URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Precs i preguntes al ple de juny.

Alternativa | 02 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Aquestes són els precs  i preguntes que vam fer al ple del passat dijous.

PRECS

Demanem la retirada del Sant Crist de la sala de sessions de la Casa Consitorial, separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós i cobrar a l’Església l’Impost de Béns Immobles (IBI) i les taxes municipals.

PREGUNTES

- Es cobra l’IBI a qualque immoble de l’església catòlica? Ha fet l’Ajuntament un pla d'inspecció per  comprovar que tots els immobles exempts d'IBI de l’església tenen dret a això?  Un immoble no està exempt d'IBI solament pel fet d'ésser de l'església.

Regidora d’hisenda; S’ha demanat a l’Agència Tributària i segon aquesta tots els immobles de l’església a Pollença són exempts de pagar l’IBI.

La veritat que ens resulta difícil de creure.

- Quan pensen obrir diligències prèvies de la situació del Camí públic del Coll d'en Patró? (acord aprovat pel ple al 2007). 

Batle; primer volem  acabar amb el tema del camí de Siller. No és un tema de falta de voluntat sinó de falta de personal.

Fa més de cinc anys que es va aprovar la nostra moció per obrir aquestes diligències.

- Per què l'estudi econòmic de les respectives ofertes de les licitacions de les platges el va fer el tècnic de medi ambient?

Batle; Per que és el que millor coneix la situació de les platges ja que fa anys que s’encarrega dels plecs de condicions.

Consideram que per pura lògia la part econòmica del plec l’hauria d’haver realitzat i avaluat l’interventor.

- S’ha pres qualque mesura per solucionar el problema de que els carrers asfaltats a les obres de rehabilitació de la urbanització Gotmar del Port de Pollença es troben ja en mal estat.

Batle; ja s’ha enviat un informe tècnic a l’empresa.

Carrers asfaltats fa un any que semblen dunes.

- Perqué no es publica el llistat d'admesos de les proves de notificador? El dia 24 d'abril es va penjar a la pàgina de l'Ajuntament l'acta de deficiències, i es donaren 10 dies hàbils per solucionar-los.

Regidor de personal; va contestar que necessiten un lloc ampli ja que hi ha molt de candidats i volen esperar a que es compri mobiliari per l’escola d’adults que es trasllada al Miquel Capllonch i fer a aquest edifici les proves.

Pensam que no es poden aturar unes proves tan de temps podien haver cercat solucions com utilitzar alguna de les instal·lacions dels centres escolars del municipi.

- Com es troben alguns dels compromisos d’objectius indicats pel regidor de personal quan va justificar la seva dedicació exclusiva:

- Negociació convenis col·lectius?

S’està a l’espera de noves mesures de contenció de despeses del govern central al proper pressupost.

- Catàleg de llocs de feina?

Han arribat pressupost de dues empreses però el que s’havia pressupostat no és suficient.

-Gestió  dinamització del portal WEB municipal? Per què s’ha optat per fer un perfil de facebook que per dinamitzar aquesta pàgina?

No és un perfil, és una pàgina institucional de facebook i complementa a la pàgina web. El regidor va fer referència a la nostra crítica apareguda al Punt Informatiu dient que sobraven comentaris negatius i que es vol un perfil institucional sense política.

El que nosaltres consideram negatiu és intentar fer una pàgina de facebook institucional tancada als comentaris (cosa que encara no han aconseguit quan escribim aquest article). Respecte a voler que sigui apolític no té cap sentit. Estam a una democràcia i el que fa o deixa de fer l’Ajuntament depèn de decisions polítiques que poden ser criticades o alabades, i això no hauria de ser cap problema per ningú, i menys ser censurat com va passar el dijous passat amb un comentari del PSM.

- Organització i reestructuració de l’OAC?

Tenen les bases per nomenar un cap d’àrea que es presentarà a la taula de funcionaris.

-Al darrer ple vam demanar en quin punt es troba el compliment del plec de condicions de l’empresa que fa la neteja viària. El regidor de serveis va contestar que estaven contents i que tenien comunicació fluida. Aquesta no era la pregunta. Demanam una resposta objectiva sobre com es troben els punts del plec de condicions.

Regidor de serveis; Satisfactòria; Un tant per cent molt elevat. No es compleixen una minoria; freqüència d’algunes zones, els baldejos es compensaran, la retirada pintades es fan a demanda no amb prou intensitat. Cal millorar el seguiment de qualitat.

Ja que aquesta empresa té un cost important pel municipi, ja cobra puntualment i fa temps que fa feina és el moment que arribi a complir tot el plec de condicions.

- Al darrer ple vam demanar sobre com es trobava el pla d’eliminació de barreres arquitectòniques i el regidor de serveis ens va contestar que  tot el que es fa actualment es fa aplicant la normativa de les barreres. Això simplement es fer el que marca la llei. Demanam si s’ha donat qualque pas per sistematitzat el procés (pla bàsic d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques)? s’ha donat qualque pas per  reactivar la plataforma per l’eliminació de les barreres arquitectòniques. Pensam que aquest era el compromís quan es va aprovar els pressupost.

Batle; la brigada està fent feina al tema i n’hi ha tota una planificació a fer d’eliminació de barreres.

Regidor servei, primer es vol fer feina als edificis municipals, com per exemple l’entrada policia...

No s’ens va dir res respecte a si s’havia contactat amb la plataforma per l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

-  Com es troba el concurs pel servei de prevencio de riscos laborals . Al consell d’administració d’EMSER de novembre vam demanar el canvi del servei de prevenció a l’empresa. El gerent va dir que ja havia demanat diferents pressuposts...

Regidora d’EMSER; No s’ha realitzat cap procés, en aquest moment tenen la mateixa empresa que l’Ajuntament i pensen que està bé.

Una resposta sorprenent quan s’ens havia dit que es faria un concurs.

- En quin punt es troba l’expedient per a la modificació dels vigents estatuts d’EMSER. 

Regidora d’EMSER, s’estan informant .

- Quan pensen fer proves selectives per la plaça d’encarregat d’EMSER?

La regidora d’EMSER ens va respondre en referència a la plaça de l’encarregat d’aigua ja jubilat, plaça que s'ha semicobert de mala manera, quan la nostra pregunta es referia a la plaça que ocupa l’encarregat d’EMSER de la recollida de fems. Tornarem a preguntar.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb