromisos d’objectius indicats pel regidor de personal quan va justificar la seva dedicació exclusiva:

- Negociació convenis col·lectius?

S’està a l’espera de noves mesures de contenció de despeses del govern central al proper pressupost.

- Catàleg de llocs de feina?

Han arribat pressupost de dues empreses però el que s’havia pressupostat no és suficient.

-Gestió  dinamització del portal WEB municipal? Per què s’ha optat per fer un perfil de facebook que per dinamitzar aquesta pàgina?

No és un perfil, és una pàgina institucional de facebook i complementa a la pàgina web. El regidor va fer referència a la nostra crítica apareguda al Punt Informatiu dient que sobraven comentaris negatius i que es vol un perfil institucional sense política.

El que nosaltres consideram negatiu és intentar fer una pàgina de facebook institucional tancada als comentaris (cosa que encara no han aconseguit quan escribim aquest article). Respecte a voler que sigui apolític no té cap sentit. Estam a una democràcia i el que fa o deixa de fer l’Ajuntament depèn de decisions polítiques que poden ser criticades o alabades, i això no hauria de ser cap problema per ningú, i menys ser censurat com va passar el dijous passat amb un comentari del PSM.

- Organització i reestructuració de l’OAC?

Tenen les bases per nomenar un cap d’àrea que es presentarà a la taula de funcionaris.

-Al darrer ple vam demanar en quin punt es troba el compliment del plec de condicions de l’empresa que fa la neteja viària. El regidor de serveis va contestar que estaven contents i que tenien comunicació fluida. Aquesta no era la pregunta. Demanam una resposta objectiva sobre com es troben els punts del plec de condicions.

Regidor de serveis; Satisfactòria; Un tant per cent molt elevat. No es compleixen una minoria; freqüència d’algunes zones, els baldejos es compensaran, la retirada pintades es fan a demanda no amb prou intensitat. Cal millorar el seguiment de qualitat.

Ja que aquesta empresa té un cost important pel municipi, ja cobra puntualment i fa temps que fa feina és el moment que arribi a complir tot el plec de condicions.

- Al darrer ple vam demanar sobre com es trobava el pla d’eliminació de barreres arquitectòniques i el regidor de serveis ens va contestar que  tot el que es fa actualment es fa aplicant la normativa de les barreres. Això simplement es fer el que marca la llei. Demanam si s’ha donat qualque pas per sistematitzat el procés (pla bàsic d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques)? s’ha donat qualque pas per  reactivar la plataforma per l’eliminació de les barreres arquitectòniques. Pensam que aquest era el compromís quan es va aprovar els pressupost.

Batle; la brigada està fent feina al tema i n’hi ha tota una planificació a fer d’eliminació de barreres.

Regidor servei, primer es vol fer feina als edificis municipals, com per exemple l’entrada policia...

No s’ens va dir res respecte a si s’havia contactat amb la plataforma per l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

-  Com es troba el concurs pel servei de prevencio de riscos laborals . Al consell d’administració d’EMSER de novembre vam demanar el canvi del servei de prevenció a l’empresa. El gerent va dir que ja havia demanat diferents pressuposts...

Regidora d’EMSER; No s’ha realitzat cap procés, en aquest moment tenen la mateixa empresa que l’Ajuntament i pensen que està bé.

Una resposta sorprenent quan s’ens havia dit que es faria un concurs.

- En quin punt es troba l’expedient per a la modificació dels vigents estatuts d’EMSER. 

Regidora d’EMSER, s’estan informant .

- Quan pensen fer proves selectives per la plaça d’encarregat d’EMSER?

La regidora d’EMSER ens va respondre en referència a la plaça de l’encarregat d’aigua ja jubilat, plaça que s'ha semicobert de mala manera, quan la nostra pregunta es referia a la plaça que ocupa l’encarregat d’EMSER de la recollida de fems. Tornarem a preguntar.

Trescant pel món (CLXXXIII). II campanya d'excavació al Campament dels Soldats d'Artà.

Alternativa | 01 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

De l'1 al 12 de juliol de 2012, l'associació d'Amics del Campament dels Soldats d'Artà organitza, per segon any consecutiu, una campanya d'excavació arqueològica al Campament. Es tracta d'una iniciativa de recerca única a les Illes Balears i capdavantera a l'Estat Espanyol consistent en aplicar la metodologia arqueològica a les restes físiques de la repressió franquista dels anys 1940.

Enguany, seguint les tàsques iniciades el passat desembre, plantejen ampliar la informació disponible sobre les condicions de vida del Campament amb l'excavació de l'exterior de la cuina i el solar on les fotografies antigues indiquen que es trobava la caseta de l'oficial.

Les tàsques es realitzaran amb el suport de voluntaris i amb un presupost mínim ja que l'associaicó no ha rebut subvencions de cap tipus.

Aquells que estigueu interessats en prendre-hi part, convé que conegueu una sèrie d'informacions importants:

- No cal que tengueu coneixements específics d'arqueologia ni d'història; Només ganes de donar un cop de mà, d'aprendre (i d'ensenyar) i de passar-ho bé.

- L'horari de treball serà partit: Els dematins hi serem de 09:00 h. a 13:00 h. I els horabaixes entre les 17:00 i les 20:00 h.  D'aquesta manera evitarem part de les pitjors hores de sol. Evidentment, cadascú és lliure de pujar quan millor li vagi.

- Les feines a desenvolupar seran les següents: neteja de vegetació en els espais a intervenir,  excavació arqueològica, dibuix de murs, moviment de pedres, assistència a la restauració.

- Les eines que convendria que duguessiu (si podeu) són: tisores de podar, estris per treure herba i cinta mètrica.

- Caldrà també que cadascú dugui un bon capell, crema per protegir-se del sol, calçat adequat i, si ho trobau pertinent, uns guants. També haurieu de pujar aigua i una mica de menjar.

- A l'inici de cada tanda de feina (9h i 17h), tant de matí com d'horabaixa, mos trobarem al pàrquing del Parc Natural (Alqueria Vella d'abaix, per la carretera de l'ermita de Betlem). Des d'allà podrem pujar a peu (30 min.) o mitjançant un cotxe amb el qual farem els viatges precisos.

- Agrairem molt als que pugeu que ens informeu, ni que sigui de manera aproximada, de la vostra disponibilitat. Així, podrem fer una millor previsió i distribució de les feines a realitzar. Ens trobareu a l'adreça de correu electrònic campamentdelssoldats@gmail.com.

- Si no podeu pujar per fer feina però ens voleu fer una visita i conèixer què és el Campament i què hi feim allà, també sereu molt benvinguts.

- Si viviu enfora i/o podeu quedar alguna nit, tenim reservat un refugi, posau-vos en contacte amb nosaltres per conèixer la disponibilitat.

Fotos de l'excursió organitzada per Iniciativa Ciutadana per Pollença en motiu de l'Abril de República de 2012.
 
 
 
 
 
Imatges de la web dels Amics del Campament dels Soldats.
 
 (Segueix)
«Anterior   1 2
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb