URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Alternativa | 10 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Primera part del resumen de la llarga Junta de govern de 9 d’octubre de 2012,el nostre regidor va poder participar a la mateixa fins les 13:00 h.

Disciplina urbanística

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació d’expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística:

-         Decret núm. 928/2012 per la construcció d’un habitatge i addició d’un garatge.

-          Decret núm. 941/2012. per haver realitzat obres d’ampliació de l’habitatge abans de la concessió de la llicència.

-         Decret núm. 942/2012 per haver fet un canvi de coberta a l’habitatge amb llicència denegada.

-         Decret núm. 948/2012per haver fet un edifici de nova planta, habitatge

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució d’expedients  sancionadors per infracció urbanística:

-         Decret núm. 891/2012.Imposició d’una sanció de 68.296,43 6 € per la reforma i ampliació de caseta abans existent per a habitatge i porxades.  

-         Decret núm. 892/2012. Imposició d’una sanció de 9.421 € per la construcció d’una piscina i una sala de màquines .

-         Decret núm. 894/2012. Imposició d’una sanció de 31.952’50 € per obres d’ampliació i d’una piscina.

-         Decret núm. 918/2012. Imposició d’una sanció de 87.624’68 € per la construcció d’un habitatge, piscina i terrassa.

-         Decret núm. 919/2012. Imposició d’una sanció de 2.345’27 € al carrer Mallorca, 23.

.- Vam aprovar la proposta del Regidor d’Esports, el pressupost presentat per l’entitat “ELECNOR SA”, corresponent a les obres de modificació de les instal·lacions de producció d’ACS del camp de futbol del Port de Pollença, per un import total de 9.209,90 euros (IVA exclòs).

El camp de futbol del Port de Pollença té una antiguitat d’uns 25 anys. Durant aquest termini de temps s’han fet diverses actuacions per tal de reparar i/o millorar la producció d’aigua calenta sanitària. Aquestes actuacions, s’han fet seguint uns criteris no massa clars i sense la direcció tècnica adient. Actualment s’ha de donar aigua calenta a 9 vestidors. Les instal·lacions actuals de producció d’ACS estan formades per una fracció produïda amb caldera de gasoli (principal)  i una fracció solar (complementària). Aquestes instal·lacions presenten un estat molt deficient de manteniment i en casos com els acumuladors avariats. Amb aquest estat de les instal·lacions i l’ús normal dels vestidors pels diferents equips, s’ha detectat una falta d’aigua calenta per a les dutxes. Aquesta manca d’aigua calenta s’accentua a les darreres hores d’ús de les instal·lacions esportives. Amb tot això s’ha previst la modificació i rehabilitació de la instal·lació de producció d’ACS per tal d’assegurar que tots els usuaris disposin d’aigua calenta per als vestidors i millorar l’eficiència de l’esmentada producció, estalviant en consum de gasoli i millorant, en mesura del possible, la producció d’ACS mitjançant la fracció solar .

- Vam aprovar les beques de l’àrea de Medi Ambient programa anual 2012  (dues d’estudis de mòduls formatius o pre-universitaris i tres per a universitaris); 1.200 € (menys 2% IRPF (1.176 €)) als cinc becaris. Les feines que han fet són les segúents.

Atenció Públic Parc de La Gola:

Els becaris han repartit informació sobre les árees mediambientals d’interés turístic de l’illa a les diferents oficines turístiques del municipi, a més de vigilar el “Centre d’informació Ornitològica de La Gola” i proporcionar informació sobre els ocells característics de diferents zones de Mallorca als visitants del centre.

Expedients:

Els becaris han actualitzat les bases de dades d’expedients referents a “obres” i “activitats dels negocis”, a més d’asegurarse quins negocis segueixen oberts o tancats al municipi i si aquests tenen els permisos corresponents. També s’han obert expedients sancionadors de cada informe policial que arribava a l’ajuntament i fet informes per el tècnic de medi ambient, decrets i notificacions per a cada un.

Cartografia:

S’ha realitzat un mapa de turisme on apareixen actualitzats els noms dels carrers i de les plaçes, la facilitat de pàrking per els visitants, les zones verdes, el punts d’interés turístics i culturals, els hotels i agroturismes, els topònims més característics del municipi, etc. A més, s’ha realitzat un mapa on es situen tots els elements de les patges del municipi exactament (papereres, banys públics, pasareles, cartells informadors, torres de socorrisme, etc) i els voltants d’aquestes per el projecte de la Bandera Blava.

Campanya Civisme:

Els becaris varen recórrer els carrers per recordar al poble els actes cívics necessaris per mantenir un poble net, ordenat i respectuós amb les persones i el media ambient. Es varen fer enquestes per saber el que pensen els pollencins sobre la neteja del poble i així poderla millorar, es repartiren folletons per participar a un concurs gratuït per motivar la participació ciutadana en el civisme i també bosses de tela per minimitzar l’utilització de bosses de plàstic que tant contaminen.

Neteja Platges:

Els becaris van recórrer amb el técnic de mediambient les platges del municipi per netejar tota la brutícia que hi trobaven pel camí. Van recollir fins a 3 bosses grosses de fems després de passar per Cala Castells, Cala en Gossalba, Cala en Feliu, Formentor i El Caló.

Comunicació i Notes de Premsa:

Els becaris anaren a la ràdio de Pollença per fer quatre falques relacionades amb la importància de la bona cura dels animals doméstics als mesos d’estiu. S’intenta concienciar a les persones que tenen animals que els cuidin així com mana perque puguin passar hidratats i sans els mesos de tanta calor, ademés d’informar de quines instal·lacions son adecuades o no per mantenir els animals en bones condicions.

Vam aprovar la concessió d’un ajut econòmic puntual (Serveis Socials). 540 euros ajuda per menors.

Vam aprovar la proposta del Regidor de Festes i Fires relativa al muntatge de la taberna dins el Claustre de Sant Domingo durant la celebració de la fira d’artesania 2012 a l’Obreria del Puig.

Vam informar desfavorablement la sol·licitud de concessió administrativa de terrenys en zona de domini públic marítim-terrestre d’un tram de costa (Llenaire) per a un quiosc bar de fusta davant la Demarcació de Costes en Illes Balears, de conformitat amb l’informe tècnic emès a l’efecte pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient. Les raons per aquest informe desfavorable són:

1.- L’emplaçament fixat es troba en una zona de reforestació amb tamarells i pins per part de l’Ajuntament, sol·licitada i autoritzada per la Demarcació de Costes, atès que ha estat una zona molt danyada en els successius temporals des de 2001.

2.- L’emplaçament es troba a menys de 100 metres de diversos establiments de similars característiques al sol·licitat pel que aquesta instal·lació podria influir negativament sobre els establiments que històricament han existit a la zona.

3.- L’Ajuntament de Pollença té sol·licitat i concedida l’autorització temporal per un establiment similar en les proximitats de la zona sol·licitada, pel que la instal·lació sol·licitada podria ser competència directa d’una instal·lació sobre la que l’ajuntament podria obtenir-ne un benefici.


DIJOUS 13, MANIFESTACIÓ A LES 19:30
DES DE L'IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA A LA PLAÇA MAJOR DE POLLENÇA.
NI LOMCE, NI RETALLADES
 


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb