URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Alternativa | 24 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 25 de juliol de 2012, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió

I.- PART RESOLUTIVA

1.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament  Municipal del Servei Públic de Transport de Viatgers en automòbils de Turisme

L’Associació (emissora) de taxistes de Pollença demana que es canviïn una sèrie d’articles de l’actual ordenança local, concretament tot just tenir un any d’empadronament a Pollença per poder optar a una llicència de taxi i que donar-se de baixa d’autònom  entre el mesos de novembre i març no sigui motiu de la perduda de la llicència.

2.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del Reglament Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença. 

S’ha arribat a un consens pel Reglament i sembla que s'aprovarà per unanimitat, l'anterior és de l'any 1977.

3.- Sol·licitud d’adhesió al conveni de col·laboració  entre l’organisme autònom Jefatura Central de Tráfico i la FEMP per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa.

Es tracta d’aprovar un intercanvi de dades amb la Dirección General de Tráfico, seria una col·laboració mútua, mentre la DGT donaria accés a l’Ajuntament a totes les dades dels vehicles de l’estat l’Ajuntament comunicaria els moviment de vehicles del padró municipal y així ambdues entitats tindrien actualitzats sempre els seus fitxers. 

4.-Moció presentada pels grups municipals  CiU, PSOE, PSM-EN i  ERAM a favor que la relació de llocs de feina de l’Ajuntament fixi el coneixement de la llengua pròpia com a requisit. 

Es tracta que desprès de l’aprovació de la nova llei de funció pública que deixa el català com mèrit a l’Ajuntament segueixi sent requisit indispensable per accedir a la funció pública a l’Ajuntament.   

5.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN, PSOE i ERAM per a la reobertura del camí públic de Santuïri a la lliure circulació.

Es tracta de reobrir el camí públic de Santuïri ja que ara està tancat

6.- Moció presentada pel grup municipal A. per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes i Certificades

Es tracte de fer un registre d’empreses pollencines que compleixin amb les seves obligacions tributaries i laborals, es tractaria de que els ciutadans tinguessin accés tant en paper com per la web de l’Ajuntament i així poder triar una empresa pollencina per fer les seves reparacions, obres, etc  aquí teniu un exemple de com podria ser, ja us dic que amb "explorer" no es veu bé perquè no està adaptada a aquest navegado

7.- Moció presentada pel grup municipal d’UMP relatiu a la ubicació d’un punt verd de recollida de residus urbans en el Port de Pollença.

Es tracta de dotar al Port de Pollença d’un punt verd per poder deixar les deixalles i desprès que els vehicles de l’Ajuntament traslladin a la deixalleria municipal aquestes objectes i evitar així els 14 kilòmetres d’anada i tornada del Moll a la deixalleria.     

8.- Aprovació, si escau, de la rectificació d’error material de transcripció de l’acord plenari de 27 de juny de 2012 relatiu a noms de carrers del municipi.

Res d’importància, es tracta de corregir unes errades en la transcripció dels acords dels noms del carrers

9.- Distincions de la patrona 2012

 Els nominats d’enguany per les distincions de la Patrona són “La Confraria de Pescadors del Moll” pels seus 100 anys d’existència i Na Xesca Ensenyat a títol pòstu, al haver consens tot indica que s'aprovarà per una unanimitat

10.- Propostes/Mocions d’urgència

 Es presentarà una moció per part de Esquerra, PSM i Alternativa, pel dret a  manifestar-se i anul·lació de les multes, es tracta d’una moció consensuada amb el tres partits d’esquerra amb els indignats i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de Pollença, el nom de la moció ja ho esmenta tot.

Possiblement anirà també la nova Ordenança d'Obres Menors, ja que amb l'actual demanant un petit permís d'obre fan una obra més grossa i l'Ajuntament deixa de cobrar les taxes corresponents, amb la nova això no passarà.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb